Biträdande rektor jobb i Stockholm

Hitta lediga jobb som Biträdande rektor i Stockholm. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Stockholm från den arbetsgivaren.

Biträdande rektor till fransktalande skola

Biträdande rektor
Läs mer Feb 16
Stiftelsen Lycée Français Saint-Louis är en internationell skola som följer fransk läroplan enligt en konvention med AEFE (Agence pour l’enseignement Français à l’étranger). Skolan, som har ca 700 elever mellan 6 och 19 år, ligger på natursköna Stora Essingen.  I denna stimulerande mångkulturella miljö arbetar elever från ett 40-tal nationer och 170 personal med språket som sammanhållande länk. Till stiftelsen hör en svensk förskola med fransk profil som har ca 90 barn. Sedan 2022 har vi ett fritidshem för elever i årskurserna CP-CM1 (6–9 års ålder). 
Från och med skolåret 2024 finns en heltidstjänst som biträdande rektor med ett lokalt kontrakt tillgänglig.

Den biträdande rektorn kommer att komplettera skolans ledningsgrupp (skolchef/rektor, grundskolerektor, svensk biträdande rektor, två utbildningsrådgivare (CPE), HR-direktör, ekonomichef), som också omfattar rektorn för den svenska förskolan som drivs av LFSL Stiftelse.

Den svenska-franska kontexten kräver anpassningsförmåga och ett öppet sinne, liksom ett bredare ansvar än det som vanligtvis tilldelas en biträdande rektor på nationell nivå.

Uppgifter och egenskaper som krävs:

I enlighet med svensk lagstiftning om internationella skolor, godkännande från det franska utbildningsministeriet och avtalet mellan Stiftelsen LFSL och Agence pour l'Enseignement Français à l'Etranger (AEFE), kommer den rekryterade personens huvudsakliga roll vara att leda de pedagogiska och utbildningsmässiga aspekterna av mellan- och högstadiet.

Under ledning av skolchefen/rektorn och utöver de vanliga arbetsuppgifterna för denna tjänst i Frankrike, kommer hen också att ansvara för den övergripande tillsynen och handledningen av lärare på avancerad nivå och, möjligen, övrig pedagogisk personal samt inom hälsa, i nära samarbete med de huvudsakliga utbildningsrådgivarna.

Arbetsuppgifterna omfattar, men är inte begränsade till:

- Delta i den pedagogiska ledningen av mellan- och högstadiet
- Säkerställa genomförande och uppföljning av skolprojekt
- Samordning och formalisering av genomförandet av de fyra utbildningsvägarna (framtid, hälsa, samhällskunskap och konstnärlig- och kulturell utbildning)
- Analysera den pedagogiska funktionen
- Delta i dialog och samarbete med elevernas föräldrar

Ledning av undervisningen på collège- och lycée-nivå, i samarbete med den svenska biträdande rektorn:

- Delta i struktureringen av utbildningen (klassammansättning, scheman, utbildningsutbud, bedömningspolicy, utbildningsvägar inklusive framtida utbildningsvägar, läxor etc.)
- Delta i arbetet i det pedagogiska rådet, lärarråden och skolrådet.
- Säkerställa uppföljning av pedagogiska projekt Hantera policyn för elever med särskilda behov (EBEP) och säkerställa genomförandet av uppföljning (PPRE, PAP PAI, PPS, etc.)
- Organisera klassråd och föräldramöten
- Organisera prov (DNB, DNBI, Bac, BFI) i en komplex miljö i samarbete med rektorns assistent, utbildningsrådgivarna, den svenska biträdande rektorn, Académie de Lille och andra godkända institutioner i ZENOS, samt befintliga eller framtida system för validering av kompetens (placeringsprov, PIX, ASSR, Ev@lang, etc.)

 Delta i den pedagogiska ledningen av skolan:

- Säkerställa ordning och säkerhet för elever, personal och verksamhet
- Delta och säkerställa uppdatering av de interna regelverken för collège och lycée och tillsammans med utbildningsrådgivarna se till att de tillämpas
- Leda CESCE och delta i CVC och CVL
- Främja och organisera en hälsoutbildningspolicy och samordna genomförandet av åtgärder som vidtas i enlighet med svensk lag och godkännande av den franska MENJ, med stöd av hälsoenheten 

Styrning och ledning av personalresurser:

- Delta i månatliga samverkansmöten och kommittén för hälsa och säkerhet i skolan
- Handleda lärare enligt en fördelning av ledningsansvaret som ska fastställas tillsammans med rektorn och, för lokalanställd personal, i enlighet med kollektivavtal
- Rekrytering av och stöd till nya lärare
- Ansvar och ledning av huvudlärarna
- Genomföra målsamtal, medarbetarsamtal, årliga klassbesök och lönerevision
- Arbetsmiljöarbete 

Kunskap och önskade egenskaper :

- Organisation och förvaltning av det franska utbildningssystemet
- Organisation av det franska utbildningsnätverket utomlands
- Skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga, inklusive strategi
- Professionella kunskaper i franska som arbetsspråk
- Pedagogisk utbildning och/eller utbildningskompetens
- Kunskaper om personalförvaltning och ledarskap, särskilt inom utbildningsområdet Systemkunskaper inom skola och EDT-Pronote programvara
- Kunskaper om Eduka är meriterande 
- Vara ledare
- Förmåga att lyssna och föra en dialog
- Förmåga att kommunicera tydligt och effektivt (muntligt och skriftligt)
- Ledarskap, proaktivitet och dynamik
- Självgående, värna konfidentialitet
- Välvilja och vara diplomatisk 

Språk :

Flytande kunskaper i franska som är undervisningsspråket och grundläggande kunskaper i engelska är ett krav. Kunskaper i svenska är meriterande.

Utbildningskrav:

Önskade kvalifikationer:

Fransk kandidatexamen för skolledare och/eller motsvarande kvalifikationer för skolledaruppgifter

och / eller

Magisterexamen i ledarskap eller motsvarande med dokumenterad erfarenhet av arbete vid en utbildningsinstitution

Minimikrav på kvalifikationer:

CAPES, Agrégation eller motsvarande kvalifikationer för undervisning på högstadie- & gymnasienivå, med dokumenterad erfarenhet av teamsamordning, utbildning och/eller ledarskap

och / eller

Universitetsexamen på masternivå, med erfarenhet av ledarskap i en utbildningsmiljö

Erfarenhet:

Dokumenterad erfarenhet av att leda en organisation

Dokumenterad erfarenhet av undervisning och/eller utbildning i franska 

Erfarenhet av inkluderingspolitik i skolor, av att hjälpa elever att fortsätta sina studier i utbildningssystem utanför Frankrike, av det svenska utbildningssystemet och/eller det franska utbildningsnätverket utomlands är meriterande.

Avtal:
Anställningen avser en heltid på lokalt avtal med semestertjänst, start senast i mitten av augusti 2024.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats med kollektivavtal, tjänstepension och friskvård.

Kandidatur:
Ansökan ska vara inlämnad senast den 30 mars 2024. Granskningen av ansökningarna kan komma påbörjas före den sista anmälningsdagen. Välkommen med din ansökan, gärna på franska!

Vid eventuell intervju skall utdrag ur belastningsregistret kunna presenteras.

Ansök nu

Biträdande rektor 7-9 Sjöängsskolan - Stockholms stad

Biträdande rektor
Läs mer Feb 23
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Välkommen till Sjöängsskolan! 

Vi söker dig som vill vara med och bidra till att våra fantastiska elever får de allra bästa möjligheter och kunskaper inför framtiden! Är du en inspirerande, drivande och engagerad ledare och chef? Brinner du för skola och skolutveckling och vill du leda och lyckas tillsammans med andra? Tror du att alla kan lyckas bara förutsättningarna är rätt och att du är en viktig del i detta arbete? Kanske kan detta då vara jobbet för dig! 

Vilka är vi?   

Sjöängsskolan är vackert belägen vid Örby slott i Älvsjö.

Vi är en treparallellig F-9-skola med elever både från vårt närområde med villabebyggelse och elever mer långväga ifrån. Vår skola är en mötesplats för elever med olika bakgrund, något som vi sätter värde på och är stolta över. 

Ett signum för Sjöängsskolan är vår kompetenta personalgrupp. Vi har ett stabilt, engagerat och samarbetsinriktat kollegium. Hos oss är elevens utveckling och lärande i centrum och vi arbetar med ständig utveckling för att varje elev hos oss ska utvecklas optimalt. Vi tror på ett långsiktigt och systematiskt kvalitetsarbete med undervisningen i fokus och vi arbetar främjande och förebyggande i vårt elevhälsoarbete. 

Arbetsbeskrivning - ditt uppdrag 

Du ingår i skolledningen tillsammans med rektor, två andra biträdande rektorer och en administrativ chef. Du är med och utvecklar vår verksamhet och värnar om de värden som vår skola står för. Du är också med och identifierar vad som är angeläget i verksamheten för att möta alla elevers behov och bidrar till att ska skapa förutsättningar för vår personal att bedriva riktigt god skola. Som biträdande rektor med inriktning 7-9 ingår följande ansvarsområden:

Du ansvarar för organisationsfrågor i 7-9
Du har personalansvar för 7-9
Du är med och leder och utvecklar det pedagogiska arbetet i F-9
Du ansvarar för elevhälsofrågor i 7-9 och ingår i elevhälsoteamet
Du ansvarar för arbetsmiljöfrågor i din enhet enligt nämndens delegationsordning 

Även om ditt ansvarsområde är 7-9 har du som övriga i ledningsgruppen ett perspektiv F-9 och förstår din och din verksamhets del i helheten.  

Kvalifikationer: 

För oss är det viktigt att du genuint tycker om barn och ungdomar och att du tror på och brinner för skolans förmåga att ge alla elever samma förutsättningar att lyckas. Du är en varm och närvarande chef som tror på dina medarbetares förmåga och har höga förväntningar på dem. Din kommunikation är effektiv och du samarbetar väl. Du är också mycket tydlig, strukturerad, driven och modig samt är professionell i ditt bemötande av personal, elever och vårdnadshavare. 

Vi söker dig som har: 
Dokumenterad erfarenhet av arbete som biträdande rektor
Pedagogisk utbildning, relevant behörighet samt lärarlegitimation
Erfarenhet av att leda arbete och insatser runt elever med skolsvårigheter
Erfarenhet av att arbeta självständigt med personalfrågor
Erfarenhet av schemaläggningsprogram och digitala plattformar
Erfarenhet av att hålla i medarbetar- och lönesamtal
Dokumenterad erfarenhet av tidigare arbete som lärare
Erfarenhet av att vara med och driva skolutveckling
Erfarenhet av samverkan med andra myndigheter 
Det är meriterande om du har: 
Avslutad eller pågående rektorsutbildning
Vana av att arbeta med elever från olika socioekonomiska kontexter
Erfarenhet av att arbeta som biträdande rektor, mot högstadiet 
Övrigt: 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och goda referenser. Intervjuer kommer att ske löpande. Som anställd inom Stockholms stad får du tillträde till ett brett nätverk av skolledare och kvalificerade fortbildningar. 

Du är varmt välkommen med din ansökan! 


Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Biträdande rektor till Järva Gymnasium

Biträdande rektor
Läs mer Jan 18
ARBETSBESKRIVNING


Till vårt skolledningsteam söker vi dig som genom erfarenhet kommit fram till att du trivs bäst i rollen som biträdande rektor och finner glädje i de operativa arbetsuppgifterna.

Du är en kommunikativ ledare, med administrativt och budgeteringsvana. Du har en lärarutbildning och långt erfarenhet av att arbeta i gymnasieskolan (gärna inom naturvetenskapliga programmen eller matematik).

Du har också arbetat med schemaläggning och haft programansvar på gymnasieskolan. Du är van vid att hantera personalfrågor och du har ett stort samhällsintresse och engagemang. Du ser möjligheter i att samverka med aktörer inom och utanför skolan.

Eftersom vi är nystartade och i en etableringsfas så bör du vara flexibel och kan ta dig an olika roller på skolan. Du har förståelse för vikten av goda relationer, höga förväntningar och kollegialt lärande.
 


VI SER GÄRNA ATT DU:

• Du har erfarenhet av att arbeta på gymnasieskola.• Du har genuint intresse för pedagogik, kunskap och inlärningsprocesser.• Du är van vid att dokumentera och använda dig av olika program för att skapa mallar, moduler och modeller.• Du är väl förtrogen med gymnasieskolans läroplan och av att arbeta med språkutvecklande arbetssätt.• Du ser möjligheter där andra ser hinder och utmaningar.
ARBETSUPPGIFTER:
• Tillsammans med rektor, utveckla och säkerställa skolans verksamheter.• Bidra till skolans digitalisering och digitala utveckling.• Bidra till skolans studiero, lärmiljö, kollegiala lärande, goda relationer och höga förväntningar.• Du ingår i ledningsgruppen samt har personal och ekonomiansvar.• Intern och extern kommunikation.• Tillsammans med rektorn har ansvar för elevantagning samt skolans olika digitala plattformar.• Tillsammans med rektorn ansvara för kontakt med myndigheter och externa aktörer.• Du ingår i elevhälsoteamet där du ansvarar för frånvarouppföljning, utveckling av studier och kontakten med föräldrar. Som medlem i elevhälsan så ingår du i EHT:s samverkan med lärarna.• Tillsammans med rektor är du skolans representant i samverkan med andra verksamheter.• Du kommer att leda utvecklingsprojekt, skriva rapporter och analyser samt hålla presentationer. 
 

VI SER GÄRNA ATT DU HAR

• Tidigare erfarenhet av att framgångsrikt starta och etablera gymnasieskola, särskilt inom utmanande kontexter.• En stark förståelse för modern pedagogik, kombinerat med insikt om traditionella metoder som har stått tidens test.• Ett brett nätverk inom utbildningssektorn, både på lokal, nationell och internationell nivå.• Erfarenhet av att styra och leda utvecklingsprojekt, skriva rapporter och analyser samt hålla presentationer. 


 


KVALIFIKATIONERSom person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och motiveras av nära samarbete med andra. Du har god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och kan anpassa din kommunikation efter situation och mottagarens behov.

Du kan ha flera bollar i luften, är stresstålig och kan på ett effektivt sätt organisera, planera, prioritera, genomföra och dokumentera ditt arbete. Du håller tidsplaner och är insatt i gällande styrdokument.

Genom ditt engagemang skapar du delaktighet och du ser människors olikheter som en tillgång. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.

VI ERBJUDER

• En unik möjlighet att positivt påverka unga i Järva, skapa hopp och forma deras framtid.• En banbrytande position där du får chansen att lämna ett bestående avtryck i svenskt utbildningsväsende.• Stöd av ett mycket engagerat team i form av en ledningsgrupp, styrelse och advisor board som är redo att bidra efter förmåga i alla processer.
REKRYTERINGSPROCESSEN

• Ansökan sker via webbtjänsten Recruto där annonsen är publicerad.• Sista ansökningsdag är 29 februari. Vi kommer att hantera ansökningar löpande.• Om din ansökan går vidare till intervju kommer du få ta del av skolans strategiska styrdokument. En förutsättning för anställning är att biträdande rektor delar huvudmannens vision, värderingar och kultur.• Beslut om tillsättning sker snarast möjligt men startdatum för tjänsten sker i samförstånd med kandidaten.• Har du specifika frågor kring uppdraget eller vår organisation är du välkommen att skicka e-post till skolans rektor Iman Ehsani på iman.ehsani@jarvagymnasium.se.Vår vision
Vår vision är en värld där varje individ ges en trygg och inkluderande plats att blomstra i och nå sin fulla potential.

Vår Mission
Vår roll i att förverkliga visionen är att skapa en skola för alla: en trygg, inkluderande och modern utbildningsmiljö där vi välkomnar och stödjer varje individ på deras unika resa i en föränderlig värld. Genom att skapa en miljö där varje röst är hörd och varje individ värdefull, rustade med verktyg för att vända utmaningar till möjligheter, förbereder vi en ny generation globala medborgare att ta steget ut i livet.

Ansök nu

Biträdande rektor för lågstadiet vid Husbygårdsskolan

Biträdande rektor
Läs mer Jan 25
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Välkommen till Husbygårdsskolan
Husbygårdsskolan är en välfungerande F-9 skola med goda resultat i norra Järva, nära Kista centrum.

Skolan har även två särskilda undervisningsgrupper. Skolan består av två skolhus i Husby centrum på gångavstånd mellan varandra och Husby T-bana. Här samlas många olika kulturer för att lära av och med varandra. Vi är en skola som medvetet arbetar för att stärka elevernas resultat. Vi vill att varje medarbetare ska arbeta utifrån mottot "Det är viktigt för mig att det går bra för dig" och utföra sitt uppdrag med värme och engagemang som grund. Vi vet att alla elever kan och vill lära och vi är stolta över våra engagerade och kunniga medarbetare.  
Vill du få möjlighet att tillsammans med oss förändra barns livschanser?
Då är det här rätt tjänst för dig!
Läs mer på: www.husbygardsskolan.stockholm.se  
 

Ditt uppdrag som biträdande rektor  
Vi söker dig som vet att alla elever kan lära. Du är nyfiken och uthållig i att utveckla verksamheten så att eleverna kan nå längre i sin kunskapsutveckling. Vi arbetar framgångsrikt för att göra vår skola bättre för alla elever som går här just nu.  
Du ingår i skolans ledningsgrupp tillsammans med rektor, två andra biträdande rektorer och administrativ chef. Tillsammans med rektor och övrig skolledning ansvarar du för verksamhetsplanering, det systematiska kvalitetsarbetet samt det gemensamma ansvaret för elever och medarbetare. Du leder i samarbete med arbetslagsledare och förstelärare som har enskilda och gemensamma uppdrag. 
Du har personalansvar för lärarna vid vårt lågstadium och elevvårdsansvar för eleverna där, samt personalen vid vårt fritidshem och vår fritidsklubb. 
Du har operativt verksamhetsansvar för den kursplanestyrda delen av skoldagen samt för fritidsverksamheten. 
Du samarbetar nära pedagogerna och EHT för att utveckla lärmiljön. 
Du har en viktig roll i att driva skolans utvecklingsområden: 
- Utmärkt undervisning 
En utvecklingsorganisation med förutsättningar för ämnesutveckling 
Systematiskt kvalitetsarbete med delaktighet i analysarbetet 
- Robust organisation
Skolans organisation vilar på tydlighet, likvärdighet och är långsiktigt hållbar 

Din kompetens och erfarenhet 
Som biträdande rektor vid Husbygårdsskolan förväntas du ta ansvar för din verksamhet samtidigt som du ser till helheten i organisationen. Du är en viktig del i skolans utveckling har stor möjlighet att påverka din och vår utveckling. Du har lätt för att växla fokus mellan operativt och strategiskt perspektiv, är proaktiv och drivande i utvecklingsarbete. Du arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling och positiv förstärkning för att bidra till medarbetares utveckling. Du arbetar mot mål, fokuserar på resultat och skapar förutsättningar för delaktighet.  
I din kommunikation, med elever, kollegor och vårdnadshavare, är du tydlig och lyhörd. Du visar öppenhet och nyfikenhet för andras perspektiv och är en utpräglad lagspelare.?Du har kommit långt i din egen utveckling och känner dig själv väl. Det gör att du som person är trygg och stabil. Du agerar med lugn i utmanande situationer och kan se hur ditt sätt att agera påverkar kultur och samarbetsklimat på arbetsplatsen. 

Vi söker dig som har: 
-akademisk examen som lärare med relevant behörighet för uppdraget 
-erfarenhet av att arbeta som biträdande rektor med personalansvar inom grundskola
-erfarenhet och intresse av att driva utvecklingsarbete i undervisningsmiljöer
-kunskap om och intresse för fritidsverksamheten viktiga roll i skolan 
-god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift. 

Det är meriterande om du har: 
-erfarenhet av att arbeta som biträdande rektor inom Stockholms stad 
-erfarenhet av att arbeta som skolledare i socialt utsatt område
-erfarenhet och intresse av förebyggande elevhälsoarbete 
-genomgått stadens ledarskapsutbildning. 

Kvalifikationer  
Stockholms stad har en chefsprofil för ett starkt och framsynt ledarskap. Vi kommer därför lägga stor vikt vid följande kompetenser i rekryteringen:  
Mål- och resultatorienterad: Arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Styrs av mål-och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Anpassar sin inriktning når målen och förutsättningarna ändrar sig.  
Utvecklingsinriktad: Är proaktiv och drivande i utvecklingsarbete. Främjar nytänkande och mångfald. Engagerar och arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling. 
Samarbetsförmåga: Arbetar bra med andra människor. Relaterar och kommunicerar med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt.  
Helhetsyn: Förmåga att se helheten och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll och ditt uppdrag och ser samtidigt hela verksamhetens bästa i agerande och beslut 
Stabil: Är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. Behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker. 
Kulturell medvetenhet: Värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet på verkar dig själv och andra. Har förmåga att ta detta i beräkningen när beslut fattas och handlingssätt väljs. 

