Stockholm: Handläggare - arbeta vid enheten för militär förmåga (vikariat)

Hitta ansökningsinfo om jobbet Handläggare - arbeta vid enheten för militär förmåga (vikariat) i Stockholm. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Stockholm inom den kategorin.

Publicerad: 2024-07-10 // Varaktighet: Heltid

Enheten för militär förmåga vid Försvarsdepartementet 
Vill du arbeta i händelsernas centrum avseende svensk och internationell försvars- och säkerhetspolitik? Försvarsdepartementet utvecklar verksamheten utifrån det förändrade omvärldsläget och Sveriges medlemskap i Nato. Vi söker dig som vill bidra till Sveriges säkerhet genom utvecklande arbetsuppgifter i en mycket omväxlande arbetsmiljö

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Vi söker dig som vill arbeta med frågor som rör Nato, myndighetsstyrning och bi- eller multilateralt försvarssamarbete. Arbetsuppgifterna innebär att självständigt handlägga ärenden och ta fram underlag för frågor inom ansvarsområdet.

I arbetsuppgifterna ingår att inhämta och analysera underlag från Försvarsmakten och andra myndigheter samt internationella organisationer inför regeringens beslut. Vidare innebär arbetsuppgifterna att utforma underlag till den politiska ledningen, bereda svar på riksdagsfrågor, interpellationer och frågor från allmänheten. För att lösa uppgifterna krävs förmågan att skapa och vidmakthålla kontakter internt och externt såväl som nationellt och internationellt. Tjänsten kan vidare innebära att företräda Försvarsdepartementet vid internationella möten och förhandlingar.

Läs mer om Försvarsdepartementets verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund
Du har en akademisk utbildning eller motsvarande som bedöms likvärdig med en för tjänsten relevant inriktning t.ex. ekonomi, statsvetenskap eller juridik. Du som söker har erfarenhet av arbete med liknande frågor i Regeringskansliet, annan statlig myndighet eller vid en internationell organisation. Du måste vidare ha goda kunskaper om offentlig förvaltning samt kunskap om försvars- och säkerhetspolitik. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Relevanta och aktuella kunskaper om Nato är meriterande, även tjänstgöring vid relevant internationell organisation eller i internationell insats. Ytterligare språkkunskaper i exempelvis franska är också meriterande.

Dina egenskaper
Som person bör du ha mycket god förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du bör ha god initiativförmåga, vara ansvarstagande och strukturerad. Vidare bör du vara flexibel när det kommer till att hantera olika typer av uppgifter, ha ett gott omdöme och analytisk förmåga samt klara av att arbeta under tidspress.

Övrigt
Tjänsten är ett vikariat t.om 8:e augusti 2025. Eventuell möjlighet till förlängning. 

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund

Är du intresserad?
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta t.f enhetschef Adrienne Coyet Folke eller gruppchef Charlotte Forsdyke. Du kan också kontakta HR-handläggare Anders Svärd. Fackliga kontaktpersoner är Karina Åbom-Engberg för ST och Katja Wahlsten för Saco som nås via Regeringskansliets växel 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 19:e augusti 2024.

 

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Försvarsdepartementet ansvarar för frågor om Sveriges militära försvar samt samordning av det civila försvaret och samhällets krisberedskap.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Stockholm som Departementssekreterare

Nedan visas andra jobb i Stockholm som Departementssekreterare.

Handläggare - arbeta med polisfrågor i Regeringskansliet

Läs mer Jul 3
Polisenheten, Justitiedepartementet

Vill du ha en vardag i händelsernas centrum och bidra med din handläggarkompetens i komplexa frågor som har både nationell och internationell prägel? Vi erbjuder dig ett spännande och utmanande arbete med stort ansvar där du får möjlighet att bidra till departementets utveckling och biträda regeringen i att förverkliga sin politik.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Polisenheten söker nu en eller flera handläggare. Som handläggare arbetar du med polisiärt relaterade frågor vilket ofta innebär snabba leveranser och högkvalitativa underlag.  Arbetet innebär många kontaktytor och är till stor del omvärldsstyrt.  Tillsammans med professionella och kunniga kollegor bistår du regeringen och utför ett betydelsefullt arbete som bidrar till Sveriges utveckling. Du arbetar i ett högt tempo med fokus på problemlösning och resultat. I jobbet har du täta kontakter med andra relevanta enheter inom Regeringskansliet andra myndigheter och i vissa fall även internationella aktörer.

Polisenheten ansvarar för förvaltning och utveckling som gäller polisverksamhet samt bevakning och utveckling av det internationella polissamarbetet. Enheten består för närvarande av omkring 30 medarbetare. Läs mer om oss och vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund
Du har en akademisk examen, företrädesvis med inriktning mot juridik eller samhällsvetenskap, erfarenhet av arbete inom Regeringskansliet eller på någon annan myndighet och mycket goda kunskaper i engelska. Har du erfarenhet av arbete på strategisk nivå på myndighet, nära myndighetsledning samt erfarenhet av i första hand EU-förhandlingar, men även andra internationella förhandlingar är det meriterande. Likaså är det meriterande om du har en polisutbildning.

Dina egenskaper
Du är kommunikativ, har ett starkt driv och en välutvecklad problemlösningsförmåga. Du har en mycket god samarbetsförmåga och har lätt för att skapa och upprätthålla kontakter. Från tid till annan bedrivs arbetet med hög intensitet och under tidspress vilket ställer stora krav både på din förmåga att arbeta snabbt, med bibehållen kvalitet, och på din förmåga att prioritera. En hög integritet och ett mycket gott omdöme är en förutsättning.

Övrigt
En eller flera befattningar. Vi erbjuder både tillsvidare anställning med inledande provanställning om 6 månader och tidsbegränsad anställning. Befattningarna är placerade i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder är du välkommen att kontakta enhetschef Peter Bringle eller HR-ansvarig Ulrika Berggren. Fackliga kontaktpersoner är Peter Munck för Saco och Catarina de Grad för ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel på telefon 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 14 augusti 2024.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland andra polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. Departementet ansvarar också för migrationsfrågor. Lagstiftningen inom statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt ligger inom departementets ansvarsområde.

Ansök nu

Handläggare - arbeta inom skolområdet

Läs mer Jun 28
Skolenheten, Utbildningsdepartementet
Har du arbetat handläggande inom Regeringskansliet? Har du även aktuell erfarenhet av arbete inom skolområdet? Vi erbjuder en tjänst med stort ansvar i händelsernas centrum.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
I den aktuella rollen som handläggare kommer du att ansvara för att ta fram och analysera underlag inom enhetens verksamhetsområde. Det innefattar förskola, förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer samt fritidshem och vissa särskilda utbildningsformer.

Du kommer att delta i beredning av frågor inom det område som enheten ansvarar för och driva arbetet fram till beslutsfattande. Det kan till exempel handla om uppdrag till myndighet eller framtagande av lagstiftning. I tjänsten ingår även att du bistår enheten med administrativa uppgifter vid behov.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund
Du har en akademisk examen med inriktning statsvetenskap, pedagogik eller annan utbildning som bedöms likvärdig. För att vara aktuell för denna tjänst bör du även ha flerårig erfarenhet av handläggande uppgifter inom Regeringskansliet samt aktuell erfarenhet av arbete inom skolområdet. Det är nödvändigt att ha god kunskap om svensk statsförvaltning, vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation och hur en sådan organisation fungerar samt det svenska skolväsendet och dess styrsystem. Du har även mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska i tal och skrift är också ett måste.

Det är meriterande med erfarenhet av administrativt arbete inom myndighet samt kunskap om Regeringskansliets digitala dokumenthanteringssystem.

Dina egenskaper
Du är strukturerad och kvalitetsmedveten. Du har en förmåga att ta initiativ och driva processer framåt samt att anpassa dig efter ändrade förutsättningar. Du är lyhörd för verksamhetens behov och har en mycket god samarbetsförmåga.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Övrigt
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.

En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Ulrika Lundqvist, enhetschef, på 08-405 93 55. Du är också välkommen att kontakta rekryterare Ana Acosta, 076–2674114. Fackliga kontaktpersoner är Lotta Bodelius för Saco och Catrin Arusell Ekström för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 3 juli 2024.

 

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Utbildningsdepartementet ansvarar för frågor som rör förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola och övriga obligatoriska skolformer, skolbarnsomsorg, gymnasieskola, vuxenutbildning, folkbildning, universitet och högskola, forskning och studiefinansiering.

Ansök nu

Budgetsamordnare till enheten för näringsliv, innovation och marknader

Läs mer Jun 17
Enheten för näringsliv, innovation och marknader, Klimat-och näringslivsdepartementet
Enheten för näringsliv, innovation och marknader arbetar med frågor och insatser som syftar till att stärka näringslivets konkurrenskraft med fokus på ramvillkor för och främjande av entreprenörskap och företagande, innovation och förnyelse samt väl fungerande marknader, bland annat genom att förenkla för företag och minska företagens administrativa börda. Enheten är ansvarig för hanteringen av statsstödsfrågor inom Regeringskansliet och gentemot EU-kommissionen. 
Enhetens verksamhet ska bidra till att företag kan utvecklas, växa och sysselsätta fler i hela Sverige och stärka den svenska konkurrenskraften. Enheten är organiserad i tre grupper.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Enheten söker nu en budgetsamordnare för att stärka upp enhetens arbete med budget och myndighetsstyrning. Arbetsuppgifterna består bland annat av att utföra samordnade uppgifter inom ramen för enhetens arbete med den statliga budgetprocessen. Du kommer, i egenskap av samordnare, även ansvara för och handlägga några av enhetens anslag och anslagsbrev. Vidare kommer du att arbeta med analys och uppföljning, samt bistå med samordnande uppgifter inom ramen för enhetens arbete med att utveckla myndighetsstyrningen. Att ständigt överblicka och bidra till att förbättra enhetens processer är en självklar del av rollen. Uppdraget som samordnare innebär dessutom många kontakter inom enheten, departementet, den politiska ledningen samt med andra departement, framförallt Finansdepartementet

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du behöver ha erfarenhet från arbete inom offentlig förvaltning i övrigt, liksom goda kunskaper om det ekonomiadministrativa regelverket för statlig verksamhet. Du ska vidare ha vana av att leda projekt och hålla föredragningar och ha goda kunskaper i Office-paketet, samt behärska svenska och engelska, i såväl tal som skrift. 
Har du erfarenhet av att utveckla och samordna statliga budgetprocesser och av statsbudgetsystemet Hermes, samt av att ha arbetat med liknande frågor inom Regeringskansliet, anser vi det meriterande. 

Dina egenskaper
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du som söker är strukturerad, med en förmåga att planera, prioritera och organisera. Du är även effektiv och analytisk i ditt arbetssätt, samt klarar av att arbeta självständigt. 
Vidare är du servicemedveten och tycker om att ge service och stöd. Då tjänsten har många olika kontaktytor behöver du även ha en mycket god samarbetsförmåga. 

Övrigt
Tjänsten avser en tillsvidareanställning. Anställningen inleds med sex månaders provanställning.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Marie Römpötti som är gruppchef, på 08-405 92 80. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Hanna Grotander på 08-405 12 36. Fackliga kontaktpersoner är Sara Kymenvaara för Saco och Anne-Charlotte Gramén för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 28 juni 2024.

 

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation.

Ansök nu

Handläggare på enheten för kultur och kulturmiljö, Kulturdepartementet

Läs mer Jun 14
Enheten för kultur och kulturmiljö, Kulturdepartementet
Enheten för kultur och kulturmiljö ansvarar för frågor inom bl.a. bildkonst, museer, kulturmiljöfrågor, bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter, bidrag till konstnärlig gestaltning, ersättningar och bidrag till konstnärer, stöd till regional kulturverksamhet, scenkonst, statliga insatser för den kommunala kulturskolan, film och arkitektur, form och design. Enheten samordnar även frågor om bland annat kulturella och kreativa näringar, miljöfrågor, barn- och ungdomsfrågor inom kulturområdet, jämställdhet inom kulturområdet, kulturlivets internationalisering och flera internationella samarbeten inom kulturområdet. Enheten ansvarar för drygt 20 myndigheter, institutioner och bolag.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som handläggare kommer dina arbetsuppgifter främst bestå av handläggning av frågor inom kulturmiljöområdet. Även andra sakfrågor inom enhetens ansvarsområde kan bli aktuella. I arbetet ingår även myndighetshandläggning för Riksantikvarieämbetet, ansvar för tvärsektoriella frågor kopplade till kulturmiljöområdet som till exempel miljö- och klimatfrågor, vissa internationella frågor kopplade till kulturmiljö samt ansvar för utredning, analys och handläggning av löpande frågor. I arbetet som handläggare kan det ingå att medverka i arbetet med propositioner, delta i utrednings- och allmänt beredningsarbete.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund
Vi söker dig som har en utbildning inom kultur eller samhällsvetenskap, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Vidare har du erfarenhet av eller kunskap om kulturpolitik och kulturmiljöområdet, erfarenhet av handläggande arbetsuppgifter inom offentlig sektor, samt kunskap om svensk statsförvaltning. Du besitter dessutom en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska och förstår vad det innebär att jobba i en politiskt styrd organisation. Har du dessutom kunskap om Regeringskansliets arbetsformer och processer, erfarenhet av arbete som rör frågor inom enhetens sakområdet och särskilt kulturmiljöfrågor, samt god förmåga att samordna processer, anser vi det meriterande. 

Dina egenskaper
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du som söker tjänsten är strukturerad och självständig, du har vana av att strukturera ditt arbetssätt och driver enkelt dina processer vidare. Dessutom ser vi att du är flexibel och snabbt kan ändra ditt synsätt och förhållningssätt, samt har ett gott omdöme. Då tjänsten kräver många olika kontaktytor behöver du ha en mycket god samarbetsförmåga. 

Övrigt
Tjänsten avser ett vikariat fr.o.m. 1 september 2024 t.om. 31 december 2024. 
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Sophia Laurin som är enhetschef, på 08-405 41 40. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Hanna Grotander på 08-405 12 36. Fackliga kontaktpersoner är Eva Stengård för Saco och Karina Åbom-Engberg för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 24 juni 2024.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur.

Ansök nu

Andra jobb i Stockholm från Regeringskansliet

Nedan visas andra jobb i Stockholm från Regeringskansliet .

Regeringen söker generaldirektör och chef till Konkurrensverket

Generaldirektör
Läs mer Jul 8
Konkurrensverket (KKV) är en växande myndighet med uppdrag som rör hela samhället. Myndigheten har till uppgift att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och för en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. KKVs uppdrag är konkurrenstillsyn, upphandlingstillsyn och tillsyn över lagen om otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (LOH). Verket har bland annat beslutanderätt i ärenden om konkurrens- och upphandlingsskadeavgift samt ärenden om företagskoncentrationer. Tillsynen bedrivs i form av utredningar och processer i domstol, samt kunskapsspridning genom kommunikativa insatser. Verket ska stödja och utveckla forskningen inom de konkurrens- och upphandlingsrättsliga områdena samt bedriva ett nationellt och internationellt samarbete inom verksamhetens områden. Vidare ska myndigheten lämna förslag till regeländringar som förbättrar konkurrensen och marknaders funktion samt effektiviserar den offentliga upphandlingen.
KKV ingår i väl utvecklade samarbeten med andra tillsynsmyndigheter inom Norden, EU och internationellt (OECD och International Competition Network, ICN). En viktig del i verkets internationella arbete utgör stöd till Regeringskansliet i EU-arbetet och i andra internationella sammanhang.
Ett forskningsråd är knutet till verket. Rådet för forskningsfrågor har i uppgift att stimulera forskningen på konkurrens- och upphandlingsområdet inom juridik, nationalekonomi och företagsekonomi.
KKV är en enrådighetsmyndighet och leds av en myndighetschef som är generaldirektör. Myndigheten har knappt 200 anställda och huvudkontoret är lokaliserat till Stockholm. Förvaltningsanslaget uppgår till drygt 200 miljoner kronor.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är dokumenterat god chef och ledare med

• Erfarenheter av att leda genom andra chefer.
• Kunskaper om statsförvaltningen, dess beslutsprocesser och förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom.
• Erfarenhet av att leda och utveckla verksamhet i kunskapsintensiva organisationer.
• Kunskap om och erfarenhet av konkurrensrättsområdet och upphandlingsrättsområdet och de EU-rättsliga sammanhang som de ingår i.
• God förståelse för hur näringslivet fungerar.
• Mycket skicklig jurist med erfarenhet av domstolsförhandlingar, gärna med domarkompetens.
• Utöver svenska, mycket goda kunskaper i engelska.

Du ska också ha förmåga att

• Utveckla och behålla goda samarbetsformer med andra myndigheter, relevanta aktörer och Regeringskansliet.
• Med hög integritet vara exekutiv.
• Driva verksamhetsutveckling innefattande effektiviseringar i verksamheten och en god resursanvändning.
• Etablera nätverk, skapa goda relationer och samverka med olika aktörer på det berörda området, såväl nationellt som internationellt.
• Företräda myndigheten och kommunicera myndighetens uppgifter på ett tydligt och förtroendeingivande sätt såväl internt och externt, som nationellt och internationellt.
• Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.
• Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
• Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har

• Statlig chefs- och ledarerfarenhet.
• Erfarenhet av internationellt arbete, representation och gärna förhandling.
• Kunskaper om avtalsrätt gärna med koppling till lagen om otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. LOH)
• Kunskap om ekonomistyrning.

Övrigt
Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas till generaldirektör för Konkurrensverket. Anställningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före beslut om anställning som generaldirektör.

Mer information
Mer information om befattningen lämnas av Sara Modig, statssekreterare och Håkan Hillefors enhetschef. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Michael Östervall eller Frida Ragnhäll, Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel, tel 08-405 10 00.
Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan
Välkommen att registrera din intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 26:e augusti 2024.

 


Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Ansök nu

Kvalificerad jurist - arbeta med lagstiftning på Socialdepartementet

Föredragande/Beredningsjurist
Läs mer Jun 20
Rättssekretariatet, Socialdepartementet

Är du en mycket skicklig jurist som vill arbeta med rättsliga frågor som berör människor? Trivs du med att arbeta med omväxlande och intressanta arbetsuppgifter i händelsernas centrum med dagsaktuella frågor? Då kan vi på Socialdepartementet erbjuda en utvecklande roll i en spännande miljö.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.

Som jurist utarbetar du lagrådsremisser, propositioner och författningstexter samt svarar för juridisk kvalitetssäkring inom departementet. Du arbetar brett med juridiken inom departementets ansvarsområden och har ett tätt samarbete med andra enheter inom Socialdepartementet och på andra departement. Som jurist lämnar du även upplysningar och råd till den politiska ledningen och andra enheter i juridiska frågor. Därtill medverkar du i departementets arbete i EU samt i andra internationella förhandlingar.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund

Vi söker dig med juristexamen och som har flera års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete på domstol eller myndighet. Du har aktuell erfarenhet av författningsarbete inom Regeringskansliet och god förståelse för förutsättningarna i en politiskt styrd verksamhet. Det är meriterande om du har kunskaper inom de rättsområden som ligger under Socialdepartementet. Vidare har du mycket goda kunskaper i svenska och engelska.

Dina egenskaper

Vi söker dig som är en mycket skicklig jurist med hög analytisk förmåga, gott omdöme och god samarbetsförmåga. Du behöver ha mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift. Du har förmåga att arbeta snabbt, noggrant och självständigt - även under tidspress samt fallenhet för att driva projekt.

Övrigt

Tidsbegränsad anställning t.o.m. den 31 december 2025 med eventuell möjlighet till förlängning.

Stationeringsort Stockholm.

Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.  

En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?

Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Zandra Milton, enhetschef på 08-405 27 72. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Linnea Eriksson 08-405 37 73. Fackliga kontaktpersoner är Pia Fagerström för Saco och Kristoffer Lundberg för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 25 augusti 2024.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Socialdepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar bl.a. om folkhälsa och sjukvård, socialtjänst inklusive äldreomsorg, omsorg om och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, sjuk- och föräldraförsäkring, pensioner och premiepensionssystemet samt idrott, civilsamhället, ungdomspolitik, begravningsfrågor och trossamfund.

Ansök nu

Rättssakkunnig - arbeta med lagstiftning inom Socialdepartementets områden

Föredragande/Beredningsjurist
Läs mer Jun 20
Rättssekretariatet, Socialdepartementet

Är du en skicklig jurist som vill arbeta med rättsliga frågor som berör människor? Trivs du med att arbeta med omväxlande och intressanta arbetsuppgifter i händelsernas centrum? Med gott omdöme och hög integritet utför du, tillsammans med kunniga och professionella kollegor, ett betydelsefullt arbete som bidrar till Sveriges utveckling. Nu söker vi en rättssakkunnig för en utvecklande roll på Socialdepartementets rättssekretariat.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.

Som rättssakkunnig utarbetar du lagrådsremisser, propositioner och författningstexter samt svarar för juridisk kvalitetssäkring inom departementet. Du arbetar brett med juridiken inom departementets ansvarsområden och har ett tätt samarbete med andra enheter inom Socialdepartementet och på andra departement. Som rättssakkunnig lämnar du även upplysningar och råd till den politiska ledningen och andra enheter i juridiska frågor. Därtill medverkar du i departementets arbete i EU samt i andra internationella förhandlingar.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund

Vi söker dig som är kammarrätts- eller hovrättsassessor och har aktuell erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Du behöver ha god förståelse för förutsättningarna i en politiskt styrd verksamhet och mycket goda kunskaper i svenska och engelska.

Dina egenskaper

Du är en skicklig jurist med hög analytisk förmåga, gott omdöme och god samarbetsförmåga. Du har en förmåga att arbeta snabbt, noggrant och självständigt, även under tidspress. Du tycker om att ta initiativ och att driva frågor framåt. Vidare har du en mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.  

Övrigt

Tidsbegränsat förordnande som rättssakkunnig i sex år.

Stationeringsort Stockholm.

Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?

Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Zandra Milton, enhetschef på 08-405 27 72. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Linnea Eriksson 08-405 37 73. Fackliga kontaktpersoner är Pia Fagerström för Saco och Kristoffer Lundberg för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 25 augusti 2024.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Socialdepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar bl.a. om folkhälsa och sjukvård, socialtjänst inklusive äldreomsorg, omsorg om och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, sjuk- och föräldraförsäkring, pensioner och premiepensionssystemet samt idrott, civilsamhället, ungdomspolitik, begravningsfrågor och trossamfund.

Ansök nu

Administrativ chef till Försvarsdepartementet

Administrativ chef
Läs mer Jul 9
Försvarsdepartementet
Är du en driven och erfaren ledare som stimuleras av att leda och utveckla både verksamhet och medarbetare? Har du goda chefs- och ledarerfarenheter och varit med att utveckla  verksamheter? Vi kan erbjuda dig ett utmanande arbete med stort ansvar i en händelserik miljö, där du får möjlighet att bidra till att utveckla Försvarsdepartementets nya organisation och biträda regeringen med att förverkliga sin politik.  

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som administrativ chef och chef för Sekretariatet för ekonomisk styrning och ledningsstöd erbjuder vi dig att axla de tre rollerna som chefskapet i Regeringskansliet innehåller – som ledare av medarbetare, som verksamhetsföreträdare och som arbetsgivarföreträdare.  Som Försvarsdepartementets nya administrativ chef bidrar du i styrningen av departementet. I rollen biträder du statssekreteraren och expeditions- och rättschefen med planering, samordning och uppföljning av departementets verksamhet. Du medverkar i ställningstaganden som är av strategisk betydelse för att kontinuerligt utveckla departementets verksamhet, arbetsmiljö och arbetsprocesser.

Som administrativ chef är du kontaktpunkt i förhållande till övriga Regeringskansliet i dina frågor och du ingår i ett nätverk tillsammans med Regeringskansliets övriga administrativa chefer och bidrar där till Regeringskansliets utveckling av gemensamma processer och administration.

Du ansvarar för den interna administrationen av departementet gällande internbudget, verksamhetsplanering och ekonomiadministrativa frågor, samt svarar för lokalfrågor, IT, utredningsverksamhet och krypto. Härtill kommer stöd till lednings- och chefsgruppernas verksamhet. Du har personalansvar för ca 17 medarbetare.

En viktig del i arbetet är att leda och motivera medarbetarna och skapa en inkluderande miljö som präglas av engagemang och respekt. Du har professionella och kunniga kollegor och medarbetare, både specialister och personer med bred erfarenhet. 

Vid Sekretariatet för ekonomisk styrning och ledningsstöd finns en särskild huvudman som bl a ansvarar för samordningen av den ekonomiska styrningen inom departementets ansvarsområde, departementets arbete med budgetprocessen, arbetet som rör Natos gemensamma finansiering, och som svarar för Myndigheten för totalförsvarsanalys.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se

Din bakgrund
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom för tjänsten relevant område och erfarenhet av kvalificerat arbete i Regeringskansliet eller annan statlig myndighet. Du har flerårig och aktuell erfarenhet av att som chef framgångsrikt leda och utveckla både medarbetare och verksamhet. Har du erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete samt ledningsgruppsarbete är det meriterande.

Du behöver ha goda kunskaper inom verksamhetsplanering och budgetarbete samt kunskap om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser. Du får gärna ha kunskap om Försvarsdepartementets politikområden och vi förutsätter vi att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska.

Dina egenskaper
Som chef krävs att du på ett strukturerat sätt kan leda och utveckla verksamheten. Du är genuint intresserad av organisatoriska frågor och ledarskap och bidrar till att skapa engagemang och delaktighet i arbetet. Du har en mycket god samarbetsförmåga, är analytisk och har en mycket god kommunikativ förmåga. Du har vidare gott omdöme och hög integritet. Arbetet är ofta långsiktigt och ibland är beslutsprocesserna omfattande, vilket ställer krav på din uthållighet. Det krävs att du är flexibel, initiativtagande och har förmåga att driva parallella processer. Tempot är tidvis högt och arbetet förutsätter en god förståelse för kraven på arbete i en politiskt styrd miljö och att du kan anpassa dig till nya situationer.

Övrigt
Tillsvidareanställning som departementsråd med ett tidsbegränsat förordnande som enhetschef i fem år med möjlighet till förlängning.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta statssekreteraren Peter Sandwall eller HR-ansvarig Johan Olsson. Fackliga kontaktpersoner är Katja Wahlsten, Saco eller Karina Åbom-Engberg, ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 18 augusti 2024.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Försvarsdepartementet ansvarar för frågor om Sveriges militära försvar samt samordning av det civila försvaret och samhällets krisberedskap.

Ansök nu

Handläggare för myndighetsstyrning- Enheten för domstols- och åklagarfrågor

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 28
Enheten för domstols- och åklagarfrågor, Justitiedepartementet, Regeringskansliet

Vill du arbeta i händelsernas centrum med styrning, utveckling och uppföljning av myndigheter som är centrala för ett rättssäkert samhälle? Som medarbetare hos oss får du ett viktigt uppdrag med omväxlande arbetsuppgifter som bidrar till samhällsutvecklingen. Varje dag.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Enheten för domstols- och åklagarfrågor ansvarar för flera av rättsväsendets centrala myndigheter, bl.a. Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrotts­myndigheten, Rättsmedicinalverket, Justitiekanslern, Integritetsskyddsmyndigheten och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Enheten ansvarar även för lagstiftning, bl.a. inom den centrala processrätten och åklagarväsendet, samt för internationella förhandlingar. Totalt består enheten av 28 medarbetare, varav sex arbetar med myndighetsstyrning och budgetfrågor.

Vi söker handläggare som ska arbeta med styrning, utveckling och uppföljning av enhetens myndigheter. Arbetet innebär bl.a. att ta fram regleringsbrev, förbereda myndighetsdialoger, göra olika verksamhetsanalyser och samordna ärenden som rör uppdrag till myndigheterna. Det innefattar även andra handläggande arbetsuppgifter inom enhetens sakområde kopplade till myndigheterna, till exempel att ta fram underlag och talepunkter till den politiska ledningen, bereda ärenden och driva processer inom enhetens ansvarsområden. Enheten har ett mycket brett uppdrag och vi arbetar tillsammans som ett lag för att genomföra det, du kan därför komma att bidra inom flera delar av enhetens verksamhet. Frågor med internationella inslag förekommer. Arbetet präglas dessutom av nära dialog och samarbete såväl inom enheten som med andra enheter inom departementet och Regeringskansliet samt med andra myndigheter.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen, företrädelsevis med samhällsvetenskaplig inriktning, till exempel ekonomi, statsvetenskap eller juridik. Vi ser också att du har erfarenhet av arbete med myndighetsstyrning eller annat kvalificerat arbete i Regeringskansliet, och/eller liknande erfarenhet av arbete på central nivå vid en statlig myndighet. Vidare har du goda kunskaper i den svenska förvaltningsmodellen och dess processer samt mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Erfarenhet av arbete i Hermessystemet och den statliga budget­processen är meriterande.

Dina egenskaper
Arbetet kräver uthållighet och flexibilitet där du som handläggare behöver vara självständig och kunna strukturera, prioritera, samordna och ta initiativ till att driva dina processer framåt. Du har också en mycket god samarbetsförmåga och är lösningsorienterad. Även din analytiska förmåga behöver vara mycket god. Med det menar vi att du har förmåga att se övergripande samband och beskriva dess praktiska betydelse och konsekvenser på ett kärnfullt sätt.  

Enhetens ansvarsområde gör att det ofta kan krävas snabba ställningstaganden i dagsaktuella frågor och du bör därför tycka att det är roligt att arbeta under förhållanden där du får vara beredd på det oförutsedda och rycka in där det behövs, även om tiden ibland är knapp. Som myndighets­handläggare kommer du att ha både interna och externa kontakter och det är betydelse­fullt att du kan skapa och bibehålla relationer. Mot bakgrund av att våra frågor kan ha internationell anknytning behöver du utöver svenska också kunna arbeta obehindrat på engelska. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering.

Övrigt
Vi erbjuder en eller flera tjänster, antingen som tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning. Tillsvidareanställningar inleds med sex månaders provanställning.

Befattningarna är placerade i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Linda Billung som är enhetschef, på 08-405 47 58 eller Emma Pleiner som är biträdande enhetschef, på 08-405 33 61. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Ana Acosta på 08-405 39 42. Fackliga kontaktpersoner är Peter Munck för Saco och Catarina de Grad för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. 

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 18 augusti 2024.

 

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland andra polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. Departementet ansvarar också för migrationsfrågor. Lagstiftningen inom statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt ligger inom departementets ansvarsområde.

Ansök nu