Stockholm: Speciallärare/ pedagog till regional särskild undervisningsgrupp

Hitta ansökningsinfo om jobbet Speciallärare/ pedagog till regional särskild undervisningsgrupp i Stockholm. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Stockholm inom den kategorin.

Publicerad: 2024-07-10 // Varaktighet: Heltid

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.Arbetsplatsbeskrivning

Höstterminen 2023 startade Vällingbyskolan en stadsdelsgemensam särskild undervisningsgrupp (RSU) i Hässelby- Vällingby för elever med omfattande behov av särskilt stöd i årskurs 4-6.

Verksamheten bedrivs i lokaler vid Vällingbyskolan och det är rektor på Vällingbyskolan som är närmaste chef för personalen och ansvarig för verksamheten. Nu till hösten kommer verksamheten att utökas med även en grupp för elever som tillhör årskurs 7-9.

Arbetsbeskrivning

Din tjänst kommer att innebära att du kommer att arbeta ca 50%  tillsammans med lärare och resurspersoner i RSU verksamheten och ca 50% av tjänsten kommer att riktas mot att arbeta i tätt samarbete med Hässelby-Vällingbys socialtjänst och elevhälsoteam i skolor i Hässelby-Vällingby med elever med upprepad eller längre frånvaro.

I rollen som speciallärare/ pedagog i RSU ska du bidra till att elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Detta för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Du skapar en trygg lärandemiljö för eleverna och är lyhörd och möter eleverna utifrån deras förutsättningar. I ditt arbete förväntas du bland annat föreslå insatser och anpassningar för elever i behov av detta och medverka i upprättandet av utredningar och åtgärdsprogram samt uppföljning och utvärdering av dessa tillsammans med de övriga som arbetar i RSU-gruppen och elevernas hemskolor.  Som speciallärare/ pedagog arbetar du också praktiskt med att ge elever stödinsatser och undervisa individuellt och i grupp. Du kan vid sidan av detta ha en konsulterande och handledande roll gentemot kollegor. 

I arbetet med elever med upprepad eller längre frånvaro bidrar du med skolperspektivet för att tillsammans med Hässelby-Vällingbys socialtjänst utveckla arbetet kring eleverna. Du kommer även att arbeta nära elevhälsoteam på skolor i Hässelby-Vällingbys och stötta deras arbete med elever med upprepad eller längre frånvaro. 

Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare med vidareutbildning till speciallärare/ specialpedagog.

Vi söker dig som:
- har erfarenhet och kunskap inom neuropsykiatriska funktionsvariationer och språkstörning
- har erfarenhet av att arbeta i en särskild undervisningsgrupp
- har god förmåga att kommunicera både i tal och skrift
- har god kunskap om pedagogiska arbetsmetoder som kan anpassas efter elever med särskilda behov
- har erfarenhet av att arbeta med elever med upprepad eller längre frånvaro
- har erfarenhet av att samarbeta med socialtjänst och skolsocialateam, SST

Som person ser vi att du:
- är flexibel och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter
- är en trygg och stabil person som lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt
- är social och skapar goda relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och andra samarbetspartners.
- har en god struktur och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Välkommen till oss!

Övrigt

Intervjuer kommer att ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Stockholm som Speciallärare

Nedan visas andra jobb i Stockholm som Speciallärare.

Speciallärare för anpassad grundskola

Läs mer Maj 23
Om oss:
Kardemumma Anpassad Grundskola är en liten skola med 20-tal elever och med hög personaltäthet. Vi strävar efter att erbjuda en inkluderande, anpassad och stimulerande lärmiljö där varje elev ges möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.
För att säkerställa högkvalitativ undervisning och individuell utveckling söker vi nu en speciallärare med en stark passion för att stödja elever med intellektuell funktionsnedsättning.
Tjänstens natur:
Som speciallärare hos oss kommer du att ha ansvar som klasslärare för en av våra klasser och samarbeta nära med övriga lärare. Du kommer att vara en nyckelperson i vår skolas undervisningsteam och arbeta nära elever med olika inlärningsbehov. Din roll kommer att innebära att du planerar och genomför anpassad undervisning, samarbetar med kollegor för att säkerställa helhetssyn på elevernas lärande. Din roll kommer också att omfatta aktivt deltagande i Elevhälsoteamet för att säkerställa att eleverna får det stöd och den hjälp de behöver för sin utveckling.
Krav och kvalifikationer:
- Legitimation som grundskollärare/förskollärare.
- Speciallärarexamen med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning, eller grundskollärare/förskollärarexamen med specialisering inom samma område.
- Erfarenhet av undervisning i samtliga ämnen och ämnesområden för årskurser 1-9.
- Förmåga att agera som klasslärare med ansvar för en klass.
- God förmåga att samarbeta med kollegor och vara en del av EHT-teamet.
Anställningsvillkor:
Tjänsten är tillsvidare på heltid med möjlighet till anpassning av anställningsform och villkor enligt överenskommelse. Avtalet inleds med en provanställning i enlighet med våra anställningsrutiner för att säkerställa en god matchning mellan dig och vårt team.
Ansökan:
Om du är en engagerad och erfaren speciallärare med en stark vilja att stödja elever mot deras fulla potential, ser vi fram emot att höra från dig. Skicka din ansökan, inklusive CV och personligt brev, till info@ummaforskolor.se. Märk din ansökan "Speciallärare". Alternativt skicka ansökan till följande postadress:
Kardemumma Anpassad Grundskola
Hjulsta torg 3A
163 65 Spånga


Vi ser fram emot att välkomna en passionerad och kompetent speciallärare till vårt team för att fortsätta göra skillnad i våra elevers liv.

Ansök nu

Engelska skolan norr söker speciallärare F-5

Läs mer Jun 24
Engelska skolan norr har ett specteam där du tillsammans med en specialpedagogisk samordnare och två andra speciallärare arbetar för att utveckla det specialpedagogiska arbetet på skolan. Du kommer att ha en betydande roll då du ingår i skolans elevhälsoteam (EHT) där vi jobbar förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande.
Du kommer att ingå i arbetslag F-6 som följer elevernas kunskapsutveckling kontinuerligt för att kunna sätta in tidiga stödinsatser. Arbetet är elevnära och du planerar och genomför undervisning för elever med behov av särskilt stöd.
Som speciallärare kommer du att använda undervisande lärares kunskap och dokumentation om eleven, kartläggningsmaterial och egna observationer för att identifiera elevers behov för att planera och genomföra stödinsatser i mindre undervisningsgrupp i skolans Studio (F-5).
Du kommer även att delta i och observera undervisningen i klassrum för att identifiera behov, fungera som stöd till enskilda elever i sårbara lärandesituationer i klassrum, och analysera och ge återkoppling samt verktyg till undervisande lärare.
Tjänstens sysselsättningsgrad är på 80–100 %. Vi söker dig som pluggar till speciallärare eller har examen som speciallärare med inriktning läs- och skriv alternativt lärare grundskola med goda kunskaper inom läs- och skrivutveckling.
Om du har arbetat som speciallärare ses detta som meriterande. Du arbetar självständigt men samarbetar även med kollegor. Du är lösningsfokuserad med en positiv syn på våra elever och har en god inblick i skolans styrdokument och vet hur man arbetar med dessa konkret i vardagen. Som person har du förmåga att skapa och upprätthålla professionella och förtroendegivande relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har hög kommunikativ och interaktiv förmåga, är socialt lyhörd samt har hög motivation för läraryrket. Du har även förmåga till självreflektion och analys.
Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Lärare för anpassad grundskola

Läs mer Mar 5
Om oss:
Kardemumma Anpassad Grundskola är en liten skola med 20-tal elever och med hög personaltäthet. Vi strävar efter att erbjuda en inkluderande, anpassad och stimulerande lärmiljö där varje elev ges möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.
Vi söker nu en slöjdlärare som är behörig att bedriva undervisning i den anpassade grundskolans slöjdämnen och estetisk verksamhet. Omfattning: deltid, ca 20 %
Tjänstens natur:
Som slöjdlärare hos oss kommer du att ansvara för slöjdundervisningen i skolanf och samarbeta nära med övriga lärare. Du kommer att vara en nyckelperson i vår skolas undervisningsteam och arbeta nära elever med olika inlärningsbehov. Din roll kommer att innebära att du planerar och genomför anpassad undervisning, samarbetar med kollegor för att säkerställa helhetssyn på elevernas lärande.
Krav och kvalifikationer:
- Legitimation som grundskollärare/förskollärare.
- Lärar- eller förskollärarexamen som omfattar en inriktning eller specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning eller speciallärarexamen med inriktning mot samma område.
- Ha behörighet att undervisa i den anpassade grundskolans slöjdämnen och estetisk verksamhet för årskurser 1-9.
- God förmåga att samarbeta med kollegor och vara en del av EHT-teamet.


Anställningsvillkor:
Tjänsten är tillsvidare på deltid (ca 20 %) med möjlighet till anpassning av anställningsform och villkor enligt överenskommelse. Avtalet inleds med en provanställning i enlighet med våra anställningsrutiner för att säkerställa en god matchning mellan dig och vårt team.


Ansökan:
Om du är en engagerad och erfaren slöjdlärare med en stark vilja att stödja elever mot deras fulla potential, ser vi fram emot att höra från dig. Skicka din ansökan, inklusive CV och personligt brev, till info@ummaforskolor.se. Märk din ansökan "Slöjdlärare". Alternativt skicka ansökan till följande postadress:
Kardemumma Anpassad Grundskola
Hjulsta torg 3A
163 65 Spånga
Vi ser fram emot att välkomna en passionerad och kompetent speciallärare till vårt team för att fortsätta göra skillnad i våra elevers liv.

Ansök nu

Förstelärare - CSU

Läs mer Jun 24
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.Välkommen till oss

Södermalmsskolan – en skola att räkna med!

Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare.

Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde.
Södermalmsskolan är en kommunal grundskola och anpassad grundskola från förskoleklass upp till åk 9 vid Mariatorget på Södermalm. Skolan har ca 860 elever och 135 personal. Södermalmsskolan är en populär skola med elever och personal som trivs!

Din roll

Södermalmsskolan söker en förstelärare med speciallärarexamen för undervisning i ämnena matematik och NO samt handledande uppdrag i vår CSU-verksamhet. CSU är en särskild undervisningsgrupp med central placering av Utbildningsförvaltningen. I gruppen går det till hösten 14 elever från åk 7-9. Eleverna är placerade i två olika undervisningsgrupper och totalt arbetar 4 personal i verksamheten, 2 lärare och 2 resurser.

På Södermalmsskolan innebär en förstelärares uppdrag att vara en generell resurs för skolans utvecklingsarbete, utan att i grunden vara knutna till något specifikt område. Förstelärarna ska vara delaktiga i skolans pedagogiska utveckling. Detta innebär att de är en del av analysen av skolans undervisning och kunskapsresultat. De planerar och driver också det planerade pedagogiska utvecklingsarbetet, på uppdrag av och i samarbete med skolledningen.
Förstelärarna har även en stöttande funktion för kollegor, vid behov.

Uppdrag innebär således att:

Delta i analysen av skolans pedagogiska verksamheter.
Ingå i planeringen för och genomförandet av kollegialt utvecklingsarbete utifrån skolans prioriterade områden, beslutas av rektor efter samlad analys.
Stötta kollega genom observation och reflektionssamtal, på uppdrag av skolledare.
Fungera som en erfaren lärare och kollega som andra kan vända sig till för råd och samtal.

Under läsåret 2024-2025 kommer vår CSU grupp ingå i ett forskningsprojekt som heter "IBIS-projektet". IBIS är en förkortning av "Inkluderande Beteendestöd i skolan". Projektet innebär att Södermalmsskolans CSU grupp samarbetar med forskare på Uppsala universitet för att utveckla trygghet, trivsel och gemensamma regler och förväntningar. Tjänsten innebär att tillsatt är huvudansvarig för detta tillsammans med biträdande rektor och specialpedagog.

Din kompetens och erfarenhet

Förstelärartjänsten kräver att du ska kunna genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet.

Dina referenser ska underbygga att du har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ha ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Referenser och tidigare uppdrag ska även visa att du är särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen med överensstämmande eller liknande uppdrag.

Du är utbildad lärare med lärarlegitimation i matematik och NO årskurs 7-9

Du är utbildad speciallärare

Du är en trygg ledare i klassrummet och har erfarenhet av att möta barns olika behov.

Du har lätt för att skapa relationer till elever och ser det som ett verktyg för dig att lyckas i ditt arbete.

Du har en positiv elevsyn och tror på att alla barn vill lyckas med rätt förutsättningar.

Du är lyhörd och flexibel och har lätt för att samarbeta med övrig personal.

Du är van att dokumentera elevernas utveckling och har en god kommunikation i såväl tal som skrift.

Du har en god digital kompetens.

Meriterande

Tidigare arbete i CSU grupp

Undervisning i moderna språk

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för arbete med den specifika elevgrupp som ingår i CSU.

Du har god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer till vårdnadshavare och andra externa kontaktytor då arbetet oftare innebär många samverkansområden som socialtjänsten eller kontakt med BUP och habilitering.


Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Varm välkommen med din ansökan
Fackliga företrädare

Lärarförbundet – Catharina Lind: catharina.lind@edu,stockholm.se

LR – Sigrid Daroui: sigrid.daroui@edu.stockholm.se

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Andra jobb i Stockholm från Stockholms kommun

Nedan visas andra jobb i Stockholm från Stockholms kommun .

Samordnande administrativ assistent till Enskede hemtjänst

Administratör/Administrativ assistent
Läs mer Jun 17
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Vill du göra skillnad i Stockholmarnas vardag, och jobba i en spännande och växande stadsdel? Hos oss får du utvecklas och växa med uppgiften. Vi arbetar för att hitta nya innovativa arbetssätt för ett hälsosamt och meningsfullt åldrande. Till stöd för detta har vi ett innovationscentrum med framstående välfärdsteknik inom vård och omsorg. Tillsammans arbetar vi för att vara ett stadsdelsområde i en trygg stad att växa upp, leva och att åldras i.

Ditt uppdrag som administrativ assistent

Vi förstärker vår administration och söker ytterligare en medarbetare till vårt team.

Uppdraget innebär att du har en samordnande funktion med olika kontaktytor i det dagliga arbetet. Du säkerställer att planering och bemanning görs utifrån verksamhetens behov och utifrån brukarnas beviljade bistånd. I arbetet följer du upp insatser och beställningar med brukarens omsorgskontakt, säkerställer att beställningar överensstämmer med brukarens önskemål och behov. Du gör hembesök hos våra nya brukare samt vid förändringar. Du handleder personal vid gruppmöten och coachar verksamhetens medarbetare i syfte att nå mål och skapa god trivsel och arbetsmiljö. Administrativa uppgifter är att arbeta i olika IT-system med personalplanering, nyckeltal, fakturering och beställningar. Du är delaktig i att ta fram statistik, uppföljningar och verksamhetsrapporter. I dina arbetsuppgifter ingår även introduktion för nya medarbetare samt att vara behjälplig vid rekrytering av ny personal. Du rapporterar direkt till enhetschef.

Din kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som:

har en relevant eftergymnasial utbildning, gärna inom personaladministration eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren
har erfarenhet av arbete i hemtjänst eller annan vård-och omsorg
har erfarenhet av samordning och arbetsledning inom äldreomsorg
har B-körkort
har god datorvana då du arbetar i system som Parasol, Paraply-systemet, Medvind, Lisa-självservice, Agresso och SchemOs
behärskar svenska språket väl i tal och skrift. Begriplighet är viktigt i kommunikationen med brukare och personer både internt och externt inom organisationen. Kontaktytor är exempelvis med biståndshandläggare eller externa samarbetspartner såsom myndigheter och vårdcentraler.

Det är meriterande om du har:

goda kunskaper i arbetsrätt
För att fungera bra i rollen som administrativ assistent behöver du:

Vara samarbetsorienterad och förstår vikten av ett gott samarbete med olika professioner. Du är trygg i ditt bemötande och har ett tillmötesgående och problemlösande förhållningsätt. Vara utvecklingsinriktad och tar initiativ till utveckling utan att tappa det operativa. Vi ser att du är nytänkande och öppen för olika perspektiv. Du har förmåga att arbeta med komplexa frågor och analysera dilemman i syfte att lösa dem. Vidare har du en ekonomisk medvetenhet och är mål-och resultatorienterat för att uppnå förväntade mål och resultat för verksamheten. 

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. 

Vi erbjuder
Ett kompetent team runtomkring dig som stöttar.
Fina omgivningar och bra kommunikationer. Vi huserar vid lokaler nära Globen.
Friskvårdsbidrag.
Semesterväxling. Läs mer här om hur det är att jobba i Stockholms stads äldreomsorg. 
Om arbetsplatsen

På Enskede hemtjänst arbetar cirka 50 anställda varav två enhetschefer. Vi arbetar vi utifrån ett salutogent förhållningssätt med personcentrerad omvårdnad. Provanställning kan komma att tillämpas.

Din ansökan utan ett personligt brev

Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030.

Ansök nu

Trafikplanerare, vikariat

Trafikplanerare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 28
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

På exploateringskontoret har vi en viktig roll i att utveckla och bygga huvudstaden. Vi arbetar med många av Sveriges mest intressanta och uppmärksammade stadsutvecklingsprojekt. Exploateringskontoret är en av stadens förvaltningar och lyder under exploateringsnämnden. Vi ansvarar bland annat för utveckling och förvaltning av stadens mark, exploatering för bostäder och företagsområden och stadens investeringar i gator och parker i exploateringsprojekt.Välkommen till oss

Vi söker nu dig som vill arbeta som trafikplanerare i stadens exploateringsprojekt!

Som trafikplanerare på exploateringskontoret tillhör du avdelningen Stadsmiljö och medverkar i våra projekt med fokus på trafikfrågor.

På avdelningen arbetar miljöspecialister, landskapsarkitekter och trafikplanerare som specialister i exploateringsprojekten. Trafikenheten består av 12 trafikplanerare som arbetar i stadens alla exploateringsprojekt med fokus främst på de tidiga skedena. Trafikplanerarna deltar i framtagande och beställning av trafikutredningar och gatuprojekteringar.

Som trafikplanerare på exploateringskontoret har du stockholmarna i fokus och är med och utvecklar Stockholm i enlighet med stadens vision, där Stockholm är ett föredöme för hållbart boende, ur ett såväl socialt, ekologiskt, ekonomiskt som demokratiskt perspektiv. All planering bedrivs med både helhetsperspektiv och hänsyn till hållbarhet enligt Agenda 2030. Vårt planeringsarbete ska genomsyra vårt arbete för att uppnå målet om 140 000 nya bostäder till år 2035.

Vill du hjälpa oss att bli ännu bättre på att hantera frågor kopplade till trafik och hållbar samhällsplanering i samband med stadsutveckling? Då är detta rätt möjlighet för dig!

Vi erbjuder

På exploateringskontoret erbjuder vi ett öppet och prestigelöst arbetsklimat, på en trygg arbetsplats med stort fokus på utveckling. Arbetsglädje är viktigt liksom utveckling, engagemang och professionalism. Hos oss arbetar du med drygt 300 kollegor som har ett stort engagemang, och som brinner för att utveckla och bygga Stockholms stad. Vi erbjuder dig en visstidsanställning med kollektivavtal och ett förmånspaket med bland annat tjänstepension, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, föräldraledighetstillägg, möjlighet att växla semesterdags-tillägg och flexibel arbetstid, där vi har en flexibel inställning till möjligheten att delvis arbeta hemifrån.

Din roll

Som trafikplanerare på exploateringskontoret blir du kontorets representant i trafikfrågor under hela stadsbyggnadsprocessen där du arbetar med projekt från tidigt skede fram till bygglov och genomförande. Dina arbetsuppgifter innebär planering, utformning och gestaltning av gator i både befintliga och nya miljöer kopplat till stadens planerade stadsbyggnadsprojekt. Du ansvarar för de trafikutredningar som görs parallellt med planprocessen och deltar även i projekteringsskedet.

Ditt fokus är att utveckla nya gator och för ett attraktivt, tryggt och välfungerande Stockholm. En viktig del av arbetet är att göra avvägningar och prioriteringar mellan olika intressen och stadens olika mål för att säkerställa att stadens visioner och mål för hållbar stadsutveckling uppfylls. Arbetet innebär många kontakter och dialog inom projektgruppen och andra förvaltningar, konsulter, myndigheter m.fl.

Dina arbetsuppgifter innebär även att:
• Medverka i utvecklingsarbete
• Omvärldsbevakning
• Delta i arbete med stadens strategier, riktlinjer mm

I denna roll rapporterar du till Birgitta Nylander, enhetschef för trafikenheten.
Observera att denna tjänst är en visstidsanställning som löper under en period om 12 månader med möjlighet till förlängning.

Din kompetens och erfarenhet

För rollen som trafikplanerare söker vi dig som är självgående, van att styra din egen tid, kunna fatta egna beslut och driva ditt arbete framåt. Som person har du lätt för att sätta dig in i detaljfrågor samtidigt som du har förmåga att se till helheten och det större perspektivet i agerande och beslut.

Kvalifikationer
• masterutbildning med inriktning trafikplanering, relevant högskole- eller universitetsexamen inom Väg – och vatten, Samhällsbyggnad eller motsvarande.
• minst två års arbetslivserfarenhet inom trafikplanering i stadsbyggnadsprojekt.
• goda datakunskaper

Det är meriterande om du har arbetat i/med
• en politiskt styrd organisation/ tidigare erfarenhet från offentlig sektor
• konsult inom trafikplanering

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och kompetenser då rollen ställer höga krav på din förmåga att kommunicera, samt att tänka både analytisk och strategiskt. Du är en utåtriktad person som har lätt att samarbeta med andra. Vidare trivs du med ett arbete med många kontaktytor, har god kommunikationsförmåga och har lätt att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Vi ser även att du har förmågan att bidra och därmed skapa en kultur som är utvecklande, engagerande och professionell.

Information om ansökan

Sista ansökningsdag är den 18:e augusti 2024. Rekryteringsprocessen omfattar intervjuer och arbetspsykologiska tester. För frågor om rollen, vänligen kontakta Birgitta Nylander, enhetschef på Trafikenheten: birgitta.nylander@stockholm.se
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.För att läsa mer om Exploateringskontorets projekt, mm, följ oss gärna på LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/exploateringskontoret-stockholms-stad

Här kan du också läsa mer om våra projekt, https://vaxer.stockholmVi sitter centralt placerade vid Kungsbron nära Stockholms Central, på Fleminggatan 4.

Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Vi eftersträvar en blandning när det gäller såväl ålder som kön och etnisk bakgrund.

Ansök nu

Undersköterska Gamlebo visstid

Undersköterska, hemtjänst, äldreboende och habilitering
Läs mer Jul 3
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.Välkommen till oss

Gamlebo är ett vård- och omsorgsboende med profilinriktning som arbetar med äldre som har ett pågående missbruk utan krav på alkohol- eller drogfrihet för kvarboende.

Äldre män och kvinnor som bor på Gamlebo kan ha psykisk ohälsa, omvårdnads- och omsorgsbehov samt behov av stöd i vardagen. Gamlebo utför insatser enligt beställt uppdrag av handläggare och har som mål att äldre ska komma ifrån hemlöshet. Verksamheten är bemannad dygnet runt med undersköterskor/vårdbiträden och på dagtid arbetar sjuksköterskor, gruppledare och chef. Sjuksköterskor finns tillgängliga över dygnets alla timmar.

Vi erbjuder

Stockholms stad har kollektivavtal och tillämpar friskvårdsbidrag. Gamlebo har goda möjligheter till friskvårdsaktiviteter inom ramen för arbetet och uppmuntrar kompetensutveckling hos medarbetare.

Din roll

Som visstidsanställd vid behov kommer du att täcka ordinarie frånvaro vid ledighet eller sjukdom. Ditt ansvar är att tillsammans med kollegor att ombesörja omsorg och omvårdnad, mediciner och samvaro med boende som har ett omvårdnadsbehov och där det kan föreligga psykisk ohälsa och ett pågående missbruk.

På Gamlebo har du en viktig och meningsfull roll och ditt arbete är både omväxlande och stimulerande. Rollen som medarbetare kräver empati, relationsskapande och samarbetsförmåga för att lyckas i arbetet för de boende tillsammans med kollegor. Vi strävar efter att ha en blandad arbetsgrupp i olika åldrar och bakgrunder och ser därför gärna att du bidrar med egen erfarenhet som lämpar sig för vår målgrupp. Därför lägger vi vikt på erfarenhet inom missbruk och psykisk ohälsa.

Gamlebo arbetar enligt hemlöshetsprogrammets 6 principer och ditt förhållningssätt förväntas genomsyras av:

Skademinskning
Deltagarstyrt stöd
Rätten till val och självbestämmande
Skilja på boende och behandling
Aktivt engagemang utan tvång och fostran
Stöd riktat till återhämtning

Din kompetens och erfarenhet

Krav att behärska svenska språket i tal och skrift. Meriterande med utbildning och erfarenhet inom missbruk, psykisk ohälsa, samsjuklighet, motivationsarbete och omvårdnad.

Övrigt

Ansökan som visstidsanställd görs utan personligt brev. Det är därför viktigt att bifogat CV reflekterar väl dina erfarenheter och utbildningar. Du behöver också svara på frågor som är kopplade till din ansökan. För tjänsten finns möjligheten att anställas som vårdbiträde om legitimation som undersköterska saknas. Bifoga i ansökan eller ta med intyg på legitimation vid intervjutillfället.

Rekrytering sker löpande till och med senast 2024-08-23.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Byggprojektledare till projektavdelningarna

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Jun 17
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

På exploateringskontoret har vi en viktig roll i att utveckla och bygga huvudstaden. Vi arbetar med många av Sveriges mest intressanta och uppmärksammade stadsutvecklingsprojekt. Exploateringskontoret är en av stadens förvaltningar och lyder under exploateringsnämnden. Vi ansvarar bland annat för utveckling och förvaltning av stadens mark, exploatering för bostäder och företagsområden och stadens investeringar i gator och parker i exploateringsprojekt.Välkommen till oss

Nu söker vi dig som vill arbeta med hållbar stadsutveckling och utveckla efterfrågade nya områden i vår huvudstad, i rollen som byggprojektledare till våra projektavdelningar.

Här finns det möjlighet att vara med och forma morgondagens Stockholm i både mindre och större stadsutvecklingsprojekt.
Rollen som byggprojektledare är en nyckelbefattning i vår organisation och erbjuder en rad spännande utmaningar och unika möjligheter att arbeta strategiskt med hållbar och innovativ stadsutveckling, från idé till genomförande.
Här får du möjlighet att utveckla dina projektledningskunskaper i en roll där du får bidra till utveckling och byggnation i våra stadsutvecklings – och exploateringsprojekt.

Vi erbjuder

På exploateringskontoret erbjuder vi ett öppet och prestigelöst arbetsklimat, på en trygg arbetsplats med stort fokus på utveckling. Arbetsglädje är viktigt och vi har ett stort fokus på utveckling, engagemang och professionalism. Hos oss arbetar du med drygt 300 kollegor som har ett stort engagemang, och som brinner för att utveckla och bygga Stockholms stad. Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning med kollektivavtal och ett förmånspaket med bland annat tjänstepension, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, föräldraledighetstillägg, möjlighet att växla semesterdags-tillägg och flexibel arbetstid, där vi har en flexibel inställning till möjligheten att delvis arbeta hemifrån.

Din roll

I rollen som byggprojektledare ansvarar du för utveckling och byggnation av allmän platsmark inom våra exploateringsprojekt. I projekten ingår exploatering av kvartersmark samt relaterade investeringar på allmän plats.
Du har budget- och resursansvar inom ramen för delprojektet allmän plats och du ansvarar även för att driva delprojektet enligt kontorets processer, kommunens riktlinjer och giltiga lagar. Vidare deltar du i exploateringsprojektets alla skeden, från initiering av projekt till färdigt resultat. Rollen varierar från att vara kravställare av genomförbarheten i tidiga skeden till upphandlare, ledare av konsulter och att styra genomförandet av entreprenader.
Dina arbetsuppgifter innebär även att:
• ansvara för omfattning, kvalitet, ekonomi och tid i delprojektet allmän platsmark
• säkerställa projektens genomförbarhet i tidiga skeden
• ansvara för strategiska avvägningar och ställningstaganden i genomförandefrågor inklusive skedesplanering, bygglogistik och produktionsfrågor
• kontinuerligt förbättra och effektivisera projektets arbete
• överlämna delprojekt till mottagarorganisationer i projektets senare skeden.

Din kompetens och erfarenhet

Nu söker vi dig som är en driven och erfaren byggprojektledare med god projektledningsförmåga och erfarenhet av anläggningsbranschen. För rollen som byggprojektledare ser vi att du har: 

• teknisk högskoleutbildning eller motsvarande kompetens
• minst fem års relevant arbetslivserfarenhet som entreprenör, konsult eller beställare
• mycket goda kunskaper i svenska och lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift
• goda IT-kunskaper.

Vi ser att du som söker med fördel har arbetat som projektledare, byggprojektledare eller projekteringsledare av anläggningsprojekt.

Det är meriterande om du har:
• arbetat inom kommunal verksamhet
• erfarenhet av att ha arbetat i tidiga skeden av exploateringsprojekt, det vill säga innan och i detaljplaneprocessen.

Personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och kompetenser då rollen ställer höga krav på din förmåga att kunna tänka strategiskt, kommunicera, ta egna initiativ samt fatta beslut. Vidare är du noggrann, tar ansvar för dina uppgifter och driver dina processer vidare.

För att du ska trivas i rollen ser vi att du är uthållig och arbetar bra med andra människor, samt att du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vi ser även att du har förmågan att bidra och därmed skapa en kultur som är utvecklande, engagerande och professionell.

Information om ansökan

Sista ansökningsdag är den 19:e augusti 2024 och då påbörjas vårt urval - och bedömningsarbete. Rekryteringsprocessen omfattar intervjuer, arbetspsykologiska tester samt referenstagning. För frågor om rollen, vänligen kontakta Ulrika Jameson, enhetschef för Byggprojektledning Syd, på ulrika.jameson@stockholm.se, alternativt Elin Öman, enhetschef för Byggprojektledning Väst, elin.oman@stockholm.se. Vi ser fram emot din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.För att läsa mer om Exploateringskontorets projekt, mm, följ oss gärna på LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/exploateringskontoret-stockholms-stad

Här kan du också läsa mer om våra projekt, https://vaxer.stockholmVi sitter centralt placerade vid Kungsbron nära Stockholms Central, på Fleminggatan 4.

Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Vi eftersträvar en blandning när det gäller såväl ålder som kön och etnisk bakgrund.

Ansök nu

Hr-konsult till hr-enheten vid kulturförvaltningen

HR-konsult/PA-konsult
Läs mer Jul 12
Nytt
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Kultur är en viktig del av Stockholms nervsystem och berör miljontals människor varje år. På Kulturförvaltningen arbetar vi tillsammans för att stärka kulturlivet i Stockholm. Vi skapar möjligheter för stadens invånare och besökare att ta del av och själva skapa kultur. Hos oss råder ett öppet arbetsklimat där medarbetarna i allra högsta grad är delaktiga i utvecklingen. Var med och bidra till att Stockholm växer med kultur!Välkommen till oss

Vill du vara en del av att utveckla hr-processer och -stöd som ger förutsättningar för kulturförvaltningens chefer och medarbetare att utveckla kulturlivet i hela Stockholm? Då kan vi ha en intressant möjlighet för dig i rollen som hr-konsult.

Vårt fokus på hr-enheten är att utveckla både chefer och processer för att vara en attraktiv arbetsplats där våra medarbetare trivs och arbetar effektivt. Vi erbjuder ett mångsidigt arbete där alla är delaktiga i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Din roll

I din roll som hr-konsult erbjuds du ett omväxlande och spännande uppdrag där du arbetar med verksamhetsnära hr-frågor och stödjer chefer i sitt verksamhets-, personal- och arbetsgivaransvar. Du arbetar på både administrativ, operativ och strategisk nivå.

Som hr-konsult i denna tjänst arbetar du konsultativt med ett särskilt fokus på avdelningen Kulturskolan Stockholm. Du är ett proaktivt och coachande stöd till kulturskolans alla chefer, är adjungerande i kulturskolans ledningsgrupp och deltar alltid i kulturskolans samverkansgrupp och förhandlingar med fackliga parter.

Som hr-konsult har du även ett eller flera processansvar inom hr-området där du i denna tjänst kommer att ha ansvar för processen för medarbetar- och bedömningssamtal, förvaltningens arbete med företagshälsovård samt ett förstärkt ansvar att stötta chefer i hela förvaltningen i personalärenden. I ditt uppdrag kommer du även tillsammans med dina kollegor att arbeta med övergripande utvecklingsarbete samt utforma och genomföra utbildningsinsatser.

Din kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som har:

akademisk examen inom personalvetenskap eller utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
flerårig aktuell erfarenhet av att ha arbetat i en liknande hr-roll där du gett konsultativt stöd till chefer
erfarenhet av arbete med fackliga parter och att vara en part i ledningsgruppsarbete
god digital kompetens och erfarenhet av att arbeta i olika personalsystem

Det är meriterande om du har:

arbetat i liknande roll inom kommunal verksamhet och/eller i en utbildningsverksamhet
arbetat med verksamhetsförändring i organisationer som genomgått större förändringsarbeten
kunskaper inom huvudöverenskommelse för lärare och bilaga M

Vi söker dig som har förmåga att självständigt strukturera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt, samtidigt som du har förmåga att anpassa och prioritera utifrån omständigheter och behov. För att lyckas i rollen har du förmåga att tänka strategiskt samt en pedagogisk förmåga att förmedla information till olika målgrupper. Vidare ser vi gärna att du har ett professionellt förhållningssätt och är stark i att skapa förtroendefulla relationer. Det är även positivt om du är kvalitetsmedveten, proaktiv och gärna bidrar i utvecklingsarbete.

I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga förmågor och färdigheter.

Vi erbjuder

Som anställd på Kulturförvaltningen har du många förmåner. Här är ett urval:

Friskvård: vi erbjuder våra medarbetare ett generöst friskvårdsbidrag
Flexibla arbetsformer: flexibel arbetstid och möjlighet att arbeta på distans,
med hänsyn till verksamhetens behov
Hos oss har du goda semesterförmåner: från 28 dagar upp till 35 dagar semester per år samt betald semester redan under ditt första år som anställd.
Semesterväxling: medarbetare har möjlighet att växla semesterdagstillägg till extra lediga dagar. 
Övrigt
Kulturförvaltningen i Stockholms stad

Kulturförvaltningen består av över 40 folkbibliotek runtom i staden, Kulturskolan med cirka 17 000 deltagarplatser, Stadsmuseet, Medeltidsmuseet, Stockholm konst, Stockholmia förlag, Liljevalchs konsthall, evenemangsavdelningen som bland annat ansvarar för Kulturnatten och kulturfestivalen samt en kulturstrategisk stab, en kommunikationsstab och en administrativ stab. Vi vill leva som vi lär och strävar efter att alla medarbetare ska ta del av mycket kultur. Förvaltningen arbetar aktivt med att utveckla verksamheterna och vi strävar hela tiden efter att bli bättre på det vi gör. Med rätt organisation, hög ledande förmåga, proaktiva stödfunktioner och ett resultatorienterat arbetssätt nås uppsatta mål. Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av kulturnämnden och har cirka 900 anställda.

Administrativa staben och hr-enheten

Administrativa staben är en del av helheten på kulturförvaltningen och arbetar nära dess avdelningar. Administrativa staben har ett övergripande ansvar för hela förvaltningen gällande planering, uppföljning, lokaler, redovisning, utvärdering, it, hr samt arkivfrågor. Inom den administrativa staben finns hr-enheten som säkerställer att det finns väl fungerande hr-processer och är ett professionellt stöd för verksamheten genom att stödja och coacha chefer i hr-relaterade frågor. Hr-enheten leds av en hr-chef och består av 3 hr-konsulter, hr-administratör och administrativ assistent.

Vi arbetar i en modern aktivitetsbaserad kontorsmiljö placerad i Rinkeby. 

Din ansökan

Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna.


Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Avdelningschef till Projektavdelning syd

Avdelningschef, kommun
Läs mer Jun 20
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

På exploateringskontoret har vi en viktig roll i att utveckla och bygga huvudstaden. Vi arbetar med många av Sveriges mest intressanta och uppmärksammade stadsutvecklingsprojekt. Exploateringskontoret är en av stadens förvaltningar och lyder under exploateringsnämnden. Vi ansvarar bland annat för utveckling och förvaltning av stadens mark, exploatering för bostäder och företagsområden och stadens investeringar i gator och parker i exploateringsprojekt.Välkommen till oss

Vi söker nu dig som vill arbeta som avdelningschef för Projekt syd, en av tre projektavdelningar på exploateringskontoret.

Projektavdelningarna ansvarar för att utveckla stadens mark från idé till färdigt projekt genom att bland annat:

• ansvara för stadens ekonomi i projekten
• upplåta mark i exploateringsprojekt genom försäljning eller tomträttsupplåtelse
• upprätta markanvisnings- och exploateringsavtal och övriga avtal som krävs för projektens genomförande.
• ansvara för projektering och upphandling av stadens anläggningar på allmän plats.

Som avdelningschef inom Stockholms stad får du möjligheten att arbeta i en bred och ansvarsfull roll i en framåtsträvande och expansiv förvaltning.

Projekt syd ansvarar idag för huvuddelen av stadsdelarna i södra Stockholm med över 300 exploateringsprojekt med nya bostäder, arbetsplatser och annan infrastruktur. Projekt syd har totalt cirka 50 medarbetare och är indelad i sex enheter.

Vi erbjuder

På exploateringskontoret erbjuder vi ett öppet och prestigelöst arbetsklimat, på en trygg arbetsplats med stort fokus på utveckling, engagemang och professionalism. Hos oss arbetar du med drygt 300 kollegor som har ett stort engagemang, och som brinner för att utveckla och bygga Stockholms stad. Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning med kollektivavtal och ett förmånspaket med bland annat tjänstepension, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, föräldraledighetstillägg, möjlighet att växla semesterdags-tillägg och flexibel arbetstid, där vi har en flexibel inställning till möjligheten att delvis arbeta hemifrån.

Din roll

Som avdelningschef för Projektavdelning syd ingår du i exploateringskontorets ledningsgrupp och rapporterar till biträdande förvaltningschefen. I din roll som avdelningschef har du ett övergripande ansvar för att leda, planera och fördela arbetet genom avdelningens enhetschefer i enlighet med förvaltningens mål, policys och verksamhetsplan. Du har budgetansvar och direkt personalansvar för enhetschefer.

I ditt arbete kommer du att ha en nära samverkan med avdelningscheferna för de två andra projektavdelningarna samt övriga ledningsgruppen för att utveckla kontorets verksamhet. I din roll har du tät kontakt med stadens andra förvaltningar och bolag, politiker, medborgare, byggaktörer och myndigheter. I rollen kan även ingå att ansvara för särskilda stadsövergripande uppdrag.

Din kompetens och erfarenhet

För rollen som avdelningschef söker vi dig som har:
• flerårig chefserfarenhet som inkluderar ansvar för personal och budget
• aktuell marknadskännedom och flerårig och bred erfarenhet av stora utvecklingsprojekt i offentlig verksamhet
• bred erfarenhet av att utveckla nya arbetssätt, portföljstyrning, väga samman intressen och omsätta politiska beslut till konkret handling
• mycket goda kunskaper och erfarenhet inom hållbar stadsutveckling, infrastruktur och samhällsbyggande.
• akademisk examen.

Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• chefserfarenhet med personalansvar för chefer.

Personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och kompetenser. Rollen ställer höga krav på din förmåga att samverka, engagera dina medarbetare och skapa delaktighet. Du behöver också ha ett strukturerat arbetssätt, en strategisk förmåga och ett utpräglat helhetsperspektiv. Du är drivande i ditt arbete och har god initiativ- och beslutsförmåga.

Information om ansökan

Sista ansökningsdag är den 18:e augusti 2024. Rekryteringsprocessen omfattar intervjuer och arbetspsykologiska tester. För frågor om rollen, vänligen kontakta biträdande förvaltningschef Sverker Henriksson på sverker.henriksson@stockholm.se, alternativt HR-chef Ellinor Dervinger; ellinor.dervinger@stockholm.se På grund av semestertider kan svar komma att dröja något. Sverker nås enklast från och med den 23:e juli t o m den 2:a augusti, respektive efter den 12:e augusti. Ellinor nås enklast under vecka 26, 28 och 30.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.För att läsa mer om Exploateringskontorets projekt, mm, följ oss gärna på LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/exploateringskontoret-stockholms-stad

Här kan du också läsa mer om våra projekt, https://vaxer.stockholmVi sitter centralt placerade vid Kungsbron nära Stockholms Central, på Fleminggatan 4.

Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Vi eftersträvar en blandning när det gäller såväl ålder som kön och etnisk bakgrund.

Ansök nu