Stockholm: Utvecklingsledare med fokus på ungdomar och fritidsverksamhet

Hitta ansökningsinfo om jobbet Utvecklingsledare med fokus på ungdomar och fritidsverksamhet i Stockholm. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Stockholm inom den kategorin.

Publicerad: 2021-11-25 // Varaktighet: Heltid

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Kulturförvaltningen arbetar för att alla i Stockholm ska ta del av ett kulturliv som är angeläget och av hög kvalitet.

Det kulturella utbudet i Stockholm ska bestå av en mångfald av olika uttryck som når alla stockholmare. Verksamheten omfattar Kulturskolan, Stockholms stadsbibliotek, Liljevalchs konsthall, Stockholm konst, Evenemangsavdelningen, Stadsmuseet och Medeltidsmuseet. Kulturförvaltningen ger även stort stöd till det fria kulturlivet.

Kulturstrategiska staben på Kulturförvaltningen arbetar med strategisk utveckling och kulturstöd till det fria kulturlivet. Särskilda strategiska utvecklingsområden är stadsutveckling och barn- och ungdomskulturfrågor. Vi arbetar också med stöd till det fria kultur- och föreningslivet, folkbildning och samlingslokaler.


Bidra till en meningsfull fritid för Stockholms barn och ungdomar

Kulturförvaltningen har ett nytt uppdrag att stötta och samordna stadsdelsförvaltningarnas arbete med fritidsfrågor. Vi söker dig som vill arbeta som utvecklingsledare och driva innovation och utveckling på en övergripande nivå i nära samverkan med stadens alla stadsdelar. Då tjänsten är ny får du goda möjligheter att påverka tjänstens innehåll och utforma arbetet med barn och ungas fritidsmöjligheter.Bakgrund

En av Stockholms stads målsättningar är att ”Alla barn och unga ska ha rätt till en meningsfull fritid och tillgång till trygga och jämställda mötesplatser. Stadens utbud av aktiviteter ska svara mot olika behov hos barn och unga med särskilt fokus på grupper som inte nås av dagens verksamheter”.

Under våren 2021 har kulturförvaltningen genom en extern utredare undersökt stadens fritids- och ungdomsgårdar. Målet är att Stockholms stads arbete inom fritidsverksamheten ska stärkas och därmed får ett ökat deltagande, mer jämlik tillgång och ett bredare verksamhetsinnehåll för stadens unga invånare. Utredningen visar bland annat att antalet besök på stadens fritids- och ungdomsgårdar idag är låg och målen om jämställdhet och jämlikhet uppnås inte. Däremot visar forskning att betydligt fler unga uttrycker en önskan om att vilja besöka en öppen fritidsverksamhet jämfört med hur stor andel som faktiskt gör det. Så potentialen att öka antalet besökare är god!

Som ett resultat av utredningen har behovet av en utvecklingsledare identifierats varför kulturförvaltningen nu inrättar en helt ny tjänst. Under 2022 kommer Stockholms kommunfullmäktige fatta beslut om en ny strategi för stadens fritidsgårdar. Ditt jobb blir att implementera strategin och vara ett strategiskt stöd i fritidsgårdarnas verksamhetsutveckling. Var med och påverka fritiden för 150 000 barn och unga i Stockholm!

 

Ditt uppdrag

Som utvecklingsledare hos oss är ditt huvudsakliga uppdrag att verka för ett jämlikt och jämställt fritidsutbud för stadens barn och ungdomar. Din uppgift är att genom olika insatser öka samverkan mellan berörda förvaltningar, civilsamhället och stadens fria kulturaktörer. Du förväntas driva utveckling och innovation inom verksamhetsområdet genom omvärldsbevakning, kartläggningar, studier och uppföljning. Ditt arbete syftar till att skapa en gemensam helhetsbild som bidrar till ökad kunskap om fritidsutbudet i Stockholms stad samt dess utvecklingspotential.

Du kommer bland annat att arbeta med

- processledning och utveckling av fritidsområdet i nära samverkan med stadens stadsdelsförvaltningar
- rådgivning inom trygghet och säkerhetsfrågor inom fritidsgårdsverksamhet
- att genomföra kartläggningar och utredningar utifrån nuläge och relevant forskning
- att ge stöd till verksamheter genom omvärldsbevakning
- att ta fram kompetensförstärkande gemensamma utbildningsinsatser
- att svara på skrivelser och remisser
- att handlägga ett stöd för ungas egna kulturprojekt.Arbetet som utvecklingsledare innebär många interna och externa kontakter med intresseorganisationer och andra förvaltningar och bolag i staden. Du arbetar både självständigt och tillsammans med andra och tar stort ansvar för din egen planering.

Som utvecklingsledare ingår du i enheten för stadsutveckling som är en del av kulturstrategiska staben. Du rapporterar till enhetschef.


Din kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som har

- flerårig högskoleutbildning inom sociologi, pedagogik eller annan relevant inriktning
- gedigen kunskap och erfarenhet av arbete med ungdomsfrågor och fritidsverksamhet
- erfarenhet av processledning som del i kvalitetsutveckling
- goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Det är meriterande om du har god kännedom om barn- och ungdomsinriktad kulturpolitik. 

