Stockholm: Kurator till Norra Real

Hitta ansökningsinfo om jobbet Kurator till Norra Real i Stockholm. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Stockholm inom den kategorin.

Publicerad: 2024-07-10 // Varaktighet: Deltid

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.Arbetsplatsbeskrivning

Norra Real är en attraktiv gymnasieskola i centrala Stockholm som präglas av motiverade elever i en trygg och inkluderande lärmiljö.

På skolan finns naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt och
humanistiskt program. Vi erbjuder inom det naturvetenskapliga programmet dels natur/natur, dels profiler mot forskning, matematik och miljö. Det humanistiska programmet är profilerat mot kultur. Inom det samhällsvetenskapliga programmet finns utöver sam/sam en profil mot miljö och hållbar utveckling. Utbildningarna ska ge varje elev bästa möjliga förutsättningar för framgångsrika högskolestudier och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Vi är ca 1000 elever och ca 90 medarbetare där elevhälsoteamet utgör en strategisk och central resurs för hela skolan och som formellt leds av en biträdande rektor.

Då vi under en tid noterat ett förändrat behov hos våra elever så kommer vi att delvis omforma vårt EHT genom att öka omfattningen på kuratorsrollen med ca 80% och samtidigt stärka upp teamet med en skolpsykolog på deltid. I och med detta kommer vårt elevhälsoteam från och med höstterminen 2024 bestå av en skolsköterska, två kuratorer, en specialpedagog, en studie- och yrkesvägledare samt en skolpsykolog. 

Arbetsbeskrivning

Inom elevhälsan arbetar vi i stora delar som ett team som gemensamt hanterar frågor om enskilda elever eller grupper av elever i det både förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Men även i åtgärdande processer samarbetar elevhälsan där medlemmarnas olika profession tas till vara för bästa tänkbara resultat för den enskilda eleven. Som kurator har Du en stor kontaktyta ut i skolan mot klassernas mentorer som utgör en naturlig länk till det dagliga arbetet med undervisning. Du bör uppskatta och aktivt vilja bidra till ett gemensamt arbete kring elever men också trivas i att själv äga vissa processer och utgöra en samordnande funktion kring enskilda elever som har behov av elevhälsans stöd.

Skolkuratorn bidrar med psykosocial och social kompetens inom elevhälsans arbete på olika nivåer. Handledning och konsultation inom det psykosociala området innebär ett direkt stöd i verksamheten både till enskilda och till grupper. Arbetet på en övergripande nivå omfattar ett strukturellt arbete i syfte att stärka skolan som miljö för lärande, hälsa och utveckling.

• Samtal med elever enskilt och i grupp, klassarbete, till exempel föreläsningar
• Dokumentation av arbetet med enskilda elever.
• Föräldrasamtal och nätverksmöten.
• Handledning och konsultation av skolpersonal.
• Ingå som en resursperson vid upprättande och implementering av handlingsplaner i
värdegrundsarbete och mot mobbning och andra kränkande handlingar.
• Arbeta med krishantering och konfliktlösning.
• I skolans elevhälsoteam och i samverkan med övriga arbeta med att utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna.
• Socialt utrednings/kartläggnings- och behandlingsarbete.
• Samverka med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering och polis.

Som del av Norra Reals elevhälsoteam förväntas du aktivt deltaga i vårt gemensamma utvecklingsarbete. Inom de närmaste 3-5 åren planerar skolledning och elevhälsoteam att fokusera bland annat på följande utvecklingsområden:

• Förebyggande arbete mot stress och psykisk ohälsa
• Gruppsykologiska processer och team-building
• Elevhälsoteamets rutiner och processer för att stödja ett aktivt mentorskap
• Relationell kompetens

Kvalifikationer

Socionomexamen 210 HP.

Meriterande är även:

- Grundläggande psykoterapiutbildning "steg 1".

samt något av följande:

- Erfarenhet av arbete med ätstörningsproblematik.

- Erfarenhet inom barn – och ungdomspsykiatri.

- Utbildning inom barns och ungdomars sexualitet/ sexologi.

-  Erfarenhet av arbete inom eller kännedom om konceptet ”Det syns inte”, där vi sedan en tid har etablerat arbete och från och med hösten 2024 går in i fler moduler och med större omfattning för fler klasser vid skolan. Dessa syftar främst till att förebygga psykisk ohälsa samt stress- och prestationsångest. Vi kommer även att samordna vissa gemensamma utbildningar med ett par liknande gymnasieskolor i Stockholms innerstad, Södra Latins gymnasium och Kungsholmens gymnasium.

Utöver detta så får du gärna ha genomgått utbildning inom ACT och ha vana att föreläsa inför grupper av elever och personal.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som har bred erfarenhet från arbete med barn och ungdomar, främst i gymnasieåldern. Vi ser gärna att du som person utstrålar engagemang, glädje och mod. Du har lätt för och finner glädje i att ta initiativ och knyta kontakter. Du har därtill ett lösningsorienterat förhållningssätt både gentemot den enskilda eleven och i förhållande till arbetsuppgifter i de grupper där du ingår. Dokumenterad erfarenhet av samarbete i elevhälsoteam eller motsvarande är meriterande. Detsamma gäller kunskap om skolans styrdokument såsom skollag, sekretesslag med mera. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

Övrigt

Vi erbjuder handledning, friskvårdspeng och kontinuerlig kompetensutveckling. I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.  Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av övertalig personal samt att planerad tjänstefördelning och organisationsstruktur beslutas och verkställs inför hösten 2024”.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Stockholm som Skolkurator

Nedan visas andra jobb i Stockholm som Skolkurator.

Kurator till Campus Frescati HT2024

Läs mer Feb 28
Om skolan
Amerikanska Gymnasiet grundades av rektorer utifrån en stark pedagogisk idé. Vi har tagit det bästa från den amerikanska och svenska skolan utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi arbetar med både kunskapsutveckling och personlig utveckling. Vår kultur kännetecknas av tydliga spelregler med omtanke. Vi kallar det ”Ramar och Kramar”. Skolverksamheten organiseras så att eleverna förbereds för en internationell arbetsmarknad i en snabbt föränderlig värld, i vår logotype kan man därför läsa “Get ready for the world”.

Amerikanska Gymnasiet grundades 2015. Majoriteten i styrelsen har själva varit rektorer och flera är entreprenörer. Vår Ledstjärna är att ”vi arbetar för att våra elever och medarbetare skall nå sin fulla potential”.

Allt som sker på skolan utgår från våra fyra grundvärderingar: Courage, Kindness, Knowledge & Curiosity och Grit. I klassrum och i korridor så kännetecknas möten mellan elever och medarbetare av beteenden som härleds från dessa.Din profil

Vi söker dig med hjärta, mod och laganda som vill följa med oss på en spännande resa.
Vi söker dig som leder i linje utifrån vår devis “Ramar & Kramar”, som innebär ett tydligt ledarskap och tydliga spelregler i kombination med en stark omsorg om varje individ. Med hjälp av din energi, lyhördhet och uthållighet har du lätt för att engagera och skapa delaktighet mot gemensamt satta mål. Teamwork och transparens är ledord.

Du är trygg, stabil och drivs av möjligheten att påverka, du är handlingskraftig och lösningsinriktad genom ditt positiva förhållningssätt. När tempot är högt har du förmågan att planera och prioritera din tid effektivt utifrån elevernas bästa.

Om tjänsten
Vi söker en kurator på deltid med start i augusti, omfattning utifrån elevernas behov och ännu ej beslutad. Tjänsten växer sedan i omfattning under 2025 då skolan växer ytterligare.

Campus Frescati är en ny skola som startade i augusti 2023 och har därför i höst endast två årskurser med ungefär 270 elever som studerar på naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet eller ekonomiprogrammet. Skolans elever är särskilt studiemotiverade vilket innebär att stödet till eleverna i din roll till stor del handlar om främjande och förebyggande arbete, att motverka ohälsa och att arbeta för en sund studiekultur med god livsbalans.

Det är viktigt att du delar samma tankar om skola som vi. https://www.amerikanskagymnasiet.se/om-skolan/tankar-om-skola/


- Delar du våra tankar om skola och vill du vara med och göra skillnad på riktigt?
- Trivs du i en miljö med snabba beslutsvägar och med elevernas bästa i första rummet?


Varmt välkommen med din ansökan!

www.amerikanskagymnasiet.se

Ansök nu

Skolkurator

Läs mer Jul 1
OM TJÄNSTEN
Vi söker en trygg och inkännande skolkurator till den lilla resursskolan med det stora engagemanget, Vintertullsskolan. Som skolkurator på Vintertullsskolan är du en viktig del av skolans elevhälsoteam med uppgift att stötta det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på skolan. Du kommer att få arbeta tvärprofessionellt i samarbete med socialpedagoger, specialpedagog, lärare och den medicinska elevhälsan på skolan för att skapa goda förutsättningar för eleverna. I uppdraget får du även möjlighet att bidra till verksamhetsutveckling och kompetenshöjande insatser.
OM VINTERTULLSSKOLAN
Vintertullsskolan är en liten resursskola belägen på Södermalm i Stockholm och riktar sig till elever med behov av särskilt stöd i årskurs 7-9. Vi erbjuder individanpassad undervisning av hög kvalitet i små undervisningsgrupper med hög lärartäthet. Vårt pedagogiska koncept innebär att vi jobbar i halvklasser med två pedagoger i en helt anpassad lärmiljö. Våra lokaler är speciellt utformade för att skapa en trygg och trivsam miljö för elever med NPF och inlärningssvårigheter.
ARBETSUPPGIFTER
Individuella samtal och gruppsamtal för att hjälpa elever med personliga och sociala problem samt skolrelaterade svårigheter?.
Samverka tvärprofessionellt kring åtgärder och insatser i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på skolan.
Stötta skolans verksamhetsutveckling och kompetensutveckling, exempelvis genom att leda vissa moment i kollegialt lärande.
Bistå i framtagandet av pedagogiska och sociala utredningar och bedömningar.

VI SÖKER
Vi söker dig som har en socionomexamen eller likvärdig högskoleutbildning och har erfarenhet av att arbeta som skolkurator.
Vi söker dig som har kunskap av NPF samt mycket god förmåga att arbeta med elever med olika diagnoser som är vanliga inom resursskoleverksamhet.
Vi söker dig som är kommunikativ och en lagspelare. På skolan arbetar du tätt med annan elevhälsopersonal och lärare för att erbjuda en trygg, konstruktiv och individanpassad utbildning för elever som behöver särskilt stöd.
Vi söker dig som bidrar till en god arbetsmiljö präglad av trygghet, omtanke och respekt för såväl personal som elever på skolan.

VI ERBJUDER
På Vintertullsskolan blir du en del av ett team som arbetar tillsammans för att på bästa sätt stödja varje elev utifrån deras unika behov. I små undervisningsgrupper finns möjlighet att ge mer tid till varje enskild elev. Tack vare vår skolas lilla storlek har du också möjlighet att aktivt delta i den pedagogiska utvecklingen och vara med och utveckla en av Sveriges främsta resursskolor.
ÖVRIGT
Ansökan omfattas av registerkontroll och du måste visa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med en inledande provanställning.

Ansök nu

Skolkurator åk4-6

Läs mer Jun 10
Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi ett 60-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige. Vi är ca 730 anställda och arbetar inom områdena; skola, ungdomskultur, arbete & entreprenörskap samt föredöme & framtidstro. Fryshusets verksamheter sträcker sig från kultur och nöjen till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala problem. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till. Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende.

Fryshuset Grundskola Akalla söker en skolkurator på heltid. 

För att trivas och kunna bidra med din kompetens i vår organisation känner du igen dig i följande beskrivning.
Du är en professionell skolkurator som vet hur du ska möta upp elever i behov av stöd samt i samverka med elevhälsoteam och skolledning mot gemensamma mål för elever i skolsvårigheter. Det relationella ledarskapet är naturligt för dig och du trivs med att leda och samverka i team. Du är trygg och stabil, lyssnar in och skapar trivsel i de sammanhang du är en del av. Du får energi av att vara med unga och du har god kommunikativ förmåga.

Du kan skapa möten där eleven upplever sig lyssnad på och kompetent oavsett sina egna utmaningar. Du är liksom vi övertygad om att uppmuntran, förtroende, ansvar och kunskap, bygger självkänsla och lyfter fram människans inre kraft.

I vår organisation behöver din profession vara prestigelös med förmågan att växla mellan det specifika och det generella, mellan detalj och helhet. Du behöver trivas i en dynamisk organisation som har elevens bästa i fokus. Frihet under ansvar är något du tycker om och du kan konsten att strukturera och organisera ditt arbete. Att arbeta i team och utveckla ditt eget ledarskap är en självklarhet för dig. Förutom att arbeta elevnära så samverkar du med skolans elevhälsoteam i följande:


• att stötta lärare i sina utmaningar kring specifika elevmöten
• att ansvara och organiser skolans trygghetsarbete 
• att delta i skolans elevhälsoteam och delta i möten med olika arbetslag
• att samverka med skolledning i specifika elevärenden.

Ansök nu

Skolkurator till familjär skola i city med unik profil

Läs mer Jun 20
Föreningen Hillel är en organisation centralt på Östermalm som funnits sedan mitten av 50-talet. Föreningen driver den judiska skolan samt en förskola och ett fritidshem. Totalt omfattar verksamheten ca 280 barn i skola och 100 barn inom förskola och har drygt 70 medarbetare. Vi brukar beskriva oss som en byskola mitt i stan, vi värnar om att verka för att kunna vara en lagom stor verksamhet med fokus på närhet till eleverna och barnen. Rektorn har ett övergripande ansvar för hela Hillel med tre biträdande rektorer med ansvar för olika delar av organisationen under sig. Vi är en liten familjär skola med judisk profil, från förskoleklass till och med klass 6. Vi finns i nybyggda lokaler i hjärtat av Östermalm med skolgård på skolans tak med utsikt över Stockholms takåsar. Hos oss finner du en närhet mellan såväl föräldrar, kollegor och ledning som är lite utöver det vanliga. I vår senaste medarbetarundersökning visar siffrorna på att vi är en attraktiv arbetsplats vilket vi är stolta över. I vår matsal serveras hemlagad mat med enbart vegetariskt eller fisk på menyn som uppskattas av både elever och personal.
Med anledning av att vår nuvarande skolkurator går vidare till nya utmaningar söker vi efter en ny skolkurator på ca 50% till vår skolverksamhet med elever från fsk-klass upp till åk 6, med totalt ca 280 elever. Vi söker dig som vill arbeta förebyggande och främjande kring elevhälsa, vara synlig och finnas i hela verksamheten och som gärna samarbetar både med personal och vårdnadshavare i detta arbete. Erfarenhet av att utveckla rastverksamhet, arbeta med konflikthantering mellan elever och handleda personal är meriterande.
I arbetet som skolkurator hos oss har du möjlighet att påverka arbetet i den riktning som du vill, i samarbete med kollegor och ledning. Vi är en skola där alla tar ansvar för alla elever och därmed ser vi gärna att du samarbetar med olika professioner inom verksamheten. Vi vill att du verkar för en elevsyn som följer barnkonventionen och skolans styrdokument.
Som person behöver du vara samarbetsvillig, lyhörd och självständig. Du tycker om att arbeta i team och har lätt för att skapa relationer samt kommunicera med kollegor, elever och vårdnadshavare. Vi ser gärna att du vill handleda personal i deras arbete för att utveckla vår verksamhet.
Du kommer att ingå i vårt elevhälsoteam som består av specialpedagog, två speciallärare, skolsköterska, skolläkare samt skolpsykolog. Hela elevhälsoteam ses kontinuerligt i olika konstellationer för att organisera och planera vårt arbete. Elevhälsoteamet leds av en av våra biträdande rektorer som även arbetar som specialpedagog. Genom elevhälsoteamet får du möjlighet att arbeta självständigt men i arbetet med elevhälsa blir du aldrig ensam.
Vi förutsätter att du har goda kunskaper både muntligt och skriftligt i det svenska språket.
Du är dessutom öppen för att lära dig mer om judisk kultur och nyfiken på de judiska traditionerna, vilket genomsyrar vår verksamhet. Du har huvudet på skaft, hjärtat på rätta stället och brinner för elevernas välgång i skolan.
Välkommen med din ansökan senast idag eller senast söndag 30 juni, vi kallar till intervju löpande. Finns annonsen kvar är tjänsten ännu ej tillsatt.

Ansök nu

Andra jobb i Stockholm från Stockholms kommun

Nedan visas andra jobb i Stockholm från Stockholms kommun .

Samordnande administrativ assistent till Enskede hemtjänst

Administratör/Administrativ assistent
Läs mer Jun 17
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Vill du göra skillnad i Stockholmarnas vardag, och jobba i en spännande och växande stadsdel? Hos oss får du utvecklas och växa med uppgiften. Vi arbetar för att hitta nya innovativa arbetssätt för ett hälsosamt och meningsfullt åldrande. Till stöd för detta har vi ett innovationscentrum med framstående välfärdsteknik inom vård och omsorg. Tillsammans arbetar vi för att vara ett stadsdelsområde i en trygg stad att växa upp, leva och att åldras i.

Ditt uppdrag som administrativ assistent

Vi förstärker vår administration och söker ytterligare en medarbetare till vårt team.

Uppdraget innebär att du har en samordnande funktion med olika kontaktytor i det dagliga arbetet. Du säkerställer att planering och bemanning görs utifrån verksamhetens behov och utifrån brukarnas beviljade bistånd. I arbetet följer du upp insatser och beställningar med brukarens omsorgskontakt, säkerställer att beställningar överensstämmer med brukarens önskemål och behov. Du gör hembesök hos våra nya brukare samt vid förändringar. Du handleder personal vid gruppmöten och coachar verksamhetens medarbetare i syfte att nå mål och skapa god trivsel och arbetsmiljö. Administrativa uppgifter är att arbeta i olika IT-system med personalplanering, nyckeltal, fakturering och beställningar. Du är delaktig i att ta fram statistik, uppföljningar och verksamhetsrapporter. I dina arbetsuppgifter ingår även introduktion för nya medarbetare samt att vara behjälplig vid rekrytering av ny personal. Du rapporterar direkt till enhetschef.

Din kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som:

har en relevant eftergymnasial utbildning, gärna inom personaladministration eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren
har erfarenhet av arbete i hemtjänst eller annan vård-och omsorg
har erfarenhet av samordning och arbetsledning inom äldreomsorg
har B-körkort
har god datorvana då du arbetar i system som Parasol, Paraply-systemet, Medvind, Lisa-självservice, Agresso och SchemOs
behärskar svenska språket väl i tal och skrift. Begriplighet är viktigt i kommunikationen med brukare och personer både internt och externt inom organisationen. Kontaktytor är exempelvis med biståndshandläggare eller externa samarbetspartner såsom myndigheter och vårdcentraler.

Det är meriterande om du har:

goda kunskaper i arbetsrätt
För att fungera bra i rollen som administrativ assistent behöver du:

Vara samarbetsorienterad och förstår vikten av ett gott samarbete med olika professioner. Du är trygg i ditt bemötande och har ett tillmötesgående och problemlösande förhållningsätt. Vara utvecklingsinriktad och tar initiativ till utveckling utan att tappa det operativa. Vi ser att du är nytänkande och öppen för olika perspektiv. Du har förmåga att arbeta med komplexa frågor och analysera dilemman i syfte att lösa dem. Vidare har du en ekonomisk medvetenhet och är mål-och resultatorienterat för att uppnå förväntade mål och resultat för verksamheten. 

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. 

Vi erbjuder
Ett kompetent team runtomkring dig som stöttar.
Fina omgivningar och bra kommunikationer. Vi huserar vid lokaler nära Globen.
Friskvårdsbidrag.
Semesterväxling. Läs mer här om hur det är att jobba i Stockholms stads äldreomsorg. 
Om arbetsplatsen

På Enskede hemtjänst arbetar cirka 50 anställda varav två enhetschefer. Vi arbetar vi utifrån ett salutogent förhållningssätt med personcentrerad omvårdnad. Provanställning kan komma att tillämpas.

Din ansökan utan ett personligt brev

Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030.

Ansök nu

Trafikplanerare, vikariat

Trafikplanerare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 28
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

På exploateringskontoret har vi en viktig roll i att utveckla och bygga huvudstaden. Vi arbetar med många av Sveriges mest intressanta och uppmärksammade stadsutvecklingsprojekt. Exploateringskontoret är en av stadens förvaltningar och lyder under exploateringsnämnden. Vi ansvarar bland annat för utveckling och förvaltning av stadens mark, exploatering för bostäder och företagsområden och stadens investeringar i gator och parker i exploateringsprojekt.Välkommen till oss

Vi söker nu dig som vill arbeta som trafikplanerare i stadens exploateringsprojekt!

Som trafikplanerare på exploateringskontoret tillhör du avdelningen Stadsmiljö och medverkar i våra projekt med fokus på trafikfrågor.

På avdelningen arbetar miljöspecialister, landskapsarkitekter och trafikplanerare som specialister i exploateringsprojekten. Trafikenheten består av 12 trafikplanerare som arbetar i stadens alla exploateringsprojekt med fokus främst på de tidiga skedena. Trafikplanerarna deltar i framtagande och beställning av trafikutredningar och gatuprojekteringar.

Som trafikplanerare på exploateringskontoret har du stockholmarna i fokus och är med och utvecklar Stockholm i enlighet med stadens vision, där Stockholm är ett föredöme för hållbart boende, ur ett såväl socialt, ekologiskt, ekonomiskt som demokratiskt perspektiv. All planering bedrivs med både helhetsperspektiv och hänsyn till hållbarhet enligt Agenda 2030. Vårt planeringsarbete ska genomsyra vårt arbete för att uppnå målet om 140 000 nya bostäder till år 2035.

Vill du hjälpa oss att bli ännu bättre på att hantera frågor kopplade till trafik och hållbar samhällsplanering i samband med stadsutveckling? Då är detta rätt möjlighet för dig!

Vi erbjuder

På exploateringskontoret erbjuder vi ett öppet och prestigelöst arbetsklimat, på en trygg arbetsplats med stort fokus på utveckling. Arbetsglädje är viktigt liksom utveckling, engagemang och professionalism. Hos oss arbetar du med drygt 300 kollegor som har ett stort engagemang, och som brinner för att utveckla och bygga Stockholms stad. Vi erbjuder dig en visstidsanställning med kollektivavtal och ett förmånspaket med bland annat tjänstepension, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, föräldraledighetstillägg, möjlighet att växla semesterdags-tillägg och flexibel arbetstid, där vi har en flexibel inställning till möjligheten att delvis arbeta hemifrån.

Din roll

Som trafikplanerare på exploateringskontoret blir du kontorets representant i trafikfrågor under hela stadsbyggnadsprocessen där du arbetar med projekt från tidigt skede fram till bygglov och genomförande. Dina arbetsuppgifter innebär planering, utformning och gestaltning av gator i både befintliga och nya miljöer kopplat till stadens planerade stadsbyggnadsprojekt. Du ansvarar för de trafikutredningar som görs parallellt med planprocessen och deltar även i projekteringsskedet.

Ditt fokus är att utveckla nya gator och för ett attraktivt, tryggt och välfungerande Stockholm. En viktig del av arbetet är att göra avvägningar och prioriteringar mellan olika intressen och stadens olika mål för att säkerställa att stadens visioner och mål för hållbar stadsutveckling uppfylls. Arbetet innebär många kontakter och dialog inom projektgruppen och andra förvaltningar, konsulter, myndigheter m.fl.

Dina arbetsuppgifter innebär även att:
• Medverka i utvecklingsarbete
• Omvärldsbevakning
• Delta i arbete med stadens strategier, riktlinjer mm

I denna roll rapporterar du till Birgitta Nylander, enhetschef för trafikenheten.
Observera att denna tjänst är en visstidsanställning som löper under en period om 12 månader med möjlighet till förlängning.

Din kompetens och erfarenhet

För rollen som trafikplanerare söker vi dig som är självgående, van att styra din egen tid, kunna fatta egna beslut och driva ditt arbete framåt. Som person har du lätt för att sätta dig in i detaljfrågor samtidigt som du har förmåga att se till helheten och det större perspektivet i agerande och beslut.

Kvalifikationer
• masterutbildning med inriktning trafikplanering, relevant högskole- eller universitetsexamen inom Väg – och vatten, Samhällsbyggnad eller motsvarande.
• minst två års arbetslivserfarenhet inom trafikplanering i stadsbyggnadsprojekt.
• goda datakunskaper

Det är meriterande om du har arbetat i/med
• en politiskt styrd organisation/ tidigare erfarenhet från offentlig sektor
• konsult inom trafikplanering

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och kompetenser då rollen ställer höga krav på din förmåga att kommunicera, samt att tänka både analytisk och strategiskt. Du är en utåtriktad person som har lätt att samarbeta med andra. Vidare trivs du med ett arbete med många kontaktytor, har god kommunikationsförmåga och har lätt att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Vi ser även att du har förmågan att bidra och därmed skapa en kultur som är utvecklande, engagerande och professionell.

Information om ansökan

Sista ansökningsdag är den 18:e augusti 2024. Rekryteringsprocessen omfattar intervjuer och arbetspsykologiska tester. För frågor om rollen, vänligen kontakta Birgitta Nylander, enhetschef på Trafikenheten: birgitta.nylander@stockholm.se
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.För att läsa mer om Exploateringskontorets projekt, mm, följ oss gärna på LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/exploateringskontoret-stockholms-stad

Här kan du också läsa mer om våra projekt, https://vaxer.stockholmVi sitter centralt placerade vid Kungsbron nära Stockholms Central, på Fleminggatan 4.

Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Vi eftersträvar en blandning när det gäller såväl ålder som kön och etnisk bakgrund.

Ansök nu

Undersköterska Gamlebo visstid

Undersköterska, hemtjänst, äldreboende och habilitering
Läs mer Jul 3
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.Välkommen till oss

Gamlebo är ett vård- och omsorgsboende med profilinriktning som arbetar med äldre som har ett pågående missbruk utan krav på alkohol- eller drogfrihet för kvarboende.

Äldre män och kvinnor som bor på Gamlebo kan ha psykisk ohälsa, omvårdnads- och omsorgsbehov samt behov av stöd i vardagen. Gamlebo utför insatser enligt beställt uppdrag av handläggare och har som mål att äldre ska komma ifrån hemlöshet. Verksamheten är bemannad dygnet runt med undersköterskor/vårdbiträden och på dagtid arbetar sjuksköterskor, gruppledare och chef. Sjuksköterskor finns tillgängliga över dygnets alla timmar.

Vi erbjuder

Stockholms stad har kollektivavtal och tillämpar friskvårdsbidrag. Gamlebo har goda möjligheter till friskvårdsaktiviteter inom ramen för arbetet och uppmuntrar kompetensutveckling hos medarbetare.

Din roll

Som visstidsanställd vid behov kommer du att täcka ordinarie frånvaro vid ledighet eller sjukdom. Ditt ansvar är att tillsammans med kollegor att ombesörja omsorg och omvårdnad, mediciner och samvaro med boende som har ett omvårdnadsbehov och där det kan föreligga psykisk ohälsa och ett pågående missbruk.

På Gamlebo har du en viktig och meningsfull roll och ditt arbete är både omväxlande och stimulerande. Rollen som medarbetare kräver empati, relationsskapande och samarbetsförmåga för att lyckas i arbetet för de boende tillsammans med kollegor. Vi strävar efter att ha en blandad arbetsgrupp i olika åldrar och bakgrunder och ser därför gärna att du bidrar med egen erfarenhet som lämpar sig för vår målgrupp. Därför lägger vi vikt på erfarenhet inom missbruk och psykisk ohälsa.

Gamlebo arbetar enligt hemlöshetsprogrammets 6 principer och ditt förhållningssätt förväntas genomsyras av:

Skademinskning
Deltagarstyrt stöd
Rätten till val och självbestämmande
Skilja på boende och behandling
Aktivt engagemang utan tvång och fostran
Stöd riktat till återhämtning

Din kompetens och erfarenhet

Krav att behärska svenska språket i tal och skrift. Meriterande med utbildning och erfarenhet inom missbruk, psykisk ohälsa, samsjuklighet, motivationsarbete och omvårdnad.

Övrigt

Ansökan som visstidsanställd görs utan personligt brev. Det är därför viktigt att bifogat CV reflekterar väl dina erfarenheter och utbildningar. Du behöver också svara på frågor som är kopplade till din ansökan. För tjänsten finns möjligheten att anställas som vårdbiträde om legitimation som undersköterska saknas. Bifoga i ansökan eller ta med intyg på legitimation vid intervjutillfället.

Rekrytering sker löpande till och med senast 2024-08-23.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Byggprojektledare till projektavdelningarna

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Jun 17
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

På exploateringskontoret har vi en viktig roll i att utveckla och bygga huvudstaden. Vi arbetar med många av Sveriges mest intressanta och uppmärksammade stadsutvecklingsprojekt. Exploateringskontoret är en av stadens förvaltningar och lyder under exploateringsnämnden. Vi ansvarar bland annat för utveckling och förvaltning av stadens mark, exploatering för bostäder och företagsområden och stadens investeringar i gator och parker i exploateringsprojekt.Välkommen till oss

Nu söker vi dig som vill arbeta med hållbar stadsutveckling och utveckla efterfrågade nya områden i vår huvudstad, i rollen som byggprojektledare till våra projektavdelningar.

Här finns det möjlighet att vara med och forma morgondagens Stockholm i både mindre och större stadsutvecklingsprojekt.
Rollen som byggprojektledare är en nyckelbefattning i vår organisation och erbjuder en rad spännande utmaningar och unika möjligheter att arbeta strategiskt med hållbar och innovativ stadsutveckling, från idé till genomförande.
Här får du möjlighet att utveckla dina projektledningskunskaper i en roll där du får bidra till utveckling och byggnation i våra stadsutvecklings – och exploateringsprojekt.

Vi erbjuder

På exploateringskontoret erbjuder vi ett öppet och prestigelöst arbetsklimat, på en trygg arbetsplats med stort fokus på utveckling. Arbetsglädje är viktigt och vi har ett stort fokus på utveckling, engagemang och professionalism. Hos oss arbetar du med drygt 300 kollegor som har ett stort engagemang, och som brinner för att utveckla och bygga Stockholms stad. Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning med kollektivavtal och ett förmånspaket med bland annat tjänstepension, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, föräldraledighetstillägg, möjlighet att växla semesterdags-tillägg och flexibel arbetstid, där vi har en flexibel inställning till möjligheten att delvis arbeta hemifrån.

Din roll

I rollen som byggprojektledare ansvarar du för utveckling och byggnation av allmän platsmark inom våra exploateringsprojekt. I projekten ingår exploatering av kvartersmark samt relaterade investeringar på allmän plats.
Du har budget- och resursansvar inom ramen för delprojektet allmän plats och du ansvarar även för att driva delprojektet enligt kontorets processer, kommunens riktlinjer och giltiga lagar. Vidare deltar du i exploateringsprojektets alla skeden, från initiering av projekt till färdigt resultat. Rollen varierar från att vara kravställare av genomförbarheten i tidiga skeden till upphandlare, ledare av konsulter och att styra genomförandet av entreprenader.
Dina arbetsuppgifter innebär även att:
• ansvara för omfattning, kvalitet, ekonomi och tid i delprojektet allmän platsmark
• säkerställa projektens genomförbarhet i tidiga skeden
• ansvara för strategiska avvägningar och ställningstaganden i genomförandefrågor inklusive skedesplanering, bygglogistik och produktionsfrågor
• kontinuerligt förbättra och effektivisera projektets arbete
• överlämna delprojekt till mottagarorganisationer i projektets senare skeden.

Din kompetens och erfarenhet

Nu söker vi dig som är en driven och erfaren byggprojektledare med god projektledningsförmåga och erfarenhet av anläggningsbranschen. För rollen som byggprojektledare ser vi att du har: 

• teknisk högskoleutbildning eller motsvarande kompetens
• minst fem års relevant arbetslivserfarenhet som entreprenör, konsult eller beställare
• mycket goda kunskaper i svenska och lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift
• goda IT-kunskaper.

Vi ser att du som söker med fördel har arbetat som projektledare, byggprojektledare eller projekteringsledare av anläggningsprojekt.

Det är meriterande om du har:
• arbetat inom kommunal verksamhet
• erfarenhet av att ha arbetat i tidiga skeden av exploateringsprojekt, det vill säga innan och i detaljplaneprocessen.

Personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och kompetenser då rollen ställer höga krav på din förmåga att kunna tänka strategiskt, kommunicera, ta egna initiativ samt fatta beslut. Vidare är du noggrann, tar ansvar för dina uppgifter och driver dina processer vidare.

För att du ska trivas i rollen ser vi att du är uthållig och arbetar bra med andra människor, samt att du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vi ser även att du har förmågan att bidra och därmed skapa en kultur som är utvecklande, engagerande och professionell.

Information om ansökan

Sista ansökningsdag är den 19:e augusti 2024 och då påbörjas vårt urval - och bedömningsarbete. Rekryteringsprocessen omfattar intervjuer, arbetspsykologiska tester samt referenstagning. För frågor om rollen, vänligen kontakta Ulrika Jameson, enhetschef för Byggprojektledning Syd, på ulrika.jameson@stockholm.se, alternativt Elin Öman, enhetschef för Byggprojektledning Väst, elin.oman@stockholm.se. Vi ser fram emot din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.För att läsa mer om Exploateringskontorets projekt, mm, följ oss gärna på LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/exploateringskontoret-stockholms-stad

Här kan du också läsa mer om våra projekt, https://vaxer.stockholmVi sitter centralt placerade vid Kungsbron nära Stockholms Central, på Fleminggatan 4.

Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Vi eftersträvar en blandning när det gäller såväl ålder som kön och etnisk bakgrund.

Ansök nu

Hr-konsult till hr-enheten vid kulturförvaltningen

HR-konsult/PA-konsult
Läs mer Jul 12
Nytt
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Kultur är en viktig del av Stockholms nervsystem och berör miljontals människor varje år. På Kulturförvaltningen arbetar vi tillsammans för att stärka kulturlivet i Stockholm. Vi skapar möjligheter för stadens invånare och besökare att ta del av och själva skapa kultur. Hos oss råder ett öppet arbetsklimat där medarbetarna i allra högsta grad är delaktiga i utvecklingen. Var med och bidra till att Stockholm växer med kultur!Välkommen till oss

Vill du vara en del av att utveckla hr-processer och -stöd som ger förutsättningar för kulturförvaltningens chefer och medarbetare att utveckla kulturlivet i hela Stockholm? Då kan vi ha en intressant möjlighet för dig i rollen som hr-konsult.

Vårt fokus på hr-enheten är att utveckla både chefer och processer för att vara en attraktiv arbetsplats där våra medarbetare trivs och arbetar effektivt. Vi erbjuder ett mångsidigt arbete där alla är delaktiga i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Din roll

I din roll som hr-konsult erbjuds du ett omväxlande och spännande uppdrag där du arbetar med verksamhetsnära hr-frågor och stödjer chefer i sitt verksamhets-, personal- och arbetsgivaransvar. Du arbetar på både administrativ, operativ och strategisk nivå.

Som hr-konsult i denna tjänst arbetar du konsultativt med ett särskilt fokus på avdelningen Kulturskolan Stockholm. Du är ett proaktivt och coachande stöd till kulturskolans alla chefer, är adjungerande i kulturskolans ledningsgrupp och deltar alltid i kulturskolans samverkansgrupp och förhandlingar med fackliga parter.

Som hr-konsult har du även ett eller flera processansvar inom hr-området där du i denna tjänst kommer att ha ansvar för processen för medarbetar- och bedömningssamtal, förvaltningens arbete med företagshälsovård samt ett förstärkt ansvar att stötta chefer i hela förvaltningen i personalärenden. I ditt uppdrag kommer du även tillsammans med dina kollegor att arbeta med övergripande utvecklingsarbete samt utforma och genomföra utbildningsinsatser.

Din kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som har:

akademisk examen inom personalvetenskap eller utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
flerårig aktuell erfarenhet av att ha arbetat i en liknande hr-roll där du gett konsultativt stöd till chefer
erfarenhet av arbete med fackliga parter och att vara en part i ledningsgruppsarbete
god digital kompetens och erfarenhet av att arbeta i olika personalsystem

Det är meriterande om du har:

arbetat i liknande roll inom kommunal verksamhet och/eller i en utbildningsverksamhet
arbetat med verksamhetsförändring i organisationer som genomgått större förändringsarbeten
kunskaper inom huvudöverenskommelse för lärare och bilaga M

Vi söker dig som har förmåga att självständigt strukturera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt, samtidigt som du har förmåga att anpassa och prioritera utifrån omständigheter och behov. För att lyckas i rollen har du förmåga att tänka strategiskt samt en pedagogisk förmåga att förmedla information till olika målgrupper. Vidare ser vi gärna att du har ett professionellt förhållningssätt och är stark i att skapa förtroendefulla relationer. Det är även positivt om du är kvalitetsmedveten, proaktiv och gärna bidrar i utvecklingsarbete.

I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga förmågor och färdigheter.

Vi erbjuder

Som anställd på Kulturförvaltningen har du många förmåner. Här är ett urval:

Friskvård: vi erbjuder våra medarbetare ett generöst friskvårdsbidrag
Flexibla arbetsformer: flexibel arbetstid och möjlighet att arbeta på distans,
med hänsyn till verksamhetens behov
Hos oss har du goda semesterförmåner: från 28 dagar upp till 35 dagar semester per år samt betald semester redan under ditt första år som anställd.
Semesterväxling: medarbetare har möjlighet att växla semesterdagstillägg till extra lediga dagar. 
Övrigt
Kulturförvaltningen i Stockholms stad

Kulturförvaltningen består av över 40 folkbibliotek runtom i staden, Kulturskolan med cirka 17 000 deltagarplatser, Stadsmuseet, Medeltidsmuseet, Stockholm konst, Stockholmia förlag, Liljevalchs konsthall, evenemangsavdelningen som bland annat ansvarar för Kulturnatten och kulturfestivalen samt en kulturstrategisk stab, en kommunikationsstab och en administrativ stab. Vi vill leva som vi lär och strävar efter att alla medarbetare ska ta del av mycket kultur. Förvaltningen arbetar aktivt med att utveckla verksamheterna och vi strävar hela tiden efter att bli bättre på det vi gör. Med rätt organisation, hög ledande förmåga, proaktiva stödfunktioner och ett resultatorienterat arbetssätt nås uppsatta mål. Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av kulturnämnden och har cirka 900 anställda.

Administrativa staben och hr-enheten

Administrativa staben är en del av helheten på kulturförvaltningen och arbetar nära dess avdelningar. Administrativa staben har ett övergripande ansvar för hela förvaltningen gällande planering, uppföljning, lokaler, redovisning, utvärdering, it, hr samt arkivfrågor. Inom den administrativa staben finns hr-enheten som säkerställer att det finns väl fungerande hr-processer och är ett professionellt stöd för verksamheten genom att stödja och coacha chefer i hr-relaterade frågor. Hr-enheten leds av en hr-chef och består av 3 hr-konsulter, hr-administratör och administrativ assistent.

Vi arbetar i en modern aktivitetsbaserad kontorsmiljö placerad i Rinkeby. 

Din ansökan

Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna.


Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Avdelningschef till Projektavdelning syd

Avdelningschef, kommun
Läs mer Jun 20
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

På exploateringskontoret har vi en viktig roll i att utveckla och bygga huvudstaden. Vi arbetar med många av Sveriges mest intressanta och uppmärksammade stadsutvecklingsprojekt. Exploateringskontoret är en av stadens förvaltningar och lyder under exploateringsnämnden. Vi ansvarar bland annat för utveckling och förvaltning av stadens mark, exploatering för bostäder och företagsområden och stadens investeringar i gator och parker i exploateringsprojekt.Välkommen till oss

Vi söker nu dig som vill arbeta som avdelningschef för Projekt syd, en av tre projektavdelningar på exploateringskontoret.

Projektavdelningarna ansvarar för att utveckla stadens mark från idé till färdigt projekt genom att bland annat:

• ansvara för stadens ekonomi i projekten
• upplåta mark i exploateringsprojekt genom försäljning eller tomträttsupplåtelse
• upprätta markanvisnings- och exploateringsavtal och övriga avtal som krävs för projektens genomförande.
• ansvara för projektering och upphandling av stadens anläggningar på allmän plats.

Som avdelningschef inom Stockholms stad får du möjligheten att arbeta i en bred och ansvarsfull roll i en framåtsträvande och expansiv förvaltning.

Projekt syd ansvarar idag för huvuddelen av stadsdelarna i södra Stockholm med över 300 exploateringsprojekt med nya bostäder, arbetsplatser och annan infrastruktur. Projekt syd har totalt cirka 50 medarbetare och är indelad i sex enheter.

Vi erbjuder

På exploateringskontoret erbjuder vi ett öppet och prestigelöst arbetsklimat, på en trygg arbetsplats med stort fokus på utveckling, engagemang och professionalism. Hos oss arbetar du med drygt 300 kollegor som har ett stort engagemang, och som brinner för att utveckla och bygga Stockholms stad. Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning med kollektivavtal och ett förmånspaket med bland annat tjänstepension, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, föräldraledighetstillägg, möjlighet att växla semesterdags-tillägg och flexibel arbetstid, där vi har en flexibel inställning till möjligheten att delvis arbeta hemifrån.

Din roll

Som avdelningschef för Projektavdelning syd ingår du i exploateringskontorets ledningsgrupp och rapporterar till biträdande förvaltningschefen. I din roll som avdelningschef har du ett övergripande ansvar för att leda, planera och fördela arbetet genom avdelningens enhetschefer i enlighet med förvaltningens mål, policys och verksamhetsplan. Du har budgetansvar och direkt personalansvar för enhetschefer.

I ditt arbete kommer du att ha en nära samverkan med avdelningscheferna för de två andra projektavdelningarna samt övriga ledningsgruppen för att utveckla kontorets verksamhet. I din roll har du tät kontakt med stadens andra förvaltningar och bolag, politiker, medborgare, byggaktörer och myndigheter. I rollen kan även ingå att ansvara för särskilda stadsövergripande uppdrag.

Din kompetens och erfarenhet

För rollen som avdelningschef söker vi dig som har:
• flerårig chefserfarenhet som inkluderar ansvar för personal och budget
• aktuell marknadskännedom och flerårig och bred erfarenhet av stora utvecklingsprojekt i offentlig verksamhet
• bred erfarenhet av att utveckla nya arbetssätt, portföljstyrning, väga samman intressen och omsätta politiska beslut till konkret handling
• mycket goda kunskaper och erfarenhet inom hållbar stadsutveckling, infrastruktur och samhällsbyggande.
• akademisk examen.

Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• chefserfarenhet med personalansvar för chefer.

Personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och kompetenser. Rollen ställer höga krav på din förmåga att samverka, engagera dina medarbetare och skapa delaktighet. Du behöver också ha ett strukturerat arbetssätt, en strategisk förmåga och ett utpräglat helhetsperspektiv. Du är drivande i ditt arbete och har god initiativ- och beslutsförmåga.

Information om ansökan

Sista ansökningsdag är den 18:e augusti 2024. Rekryteringsprocessen omfattar intervjuer och arbetspsykologiska tester. För frågor om rollen, vänligen kontakta biträdande förvaltningschef Sverker Henriksson på sverker.henriksson@stockholm.se, alternativt HR-chef Ellinor Dervinger; ellinor.dervinger@stockholm.se På grund av semestertider kan svar komma att dröja något. Sverker nås enklast från och med den 23:e juli t o m den 2:a augusti, respektive efter den 12:e augusti. Ellinor nås enklast under vecka 26, 28 och 30.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.För att läsa mer om Exploateringskontorets projekt, mm, följ oss gärna på LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/exploateringskontoret-stockholms-stad

Här kan du också läsa mer om våra projekt, https://vaxer.stockholmVi sitter centralt placerade vid Kungsbron nära Stockholms Central, på Fleminggatan 4.

Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Vi eftersträvar en blandning när det gäller såväl ålder som kön och etnisk bakgrund.

Ansök nu