Stockholm: Byggledare inom berg- och anläggning för konsultuppdrag

Hitta ansökningsinfo om jobbet Byggledare inom berg- och anläggning för konsultuppdrag i Stockholm. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Stockholm inom den kategorin.

Publicerad: 2024-07-10 // Varaktighet: Heltid

För en kunds räkning söker vi just nu en Byggledare inom berg- och anläggning.Uppdraget är på heltid och förväntas starta så snart som möjligt, dock senast 30 september 2024. Uppdraget förväntas pågå t.o.m.30 november2027 med option påförlängning 1 + 1+ 1+1 +1 år.
Om uppdragetBakgrunden till uppdraget grundar sig i utbyggnaden av Stockholms tunnelbana.En organisation för genomförande av förberedande arbeten ska tillsättas och projektet söker nu en byggledare för det fortsatta arbetet med att planera och genomföra förberedande arbeten i anslutning till våra etablerings- och arbetsområden längs med sträckan.
Med förberedande arbeten avses ledningsomläggningar, framdragning av servicer för el och VA samt iordningställande av etableringsområden. Byggstart för förberedande arbeten planeras ske från senhösten 2024 och byggstart för de större berg- och anläggningsentreprenaderna planeras ske från hösten 2025 beroende på entreprenad.
Arbetsuppgifterna omfattar i huvudsak, men inte begränsat till:
Följa upp att tilldelade entreprenader alternativt del av entreprenad genomförs i överensstämmelse med kontraktshandlingar.
Svara för den dagliga kontakten med entreprenören med syfte att underlätta samarbetet och entreprenadens framdrift.
Kontrollera och följa upp entreprenörens arbete med avseende på teknik, ekonomi (i samråd med projektledare), tid, kvalitet, miljö (i samråd med hållbarhetshandläggare), arbetsmiljö (i samråd med arbetsmiljöhandläggare) och säkerhet samt rapportera vidare inom ansvarsområdet enligt överenskommelse med projektledaren.
Identifiera problemområden och ge projektledaren råd inför beslut om förebyggande och korrigerande åtgärder samt ekonomiska uppgörelser.
Följa upp och dokumentera ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) samt mängdavvikelser enligt i projektet gällande rutiner.
Samverka med andra byggledare vid samordning till angränsande entreprenader inom projektet.
Delta vid behov i utvärdering och val av alternativ till tekniska lösningar genom att medverka i projekteringsarbetet.
Föra beställarens dagbok. Dagliga iakttagelser, brister och stickprov av Es egenkontroll ska noteras i dagboken.
Granska och signera entreprenörs dagbok enl. rutin.
Vid behov medverka vid bygg- och ekonomimöten, projekteringsmöten, KMA-möten, miljöronder och skyddsronder.
Granska entreprenörens kvalitetsarbete i form av kontrollplaner, arbetsberedningar, etc.
Följa upp och medverka vid besiktningar och vid syner.
Medverka till att skapa bra relationer med interna (förvaltningen, avdelningen) och externa (närboende, sakägare, allmänheten, etc) intressenter.
Delta på interna möten och träffar.
Övervaka att arbetet utförs inom ramen för gällande tillstånd, lov och TA-planer.
Uppföljning arbetsmiljö med tilldelade arbetsuppgifter enligt byggherreansvaret.
Delta i upphandlingsprocessen av entreprenörer.Övrigt:Start: 30 september 2024Slut:30 november 2027 med option på förlängning 1 + 1+ 1+1 +1 årOmfattning: HeltidPlacering: Stockholm

Om digObligatoriska krav:
Gymnasial utbildning (inriktning bygg, ekonomi eller motsvarande kompetens)
Dokumenterad erfarenhet av byggproduktion i anläggningsbranschen (minst 9 års erfarenhet)
Dokumenterad erfarenhet som byggledare/arbetsledare med ett ansvar att leda, styra och följa upp entreprenadkontrakt (framdrift, tider, arbetsmiljö, kvalitet, m m) i anläggningsentreprenader (minst 6 år)
Dokumenterad arbetserfarenhet av genomförande av entreprenader där systemen Anläggnings AMA och MER använts (minst 5 st entreprenader)Meriterande krav
Dokumenterad erfarenhet av genomförande av entreprenader (minst 2 st) innehållande förberedande arbeten (ledningsomläggningar, iordningsställande av etableringsområden, etc) inför byggstarten av en stor och komplex berg- eller anläggningsentreprenad med kontraktsvärde av minst 300 miljoner kronor
Dokumenterad erfarenhet av samordning (i rollen som byggledare/arbetsledare) av flera (minst 3 st) aktörer (entreprenörer, ledningsägare, markägare, etc) i anläggningsentreprenader inom stadsmiljö
Dokumenterad erfarenhet av uppföljning av entreprenader innehållande TA-planer (trafikanordningsplaner) i stadsmiljö (minst 2 st entreprenader)

AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning på slutkandidater är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig tilll Corazon Wiksell på 070-586 93 11.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Stockholm som Byggledare

Nedan visas andra jobb i Stockholm som Byggledare.

Byggledare Tunnelbana

Läs mer Jul 5
ATICC Sweden är ett modernt konsult- och rekryteringsföretag, som brinner för individen. Vi tror till 100% påatt medarbetare lyckas bättre i sitt arbete om vi, som arbetsgivare, skapar en flexibel, rättvis och rolig plattform att verka på. Med vårt företag skapar vi tillsammans just den plattformen.Läs mer påwww.aticc.se
Just nu söker vi ytterligare Byggledare, som likt oss trivs i en organisation med stor frihet.Du är kanske rätt person för oss?
Arbetsuppgifter
I rollen som Byggledare Tunnelbana, kommer du att arbeta med framdriften av byggnationen av nya Tunnelbanan i Stockholm.
Typiska arbetsuppgifter är följande:
Följa upp att entreprenader genomför enligt kontraktshandlingar.
Genomföra dagliga avstämningar med entreprenörer.
Identifiera problemområden och rapportera in och ge projektledare råd och stöd inför beslut.
Samverka med andra byggledare och tekniska resurser.
Granska tekniska lösningar och handlingar.
Följa upp kvalitet, miljö och arbetsmiljöfrågor i entreprenaden.

Din bakgrund
Du ska ha minst 10 års erfarenhet av byggproduktion i anläggningsbranschen varav minst 6år dokumenterad erfarenhet som byggledare av större infrastrukturprojekt. Vidare ska du ha arbetat i minst 5 projekt där AMA och MER använts.
Du ska även ha erfarenhet av tunneldrivning och varit med i tidigt skede i projekt och följt upp förberedande arbeten så som ledningsflyttar, iordningställande av etableringsområdenetc.Vidare ska du ha varit med och tagit fram TA-planer i stadsmiljö och samordnat dig med andra anläggningentreprenader i stadsmiljö.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats, där det finns ett starkt engagemang för verksamheten och innehållsrika dagar. Bli en del av en gemenskap som är värdestyrd, omtänksam och som välkomnar mångfald!Vi tror på kraften i att arbeta i team för att ge de bästa resultaten; både för bolaget men också för teammedlemmarnas individuella ambitioner. Tillsammans skapar vi det företag, som vi vill att vi ska vara!
Vi har en rättvis och attraktiv lönemodell.
Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Byggledare anläggningsprojekt

Läs mer Apr 23
ATICC Sweden är ett modernt konsult- och rekryteringsföretag, som brinner för individen. Vi tror till 100% påatt medarbetare lyckas bättre i sitt arbete om vi, som arbetsgivare, skapar en flexibel, rättvis och rolig plattform att verka på. Med vårt företag skapar vi tillsammans just den plattformen.Läs mer påwww.aticc.se
Just nu söker vi ytterligare byggledare inom anläggning, som likt oss trivs i en organisation med stor frihet.Du är kanske rätt person för oss?
Arbetsuppgifter
I rollen som byggledare, kommer du att arbeta ute hos någon av våra kunder ocharbeta med spännande och komplexa projekt. Du kommer följa upp anläggningsprojekt på plats och säkerställa att entreprenören genomför arbeten enligt kontrakt, hålla i byggmöten och stötta entreprenören i tekniska frågeställningar. Arbetet bedrivs oftast självständigt med stor frihet.
Då vi stenhårttror på rättvisa, så har vi hoppat över alla överbetalda chefer, som sladdar in halv tio på morgonen. Durapporterar därmed direkt till dig själv! Men, oroa dig inte, vi ingår alla i ATICC-laget och hjälper varandra så fort det behövs.
Din bakgrund
För att söka denna tjänst hos ATICC behöver du ha minst 5 års erfarenhet av byggledning av anläggningsprojekt. Vidare skall du vara duktig på att dokumentera ditt arbete, skriva protokoll och rapporter. Vidare behöver duvara väldigt trygg i AB04 och ABT06, gärna med någon form av utbildning inom entreprenadjuridik i bagaget.
Vi ser gärna att du har en bred teknisk kompetens och en högskoleutbildning inom teknik i botten är meriterande.
Du bör även vara utbildad inom byggarbetsmiljösamordning.
Du ska vara väldigt kommunikativ och vara flytande i svenska och engelska.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats, där det finns ett starkt engagemang för verksamheten och innehållsrika dagar. Bli en del av en gemenskap som är värdestyrd, omtänksam och som välkomnar mångfald!Vi tror på kraften i att arbeta i team för att ge de bästa resultaten; både för bolaget men också för teammedlemmarnas individuella ambitioner. Tillsammans skapar vi det företag, som vi vill att vi ska vara!
Vi har en rättvis och attraktiv lönemodell.
Även du som är egenföretagare och vill ansluta till oss som underkonsult är välkommen att skicka in ditt CV.
Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Byggledare anläggningsprojekt

Läs mer Jul 5
ATICC Sweden är ett modernt konsult- och rekryteringsföretag, som brinner för individen. Vi tror till 100% påatt medarbetare lyckas bättre i sitt arbete om vi, som arbetsgivare, skapar en flexibel, rättvis och rolig plattform att verka på. Med vårt företag skapar vi tillsammans just den plattformen.Läs mer påwww.aticc.se
Just nu söker vi ytterligare byggledare inom anläggning, som likt oss trivs i en organisation med stor frihet.Du är kanske rätt person för oss?
Arbetsuppgifter
I rollen som byggledare, kommer du att arbeta ute hos någon av våra kunder ocharbeta med spännande och komplexa projekt. Du kommer följa upp anläggningsprojekt på plats och säkerställa att entreprenören genomför arbeten enligt kontrakt, hålla i byggmöten och stötta entreprenören i tekniska frågeställningar. Arbetet bedrivs oftast självständigt med stor frihet.
Då vi stenhårttror på rättvisa, så har vi hoppat över alla överbetalda chefer, som sladdar in halv tio på morgonen. Durapporterar därmed direkt till dig själv! Men, oroa dig inte, vi ingår alla i ATICC-laget och hjälper varandra så fort det behövs.
Din bakgrund
För att söka denna tjänst hos ATICC behöver du ha minst 5 års erfarenhet av byggledning av anläggningsprojekt. Vidare skall du vara duktig på att dokumentera ditt arbete, skriva protokoll och rapporter. Vidare behöver duvara väldigt trygg i AB04 och ABT06, gärna med någon form av utbildning inom entreprenadjuridik i bagaget.
Vi ser gärna att du har en bred teknisk kompetens och en högskoleutbildning inom teknik i botten är meriterande.
Du bör även vara utbildad inom byggarbetsmiljösamordning.
Du ska vara väldigt kommunikativ och vara flytande i svenska och engelska.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats, där det finns ett starkt engagemang för verksamheten och innehållsrika dagar. Bli en del av en gemenskap som är värdestyrd, omtänksam och som välkomnar mångfald!Vi tror på kraften i att arbeta i team för att ge de bästa resultaten; både för bolaget men också för teammedlemmarnas individuella ambitioner. Tillsammans skapar vi det företag, som vi vill att vi ska vara!
Vi har en rättvis och attraktiv lönemodell.
Även du som är egenföretagare och vill ansluta till oss som underkonsult är välkommen att skicka in ditt CV.
Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Byggledare allmän järnväg

Läs mer Jun 24
Vi söker en Byggledare allmän järnväg (ERMTS)till Trafikverket, med stationeringsort antingen i Stockholm eller i Varberg.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största ochmest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets – och därmed Nordens - största byggherraroch beställare bidrar Trafikverket till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll.Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt bl.a. investeringsprojekten, Mälarbanan, Förbifart Stockholm, Tvärförbindelse Södertörn samt Ostlänken och Västlänken.
ERTMS - European Rail Traffic Management System - är ett EU-gemensamt trafikstyrningssystem.Det införs för att förenkla resor och transporter över landsgränserna i Europa. Projekt ERTMS uppdrag är att färdigställa utvecklingen av ERTMS systemen och att ansvara för införandet av ERTMS i Sverige. Vi börjar med införandet av ERTMS på Malmbanan som omfattar sträckan Luleå - Riksgränsen (Narvik) med första driftsättning på del av sträckan 2024. År 2042 beräknas ERTMS vara infört i sin helhet i Sverige.Detta specifika projekt avserInförande av ERTMS och ställverksbyten som skall genomföras mellan Göteborg och Halmstad.
Uppdraget innebär att ansvara eller bistå för en eller flera delar av projektets genomförande. -Teknikfrågor-Övergripande planering-System skede-Projektering -System -Entreprenad -Idriftagning
ArbetsuppgifterArbetsuppgifter kan innefatta nedanstående, men är inte begränsade till, att: * i samråd med beställaren, fördela, genomföra och följa upp projektarbetet i enlighet med styrande dokument. * tillsammans med projektorganisationen och centrala stödresurser initiera, bereda och ansvara för genomförande och uppföljning av projektet med avseende på tid, kostnad, innehåll, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö och miljö. * upprätta erforderliga tidplaner för projektet i samverkan med övriga projektledningsresurser upprätta kalkyler, och budgetar enligt framställda rutiner för projektet. * ansvara för upprättande av erforderliga avtal med externa intressenter och sakägare. * tillse att erforderliga operativa möten hålls. Exempel på detta är byggmöten, ekonomimöten, teknikmöten och projekteringsmöten. * leda periodiserande projektmöten. * utföra arbetet i samverkan och under ledning av beställaren. * följa upp och driva projekt på tid, kostnad och innehåll. * säkerställa att normer, anläggningskrav och föreskrifter (generella eller beställarens) m.m. följs av projektör och/eller utförare. * bistå med teknisk rådgivning
Krav (OBS, obligatoriska)
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.Erfarenhet från arbete i projektgrupper där samordning varit viktig. B-körkort
Minst 3 års arbetserfarenhet (som byggledare eller i arbetsledande funktion så som produktionsledare, arbetsledare, platschef eller motsvarande i bygg/anläggningsprojekt) inom det aktuella teknikområdet (byggledare allmän järnväg) avseende järnvägsspår. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år.Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område. Konsulten ska ha genomgått BASÄSKYDD
Minst 10 års erfarenhet av projektledning i beställarorganisation alternativt annan funktionsom beställaren betraktar som likvärdig, i uppdrag överstigande 100 mnkr. Erfarenheten skahuvudsakligen vara förvärvad under den senaste 15-årsperioden.Grundläggande kunskaper i relevanta standardavtal, främst AB, ABT, ABK, samt administrativa föreskrifter AMA samt mät- och ersättningsregler MER.Erfarenhet av att kommunicera med entreprenörer, projektörer, markägare och myndighetersamt hantering av samverkan
Goda kunskaper om arbete i Microsoft Officepaketets programvaror främst Word, Excel, Project, PowerPoint och Outlook. Kunskapen ska vara förvärvad genom praktiskt arbete i dessa programvaror.Resursen skall ha genomgått BAS-P och U utbildning.Minst 2 års erfarenhet som projektledare/projektchef/projekteringsledare eller delprojektledare ha arbetat i uppdrag som inneburit projektledning inom ERTMS på beställarsidan.God kännedom om Trafikverkets process och hantering för att söka tider i spår.
Meriterande
Minst 1 års arbetemed teknikstrategsuppgifter inom ERTMSMeriterande att konsulten genomfört anbudsarbete/upphandling inom beställarorganisationen
Meriterande om konsulten harminst 2 års erfarenhet att arbetat som handledareinom ERTMS

Om oss
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Bygg- och projektledare

Läs mer Jul 9
Om tjänsten

Samkonsult söker en erfaren och driven bygg- och projektledare eller arbetsledare som kan leda och samordna våra byggprojekt från start till mål. I denna roll ansvarar du för att säkerställa att projekten genomförs enligt tidsplan, budget och kvalitetskrav. Du fungerar som en nyckelperson mellan beställare, entreprenörer och andra intressenter, och ser till att kommunikationen flyter smidigt genom hela projektet.
Arbetsuppgifter:

Planera och leda byggprojekt från början till slut
Ansvara för projektets tidplan, budget och kvalitet
Samordna arbetet mellan olika entreprenörer och underleverantörer
Hantera och lösa eventuella problem och hinder som uppstår under projektets gång
Säkerställa att alla arbeten utförs i enlighet med gällande lagar och föreskrifter
Föra en kontinuerlig dialog med beställare och andra intressenter
Vi söker dig som har:

Relevant utbildning inom bygg, anläggning eller projektledning
Minst 4 års erfarenhet av bygg- och projektledning med fokus på mark och bostäder eller minst 5 års erfarenhet som arbetsledare med fokus på mark och bostäder
Stark ledarskaps- och kommunikationsförmåga
Goda kunskaper i projektplanering och budgetering
Förmåga att hantera flera projekt samtidigt
Meriterande om du har arbetat med bostäder i volym/modul-format
Är du redo för en ny utmaning hos oss på Samkonsult? Skicka in din ansökan redan idag!Om Samkonsult
Samkonsult arbetar som byggherreombud och generalkonsulter i bostadsprojekt samt projekt inom samhällsfastigheter och logistik. Som bygg- och projektledare ansvarar vi idag för projekt till ett värde av 12 miljarder kronor, främst träbyggnader. När inga fastighetsbolag startar upp bostadsprojekt har Samkonsult lyckats starta upp flertalet projekt för sina beställare.
Samkonsult är också projektörer och har utöver disciplinerna bygg- och projektledning även konstruktion, byggnadsfysik, VVS, digitalisering mm. Besök gärna vår hemsida för att läsa mer https://www.samkonsult.se/Vi strävar efter att ge alla kandidater samma möjlighet att visa sin kompetens och personlighet! För att kunna erbjuda en mer fördomsfri rekrytering har vi en ansökningsprocess som ligger digitalt i framkant och som låter dig ansöka direkt från din mobil på bara några få minuter utan varken CV eller personligt brev. Istället får du svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens, samt göra ett snabbt personlighetstest och avslutningsvis göra en kort video-presentation. Vi använder den senaste teknologin för att kunna erbjuda en rättvis bedömning av alla kandidater. Välkommen med din ansökan!

Om tjänsten
Samkonsult söker en erfaren och driven bygg- och projektledare eller arbetsledare som kan leda och samordna våra byggprojekt från start till mål. I denna roll ansvarar du för att säkerställa att projekten genomförs enligt tidsplan, budget och kvalitetskrav. Du fungerar som en nyckelperson mellan beställare, entreprenörer och andra intressenter, och ser till att kommunikationen flyter smidigt genom hela projektet. 


Arbetsuppgifter:
Planera och leda byggprojekt från början till slut
Ansvara för projektets tidplan, budget och kvalitet
Samordna arbetet mellan olika entreprenörer och underleverantörer
Hantera och lösa eventuella problem och hinder som uppstår under projektets gång
Säkerställa att alla arbeten utförs i enlighet med gällande lagar och föreskrifter
Föra en kontinuerlig dialog med beställare och andra intressenter 


Vi söker dig som har:
Relevant utbildning inom bygg, anläggning eller projektledning
Minst 4 års erfarenhet av bygg- och projektledning med fokus på mark och bostäder eller minst 5 års erfarenhet som arbetsledare med fokus på mark och bostäder 
Stark ledarskaps- och kommunikationsförmåga
Goda kunskaper i projektplanering och budgetering
Förmåga att hantera flera projekt samtidigt 
Meriterande om du har arbetat med bostäder i volym/modul-format 


Är du redo för en ny utmaning hos oss på Samkonsult? Skicka in din ansökan redan idag! 


Om Samkonsult
Samkonsult arbetar som byggherreombud och generalkonsulter i bostadsprojekt samt projekt inom samhällsfastigheter och logistik. Som bygg- och projektledare ansvarar vi idag för projekt till ett värde av 12 miljarder kronor, främst träbyggnader. När inga fastighetsbolag startar upp bostadsprojekt har Samkonsult lyckats starta upp flertalet projekt för sina beställare. 


Samkonsult är också projektörer och har utöver disciplinerna bygg- och projektledning även konstruktion, byggnadsfysik, VVS, digitalisering mm. Besök gärna vår hemsida för att läsa mer https://www.samkonsult.se/

Ansök nu

Andra jobb i Stockholm från Devotum AB

Nedan visas andra jobb i Stockholm från Devotum AB .

Interimschef för konsultuppdrag!

Chief Information Officer/CIO/IT-chef
Läs mer Jun 25
För en kunds räkning söker vi just nu en Interimschef för konsultuppdrag! Uppdraget är på heltid och kommer att pågå i ett år med start hösten 2024.
Om uppdraget
Vår kund söker en tillfällig chef medan de rekryterar en permanent lösning. Fokus ligger på att säkerställa digitala identiteter för att underlätta en framgångsrik digitalisering. Enheten hanterar flera stora utvecklingsprojekt, inklusive utveckling av en ny statlig e-legitimation och en EU-identitetsplånbok som möjliggör e-legitimation och delning av information som körkortsbehörigheter och betyg.
Organisationen ansvarar också för Sveriges nod för gränsöverskridande e-legitimering och granskar svenska e-legitimationer för kvalitetsmärkning. Arbetet sker på både nationell och internationell nivå, i samarbete med offentliga och privata aktörer samt andra EU-länder
Övrigt:
Start: 2024-09-09Slut: 2025-09-08Omfattning: heltidPlacering: Sundsvall eller StockholmSäkerhetsprövning:Säkerhetsprövning av leverantör och konsult krävs med anledning av att konsulten kan komma i kontakt med hemliga uppgifter.
Om digObligatoriska krav:
Ha akademisk utbildning om minst tre år eller annan erfarenhet som vi bedömersom likvärdig
Ha minst 5 år chefserfarenhet av direkt ledarskap, varav minst 3 år i offentlig sektor
Ha lett och utvecklat team och en verksamhet som växer och förändras över tid
Ha erfarenhet av digitalisering inom svensk offentlig sektor under de tre senaste åren
Ha förståelse för de förutsättningar som råder inom svensk offentlig sektor
Vara kommunikativ och ha en god analytisk förmåga
Ha goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt

Meriterande krav:
Ha stationeringsort Sundsvall eller Stockholm och arbeta där på kundens kontor varje vecka, minst en (1) dag
Erfarenhet av utvecklingsarbete med fokus på digitalisering
Erfarenhet av att utreda komplexa frågeställningar och framtagande av beslutsunderlag
Ha erfarenhet av att leda förändringsarbete

AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning på slutkandidater är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Angela Hanna Kassab på 072-710 82 00

Ansök nu

Biträdande Projektchef för konsultuppdrag!

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Jun 14
För en kunds räkning söker vi just nu biträdande projektcheftill ett konsultuppdrag i Stockholm.Uppdraget kommer att pågå under perioden 24-jun-2024 - 31-dec-2024.
Om uppdragetVår kund söker en biträdande Projektchef med omfattande erfarenhet, både från entreprenörsled, beställarled och som har mångårig erfarenhet av att vara ombud i produktionsprojekt. Personen i denna roll kommer att spela en central roll i att stödja och avlasta kundens Projektchefer i att driva projekt, särskilt inom CM-projekt (Construction Management).
Beskrivning av uppdraget/rollen
Ledning och Stöd: Stödja och avlasta Projektchefer i deras dagliga arbetsuppgifter, säkerställa att projekten fortskrider enligt plan och inom budget.
Ombudsstöd: Kan fungera som ombudsstöd i CM-projekt, vilket innebär att representera kunden i olika möten och förhandlingar samt säkerställa att företagets intressen alltid är prioriterade.
Planering och Uppföljning: Ansvara för projektplanering, inklusive tidsplaner, samt kontinuerlig uppföljning för att säkerställa att projektmålen uppnås.
Ekonomisk Styrning och Uppföljning: Ansvara för ekonomisk uppföljning av projekt, vilket inkluderar budgetkontroll, kostnadsanalys och ekonomisk rapportering för at säkerställa att projekten genomförs inom de ekonomiska ramarna.
Riskhantering: Identifiera, analysera och hantera projektrelaterade risker för att minimera eventuella negativa effekter på projekten.
Kommunikation och Samordning: Upprätthålla effektiv kommunikation mellan alla projektintressenter, inklusive interna team, entreprenörer och beställare.
Kvalitetssäkring: Att tillsammans med projektorganisationen följa upp att projektet levereras i enligt med de angivna kvalitetsstandarder och att alla lagar och regler följs.

Övrigt:Start:24-jun-2024 Slut:31-dec-2024Omfattning:Uppdraget uppskattas ha en beläggning på 60-100 % under uppdragstiden.Placering:Stockholm.Krav på att vara fysiskt på plats ca 3 dagar/vecka. Exakt omfattning enl. senare ök. med Projektchef. Obligatoriska krav- Arbetat i entreprenörsled i platsorganisation eller som arbetschef eller motsvarande i minst 15 år- Arbetat som ombud i minst 10 år- Arbetat i eller för en beställarorganisation i minst 3 år- Utbildning: Relevant akademisk examen inom bygg, teknik eller liknande erfarenhet i byggbranschen som vi kan bedöma som likvärdig.- Erfarenhet: Lång erfarenhet från både entreprenörsled och beställarled, i att leda och stödja byggprojekt.- Kompetenser: Stark kompetens inom projektledning, byggprocesser, inköp, kalkyl, ekonomi och kontraktshantering och entreprenadjuridik.- Kommunikationsförmåga: Framstående skriftliga och muntliga kommunikationsförmågor.- Ledarskap: Dokumenterad förmåga att leda och motivera team samt att samarbeta effektivt med olika intressenter.- Flexibilitet: Förmåga att anpassa sig till föränderliga förutsättningar och hantera flera projekt parallellt.Utbildningar:
Byggarbetsmiljöutbildning, bas P&U
Entreprenadjuridik grund & fortsättningskurs
Kalkylering grund & fortsättningskursInköpsjuridik
Lagen om offentlig upphandling

Meriterande KravAtt driva markentreprenader
AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning på slutkandidater är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Angela Hanna Kassab på 072-710 82 00

Ansök nu

Konsult inom ledningsstöd stab för ett långt uppdrag i Stockholm!

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Jun 5
För en kunds räkning söker vi just nu en konsult inom ledningsstöd stab i Stockholm.Uppdraget är på 80-100% och förväntas pågå i 3 år med start augusti 2024.
Om uppdraget
Tjänsten utgör ett administrativt och operativt planerings- och ledningsstöd till stabschef och avdelningschef. I tjänsten ingår bland annat att driva tilldelade uppdrag, utredningar och inköp som inte faller på något av projekten i syfte att utveckla staben/avdelningen.Du förväntas arbeta självständigt och stödjanden inom blandade ledningsstöds-, projektlednings-, kvalitets- och administrationsfrågor inom avdelningens stab.
Tjänsten innebär en stor bredd med varierande arbetsuppgifter som innehåller såväl självständigt arbete som samverkan inom hela avdelningen. I rollen ingår följande arbetsuppgifter, men är inte begränsat till:
Allmänt stöd för stabschef i ledning av staben
Tillsammans med stabschef planera och genomföra övergripande stabsmöten
Stödja stabschef och avdelningschef vid uppdateringar av Avdelningshandboken
Bidra vid framtagning av och implementering av avdelningens gemensamma arbetssätt.
Stödja vid rekrytering, mötesplanering, administration och viss protokollföring inom staben
Samordna och följa upp riskhanteringen inom staben
Leda framtagandet av avdelningens verksamhetsplan
Ansvara för rutin för avdelningens introduktion av nya medarbetare
Vid behov driva utredningar, projekt och inköp/avrop inom stabens ansvarsområde och på övergripande avdelningsnivå
Planera för överlämning till TF av avdelningsövergripande frågor

Konsulten förväntas medverka vid förvaltningsgemensamma konferenser och gå på förvaltningens utbildningar som bedöms som obligatoriska för genomförande av uppdraget.
Övrigt:Period: 01-aug-2024 - 31-aug-2027Omfattning: 80-100 %Placering: StockholmOm digObligatoriska krav:
Minst 10 års erfarenhet av arbete som projektledare och/eller biträdande projektledare inom bygg- och anläggningsbranschen.
Minst 8 års beställarerfarenhet inom bygg/anläggning i kommunal-, statlig eller regionalförvaltning.
Minst 5 års erfarenhet av att ta fram, utveckla och implementera rutiner och arbetssätt i projektverksamhet.
Minst 4 års erfarenhet av risk- och kravhanteringsarbete i projektverksamhet.
Minst 4 års erfarenhet av att ha arbetat som stöd till person i ledningsbefattning i större organisationer.

Meriterande krav:
Erfarenhet av operativt arbete med överlämning av minst 1 byggprojekt till förvaltande organisation
Erfarenhet av att ha arbetat med konsultanskaffning och bemanningsplanering
Erfarenhet av att stänga och avsluta (minst 1) projekt.

AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning på slutkandidater är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Corazon Wiksell på070-586 93 11

Ansök nu

Servicetekniker till ett konsultuppdrag i Stockholm!

Serviceelektriker, installation
Läs mer Maj 15
För en kunds räkning söker vi just nu en servicetekniker till ett uppdrag i Stockholm.Uppdraget är på heltid och förväntas pågå under perioden01 jun 2024 -30 maj 2025.
Om uppdraget Som servicetekniker har du förmågan att vara flexibel och ta dig an ditt arbete systematiskt och med noggrannhet. De löpande arbetsuppgifterna är att utföra problemsökning, reparationer samt underhåll av samtliga produkter hos vår kundvid servicecentret såväl som ute i fält.

Du planerar tillsammans med din teamleader dina arbeten likväl som du registrerar samt rapporterar utförda arbeten i kundens verkstadssystem (Uptool). Du hanterar i samråd med din teamleader andra administrative sysslor så som t ex. beställning av reservdelar samt förbrukningsmaterial.

Uppgifter:
Service av samtliga produkter inom kundens produktsortiment.
- Utföra problemsökning, förebyggande underhåll samt reparation av kundens produkter.
- Utföra servicearbeten ute på fält såväl som vid kundens servicecenter.
- Arbeta för attkundensserviceledtider hålls inom fastställd målbild.
- Förse kunder med servicesupport material.
- Ge support och rådgivning om företagets produkter och tjänster.
- Dagligen planera samt prioritera aktuella serviceärenden.
- Tydligt kommunicera med kunder kring kommande ärenden samt följa upp utförda arbeten för att säkerställa en god service.
- Koordinera servicearbeten internt samt med hjälp av externa verkstäder för att hela tiden hålla en hög produktivitetsnivå.
- Vid behov vara behjälplig med att leverera produkter till kunder.
- Vid behov ta emot kundorder för såväl maskiner, diamantverktyg, reservdelar etc.
- Hjälpa kunder med vart de skall vända sig vid behov av reparation och service.
- Kommunicera eventuella affärsmöjligheter till ansvarig säljare.
- Fortlöpande kommunicera eventuella fel och brister med interna avdelningar för ständig förbättring av produktprogrammet.
- Vara behjälplig så att arbetsstationer, servicefordon etc. är rätt utrustad samt innehåller de reservdelar, verktyg samt förbrukningsartiklar som krävs för att utföra arbetet.
- Tillförsäkra att säkerhetsföreskrifter följs.Övrigt:Start:2024-06-01 Slut: 2025-05-31Omfattning: heltidPlacering: StockholmAffärsspråk: engelska och svenska
Om dig
Teknisk gymnasieutbildning eller likvärt.
Erfarenhet som Servicetekniker/mekaniker (Bensin, Hydraulik samt Eldrivna produkter) är meriterande.
God datorvana.
Behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.
El-bakgrund är meriterande.
B-körkort Truck & traverskort

AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning på slutkandidater är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Angela Hanna Kassab på 072-710 82 00

Ansök nu

Spontanansökan för konsultuppdrag i Stockholm!

Fastighetsförvaltare
Läs mer Maj 20
Devotum söker kontinuerligt efter konsulter för pågående och framtida uppdrag hos våra kunder.Oavsett om det gäller korta eller långa uppdrag, så ger vi dig möjligheten att utmana dig själv och bidra med din expertis där den behövs som mest. Registrera dig redan idag och bli en del av vårt nätverk!
Hur blir man konsult?Devotum är experter inom kompetensförsörjning inom framför allt samhällsbyggnads- och fastighetsbranschen och får löpande in förfrågningar med kort varsel inom bland annat förvaltning, fastighetsteknik, administration, ekonomi och ledningsfunktioner.
Genom att registrera dig som konsult hos oss blir du en del av vårt nätverk och har möjlighet att matchas mot våra aktuella uppdrag. Registreringen är enkel – ladda bara upp ditt CV och se till att lämna så utförlig information som möjligtom din erfarenhet och kompetens.
Så snart du registrerat dig hos osskan du bli kontaktad för att stämma av tillgänglighet och intresse för specifika uppdrag innan en intervju bokas in.
Vad krävs för att bli konsult?För att trivas att arbetasomkonsult krävs attdu är trygg i din roll, självgående, initiativtagande och har lätt för att sätta dig in i nya organistationer och verksamheter. Utöver detta krävsäven att du besitter efterfrågade erfarenheter och kompetenser för det aktuella uppdraget hos vår kund.
Flexibilitet som konsult hos DevotumSom konsult hos oss har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos Devotum.
Devotum är ett bemanningsföretag som sätter våra konsulters välmående i fokus. När du är anställd som konsult hos oss kan du känna dig trygg med förmånliga anställningsvillkor som omfattar lön, semester, försäkringar och tjänstepension. Vi strävar efter att erbjuda dig de bästa förutsättningarna för en stabil och trygg anställning.
Våra dedikerade konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Vi värdesätter närvaro och närhet till våra konsulter och strävar efter att skapa en miljö där du känner dig sedd och omhändertagen. Hos oss är varje konsult viktig, och vi arbetar aktivt för att säkerställa att du trivs och når dina mål under ditt uppdrag.
AnsökanLåt oss veta redan i din ansökan vilken roll som intresserar dig mest. Då detta är en spontanansökan hör vi av oss när vi har ett uppdrag som passar just din profil.
Registrera dig idag och ta nästa steg i din konsultkarriär med Devotum!

Ansök nu

Konsult inom säkerhetsstöd till konsultuppdrag i Stockholm!

Säkerhetsingenjör
Läs mer Mar 11
För en kunds räkning söker vi just nu en konsult inom säkerhetsstöd till ett konsultuppdrag i Stockholm. Uppdraget förväntas pågå under perioden 02-maj-2024 - 30-apr-2025.

Om uppdraget
Konsulten ska stödja projekten med deras säkerhetsarbete. Konsulten ska även kunna stödja verksamhetsprojekt på motsvarande sätt. Konsulten är placerad på avdelning Säkerhet och beredskap men deltar i projektens arbete ute i verksamheten, där de ansvarar för planering och genomförande av projektens övergripande säkerhetsarbete. Konsulten kommer att arbeta i flera olika projekt parallellt.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ligger bl.a. att:

- Planera för projektens övergripande säkerhetsarbete och ta fram projektsäkerhetsinstruktion (PSI)

- Hålla samman arbetet med säkerhetsskyddsanalyser och särskilda säkerhetsskyddsbedömningar utifrån de behov projekten har

- Säkerställa att informationsklassning finns eller kommer på plats för den information som projekten hanterar eller tar fram

- Säkerställa att systemklassning finns eller kommer på plats för de IT-system som projekten hanterar eller tar fram

- Säkerställa att konsekvensnivåbedömningar finns eller kommer på plats för skyddsvärden inom projekten

- Facilitera riskanalyser kopplat till säkerhet för projektets behov

- I övrigt stödja projektet i säkerhetsrelaterade frågor, t.ex. avseende hantering av tillträden, besök, fototillstånd, säkerhetsskyddade upphandlingar etc.

Övrigt:
Start: 02- maj-2024
Slut: 30-april-2025
Omfattning: uppdraget uppskattas ha en beläggning på 80-100 % under hela uppdragstiden.
Placering: Stockholm , Sundbyberg
Bakgrundskontroll: Säkerhetsprövning av konsult krävs med anledning av att konsulten kommer hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Om dig
Obligatoriska krav:

- Akademisk utbildning eller annan eftergymnasial utbildning inom säkerhetsområdet (t.ex. säkerhetssamordnare/säkerhetskoordinator) alternativt kompetens förvärvad på annat sätt som beställaren bedömer som likvärdig

- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av övergripande säkerhetsarbete av liknande natur som beskrivs i arbetsuppgifterna

- Tidigare erfarenhet av att arbeta i projektform i minst 2 projekt där budget varit minst 1 miljon

Meriterande krav

- Minst 4 års arbetslivserfarenhet av övergripande säkerhetsarbete av liknande natur

- Minst 2 års erfarenhet av att arbeta med säkerhet i säkerhetskänslig verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagens krav

- Minst 2 års erfarenhet av arbete med säkerhet inom elförsörjningen

Ansökan
Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning på slutkandidater är en del av processen.

Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Corazon Wiksell på 070-586 93 11

Ansök nu