I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga förmågor och färdigheter. För att lyckas i rollen är det viktigt att du är självgående och proaktiv i ditt arbete. Du strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer framåt, från att initiera aktiviteter till uppföljning och analys av resultat. Du är resultatorienterad, analytisk och har förmåga att dra slutsatser från komplexa underlag och situationer. Med en god kommunikativ förmåga kan du anpassa ditt budskap och förmedla det så att det är tydligt, såväl muntligt som skriftligt, för olika mottagare. Du är lyhörd inför andra och kan föra din talan och driva förändring. Du har lätt för att skapa engagemang och intresse hos andra, är prestigelös och lösningsorienterad. Att du har ett gediget intresse och engagemang för kulturpolitik i allmänhet och barn- och ungdomskulturfrågor i synnerhet har stor betydelse.

Missa inte chansen att bygga upp förvaltningens strategiska arbete för en meningsfull fritid för Stockholms barn och ungdomar!

Vi erbjuder ett spännande och självständigt arbete i en utvecklingsorienterad organisation. Tillsammans arbetar vi i en modern aktivitetsbaserad kontorsmiljö i Rinkeby.


Välkommen med din ansökan idag!Övrigt

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Stockholm som Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Nedan visas andra jobb i Stockholm som Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning.

Handläggare inom scenkonstområdet/teater

Läs mer Aug 3
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där ca 115 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)KULTURRÅDET
söker

Handläggare inom scenkonstområdet/teater
till enheten för konstarter och regional utveckling
Inom enheten för konstarter och regional utveckling arbetar vi med stöd och utveckling till musik, scenkonst, teater, bild- och form. Här finns även de handläggare som arbetar med regional utveckling inom kultursamverkansmodellen där ca 1,4 miljarder kronor fördelas till regionerna varje år. Kulturrådet beslutar om nivån på bidragen till respektive region med utgångspunkt i regionernas kulturplaner och i samråd med övriga berörda myndigheter i Samverkansrådet m.fl. Ytterligare information finns här: http://www.kulturradet.se/sv/verksamhet/Modell-for-kultursamverkan/

Just nu är vi femton medarbetare på enheten. Vi söker en medarbetare som vill bidra till att skapa goda förutsättningar för en fortsatt utveckling av kulturområdet.

Arbetsuppgifter
Du kommer främst att arbeta med frågor inom scenkonsten och särskilt inom teaterområdet med fokus på de regionala scenkonstverksamheterna, men även med bidrag till det fria kulturlivet inom scenkonst/teater. Du kommer att vara delaktig i bidragsgivningen inom kultursamverkansmodellen och medverka i den regionala dialogen. Du behöver därför ha en god överblick av den regionala utvecklingen inom kulturområdet. Du kommer att ingå i det team om fyra personer som arbetar med scenkonstområdet.

I arbetet med bidragsgivningen till det fria konstområdet inom scenkonst ingår bl.a. att förbereda olika ansökningsomgångar, informera de sökande om bidraget, granska de inkomna ansökningarna och sammanställa dem i Excelfiler som underlag till den referensgrupp som är knuten till bidragen och som underlag för beslut om bidragsomgången. Det ingår också i arbetet att skriva fram beslut och därefter att informera om beslutet via Kulturrådets webbsida och i andra kanaler.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat

- bidragsfördelning inklusive uppföljning och analys av fördelningen
- granska redovisningar
- övriga främjande insatser nationellt och internationellt
- information och omvärldsbevakning samt
- att företräda Kulturrådet i externa sammanhang.


Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen med samhällsvetenskaplig eller humanistisk inriktning, alternativt annan relevant utbildning eller motsvarande kunskaper som Kulturrådet bedömer likvärdiga.

Du har

- flerårig erfarenhet av arbete inom kulturområdet med fokus på scenkonstområdet
- erfarenhet av strategiskt arbete inom regional eller kommunal förvaltning
- goda kunskaper om kulturpolitik och det kulturpolitiska fältet
- vana att arbeta såväl självständigt som i samverkan med andra
- mycket god kommunikativ förmåga samt
- goda kunskaper i svenska och engelska.


Meriter
Det är meriterande om du

- har erfarenhet av bidragshantering i offentlig förvaltning
- har erfarenhet från olika delar av konst- och kulturområdet
- behärskar fler språk än muntlig och skriftlig svenska och engelska samt
- har goda kunskaper i Officepaketet.


Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som

- är noggrann och strukturerad och har förmåga att hantera många uppgifter parallellt,
- har god förmåga att planera ditt arbete och att hålla deadlines,
- har gott omdöme, är lyhörd och samarbetsinriktad,
- har lätt för att knyta kontakter såväl internt som externt.


Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Kulturrådet tillämpar sex månaders provtjänstgöring.

Ytterligare upplysningar.
Enhetschef Veronica Lamppa Lönnbro, 08-519 264 81.

Fackliga företrädare
Karin Westling för Saco nås via Kulturrådets växel tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan bestående av ett personligt brev och CV, senast den 22 augusti 2021. Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

Ansök nu

Trafikstrateg

Läs mer Nov 30
Hållbar regional utveckling, Nyköping

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss
Region Sörmland ska ansvara för områden som är viktiga för alla som bor, lever och verkar i Sörmland. Huvuduppdragen är hälso- och sjukvård respektive hållbar regional utveckling. Regionen ska säkerställa att Sörmlands invånare har tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollektivtrafik, ett rikt kulturutbud och en god miljö. Regionen har också regeringens uppdrag att driva det regionala tillväxtarbetet och samordna utvecklingsinsatser inom områden som infrastruktur, näringsliv, besöksnäring och kompetensförsörjning. Ett tydligt mål för Region Sörmland är att skapa förutsättningar för en hållbar infrastruktur och ett hållbart resande för våra medborgare.

Under 2019, i samband med bildandet av Region Sörmland, bildades verksamhetsområdet hållbar regional utveckling. Verksamhetsområdet har ett ansvar för det regionala utvecklingsarbetet såsom samhällsplanering, näringslivsutveckling, kompetensförsörjning, hälsofrämjande arbete och kollektivtrafik. Enheten för kollektivtrafik ansvarar för den allmänna kollektivtrafiken i Sörmland som består av tågtrafik, busstrafik och skärgårdstrafik. Busstrafiken bedrivs under varumärket Sörmlandstrafiken. All trafik är upphandlad och det innebär att upphandling samt avtal- och kvalitetsuppföljning är viktiga arbetsuppgifter för enheten. Tillsammans med regionens kommuner driver enheten arbetet för en bättre kollektivtrafik genom en kontinuerlig översyn av utbud i form av linjenät och turtäthet. Enheten driver också större strategiska förbättringsprojekt samt gör utredningar och analyser för att utveckla och förbättra trafik och tillhörande infrastruktur på längre sikt. Enheten ansvarar även för marknadsföring av trafiken samt biljettförsäljning inklusive utvecklingen av produktsortiment, försäljningskanaler och försäljningssystem.

Vi söker nu en trafikstrateg till enheten kollektivtrafik som tillsammans med övriga resurser inom enheten och verksamhetsområdet kan utveckla en attraktiv, effektiv och tillgänglig kollektivtrafik i Sörmland.


Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter spänner över kollektivtrafik med tydlig koppling mot samhällsplanering och infrastruktur. Tillsammans med regionens utvecklare och strateger arbetar du för en bättre kollektivtrafik genom att driva och medverka i arbeten inom följande områden:


• Utveckling och projektledning av styrande dokument så som strategier, planer och trafikkoncept för den långsiktiga utvecklingen av kollektivtrafiken i Sörmland.
• Genomföra trafikutredningar och förbättringsarbeten för infrastruktur kopplat till kollektivtrafiken.
• Samverka kring länets busstrafik och infrastruktur för busstrafiken.
• Genom omvärldsbevakning och aktivt deltagande i forum och grupper bevaka och analysera kommande behov och trender i kollektivtrafiken.


Arbetet sker i samverkan såväl med regionens interna resurser inom trafikutveckling, samhällsplanering och infrastruktur som med externa parter såsom kommuner, trafikföretag, övriga regioner och Trafikverket där du agerar sammanhållande för allmän kollektivtrafik. Du är också huvudsaklig kontaktperson mot Trafikverket för frågeställningar kring kollektivtrafik. Du kommer även ansvara för slutfasen av arbetet med det nya regionala trafikförsörjningsprogrammet samt löpande informera och uppdatera verksamheten om aktuell status, kommande behov och utvecklingsmöjligheter. En viktig del i ditt arbete är att ha dialog med och kunna presentera förslag och lösningar för övriga intressenter samt för nämnder och utskott.

Din kompetens
Du har akademisk utbildning inom samhällsplanering/transport eller motsvarande kompetens. Vi ser att du tidigare arbetat med kollektivtrafik och har erfarenhet av samhällsplanering. Du är van att driva projekt, genomföra utredningar och ta fram olika styrande dokument för offentlig verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och erfarenheter inom verksamhetsområdet.

Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef allmän kollektivtrafik Joakim Karlén, 079-060 75 93.
Trafikstrateg allmän kollektivtrafik Matthias Pfeil, 0155-26 59 21.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.


Kom och jobba hos oss inom hållbar regional utveckling!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2022-01-09.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)


Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.

Ansök nu

Order- och logistikkoordinator till designdrivet bolag i framfart!

Läs mer Nov 27
Vill vara en del av ett växande och designdrivet bolag som levererar produkter inom hotellbranschen? Vill du jobba i snabbföränderlig och entreprenöriell miljö? Har du samtidigt erfarenhet inom orderhantering, logistik och administration så kan du vara rätt person! Sök tjänsten redan idag!

OM TJÄNSTEN
Spaza är en svenskbaserad designer och tillverkare av badrumstillbehör för hotellfastigheter. Med en hög medvetenhet om hållbarhet, design och användarupplevelser är syftet att anpassa hotellindustrin till att bli mer hållbar för alla inblandade. Företaget expanderar och Academic Work söker för Runius Designs räkning nu en förstärkning i teamet för deras order- och logistikhantering. I rollen kommer du ingå i ett litet sammansvetsat team av 2 personer som är belägna i lokaler i Solna. I teamet kommer du arbeta med grundaren samt en utvecklare av företaget.

Du erbjuds
* Chansen att vara med och utvecklas inom ett expanderande bolag
* En varierande roll inom både administration, logistik och kundservice
* Arbeta med internationella kunder

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos Runius Design. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som order- och logistikadministratör kommer du att:
* Skapa offerter, orderbekräftelser och fakturor
* Ha telefonavstämningar med distributörer gällande aktuella ordrar och leveranser
* Skapa fraktbokningar samt koordinera leveranskedjan
* Besvara inkommande mejl och samtal samt registrera uppgifter

Det är en stimulerande och omväxlande roll som passar dig som trivs i en koordinerande roll med öga för administration och ärendehantering. Du drivs av att erbjuda högkvalitativ service där du representerar företaget som ansiktet utåt i deras kundservice. Vidare brinner du för att vara ett stöd gällande frågor kring ordrar och spårning av leveranser för företagets kunder och distributörer.

VI SÖKER DIG SOM
* Har arbetserfarenhet från en administrativ, serviceinriktad och/eller kundrelaterad roll
* Är flytande i svenska och goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift
* Det är meriterande om du har arbetserfarenhet av en liknande roll

För tjänsten värderar vi de personliga egenskaperna högt där vi söker dig som är:
* Strukturerad
* Flexibel
* Kommunikativ
* Serviceinriktad

Vidare drivs du av att arbeta med människor och besitter en social och kommunikativ förmåga. För att lyckas i rollen är du samtidigt noggrann, proaktiv och självgående som person. Du motiveras av att få arbeta i start-up företag där du får vara del av snabbföränderlig och flexibel miljö.

Övrig information
Rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och kundens önskemål är att alla frågor rörande tjänsten hanteras av Academic Work.
Sök tjänsten genom att klicka på Ansök nedan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.

Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på stn01@academicwork.se under kontorstid. Skriv annonstiteln i rubriken och kopiera gärna in länken till annonsen i ditt mail. För generella funderingar kring din ansökan/vår rekryteringsprocess finns vi ofta tillgängliga i chatten här på webben under vardagar så hör gärna av dig där!

INFORMATION OM FÖRETAGET
Spaza (legal name Runius Design AB) is Swedish based designer and manufacturer of bathroom accessories niche for hospitality properties with a high awareness of sustainability, design and user experience. The motive of our work is to adapt and reinvent the hospitality property concept to become more sustainable and friendly for everyone involved.

Ansök nu

Vill du jobba som handläggare på säkerhetsenheten?

Läs mer Nov 26
Vill du vara med och utveckla Rättsmedicinalverket och samtidigt bidra till ett rättssäkert Sverige?

RMV är den medicinska länken i rättskedjan. Här arbetar cirka 70 olika yrkesgrupper för att tillsammans lösa brottsgåtor och bidra med svar i rättskedjan på uppdrag av polis, åklagare och domstol. På RMV:s huvudkontor arbetar vi för att stödja avdelningarna för rättsmedicin, rättsgenetik, rättskemi och rättspsykiatri i att utföra sina uppdrag.

Är du nyfiken på att veta mer om oss? Här kan du ta del av mer information:
https://www.rmv.se/om-oss/det-har-gor-vi/

På huvudkontoret, som består av ca 50 medarbetare, finns en myndighetsövergripande Säkerhetsenhet som består av 6 medarbetare. Enheten har det övergripande ansvaret bland annat för säkerheten och lokalfrågor. Huvudkontoret finns i moderna lokaler centralt i Stockholm.

Ditt uppdrag

Som handläggare på säkerhetsenheten arbetar du huvudsakligen med myndighetens övergripande säkerhetsfrågor och lokalförsörjning. Där ingår dynamisk säkerhet, fysiskt skydd, lokalförsörjning och ombyggnationer. Du kommer att arbeta med säkerhetslagstiftningen. Andra ansvarsområden är även det systematiska brandskyddsarbetet och operativa säkerhetsfrågor inom myndigheten. Administrativa arbetsuppgifter som utredningar, framtagande av instruktioner och riktlinjer ingår i arbetet. Du rapporterar direkt till säkerhetschefen.

Kvalifikationer
- Du har relevant gymnasiekompetens

- Du har utbildning som säkerhets och trygghetskoordinator eller likvärdig säkerhetsutbildning

- Du har grundläggande säkerhetsskyddsutbildning

Meriter.

- Erfarenhet från projekteringsarbete av lokaler med höga säkerhetskrav

- Leda byggprojekt eller ombyggnadsprojekt.

- Erfarenhet från arbete med säkerhetsskyddslagstiftningen

- Att arbeta i samverkan med Kriminalvårdens säkerhetsenhet i frågor kring dynamisk säkerhet och fysisk säkerhet.

Dina erfarenheter och egenskaper

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet eftersom både interna och externa kontakter är en viktig del i arbetet. Vi ser därför att du har ett driv och ett utvecklingsorienterat synsätt. Du agerar stabilt och har integritet för att kunna hantera verksamhetens arbete professionellt. Som person är du noggrann, strukturerad och serviceinriktad samt stimuleras av ett varierande arbete. Du är lätt att samarbeta med och är handlingskraftig och ansvarstagande. Anställningen ställer krav på god kommunikativ förmåga vilket innebär att du uttrycker dig väl i både tal och skrift.

Anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning. RMV tillämpar individuell lönesättning. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Är du nyfiken på att veta mer? Här kan du möta några av våra medarbetare:
https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-medarbetare/

Ta gärna del av våra förmåner:
https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/att-jobba-pa-rattsmedicinalverket/formaner-hos-oss/

Rättsmedicinalverket värnar om en rekrytering fri från diskriminering och strävar efter att ge lika möjligheter för alla.