Vi erbjuder
Hos oss på Husbygårdsskolan kommer du att möta
- en skola som präglas av engagemang, värme och kompetens där vi stöttar varandra och delar med oss av våra erfarenheter
- en arbetsplats med goda möjligheter till att utvecklas och lära om skola men också om livet
- en ledningsgrupp med stort intresse för utveckling och fokus på att erbjuda eleverna utbildning av hög kvalitet
- ett positivt samarbete med skolledarna på Järva 

- en vardag fylld av öppna och nyfikna elever med vårdnadshavare som stöttar skolan

Läs mer om de förmåner Stockholm stad erbjuder som arbetsgivare: Förmåner

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!  

Övrigt 
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökanden. Intervjuer och urval kan inledas under pågående rekryteringsperiod. Vi undanber oss all form av rekryteringsstöd. 
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Biträdande rektor till Grimstaskolan i Upplands Väsby kommun

Biträdande rektor
Läs mer Jan 10
Trivs du med att leda andra och vill likt oss arbeta för att elever når sin fulla potential och går ut skolan med fullständiga betyg? Söker du en roll där du får möjlighet att vara en del av en större helhet bestående av andra rektorer och biträdande rektorer? Då kan du vara den vi söker!

Vi erbjuder dig
Hos oss får du möjlighet att leda välfungerande verksamheter med god lärarkompetens och goda planeringsförutsättningar.

Vi har ett engagerat elevhälsoteam med bred kompetens som jobbar nära våra olika arbetslag. Vi tror på ett elevnära ledarskap och är måna om elevrådet då vi vill främja elevernas delaktighet i skolans utveckling.

I Upplands Väsby blir du en del av en organisation med ett formaliserat och fungerande samarbete med andra rektorer och biträdande rektorer, såväl inom förskolan som grund- och gymnasieskola. Hos oss får du fortlöpande kompetensutveckling för att utveckla ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat ledarskap.

För att du ska känna dig trygg i din roll som chef håller vi regelbundna utbildningar, ett ledarforum fyra gånger per år för kommunens alla chefer och möjligheten att delta i ett mentorprogram för dig som chef.

Om oss
Grimstaskolan är en fyrparallellig skola med årskurserna 6-9 med cirka 450 elever, samt en anpassad grundskola med 14 elever. I tjänsten ingår även att vara biträdande rektor för Nordanskolan som är en intilliggande kommunövergripande resursskola med 24 elever.

Om tjänsten
Som biträdande rektor hos oss har du ett spännande, ansvarsfullt och omväxlande arbete.
Vi tror på det kollegiala lärandet och delar med oss av våra kompetenser och erfarenheter till varandra.

Skolledning och arbetslagsledarna utgör skolans ledningsgrupp. Vi arbetar med frihet under ansvar och ett elevnära ledarskap. Skolans personal har mycket höga ambitioner och arbetar för att alla elever ska nå sin fulla potential.

I samarbete med rektor ansvarar du som biträdande rektor för nedanstående punkter:

- Verksamhet, personal och delegerat arbetsmiljöansvar


- Lönesättning, medarbetarprocesser och rekrytering


- Sätta upp mål och planera för verksamhetens resultat


- Leda arbetet för att skapa god arbetsmiljö samt arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet


- Främja en god lärmiljö med fokus på såväl elevernas välmående som lär och utvecklingsprocesser


- Upprätta ett gott samarbete såväl internt som externt


- Driva olika processer och projekt på skolanÄr du den vi söker?
Vi söker dig som har:

- Lärarutbildning


- Erfarenhet av pedagogisk ledning 


- Erfarenhet av åldersgruppenDet är meriterande om du har:

- Erfarenhet och kunskap runt betygssättning, schemaläggning, tjänstefördelning och timplaner


- Kunskaper runt extra anpassningar, särskilt stöd och elever med särskilda behov


- Genomgången eller påbörjad rektorsutbildning


- Kännedom om lagar och regler för skolan och lärares arbeteSom person är du strukturerad genom att du bland annat organiserar och planerar ditt arbete väl. Vidare är du relationsskapande och stabil, vilket för oss innebär att du gillar att skapa relationer och behåller humöret vid press och motgångar. Vi tror dessutom på att du behöver vara lösningsorienterad för att passa i rollen, det genom att du snabbt hittar lösningar på uppkomna problem.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökan

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.


Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.


Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare.html

Ansök nu

Relationell och strukturerad biträdande rektor med ansvar för åk 4-6

Biträdande rektor
Läs mer Jan 3
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Beskrivning
Välkommen att söka en heltidstjänst hos oss! Vi är en prisbelönt skola vackert belägen nära vattnet i Hammarby Sjöstad, en modern stadsdel som också räknas som en naturlig utvidgning av Stockholms innerstad.

Skolan ligger i Luma park i Sjöstaden, med närhet till skog och friluftsområden. Skolan har i nuläget runt 1000 elever i skolåren F-9 i grundskolan samt årskurs 1-9 i grundsärskolan. Sjöstadsskolan vill vara den bästa skolan för varje elev. Här ges en högkvalitativ undervisning i en trygg lärmiljö med tillgänglighet och delaktighet som ledord. Vi vill ge möjlighet att utvecklas optimalt och därför är praktiknära forskning en självklar del av vårt arbete. På så vis säkerställer vi att undervisningen håller hög kvalitet. Skolan arbetar med forskning och utveckling av undervisningen och digitalisering och har fått ett flertal utmärkelser för sin verksamhet. Sjöstadsskolans grundskola och grundsärskola har verksamhet från förskoleklass till årskurs 9 samt en särskild undervisningsgrupp. Våra rastpedagoger leder skolgårdsverksamheten, som ska vara meningsfull, trygg och innehållsrik.

Ditt uppdrag

Sjöstadsskolans mellanstadium har två arbetslag med för närvarande sammanlagt ca 300 elever.  i ditt uppdrag ingår också ett ansvar för vår särskilda undervisningsgrupp. Eleverna undervisas av arbetslag bestående av lärare, fritidspedagoger/lärare i fritidshem, barnskötare, elevassistenter samt av skolans special-pedagoger/lärare.

Ämneskunniga lärare samverkar kring utveckling av ämnet från förskoleklass till årskurs 9. Arbetslagen ansvarar för att eleverna ska känna sig trygga, bemötas likvärdigt och vara delaktiga i verksamhetens utformning. Digitala lärverktyg gör det möjligt att både utmana elever och att ge extra stöd. Det finns därför interaktiva tavlor i alla klassrum, en dator per elev från årskurs 4 och lärplattor till de yngsta eleverna.Arbetsuppgifter
Som biträdande rektor med ansvar för mellanstadiet är du en del av Sjöstadsskolans ledningsgrupp som leds av rektor. I uppdraget ingår både att förvalta och förädla en väl fungerande skol- och fritidshemsverksamhet, och att bidra till skolans fortsatta utveckling utifrån högt satta mål. Som biträdande rektor samarbetar du med elevhälsoteamet för elevernas bästa.  Genom att ha APT med dina närmaste medarbetare ingår du i samverkansgruppen på skolan. Arbetet som biträdande rektor innebär personalansvar för olika yrkeskategorier. Du leder och coachar dina medarbetare i ett nära ledarskap. I gott samarbete verkar du för att skolan uppfyller gemensamt framtagna mål och att den utbildning vi ger eleverna håller högsta kvalitet.

Mer specifikt kommer du i rollen bland annat att ansvara för:

- Måluppfyllelse och kvalitet inklusive det systematiska kvalitetsarbetet för aktuella årskurser
- Personalgruppen på mellanstadiet ( tex medarbetarsamtal)
- Det pedagogiska arbetet i arbetslagen
- Fritidsklubbsverksamheten årskurs 4-6
- Elevhälso- och trygghetsarbetet för eleverna i årskurs 4-6
- Skolans särskilda undervisningsgrupp
- Praktiskt arbete med schemaläggning och tjänstefördelning

 

Du ingår i skolans ledningsgrupp som består av fyra biträdande rektorer, en administrativ chef och rektor. Genom ett inkluderande förhållningssätt skapar du, tillsammans med pedagogerna, en undervisning som är anpassad till alla våra elever.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är lyhörd, uppmärksam och tar initiativ till att utveckla verksamheten. Du har god förmåga att strukturera, planera och organisera arbetet och verksamheten. Vidare är du väl insatt i det systematiska kvalitetsarbetet och hittar former för att bedriva ett kontinuerligt uppföljnings- och utvecklingsarbete.

Tillsammans med arbetslag och medarbetare skapar du en trygg och stimulerande lärmiljö och förutsättningar för goda resultat.

Du är en god ledare och chef som skapar engagemang och delaktighet. Du tar tillvara och utvecklar medarbetarnas kompetenser på bästa sätt och skapar förutsättningar för att utveckla det kollegiala lärandet.

Du formulerar dig väl i tal och skrift samt har IT-kompetens.

Du har:

- Lärarutbildning med lärarlegitimation och erfarenhet åk 4-6

- Dokumenterad lärarerfarenhet från grundskolan

- Erfarenhet av arbetsledning inom grundskolan

- Erfarenhet kring elevhälsoprocesser och specialpedagogiskt arbete 

- Har kunskap och erfarenhet av att genomföra medarbetar- och lönesamtal


Det är meriterande om du har skolledarerfarenhet, specialpedagogiska kunskaper och/eller rektorsutbildning samt att du har praktisk erfarenhet av schemaläggning. Vi värdesätter samarbetsförmåga med såväl medarbetare som med biträdande rektorskollegor för att den stora skolan ska kunna stå för likvärdighet och vi-känsla. 

 

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Biträdande rektor med särskilt ansvar för Anpassad grundskola

Biträdande rektor
Läs mer Dec 28
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Välkommen till oss
Askebyskolan ligger vackert beläget 5 minuter från Rinkeby C.

Skolan har cirka 320 elever och 80 personal och består av grundskola, anpassad grundskola samt regional särskild undervisningsgrupp (Rinkebygruppen). Skolledningen består av rektor, biträdande rektor, verksamhetsansvarig för fritids, skolsekreterare samt administrativ chef. Under läsåret fokuserar vi på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, ledning och stimulans samt estetiska lärprocesser. Vi samarbetar med Kulturskolan Stockholm och har också ett mycket aktivt samarbete med civilsamhället på Järva. Vi söker nu en biträdande rektor med särskilt ansvar för Askebyskolans Anpassade grundskola.? 

Din roll
Som biträdande rektor ingår du i skolans ledning samt elevhälsan och du kommer att ha verksamhets- och personalansvar för anpassad grundskola. Det huvudsakliga uppdraget är att leda det pedagogiska arbetet och på ett systematiskt sätt driva utveckling samt kontinuerligt stödja personalens strävan att förbättra kvaliteten i lärmiljö och arbetssätt. Du kommer dagligen i kontakt med elever med olika svårigheter och dialogen med deras vårdnadshavare är en viktig uppgift.? 

Du ska ha ett starkt fokus på elevhälsoarbetet med grund i ledning och stimulans. Med prioritering inom det systematiska kvalitetsarbetet och resursfördelning arbetar du för att öka undervisningens kvalité och förbättrade kunskapsresultat. 

Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har högskoleexamen med pedagogisk inriktning. Du ska ha kompetens och erfarenhet inom området anpassad grundskola och/eller specialpedagogik. Det är meriterande om du arbetat i ett mångkulturellt område. Genomförda ledarskapsutbildningar i stadens regi är meriterande, likaså påbörjad eller genomförd rektorsutbildning. 

Vi söker dig som är lyhörd och trygg i ditt ledarskap med förmåga att driva och utveckla verksamheten mot sina mål. Du entusiasmerar och skapar delaktighet hos medarbetarna och tar tillvara på deras kompetens. En god relationell- och tydlig kommunikativ förmåga är en förutsättning. 

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Biträdande rektor till kommunalt gymnasium i norra Storstockholm

Biträdande rektor
Läs mer Jul 24
Nu söker vi en biträdande rektor till en gymnasieskola i norra Stockholms området med start i mitten av augusti.

Om uppdraget

Till en gymnasieskola i norra Stockholm söker vi nu en biträdande rektor med erfarenhet sen tidigare från liknande tjänster inom Gymnasieskolan. Verksamheten har utbildningar med inriktning mot teoretiska program och en bred variation. Skolan har ca 600 elever. Gymnasieskolan arbetar också med IM program i stor utsträckning.

Biträdande rektor är en del av rektorns ledningsgrupp som innefattar rektor samt två biträdande rektorer. Ditt uppdrag som biträdande rektor innebär att tillsammans med ledningen ansvara för det operativa arbetet i skolan.

Uppdragets start är i mitten av augusti tom slutet av oktober med eventuell förlängning.

Omfattning är på 100%

Dina arbetsuppgifter

Som biträdande rektor kommer du vara väl insatt i gymnasieskolans uppdrag och verksamhet. Det innebär att kontinuerligt och systematiskt planera, följa upp och utvärdera enheten. Du kommer arbeta med att leda, coacha och ge stöd till dina medarbetare. Det kommer finnas stöd och struktur från teamet under din uppdrags period.

Dina kvalifikationer

Du har erfarenhet som biträdande rektor eller liknande och har tidigare varit insatt av gymnasieskolans verksamhet. Vi ser att du har en god administrativ förmåga och kan axla rollens administrativa delar.

Vi söker dig som:

- Har dokumenterad erfarenhet att leda och coacha medarbetare inom gymnasie verksamheten

- Goda IT kunskaper såväl i dagliga arbetet som i verksamhetens arbetsverktyg.

Vad vi erbjuder dig

Som konsult på Bemannia erbjuder vi dig en nära kontakt med din konsultchef och en möjlighet till fler uppdrag via oss. Hos oss får du utvecklas på lärorika arbetsplatser och känna att din kompetens kommer till nytta.

Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.

Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Anna Radhe, anna.radhe@bemannia.se, tel 0708-934700

För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 0771-84 53 00

Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2013 Ledningssystem för informationssäkerhet

Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.

Ansök nu

Relationell biträdande rektor till Sjöstadsskolan, F-3 och fritidshem

Biträdande rektor
Läs mer Dec 22
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Beskrivning
Sjöstadsskolan är belägen i vackra Hammarby sjöstad med närhet.

Vår vision är att vara den bästa skolan för varje elev. Verksamheten vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Här bedrivs högkvalitativ undervisning i en trygg lärmiljö med tillgänglighet och delaktighet som ledord. Vi är en skola för framtiden.
Undervisning och trygghet står i centrum på Sjöstadsskolan. Vi vill ge eleverna möjlighet att utvecklas optimalt och därför är praktiknära forskning en självklar del av vårt arbete. På så vis säkerställer vi att undervisningen håller hög kvalitet.

Ämneskunniga lärare samverkar kring utveckling av ämnet från förskoleklass till årskurs 9. Arbetslagen ansvarar för att eleverna ska känna sig trygga, bemötas likvärdigt och vara delaktiga i verksamhetens utformning.
Sjöstadsskolans grundskola och anpassade grundskola har verksamhet från förskoleklass till årskurs 9 samt en särskild undervisningsgrupp.
Ämneslärare från alla stadier samarbetar med ett tydligt fokus och med en röd tråd i undervisningen från förskoleklass till årskurs 9.
I den anpassade grundskolan på Sjöstadsskolan finns 42 elever uppdelade i 6 klasser.
Arbetslagen, som består av en eller två årskurser, har sina verksamheter i egen avdelning med klassrum och gemensamma ytor. Där har eleverna både undervisning och fritidsverksamhet.

Digitala lärverktyg gör det möjligt att både utmana elever och att ge extra stöd. Det finns därför interaktiva tavlor i alla klassrum, en dator per elev från årskurs 4 och lärplattor till de yngsta eleverna.
Våra rastpedagoger leder skolgårdsverksamheten, som ska vara meningsfull, trygg och innehållsrik.

Arbetsuppgifter
Som biträdande rektor med ansvar för F-3 är du en del av Sjöstadsskolans ledningsgrupp som leds av rektor. I uppdraget ingår både att förvalta och förädla en väl fungerande skol- och fritidshemsverksamhet, och att bidra till skolans fortsatta utveckling utifrån högt satta mål.
Som biträdande rektor samarbetar du med elevhälsoteamet för elevernas bästa. Genom att ha APT med dina närmaste medarbetare ingår du i samverkansgruppen på skolan. 

Du har personalansvar för olika yrkeskategorier. Du leder och coachar dina medarbetare i ett nära ledarskap. I gott samarbete verkar du för att skolan uppfyller gemensamt framtagna mål och att den utbildning vi ger eleverna håller högsta kvalitet. Tillsammans med skolans elevhälsoteam och lärare driver du skolans elevhälsoarbete framåt för de årskurser som ingår i ditt ansvarsområde. Som biträdande rektor förväntas du ha fokus på det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet, samtidigt som du ska ha en övergripande blick på arbetet runt de elever som är i behov av särskilt stöd.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är lyhörd, uppmärksam och tar initiativ till att utveckla verksamheten. Du har god förmåga att strukturera, planera och organisera arbetet och verksamheten. Vidare är du väl insatt i det systematiska kvalitetsarbetet och hittar former för att bedriva ett kontinuerligt uppföljnings- och utvecklingsarbete.

Tillsammans med arbetslag och medarbetare skapar du en trygg och stimulerande lärmiljö och förutsättningar för goda resultat.

Du är en god ledare och chef som skapar engagemang och delaktighet. Du tar tillvara och utvecklar medarbetarnas kompetenser på bästa sätt och skapar förutsättningar för att utveckla det kollegiala lärandet.

Du formulerar dig väl i tal och skrift samt har IT-kompetens.

Du har:

- Lärarutbildning med lärarlegitimation

- Gärna genomgått rektorsprogrammet

- Dokumenterad lärar- och skolledarerfarenhet från grundskolan

- Erfarenhet kring elevhälsoprocesser

- Har kunskap och erfarenhet av att genomföra medarbetar- och lönesamtal


Vi värdesätter samarbetsförmåga med såväl medarbetare som med biträdande rektorskollegor för att den stora skolan ska kunna stå för likvärdighet och vi-känsla. 

 

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Biträdande rektor

Biträdande rektor
Läs mer Dec 15
Biträdande rektor till Nordic International School Stora Essingen

Vår fina skola på Stora Essingen är nu inne på sitt andra år och växer stadigt. Brinner du för skolledarskap och vill arbeta i en kontext där du verkligen kan göra skillnad?
Då kan detta vara en möjlighet för dig!


Arbetsuppgifter
Tillsammans med rektor utvecklar du skolan enligt vår pedagogiska vision, företagets långsiktiga mål och strategier, policys samt de nationella styrdokumenten.

Som biträdande rektor på skolan arbetar du enligt vår kvalitetsmodell och ska tillse att skolan är organiserad på ett sätt som maximerar inlärningen och stödjer elevens behov.

En viktig del av uppdraget handlar om att leda och utveckla Elevhälsan. I det arbetet ingår att följa upp anspassningar och stödinsatser och samverka med vårdnadshavare.
Vidare kommer du att ansvara för schemaläggning, tjänsteplanering tillsammans med rektor samt andra förekommande administrativ uppgifter.
Som biträdande rektor tar du även ett stort ansvar i att introducera nya medarbetare samt planera och genomföra föräldramöten, elevråd, informationsmöten och liknande.
Personalansvar ingår i uppdraget.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
??Har några års erfarenhet av skolledarskap, antingen som rektor eller biträdande rektor
??Har erfarenhet och kunskap inom Elevhälsa
??Är organiserad och strukturerad
??Är noggrann och administrativt lagd
????Är relationsskapande och empatisk
????Sätter laget före jaget
?Är bekväm med att prata engelska

Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: 100 %

Frågor besvaras av rektor Monica Haag Gunnars: monica.haag-gunnars@nordicinternational.se
eller HR-chef Sara Strömgren Davidsson: sara.stromgren-davidsson@watma.se

Välkommen med din ansökan!

Om oss

Nordic International School är en del av utbildningskoncernen Watma Education och har idag sju grundskolor med internationell profil. Läs mer om hur vi arbetar med tydligt fokus på ordning och reda och undervisning som tar till sin utgångspunkt i forskning https://nordicinternational.se/app/uploads/sites/14/2022/08/Broschyr_Nordic_210x275_ENGELSKA_2022-2023_WEBB.pdf.

Vår grundskola på Stora Essingen grundades hösten 2022 och har första året cirka 150 elever i årskurs 4–7. Skolan är belägen på Segelbåtsvägen på Stora Essingen och kommer fullt utbyggd att inneha årskurs 4–9.

Ansök nu

Biträdande rektor, åk 7-9 - Skarpnäcks skola

Biträdande rektor
Läs mer Dec 18
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Skarpnäcks skola ligger i Kärrtorp i södra Stockholm och är en F-9-skola som har ca 960 elever, därav ca.

100 elever i förskoleklass och 40 elever i grundsärskolan, och ca.160 medarbetare.
Skarpnäcks skolas vision är:
Hjärna - Hjärta - Hälsa med målet att ge alla elever verktyg för ett livslångt lärande, en trygg skolmiljö och förutsättningar för fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Skolan arbetar aktivt med inkludering både i grundskolan och mellan grundskola och anpassad grundskola.
Som anställd på Skarpnäcks skola erbjuds du en friskvårdspeng (3000:- för 2024). Du har även möjlighet att som anställd i Stockholms stad köpa ett simhallskort till ett mycket förmånligt pris, vilket ger dig tillgång till Stockholms stads sim- och träningshallar.

Arbetsbeskrivning
Vår ena biträdande rektor kommer att gå vidare till nya utmaningar och vi behöver därför finna en ny duktig och driven skolledare.
Skolledningen består idag av en rektor, fyra biträdande rektorer och en administrativ chef. Vi söker nu dig som tillsammans med oss vill leda Skarpnäcks skola mot målet att bli Sveriges bästa skola.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har högskoleutbildning med inriktning i pedagogik, lärare med erfarenhet av arbete vid högstadiet, gärna med lärarlegitimation. Rektorsutbildning är meriterande
• Har god erfarenhet av ledaruppdrag i skola och har tidigare lyckats väl i ditt ledarskap enligt dina medarbetare
• Har stor erfarenhet av högstadium
• Är analytisk och kan växla perspektiv
• Har god erfarenhet av att använda och driva utveckling med IT i undervisningen
• Har erfarenhet av att arbeta mål- och resultatstyrt
• Delar vårt engagemang i värdegrundsarbetet
• Har goda kunskaper om skolans styrdokument och aktuell forskning i skolutvecklingsfrågor
• Har mycket goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift
• Kompletterar vårt befintliga skolledningsteam

Vi förväntar oss att du är:
• Målinriktad, drivande och motiverad till arbete i en skola
• En tydlig, prestigelös och inspirerande pedagogisk ledare som stöder medarbetarna att maximera deras och elevers potential och kreativa förmåga
• En tydlig chef som med pondus skapar trygghet hos elever, föräldrar och medarbetare
• Engagerad, initiativrik, proaktiv och har ett positivt förhållningssätt
• En god kommunikatör med administrativ förmåga som uttrycker dig väl, både i tal och skrift
• Både självständigt effektiv och samtidigt en team player


God förmåga att analysera komplexa frågor och prioritera vad som är viktigast först.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Biträdande rektor, årskurs 7-9

Biträdande rektor
Läs mer Dec 13
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Skarpnäcks skola ligger i Kärrtorp i södra Stockholm och är en F-9-skola som har ca 960 elever, därav ca.

100 elever i förskoleklass och 40 elever i grundsärskolan, och ca.160 medarbetare.
Skarpnäcks skolas vision är:
Hjärna - Hjärta - Hälsa med målet att ge alla elever verktyg för ett livslångt lärande, en trygg skolmiljö och förutsättningar för fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Skolan arbetar aktivt med inkludering både i grundskolan och mellan grundskola och grundsärskola.
Som anställd på Skarpnäcks skola erbjuds du en friskvårdspeng (3000:- för 2024). Du har även möjlighet att som anställd i Stockholms stad köpa ett simhallskort till ett mycket förmånligt pris, vilket ger dig tillgång till Stockholms stads sim- och träningshallar.

Arbetsbeskrivning
Vår ena biträdande rektor kommer att gå vidare till nya utmaningar och vi behöver därför finna en ny duktig och driven skolledare.
Skolledningen består idag av en rektor, fyra biträdande rektorer och en administrativ chef. Vi söker nu dig som tillsammans med oss vill leda Skarpnäcks skola mot målet att bli Sveriges bästa skola.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har högskoleutbildning med inriktning i pedagogik, lärare med erfarenhet av arbete vid högstadiet, gärna med lärarlegitimation. Rektorsutbildning är meriterande
• Har god erfarenhet av ledaruppdrag i skola och har tidigare lyckats väl i ditt ledarskap enligt dina medarbetare
• Har stor erfarenhet av högstadium
• Är analytisk och kan växla perspektiv
• Har god erfarenhet av att använda och driva utveckling med IT i undervisningen
• Har erfarenhet av att arbeta mål- och resultatstyrt
• Delar vårt engagemang i värdegrundsarbetet
• Har goda kunskaper om skolans styrdokument och aktuell forskning i skolutvecklingsfrågor
• Har mycket goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift
• Kompletterar vårt befintliga skolledningsteam

Vi förväntar oss att du är:
• Målinriktad, drivande och motiverad till arbete i en skola
• En tydlig, prestigelös och inspirerande pedagogisk ledare som stöder medarbetarna att maximera deras och elevers potential och kreativa förmåga
• En tydlig chef som med pondus skapar trygghet hos elever, föräldrar och medarbetare
• Engagerad, initiativrik, proaktiv och har ett positivt förhållningssätt
• En god kommunikatör med administrativ förmåga som uttrycker dig väl, både i tal och skrift
• Både självständigt effektiv och samtidigt en team player


God förmåga att analysera komplexa frågor och prioritera vad som är viktigast först.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Biträdande rektor, årskurs 7-9

Biträdande rektor
Läs mer Dec 15
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Skarpnäcks skola ligger i Kärrtorp i södra Stockholm och är en F-9-skola som har ca 960 elever, därav ca.

100 elever i förskoleklass och 40 elever i grundsärskolan, och ca.160 medarbetare.
Skarpnäcks skolas vision är:
Hjärna - Hjärta - Hälsa med målet att ge alla elever verktyg för ett livslångt lärande, en trygg skolmiljö och förutsättningar för fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Skolan arbetar aktivt med inkludering både i grundskolan och mellan grundskola och anpassad grundskola.
Som anställd på Skarpnäcks skola erbjuds du en friskvårdspeng (3000:- för 2024). Du har även möjlighet att som anställd i Stockholms stad köpa ett simhallskort till ett mycket förmånligt pris, vilket ger dig tillgång till Stockholms stads sim- och träningshallar.

Arbetsbeskrivning
Vår ena biträdande rektor kommer att gå vidare till nya utmaningar och vi behöver därför finna en ny duktig och driven skolledare.
Skolledningen består idag av en rektor, fyra biträdande rektorer och en administrativ chef. Vi söker nu dig som tillsammans med oss vill leda Skarpnäcks skola mot målet att bli Sveriges bästa skola.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har högskoleutbildning med inriktning i pedagogik, lärare med erfarenhet av arbete vid högstadiet, gärna med lärarlegitimation. Rektorsutbildning är meriterande
• Har god erfarenhet av ledaruppdrag i skola och har tidigare lyckats väl i ditt ledarskap enligt dina medarbetare
• Har stor erfarenhet av högstadium
• Är analytisk och kan växla perspektiv
• Har god erfarenhet av att använda och driva utveckling med IT i undervisningen
• Har erfarenhet av att arbeta mål- och resultatstyrt
• Delar vårt engagemang i värdegrundsarbetet
• Har goda kunskaper om skolans styrdokument och aktuell forskning i skolutvecklingsfrågor
• Har mycket goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift
• Kompletterar vårt befintliga skolledningsteam

Vi förväntar oss att du är:
• Målinriktad, drivande och motiverad till arbete i en skola
• En tydlig, prestigelös och inspirerande pedagogisk ledare som stöder medarbetarna att maximera deras och elevers potential och kreativa förmåga
• En tydlig chef som med pondus skapar trygghet hos elever, föräldrar och medarbetare
• Engagerad, initiativrik, proaktiv och har ett positivt förhållningssätt
• En god kommunikatör med administrativ förmåga som uttrycker dig väl, både i tal och skrift
• Både självständigt effektiv och samtidigt en team player


God förmåga att analysera komplexa frågor och prioritera vad som är viktigast först.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Assistant Principal

Biträdande rektor
Läs mer Dec 4
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 46 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.


More about the company and its schools can be found at www.engelska.se


Assistant Principal / Biträdande Rektor

This is an exciting opportunity to become Assistant Principal in our excellent school in a growing company. This role requires highly visible leadership and a passion for student safety, well-being and development. 

IES

In Internationella Engelska Skolan we make a difference in the lives of our students. We believe this is due to our clear ethos and established routines, with engaged and visible leaders creating an environment in which teachers can teach and students learn. IES schools have a dynamic international atmosphere with staff and students from all over the world. Our schools are open to all students, with applications accepted on a first-come, first-served basis.

IES Järfälla 

Our school was established in 2002, and is one of the most well-established schools in the company. We have 560 students in years 5-9, and 65 staff. We follow the Swedish national curriculum with up to 50% of teaching in English. Our motto is Stronger Together, something we strive to model and foster. 

The role

The Assistant Principal (Pastoral) leads the school forward in pastoral affairs. You build upon and implement behaviour and well-being systems in the school, enabling teachers to teach and students to learn. You are part of, and work closely with, the leadership team and have responsibility for the Student Care Team, the social pedagogues and Heads of Year. You also collaborate with the Special Education Department and the AP Academics, when it comes to students with problematic attendance. 

Who are you?

You are a visible role model with a strong presence in the daily life of the school. You have the ability to engage and inspire both students and staff. You are flexible and adaptable to change, have a listening ear, focus on outcomes and keep an umbrella perspective. You have teaching qualifications, a proven track record in student care and leadership experience. Bilingualism is a merit as you will be working with staff, students, guardians and outside authorities in the kommun. Previous experience as an AP is also a merit. 

Application

Apply now by submitting your resume and a covering letter. We look forward to reading your application! We will be interviewing on an ongoing basis.

Ansök nu

Biträdande Rektor

Biträdande rektor
Läs mer Nov 14
Pysslingen Förskolor söker en Biträdande Rektor till område 21, Bromma/Hässelby/Ekerö.

Tillsammans med rektor, ytterligare en biträdande rektor och en intendent kommer du arbeta med och bidra till att utveckla utbildningen på våra fem förskolor: Färjan, Kastanjelunden, Stranden, Lövhagen och Sandudden.

Som del av Pysslingen Förskolor är du med och förverkligar vårt erbjudande ”En trygg värld full av möjligheter” mot såväl barn och vårdnadshavare som medarbetare.

Som biträdande rektor arbetar du nära verksamheten för att tillgodose varje förskolas behov på bästa sätt. Biträdande rektor arbetar med en bredd av olika uppgifter på uppdrag av rektor och är ställföreträdande till rektor. Det innebär att rollen hanterar uppgifter inom arbetsmiljö-, personal- och budgetansvaret, fördelat från rektor.

I tjänsten som biträdande rektor i område 21 kommer du ha ett särskilt ansvar för förskolornas systematiska kvalitetsarbete som sker i nära samverkan och samarbete med pedagogerna.

Exempel på arbetsuppgifter:


Rehabilitering och personalförsörjningsplanering


Planering, genomförande och uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet


Ansvar för innehåll och utformande av arbetet mot diskriminering och kränkande behandling


Ansvar för att förskolans lärmiljö är stimulerande, tillgänglig och i progression


Stöd till pedagoger vid utformande av kartläggning och handlingsplan på individnivå såväl som gruppnivå

Vad förväntar vi oss av dig?

Mötet med andra är viktigt för dig och du har ett genomtänkt, professionellt och värdebaserat förhållnings- och arbetssätt i relation till pedagoger, barn och vårdnadshavare. Vi som finns i ledningsteamet nu tycker om att ha högt i tak och hög energi i våra diskussioner och dialoger och det kräver att du är trygg i din person och att du är villig att utmana och utmanas i både tanke och handling.

Vi säger i Pysslingen att vi genom att utveckla de små påverkar vi det stora och för det krävs högt tempo, nyfikenhet, glädje, tålamod, reflektion, kunskap, kompetens och ett stort mått ansvarstagande.

Du ska ha pedagogisk examen på universitetsnivå och dokumenterad erfarenhet av att leda medarbetare. Du behöver ha kunskap och insikt om relevanta lagar och styrdokument och en välgrundad tanke kring läroplanens intentioner och innehåll.

Mycket goda kunskaper i svenska språket och en digital kompetens som underlättar din och andras vardag behövs också.

Vad kan du förvänta dig av oss?

Vi erbjuder dig en varierande och stimulerande roll med många kontaktytor, bra villkor och förmåner samt en stark gemenskap.

Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.

Anställningsform: Tjänsten är tillsvidare med en inledande provanställning på 6 månader.

Omfattning: 100 %

Tillträde: enligt överenskommelse.

Tycker du att det låter intressant?

Ansök via länken nedan och bifoga ditt CV och personliga brev. Vi vill ha din ansökan senast den 5 december.

Vi kommer att arbeta med urval och intervjuer löpande, så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt. Tillsättningen kan ske innan sista ansökningsdagen.

Ansök nu

Biträdande rektor sökes till CyberGymnasiet Stockholm

Biträdande rektor
Läs mer Okt 4
CyberGymnasiet Stockholm är en skola med plats för personlighet. Vi tror att olikheter berikar och att det skapas många nya möjligheter genom att vi rekryterar elever från hela Stockholmsområdet till våra 8 program; El- och energiprogrammet (Dator- och kommunikationsteknik), Ekonomiprogrammet (Ekonomi/Juridik), Estetiskt program (Bild/media/musik), Humanistiskt program (Språk/kultur), Hantverksprogrammet (Frisör), Naturvetenskapligt program, Samhällsprogrammet(Beteende/samhällskunskap) och Teknikprogrammet (Arkitektur/Design/Infomedia). Dessutom har vi introduktionsprogram som är kopplade till de nationella programmen.

Det här blir du en del av

På CyberGymnasiet Stockholm blir du en del av gemenskapen på en stor skola med 1000 elever och drygt 100 medarbetare. En stor skola ger många möjligheter för både lärare och elever. Det finns ett pågående utvecklingsarbete kring skolans program och profil och många engagerade medarbetare med hög kompetens. Vi arbetar tillsammans för att eleverna ska nå sina mål och övervinna de svårigheter som kan komma i vägen. Det är vårt gemensamma arbete som ger resultat och skapar förutsättningarna för framtiden.

Ditt uppdrag
Vi söker nu en biträdande rektor 100% till vårt engagerade kollegium och våra fantastiska elever! Som biträdande rektor är du en viktig del i vår skolas framgång, och tillsammans med rektor och ytterligare två biträdande rektorer utgör du ledningsgruppen på skolan. Arbetet innebär att utöva ett ledarskap nära medarbetare och elever med fokus på skolans kärnprocesser. Det innebär också att en stor del i arbetet är att underlätta skolans dagliga verksamhet. Uppgifterna är varierande och innehåller såväl enklare rutinmässiga arbetsuppgifter men också mer kvalificerade uppdrag.

Din profil
Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande uppdrag, men framförallt kommer vi att ställa stora krav på personlig lämplighet.

Som person är du driven och proaktiv, du gillar ordning och reda, arbetar noggrant med processer du ansvarar för och lägger stort värde i att färdigställa de uppgifter du tar dig an. Du är självgående men duktig på att samarbeta i team när uppgifterna är av sådan karaktär. När det dyker upp oförutsedda händelser har du lätt att prioritera om arbetet och tillfälligt lägga något åt sidan. Du återkopplar och har en naturlig fallenhet för god kommunikation.

Vi söker dig som i grunden är behörig gymnasielärare och med stort intresse för verksamhetsutveckling. Du ska ha goda kunskaper gällande styrdokumenten samt ett gediget intresse för skolutveckling. Vi ser gärna att du har någon slags chefs- eller ledarerfarenhet. Kanske har du tidigare erfarenhet som skolledare eller känner du att detta är nästa steg i karriären? Rektorsutbildning och utbildning inom ledarutvecklingsprogram eller förberedande chefsutbildningar är meriterande. Ett stort plus är också om du har erfarenhet av schemaläggning och tjänstefördelningsarbete.

Du har goda ledaregenskaper och kan motivera och stimulera andra för att nå uppsatta mål. Du som person är empatisk, trygg, lyhörd och har ett gott bemötande. Du är relationsskapande, ansvarskännande och lösningsfokuserad. Du är en positiv och flexibel lagspelare som har lätt för att anpassa dig till olika situationer som snabbt kan uppstå på vår arbetsplats. Du ser möjligheter i förändringar. Som kollega är du prestigelös, inspirerande och har lätt för att ta egna initiativ samt ser möjligheter istället för hinder.

Vi erbjuder
Som medarbetare hos oss på Cybergymnasiet i Stockholm blir du en del av en personalgrupp som kännetecknas av arbetsglädje, nyfikenhet, kreativitet och professionalitet. Dessutom kommer du att möta och samarbeta med våra fantastiska elever och deras vårdnadshavare. Du blir också en del av Drottning Blankas Gymnasieskolor, som lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor.

Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom AcadeMedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.

Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med inledande provanställning på 6 månader. Tillträde 20240108

Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Rekrytering sker pågående under ansökningsperioden. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor maria.dahlin@cybergymnasiet.se

Vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Biträdande rektor till Rågsved grundskola

Biträdande rektor
Läs mer Okt 31
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Välkommen till Rågsveds grundskola och grundsärskola
Här erbjuds du ett utvecklande chefsuppdrag där du får förmånen att arbeta på en skola som tar tillvara på engagemang och välkomnar nya idéer och initiativ.

Vi har skapat en stark VI- känsla och Vi gör det tillsammans! Vill du ansvara för grundskolans F-6 lärare och tillsammans med övriga i skolledningen driva skolans fortsatta arbete? Vi utökar och anställer en biträdande rektor. Vi söker dig som vill fortsätta att utveckla och utvecklas med oss. Förra året vann vi Stockholms stads kvalitetsutmärkelse, en utmärkelse som årligen delas ut till verksamheter inom staden som bedriver framgångsrik verksamhetsutveckling. Läs mer om vårt arbete https://grundskola.stockholm/hitta-grundskola/grundskola/ragsveds-grundskola-f-6/

Vad innebär rollen som biträdande rektor?
Som biträdande rektor har du ett övergripande verksamhetsansvar för grundsärskolans organisation. Du har personal- och arbetsmiljöansvar för lärare F-6 på grundskolan, totalt 20-25 medarbetare. Du kommer tillsammans med rektor och övrig skolledning leda, organisera och följa upp elevhälsoteamet.

Du rapporterar till rektor och tillhör skolans ledningsgrupp som består av skolans rektor samt två biträdande rektorer. Ni har ett tätt samarbete och tillsammans driver ni skolans fortsatta utveckling och verksamhet.

Vem söker vi?
Vi söker dig som har:

- pedagogisk högskoleutbildning och lärarlegitimation,
- aktuell och flerårig erfarenhet av arbetsledande position inom skola,
- goda kunskaper och praktisk erfarenhet av skolans styrdokument,
- goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.

Det är meriterande om du har:

- chefserfarenhet från skola,
- aktuell erfarenhet av att arbeta i grundskola och/eller med elevhälsa,
- erfarenhet av Stockholm stads system så som exempelvis Varbi, Barn- och elevregistret, eDok och Skolplattformen,
- aktuell erfarenhet av schemaläggning i schemaläggningssystem,
- påbörjat alternativt slutfört rektorsprogrammet eller ledarskapsutbildning,
- erfarenhet från arbete i socialt utsatta områden.

För att lyckas i rollen är du en tydlig och kommunikativ ledare. Du har en god förmåga att leda och entusiasmera andra i med och motgång. Du är lösningsfokuserad och van att lösa uppkomna problem. Du är också van att driva ditt arbete och få med dig andra mot uppsatta mål. Vidare ser vi att du är strukturerad vilket avspeglar sig både i din planering, ditt agerande och i dina prioriteringar. Som person har du mycket lätt för att samarbeta och skapa goda, positiva relationer. Du ser till helheten och vi ser att du är en prestigelös lagspelare som agerar utifrån verksamhetens bästa.

Rågsveds grundskola och grundsärskola
Vi är en F-6 skola i södra Stockholm med ca 320 elever. Vi arbetar systematiskt med att öka måluppfyllelsen, bland annat genom ett språkutvecklande arbetssätt. Vi arbetar lågaffektivt och använder oss av skolmedling för att lösa konflikter som uppstår. Rörelse varje dag är ett naturligt arbetssätt på vår skola, vi arbetar strukturerat för att erbjuda rörelse minst 60 min varje dag. Vi vill att skolan ska vara en trygg och stimulerande arbetsplats för elever och personal. Skolan är omgiven av fina naturområden, parker och idrottsanläggningar.

Vi erbjuder friskvårdsbidrag, semesterväxling och subventionerat årskort till Stockholms stads simhallar inkl. gym. Läs gärna mer om våra förmåner https://intranat.stockholm.se/anstallning-och-arbetsmiljo/lon-formaner-och-arbetstid/formaner-och-foreningar/formaner/

Övrigt
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande. Med hänvisning till skollagen behöver den som erbjuds denna tjänst uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Vikarierande bitr rektor till växande skola

Biträdande rektor
Läs mer Okt 12
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Kvickenstorpsskolan är en skola under uppbyggnad.

Skolan ska bli en F-9-skola med kapacitet på ca 900 elever. Skolan är belägen i Farsta, med närhet till centrum, kommunikationer och grönområden. 2024 kommer skolan flytta till helt nya lokaler.

Vi samarbetar med övriga skolor i Farsta, för en likvärdig utbildning i en trygg miljö. Vi vill att vår skola ska vara den bästa och naturliga valet för alla barn och unga som bor i vårt närområde och den bästa skolan för alla elever som går här!

Vår vision lyder: ”Vi bygger gemenskap där människor och lärande växer”. Vi söker kompetent, engagerad och kreativ personal som vara med att bygga denna skola tillsammans med oss! Kanske vill du vara med på denna resa?

Arbetsbeskrivning
Tjänsten innebär varierade arbetsuppgifter inom skolledning, såväl inom pedagogiska och administrativa områden. Vi söker en biträdande rektor som vill vara med i den fortsatta utbyggnaden av vår skola. Ansvarsområdet kan vara olika delar från åk F-9, beroende på kompetens och bakgrund. Vi lägger stor vikt vid att skolan har verksamheter med hög kvalitet och som ständigt utvecklas och förbättras.
Vi söker en person med gedigen erfarenhet av ledaruppdrag inom skolan och förmåga att snabbt kunna sätta sig in i rollen och uppdraget. Skolledarerfarenhet från Stockholms stad är meriterande.

Kvalifikationer


Pedagogiskt utvecklingsarbete, tjänstefördelning och schemaarbete är några av de frågor som kommer att vara i fokus.Du fungerar bra i team men kan också arbeta och fatta beslut självständigt.

Övrigt
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Biträdande rektor åk 1-5 Observatorielundens skola

Biträdande rektor
Läs mer Okt 6
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning

Observatorielundens skola är en kommunal F-9-skola med ca 530 elever, centralt belägen vid Odenplan, Observatorielundens park och Stockholms stadsbibliotek.

Skolan startade 2014 och har en personalstyrka på ca 70 personer, bestående av lärare, fritidshemspersonal, elevhälsa, servicepersonal och skolledning.

Observatorielundens skola är stor om man utgår från antal elever och uppdelningen av stadier på fyra adresser vid Odenplan, men liten sett till antalet klasser. Det lilla i det stora präglar skolans kultur och är något både elever och personal värnar om. Vårt systematiska värdegrundsarbete lägger grunden för det. Våra medarbetare strävar hela tiden efter att eleverna ska ha så goda förutsättningar som möjligt och nå så långt det går. Vi skruvar ständigt på kvaliteten och gör vår yttersta för att utveckla verksamheten och förbättra lärmiljöerna. Vår vision är: Observatorielundens skola är en skola för alla. Hos oss får alla elever en god och likvärdig utbildning och utvecklar sin fulla potential. Våra ledord är: engagemang, meningsfullhet och utveckling.

Arbetsbeskrivning

Som biträdande rektor för årskurs 1–5 leder du tillsammans med skolans ledningsgrupp det pedagogiska utvecklingsarbetet och ansvarar för att verksamheten drivs enligt relevanta styrdokument och mot uppställda mål. Du har arbetsmiljö- och personalansvar för personalen som tillhör årskurs 1–5 och ansvarar för uppföljning av pedagogiska processer i skola och fritidshem samt kunskapsresultat.

Kvalifikationer

Är du lyhörd, tydlig och lösningsfokuserad? Är du förtrogen med skolans styrdokument och har goda kunskaper inom IT? Är du stabil, strukturerad och driven? Då är du kanske den vi söker!

Det är också viktigt att du har lätt att bygga relationer, att du har paraplyseende och att du är bra på att arbeta i grupp såväl som självständigt. Du ska ha lärarlegitimation och erfarenhet av ledningsarbete för årskurs 1–5. Du ska också ha haft uppdrag där ledarskap ingått, helst som biträdande rektor. Det är meriterande om du har gedigen erfarenhet av elevhälsoarbete.Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Biträdande rektor åk 3- 5 till Midsommarkransens skola

Biträdande rektor
Läs mer Okt 5
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetar du som biträdande rektor inom grundskolan? Har du erfarenhet av att framgångsrikt utveckla samverkan mellan skola, förskoleklass och fritidshem? Då kan denna tjänst vara något för dig!

 
Midsommarkransens skola- en nybyggd skola i tillväxt
Januari 2023 öppnade vi äntligen portarna för våra elever i nybyggda Midsommarkransens skola på Bäckvägen 1, i hjärtat av Midsommarkransen.

Från höstterminen 2023 gick vi från att vara en F-5 skola till att bli en F-7 skola med cirka 720 elever men i våra fantastiska och framför allt, unika lokaler, ryms hela 1000 elever. På sikt kommer skolan att bli 3-parallellig upp till åk 9 och innefattar också anpassad grundskola åk 1-9. I takt med tillväxten behöver vi rekrytera ännu fler kompetenta och engagerade medarbetare.

Vårt fokus ligger på kunskap där grunden för ett gott lärande är trygghet, förutsägbarhet och studiero. Detta är ett ständigt pågående område att utveckla och förbättra. Vårt ledord är: En skola för alla

Kom och var med och fortsätt att bygga upp en ny spännande skola med oss på Midsommarkransens skola!

Din roll
Du är en del av skolledningen som består av rektor, fyra biträdande rektorer (inklusive dig) och en administrativ chef. I samarbete skolledningen kommer du/ni fortsätta bygga upp vår nya skola genom att påverka hur den nya organisationen och verksamheten ska se ut. Du har ett ansvar att tillsammans med dina medarbetare säkerställa god undervisningskvalitet och att kontinuerligt utveckla verksamheten för att eleverna ska nå sin fulla potential. Som ledare är du en förebild för det som Midsommarkransens skola står för. Ditt ledarskap är avgörande för skolans kvalitet, mål och fortsatta utveckling.

Ledarskapet kräver att du är skicklig på att kommunicera med medarbetare, vårdnadshavare och elever. 

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
- leda, samordna och utveckla det pedagogiska arbetet för verksamheterna i åk 3-5, fritidshemmet åk 3 samt fritidsklubb
- personalansvar för all personal inom åk 3-5, lärare, lärare mot fritidshem, fritidsledare och barnskötare
- genomföra årliga medarbetarsamtal och lönesamtal
- elev- och verksamhetsansvar för din verksamhet
- schemaläggning tillsammans med övriga biträdande rektorer
- tillsammans med rektor och skolledningen vidareutveckla och implementerar det systematiska kvalitetsarbetet inom verksamheten
- ansvar för kompetensförsörjning inom ditt område, exempelvis rekrytering och kompetensutveckling
- ansvar för arbetsmiljöuppgifter enligt nämndens delegationsordning.

Dina kompetenser och erfarenheter
Vi söker dig som har

- lärarexamen och lärarlegitimation
- aktuell erfarenhet som biträdande rektor inom grundskolan där du haft personalansvar inkluderat medarbetar-och lönesamtal
- arbetat som lärare på låg- och /eller mellanstadiet
- goda erfarenheter av samverkan mellan skola och fritidshem, mellan ämneslärare på mellanstadiet samt mellan fritidshemmet i åk 3 och fritidsklubben
- erfarenhet av att utveckla verksamheten genom systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete
- erfarenhet från skolans styrdokument och god kännedom om läraruppdraget i grundskolans alla stadier
- bred erfarenhet av digitalisering inom skolans olika verksamheter
- hög digital mognad med stor vana att arbeta i flertalet system
- mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
- erfarenhet av att arbeta i en politisk styrd organisation.

Det är meriterande om du har:
- ledarskapsutbildningar, exempelvis rektorsutbildningen och/eller Stockholms stads ledarskapsutbildning
- goda kunskaper i engelska, såväl muntligt som skriftligt.

Din personlighet och ditt arbetssätt

Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen som biträdande rektor hos oss behöver du motiveras av att utveckla såväl processer som människor. Vi ser även att du har följande kompetenser:

Helhetssyn, du tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår din roll, ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du är en ledare med analytisk och strategisk läggning med förmåga att se helheter i komplicerade frågor

Utvecklingsinriktad, du arbetar proaktiv och drivande i utvecklingsarbete. Främjar nytänkande och mångfald. Engagerar och arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling och utvecklar ditt eget ledarskap.

Mål och resultatorienterad, arbetar mot uppställda mål och fokuserar på resultat. Styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Anpassar sin inriktning när målen och förutsättningarna ändrar sig. Du visar lojalitet med fattade beslut, har integritet och fokuserar både på effekt- och processmål

Tydlig, kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer och följer upp att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.

God samarbetsförmåga, arbetar bra med andra människor. Relaterar och kommunicerar med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. 

Läs mer om Midsommarkransens grundskola https://grundskola.stockholm/hitta-grundskola/grundskola/midsommarkransens-grundskola-f-7/

Vad erbjuder vi dig

 Vi erbjuder dig

- friskvårdsbidrag
- semesterväxling

Läs gärna mer om https://jobba.stockholm/formaner/ och hur det är att https://jobba.stockholm/att-jobba-har/   

Din ansökan utan personligt brev

Just nu pågår ett pilotprojekt i Stockholm stad där vi provar att rekrytera utan att du som kandidat skickar in ditt personliga brev.

Vid bedömningen av din ansökan för denna roll kommer vi endast att utgå ifrån ditt cv och ett antal frågor du får besvara i samband med din ansökan. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.

Varmt välkommen med din ansökan! Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.

Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 19 oktober. Vi påbörjar urvalen när ansökningstiden är slut.

Vi planerar att börja med intervjuerna vecka 43. Den första intervjun sker digitalt.

Arbetspsykologiska tester kommer att ingå som en del av rekryteringsprocessen.

 

                          

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Biträdande rektor F- åk 2 till Midsommarkransens skola

Biträdande rektor
Läs mer Okt 5
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Är du biträdande rektor inom grundskolan? Har du erfarenhet av att framgångsrikt utveckla samverkan mellan skola, förskoleklass och fritidshem? Då kan denna tjänst vara något för dig!

 
Midsommarkransens skola- en nybyggd skola i tillväxt
Januari 2023 öppnade vi äntligen portarna för våra elever i nybyggda Midsommarkransens skola på Bäckvägen 1, i hjärtat av Midsommarkransen.

Från höstterminen 2023 gick vi från att vara en F-5 skola till att bli en F-7 skola med cirka 720 elever men i våra fantastiska och framför allt, unika lokaler, ryms hela 1000 elever. På sikt kommer skolan att bli 3-parallellig upp till åk 9 och innefattar också anpassad grundskola åk 1-9. I takt med tillväxten behöver vi rekrytera ännu fler kompetenta och engagerade medarbetare.

Vårt fokus ligger på kunskap där grunden för ett gott lärande är trygghet, förutsägbarhet och studiero. Detta är ett ständigt pågående område att utveckla och förbättra. Vårt ledord är: En skola för alla

Kom och var med och fortsätt att bygga upp en ny spännande skola med oss på Midsommarkransens skola!

Din roll
Du är en del av skolledningen som består av rektor, fyra biträdande rektorer (inklusive dig) och en administrativ chef. I samarbete skolledningen kommer du/ni fortsätta bygga upp vår nya skola genom att påverka hur den nya organisationen och verksamheten ska se ut. Du har ett ansvar att tillsammans med dina medarbetare säkerställa god undervisningskvalitet och att kontinuerligt utveckla verksamheten för att eleverna ska nå sin fulla potential. Som ledare är du en förebild för det som Midsommarkransens skola står för. Ditt ledarskap är avgörande för skolans kvalitet, mål och fortsatta utveckling.

Ledarskapet kräver att du är skicklig på att kommunicera med medarbetare, vårdnadshavare och elever. 

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
- leda, samordna och utveckla det pedagogiska arbetet för verksamheterna i åk förskoleklass upp till åk 2
- personalansvar för all personal inom F-2, Förskollärare, lärare, lärare mot fritidshem och barnskötare
- genomföra medarbetarsamtal och årliga lönesamtal
- elev- och verksamhetsansvar
- vidareutveckla och implementera det systematiska kvalitetsarbetet inom verksamheten tillsammans med rektor och skolledningen
- ansvar för kompetensförsörjning inom ditt område, exempelvis rekrytering och kompetensutveckling
- schemaläggning tillsammans med övriga biträdande rektorer
- arbetsmiljöuppgifter enligt nämndens delegationsordning

Dina kompetenser och erfarenheter 
Vi söker dig som har:

- lärarexamen och lärarlegitimation
- aktuell erfarenhet som biträdande rektor inom grundskolan där du haft personalansvar inkluderat medarbetar-och lönesamtal
- arbetat som lärare på lågstadiet med goda erfarenheter av samverkan med fritidshemmet utifrån läroplanens mål
- god kännedom om skolans styrdokument och erfarenhet av läraruppdraget i grundskolans alla stadier
- erfarenhet av att utveckla verksamheter genom ett systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete
- goda kunskaper och erfarenhet av läs- och skrivutveckling
- hög digital mognad med stor vana att arbeta i flertalet system
- goda förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
- erfarenhet av att arbeta i en politisk styrd organisation.

Det är meriterande om du har:

- ledarskapsutbildningar, exempelvis rektorsutbildningen och/eller Stockholms stads ledarskapsutbildning
- grundläggande förståelse och kunskap om förskoleklass, fritidshemmet och lågstadiet samt dess styrdokument
- erfarenhet av att utveckla samverkan mellan förskoleklass, skola och fritidshem
- goda kunskaper i engelska, såväl muntligt som skriftligt

Din personlighet och ditt arbetssätt
Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen som biträdande rektor hos oss behöver du motiveras av att utveckla såväl processer som människor. Vi ser även att du har följande kompetenser:

Helhetssyn, du tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår din roll, ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du är en ledare med analytisk och strategisk läggning med förmåga att se helheter i komplicerade frågor

Utvecklingsinriktad, du arbetar proaktiv och drivande i utvecklingsarbete. Främjar nytänkande och mångfald. Engagerar och arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling och utvecklar ditt egna ledarskap.

Mål och resultatorienterad, arbetar mot uppställda mål och fokuserar på resultat. Styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Anpassar sin inriktning när målen och förutsättningarna ändrar sig. Du visar lojalitet med fattade beslut, har integritet och fokuserar både på effekt- och processmål.

Tydlig, kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer och följer upp att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.

God samarbetsförmåga, arbetar bra med andra människor. Relaterar och kommunicerar med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. 

Läs mer om Midsommarkransens grundskola https://grundskola.stockholm/hitta-grundskola/grundskola/midsommarkransens-grundskola-f-7/

Vad erbjuder vi dig
 Vi erbjuder dig

- friskvårdsbidrag
- semesterväxling

Läs gärna mer om https://jobba.stockholm/formaner/ och om hur det är att https://jobba.stockholm/att-jobba-har/  

Din ansökan utan personligt brev
Just nu pågår ett pilotprojekt i Stockholm stad där vi provar att rekrytera utan att du som kandidat skickar in ditt personliga brev.

Vid bedömningen av din ansökan för denna roll kommer vi endast att utgå ifrån ditt cv och ett antal frågor du får besvara i samband med din ansökan. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.

Varmt välkommen med din ansökan! Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.

Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 19 oktober. Vi påbörjar urvalen när ansökningstiden är slut.

Vi planerar att börja med intervjuerna vecka 43. Den första intervjun sker digitalt.

Arbetspsykologiska tester kommer att ingå som en del av rekryteringsprocessen.

 

                          

 

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Biträdande rektor till Bergshamraskolan, Solna stad

Biträdande rektor
Läs mer Sep 26
Bergshamraskolan söker nu en erfaren biträdande rektor som med ett högt engagemang och coachande ledarskap arbetar tillsammans med sina medarbetare mot verksamhetens gemensamma mål.

Är det du? Se hit!

Om Bergshamraskolan

Bergshamraskolan är en grundskola för förskoleklass till årskurs 6. Skolan har nära till Bergshamra IP och Svedenbadet och naturen ligger in på knuten med Edsviken och Ulrikdals slottspark. 

Bergshamraskolan är en skola med goda elevresultat och även fina resultat gällande trygghet och studiero. Gemenskap, kunskap och trygghet är skolans ledord! Skolan har tydliga rutiner kring trygghetsarbetet och på skolan pågår ett främjande och förebyggande värdegrundsarbete som leds av skolans trygghetsgrupp.

På skolan finns ett antal utvecklingsgrupper och ett kollegialt lärande som leds av skolans förstelärare med fokus på inkluderat lärande och anpassningar för ökat kunskapsresultat. Ett arbete med att skapa gemensamma lektionsstrukturer, rutiner och ramar pågår på skolan och personal på fritidshem deltar under detta läsår i kompetensutveckling kring NPF.

Vad innebär arbetet?

Som biträdande rektor hos oss ingår bl.a. att ansvara för organisationen, tjänstefördelningar och schema utifrån budget tillsammans med rektor. Du kommer att vara en del i ett engagerat utvecklingsteam som består av nyckelpersoner som exempelvis arbetslagsledare, förstelärare och  elevhälsoteamet.

Vidare kommer du även att tillsammans med rektor leda APT-möten och LAMK (Lokal arbetsmiljökommitté). Vidare kommer du att ha personalansvar vilket även innefattar medarbetarsamtal och lönesamtal. Ditt fokus i uppdraget är det pedagogiska ledarskapet och tillse att driftsorganisationen fungerar i visionens riktning.

Vem söker vi?

- Du är legitimerad lärare med erfarenhet av undervisning och fritidshem F-6
- Du har erfarenhet av arbete i skolledande position
- Vi ser gärna att du har någon form av dokumenterad ledarskapsutbildning
- Har dokumenterad erfarenhet av att leda, utbilda och coacha medarbetare utifrån skolans läroplan.
- Är väl förtrogen med skolans, fritidshemmets samt elevhälsans styrdokument.
- Är förtrogen med schemaläggning i Skola24 och du har erfarenhet av ansvar för den dagliga bemanningen på skola/fritidshem. 
- Har väl utvecklad IT-kompetens och är en god organisatör. Din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i svenska är mycket god.

Vi söker dig som samverkar med dina kollegor, både med dina ledningskollegor och med övriga medarbetare. Du planerar, organiserar och prioriterar på ett effektivt sätt och säkerställer att alla processer fullföljs med god kvalitet. Du är en självgående person, som tar ansvar för din uppgift och styrs av mål- och resultattänkande i ditt arbete.

Som ledare har du förmågan att skapa engagemang och delaktighet hos andra, och du ser värdet i att samarbeta för att nå gemensamma mål. För att lyckas i denna roll är det viktigt att du är flexibel och kommunikativ, med en förmåga att anpassa sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.

Mer information om ansökan

Tjänsten är tillsvidare på 50-75 %, med tillträde enligt överenskommelse. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till rektor Camilla Lundberg på camilla.lundberg@solna.se eller skolchef Lena Lundström på lena.lundstrom@solna.se eller 

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 15/10-2023. 

Fackliga kontaktpersoner är  

- Sveriges Skolledare Ordförande : Mariana Berlin 08-746 31 88
- Sveriges lärare Kristina Karhunen 0760 410784 & Zaradacht Yousef 070-282 59 80
- Kommunal: Jeanette Hjalmarsson 08-746 17 83
- Vision : Annika Engberg Lordin 08-746 11 45
- Akademikerförbundet SSR : Liselotte Zellquist 08-746 33 64

OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning inom skolan 

I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.Barn- och utbildningsförvaltningen svarar för omsorg och utbildning av barn och ungdomar. I verksamheten ingår förskola och pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola och en gymnasieskola.Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit.

Ansök nu

Biträdande rektor till Slättgårdsskolan

Biträdande rektor
Läs mer Sep 8
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning

Slättgårdsskolan har i dagsläget ca 530 elever.

Skolan en indelad på två enheter framtill 2026 då etapp 3 av den nya skolan ska vara klar, och då hela skolan kommer att ligga i Bredäng. Idag är årskurserna F-4 förlagda i Bredäng och årskurserna 5–9 i Vårberg. Vår vision är en elevs skolgång på Slättgårdsskolan skall vara så framgångsrik som möjligt utifrån varje elevs förutsättningar och behov både socialt och kunskapsmässigt. I vår skola möts du av glädje och stolthet, både från elever och vuxna.

Arbetsbeskrivning

Vi söker en biträdande rektor som med stort engagemang och mycket goda kunskaper bidrar till den pedagogiska utvecklingen i vår skola. I nuvarande organisation kommer du att arbeta med inriktning mot de högre årskurserna. 
Som person är du en trygg och tydlig ledare som med ett lösningsinriktat förhållningssätt tar dig an arbetsuppgifterna. Du är väl förtrogen med nationella styrdokument och skolans regelverk. Du kan samordna och skapa engagemang och på ett tydligt och resultatinriktat sätt arbeta för att alla arbetar mot skolans gemensamma mål. I tjänsten ingår verksamhets- och personalansvar. Du leder arbetet med personal och elever samtidigt som du tillsammans med rektor och övrig skolledning bidrar till skolans gemensamma utvecklingsarbete för årskurserna F-9.

Profil

Du värnar en god arbetsmiljö och tar ditt ansvar för detta.

Du har en god administrativ förmåga och samtidigt en stor förståelse att det är med ett dagligt deltagande i verksamheten du på bästa sätt kan leda verksamheten.

Du skaffar dig en god bild av skolans verksamhet och dess behov och grundar dina beslut med lyhördhet utifrån det.

Kvalifikationer

Du har en gedigen och lång erfarenhet av pedagogiskt arbete för de aktuella åldersgrupperna.
Vi bedömer att det är viktigt att du är mål- och resultatorienterad och visar tillit och förtroende för medarbetarnas förmåga att själva ta beslut och ansvar ute i arbetslagen. Det är också viktigt att kunna se helheter och att du har hela verksamhetens bästa i åtanke inför ditt agerande. Du har en god kommunikativ förmåga. 

Meriterande:

Rektorsutbildning
Annan dokumenterad ledarskapsutbildning
Erfarenhet av schemaläggning, gärna NovaSchem
Goda kunskaper om NPF

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Sofia skola söker biträdande rektor

Biträdande rektor
Läs mer Aug 27
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Välkommen att söka tjänst på en av Stockholms vackraste innerstadsskolor.

Sofia skola är en klassisk och mycket vacker monumental skolbyggnad på östra Södermalm. Skolan är populär, många vill ha sina barn här och idag har skolan drygt 900 elever i skolåren F-9 och ca 115 anställda.

En bra verksamhet, god stämning och entusiastiska medarbetare utmärker skolan. Samtliga skolans tillsvidareanställda lärare har legitimation.

Elevens bästa är ledstjärnan i de beslut vi fattar. Vi vill ge alla våra elever goda förutsättningar att kunna göra de val man önskar senare i livet. Det betyder att vi arbetar målmedvetet för att alla elever ska ha god måluppfyllelse, använda sin fulla potential och nå så långt som möjligt i en trygg och stimulerande miljö.

Till Sofia skola hör även Sofia Distans som ger distansundervisning till elever bosatta i utlandet. (Från ht 2024 hoppas vi också få Skolinspektionens tillstånd för distansundervisning för elever bosatta i Sverige)

Arbetsbeskrivning
Sofia skolas och Sofia Distans ledningsgrupp består av rektor, fyra biträdande rektorer samt administrativ chef.
Vi söker nu en biträdande rektor som i sitt huvuduppdrag leder skolans mellanstadium, skolans SU-grupp, samt fritidsklubben.

Du leder och coachar dina medarbetare i ett nära ledarskap. I gott samarbete verkar du för att skolan uppfyller sina gemensamt framtagna mål och att den utbildning vi ger eleverna håller hög kvalitet.

I uppdraget ingår både att förvalta och förädla en redan bra skolverksamhet, men också att bidra till skolans fortsatta utveckling utifrån högt satta mål.

Som en del av uppdraget ansvarar du för skolans fortsatta digitalisering med Skolplattformen som stöd. Inom ramen för detta IT samordnande uppdrag ingår att leda skolans digitala utvecklingsgrupp. Du kommer även att ansvara för de administrativa uppdateringar som behöver göras utifrån fattade beslut.

Du kommer också utifrån tjänstefördelning och schemakriterier ansvara för att skolans schema tillsammans med de lärare som har ansvaret idag.

Kvalifikationer
Lärarutbildning med lärarlegitimationÖvrigt
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Biträdande rektor till mellanstadiet på Vinsta grundskola

Biträdande rektor
Läs mer Aug 25
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Nu söker vi en biträdande rektor till vår skola och vår ledningsgrupp.

Är det du?

Vinsta grundskola består av två enheter, Östra och Västra och ligger i Vällingby i västra Stockholm.
Skolan är en kommunal F-9 skola med ca 1000 elever fördelade med årskurserna F-5 på Östra och
årskurserna 4–9 på Västra. Vi söker nu dig som brinner för skolutveckling och arbetet som lärare samt tycker om att leda människor i det arbetet.
Vi är organisatoriskt indelade i stadier vilka leds av fem biträdande rektorer. Skolan har hälsa och
digitalisering som fokusområden och vår Vision är "Delaktighet och kunskapsglädje skapar framtidstro". Är du en person som är strukturerad, tillitsfull, relationsskapande med god
samarbetsförmåga och som brinner för pedagogisk utveckling, då är du helt rätt person för oss och vi för dig! Vinsta grundskola är lätt att ta sig till både med bil, kollektivt och ligger nära flera stora grönområden.

Arbetsbeskrivning
Som biträdande rektor förväntas du tillsammans med skolans rektor och övriga i ledningsgruppen ansvara för det pedagogiska utvecklingsarbetet och se till att enheten arbetar mot gemensamma mål under stimulerande samverkansformer. Du ansvarar för årskurs 4–5 på Östra samt för att leda elevhälsoteamet tillsammans med biträdande rektor för åk F-3. Du är närmaste chef för östras mellanstadium och klubbverksamhet och ansvarar för att driva utvecklingen i årskurserna i linje med skolans övergripande mål. Du har även ansvar för studioverksamheten på skolan.

Skolans elevhälsoteam består av alla professioner och din roll är att arbetsleda dem och ansvara för att utvecklingsarbetet går i linje med skolans behov. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom digitaliseringsområdet samt arbete med hälsa och tillgänglig lärmiljö och vill driva dessa frågor i enheten. Du kommer arbeta nära den andra biträdande rektorn på Vinsta grundskola Östra och med ledningsgruppen som består av rektor, administrativ chef och biträdande rektorer från Västra. I ditt uppdrag ingår även schemaläggning, vfu-samordning samt ansvar för vikarieanskaffningen på Östra. Skolan har planer på att inför nästa läsår utöka mellanstadiet på Östra med årskurs 6 och du kommer, om beslut tas att, ansvara för att leda och organisera utökningen.

Kvalifikationer

Vinsta grundskola söker en tydlig och engagerad biträdande rektor med en helhetssyn. Du leder, motiverar och skapar förutsättningar för dina medarbetare att effektivt nå gemensamma mål. Vi söker dig som är lugn, stabil och som kan hantera ett pressat arbetsläge. Du ska kunna arbeta självständigt samtidigt som du ser styrkan i samarbetet i ledningsgruppen och i lagarbete. Du skapar engagemang och delaktighet samt är tillitsfull och lyhörd för idéer och förslag. Du medverkar i utvecklingen av det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Likaså när det gäller den digitala utvecklingen på skolan.

Du har en analytisk förmåga och ett fördjupat intresse för att kunna följa upp mål och resultat, dvs vara drivande i det systematiska kvalitetsarbetet. Du har god kommunikativ förmåga både i tal och skrift och ett elevfokuserat förhållningssätt. Att knyta kontakter, bygga relationer och samverka med elever, vårdnadshavare och personal har du lätt för. Du är lyhörd och tycker om att samarbeta och tänka nytt. Vidare är du initiativrik och lösningsinriktad. Du skall ha god samarbetsförmåga, positiv vilja och förmåga att utveckla verksamheten och se möjligheter men även kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ.

Du har erfarenhet att arbeta som lärare på grundskolan och en lärarlegitimation samt erfarenhet av att arbeta i ledande position.

Du ska ha kunskap om att leda en skola på vetenskaplig grund och vara väl förtrogen med LGR 22, skolans regelverk samt det systematiska kvalitetsarbetet.

Meriterande är även om du har påbörjat eller slutfört rektorsprogrammet och/eller Stockholms stads ledarskapsutbildning 1 och 2, erfarenhet inom schemaläggning. Det är även meriterande om du har kompetens inom specialpedagogik och erfarenhet av studioverksamhet.

 

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Biträdande rektor åk 7-9, Gubbängsskolan - Stockholms stad

Biträdande rektor
Läs mer Aug 14
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Biträdande rektor, 7-9, Gubbängsskolan

 

Beskrivning

Gubbängsskolan söker en biträdande rektor med ansvar för åk 7-9.

Rollen som biträdande rektor innebär att du utövar ditt ledarskap nära elever och medarbetare. Du fokuserar på skolans kärnprocesser och arbetar varje dag för att göra skillnad för varje elev. Det innebär att dagligen hantera möten och kontakter med elever, vårdnadshavare och medarbetare, ofta i samverkan med andra professioner på skolan. Rollen innebär att i hög grad vara exekutiv och operativ under ett delegerat ansvar. Biträdande rektorn är en nyckelspelare för att utvecklingen för hela skolan går i den riktning som rektorn och skolledningen har beslutat. Biträdande rektor är den som säkerställer att eleverna tilldelas de resurser som behövs och att undervisningen utvecklas utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Samtidigt innefattar rollen ett nära samarbete med andra skolledare på skolan och att bidra till den långsiktiga utvecklingen av skolan. Det innebär att ingå i skolans ledningsgrupp och att stötta rektor i dennes beslutsfattande och ledning av skolan. Som biträdande rektor är du delaktig i att utveckla Stockholm till en stad där barn och ungdomar, utifrån sina förutsättningar, utvecklar goda kunskaper och förmågor för vidare studier och ett meningsfullt arbetsliv. Du kommer att få många kontaktytor såväl externt som internt och det finns stora utvecklingsmöjligheter för dig.

Gubbängsskolan är en F-9-skola med fyra fritidshem och en mellanstadieverksamhet som ligger i Farsta i södra Stockholm. Skolan har ca 740 elever och en biträdande rektor per stadie. Högstadiet har tre parallella klasser årskursvis inklusive en fotbollsprofil samt en förberedelsegrupp och mindre undervisningsgrupper. Arbetslagen är indelade årskursvis med arbetslagsledare. Behörigheten och kompetensen hos pedagogerna är hög och man bedriver ett kollegialt utvecklingsarbete både ämnes- och arbetslagsvis. I elevhälsoteamet ingår samtliga professioner. Skolledningen består av rektor, fyra biträdande rektorer samt en administrativ chef. Skolan har väl utarbetade rutiner för systematiskt kvalitetsarbete.

 

Arbetsuppgifter

På skolan pågår omfattande utvecklingsprojekt och kollegialt lärande i olika konstellationer. Ditt uppdrag blir att organisera och leda den pedagogiska verksamheten för högstadiet tillsammans med rektor och övriga skolledningen samt kontinuerligt stödja personalens strävan att förbättra kvaliteten i lärmiljö och arbetssätt. Du ska ha ett starkt fokus på elevhälsoarbetet. Med prioritering inom det systematiska kvalitetsarbetet och resursfördelning arbetar du för förbättrade kunskapsresultat, ökad grundläggande gymnasiebehörighet och meritvärde. Tillsammans med övriga skolledningen arbetar du för ökad likvärdighet ur ett F-9 perspektiv som gagnar kvalitativa stadieövergångar och rustar eleverna inför gymnasiet. Genom att främja en hållbar arbetsmiljö med framförhållning och prioriteringar tillvaratar du och bidrar till skolans fortsatta utvecklingsarbete. Uppdraget kräver också en god samverkan med externa aktörer för att värna insatser och pågående projekt för elever ur ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv.

 

Kvalifikationer

Vi söker en biträdande rektor som leder och motiverar personal och elever. Du är tydlig och har tilltro till dig själv och dina medarbetare. Du tycker om att arbeta nära din personal och visar intresse för deras dagliga arbete på ett aktivt sätt. Genom en analytisk förmåga kan du avgöra när du bör fatta snabba respektive eftertänksamma beslut. På så vis har du även förmåga att arbeta både mål- och processinriktat. Genom strategisk helhetssyn och ett brett perspektiv på frågor ser du på sakers långsiktiga betydelse. Du anpassar dina handlingar genom att ge förutsättningar i organisation och arbeta mot redan uppsatta mål. Uppföljning och återkoppling är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet.

 

Som chef leder, motiverar och förser du andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra samt skapar engagemang och delaktighet. Genom ett coachande förhållningssätt utvecklar du medarbetaren genom att leda denna i att identifiera mål, undanröja hinder, skapa möjligheter samt planera handling. Du arbetar bra med såväl kollegor som medarbetare där du relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Med en förmåga att lyssna och kommunicera löser du konflikter konstruktivt. Du har ett mål- och resultattänkande som styr dina prioriteringar, din planering och ditt agerande samt kan förändra inriktning när målen ändrar sig.

 

Villkor

Genomförd rektorsutbildning är meriterande. Du ska ha högskoleutbildning med pedagogisk inriktning samt erfarenhet som skolledare, gärna från grundskolans äldre åldrar. Meriterande är kunskap om grundskolan och äldre elever samt aktivt arbete med att utveckla elevhälsans uppdrag. Vi söker dig som är väl förtrogen med skolans regelverk samt har god kunskap om avtal och facklig samverkan inom skolans organisation. Du ska ha kunskap om att leda skolan på vetenskaplig grund, vara väl förtrogen med systematiskt kvalitetsarbete, skolhälsans uppdrag, digitala verktyg samt informationsteknologi. Meriterande är kunskap om och erfarenhet av tjänstefördelning och schemaläggning.

 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Intervjuer sker löpande.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Biträdande rektor för vårt lågstadium och fritidshem – är du den vi söker?

Biträdande rektor
Läs mer Aug 3
Franska skolan är en svensk icke vinstdrivande friskola med anor från 1862. Vi följer svensk läroplan, undervisningen sker på svenska och eleverna läser franska från förskoleklass. Kunskaper i franska språket är inget krav men en fantastisk möjlighet för dig som trivs i en internationell miljö. Skolans värdegrund genomsyras av hjärta, hand och hjärna. Verksamheten omfattar 950 elever från grundskolans förskoleklass till gymnasiet, samt 120 medarbetare. Skolan ligger i centrala Stockholm vid S:t Johannes kyrka.
Nu söker vi dig, en engagerad och utvecklingsorienterad kollega i skolledningen. Med glädje och mod leder du skolans kompetenta medarbetare från förskoleklass till årskurs 3 och på fritidshemmet. Precis som vi är du här för att stanna och förstår att kontinuitet och uppföljning är nycklar till goda resultat.
Du har ett anpassat, utvecklande och relationellt ledarskap. Du skapar och värdesätter förtroendefulla relationer med arbetskamrater, elever, vårdnadshavare och externa samarbetsparters. Du är lyhörd för andras kunskaper och samarbetar gärna med andra. Du är nyfiken, följer aktuell skolforskning, omvärldsbevakar och är därmed drivande i elevers, kollegors och ditt eget lärande. Du har en hög digital kompetens och ser möjligheter i den digitala utvecklingen.
Du har goda kunskaper om elevhälsans tvärprofessionella arbete. Du har en god pedagogisk och didaktisk förmåga, kan inspirera och entusiasmera medarbetare i vårt gemensamma utvecklingsarbete av lärmiljöer. Önskvärt är kunskaper om att strukturera och verksamhetsnära leda kollegialt utvecklingsarbete med utgångspunkt i differentierat lärande och lektionsdesign. Stor vikt kommer att läggas vid personlig kompetens.
Du ska vara utbildad lärare och ha lärarlegitimation.
Du ska ha erfarenhet av att leda arbetet på en grundskola.
Du ska ha god kunskap om grundskolans styrdokument.
Du ska ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska.

Vi önskar att din ansökan innehåller:
En film, om 2-3 minuter, där du kort presenterar dig och berättar om vad som motiverar dig att söka denna tjänst hos oss.
Personligt brev
CV

Välkommen med din ansökan!
Vi tillämpar provanställning för alla anställningar.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Genom att sända din ansökan samtycker du till att Stiftelsen Franska Skolan behandlar, av dig lämnade personuppgifter, i syfte att genomföra en rekrytering. Du som sökande kan när som helst återkalla detta samtycke till behandling av personuppgifter. Den sökande har också rätt att en gång per år efter skriftlig ansökan få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar och hur. Den sökande har vidare rätt att begära att eventuella felaktigheter i personuppgifterna korrigeras.

Ansök nu

Biträdande rektor Hökarängsskolans grundsärskola

Biträdande rektor
Läs mer Aug 9
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
"Tillsammans tar vi nästa steg - Vi vet vad vi kan, vart vi är på väg och hur vi tar oss dit"

Hökarängsskolan omfattar årskurserna F-9 i grundskola och grundsärskola samt fritidshem, fritidsklubb.

Verksamheten omfattar cirka 650 elever.  På vår skola ska varje elev vara i goda lärprocesser, trivas och må bra här och nu och lämna skolan med goda resultat och väl rustad för framtiden. Personalen ska vara engagerad och ha höga förväntningar på varandra, sig själva och eleverna. Eleverna ska vara engagerade, delaktiga och ansvarstagande. Skolans elevhälsoteam består av skolsköterska, kuratorer, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare och skolsocionom. 

Hökarängsskolan är en nyrenoverad 1950-talsskola med stora fina lokaler. Entrén och skolans ljushall är välkomnande och hjärtat i skolan. Här finns elevhälsans lokaler, expedition, personalrum, arbetsrum, vaktmästeri och praktisk-estetiska lärsalar.

Arbetsbeskrivning
Skolledningen; rektor, tre biträdande rektorer och en skolintendent, har ett övergripande gemensamt ansvar för att skapa ett gott skolklimat och goda förutsättningar för lärande och utveckling för att utbildningens mål i skola och fritidshem. Du har som biträdande rektor ansvar som chef och pedagogisk ledare för pedagoger i grundsärskolan, vilka alla ingår i arbetslag och i kollegiala lärgrupper. Du driver och utvecklar samverkan mellan skolans grundsärskola och grundskola. Centralt i arbetet är det verksamhetsnära pedagogiska ledarskapet, systematiskt kvalitetsarbete, fritidshemmens pedagogiska utveckling, värdegrundsarbete, ansvar för elevhälsoarbete, resultatansvar, personalansvar, arbetsmiljöfrågor, rekrytering, schemaläggning. En stor del av dagen präglas av olika slag av kontakter och uppföljning med elever, vårdnadshavare, pedagoger, nätverk och andra myndigheter, såväl i faktiska möten som via telefon, epost och övrig kommunikation.

Biträdande rektor ska:
• I samarbete med rektor se till att enheten arbetar mot gemensamma mål under stimulerande samverkansformer.
• Tillsammans med medarbetarna driva förändrings- och utvecklingsarbete och vara lyhörd för olika idéer och förslag.
• Ansvara för att verksamheten kontinuerligt följs upp, analyseras och utvärderas.
• Utveckla verksamheten i grundsärskolan så att god undervisningskvalité och hög måluppfyllelse är i fokus.
• Operativt ansvara för den dagliga driften av verksamheten och kunna prioritera och ta beslut i samordningsfrågor.Kvalifikationer
Du är utbildad lärare och har undervisat klasser i en grundsärskola. Du har erfarenhet av att arbeta som skolledare och med stor fördel inom grundsärskolan. Det är meriterande om du har genomgått Rektorsprogrammet.


 
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Vik biträdande rektor Hammarbyskolan södra

Biträdande rektor
Läs mer Jul 25
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Hammarbyskolan södra är en f-9 skola som ligger i södra Stockholm.

Skolan har idag 850 elever i förskoleklass och grundskola. I organisationen finns även en stor fritidshemsverksamhet med flera avdelningar och en väl fungerande fritidsklubb. Skolan har nyrenoverade lokaler och en nyrenoverad skolgård med många möjlighet till lek och motorisk träning. Skolan har vuxit under de senaste sju åren, från en f-6-skola med 200 elever, och förväntas inom några år vara fullt utvecklad med ca 950 elever.
På Hammarbyskolan södra möts du av glädje och ett öppet samt välkomnande klimat. Det är en skola där alla ska kunna lyckas. Du möts av välutbildad personal med lång erfarenhet och stort engagemang för att skapa förutsättningar för elevernas framgång. Skolans vision lyder "Alla elever deltar i och tillgodogör sig undervisningen med hälsan i behåll". Skolan är certifierad från Magelungen akademi i "preventiva inkluderande lösningar" och arbetar vidare med konceptet i egen regi under devisen FRAMTID. Skolans personal har genom certifieringen fått en gemensam grund att stå på och därigenom kunnat utveckla undervisningen för att nå alla elevers utvecklingspotential.
Hammarbyskolan södra är en skola för elever med olika bakgrund och förutsättningar. Personal och skolledning har höga och positiva förväntningar på våra elever. Trygghet, trivsel och god hälsa är avgörande för att våra elever ska nå goda resultat i skolan. I vårt gemensamma elevhälsoarbete har vi fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete.
Organisationen har tillagningskök med två kockar och ett eget skolbageri, vilket innebär att vi får mat lagad från grunden varje dag. Detta bidrar till elevernas möjlighet till lärande under hela skoldagen.
Läs gärna mer om skolan på skolans hemsida grundskola.stockholm.se/hammarbyskolansodraArbetsbeskrivning
Du arbetar tillsammans med skolledningen och medarbetarna i förändrings- och utvecklingsarbete samt för att värna en god arbetsmiljö för såväl elever som personal.
Du är en del av skolledningen med verksamhetsansvar för elevhälsan och skolans särskilda undervisningsgrupper. Du har personalansvar för den personal som arbetar inom verksamhetsområdet. Du leder arbetet på skolan för att vidareutveckla lärmiljöer. I arbetet ingår ansvar för att strukturera och systematiskt utveckla elevhälsoteamets arbete för att stärka elevhälsoarbetet på hela skolan.
Hammarbyskolan södra är värdskola för en regional särskild undervisningsgrupp vilket medför att du deltar i styrgruppen och förbereder ansökningar inför antagningsprocessen.
Du ansvarar även för att planera för lovskola som bedrivs under läsåret och sommarlovet.

Tjänsten är ett vikariat med eventuell möjlighet till förlängning. Tjänsten utlyses under nuvarande biträdande rektors tjänstledighet för flytt och annat arbete. 

Kvalifikationer
Du är utbildad och legitimerad lärare, gärna med erfarenhet av specialpedagogiskt arbete samt att aktivt arbeta för att stärka elevernas möjlighet att nå så långt som möjligt i sin utbildning. Du har erfarenhet av personalansvar och varit en drivkraft i det systematiska kvalitetsarbetet på skolan.
Du har och har med fördel genomgått rektorsprogrammet. Du är väl insatt i arbetet riktat mot årskurs 7-9 för att kunna bidra med ditt pedagogiska ledarskap riktat mot personal i verksamheten. Du har god kunskap om grundskolans styrdokument och erfarenhet utifrån ledarskap i skolan.
Du har en elevsyn som utgår från elevernas bästa i fokus och förmåga att anpassa verksamheten för att nå resultat utifrån givna ramar.
Du har väl utvecklad förmåga att skapa goda relationer med såväl medarbetare, elever och vårdnadshavare samt med externa samarbetspartners. Du är lyhörd för idéer och förslag och kan vara med och förverkliga dessa samt ansvarar för att följa upp och utvärdera det systematiska kvalitetsarbetet, i samverkan med personal, elever och skolledning.
Du är kreativ, idérik och har ett coachande förhållningssätt. Du sätter fokus på struktur och tydlighet för att processerna ska genomföras på ett professionellt och effektivt sätt utan tidsfördröjning.

Övrigt
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Interim biträdande rektor till Stor-Stockholm

Biträdande rektor
Läs mer Feb 15
Nu söker vi en interim biträdande rektor till en av Stor-Stockholms mest attraktiva kommuner. En kommun som strävar efter att göra sitt bästa för alla invånare och företag utifrån de förutsättningar man har. Och bli lite bättre varje dag.Om uppdraget

Denna F-9 grundskola erbjuder en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns tillgängliga för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Som interim biträdande rektor ser vi gärna att du har ett stort engagemang för att operativt leda en modern verksamhet där vi har fokus på att:

- alla elever ska känna sig trygga i skolan

- sträva mot en hög pedagogisk kvalitet

- arbeta för att elevernas och skolans resultat ska förbättras

Dina arbetsuppgifter

Att vara biträdande rektor på denna skola innebär att du ingår i ett delat ledarskap, där du som en av två biträdande rektorer har ett gemensamt ansvar för att leda skolans arbete med en tydlig inriktning mot elevers lärande och måluppfyllelse utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I det delade ledarskapet ingår också ett gemensamt ansvar för skolans ekonomi, arbetsmiljöarbete och kvalitetsarbete. I ditt arbete stödjer du dig naturligt på skolans olika styrdokument. Tillsammans med din kollega leder och fördelar du arbetet på skolan vilket innefattar elev-, personal- och utvecklingsfrågor. Du är pedagogisk ledare med ansvar såväl för att planera och organisera som att följa upp och utvärdera. Rekrytering av personal samt genomförande av medarbetar- och lönesamtal ingår i uppdraget som ansvarig chef. Som en viktig del av rektorsområdets ledningsgrupp bidrar du med din kunskap och erfarenhet i rektorsområdets övergripande arbete. Din närmaste chef är rektor för rektorsområdet och du ingår tillsammans med övriga biträdande rektorer i områdets ledningsteam där kvalitets- och utvecklingsfrågor är självklara ledstjärnor.

Dina kvalifikationer

SKA-krav

- erfarenhet av skolledning inom åk 1-9

- pedagogisk utbildning samt erfarenhet av skolledning i kombination med den statliga rektorsutbildningen.

- kunskap om styrdokument för grundskola

Övrigt
- erfarenhet av operativt arbete och

- administrativt arbete

- snabbt kunna sätta sig in i pågående processer och olika/rådande situationer/sammanhang

- ha god kommunikationsförmåga

- erfarenhet av situationsanpassat ledarskap.

- vara ansvarstagande, tydlig och lyhörd

Omfattning: 100 %

Uppdragets löptid start och slutdatum: 230306 - ca 230620

Du som är egen företagare är också välkommen att söka tjänsten.

Vad vi erbjuder dig

Som konsult på Bemannia erbjuder vi dig en nära kontakt med din konsultchef och en möjlighet till fler uppdrag via oss. Hos oss får du utvecklas på lärorika arbetsplatser och känna att din kompetens kommer till nytta.

Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.

Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare.

För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 08-84 53 00

Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2013 Ledningssystem för informationssäkerhet

Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.

Ansök nu

Interim biträdande rektor till Stor-Stockholm

Biträdande rektor
Läs mer Feb 17
Nu söker vi en interim biträdande rektor till en av Stor-Stockholms mest attraktiva kommuner. En kommun som strävar efter att göra sitt bästa för alla invånare och företag utifrån de förutsättningar man har. Och bli lite bättre varje dag.Om uppdraget

Denna F-9 grundskola erbjuder en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns tillgängliga för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Som interim biträdande rektor ser vi gärna att du har ett stort engagemang för att operativt leda en modern verksamhet där vi har fokus på att:

- alla elever ska känna sig trygga i skolan

- sträva mot en hög pedagogisk kvalitet

- arbeta för att elevernas och skolans resultat ska förbättras

Dina arbetsuppgifter

Att vara biträdande rektor på denna skola innebär att du ingår i ett delat ledarskap, där du ingår i skolledningen och har ett gemensamt ansvar för att leda skolans arbete med en tydlig inriktning mot elevers lärande och måluppfyllelse utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I det delade ledarskapet ingår också ett gemensamt ansvar för skolans ekonomi, arbetsmiljöarbete och kvalitetsarbete.

I ditt arbete stödjer du dig naturligt på skolans olika styrdokument. Tillsammans med övriga personer i skolledningen leder och fördelar du arbetet på skolan vilket innefattar elev-, personal- och utvecklingsfrågor. Du är pedagogisk ledare med ansvar såväl för att planera och organisera som att följa upp och utvärdera.

Rekrytering av personal samt genomförande av medarbetar- och lönesamtal ingår i uppdraget som ansvarig chef. Som en viktig del av rektorsområdets ledningsgrupp bidrar du med din kunskap och erfarenhet i rektorsområdets övergripande arbete. Din närmaste chef är rektor för rektorsområdet och du ingår tillsammans med övriga biträdande rektorer i områdets ledningsteam där kvalitets- och utvecklingsfrågor är självklara ledstjärnor.

Dina kvalifikationer

SKA-krav

- erfarenhet av skolledning inom åk 1-9

- pedagogisk utbildning samt erfarenhet av skolledning i kombination med den statliga rektorsutbildningen.

- kunskap om styrdokument för grundskola

Övrigt
- erfarenhet av operativt arbete och

- administrativt arbete

- snabbt kunna sätta sig in i pågående processer och olika rådande situationer och sammanhang

- ha god kommunikationsförmåga

- erfarenhet av situationsanpassat ledarskap.

- vara ansvarstagande, tydlig och lyhörd

Omfattning: 100 %

Uppdragets löptid start och slutdatum: 230306 - ca 230620

Du som är egen företagare är också välkommen att söka tjänsten.

Vad vi erbjuder dig

Som konsult på Bemannia erbjuder vi dig en nära kontakt med din konsultchef och en möjlighet till fler uppdrag via oss. Hos oss får du utvecklas på lärorika arbetsplatser och känna att din kompetens kommer till nytta.

Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.

Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare.

För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 08-84 53 00

Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2013 Ledningssystem för informationssäkerhet

Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.

Ansök nu

Unik familjär förskola mitt i Sthlm söker en unik bitr rektor

Biträdande rektor
Läs mer Jul 10
Hillelgården, som är en judisk förskola, finns centralt på Östermalm. Den drivs av Föreningen Hillel som har funnits sedan 1950-talet och som även driver skola och fritids. Vi är en liten verksamhet med judisk profil, den enda i Stockholm.
Totalt omfattar verksamheten ca 400 barn och har knappt 80 medarbetare.
Rektorn har ett övergripande ansvar för hela verksamheten.
Förskolan har 125 platser. För drygt sju år sedan flyttade vi in i en helt ny byggnad, lika funktionell som arkitektoniskt iögonfallande, i hjärtat av Östermalm. Utegården finns på förskolans tak med utsikt över Stockholms takåsar.
Hos oss finner du en närhet mellan såväl föräldrar, kollegor och ledning, en närhet som är lite utöver det vanliga. Våra medarbetare här tycker att vi är en bra arbetsplats vilket visar sig i våra egna undersökningar. Detta är vi såklart väldigt stolta över.
I rollen som biträdande rektor för förskolan i Föreningen Hillel kommer du att ingå i en ledningsgrupp tillsammans med rektor, två biträdande rektorer för skol- och fritidsverksamhet samt administrativ chef. Du kommer att ha fullt ansvar för förskolans organisation, personal och budget. Du kommer att rapportera till rektor och i dialog med ledningsgruppen utforma strategi och plan för förskolans utveckling. Vidare ansvarar du för att strategin genomförs på ett effektivt sätt i organisationen och för kvalitetssäkring av verksamheten.
Vi söker dig som har:
· pedagogisk högskoleutbildning med förskollärar- eller lärarlegitimation
· erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete i pedagogisk verksamhet
· har erfarenhet av administrativt arbete, goda IT-kunskaper såväl i det dagliga arbetet som i arbetsverktyg i läroprocesser
· vana att arbeta med budget och ekonomi för pedagogisk verksamhet
· erfarenhet av ledningsuppdrag inom förskolan
· erfarenhet av att arbeta i en miljö med flerspråkighet som främjar mångfald
· vana av mål- och resultatstyrt arbete
· intresse av att arbeta verksamhetsnära med barn och deras lärande
· intresse för den judiska nationella minoriteten och har vilja att lära dig mer om judiska traditioner och judiskt liv
· Vi vill att du har det lilla extra och känner dig nyfiken på vår vision Hjärna-Hjärta-Själ
Det är önskvärt om du:
· har erfarenhet som biträdande rektor, förskolechef eller rektor
· har genomgått eller påbörjat rektorsprogrammet
· har erfarenhet av att arbeta proaktivt och drivande i utvecklingsarbete
Vi tror att du:
· är målmedveten, tydlig och har goda ledaregenskaper
· är bra på att bygga ett lag där alla arbetar mot samma mål
· är handlingskraftig, initiativrik och har ett flexibelt förhållningssätt
· har god förmåga att samarbeta, bygga relationer och kommunicera med både pedagoger, föräldrar och barn.
Gillar du dessutom vällagad mat i vårt egna kök (fisk och veg) då kanske vi är den arbetsgivare du söker?
Vår rekryteringsprocess sköter vi i egen regi, utan inblandning av rekryteringsfirmor.
Är du rätt för oss så kommer vi att rekrytera dig utan att avvakta till sista datum för ansökan. Vi ser fram att höra från dig och ev mötas, både digitalt och IRL.

Ansök nu

Biträdande rektor - Stockholms stad

Biträdande rektor
Läs mer Jul 4
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Vi söker dig till vårt ledningsteam, du har erfarenhet av att arbeta i högstadiet, gärna med som bitr.

rektor eller arbetslagsledare och som vill vara med och utveckla vår fina skola.
För oss är en positiv elevsyn, delaktighet, relationsskapande och lösningsfokuserat arbetssätt viktiga egenskaper. Ett team där man tar ansvar för sitt område och där man supportar och stöttar för att föra hela skolan framåt. Ditt uppdrag är att vara närmast chef för lärarna och undervisningen på vårt högstadium. Vi växer som skola och till hösten har vi fyra paralleller på högstadiet och tre på låg och mellanstadiet.Arbetsbeskrivning
Tillsammans med lärarna och skolledningen arbetar du för att eleverna får en kvalitativ undervisning och trygg lärmiljö. Du ska vara väl förtrogen med skolans styrdokument. Har du kunskap om skola som organisation så är det ett plus.
Vi vill att du har en grundlärarexamen, erfarenhet av att arbeta som lärare i åk 7-9 och gärna haft ledningserfarenhet. Du ska tidigare bedrivit skolutveckling och det är önskvärt är att du har en hög digital kompetens.
Du kommer ansvara för skolutveckling och organisation, i tjänsten ingår även personalansvar. Du kommer ansvara för att det bedrivs ett kontinuerligt utvecklingsarbete och att detta följs upp som en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Kvalifikationer
Du har grundlärarutbildning och har gått någon form av ledarskapsutbildning.Vi söker dig med god samarbetsförmåga och har ett kommunikativt ledarskap.

Övrigt
Arbetet är på heltid och du har möjlighet att styra till viss del över din arbetstid.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Biträdande rektor åk 7-9 sökes till Sjöstadsskolan

Biträdande rektor
Läs mer Jul 12
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Välkommen till oss

Välkommen att söka en heltidstjänst hos oss! Vi är en prisbelönt skola vackert belägen nära vattnet i Hammarby Sjöstad, en modern stadsdel som också räknas som en naturlig utvidgning av Stockholms innerstad.

Skolan ligger i Luma park i Sjöstaden, med närhet till skog och friluftsområden. Skolan har i nuläget runt 1000 elever i skolåren F-9 i grundskolan samt årskurs 1-9 i grundsärskolan. Sjöstadsskolan vill vara den bästa skolan för varje elev. Här ges en högkvalitativ undervisning i en trygg lärmiljö med tillgänglighet och delaktighet som ledord. Vi vill ge möjlighet att utvecklas optimalt och därför är praktiknära forskning en självklar del av vårt arbete. På så vis säkerställer vi att undervisningen håller hög kvalitet. Skolan arbetar med forskning och utveckling av undervisningen och digitalisering och har fått ett flertal utmärkelser för sin verksamhet. Sjöstadsskolans grundskola och grundsärskola har verksamhet från förskoleklass till årskurs 9 samt en särskild undervisningsgrupp. Våra rastpedagoger leder skolgårdsverksamheten, som ska vara meningsfull, trygg och innehållsrik.

Din roll

Vi söker dig som vill förvalta och förädla Sjöstadsskolans välfungerande högstadium. Vi har för närvarande 12 klasser i åk 7-9, uppdelade i 4 lag. Eleverna undervisas av arbetslag bestående av kompetenta och erfarna lärare med stöd av ett välfungerande elevhälsoteam.

Ämneskunniga lärare samverkar kring utveckling av ämnet från förskoleklass till årskurs 9. Arbetslagen ansvarar för att eleverna ska känna sig trygga, bemötas likvärdigt och vara delaktiga i verksamhetens utformning. Digitala lärverktyg gör det möjligt att både utmana elever och att ge extra stöd. Det finns därför interaktiva tavlor i alla klassrum, en dator per elev från årskurs 4 och lärplattor till de yngsta eleverna.

Som biträdande rektor med ansvar för högstadiet är du en del av Sjöstadsskolans ledningsgrupp som leds av rektor. I uppdraget ingår både att förvalta och förädla en väl fungerande skolverksamhet och att bidra till skolans fortsatta utveckling utifrån högt satta mål. Som biträdande rektor samarbetar du med elevhälsoteamet för elevernas bästa.  Genom att ha APT med dina närmaste medarbetare ingår du i samverkansgruppen på skolan. Arbetet som biträdande rektor innebär personalansvar för olika yrkeskategorier. Du leder och coachar dina medarbetare i ett nära ledarskap. I gott samarbete verkar du för att skolan uppfyller gemensamt framtagna mål och att den utbildning vi ger eleverna håller högsta kvalitet.

Mer specifikt kommer du i rollen bland annat att ansvara för:

 Måluppfyllelse och kvalitet inklusive det systematiska kvalitetsarbetet för de årskurser du har ansvar för.
Personalansvar (t ex medarbetarsamtal)
Att leda, samordna och utveckla det pedagogiska arbetet i arbetslagen
Elevhälsoarbete och trygghetsarbetet för eleverna i årskurs 7-9
 

Du ingår i skolans ledningsgrupp som består av fyra biträdande rektorer, en administrativ chef och rektor. Genom ett inkluderande förhållningssätt skapar du, tillsammans med lärare och arbetslaget, en undervisning som är anpassad till alla våra elever.

Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är lyhörd, uppmärksam och tar initiativ till att utveckla verksamheten. Du har god förmåga att strukturera, planera och organisera arbetet och verksamheten. Vidare är du väl insatt i det systematiska kvalitetsarbetet och hittar former för att bedriva ett kontinuerligt uppföljnings- och utvecklingsarbete.

Tillsammans med arbetslag och medarbetare skapar du en trygg och stimulerande lärmiljö och förutsättningar för goda resultat.

Du är en god ledare och chef som skapar engagemang och delaktighet. Du tar tillvara och utvecklar medarbetarnas kompetenser på bästa sätt och skapar förutsättningar för att utveckla det kollegiala lärandet.

Du formulerar dig väl i tal och skrift samt har IT-kompetens.

Du har:

- Lärarutbildning med lärarlegitimation och erfarenhet åk 7-9

- Dokumenterad lärar- och skolledarerfarenhet från grundskolan (minst två år)

- Erfarenhet kring elevhälsoprocesser och specialpedagogiskt arbete 

- Kunskap och erfarenhet av att genomföra medarbetar- och lönesamtal
Vi ser helst att du genomfört rektorsutbildningen. Vi värdesätter samarbetsförmåga med såväl medarbetare som med biträdande rektorskollegor för att den stora skolan ska kunna stå för en  likvärdighet och vi-känsla. 

 

 

 

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Biträdande rektor för vårt lågstadium och fritidshem – är du den vi söker?

Biträdande rektor
Läs mer Jul 1
Franska skolan är en svensk icke vinstdrivande friskola med anor från 1862. Vi följer svensk läroplan, undervisningen sker på svenska och eleverna läser franska från förskoleklass. Kunskaper i franska språket är inget krav men en fantastisk möjlighet för dig som trivs i en internationell miljö. Skolans värdegrund genomsyras av hjärta, hand och hjärna. Verksamheten omfattar 950 elever från grundskolans förskoleklass till gymnasiet, samt 120 medarbetare. Skolan ligger i centrala Stockholm vid S:t Johannes kyrka.
Nu söker vi dig, en engagerad och utvecklingsorienterad kollega i skolledningen. Med glädje och mod leder du skolans kompetenta medarbetare från förskoleklass till årskurs 3 och på fritidshemmet. Precis som vi är du här för att stanna och förstår att kontinuitet och uppföljning är nycklar till goda resultat.
Du har ett anpassat, utvecklande och relationellt ledarskap. Du skapar och värdesätter förtroendefulla relationer med arbetskamrater, elever, vårdnadshavare och externa samarbetsparters. Du är lyhörd för andras kunskaper och samarbetar gärna med andra. Du är nyfiken, följer aktuell skolforskning, omvärldsbevakar och är därmed drivande i elevers, kollegors och ditt eget lärande. Du har en hög digital kompetens och ser möjligheter i den digitala utvecklingen.
Du har goda kunskaper om elevhälsans tvärprofessionella arbete. Du har en god pedagogisk och didaktisk förmåga, kan inspirera och entusiasmera medarbetare i vårt gemensamma utvecklingsarbete av lärmiljöer. Önskvärt är kunskaper om att strukturera och verksamhetsnära leda kollegialt utvecklingsarbete med utgångspunkt i differentierat lärande och lektionsdesign. Stor vikt kommer att läggas vid personlig kompetens.
Du ska vara utbildad lärare och ha lärarlegitimation.
Du ska ha erfarenhet av att leda arbetet på en grundskola.
Du ska ha god kunskap om grundskolans styrdokument.
Du ska ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska.

Vi önskar att din ansökan innehåller:
En film, om 2-3 minuter, där du kort presenterar dig och berättar om vad som motiverar dig att söka denna tjänst hos oss.
Personligt brev
CV

Välkommen med din ansökan!
Vi tillämpar provanställning för alla anställningar.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Genom att sända din ansökan samtycker du till att Stiftelsen Franska Skolan behandlar, av dig lämnade personuppgifter, i syfte att genomföra en rekrytering. Du som sökande kan när som helst återkalla detta samtycke till behandling av personuppgifter. Den sökande har också rätt att en gång per år efter skriftlig ansökan få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar och hur. Den sökande har vidare rätt att begära att eventuella felaktigheter i personuppgifterna korrigeras.

Ansök nu

Rektorspoolen söker tf rektor gymnasium

Biträdande rektor
Läs mer Jun 21
Vi söker en erfaren tf rektor till gymnasieskola i Stockholm.

 

Kvalifikationer:
Pedagogisk examen och helst avslutad rektorsutbildning.

Efarenhet av att ha arbetat som rektor på gymnasieskola är ett krav. 

Personliga egenskaper:
Vi söker en stabil ledare som kan inspirera sina medarbetare att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att lyckas med sina studier.

Majoriteten av våra konsulter är 60+ (inget ålderskrav) och har lång erfarenhet vilket är oerhört uppskattat bland personal och uppdragsgivare.

 

Tjänstgöringsgraden är ca 75-100%, dvs finns utrymme för olika alternativ.
Ansvarig för rekryteringen är: Jonas Berkling telefon: 0709-202 333. Urval sker löpande, ansök så snart som möjligt.


Chefsbemanning AB (tidigare namn ProAcademic AB) och dess systerföretag Rektorspoolen AB är specialiserade på rekryteringar och interimslösningar inom utbildningssektorn.

Skall du hyra skolledare? www.rektorspoolen.se

http://www.rektorspoolen.se/hyr-en-rektor/

Skall du rekrytera skolledare? www.proacademic.se

Ansök nu

Biträdande rektor F-3

Biträdande rektor
Läs mer Jun 14
Biträdande rektor för årskurs F-3, Engelska Skolan Novia
Engelska skolan Novia
Engelska Skolan Novia ingår i organisationen Engelska skolor och förskolor AB, där idag 220 personer arbetar inom tre grundskolor och fyra förskolor.
Vi erbjuder våra elever en tvåspråkig utbildning av hög kvalité som följer den svenska läroplanen. Vår pedagogik präglas av ett hållbart arbetssätt där vi arbetar för att hjälpa varje elev att förverkliga sin fulla potential både akademiskt och som människa.
Engelska Skolan Novia har idag 440 elever och är belägen i Årstadal.
Vem är det vi söker?
? En biträdande rektor med lärarutbildning för grundskolan samt erfarenhet av skolledning. I tjänsten ingår arbetsmiljö- och personalansvar samt verksamhetsansvar för eleverna i årskurs F-3.
? En person som kan och vill leda arbetet mot de nationella målen och mot en lärmiljö präglad av trygghet och trivsel.
? En person med ett stort engagemang och intresse för utbildning, lärande och människor.
? En person väl insatt i skolans styrdokument. Det är meriterande att ha gått den statliga rektorsutbildningen.
Vad erbjuder vi?
Som biträdande rektor får du en betydelsefull roll med stora möjligheter att påverka och bidra till verksamhetens utveckling, tillsammans med en mycket engagerad och kompetent personalgrupp. Genom vår tvåspråkiga utbildning får du möjlighet att arbeta i en interkulturell miljö.
Du kommer att ingå i skolans ledningsgrupp och även i organisationens chefsgrupp med kontinuerlig kompetensutveckling samt kunskapsutbyte. Vi värdesätter och arbetar för en hållbar arbetsmiljö för våra anställda. Som en del i detta erbjuder vi friskvårdsbidrag.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med start enligt överenskommelse där vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Utöver din erfarenhet och kompetens lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Våra ledord glädje, tydlighet, öppenhet och framtidsansvar, som är vägledande i vår arbetsvardag, behöver kännas bra för dig.
Då vi verkar i en internationell miljö behöver våra medarbetare behärska svenska och engelska i tal och skrift.
Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan i form av ett personligt brev och ditt CV till: jobb@esn.se. Märk ansökan med Biträdande rektor. Urval sker löpande.
Önskar du veta mer om tjänsten vänligen kontakta rektor Louise Svenningson 073-302 71 95.

Ansök nu

Biträdande rektor med särskilt ansvar för estetiska programmet på NTI gymna

Biträdande rektor
Läs mer Jun 26
NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter och utmaningar inom alla branscher. Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett program, digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik redan på gymnasiet. Vi skapar miljöer, metoder, forum och samarbeten som utvecklar förståelsen för den föränderliga värld vi lever i.

Läs mer om våra 29 skolor på www.ntigymnasiet.se.

Det här blir du en del av

Vill du vara en del av Academedias största gymnasieskola?! På NTI Stockholm Odenplan har vi tre starka program, ES, TE och EE. Sedan LÅ 22/23 har vi dessutom TE4 utbildning, så kallad gymnasieingenjör hos oss. Vi är ledande inom teknik och digitalisering. Hos oss går ca 850 elever och arbetar ca 65 personal. Det är en mycket professionell och trivsam arbetsplats. Skolan är organiserad i programlag, varje programlag består av undervisande lärare, heltidsmentorer samt programlagsledare. Vi bedriver ett medvetet utvecklingsarbete, både via ämneslag och s.k. lärteam.

Vill du vara med och göra Sverige lite bättre? AcadeMedia hjälper människor att utvecklas i hela utbildningskedjan. Vår vision är att vara en internationell förebild när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för de allra bästa och mest drivna förskolepedagogerna, lärarna och skolledarna i Sverige. Som en del av Sveriges största utbildningsföretag är karriärmöjligheterna hos oss stora, så varför inte ta chansen?

Det här erbjuder vi dig

Nu söker vi en biträdande rektor med särskilt ansvar för vårt estetiska program. Vi erbjuder dig möjlighet att vara en del av en otroligt inspirerande arbetsplats. Du kommer att vara del av en mycket väl fungerade verksamhet och härliga kollegor.

Det här söker vi

Vi söker Dig kommunikativa, inlyssnande och drivande ledare. Du behöver vara en riktig lagspelare med professionell kostym samtidigt som du bygger förtroende och tillit. Du kommer att ha personalansvar för de lärare som är kopplade till estetiska programmet samt ett särskilt utvecklingsansvar för programmet, både när det kommer till hur programmet hänger samman - förfina utbildningen samt utåt sett, marknadsföringsmässigt. Utöver kunskap om estetiska programmet behöver du kunna undervisa i någon av de estetiska kurserna (med fördel kursen Medier, samhälle och kommunikation) samt ha erfarenhet av schemaläggning då det kommer att ingå i uppdraget. Du är en del av rektors- samt ledningsgruppen där vi arbetar tätt tillsammans samtidigt som du behöver vara självständig och orädd att fatta och stå för beslut. Du samverkar även tätt med programlagsledare för estetiska programmet, eht och heltidsmentorer kring eleverna.

Övrig information

Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.

Tillträdesdag: 2023-08-01
Placeringsort: Stockholm
Anställningsform: Semester, fast med 6 månaders provanställning
Sista ansökningsdag: 2023-07-15
Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.

Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Elsa Vernier 070-5728559.

Är du den vi söker?

Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.

Välkommen med din ansökan!

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.

Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se.

Ansök nu

Pysslingen Förskolor söker en Biträdande rektor

Biträdande rektor
Läs mer Maj 30
Pysslingen Förskolor söker en Biträdande rektor
Som Biträdande rektor inom Pysslingen Förskolor är du med och förverkligar vårt erbjudande ”En trygg och stimulerande värld full av möjligheter” mot såväl barn och vårdnadshavare som medarbetare.

Om rollen
Uppdraget innebär att arbeta nära verksamheten för att tillgodose varje förskolas behov på bästa sätt i ett förskoleområde med fyra förskolor. Tjänsten är placerad i Hägersten/ Skärholmen. Du ingår i ett ledningsteam bestående av en rektor, en kvalitetsledare och en intendent. I teamet finns även en ateljerista som arbetar i verksamheten med pedagogerna. Den biträdande rektor bistår rektor. Det är rektor som delegerar ansvarsområden och arbetsuppgifter till den biträdande rektorn utifrån de behov som förskolorna har. Du agerar ställföreträdande till rektor vid behov. Arbetet innebär kontakt med medarbetare och platsansvariga på respektive förskola och externa kontakter mot vårdnadshavare, kommuner, fastighetsägare och leverantörer. I tjänsten ingår personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. Rapporterar till rektor.

Vi söker dig:

• som är glad, positiv och lösningsfokuserad
• kan förskola och som med ett starkt engagemang vill bidra till våra fina förskolor.

• är en stark pedagogisk ledare

• har en styrka i att bygga relationer och kommunicera

• har tidigare erfarenhet av att leda och coacha medarbetare utifrån läroplanen.

• har pedagogisk högskoleutbildning med förskollärar- eller lärarlegitimation

• har mycket goda kunskaper i svenska språket.


• har en hög digital kompetens och lätt för att lära dig nya system.

Vårt medarbetarerbjudande
Vi erbjuder dig en varierande och stimulerande roll med många kontaktytor, bra villkor och förmåner samt en stark gemenskap. Nyfiken på att veta mer om vårt medarerbjudande? Klicka här.

Anställningsform
Tjänsten är tillsvidare med inledande provanställning på 6 månader.
Omfattning [100 %].
Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Tycker du att det låter intressant? Vi vill gärna komma i kontakt med dig!

Ansök via länken nedan och bifoga ditt CV och personliga brev. Vi vill ha din ansökan senast den [ange datum ].

Vi kommer att arbeta med urval och intervjuer löpande, så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt. Tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.

Kontakt
Om du har frågor är du välkommen att kontakta rektor Marianne Andersson på telefon 076-101 39 26 eller e-post marianne.andersson@pysslingen.se.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Biträdande rektor med utvecklingsdriv

Biträdande rektor
Läs mer Jun 14
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Årstadalsskolan är en F-6 skola som ligger fint placerad i Årstadalsområdet.

Skolan har ca 350 elever och 50 personal. Skolan och fritidshemmet har en lokalintegrerad verksamhet som barnen har tillgång till hela dagen. Skolgården ligger inbäddad i ett mindre grönområde. Flera andra parker för utelek och utelektioner finns nära. Du tar dig lätt till vår skola med tunnelbana. tvärbana, pendeltåg och buss. Från Liljeholmen är det ca 10 minuterspromenad till oss. Dagligservice finns runt knuten och Årstadalsvikens vatten är synligt från skolan.

Lägg till länk till skolan. http://arstadalsskolan.stockholm.se

Arbetsbeskrivning
Som biträdande rektor på Årstadalsskolan arbetar du nära en bitr. rektorskollega med att ansvara och utveckla vår pedagogiska verksamhet F-6. Våra prioriterade pedagogiska utvecklingsområden är nu samarbete F-1, 2-3 och 4-6. Vi tänker att lärandet är steglöst och inte årskursbundet, och med det som utgångspunkt ska vi nu utveckla en undervisning som erbjuder tydliga progressioner och individuella, flexibla lösningar för eleverna.

Biträdande rektorer ansvarar för att tillsammans driva detta utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete och analyser. Ett annat prioriterat område för skolans gemensamma arbetsmiljö är Skolkultur samt Feedback.

Du har personal-, arbetsmiljö-, ekonomiskt- samt elevhälsoansvar för ett av spåren F-6. Du ingår i skolans Ledningsgrupp, Elevhälsoteam samt andra sammanhang där du behövs och kan bidra.

Biträdande rektorer delar på ansvaret för vikarieanskaffning.

Kvalifikationer
Du behöver ha många verktyg i din verktygslåda.

Årstadalsskolan är nu i en stark utvecklingsprocess, med pedagogisk variation och mångfald som mål utifrån läroplanens intentioner och uppdrag. Eleverna ska få en likvärdig utbildning och en möjlighet till individuell acceleration i sitt eget lärande. Skolan arbetar även med den gemensamma Skolkulturen och Feedback vilket innebär att du behöver kunna vara tydlig, uthållig och kommunikativ samtidigt som din prestigefrihet och sociala kompetens ska vara sådan att vi går åt samma håll även när eventuella friktioner uppstår.Meriterande är: Rektorsutbildning samt Specialpedagogisk utbildning och erfarenhet

Du behöver även ha god digital kompetens både för administration som pedagogik. God kommunikationskompetens i tal och skrift. Dokumentationserfarenhet inom elevhälsan där vi arbetar med Prorenata.

Vi ser gärna att du har inspirerande pedagogiska modeller och metoder som erfarenhet 

Övrigt
Här kommer några nyckelord som du kan använda när du skriver din ansökan. Beskriv gärna dina erfarenheter och kvaliteter inom några av områdena: 

Personliga förmågor -Professionell, Flexibel, Mål och resultatorienterad, Uthållig, Initiativtagare Utvecklingsinriktad.

Sociala färdigheter - Samarbetsförmåga, Kommunikativ, Pedagogisk insikt.

Ledarskapsförmågor - Ledarskap, Strategisk, Omdöme, Pedagogisk insikt.

Intellektuella förmågor - Problemlösande analytisk förmåga, Språklig analytisk förmåga.

 

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Unik familjär skola mitt i Sthlm söker en unik bitr rektor/specialped

Biträdande rektor
Läs mer Jun 8
Hillelskolan, som är en judisk skola, finns centralt på Östermalm. Den drivs av Föreningen Hillel som har funnits sedan 1950-talet och som även driver en förskola och ett fritidshem.
Totalt omfattar verksamheten ca 400 barn och har knappt 80 medarbetare.
Rektorn har ett övergripande ansvar för skola, fritidshem och förskolan. Vi är en liten verksamhet med judisk profil, den enda i Stockholm.
Skolan, från förskoleklass till klass 6, har idag drygt 275 elever och växer för varje år då fler elever söker sig till oss. För sju år sedan flyttade vi in i en helt ny byggnad, lika funktionell som arkitektoniskt iögonfallande, i hjärtat av Östermalm. Skolgården finns på skolans tak med utsikt över Stockholms takåsar.
Hos oss finner du en närhet mellan såväl föräldrar, kollegor och ledning, en närhet som är lite utöver det vanliga. Våra medarbetare här tycker att vi är en bra arbetsplats vilket visar sig i våra egna undersökningar. Detta är vi såklart väldigt stolta över.
Biträdande rektor är en del av rektors ledningsgrupp och har som uppgift att bistå rektor i det systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbetet. Som biträdande rektor bidrar du till att skapa goda förutsättningar för såväl pedagogisk kvalitet som för en hälsofrämjande arbetsmiljö. Tillsammans med rektor ansvarar du för det operativa arbetet med personal på mellanstadiet. Du har det övergripande ansvaret för elevhälsoarbetet och arbetar för att verksamheten utvecklar sitt främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Du kommer vara närmsta chef för en grupp pedagoger på mellanstadiet, speciallärare samt resurspersoner. Personalansvaret innefattar bland annat att leda det pedagogiska arbetet, samarbetet mellan hem och skola, arbetsmiljöarbete, hålla medarbetar- och lönesamtal samt visst administrativt arbete, såsom bemanning. Ledarskapet utgår från vår värdegrund och utifrån visionen Hjärna, Hjärta, Själ.
Undrar du vad vi letar efter hos dig?
- Du sätter fokus på elevernas lärande och är skicklig på att få till samarbeten för att eleverna ska ha de bästa förutsättningarna under hela skoldagen.
- Du ska vara leg lärare och specialpedagog med erfarenhet av att leda, utbilda och coacha medarbetare i att arbeta salutogent och inkluderande.
- Du är en lagspelare och är samarbetsinriktad. Du använder dina egna lärdomar och spännande idéer till att medverka i ett kollegialt lärande för egen och andras utveckling.
- Du är väl insatt i läroplanens mål och ha goda kunskaper om de lagar och förordningar som styr verksamheten i grundskolan
- Du har dokumenterad erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete och ledning av pedagoger samt har en ledande roll i elevhälsoarbete inom grundskolan.
- Du har hjärtat på rätta stället och brinner för elevernas välgång i skolan.
- Du är öppen för att lära dig mer om judisk kultur och är nyfiken på de judiska traditionerna är en självklarhet.
- Vi vill att du har det lilla extra och känner dig nyfiken på vår vision Hjärna-Hjärta-Själ
- Det är meriterande om du har arbetat med digitala verktyg som stöd i det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på anpassningar och särskilt stöd och du har erfarenhet av systematisk uppföljning av elevernas progression.
Gillar du dessutom vällagad mat i vårt egna kök (fisk och veg) då kanske vi är den arbetsgivare du söker?
Vår rekryteringsprocess sköter vi i egen regi, utan inblandning av rekryteringsfirmor.
Är du rätt för oss så kommer vi att rekrytera dig utan att avvakta till sista datum för ansökan. Vi ser fram att höra från dig och ev mötas, både digitalt och IRL.

Ansök nu

Biträdande enhetschef 50% /förskollärare 50% på Hällsboskolan Mälarhöjden

Biträdande rektor
Läs mer Jun 16
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning.

Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också specialskolor, fördelar stadsbidrag och utvecklar läromedel.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
ARBETSUPPGIFTER
Hällsboskolan Mälarhöjden söker nu dig som har ett genuint intresse och engagemang för att se och förstå våra elever och utifrån det skapa den bästa lärmiljön.
Tjänsten är uppdelad på 50% biträdande enhetschef samt 50% förskollärare.

Som biträdande enhetschef på Hällsboskolan Mälarhöjden ingår du i ledningsgrupp tillsammans med rektor. Du stöttar rektor med administrativa uppgifter som är kopplade till rektorsuppdraget, har budget- och personalansvar.
I din roll som förskollärare arbetar du i förskoleklass och planerar med de övriga två förskollärare.

Vi tror att du står för ett tillitsbaserat och tydligt ledarskap med intresse för att, tillsammans med dina kollegor och medarbetare, aktivt bidra till myndighetens utveckling och kvalitetsarbete för Hällsboskolan. Vidare tror vi att du trivs med att arbeta med administrativa arbetsuppgifter.


KVALIFIKATIONER
1. Kvalifikationer som du som sökande behöver uppfylla.
- Meriterande om du gått rektorsutbildning eller skolledarutbildning via skolverket.
- Har pedagogisk utbildning eller annan utbildning där pedagogik och didaktik ingår.
- Har ett helhetsperspektiv på skolans verksamhet
- Är väl förtrogen med skolans styrdokument och utbildningsväsendets organisation
- Har goda IT-kunskaper och vana av att arbeta med digitala verktyg
- Är van att självständigt ta beslut och verkställa dessa inom givna ramar
- Erfarenhet av att leda pedagogisk verksamhet
- Tidigare arbete med elever i behov av särskilt stöd
- Erfarenhet av Hällsboskolans målgrupp


2. Kvalifikationer som är önskvärda. Dessa kvalifikationer är meriterande, men inte krav som måste uppfyllas

- Chefserfarenhet från pedagogisk verksamhet
- Erfarenhet av att arbeta inom statlig myndighet

Vidare kommer vi att lägga stor vikt vid personliga förmågor som:
- God kommunikativ förmåga, du för god dialog med elever och vårdnadshavare såväl som med personal
- God samarbetsförmåga där du aktivt bidrar till positivt arbetsklimat och arbetsmiljö
- Flexibilitet, du visar vilja till rörlighet och utveckling


ÖVRIGT
Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten. Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Biträdande rektor Hökarängsskolans grundsärskola

Biträdande rektor
Läs mer Jun 12
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
"Tillsammans tar vi nästa steg - Vi vet vad vi kan, vart vi är på väg och hur vi tar oss dit"

Hökarängsskolan omfattar årskurserna F-9 i grundskola och grundsärskola samt fritidshem, fritidsklubb.

Verksamheten omfattar cirka 650 elever.  På vår skola ska varje elev vara i goda lärprocesser, trivas och må bra här och nu och lämna skolan med goda resultat och väl rustad för framtiden. Personalen ska vara engagerad och ha höga förväntningar på varandra, sig själva och eleverna. Eleverna ska vara engagerade, delaktiga och ansvarstagande. Skolans elevhälsoteam består av skolsköterska, kuratorer, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare och skolsocionom. 

Hökarängsskolan är en nyrenoverad 1950-talsskola med stora fina lokaler. Entrén och skolans ljushall är välkomnande och hjärtat i skolan. Här finns elevhälsans lokaler, expedition, personalrum, arbetsrum, vaktmästeri och praktisk-estetiska lärsalar.

Arbetsbeskrivning
Skolledningen; rektor, tre biträdande rektorer och en skolintendent, har ett övergripande gemensamt ansvar för att skapa ett gott skolklimat och goda förutsättningar för lärande och utveckling för att utbildningens mål i skola och fritidshem. Du har som biträdande rektor ansvar som chef och pedagogisk ledare för pedagoger i grundsärskolan, vilka alla ingår i arbetslag och i kollegiala lärgrupper. Du driver och utvecklar samverkan mellan skolans grundsärskola och grundskola. Centralt i arbetet är det verksamhetsnära pedagogiska ledarskapet, systematiskt kvalitetsarbete, fritidshemmens pedagogiska utveckling, värdegrundsarbete, ansvar för elevhälsoarbete, resultatansvar, personalansvar, arbetsmiljöfrågor, rekrytering, schemaläggning. En stor del av dagen präglas av olika slag av kontakter och uppföljning med elever, vårdnadshavare, pedagoger, nätverk och andra myndigheter, såväl i faktiska möten som via telefon, epost och övrig kommunikation.

Biträdande rektor ska:
• I samarbete med rektor se till att enheten arbetar mot gemensamma mål under stimulerande samverkansformer.
• Tillsammans med medarbetarna driva förändrings- och utvecklingsarbete och vara lyhörd för olika idéer och förslag.
• Ansvara för att verksamheten kontinuerligt följs upp, analyseras och utvärderas.
• Utveckla verksamheten i grundsärskolan så att god undervisningskvalité och hög måluppfyllelse är i fokus.
• Operativt ansvara för den dagliga driften av verksamheten och kunna prioritera och ta beslut i samordningsfrågor.Kvalifikationer
Du är utbildad lärare och har undervisat klasser i en grundsärskola. Du har erfarenhet av att arbeta som skolledare och med stor fördel inom grundsärskolan. Det är meriterande om du har genomgått Rektorsprogrammet.


 
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Pysslingen Förskolor söker en Biträdande rektor till Reggio Emilia-inspirer

Biträdande rektor
Läs mer Maj 30
Pysslingen Förskolor söker en Biträdande rektor
Som Biträdande rektor inom Pysslingen Förskolor är du med och förverkligar vårt erbjudande ”En trygg och stimulerande värld full av möjligheter” mot såväl barn och vårdnadshavare som medarbetare.

Vill du leda pedagoger i att skapa goda möjligheter för varje barn att lära, utvecklas och lyckas? Vi söker en biträdande rektor som har ett genuint intresse av att arbeta i en förskoleverksamhet som präglas av demokrati och solidaritet där vi utmanas med inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi.

Om rollen
Uppdraget innebär att arbeta nära verksamheten för att tillgodose varje förskolas behov på bästa sätt i ett förskoleområde med fem förskolor. Tjänsten är placerad i söderort, Hammarbyhöjden, Årsta och Fruängen.
Du ingår i ett ledningsteam bestående av en rektor, en biträdande rektor, en kvalitetsledare, en intendent och en ateljérista. Den biträdande rektor bistår rektor. Det är rektor som delegerar ansvarsområden och arbetsuppgifter till den biträdande rektorn utifrån de behov som förskolorna har. Du agerar ställföreträdande till rektor vid behov. Du ansvarar för att den dagliga bemanningen fungerar. Arbetet innebär kontakt med medarbetare och platsansvariga på respektive förskola och externa kontakter mot vårdnadshavare, kommuner, fastighetsägare och leverantörer. I tjänsten ingår personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. Rapporterar till rektor.

Vi söker dig som:

• har kunskap i de lagar och förordningar som styr förskolans verksamhet samt god kunskap i förskolans styrdokument och systematiska kvalitetsarbete.

• är en stark pedagogisk ledare


• har en styrka i att bygga relationer och kommunicera

• har tidigare erfarenhet av att leda och coacha medarbetare utifrån läroplanen.


• du kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer och följer upp att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.

• har pedagogisk högskoleutbildning med förskollärar- eller lärarlegitimation


• har mycket goda kunskaper i svenska språket.


• har en hög digital kompetens och lätt för att lära dig nya system.

Vårt medarbetarerbjudande
Vi erbjuder dig en varierande och stimulerande roll med många kontaktytor, bra villkor och förmåner samt en stark gemenskap. Nyfiken på att veta mer om vårt medarbetarerbjudande? Klicka HÄR

Anställningsform
Tjänsten är tillsvidare med inledande provanställning på 6 månader.
Omfattning 100%
Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Tycker du att det låter intressant? Vi vill gärna komma i kontakt med dig!

Ansök via länken nedan och bifoga ditt CV och personliga brev. Vi vill ha din ansökan senast den 21/6-2023

Vi kommer att arbeta med urval och intervjuer löpande, så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt. Tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.

Kontakt
Om du har frågor är du välkommen att kontakta rektor Jeanette Nordh på telefon 076-1257654 eller e-post jeanette.nord@pysslingen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Vikarierande biträdande rektor med administrativt ansvar Pops Academy Öster

Biträdande rektor
Läs mer Maj 23
Pops Academy består av tre grundskolor från årskurs 4 till 9. Skolorna delar filosofin att musik och kreativitet ger goda förutsättningar för lärande och utveckling. Musik, sång och dans kombineras med kvalitativ undervisning, studiero och tydliga strukturer. Pops Academy finns i Stockholm, Umeå och Örebro och är en del av AcadeMedias grundskolor.

På Pops Academy Stockholm är en 4-9 skola belägen på Östermalm. Vi har akademisk kvalitet som ett prioriterat område i kombination med kreativitet och en musikprofil. Genom att förena hög akademisk kvalitet, musik och kreativitet hjälper vi våra elever att nå sin fulla potential.

Anser du att dessa delar har en självklar plats i modern utbildning, då är Pops Academy Stockholm rätt plats för dig.

Skolan har sedan ett år tillbaka en ny skolledning, utökning av specialpedagog, kurator och skolsköterska samt legitimerade lärare i alla ämnen.

Om tjänsten

Vi söker en biträdande rektor med administrativt ansvar, tjänsten är ett vikariat om 6-9 månader med möjlighet till förlängning. Sysselsättningsgrad 80-100%.

Tjänsten är en möjlighet för dig som vill arbeta som skolledare, du har ett stort engagemang och intresse av att driva och leda pedagogiskt arbete inom en grundskola. Du kommer arbeta nära rektor och ingå i skolans ledningsgrupp samt skolans elevhälsoteam. I tjänsten ingår pedagogiskt arbete, personalansvar, rekrytering, att arbeta med enskilda elevärenden och att samverka med vårdnadshavare. Även ansvar för administrativa uppgifter ingår i uppdraget, som till exempel att utföra vissa ekonomiska uppgifter, vikariehantering och schemaläggning vid särskilda aktiviteter mm.

Vi använder SchoolSoft som verktyg för dokumentation och elev- och föräldrakontakter.

Kvalifikationer

Du har erfarenhet av pedagogisk arbete och vi ser gärna att du har arbetat med skolutveckling och ledarskap. Som sökande till tjänsten har du erfarenhet av ekonomi och ekonomistyrning, men det är inte ett krav.

Vidare ser vi att du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.

Vi söker dig som

• är väl insatt i Lgr 22, i lagar/förordningar samt i övriga styrdokument inom grundskola
• har pedagogisk examen och/eller lärarutbildning
• bygger relationer med elever och vårdnadshavare
• har ett stort intresse för att driva och utveckla den pedagogiska verksamheten där elevens lärande alltid är i centrum
• är en tydlig, lyhörd, kreativ och positiv ledare som har lätt att bygga relationer
• är en lösningsfokuserad och flexibel i det dagliga arbetet
• har god förmåga att kommunicera med både vårdnadshavare och elever
• är en trygg och tydlig ledare med elevernas måluppfyllelse i fokus
• har god digital kompetens

Om skolan

Pops Academy består av tre grundskolor från årskurs 4-9. Skolorna delar filosofin att musik och kreativitet ger goda förutsättningar för lärande och utveckling. Skolorna samverkar med gemensamma konferensdagar och ämnesforum. Musik kombineras med kvalitativ undervisning, studiero och tydliga strukturer. Pops Academy finns i Stockholm, Umeå och Örebro och är en del av Academedias grundskolor.

Skolan är centralt belägen på Valhallavägen i Stockholm med goda kommunikationer via både buss och tunnelbana.

Övrigt

Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Om du vill veta mer om Pops Academy kan du gå in på vår hemsida www.popsacademy.se

Fakta om tjänsten

Sysselsättningsgrad: 80-100%

Antal tjänster: 1

Tillträde: omgående

Lön: månadslön, individuell lönesättning

Tjänst: tidsbegränsad anställning med möjlighet till förlängning

Kontakt

Joanna Forslund (rektor)

joanna.forslund@popsacademy.se 08 525 222 60, 076- 114 64 81

Ansök nu

Aspuddens skola söker Biträdande rektor årskurs 7-9

Biträdande rektor
Läs mer Jun 7
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Aspuddens skola är en mycket trevlig F-9 skola med ca 1100 elever.

Vi har fantastiska omgivningar nära Vinterviken. Vi arbetar efter en tydlig struktur och var en av Stockholms stads pilotskolor med PRIO. 

På Aspuddens skola förväntas ett engagerat samarbete mellan hem och skola där vi tillsammans med eleverna sätter mål och har höga förväntningar på engagemang och ansvar hos alla parter. Vår gemensamma arbetsmiljö i skolan ska vara den bästa tänkbara.

Här trivs vi som gillar utveckling, lagarbete och en tro på vår vision Tillsammans och med glädje för alla elevers utvecklings och lärande. Om du tillhör den engagerade kategorin skolledare som vill lösa skolans utmaningar genom teamarbete och sätter elevens bästa i första hand samt har ett engagemang för dina medarbetares bästa ser vi fram emot din ansökan.

 

Arbetsbeskrivning

Du ingår i skolans ledningsgrupp som består av rektor, fem biträdande rektorer, en administrativ chef och tio arbetslagsledare. Ledningen av verksamheten i åk 7-9 delas med en av de andra biträdande rektorerna.

Du förväntas ta ett särskilt ansvar för:

- medarbetare och elever åk 7-9
- intag av nya elever i åk 7-9
- verksamhetsutveckling i åk 7-9
- schemaläggning 

Du förväntas att tillsammans med övrig skolledning samverka kring:

- tjänstefördelning och scheman för helheten F-9
- organisationsutveckling i samverkan med både utvecklings- och arbetsorganisationen på skolan
- en god arbetsmiljö för såväl elever som personal  

 

Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare för årskurs 7-9 och har genomfört det statliga Rektorsprogrammet

Du har god erfarenhet av organisationsutveckling som skolledare och förstår uppdragets komplexitet

Du är bra på samverkan och är en engagerad lagspelare

Du har förmåga att sortera och prioritera dina arbetsuppgifter 

Du tycker att det är viktigt att glädjas tillsammans med alla oss på Aspuddens skola

 

 

 

 

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Vi söker biträdande rektor till Cybergymnasiet i Stockholm

Biträdande rektor
Läs mer Maj 10
CyberGymnasiet Stockholm är en skola med plats för personlighet. Vi tror att olikheter berikar och att det skapas många nya möjligheter genom att vi rekryterar elever från hela Stockholmsområdet till våra 8 program; El- och energiprogrammet (Dator- och kommunikationsteknik), Ekonomiprogrammet (Ekonomi/Juridik), Estetiskt program (Bild/media/musik), Humanistiskt program (Språk/kultur), Hantverksprogrammet (Frisör), Naturvetenskapligt program, Samhällsprogrammet(Beteende/samhällskunskap) och Teknikprogrammet (Arkitektur/Design/Infomedia). Dessutom har vi introduktionsprogram som är kopplade till de nationella programmen.

Biträdande rektor sökes till CyberGymnasiet Stockholm

Det här blir du en del av

På CyberGymnasiet Stockholm blir du en del av gemenskapen på en stor skola med 1100 elever och drygt 100 medarbetare. En stor skola ger många möjligheter för både lärare och elever. Det finns ett pågående utvecklingsarbete kring skolans program och profil och många engagerade medarbetare med hög kompetens. Vi arbetar tillsammans för att eleverna ska nå sina mål och övervinna de svårigheter som kan komma i vägen. Det är vårt gemensamma arbete som ger resultat och skapar förutsättningarna för framtiden.

Ditt uppdrag

Vi söker nu en biträdande rektor 100% till vårt engagerade kollegium och våra fantastiska elever! Som biträdande rektor är du en viktig del i vår skolas framgång, och tillsammans med rektor och ytterligare två biträdande rektorer utgör du ledningsgruppen på skolan. Arbetet innebär att utöva ett ledarskap nära medarbetare och elever med fokus på skolans kärnprocesser. Det innebär också att en stor del i arbetet är att underlätta skolans dagliga verksamhet. Uppgifterna är varierande och innehåller såväl enklare rutinmässiga arbetsuppgifter men också mer kvalificerade uppdrag.

Din profil

Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande uppdrag, men framförallt kommer vi att ställa stora krav på personlig lämplighet.

Som person är du driven och proaktiv, du gillar ordning och reda, arbetar noggrant med processer du ansvarar för och lägger stort värde i att färdigställa de uppgifter du tar dig an. Du är självgående men duktig på att samarbeta i team när uppgifterna är av sådan karaktär. När det dyker upp oförutsedda händelser har du lätt för att prioritera om arbetet och tillfälligt lägga något åt sidan. Du återkopplar och har en naturlig fallenhet för god kommunikation.

Vi söker dig som i grunden är behörig gymnasielärare och med stort intresse för verksamhetsutveckling. Du ska ha goda kunskaper gällande styrdokumenten samt ett gediget intresse för skolutveckling. Vi ser gärna att du har någon slags chefs- eller ledarerfarenhet. Kanske har du tidigare erfarenhet som skolledare eller känner du att detta är nästa steg i karriären? Rektorsutbildning och utbildning inom ledarutvecklingsprogram eller förberedande chefsutbildningar är meriterande. Ett stort plus är också om du har erfarenhet av schemaläggning och tjänstefördelningsarbete.

Du har goda ledaregenskaper och kan motivera och stimulera andra för att nå uppsatta mål. Du som person är empatisk, trygg, lyhörd och har ett gott bemötande. Du är relationsskapande, ansvarskännande och lösningsfokuserad. Du är en positiv och flexibel lagspelare som har lätt för att anpassa dig till olika situationer som snabbt kan uppstå på vår arbetsplats. Du ser möjligheter i förändringar. Som kollega är du prestigelös, inspirerande och har lätt för att ta egna initiativ samt ser möjligheter istället för hinder.

Vi erbjuder

Som medarbetare hos oss på Cybergymnasiet i Stockholm blir du en del av en personalgrupp som kännetecknas av arbetsglädje, nyfikenhet, kreativitet och professionalitet. Dessutom kommer du att möta och samarbeta med våra fantastiska elever och deras vårdnadshavare. Du blir också en del av Drottning Blankas Gymnasieskolor, som lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor.

Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom AcadeMedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.

Övrigt

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med inledande provanställning på 6 månader. Tillträde enligt överenskommelse.

Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Rekrytering sker pågående under ansökningsperioden. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna tf. rektor Helen Bejmar mailadress helen.bejmar@cybergymnasiet.se

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Biträdande rektor 4-6 Gustav Vasa skola och Karlbergs skola

Biträdande rektor
Läs mer Maj 25
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Gustav Vasa skola är en F-5 skola som nästa år även har åk 6.

Sedan årsskiftet hör vi ihop med Karlbergs skola som är en F-3 skola.  Vi är två väl fungerande skolor med skicklig personal där de allra flesta har en hög utbildningsnivå. Vi arbetar med långsiktiga processer i vårt utvecklingsarbete. Då vi nu utökar skolan med åk 6 behöver vi en biträdande rektor med huvudansvar på mellanstadiet. 

Arbetsbeskrivning
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara elevhälsoarbete, utvecklingsarbete, personalansvar, arbetsledning, rekrytering och systematiskt kvalitetsarbete. Då åk 6 är nytt på enheten ser vi gärna att du driver och stöttar pedagogerna i bedömning och betyg.
Tillsammans med rektor ingår du ingår i skolans strategiska ledningsgrupp. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en pedagogisk utbildning och som dessutom gått Utbildningsförvaltningens utbildning "Leda som biträdande rektor" eller någon annan ledarskapsutbildning. 

 Du är van att driva skolutveckling genom det systematiska kvalitetsarbetet.

Vi ser gärna att du också har erfarenhet av att arbeta med Olweus program mot mobbning och antisocialt beteende, Synligt lärande, Tillgängliga lärmiljöer och normmedvetetenhet. Dessa är signifikanta för skolans sedan länge pågående processer.

Du ska ha tydligt fokus på skolledaruppdraget och är väl förtrogen med skolan styrdokument, värdegrund, lagar och förordningar. Till det kommer att du har god IT-kunskap och hanterar många av skolans administrativa system.

Som ledare ser vi att du är tydlig, lyhörd, har en god samarbetsförmåga samtidigt som du kan ta ansvar och arbeta självständigt.
Det är viktigt att du kan sätta skolans verksamhet, utveckling och dig själv i ett större sammanhang samt utifrån det också fatta beslut.
Du har en god kommunikationsförmåga och hanterar också de svåra samtalen. Vi ser även att tar initiativ, kan prioritera och får saker gjorda.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Engagerad biträdande rektor till Klastorp- Essinge skolenhet

Biträdande rektor
Läs mer Maj 8
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Beskrivning


Vi söker en engagerad och positiv biträdande rektor till våra fina skolor.

Klastorpsskolan F-3,  ligger vackert på Kungsholmen i Fredhäll och är det självklara skolvalet för de barn som bor i närområdet. Skolan är en omtyckt trivsam liten skola belägen vid vattnet och med närhet till såväl grönområden och promenadstråk. Essingeskolan F-6, är skolan mitt i byn och är en omtyckt trivsam liten skola belägen vid torget och med närhet till flera grönområden. Allt detta sammantaget bidrar till skolornas goda miljö och atmosfär. Tillsammans har skolorna ungefär 470 elever. Skolorna har hög måluppfyllelse och arbetar aktivt med värdegrundsfrågor utifrån fokus på trygghet, engagemang och allas lika värde. Vi är stolta över vår schackinriktning där vi är bland de främsta i landet. Andra prioriterade utvecklingsområden för oss är ökad rörelse och samverkan mellan skola och fritids. Arbetsuppgifter

Vi söker en blivande engagerad biträdande rektor som kommer att ansvara för F-3 och fritidshemmen. Du är prestigelös, tycker om att ha många järn i elden och är en tydlig ledare som visar vägen och följer upp fattade beslut och rutiner. Du uppmuntrar, inspirerar och engagerar dina medarbetare genom att arbeta tillsammans med dem mot era gemensamma mål, utveckla samarbetet i gruppen och bygga ett lag. Genom ett situationsanpassat ledarskap lägger du tid på att stötta och coacha dina medarbetare och använder tvåvägskommunikation genom att både lyssna och ställa frågor. Du är trygg i dig själv, bra på att samarbeta och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du drivs av att göra skillnad för varje elev varje dag och att driva skolutveckling. Du har lätt för att skapa goda relationer med medarbetare, elever och vårdnadshavare och har god förmåga att arbeta i team.

 Du har en gedigen pedagogisk bakgrund och har erfarenhet av skolutveckling på olika sätt.

Du kommer att arbeta i en liten ledningsgrupp med rektor och administrativ chef och vi söker dig som vill leda och utveckla våra skolor tillsammans med oss. Vi behöver en lagspelare då vi i ledningsgruppen arbetar tätt tillsammans, stöttar varandra och hjälper till där det behövs. Det är viktigt att kunna ta beslut, genomföra dem och att våga be om hjälp för att hitta de bästa lösningarna. Att prioritera samarbete, vara flexibel och lösningsfokuserad är viktigt liksom ett positivt förhållningssätt för att hitta de bästa lösningarna tillsammans.

Skolledningen ansvarar för båda skolorna och fördelar sin tid utefter behov.  I arbetsuppgifterna ingår ansvar för medarbetare, ledning och utveckling av skolorna. Ett prioriterat område är samverkan mellan skola och fritids. Vi ser gärna att du har erfarenhet från trygghetsteamsarbete och har egna idéer för hur ett sådant arbete ska utvecklas.

Du kommer att ha personalansvar för 25-30 medarbetare och ansvara för trygghetsteamet, modersmålsundervisningen och vara delaktig i skolans EHT-arbete. Tjänsten kommer att utformas tillsammans i ledningsgruppen så att vi får en bra helhet där vi tar tillvara allas kompetenser.

 

Kvalifikationer

Du har en lärarutbildning med lärarlegitimation. Vi ser gärna att du har genomfört den statliga  rektorsutbildningen alternativt Stockholms stads ledarskapsutbildningar eller motsvarande ledarskapsutbildning.   

Övrigt

Erfarenhet av att ha arbetat som biträdande rektor är meriterande och gärna med erfarenhet av fritidshemsutveckling.
Erfarenhet av schemaläggning och arbete i skola 24 är också meriterande 

Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden.Varmt välkommen med din ansökan.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Pysslingen Förskolor område 3 söker en Biträdande rektor

Biträdande rektor
Läs mer Mar 20
Pysslingen Förskolor söker en Biträdande rektor
Som Biträdande rektor inom Pysslingen Förskolor är du med och förverkligar vårt erbjudande ”En trygg och stimulerande värld full av möjligheter” mot såväl barn och vårdnadshavare som medarbetare.

Om rollen
Uppdraget innebär att arbeta nära verksamheten för att tillgodose varje förskolas behov på bästa sätt i ett förskoleområde med 4 förskolor. Tjänsten är placerad i innerstaden-södermalm

Du ingår i ett ledningsteam bestående av en rektor, en biträdande rektor, och en intendent.

Den biträdande rektor bistår rektor. Det är rektor som delegerar ansvarsområden och arbetsuppgifter till den biträdande rektorn utifrån de behov som förskolorna har. Du agerar ställföreträdande till rektor vid behov. Arbetet innebär kontakt med medarbetare och platsansvariga på respektive förskola och externa kontakter mot vårdnadshavare, kommuner, fastighetsägare och leverantörer. I tjänsten ingår personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. Rapporterar till rektor.

Vi söker dig som:

• kan förskola och som med ett starkt engagemang vill bidra till våra fina förskolor.

• är en stark pedagogisk ledare

• har en styrka i att bygga relationer och kommunicera

• har tidigare erfarenhet av att leda och coacha medarbetare utifrån läroplanen.

• har pedagogisk högskoleutbildning med förskollärar- eller lärarlegitimation

• har mycket goda kunskaper i svenska språket.


• har en hög digital kompetens och lätt för att lära dig nya system.
• är glad, handlingskraftig, lugn vänlig och rolig.

Vårt medarbetarerbjudande
Vi erbjuder dig en varierande och stimulerande roll med många kontaktytor, bra villkor och förmåner samt en stark gemenskap. Nyfiken på att veta mer om vårt medarbetarerbjudande? Klicka här.

Anställningsform
Tjänsten är tillsvidare med inledande provanställning på 6 månader.
Omfattning 100% vikariat till den 1/1 2024 men kan leda tillvidare tjänst.
Tillträde enligt överenskommelse

Ansökan
Tycker du att det låter intressant? Vi vill gärna komma i kontakt med dig!

Ansök via länken nedan och bifoga ditt CV och personliga brev. Vi vill ha din ansökan senast den [ange datum ].

Vi kommer att arbeta med urval och intervjuer löpande, så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt. Tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu