Stockholm: Utredare med erfarenhet av samordning/koordinering i komplex miljö, Stoc

Hitta ansökningsinfo om jobbet Utredare med erfarenhet av samordning/koordinering i komplex miljö, Stoc i Stockholm. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Stockholm inom den kategorin.

Publicerad: 2022-06-23 // Varaktighet: Heltid

Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: Ca. 4 månader
- Uppdragsstart: Enligt ök.
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Omfattning: 100%
- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.


Arbetsbeskrivning
För att säkerställa en ändamålsenlig anläggning med avseende på funktion, kostnad och förvaltningsbarhet behöver samverkan ske mellan projektet och linjeorganisationen. För projektets räkning avropas nu en konsult med uppgiften att stödja förvaltningarna i denna samverkan i rollen som facilitator i den gemensamma arbetsgruppen, vilket innebär att:

- på uppdrag av gruppledarna (en per förvaltning) facilitera gruppens arbete genom att planera, förbereda, genomföra och dokumentera arbetsmöten, samt vid behov workshops och andra möten.
- bevaka, organisera och följa upp ärenden i projektets ärendehanteringssystem samt initiera aktiviteter utifrån dessa.
- äga ansvar för arbetsgruppens actionslista och följa upp punkter på denna;
- stötta gruppledarna vid eskalering av frågor till beredningsgrupp och gemensamt ledningsmöte inför beslut eller vägval.
- bereda och förankra frågor från arbetsgruppen.
- hantera remisser inom trafikförvaltningen med koppling till projektet.
- tillse att material som efterfrågas av arbetsgruppens samlas in, sammanställs och tillgängliggörs för densamma, samt på eget initiativ ta fram kunskapsunderlag till nytta för gruppens arbete.
- genomföra och/eller skriva beställning på utredningar kopplade till uppkomna frågeställningar.
- identifiera gap och risker ur olika perspektiv exempelvis avseende ansvar, gränssnitt mot befintligt kollektivtrafiksystem och genomförbarhet, samt dokumentera riskerna i en risklista.
- till gruppledarna avrapportera framdrift i aktuella ärenden, risker och osäkerheter kopplade till samverkan samt ge förslag på risk- och osäkerhetsreducerande åtgärder.


Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):
- Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet av att leda och självständigt genomföra utredningar och analyser inom området kollektivtrafik i tidiga skeden.
- Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet av planering av spårtrafiksystem.
- Konsulten ska ha relevant eftergymnasial utbildning.
- Konsulten ska ha minst 5 års relevant erfarenhet av roller som innefattar samordning/koordinering i komplex miljö.


Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):
- Konsulten bör ha erfarenhet av att bereda beslutsärenden inom besluts- och investeringsprocesser i offentlig förvaltning. Ska redovisas i minst ett utfört uppdrag de senaste 5 åren.

______________________

Hur du kommer vidare

- Sök uppdraget genom denna annons
- I ansökan anger du ett kravställt timpris
- Lägg in ett CV på svenska i word-format
- Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.


Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Stockholm som Civilingenjör, anläggning

Nedan visas andra jobb i Stockholm som Civilingenjör, anläggning.

Senior Workshop Consultant

Läs mer Maj 6
We’re looking for a proactive, analytical and business-minded Workshop Consultant, looking to scale one of the fastest growing startups in Stockholm - ever. What drives us is to constantly improve things, primarily through accelerating the transition to electric mobility, and creating amazing customer experiences in an industry ripe for disruption.

About Carla

At Carla we believe that more people should be able to drive electric. What drives us is to constantly improve things, primarily through accelerating the transition to electric mobility, and creating amazing customer experiences in an industry ripe for disruption. Therefore, we have set out to build the safest, most convenient and transparent way to sell, buy, or lease an electric car. Carla was founded in 2020 in Stockholm, with strong VC backing. We are now in an exciting growth phase and we're looking to hire people who have that magical mix of being great at what they do, show a strong drive, can obsess over consumer centricity, whilst being humble and eager to learn.

Recruitment need

Carla is looking for an exceptional Workshop Consultant to join our fast-growing operations team. In this role, you will support our Site Manager in a busy and demanding production site. Your days will revolve around vehicle inspection flows through to handover process development & automation. Your main responsibility will be to identify and act upon development areas and implement new approaches and methodologies to improve operations in our brand new workshop in Kungsängen. The role is focusing on and working around tight deadlines to ensure customer requirements are being maintained and high quality standards are met.

About the role

We are looking for a senior Workshop Consultant who can provide insight into business performance and areas and suggest methods to improve operations. In this role you will map our vehicle routes into refurbishment and distribute workflows to maximize our site capacity. You will build reporting dashboards for quality & program management.

Responsibilities and concrete examples of work tasks include (but are not limited to):

- Support in overseeing the production process to ensure vehicles remain on schedule, highlighting any delays as soon as possible
- Identify post sale cost reductions
- Measure the impact of delays, disruptions and/or changes to plans and implement appropriate solutions.
- Ensure a robust control of paint and materials costs
- Drive absence management across the site
- Conduct operations reviews
- Work closely with the training team to identify and support employee training and development plans
- Meet and exceed all KPIs such as: Productivity, Efficiency, Utilisation and Work in Progress (WIP)

- Final Quality control checks and ' Sign Off '
- Place stock orders and ensure regular stock checks are carried out
- Provide daily updates on vehicles that have failed Quality Control checks

- Oversee the day-to-day routines and processes
- Implement and oversee operational approaches and methodologies
- Present insights and recommendations to the management team for decision-making and strategic planning


Qualifications:

- Technical background and previous experience from managing production and/or production engineering and development
- Excellent analytical skills and strong business acumen
- Skilled within Operations Management, Lean, Material- and Production Planning
- Proficient in data manipulation and Excel/Google Sheets
- General data presentation/”storytelling” abilities
- Strong ability to identify development areas and implement solutions to maximize business efficiency
- Adept at understanding complex problems and visualizing your findings to stakeholders
- Familiar with working with technology, e.g. tablets, smart phones
- A curious mindset, - you are someone who always questions routines/processes and proactively drives continuous improvement


Meritorious:

- Previous experience from a start-up or hyper-growth environment
- Experience from management consulting
- Experience from a similar role in the automotive or industrial sector


Characteristics:

- You will be someone that enjoys working in a fast paced environment with a hands on attitude and at heart with a data-driven mindset, sharing fresh ideas for how to apply best practice to improve efficiency by reducing operating costs while increasing productivity.
- This role includes close cooperation with several internal functions as well as external contacts and outstanding communication skills are required in both Swedish and English
- Curious mindset and loves to question the reasons behind existing processes in order to ensure continuous improvement
- Proactive do:er
- Car enthusiast


Educational background

- Minimum a BSc degree, within computer science, management, engineering, economics, finance or equivalent

What we offer

Most of all, this is a fantastic opportunity to work for a category-defining company, with great values, and a business model that doesn't talk about sustainability - but is based on it. What drives us is to constantly improve things, primarily by accelerating the transition to electric mobility, and creating amazing customer experiences in an industry ripe for disruption.

Apart from that, we offer:

- A career-defining role at an early-stage startup and an opportunity to grow and learn from knowledgeable co-workers
- We’re a startup, which means we work smarter not harder. Life-work balance still plays an important role in creating long-lasting productivity and output
- A workplace that believes strength is found in diversity. We hire people regardless of background, education, experience or gender
- Market competitive salary, and stock option program

Ansök nu

Tidsplanerare till tunnelbanan

Läs mer Apr 12
Vi söker en tidplanerare till tunnelbanan i Stockholm.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

I rollen som tidplanerare för Avdelning söder arbetar du med de olika projekten på Avdelning söder, som ansvarar för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka, Södermalm och Söderort.

Vi går nu in i ett intensivt skede med uppstart av de stora tunnelentreprenaderna samtidigt som planeringen för våra bygg, installationer och BEST arbeten är i full gång.

Vi söker en erfaren projekttidsplanerare som kommer att jobba med upprättande, avstämning, analys och presentation av tidplaner.

Du är en driven planerare och kommer jobba nära avdelningens olika projekt med planering genom projektets olika faser från projektering, upphandling, markåtkomst, hållbarhet, syneförrättning, produktion, provning, idrifttagning och överlämning. Även arbete med framtagande av beslutsunderlag förekommer.

Tid är en viktig styrfaktor för projektet. En framgångsfaktor för förvaltningen är att upprätta strategier för tidsstyrning och möjliggöra en sammanhållen planering med god framförhållning för hela projektet. Du förväntas att aktivt delta i arbetet för att skapa en medvetenhet och fokus på tidplanen.

Som tidplanerare ingår du i avdelningens stab och kommer att jobba i nära samverkan med avdelningens huvudtidplanerare.

Krav (OBS, obligatoriska)

Arbetat med tidsplanering i minst 3 år i större multidisciplinärt infrastrukturprojekt.

Ha minst 10 års arbetslivserfarenhet inom bygg, anläggnings- och/eller infrastrukturbranschen.

Har arbetat med tidplanering i minst 5 år.

Erfarenhet av att tidplanera i tidplaneringsverktyget Primavera i minst 2 år.

Meriterande

Ha arbetat med tidplanering i minst 10 år.

Erfarenhet av tidplanering av provning och driftsättning i minst 1 större projekt.

Erfarenhet av tidplanering av installationer och/eller BEST (bana, el, signal och tele) i minst 1 större projekt.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats, tjänstepension och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Projektingenjör väg till Trafikverket

Läs mer Mar 28
Vi söker en projektingenjör väg till Trafikverket i Stockholm.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Som erfaren projektingenjör arbetar man inom projektledningen. Arbetsuppgifterna kan variera efter behov, men är huvudsakligen av administrativ art. Utifrån intresse och kompetensprofil finns möjligheter att påverka arbetets innehåll. Uppdraget är lämpligt för en person med en profil som vill vidareutveckla sig inom rollen som erfaren Projektingenjör. Behärskar grundläggande metoder och verktyg för projektledning, planering, uppföljning och ekonomistyrning.

KravUniversitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) inom bygg och an-läggning, samhällsplanering, projektledning eller ekonomi alternativt annan utbildning i kombination med erfarenheter som beställaren bedömer som likvärdig.

Minst tre års erfarenhet av arbete i projektorganisation, arbetsinsatsen ska ha stått för minst 80% av beläggningen för personen. Erfarenheten ska vara införskaffad under de senaste fem åren.

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

B-körkort.Meriterande

12 månaders dokumenterad erfarenhet av vägprojekt i planerings- eller produktionsskede.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats, tjänstepension och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Senior mark- och fastighetsförhandlare till tunnelbanan

Läs mer Mar 17
Vi söker en senior mark- och fastighetsförhandlare till tunnelbanan i Stockholm.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Avdelning väst har under 2022 inlett en intensiv fas (systemhandlingsskedet) och startar upp flera upphandlade uppdrag. Initialt fokus är utredningar kring utformning och genomförbarhet samt hantering av de formella processer, intressentdialog med mera som krävs för planläggning och miljöprövning. För att jobba vidare med dessa frågor behöver avdelningen stärka upp organisationen inom projektenhet Plan och Miljötillstånd. Uppdraget består i att vara drivande i arbetet med markåtkomst samt framtagande och förhandling av nödvändiga avtal. Rollen innebär bland annat att:

Vara fastighetsrättsligt stöd i planläggningen för tunnelbana till Älvsjö.

Vara avdelningens representant/sakkunnig i fastighetsfrågor vid kontakter med fastighetsägare och verksamhetsutövare som påverkas av projektet

Handlägga ärenden rörande markåtkomst innebärande bl.a. avtalsförhandlingar med fastighetsägare och andra intressenter samt upprätta avtal såsom nyttjanderätter, servitut och genomförandeavtal

Företräda förvaltningen i lantmäteriförrättningar.

Krav

Civilingenjör med inriktning på lantmäteri eller samhällsbyggnad eller annan motsvarande formell kompetens.

Minst 8 års erfarenhet av arbete med förhandling och framtagande av markåtkomst- och genomförandeavtal i exploaterings- eller infrastrukturprojekt.

Minst 4 års arbetserfarenhet av markåtkomst (avtalshantering) i stortsadsområden.

Meriterande

4 års arbetserfarenhet av markåtkomst med järnvägsplan i storstadsområde.

4 års arbetserfarenhet av fastighetsbildning avseende infrastruktur.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats, tjänstepension och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

A-hub söker Projektchef till NCC!

Läs mer Mar 7
NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och Fastighetsutveckling med en omsättning på ca 54 Mdr SEK och 14 500 anställda 2020. De utmanar sig själva för att driva utvecklingen och skapar hållbara lösningar som för samhället framåt med ny kunskap.

De är ett företag som ständigt utmanar sig själva för att skapa en bättre morgondag med hållbara lösningar av högsta klass. Deras framgång ligger i förmågan att arbeta tillsammans, använda kunskap och driva alla unika projekt som deras kunder anförtror dem. Tillsammans med deras värdeord ärlighet, respekt, och tillit - driver de utvecklingen framåt, lyssnar till sin omvärld, delar idéer och samarbetar!

Läs mer om NCC och vad de gör här! (https://www.ncc.se/)

OM ROLLEN

Vi söker nu fler projektchefer till NCC! Vill du vara med och skapa framtidens samhälle? Vi söker dig som vill axla rollen som Projektchef inom mark och anläggning till deras team i Stockholm! I rollen tar du dig an byggprojekt där du ansvarar för tids-, kvalitets- och kostnadsramar samt säkerhetsställer att kundens förväntningar uppfylls. Du leder arbetet så att projektet genomförs med högsta möjliga produktivitet. NCC förväntar sig även att du leder projektet i enlighet med deras värderingar, policys och lagar/avtal och verksamhetssystem.

Exempel på ansvarsområden:

- Ekonomi, styrning och kontroll av projekt
- Upprätthålla nära kontakt med kund
- Personalansvar för platschefer och arbetsledare
- Vidta åtgärder så att tilldelade projekt genomförs enligt lag, avtal, NCC värderingar, policys och riktlinjer
- Optimera fördelning av avdelningens produktionsresurser
- Vidareutveckla och följa upp befintliga kundrelationer


DU ERBJUDS

- En utmanande roll med stor frihet i en växande och trygg organisation
- Att verka i ett värderingsdrivet och entreprenöriellt bolag med likasinnade kollegor
- Stora utvecklingsmöjligheter inom bolaget - NCC jobbar strukturerat med utveckling!
- Work life balance - för NCC är det otroligt viktigt att du mår bra både på och utanför arbetet!
- Få arbeta i ett bolag som strategisk arbetar med hållbarhets- och samhällsfrågor
- Goda förmåner i form av exempelvis bonusprogram, friskvård, pension, personalbil etc.
VEM ÄR DU?

- Högskoleutbildning inom relevant område
- Relevant arbetslivserfarenhet exempelvis som platschef eller projektchef
- Arbetslivserfarenhet av mark och anläggning
- Du har B-körkort
- Du har strategisk kompetens och förståelse för byggprocessen - där vi helst ser att du tidigare har hanterat stora projekt där du haft personalansvar, ansvarat för ekonomistyrning och kontrakt
- Förståelse för vilka parametrar som påverkar NCC's affär


SOM PERSON TROR VI DU HAR/ÄR:

- Kommunikativ
- Problemlösande
- Engagerad
- Flexibel
- Lyhörd


ÖVRIG INFORMATION

Start: Enligt överenskommelse.
Arbetstider: Heltid, ordinarie kontorstider.
Plats: Stockholm
Anställningsform: Detta uppdrag är en rekrytering och anställningen sker direkt hos vår kund. Lön, villkor och dylikt diskuteras separat.

Rekryteringsprocessen hanteras av A-hub. NCC's önskemål är därför att alla frågor rörande tjänsten hanteras av A-Hub (https://www.a-hub.se/).

För frågor kring tjänsten hör av dig till ansvarig rekryterare Fernando@a-hub.se

Ansök nu

Andra jobb i Stockholm från Shaya Solutions AB

Nedan visas andra jobb i Stockholm från Shaya Solutions AB .

Säljare som vill ta nästa kliv inom tjänstesektorn, Stockholm

Account manager
Läs mer Apr 21
Vi söker nu en Säljare med fokus på försäljning av konsulttjänster. Är du driven, utåtriktad och är snabblärd, så är du en potentiell kandidat för tjänsten.

Vem är du och vad jobbet går ut på

Det börjar alltid med människan och personegenskaperna. Har du rätt driv och inställning till lärande av tex. arbetsuppgifter och kompetenser (på en generell och grundläggande nivå), är prestigelös och pragmatisk - så kan du komma väldigt långt.

Det finns ett antal saker som är självklara som du måste besitta för att överhuvudtaget vara aktuell och det är

- Språket - du måste kunna prata svenska på en professionell nivå. Dvs. besitta ett språkbruk som håller på en professionell yrkesmiljö. Engelska behöver du kunna flytande.

- Kompetensen - vi verkar inom IT, Management och Teknik. Det betyder att du kommer att beröra dessa områden på en ytlig nivå som Account Manager. Det är en fördel om du är utbildad inom något av områdena, men inget måste. Det blir då oerhört viktigt att du åtminstone har ett stort intresse i att lära dig och snabbt komma på banan på vad de olika rollerna gör och vilken nytta det kan göra för de kunder vi jobbar med.


Konkret kommer du att jobba med kalla samtalsförsäljning för att utveckla en relation till nya kunder. Du kommer att jobba med att fortsätta utveckla en relation till befintliga kunder och delta på kundmöten. Det blir viktigt att etablera relation till konsulter som bolaget i framtiden avser att anställa att tillsätta på uppdrag, samtidigt som tid kommer att ges för att utveckla en relation till befintliga konsulter.

Välkommen med din ansökan snarast, vi går igenom ansökningar löpande. Vi ber dig att bifoga såväl CV som personligt brev.

Tjänsten är öppen för ansökan så länge det är möjligt att ansöka.

Startdatum enligt överenskommelse.

Om företaget

Shaya Solutions är en konsult- och kompetenspartner med fokus på IT, Management och Teknik där människor och relationer står i centrum. Vi förenklar företagandet och stöttar nuvarande och framtida mikroföretagare i Sverige att utvecklas och nå kunder genom vår starka kundcentrering och säljfokus.

Vi verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm.

Besök oss gärna på vår hemsida för mer information om bolaget: www.shayasolutions.com (http://www.shayasolutions.com/)

Vänliga hälsningar,
Teamet på Shaya Solutions

Annons- och telefonförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Säljare som vill ta nästa kliv inom tjänstesektorn, Stockholm

Account manager
Läs mer Apr 17
Vi söker nu en Säljare med fokus på försäljning av konsulttjänster. Är du driven, utåtriktad och är snabblärd, så är du en potentiell kandidat för tjänsten.

Vem är du och vad jobbet går ut på

Det börjar alltid med människan och personegenskaperna. Har du rätt driv och inställning till lärande av tex. arbetsuppgifter och kompetenser (på en generell och grundläggande nivå), är prestigelös och pragmatisk - så kan du komma väldigt långt.

Det finns ett antal saker som är självklara som du måste besitta för att överhuvudtaget vara aktuell och det är

- Språket - du måste kunna prata svenska på en professionell nivå. Dvs. besitta ett språkbruk som håller på en professionell yrkesmiljö. Engelska behöver du kunna flytande.

- Kompetensen - vi verkar inom IT, Management och Teknik. Det betyder att du kommer att beröra dessa områden på en ytlig nivå som Account Manager. Det är en fördel om du är utbildad inom något av områdena, men inget måste. Det blir då oerhört viktigt att du åtminstone har ett stort intresse i att lära dig och snabbt komma på banan på vad de olika rollerna gör och vilken nytta det kan göra för de kunder vi jobbar med.


Konkret kommer du att jobba med kalla samtalsförsäljning för att utveckla en relation till nya kunder. Du kommer att jobba med att fortsätta utveckla en relation till befintliga kunder och delta på kundmöten. Det blir viktigt att etablera relation till konsulter som bolaget i framtiden avser att anställa att tillsätta på uppdrag, samtidigt som tid kommer att ges för att utveckla en relation till befintliga konsulter.

Välkommen med din ansökan snarast, vi går igenom ansökningar löpande. Vi ber dig att bifoga såväl CV som personligt brev.

Tjänsten är öppen för ansökan så länge det är möjligt att ansöka.

Startdatum enligt överenskommelse.

Om företaget

Shaya Solutions är en konsult- och kompetenspartner med fokus på IT, Management och Teknik där människor och relationer står i centrum. Vi förenklar företagandet och stöttar nuvarande och framtida mikroföretagare i Sverige att utvecklas och nå kunder genom vår starka kundcentrering och säljfokus.

Vi verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm.

Besök oss gärna på vår hemsida för mer information om bolaget: www.shayasolutions.com (http://www.shayasolutions.com/)

Vänliga hälsningar,
Teamet på Shaya Solutions

Annons- och telefonförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Säljare som vill ta nästa kliv inom tjänstesektorn, Stockholm

Account manager
Läs mer Apr 19
Vi söker nu en Säljare med fokus på försäljning av konsulttjänster. Är du driven, utåtriktad och är snabblärd, så är du en potentiell kandidat för tjänsten.

Vem är du och vad jobbet går ut på

Det börjar alltid med människan och personegenskaperna. Har du rätt driv och inställning till lärande av tex. arbetsuppgifter och kompetenser (på en generell och grundläggande nivå), är prestigelös och pragmatisk - så kan du komma väldigt långt.

Det finns ett antal saker som är självklara som du måste besitta för att överhuvudtaget vara aktuell och det är

- Språket - du måste kunna prata svenska på en professionell nivå. Dvs. besitta ett språkbruk som håller på en professionell yrkesmiljö. Engelska behöver du kunna flytande.

- Kompetensen - vi verkar inom IT, Management och Teknik. Det betyder att du kommer att beröra dessa områden på en ytlig nivå som Account Manager. Det är en fördel om du är utbildad inom något av områdena, men inget måste. Det blir då oerhört viktigt att du åtminstone har ett stort intresse i att lära dig och snabbt komma på banan på vad de olika rollerna gör och vilken nytta det kan göra för de kunder vi jobbar med.


Konkret kommer du att jobba med kalla samtalsförsäljning för att utveckla en relation till nya kunder. Du kommer att jobba med att fortsätta utveckla en relation till befintliga kunder och delta på kundmöten. Det blir viktigt att etablera relation till konsulter som bolaget i framtiden avser att anställa att tillsätta på uppdrag, samtidigt som tid kommer att ges för att utveckla en relation till befintliga konsulter.

Välkommen med din ansökan snarast, vi går igenom ansökningar löpande. Vi ber dig att bifoga såväl CV som personligt brev.

Tjänsten är öppen för ansökan så länge det är möjligt att ansöka.

Startdatum enligt överenskommelse.

Om företaget

Shaya Solutions är en konsult- och kompetenspartner med fokus på IT, Management och Teknik där människor och relationer står i centrum. Vi förenklar företagandet och stöttar nuvarande och framtida mikroföretagare i Sverige att utvecklas och nå kunder genom vår starka kundcentrering och säljfokus.

Vi verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm.

Besök oss gärna på vår hemsida för mer information om bolaget: www.shayasolutions.com (http://www.shayasolutions.com/)

Vänliga hälsningar,
Teamet på Shaya Solutions

Annons- och telefonförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Säljare som vill ta nästa kliv inom tjänstesektorn, Stockholm

Account manager
Läs mer Apr 10
Vi söker nu en Säljare med fokus på försäljning av konsulttjänster. Är du driven, utåtriktad och är snabblärd, så är du en potentiell kandidat för tjänsten.

Vem är du och vad jobbet går ut på

Det börjar alltid med människan och personegenskaperna. Har du rätt driv och inställning till lärande av tex. arbetsuppgifter och kompetenser (på en generell och grundläggande nivå), är prestigelös och pragmatisk - så kan du komma väldigt långt.

Det finns ett antal saker som är självklara som du måste besitta för att överhuvudtaget vara aktuell och det är

- Språket - du måste kunna prata svenska på en professionell nivå. Dvs. besitta ett språkbruk som håller på en professionell yrkesmiljö. Engelska behöver du kunna flytande.

- Kompetensen - vi verkar inom IT, Management och Teknik. Det betyder att du kommer att beröra dessa områden på en ytlig nivå som Account Manager. Det är en fördel om du är utbildad inom något av områdena, men inget måste. Det blir då oerhört viktigt att du åtminstone har ett stort intresse i att lära dig och snabbt komma på banan på vad de olika rollerna gör och vilken nytta det kan göra för de kunder vi jobbar med.


Konkret kommer du att jobba med kalla samtalsförsäljning för att utveckla en relation till nya kunder. Du kommer att jobba med att fortsätta utveckla en relation till befintliga kunder och delta på kundmöten. Det blir viktigt att etablera relation till konsulter som bolaget i framtiden avser att anställa att tillsätta på uppdrag, samtidigt som tid kommer att ges för att utveckla en relation till befintliga konsulter.

Välkommen med din ansökan snarast, vi går igenom ansökningar löpande. Vi ber dig att bifoga såväl CV som personligt brev.

Tjänsten är öppen för ansökan så länge det är möjligt att ansöka.

Startdatum enligt överenskommelse.

Om företaget

Shaya Solutions är en konsult- och kompetenspartner med fokus på IT, Management och Teknik där människor och relationer står i centrum. Vi förenklar företagandet och stöttar nuvarande och framtida mikroföretagare i Sverige att utvecklas och nå kunder genom vår starka kundcentrering och säljfokus.

Vi verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm.

Besök oss gärna på vår hemsida för mer information om bolaget: www.shayasolutions.com (http://www.shayasolutions.com/)

Vänliga hälsningar,
Teamet på Shaya Solutions

Annons- och telefonförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Säljare som vill ta nästa kliv inom tjänstesektorn, Stockholm

Account manager
Läs mer Apr 10
Vi söker nu en Säljare med fokus på försäljning av konsulttjänster. Är du driven, utåtriktad och är snabblärd, så är du en potentiell kandidat för tjänsten.

Vem är du och vad jobbet går ut på

Det börjar alltid med människan och personegenskaperna. Har du rätt driv och inställning till lärande av tex. arbetsuppgifter och kompetenser (på en generell och grundläggande nivå), är prestigelös och pragmatisk - så kan du komma väldigt långt.

Det finns ett antal saker som är självklara som du måste besitta för att överhuvudtaget vara aktuell och det är

- Språket - du måste kunna prata svenska på en professionell nivå. Dvs. besitta ett språkbruk som håller på en professionell yrkesmiljö. Engelska behöver du kunna flytande.

- Kompetensen - vi verkar inom IT, Management och Teknik. Det betyder att du kommer att beröra dessa områden på en ytlig nivå som Account Manager. Det är en fördel om du är utbildad inom något av områdena, men inget måste. Det blir då oerhört viktigt att du åtminstone har ett stort intresse i att lära dig och snabbt komma på banan på vad de olika rollerna gör och vilken nytta det kan göra för de kunder vi jobbar med.


Konkret kommer du att jobba med kalla samtalsförsäljning för att utveckla en relation till nya kunder. Du kommer att jobba med att fortsätta utveckla en relation till befintliga kunder och delta på kundmöten. Det blir viktigt att etablera relation till konsulter som bolaget i framtiden avser att anställa att tillsätta på uppdrag, samtidigt som tid kommer att ges för att utveckla en relation till befintliga konsulter.

Välkommen med din ansökan snarast, vi går igenom ansökningar löpande. Vi ber dig att bifoga såväl CV som personligt brev.

Tjänsten är öppen för ansökan så länge det är möjligt att ansöka.

Startdatum enligt överenskommelse.

Om företaget

Shaya Solutions är en konsult- och kompetenspartner med fokus på IT, Management och Teknik där människor och relationer står i centrum. Vi förenklar företagandet och stöttar nuvarande och framtida mikroföretagare i Sverige att utvecklas och nå kunder genom vår starka kundcentrering och säljfokus.

Vi verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm.

Besök oss gärna på vår hemsida för mer information om bolaget: www.shayasolutions.com (http://www.shayasolutions.com/)

Vänliga hälsningar,
Teamet på Shaya Solutions

Annons- och telefonförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Kommunikatör med erfarenhet av intressentanalyser, Stockholm

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Jun 16
Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: Ca. 10 månader
- Uppdragsstart: Enligt ök.
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Omfattning: 50%
- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.


Arbetsbeskrivning
Kommunikatören ska kvalitetssäkra och efter hand uppdatera projektets intressentanalys, kommunikationsplan och företagspresentation.

Delta i, driva, dokumentera, kvalitetssäkra samt bidra till att åtgärdsförslag till kommunikativa underlag ska kunna förankras för att höja kunder och resenärers medvetenhet om rätt beteende och åtgärder inför och vid terrorattentat eller alvarliga våldshandlingar med konsekvenser för samhället. Stödja projektet över tid med att ta fram förslag om nya, eller anpassa befintliga, utåtriktade kommuniceringar i syfte att förankra projektets mål och leveranser hos kollektivtrafikens beslutande nivåer.

Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):
- Akademisk examen inom kommunikation, samhälle, medieproduktion med inriktning mot samhällskommunikation.
- Minst 4 års erfarenhet av samhällskommunikation eller motsvarande
- Erfarenhet från minst 1 liknande uppdrag för regional eller nationell myndighet.
- Erfarenhet från minst 1 tidigare uppdrag av att ta fram kommunikationsplaner och intressentanalyser.
- Erfarenhet från minst 1 tidigare uppdrag av att ta fram styrande- och stödjande dokumentation samt rapporter.
- Erfarenhet från minst 1 tidigare uppdrag av att förmedla organisationens budskap och varumärke samt spridit information till samhällets medborgare och till media.


Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):
- Erfarenhet från minst 1 tidigare uppdrag av förankringsarbeten hos beslutsfattare i offentlig eller privat organisation.
- Har genomfört minst en utbildningsinsats för privat eller offentlig aktör i att utveckla medarbetares kommunikativa förmåga.
- Erfarenhet av att agera projektledare i minst 1 tidigare uppdrag.
- Har tagit fram företagspresentationer i tryck eller digital form från minst 2 tidigare uppdrag
- Har erfarenhet av att arbeta för kollektivtrafikmyndighet från minst 1 tidigare uppdrag
- Erfarenhet från minst 1 tidigare uppdrag av att faciliterat eller deltagit i arbete med kommunikationssamordning mellan fler än 5 offentliga eller privata aktörer.


Önskemål om personliga egenskaper:

- Konsulten ska ha förmåga att jobba självständigt
- Konsulten ska ha mycket goda kommunikationsegenskaper
- Konsulten ska ha en förmåga att tänka proaktivt.
- Konsulten ska vara lösningsorienterad
- Konsulten ska vara lyhörd
- Konsulten ska vara initiativrik och kunna ta för sig______________________

Hur du kommer vidare

- Sök uppdraget genom denna annons
- I ansökan anger du ett kravställt timpris
- Lägg in ett CV på svenska i word-format
- Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.


Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu