Stockholm: Abrahamsbergsskolans fritidshem söker engagerad förskollärare

Hitta ansökningsinfo om jobbet Abrahamsbergsskolans fritidshem söker engagerad förskollärare i Stockholm. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Stockholm inom den kategorin.

Publicerad: 2024-07-10 // Varaktighet: Heltid

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.Välkommen till oss

Abrahamsbergskolan, byggd 1946, är en kommunal F-9 skola i Bromma med omkring 750 elever.

Vi som arbetar på skolan vill skapa den bästa studiemiljö vi kan för att ge en god kunskapsgrund att stå på när eleven går vidare till gymnasiet. Tack vare erfarna och välutbildade lärare, studiemotiverade elever och vårdnadshavare med höga förväntningar är Abrahamsbergskolan en skola med höga studieresultat och en skola att trivas i.
Vår vision är att vara en av Stockholms bästa skolor på att utveckla våra elever utifrån deras förutsättningar. Skolans motto är Trygghet och Kunskap. Utan trygghet är det svårt att tillägna sig kunskap och kunskap ger trygghet.

I fritidshemmet på Abrahamsbergsskolam utformas undervisningen för att komplettera förskoleklassen och grundskolan. Vi har en helhetssyn på undervisningen där lärande, utveckling och omsorg ingår. Vi följer kontinuerligt upp elevernas och elevgruppens utveckling och utgår från resultatet för att utveckla
verksamheten.

Din roll

Du kommer i rollen som förskollärare ansvara för att undervisningen utformas i överensstämmelse med skollag, läroplan och andra nationella och kommunala styrdokument.
I fritidshemmet erbjuder du och dina kollegor eleverna en meningsfull fritid genom att ta utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också genom god omsorg och att kontinuerligt utmana eleverna vidare och inspirera till nya upptäckter. I undervisningen arbetar du för att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande med estetiska uttrycksformer samt utforskande och praktiska arbetssätt.
Tillsammans med dina kollegor verkar ni för ett förtroendefullt, öppet och respektfullt samarbete med hemmen samt genomför utvecklingssamtal på fritidshemmet för att ge ett helhetsperspektiv på elevens lärande och utveckling.

Din kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du är väl insatt i läroplanen, kunskapskraven och övriga styrdokument för fritidshem, förskoleklass och grundskola. I rollen som förskollärare kommer du att ansvara för att undervisningen utformas i överensstämmelse med skollag, läroplan och andra nationella styrdokument.
Du arbetar utifrån ett heldagsperspektiv där skola, rastverksamhet och fritids är lika viktiga för att eleverna ska nå målen. Du har erfarenhet av att driva systematiskt värdegrundsarbete.Du har god förmåga att kommunicera och samverka med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Du är en ansvarstagande och en trygg person som gärna delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter.
Du kan leda och organisera ditt arbete i samarbete med kollegorna i ditt arbetslag, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevens hela skoldag. Vi arbetar i arbetslag vilket ställer krav på god samarbetsförmåga med övriga kollegor i arbetslaget.
Du ska vara en tydlig ledare och ha en helhetssyn på elevernas vistelse i skolan då vi jobbar med integrerad skola/fritidsverksamhet.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

På grund av semester kallar vi till intervjuer först i augusti.

Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.
Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år. Som lärare i Stockholms stads skolor har du möjlighet att fortsätta din professionella utveckling och göra karriär. Du kan bland annat bli handledare, utvecklingslärare, förstelärare, lektor och forskare.

Läs mer på www.pedagogstockholm.se
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons
kompetens och därmed motverka diskriminering.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Stockholm som Lärare i förskola/Förskollärare

Nedan visas andra jobb i Stockholm som Lärare i förskola/Förskollärare.

Förskollärare till Thoren Framtid Telefonplan förskola

Läs mer Jun 17
På Thoren Framtids förskolor förbereder vi barnen för framtiden genom att lägga grunden för det lustfyllda och livslånga lärandet. Verksamheten baseras på barnens intressen för att skapa nyfikenhet och lust till att lära. Hos oss lär sig barnen genom leken och genom att försöka, undersöka, vara kreativa samt fantisera och ges möjlighet att upptäcka och utforska sin omvärld med stöd av andra medforskare.Är du en förskollärare som drivs av passionen för barns lärande, har kraften att utveckla och är drivande och delaktig i att kollegialt utveckla utbildningen i förskolan? Då är du kanske Thoren Framtids nya förskollärare på Telefonplan i Stockholm!

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare med erfarenhet av att arbeta med de yngsta barnen.

Din kompetens och erfarenhet kommer att vara avgörande för att systematiskt synliggöra och utveckla de bästa förutsättningarna för alla barns utveckling och lärande på vår förskola. Tjänsten är specifikt riktad mot avdelningen för de yngsta barnen, där ditt kunnande och engagemang spelar en central roll i att skapa en trygg och stimulerande miljö.

Arbetsuppgifter

Som förskollärare har du ansvar för att på ett professionellt sätt leda det pedagogiska arbetet i ditt arbetslag och på förskolan som helhet. Du är aktivt deltagande och närvarande i utbildningen och i kollegiala sammanhang.

Inom ramen för uppdraget förväntas du:

- vara väl förankrad i förskolans läroplan för att omsätta dess principer i den dagliga verksamheten ha god erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete i syfte att få barnen att nå så långt som möjligt i både sin utveckling och sitt lärande utgå från enhetens mål och behov och i enlighet med Thoren Framtids pedagogiska koncept och värdegrund bidra till ett gott arbetsklimat och en god arbetsmiljö engagera dig helhjärtat i barnens perspektiv, utveckling och lärande.
- Tjänsten innebär att du ansvarar för och leder det pedagogiska arbetet mot uppsatta mål, både i ditt arbetslag och i samarbete med andra förskollärare på förskolan. Målet är att ständigt sträva efter ökad kvalitet och likvärdighet.
- Du förväntas leda arbetslaget och förskolan framåt genom öppen och prestigelös dialog där barnens behov står i centrum.

Kvalifikationer

Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat som förskollärare men vi välkomnar även nyexaminerade förskollärare att söka. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vill du vara med och göra skillnad och ha en betydelsefull roll i en organisation som ständigt utvecklas? Varmt välkommen in med din ansökan så att vi får tillfälle att berätta vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig.

Till följd av skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och gymnasiet. Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.

Ansök nu

Förskollärare till Svarta Grisen

Läs mer Jul 7
Är du en lekfull, erfaren och engagerad pedagog? Välkommen till Svarta Grisen, en grymt bra Förskola!
Vi är ett väletablerat föräldrakooperativ i anslutning till Rosenlundsparken på Södermalm med goda kommunikationsmöjligheter. Vi erbjuder en liten barngrupp och hög personaltäthet.
Vill du vara med och utveckla vår verksamhet, där vår unika lekpedagogik genomsyrar allt. Vi är ett arbetslag som trivs med att jobba tillsammans och som alla delar samma vision där leken, fantasi och nyfikenheten skapar grunden till ett lustfyllt lärande. Vi tror att du precis som vi tycker om att leka och att en verksamhet ska vara lärande, kreativ och trygg.
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare med några års erfarenhet. Du är välförankrad i Läroplan för förskola och tycker om pedagogisk dokumentation. Du ser den pedagogiska miljön som en möjlighet och är en närvarande pedagog som är trygg i din yrkesroll. Du precis som vi önskar att alla barn ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Att planera, genomföra och utvärdera för utveckling är en självklarhet för dig och du tycker att det pedagogiska samtalet är viktigt. Hos oss får du bidra med det som gör dig till en fantastik pedagog!
Hos oss är samarbetet med föräldrarna någon som vi uppskattar och vi söker någon som ser det som en tillgång och önskar vara en del av en rolig och engagerad grupp med människor.
Vi erbjuder:
En varm och välkomnande arbetsmiljö
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Samarbete med engagerade föräldrar och kollegor
En arbetsplats där lek och lärande går hand i hand
Arbetskläder, goda arbetstider och generös ledighet
Del- heltidVi rekryterar löpande vilket kan komma att innebära att vi tillsätter rollen innan sista ansökningsdatum, sök nu!
Varmt välkommen till en ny start
Förskolan Svarta Grisen, där vi tillsammans skapar en grymt bra förskola!

Ansök nu

Förskollärare sökes till förskola med friluftsprofil

Läs mer Jun 4
Rollen

Vi söker nu en förskollärare till vår enhet i Vinsta/ Vällingby. Är du rätt person vi söker ?
Om Tellusbarn
Tellusbarn driver 27 förskolor med runt 1 900 utbildningsplatser och grundades 2007. Tellusbarn har verksamhet i nio kommuner i Stockholms län och Uppsala län.
Tellusbarns verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet, stabil tillväxt och hållbar lönsamhet. Tellusbarns förskolor ska ge barnen förutsättningar till en bra start på livet, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Om förskolan

Tellusbarn Ryttis ligger idylliskt beläget högst upp på Ryttmästarvägen. Förskolan har en stor kuperad gård och rikligt med växtlighet som ramar in förskolan. Tillsammans med flera förskolor i Tellusbarn har Ryttis en friluftsprofil. Profilen fokuserar på utomhuspedagogik och tillsammans har vi nätverk som bidrar till utveckling av utemiljöerna samt vår lärmiljö. Förskolan har 3 avdelningar fördelat på ett plan, vi har ett mottagningskök där köksbiträde arbetar varje dag.
Vi väcker lust och språknyfikenhet
Språk är barnets främsta redskap för att kommunicera, tänka och lära. Därför är det ett av Tellusbarns fokusområden. Hos oss väcker vi barnets lust och nyfikenhet att tillägna sig ett nytt språk. Vi vill stärka barnen och utforma ett sammanhang där språk, identitet och lärande blir en helhet. Det hjälper barnen att utveckla sin egen, unika identitet.

Arbetsuppgifter

Arbetet som förskollärare i barngrupp är att tillsammans med kollegorna i arbetslaget planera och reflektera över barnens lärande och lärandestunder.
Att vara delaktig och engagerad i förskolans alla delar/aktiviteter, med barnen både ute och inne utifrån de pedagogiska planeringarna.
Att arbeta hos oss innebär att man är redo att vara flexibel och hjälpa till där det behövs, utifrån barnens och verksamhetens bästa. Som förskollärare har man ett extra ansvar att följa barnens utveckling och lärande för att se så barnen får med sig allt i sina ryggsäckar.
Vi arbetar genom en skolplattform som heter InfoMentor, där vi informerar och följer upp vår utbildningsplan och dokumenterar barnens lärande.

Kompetenser

Relevant utbildning och erfarenhet; Förskollärarlegitimation

Har ett stort intresse för utomhuspedagogik

Erfarenhet av TAKK är ett plus.

Egenskaper

Vi söker dig som är lösningsorienterad och flexibel och vill bidra till en god arbetsmiljö, både för barn och kollegor.

Vi värdesätter att våra medarbetare har en trevlig arbetsmiljö med ett bra kollegialt samarbete, det ställer krav på oss som arbetsgivare men även på dig. Därför lägger vi extra fokus på att hitta dig som värderar samarbete, är lite av en glädjespridare och som förstår vikten av att behöva kompromissa.

Hos oss får du:

Möjlighet till personlig utveckling genom kollegialt lärande samt kompetensutveckling.

Möjlighet att ingå i olika specialpedagogiska utvecklingsprojekt, samt specialpedagogisk handledning

Möjlighet till interna karriärvägar

Arbetskläder

Friskvård

Fria pedagogiska måltider

Reflektionstid

Alla medarbetare på våra förskolor förväntas vara rök- och snusfria i alla sammanhang kopplade till förskolan. Du måste kunna uppvisa ett godkänt utdrag ur belastningsregistret enligt lagen 2000:873.

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: 2024.08.12
Lön: Enligt överenskommelse
Sysselsättningsgrad: 85-100%
Kollektivavtal: Ja
Urval och intervjuer sker löpande.

Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdagen, så ansök så snart som möjligt om du känner att tjänsten som är rätt för dig.

För mer information kontakta Rektor Linda Gröndal 070-445 54 24

Vi ser fram emot er ansökan ????

Ansök nu

Vikarietjänst för legitimerade förskollärare i Stockholm

Läs mer Jul 5
För dig som läser detta vill vi på Netjobs Group AB informera om att vi endast tar emot ansökningar via vår hemsida, inte via e-post eller telefon. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/vikarietjanst-for-legitimerade-forskollarare-i-stockholm. Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Vikarie Montessoripedagog/ Förskollärare

Läs mer Jun 17
Djurgårdens Montessoriförskola är ett av Stockholms äldsta föräldrakooperativ med över 30 år av närvaro på natursköna Djurgården i Stockholm. Vi har i dagsläget 22 barn fördelat på två avdelningar och fem anställda. Förskolans ledning består av en tillsatt styrelse samt en rektor som leder förskolans dagliga verksamhet.

Nu söker vi en pedagog som tillsammans med arbetslaget ska arbeta för en trygg, stimulerande och meningsfull vardag för förskolans barn under höstterminen 2024.
Vi söker dig som är intresserad av Montessoripedagogiken. Med stöd av övriga kollegor och rektor ska du som pedagog verka för att den pedagogiska verksamheten utformas så att alla barn mår bra och utvecklas i enlighet med de mål och regelverk som styr förskolan. Det är viktigt att du har lätt för att etablera och balansera goda relationer till både barn, föräldrar och kollegor. Personliga egenskaper som vi värdesätter innebär att du är positiv, tydlig, trygg och lyhörd. Tjänsten är vikariat under höstterminen 2024 på 100%.
Vi ser gärna att du är utbildad förskollärare eller Montessoripedagog, men även pedagoger med ett brinnande intresse för Montessoripedagogiken är aktuella för denna tjänst.

Djurgårdens Montessoriförskola är stolta över att kunna erbjuda våra medarbetare en ytterst trevlig och unik arbetsmiljö i ett trivsamt och kompetent arbetslag samt små barngrupper. Som anställd hos oss får du tillgång till flertalet förmåner såsom arbetskläder, friskvårdsbidrag och kompetensutveckling mm.
Vi intervjuar under ansökningstiden och anställer så snart vi har hittat rätt person.
Välkommen med din ansökan!
Skicka din ansökan till oss senast 9 augusti 2024
Läs mer om oss på www.djurgardensmontessori.se
E-post: info@djurgardensmontessori.se

Ansök nu

Andra jobb i Stockholm från Stockholms kommun

Nedan visas andra jobb i Stockholm från Stockholms kommun .

Samordnande administrativ assistent till Enskede hemtjänst

Administratör/Administrativ assistent
Läs mer Jun 17
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Vill du göra skillnad i Stockholmarnas vardag, och jobba i en spännande och växande stadsdel? Hos oss får du utvecklas och växa med uppgiften. Vi arbetar för att hitta nya innovativa arbetssätt för ett hälsosamt och meningsfullt åldrande. Till stöd för detta har vi ett innovationscentrum med framstående välfärdsteknik inom vård och omsorg. Tillsammans arbetar vi för att vara ett stadsdelsområde i en trygg stad att växa upp, leva och att åldras i.

Ditt uppdrag som administrativ assistent

Vi förstärker vår administration och söker ytterligare en medarbetare till vårt team.

Uppdraget innebär att du har en samordnande funktion med olika kontaktytor i det dagliga arbetet. Du säkerställer att planering och bemanning görs utifrån verksamhetens behov och utifrån brukarnas beviljade bistånd. I arbetet följer du upp insatser och beställningar med brukarens omsorgskontakt, säkerställer att beställningar överensstämmer med brukarens önskemål och behov. Du gör hembesök hos våra nya brukare samt vid förändringar. Du handleder personal vid gruppmöten och coachar verksamhetens medarbetare i syfte att nå mål och skapa god trivsel och arbetsmiljö. Administrativa uppgifter är att arbeta i olika IT-system med personalplanering, nyckeltal, fakturering och beställningar. Du är delaktig i att ta fram statistik, uppföljningar och verksamhetsrapporter. I dina arbetsuppgifter ingår även introduktion för nya medarbetare samt att vara behjälplig vid rekrytering av ny personal. Du rapporterar direkt till enhetschef.

Din kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som:

har en relevant eftergymnasial utbildning, gärna inom personaladministration eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren
har erfarenhet av arbete i hemtjänst eller annan vård-och omsorg
har erfarenhet av samordning och arbetsledning inom äldreomsorg
har B-körkort
har god datorvana då du arbetar i system som Parasol, Paraply-systemet, Medvind, Lisa-självservice, Agresso och SchemOs
behärskar svenska språket väl i tal och skrift. Begriplighet är viktigt i kommunikationen med brukare och personer både internt och externt inom organisationen. Kontaktytor är exempelvis med biståndshandläggare eller externa samarbetspartner såsom myndigheter och vårdcentraler.

Det är meriterande om du har:

goda kunskaper i arbetsrätt
För att fungera bra i rollen som administrativ assistent behöver du:

Vara samarbetsorienterad och förstår vikten av ett gott samarbete med olika professioner. Du är trygg i ditt bemötande och har ett tillmötesgående och problemlösande förhållningsätt. Vara utvecklingsinriktad och tar initiativ till utveckling utan att tappa det operativa. Vi ser att du är nytänkande och öppen för olika perspektiv. Du har förmåga att arbeta med komplexa frågor och analysera dilemman i syfte att lösa dem. Vidare har du en ekonomisk medvetenhet och är mål-och resultatorienterat för att uppnå förväntade mål och resultat för verksamheten. 

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. 

Vi erbjuder
Ett kompetent team runtomkring dig som stöttar.
Fina omgivningar och bra kommunikationer. Vi huserar vid lokaler nära Globen.
Friskvårdsbidrag.
Semesterväxling. Läs mer här om hur det är att jobba i Stockholms stads äldreomsorg. 
Om arbetsplatsen

På Enskede hemtjänst arbetar cirka 50 anställda varav två enhetschefer. Vi arbetar vi utifrån ett salutogent förhållningssätt med personcentrerad omvårdnad. Provanställning kan komma att tillämpas.

Din ansökan utan ett personligt brev

Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030.

Ansök nu

Trafikplanerare, vikariat

Trafikplanerare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 28
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

På exploateringskontoret har vi en viktig roll i att utveckla och bygga huvudstaden. Vi arbetar med många av Sveriges mest intressanta och uppmärksammade stadsutvecklingsprojekt. Exploateringskontoret är en av stadens förvaltningar och lyder under exploateringsnämnden. Vi ansvarar bland annat för utveckling och förvaltning av stadens mark, exploatering för bostäder och företagsområden och stadens investeringar i gator och parker i exploateringsprojekt.Välkommen till oss

Vi söker nu dig som vill arbeta som trafikplanerare i stadens exploateringsprojekt!

Som trafikplanerare på exploateringskontoret tillhör du avdelningen Stadsmiljö och medverkar i våra projekt med fokus på trafikfrågor.

På avdelningen arbetar miljöspecialister, landskapsarkitekter och trafikplanerare som specialister i exploateringsprojekten. Trafikenheten består av 12 trafikplanerare som arbetar i stadens alla exploateringsprojekt med fokus främst på de tidiga skedena. Trafikplanerarna deltar i framtagande och beställning av trafikutredningar och gatuprojekteringar.

Som trafikplanerare på exploateringskontoret har du stockholmarna i fokus och är med och utvecklar Stockholm i enlighet med stadens vision, där Stockholm är ett föredöme för hållbart boende, ur ett såväl socialt, ekologiskt, ekonomiskt som demokratiskt perspektiv. All planering bedrivs med både helhetsperspektiv och hänsyn till hållbarhet enligt Agenda 2030. Vårt planeringsarbete ska genomsyra vårt arbete för att uppnå målet om 140 000 nya bostäder till år 2035.

Vill du hjälpa oss att bli ännu bättre på att hantera frågor kopplade till trafik och hållbar samhällsplanering i samband med stadsutveckling? Då är detta rätt möjlighet för dig!

Vi erbjuder

På exploateringskontoret erbjuder vi ett öppet och prestigelöst arbetsklimat, på en trygg arbetsplats med stort fokus på utveckling. Arbetsglädje är viktigt liksom utveckling, engagemang och professionalism. Hos oss arbetar du med drygt 300 kollegor som har ett stort engagemang, och som brinner för att utveckla och bygga Stockholms stad. Vi erbjuder dig en visstidsanställning med kollektivavtal och ett förmånspaket med bland annat tjänstepension, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, föräldraledighetstillägg, möjlighet att växla semesterdags-tillägg och flexibel arbetstid, där vi har en flexibel inställning till möjligheten att delvis arbeta hemifrån.

Din roll

Som trafikplanerare på exploateringskontoret blir du kontorets representant i trafikfrågor under hela stadsbyggnadsprocessen där du arbetar med projekt från tidigt skede fram till bygglov och genomförande. Dina arbetsuppgifter innebär planering, utformning och gestaltning av gator i både befintliga och nya miljöer kopplat till stadens planerade stadsbyggnadsprojekt. Du ansvarar för de trafikutredningar som görs parallellt med planprocessen och deltar även i projekteringsskedet.

Ditt fokus är att utveckla nya gator och för ett attraktivt, tryggt och välfungerande Stockholm. En viktig del av arbetet är att göra avvägningar och prioriteringar mellan olika intressen och stadens olika mål för att säkerställa att stadens visioner och mål för hållbar stadsutveckling uppfylls. Arbetet innebär många kontakter och dialog inom projektgruppen och andra förvaltningar, konsulter, myndigheter m.fl.

Dina arbetsuppgifter innebär även att:
• Medverka i utvecklingsarbete
• Omvärldsbevakning
• Delta i arbete med stadens strategier, riktlinjer mm

I denna roll rapporterar du till Birgitta Nylander, enhetschef för trafikenheten.
Observera att denna tjänst är en visstidsanställning som löper under en period om 12 månader med möjlighet till förlängning.

Din kompetens och erfarenhet

För rollen som trafikplanerare söker vi dig som är självgående, van att styra din egen tid, kunna fatta egna beslut och driva ditt arbete framåt. Som person har du lätt för att sätta dig in i detaljfrågor samtidigt som du har förmåga att se till helheten och det större perspektivet i agerande och beslut.

Kvalifikationer
• masterutbildning med inriktning trafikplanering, relevant högskole- eller universitetsexamen inom Väg – och vatten, Samhällsbyggnad eller motsvarande.
• minst två års arbetslivserfarenhet inom trafikplanering i stadsbyggnadsprojekt.
• goda datakunskaper

Det är meriterande om du har arbetat i/med
• en politiskt styrd organisation/ tidigare erfarenhet från offentlig sektor
• konsult inom trafikplanering

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och kompetenser då rollen ställer höga krav på din förmåga att kommunicera, samt att tänka både analytisk och strategiskt. Du är en utåtriktad person som har lätt att samarbeta med andra. Vidare trivs du med ett arbete med många kontaktytor, har god kommunikationsförmåga och har lätt att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Vi ser även att du har förmågan att bidra och därmed skapa en kultur som är utvecklande, engagerande och professionell.

Information om ansökan

Sista ansökningsdag är den 18:e augusti 2024. Rekryteringsprocessen omfattar intervjuer och arbetspsykologiska tester. För frågor om rollen, vänligen kontakta Birgitta Nylander, enhetschef på Trafikenheten: birgitta.nylander@stockholm.se
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.För att läsa mer om Exploateringskontorets projekt, mm, följ oss gärna på LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/exploateringskontoret-stockholms-stad

Här kan du också läsa mer om våra projekt, https://vaxer.stockholmVi sitter centralt placerade vid Kungsbron nära Stockholms Central, på Fleminggatan 4.

Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Vi eftersträvar en blandning när det gäller såväl ålder som kön och etnisk bakgrund.

Ansök nu

Undersköterska Gamlebo visstid

Undersköterska, hemtjänst, äldreboende och habilitering
Läs mer Jul 3
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.Välkommen till oss

Gamlebo är ett vård- och omsorgsboende med profilinriktning som arbetar med äldre som har ett pågående missbruk utan krav på alkohol- eller drogfrihet för kvarboende.

Äldre män och kvinnor som bor på Gamlebo kan ha psykisk ohälsa, omvårdnads- och omsorgsbehov samt behov av stöd i vardagen. Gamlebo utför insatser enligt beställt uppdrag av handläggare och har som mål att äldre ska komma ifrån hemlöshet. Verksamheten är bemannad dygnet runt med undersköterskor/vårdbiträden och på dagtid arbetar sjuksköterskor, gruppledare och chef. Sjuksköterskor finns tillgängliga över dygnets alla timmar.

Vi erbjuder

Stockholms stad har kollektivavtal och tillämpar friskvårdsbidrag. Gamlebo har goda möjligheter till friskvårdsaktiviteter inom ramen för arbetet och uppmuntrar kompetensutveckling hos medarbetare.

Din roll

Som visstidsanställd vid behov kommer du att täcka ordinarie frånvaro vid ledighet eller sjukdom. Ditt ansvar är att tillsammans med kollegor att ombesörja omsorg och omvårdnad, mediciner och samvaro med boende som har ett omvårdnadsbehov och där det kan föreligga psykisk ohälsa och ett pågående missbruk.

På Gamlebo har du en viktig och meningsfull roll och ditt arbete är både omväxlande och stimulerande. Rollen som medarbetare kräver empati, relationsskapande och samarbetsförmåga för att lyckas i arbetet för de boende tillsammans med kollegor. Vi strävar efter att ha en blandad arbetsgrupp i olika åldrar och bakgrunder och ser därför gärna att du bidrar med egen erfarenhet som lämpar sig för vår målgrupp. Därför lägger vi vikt på erfarenhet inom missbruk och psykisk ohälsa.

Gamlebo arbetar enligt hemlöshetsprogrammets 6 principer och ditt förhållningssätt förväntas genomsyras av:

Skademinskning
Deltagarstyrt stöd
Rätten till val och självbestämmande
Skilja på boende och behandling
Aktivt engagemang utan tvång och fostran
Stöd riktat till återhämtning

Din kompetens och erfarenhet

Krav att behärska svenska språket i tal och skrift. Meriterande med utbildning och erfarenhet inom missbruk, psykisk ohälsa, samsjuklighet, motivationsarbete och omvårdnad.

Övrigt

Ansökan som visstidsanställd görs utan personligt brev. Det är därför viktigt att bifogat CV reflekterar väl dina erfarenheter och utbildningar. Du behöver också svara på frågor som är kopplade till din ansökan. För tjänsten finns möjligheten att anställas som vårdbiträde om legitimation som undersköterska saknas. Bifoga i ansökan eller ta med intyg på legitimation vid intervjutillfället.

Rekrytering sker löpande till och med senast 2024-08-23.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Byggprojektledare till projektavdelningarna

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Jun 17
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

På exploateringskontoret har vi en viktig roll i att utveckla och bygga huvudstaden. Vi arbetar med många av Sveriges mest intressanta och uppmärksammade stadsutvecklingsprojekt. Exploateringskontoret är en av stadens förvaltningar och lyder under exploateringsnämnden. Vi ansvarar bland annat för utveckling och förvaltning av stadens mark, exploatering för bostäder och företagsområden och stadens investeringar i gator och parker i exploateringsprojekt.Välkommen till oss

Nu söker vi dig som vill arbeta med hållbar stadsutveckling och utveckla efterfrågade nya områden i vår huvudstad, i rollen som byggprojektledare till våra projektavdelningar.

Här finns det möjlighet att vara med och forma morgondagens Stockholm i både mindre och större stadsutvecklingsprojekt.
Rollen som byggprojektledare är en nyckelbefattning i vår organisation och erbjuder en rad spännande utmaningar och unika möjligheter att arbeta strategiskt med hållbar och innovativ stadsutveckling, från idé till genomförande.
Här får du möjlighet att utveckla dina projektledningskunskaper i en roll där du får bidra till utveckling och byggnation i våra stadsutvecklings – och exploateringsprojekt.

Vi erbjuder

På exploateringskontoret erbjuder vi ett öppet och prestigelöst arbetsklimat, på en trygg arbetsplats med stort fokus på utveckling. Arbetsglädje är viktigt och vi har ett stort fokus på utveckling, engagemang och professionalism. Hos oss arbetar du med drygt 300 kollegor som har ett stort engagemang, och som brinner för att utveckla och bygga Stockholms stad. Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning med kollektivavtal och ett förmånspaket med bland annat tjänstepension, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, föräldraledighetstillägg, möjlighet att växla semesterdags-tillägg och flexibel arbetstid, där vi har en flexibel inställning till möjligheten att delvis arbeta hemifrån.

Din roll

I rollen som byggprojektledare ansvarar du för utveckling och byggnation av allmän platsmark inom våra exploateringsprojekt. I projekten ingår exploatering av kvartersmark samt relaterade investeringar på allmän plats.
Du har budget- och resursansvar inom ramen för delprojektet allmän plats och du ansvarar även för att driva delprojektet enligt kontorets processer, kommunens riktlinjer och giltiga lagar. Vidare deltar du i exploateringsprojektets alla skeden, från initiering av projekt till färdigt resultat. Rollen varierar från att vara kravställare av genomförbarheten i tidiga skeden till upphandlare, ledare av konsulter och att styra genomförandet av entreprenader.
Dina arbetsuppgifter innebär även att:
• ansvara för omfattning, kvalitet, ekonomi och tid i delprojektet allmän platsmark
• säkerställa projektens genomförbarhet i tidiga skeden
• ansvara för strategiska avvägningar och ställningstaganden i genomförandefrågor inklusive skedesplanering, bygglogistik och produktionsfrågor
• kontinuerligt förbättra och effektivisera projektets arbete
• överlämna delprojekt till mottagarorganisationer i projektets senare skeden.

Din kompetens och erfarenhet

Nu söker vi dig som är en driven och erfaren byggprojektledare med god projektledningsförmåga och erfarenhet av anläggningsbranschen. För rollen som byggprojektledare ser vi att du har: 

• teknisk högskoleutbildning eller motsvarande kompetens
• minst fem års relevant arbetslivserfarenhet som entreprenör, konsult eller beställare
• mycket goda kunskaper i svenska och lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift
• goda IT-kunskaper.

Vi ser att du som söker med fördel har arbetat som projektledare, byggprojektledare eller projekteringsledare av anläggningsprojekt.

Det är meriterande om du har:
• arbetat inom kommunal verksamhet
• erfarenhet av att ha arbetat i tidiga skeden av exploateringsprojekt, det vill säga innan och i detaljplaneprocessen.

Personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och kompetenser då rollen ställer höga krav på din förmåga att kunna tänka strategiskt, kommunicera, ta egna initiativ samt fatta beslut. Vidare är du noggrann, tar ansvar för dina uppgifter och driver dina processer vidare.

För att du ska trivas i rollen ser vi att du är uthållig och arbetar bra med andra människor, samt att du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vi ser även att du har förmågan att bidra och därmed skapa en kultur som är utvecklande, engagerande och professionell.

Information om ansökan

Sista ansökningsdag är den 19:e augusti 2024 och då påbörjas vårt urval - och bedömningsarbete. Rekryteringsprocessen omfattar intervjuer, arbetspsykologiska tester samt referenstagning. För frågor om rollen, vänligen kontakta Ulrika Jameson, enhetschef för Byggprojektledning Syd, på ulrika.jameson@stockholm.se, alternativt Elin Öman, enhetschef för Byggprojektledning Väst, elin.oman@stockholm.se. Vi ser fram emot din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.För att läsa mer om Exploateringskontorets projekt, mm, följ oss gärna på LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/exploateringskontoret-stockholms-stad

Här kan du också läsa mer om våra projekt, https://vaxer.stockholmVi sitter centralt placerade vid Kungsbron nära Stockholms Central, på Fleminggatan 4.

Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Vi eftersträvar en blandning när det gäller såväl ålder som kön och etnisk bakgrund.

Ansök nu

Hr-konsult till hr-enheten vid kulturförvaltningen

HR-konsult/PA-konsult
Läs mer Jul 12
Nytt
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Kultur är en viktig del av Stockholms nervsystem och berör miljontals människor varje år. På Kulturförvaltningen arbetar vi tillsammans för att stärka kulturlivet i Stockholm. Vi skapar möjligheter för stadens invånare och besökare att ta del av och själva skapa kultur. Hos oss råder ett öppet arbetsklimat där medarbetarna i allra högsta grad är delaktiga i utvecklingen. Var med och bidra till att Stockholm växer med kultur!Välkommen till oss

Vill du vara en del av att utveckla hr-processer och -stöd som ger förutsättningar för kulturförvaltningens chefer och medarbetare att utveckla kulturlivet i hela Stockholm? Då kan vi ha en intressant möjlighet för dig i rollen som hr-konsult.

Vårt fokus på hr-enheten är att utveckla både chefer och processer för att vara en attraktiv arbetsplats där våra medarbetare trivs och arbetar effektivt. Vi erbjuder ett mångsidigt arbete där alla är delaktiga i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Din roll

I din roll som hr-konsult erbjuds du ett omväxlande och spännande uppdrag där du arbetar med verksamhetsnära hr-frågor och stödjer chefer i sitt verksamhets-, personal- och arbetsgivaransvar. Du arbetar på både administrativ, operativ och strategisk nivå.

Som hr-konsult i denna tjänst arbetar du konsultativt med ett särskilt fokus på avdelningen Kulturskolan Stockholm. Du är ett proaktivt och coachande stöd till kulturskolans alla chefer, är adjungerande i kulturskolans ledningsgrupp och deltar alltid i kulturskolans samverkansgrupp och förhandlingar med fackliga parter.

Som hr-konsult har du även ett eller flera processansvar inom hr-området där du i denna tjänst kommer att ha ansvar för processen för medarbetar- och bedömningssamtal, förvaltningens arbete med företagshälsovård samt ett förstärkt ansvar att stötta chefer i hela förvaltningen i personalärenden. I ditt uppdrag kommer du även tillsammans med dina kollegor att arbeta med övergripande utvecklingsarbete samt utforma och genomföra utbildningsinsatser.

Din kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som har:

akademisk examen inom personalvetenskap eller utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
flerårig aktuell erfarenhet av att ha arbetat i en liknande hr-roll där du gett konsultativt stöd till chefer
erfarenhet av arbete med fackliga parter och att vara en part i ledningsgruppsarbete
god digital kompetens och erfarenhet av att arbeta i olika personalsystem

Det är meriterande om du har:

arbetat i liknande roll inom kommunal verksamhet och/eller i en utbildningsverksamhet
arbetat med verksamhetsförändring i organisationer som genomgått större förändringsarbeten
kunskaper inom huvudöverenskommelse för lärare och bilaga M

Vi söker dig som har förmåga att självständigt strukturera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt, samtidigt som du har förmåga att anpassa och prioritera utifrån omständigheter och behov. För att lyckas i rollen har du förmåga att tänka strategiskt samt en pedagogisk förmåga att förmedla information till olika målgrupper. Vidare ser vi gärna att du har ett professionellt förhållningssätt och är stark i att skapa förtroendefulla relationer. Det är även positivt om du är kvalitetsmedveten, proaktiv och gärna bidrar i utvecklingsarbete.

I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga förmågor och färdigheter.

Vi erbjuder

Som anställd på Kulturförvaltningen har du många förmåner. Här är ett urval:

Friskvård: vi erbjuder våra medarbetare ett generöst friskvårdsbidrag
Flexibla arbetsformer: flexibel arbetstid och möjlighet att arbeta på distans,
med hänsyn till verksamhetens behov
Hos oss har du goda semesterförmåner: från 28 dagar upp till 35 dagar semester per år samt betald semester redan under ditt första år som anställd.
Semesterväxling: medarbetare har möjlighet att växla semesterdagstillägg till extra lediga dagar. 
Övrigt
Kulturförvaltningen i Stockholms stad

Kulturförvaltningen består av över 40 folkbibliotek runtom i staden, Kulturskolan med cirka 17 000 deltagarplatser, Stadsmuseet, Medeltidsmuseet, Stockholm konst, Stockholmia förlag, Liljevalchs konsthall, evenemangsavdelningen som bland annat ansvarar för Kulturnatten och kulturfestivalen samt en kulturstrategisk stab, en kommunikationsstab och en administrativ stab. Vi vill leva som vi lär och strävar efter att alla medarbetare ska ta del av mycket kultur. Förvaltningen arbetar aktivt med att utveckla verksamheterna och vi strävar hela tiden efter att bli bättre på det vi gör. Med rätt organisation, hög ledande förmåga, proaktiva stödfunktioner och ett resultatorienterat arbetssätt nås uppsatta mål. Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av kulturnämnden och har cirka 900 anställda.

Administrativa staben och hr-enheten

Administrativa staben är en del av helheten på kulturförvaltningen och arbetar nära dess avdelningar. Administrativa staben har ett övergripande ansvar för hela förvaltningen gällande planering, uppföljning, lokaler, redovisning, utvärdering, it, hr samt arkivfrågor. Inom den administrativa staben finns hr-enheten som säkerställer att det finns väl fungerande hr-processer och är ett professionellt stöd för verksamheten genom att stödja och coacha chefer i hr-relaterade frågor. Hr-enheten leds av en hr-chef och består av 3 hr-konsulter, hr-administratör och administrativ assistent.

Vi arbetar i en modern aktivitetsbaserad kontorsmiljö placerad i Rinkeby. 

Din ansökan

Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna.


Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Avdelningschef till Projektavdelning syd

Avdelningschef, kommun
Läs mer Jun 20
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

På exploateringskontoret har vi en viktig roll i att utveckla och bygga huvudstaden. Vi arbetar med många av Sveriges mest intressanta och uppmärksammade stadsutvecklingsprojekt. Exploateringskontoret är en av stadens förvaltningar och lyder under exploateringsnämnden. Vi ansvarar bland annat för utveckling och förvaltning av stadens mark, exploatering för bostäder och företagsområden och stadens investeringar i gator och parker i exploateringsprojekt.Välkommen till oss

Vi söker nu dig som vill arbeta som avdelningschef för Projekt syd, en av tre projektavdelningar på exploateringskontoret.

Projektavdelningarna ansvarar för att utveckla stadens mark från idé till färdigt projekt genom att bland annat:

• ansvara för stadens ekonomi i projekten
• upplåta mark i exploateringsprojekt genom försäljning eller tomträttsupplåtelse
• upprätta markanvisnings- och exploateringsavtal och övriga avtal som krävs för projektens genomförande.
• ansvara för projektering och upphandling av stadens anläggningar på allmän plats.

Som avdelningschef inom Stockholms stad får du möjligheten att arbeta i en bred och ansvarsfull roll i en framåtsträvande och expansiv förvaltning.

Projekt syd ansvarar idag för huvuddelen av stadsdelarna i södra Stockholm med över 300 exploateringsprojekt med nya bostäder, arbetsplatser och annan infrastruktur. Projekt syd har totalt cirka 50 medarbetare och är indelad i sex enheter.

Vi erbjuder

På exploateringskontoret erbjuder vi ett öppet och prestigelöst arbetsklimat, på en trygg arbetsplats med stort fokus på utveckling, engagemang och professionalism. Hos oss arbetar du med drygt 300 kollegor som har ett stort engagemang, och som brinner för att utveckla och bygga Stockholms stad. Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning med kollektivavtal och ett förmånspaket med bland annat tjänstepension, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, föräldraledighetstillägg, möjlighet att växla semesterdags-tillägg och flexibel arbetstid, där vi har en flexibel inställning till möjligheten att delvis arbeta hemifrån.

Din roll

Som avdelningschef för Projektavdelning syd ingår du i exploateringskontorets ledningsgrupp och rapporterar till biträdande förvaltningschefen. I din roll som avdelningschef har du ett övergripande ansvar för att leda, planera och fördela arbetet genom avdelningens enhetschefer i enlighet med förvaltningens mål, policys och verksamhetsplan. Du har budgetansvar och direkt personalansvar för enhetschefer.

I ditt arbete kommer du att ha en nära samverkan med avdelningscheferna för de två andra projektavdelningarna samt övriga ledningsgruppen för att utveckla kontorets verksamhet. I din roll har du tät kontakt med stadens andra förvaltningar och bolag, politiker, medborgare, byggaktörer och myndigheter. I rollen kan även ingå att ansvara för särskilda stadsövergripande uppdrag.

Din kompetens och erfarenhet

För rollen som avdelningschef söker vi dig som har:
• flerårig chefserfarenhet som inkluderar ansvar för personal och budget
• aktuell marknadskännedom och flerårig och bred erfarenhet av stora utvecklingsprojekt i offentlig verksamhet
• bred erfarenhet av att utveckla nya arbetssätt, portföljstyrning, väga samman intressen och omsätta politiska beslut till konkret handling
• mycket goda kunskaper och erfarenhet inom hållbar stadsutveckling, infrastruktur och samhällsbyggande.
• akademisk examen.

Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• chefserfarenhet med personalansvar för chefer.

Personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och kompetenser. Rollen ställer höga krav på din förmåga att samverka, engagera dina medarbetare och skapa delaktighet. Du behöver också ha ett strukturerat arbetssätt, en strategisk förmåga och ett utpräglat helhetsperspektiv. Du är drivande i ditt arbete och har god initiativ- och beslutsförmåga.

Information om ansökan

Sista ansökningsdag är den 18:e augusti 2024. Rekryteringsprocessen omfattar intervjuer och arbetspsykologiska tester. För frågor om rollen, vänligen kontakta biträdande förvaltningschef Sverker Henriksson på sverker.henriksson@stockholm.se, alternativt HR-chef Ellinor Dervinger; ellinor.dervinger@stockholm.se På grund av semestertider kan svar komma att dröja något. Sverker nås enklast från och med den 23:e juli t o m den 2:a augusti, respektive efter den 12:e augusti. Ellinor nås enklast under vecka 26, 28 och 30.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.För att läsa mer om Exploateringskontorets projekt, mm, följ oss gärna på LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/exploateringskontoret-stockholms-stad

Här kan du också läsa mer om våra projekt, https://vaxer.stockholmVi sitter centralt placerade vid Kungsbron nära Stockholms Central, på Fleminggatan 4.

Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Vi eftersträvar en blandning när det gäller såväl ålder som kön och etnisk bakgrund.

Ansök nu