Kontaktuppgifter

För mer information är du välkommen att kontakta säkerhetschef Tomas Lindfors tfn 010-483 49 80. Fackliga företrädare för Saco är Maritha Torkildsen Nilsson, tfn 010-483 41 27, för ST/OFR Nina Ringquist, tfn 010-483 41 31 och för Seko Christer Johansson, tfn 010-483 46 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan och CV märkt med dnr X21-90647 senast 2022-01-02. Ansökan sker via knappen Ansök nedan.

Betyg och övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju.

Övrigt

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i denna rekrytering.

Rättsmedicinalverkets hemsida: www.rmv.se

Ansök nu

Handläggare för studenter med funktionsnedsättning till KTH

Läs mer Nov 30
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

OM TJÄNSTEN
Det gemensamma verksamhetsstödets (GVS) uppgift är att stödja universitetets kärnverksamhet utbildning och forskning. Det gör vi genom att ge kvalificerat stöd i olika administrativa processer. Samtidigt är vi inom verksamhetsstödet policyskapande och samordnande. Vi ansvarar även för att utföra kvalitetskontroller, uppföljningar och utvärderingar som utvecklar verksamheten.

ARBETSUPPGIFTER
Som handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning arbetar du med personliga möten för studenter med funktionsnedsättning. I det personliga mötet kommer du fram till vilket kompensatoriskt stöd som studenten har behov av. Oftast är behovet av stöd kopplat till tentamen, anteckningsstöd och mentorsstöd. Utifrån mötet rekommenderar du kompensatoriskt stöd till den sökande utifrån regelverk samt administrerar stödet. Du arbetar också med att samordna och att följa upp de kompensatoriska stöden. Gruppen samordnar mentorsstöd för studenter som har behov av detta.

I arbetet samverkar du med studievägledare, lärare och annan personal på skolor och institutioner inom KTH. Du deltar och håller i informationstillfällen för studenter och personal om olika funktionsnedsättningar samt om rutiner och hanteringen kring det kompensatoriska stödet samt deltar i relevanta seminarier. Du kommer att vara en del av en grupp vars arbete kännetecknas av engagemang och gemenskap. Gruppen sitter i ljusa lokaler på KTH-området.

Arbetsuppgifter
I denna roll kommer du handlägga, följa upp och samordna kompensatoriskt stöd till studenter med funktionsnedsättning. Exempel på andra arbetsuppgifter kommer vara:
* Samordna mentorstöd till studenter med funktionsnedsättning
* Informera och utbilda aktiva studenter inom studentkåren
* Informera studenter samt anställda om kompensatoriska stöd och rutiner 
* Ta fram riktlinjer och dokument
* Delta i seminarier
* Övriga arbetsuppgifter inom vägledning och stöd

Vi erbjuder


* En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
* Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö


Läs mer om hur det är att arbeta på KTH.

VI SÖKER DIG SOM
Krav


* Beteendevetenskaplig examen från högskola/universitet som t.ex. studie- och yrkesvägledarexamen eller motsvarande
* Erfarenhet av arbete med handläggning/studenter på högskola/universitet eller myndighet/annan utbildningsanordnare
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift då det används i det dagliga arbetet


Meriterande
* Erfarenhet av handläggning eller av liknande arbetsuppgifter med inriktning för studenter med funktionsnedsättning
* Utbildning i samtalsmetodik

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Som person ser du möjligheter framför hinder och är nyfiken och flexibel i ditt arbetssätt. Du liksom vi anser att kommunikation och öppenhet är en förutsättning för framgång och relationer i arbetslivet. Du har god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat men trivs också med att arbeta i team. Därtill ställer vi höga krav på god samarbetsförmåga då det är en förutsättning för att trivas och ha kul på arbetet och för att vi tillsammans ska kunna tillhandahålla det bästa tänkbara stödet till verksamheten inom KTH. Du innehar en hög personlig mognad och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt. 

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).

Om anställningen

Anställningen inleds med sex månaders provanställning och gäller tillsvidare enligt avtal.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.Anställningsform: Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning: Heltid

Tillträde: Enligt överenskommelse

Löneform: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Stockholm

Län: Stockholms län

Land: Sverige

Referensnummer: VP-2021-0324

Kontakt: Rebecca Corbell, Rekryteringskonsult på Academic Work, rebecca.corbell@academicwork.se

Publicerat: 2021-11-29

Sista ansökningsdag: 2021-12-29

Ansök nu

Andra jobb i Stockholm från Stockholms kommun

Nedan visas andra jobb i Stockholm från Stockholms kommun .

Skolvaktmästare

Skolvaktmästare
Läs mer Nov 29
Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Stockholm är landets ledande tillväxtregion. Det kräver en arbetsmarknad där arbetsgivare kan rekrytera den kompetens de behöver och där stockholmarna har möjlighet att byta bransch, komma tillbaka i arbete eller studera vidare. Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för stadens samlade

arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning - kommunal vuxenutbildning inklusive utbildning i svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna och yrkeshögskola.Beskrivning

Vuxenutbildning Järva är en kommunal skola för utbildning i svenska för invandrare belägen i Rinkeby.

Vi erbjuder SFI på studieväg 1 och 2, skolan satsar alltså särskilt på elever med kort utbildningsbakgrund. Skolan ger också olika utbildningssatsningar för personer inom förskolan, medborgarkontor och inom äldreomsorgen. Vi har cirka 500 elever och drygt 30 personer arbetar här.  

 

Arbetsuppgifter


Arbetsuppgifterna på Vuxenutbildning Järva är varierande och du kommer att ha många kontakter under en dag med elever, skolans personal, hantverkare, leverantörer och andra besökare på skolan. Arbetet kan vara fysiskt krävande.

Vaktmästaren ansvarar för följande arbetsuppgifter:

> Fördelade arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet; t.ex skyddsrond och återvinning.

> Ansvara för delar av Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och skyddsronder.

> Ansvara för löpande underhåll och enklare reparationer av skolans lokaler och inventarier.

> Kontaktperson gentemot fastighetsägare (SISAB), sophanteringsbolag, larmbolag och andra externa samarbetspartners såsom städbolag.

> Ansvara för ommöblering och internflyttningar, sophantering, godsmottagning, postgången, kaffemaskinen och andra kontorsmaskiner.

> Ansvara för hantering av låssystemet samt brand- och inbrottslarm.

> Beställningar av möbler och förbrukningsmaterial som rör hela skolan, samt mindre inköp av exempelvis frukt och fika.

> Ansvara för att samordna och iordningställa inför studiebesök

> Underhåll, service och installationer av digital och teknisk utrustning för personal och sådan som lånas ut till elever.

> Stöttar elever som behöver digitalt tekniskt stöd i lärplattformen.

> Skapar konton åt elever i lärplattformen.

> Ordnar med datorer, telefoner, blippar för ny personal.

> Samordnar de digitala beställningarna inför upphandlingar.


Du har en central och viktig roll i det dagliga arbetet inom verksamheten med service i fokus. Arbetsbelastningen är tidvis hög med förekommande arbetstoppar och många parallella processer.

 

Kvalifikationer

Du behöver ha utbildning inom fastighetsservice, bygg- och eller drift, eller ha motsvarande dokumenterad arbetslivserfarenhet.

För att hantera vaktmästeriuppdraget i vår organisation behöver du vara strukturerad och ordningsam samt arbeta systematiskt och förebyggande. Kunskap och erfarenhet av vaktmästaruppgifter, fastighetsskötsel eller liknande uppgifter är ett krav.

Du behöver ha erfarenhet av att självständigt driva arbetet inom fastigheter och kunna planera och organisera såväl som att praktiskt genomföra, men även ha en god förmåga att leda andra människor. Du behöver vara noggrann och flexibel, och kunna planera självständigt, leda projekt och genomföra enligt fattade beslut.

Det är viktigt att du har hög IT-kompetens i såväl kommunikation som administrationsverktyg. Inom rollen som vaktmästare kommer du få vissa styrda IT-uppdrag.

Du har goda kunskaper i svenska. Du besitter både ett tekniskt och praktiskt kunnande. Du håller dig uppdaterad gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet och brandskydd. Du behöver ha en god social förmåga och tycka om att arbeta med både vuxna och ha god förståelse för ett gott elevbemötande.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


Välkommen med din ansökan!

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Handläggare kultur i förskola och skola

Producent: kultur, media, film
Läs mer Dec 2
Nytt
Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Har du erfarenhet av att förmedla och kommunicera kultur till förskola och skola? Vill du bidra till att barn och unga i Stockholms stad har tillgång till engagerande och bra kultur? Då har vi en intressant möjlighet för dig i rollen som handläggare inom kulturstödsenheten på Kulturförvaltningen!Din arbetsplats

Kulturförvaltningen arbetar för att alla i Stockholm ska ta del av ett kulturliv som är angeläget och av hög kvalitet.

Det kulturella utbudet i Stockholm ska bestå av en mångfald av olika uttryck som når alla stockholmare. Verksamheten omfattar Kulturskolan, Stockholms stadsbibliotek, Liljevalchs konsthall, Stockholm konst, Evenemangsavdelningen, Stadsmuseet och Medeltidsmuseet. Kulturförvaltningen ger även stort stöd till det fria kulturlivet.

Kulturstrategiska staben på Kulturförvaltningen arbetar med strategisk utveckling och kulturstöd till det fria kulturlivet. Särskilda strategiska utvecklingsområden är stadsutveckling och barn- och ungdomskulturfrågor. Vi arbetar också med stöd till det fria kultur- och föreningslivet, folkbildning och samlingslokaler.

 

Ditt uppdrag

Som handläggare med inriktning kultur i förskola och skola arbetar du för att förskolebarn och elever har god och likvärdig tillgång till kvalitativt och för dem angeläget kulturutbud. Du driver detta arbete i nära samverkan med utbildningsförvaltningen och stadens stadsdelsförvaltningar. Arbetet utgår från Kulan, stadens mötesplats för förskolor, skolor och det professionella kulturlivet. Här presenteras ett aktuellt kulturutbud, nyheter och inspiration för pedagoger inom förskola och skola. Som handläggare har du många kontaktytor såväl internt inom förvaltningen och staden som externt med referensgrupp, beställare och producenter av barn- och ungdomskultur.

Du kommer bland annat att arbeta med

- kvalitativa urval av kulturaktörer och kulturaktiviteter till Kulans programutbud
- hantering och ekonomisk uppföljning av den subvention som finns att tillgå för förskolor och skolor i Stockholms stad
- statistik och uppföljning av hur stadens förskolor och skolor tar del av kulturaktiviteter
- utveckling, genomförande och analys av olika typer av kommunikationsinsatser
- ha en aktiv roll inför beställning av utveckling av funktioner i Kulans digitala system.Tjänsten som handläggare kultur i förskola och skola tillhör kulturstödsenheten och rapporterar till enhetschef.


Din erfarenhet och kompetens

Vi söker dig som har:

- akademisk utbildning inom samhälle/kultur eller annan relevant inriktning
- minst några års aktuell erfarenhet av arbete inom området barn- och ungdomskultur
- erfarenhet av att förmedla och kommunicera kultur till förskola och skola eller annan beställare
- mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
- god administrativ förmåga och hög IT-mognad.

Det är meriterande om du har utbildning inom barn- och ungdomskultur eller kommunikation.

Arbetet som handläggare ställer stora krav på gott självledarskap och det är således viktigt att du trivs med att ta ansvar för dina uppgifter och kan driva dina processer självständigt. Du kommer med egna initiativ och sätter igång aktiviteter, uppnår resultat samt planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du trivs i en utåtriktad roll med många kontaktytor och är bra på att bygga och underhålla relationer. Du är en god kommunikatör med vilja och intresse att hjälpa andra och leverera lösningar. 

I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga förmågor och färdigheter. 


Arbeta hos oss

Vi erbjuder ett spännande, utvecklande och självständigt arbete i en utvecklingsorienterad organisation med fokus på stockholmarna samt konst- och kulturskaparna. Staben omfattas av två enheter, kulturstödsenheten och stadsutvecklingsenheten. Vi är cirka 20 medarbetare, 10 personer på varje enhet där flertalet är handläggare eller strateger. Tillsammans arbetar vi en modern aktivitetsbaserad kontorsmiljö i Rinkeby.Välkommen med din ansökan!

 


Övrigt

Arbetet genomförs inom förvaltningens flextidsavtal. Normal arbetstid 39,5 timmar/vecka. Omvärldsbevakning kan förekomma på kvällar och helger huvudsakligen i Stockholm.

Vi kan komma att påbörja urval och intervjuer innan sista ansökningsdag.Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. 

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Engelbrektsskolan söker lärare i Ma/NO åk 7-9, vikariat 100% VT22

Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Läs mer Nov 25
Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Engelbrektsskolan är en centralt belägen grundskola med drygt 1030 elever i årskurs F-9 på Östermalm i Stockholm.

Läget med närhet till såväl natur och kultur som bra kommunikationer gör skolan mycket attraktiv.

I årskurs 4-9 erbjuds eleverna fem olika profiler, delvis i samverkan med olika externa samarbetspartners samt Spetsutbildning i matematik årskurs 7-9.
* Ma/NO-profil i samarbete med bl.a. Vetenskapens hus
* Fotboll i samarbete med Djurgårdens IF
* SO-profil i samarbete med bl.a. Utrikespolitiska institutet och Demokratibygget
* Bild-film-design i samarbete med Svensk Amerikanska stuntstudion
* Pop-rock-profil i samarbetet med bla Kungliga Musikhögskolan.
* Spetsutbildning i matematik åk 7-9 (försöksverksamhet sedan flera år tillbaka beslutad av Skolverket) i samarbete med Norra Reals gymnasium.

Vi har höga mål med vår verksamhet där vi strävar efter att ständigt förbättra studieresultaten och öka andelen nöjda elever som rekommenderar skolan.

Genom att utrusta eleverna med varsin dator under elevens studie tid tror vi att vi dels ökar elevernas måluppfyllelse dels rustar vi dem för framtiden. Vi tror också att goda relationer mellan elever samt vårdnadshavare och personal är en förutsättning för bra studieresultat och en trevlig stämning på skolan.

Arbetsbeskrivning

Vi söker Dig en erfaren, dynamisk och entusiastisk behörig lärare i MA/NO åk 7-9. Tjänsten är ett vikariat på 100% vt 22, under förutsättning att nuvarande anställd beviljas ledighet. Vi söker dig som brinner för att undervisa och som sätter eleven i centrum. - Du har ett positivt och professionellt förhållningssätt, är flexibel, har ett tydligt ledarskap i klassrummet och visar stort engagemang samt höga förväntningar i ditt arbete.
- Du skall ha en holistisk syn på lärande och en förmåga att engagera, se och utmana samtliga elever. Du skall vidare vara en pedagogiskt sammanhållande kraft i klassrummet som via inkludering och individualisering når goda studieresultat.
- För dig är arbetet kring bedömning för lärande centralt, du strävar efter att alla elever ska nå längre än de trodde var möjligt och du är väl förtrogen med läroplanen samt övriga styrdokument. Du är intresserad av skolutveckling och att följa forskning och utveckling.
- Du har riklig kunskap om och erfarenhet av framgångsrik formativ bedömning, både skriftligt och muntligt, samt är skickligt lösningsorienterad i att nyttja olika examinationsformer som ett led i en anpassad undervisning.

Du kommer att ingå i ett arbetslag där du förväntas ha ett nära samarbete med de andra lärarna inom årskursen och arbetslaget samt med skolans elevhälsoteam. Samplanering och bedömning tillsammans med ämneskollegorna tillhör det vardagliga arbetet.

Tjänsten är ett vikariat på 100%, vt 22, under förutsättning att nuvarande anställd beviljas ledighet. Delat mentorskap för 30 elever.

Personlig lämplighet är av största vikt.

Kvalifikationer:

Lärarlegitimation.

Tillträde januari 2022

Urval och intervjuer sker löpande.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Legitimerad förskollärare/fritidspedagog till Grundsärskolan

Lärare i förskola/Förskollärare
Läs mer Dec 2
Nytt
Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa medarbetarna.


Skarpatorpsskolan är en kommunal F-9 skola i Skarpnäck. F-3 och 4-9 går i olika byggnader och vår grundsärskola, F-9, finns i egna lokaler. I skolan går ca 550 elever och vi är 117 medarbetare som alla är viktiga för att våra elever ska lyckas i skolan.


Skarpatorpsskolans grundsärskola består av 3 klasser med ca 5 elever i varje klass.
Verksamheten finns i fristående lokaler nära skolan.
Idrottssal, praktiskt estetiska lokaler samt matsal används gemensamt. De elever
som inte går till matsalen äter i sina klassrum.

Arbetsbeskrivning
Arbete i grundsärskolan med elever på tidig utvecklingsnivå som läser
ämnesområden enligt Läroplan för grundsärskolan. Det innebär att eleverna
behöver såväl pedagogiskt arbete som omsorg. Du har egna pass med eleverna,
både enskilt och i grupp.


Grundsärskolan har inga elevassistenter utan fritidspersonalen består av
förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare. Du arbetar under skoltid tillsammans
med klassens lärare och på fritids med kollegor på eftermiddagen.


Arbetet bedrivs i fungerande arbetslag som har handledning, möten och planeringstid
under dagtid samt stöd i elevarbetet av skolans elevhälsoteam.
Undervisningen är uppbyggd mycket till en-till en-principen och har inriktning
tydliggörande pedagogik med schemabilder och tidshjälpmedel.
Verksamheten finns på Skarpnäcksfältet med fin utemiljö och nära till parker, skog
och mark.Kvalifikationer
Förskollärare/Fritidspedagog med erfarenhet av förskola, grundskola, grundsärskola och elever med neuropsykiatriska funktionshinder. Om du kan tecken som stöd är detta en merit.

 

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Vikarierande Leg förskollärare/fritidspedagog till Grundsärskolan

Lärare i förskola/Förskollärare
Läs mer Dec 2
Nytt
Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa medarbetarna.


Skarpatorpsskolan är en kommunal F-9 skola i Skarpnäck. F-3 och 4-9 går i olika byggnader och vår grundsärskola, F-9, finns i egna lokaler. I skolan går ca 550 elever och vi är 117 medarbetare som alla är viktiga för att våra elever ska lyckas i skolan.


Skarpatorpsskolans grundsärskola består av 3 klasser med ca 5 elever i varje klass.
Verksamheten finns i fristående lokaler nära grundskolan.
Idrottssal, praktiskt estetiska lokaler samt matsal används gemensamt. De elever
som inte går till matsalen äter i sina klassrum.

Arbetsbeskrivning
Vi söker nu en vikarie för vår tjänstlediga förskollärare under 2022. Arbetet innebär arbete i grundsärskolan med elever på tidig utvecklingsnivå som läser
ämnesområden enligt Läroplan för grundsärskolan. Det innebär att eleverna
behöver såväl pedagogiskt arbete som omsorg. Du har egna pass med eleverna,
både enskilt och i grupp.


Grundsärskolan har inga elevassistenter utan fritidspersonalen består av
förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare. Du arbetar under skoltid tillsammans
med klassens lärare och på fritids med kollegor på eftermiddagen.


Arbetet bedrivs i fungerande arbetslag som har handledning, möten och planeringstid
under dagtid samt stöd i elevarbetet av skolans elevhälsoteam.
Undervisningen är uppbyggd mycket till en-till en-principen och har inriktning
tydliggörande pedagogik med schemabilder och tidshjälpmedel.
Verksamheten finns på Skarpnäcksfältet med fin utemiljö och nära till parker, skog
och mark.Kvalifikationer
Förskollärare/Fritidspedagog med erfarenhet av förskola, grundskola, grundsärskola och elever med neuropsykiatriska funktionshinder. Om du kan tecken som stöd är detta en merit.

 

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Lärare i Idrott och spanska 100%

Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Läs mer Dec 2
Nytt
Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential.

För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

- Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
- Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
- Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
- Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Vår vision: Tillsammans och med glädje för alla elevens utveckling och lärande

Aspuddens skola är en mycket trevlig F-9 skola med ca 1100 elever. Vi har fantastiska omgivningar nära Vinterviken. Vi är en skola som arbetar efter PRIO-struktur som syftar till att varaktigt höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Vår gemensamma arbetsmiljö ska vara den bästa tänkbara! Här trivs vi som gillar lagarbete och att ha högt i tak. Om du tillhör den drivna kategorin lärare med elevfokus och passion för uppdraget ser vi fram emot din ansökan.

Du bedriver en modern och kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne såväl kunskapsutveckling som den personliga utvecklingen. I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget som du tillhör. Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär-och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete.

I år och kommande år kommer skolan bedriva ett utvecklingsarbete inom varje ämneslag som ska ta fram ämnesdeklarationer.

Detta är ett vikariat under vårterminen men det kan finnas möjlighet till förlängning. Du kommer ingå i ämneslaget i idrott respektive moderna språk, där du kommer ha flera kollegor att samarbete med. I idrott ingår undervisning och i år 2-9 i spanska är det undervisning i år 7-9.

Varmt välkommen till oss!

 

 

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu