Stockholm: Kvalificerad forskningshandläggare

Hitta ansökningsinfo om jobbet Kvalificerad forskningshandläggare i Stockholm. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Stockholm inom den kategorin.

Publicerad: 2021-11-25 // Varaktighet: Heltid

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och har en ledande roll för att utveckla och finansiera svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Nu söker vi en kvalificerad forskningshandläggare som ska samordna myndighetens arbete med att utveckla processen för vetenskaplig återrapportering samt bidra med kunskap om och erfarenhet av finansiering från Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA).

Rollbeskrivning och arbetsuppgifter

Varje år kommer det in cirka 6000 ansökningar om forskningsbidrag till Vetenskapsrådet. Ansökningarna bedöms av externa beredningsgrupper med totalt cirka 900 aktiva forskare som har expertis inom de områden som ansökningarna berör. Avdelningen för forskningsfinansiering ansvarar för att utlysa bidrag, se till att ansökningarna som kommer in bedöms samt att följa upp utfallet av varje års beredning och beslut.

I dina arbetsuppgifter ingår att samordna arbetet med att utveckla Vetenskapsrådets arbete med att följa upp den vetenskapliga och ekonomiska återrapporteringen från genomförda forskningsprojekt. Du kommer också vara ett stöd i frågor som rör det finansiella och administrativa regelverket för MSCA-bidrag till den nationella kontaktperson (NCP) för MSCA som finns vid Vetenskapsrådet. Vi ser därför gärna att du har erfarenhet av rapportering av forskningsprojekt till olika finansiärer, särskilt MSCA-projekt.

I dina arbetsuppgifter ingår även att vara ett administrativt stöd till några av våra beredningsgrupper. Du kommer bidra i arbetet med att ta fram beslutsunderlag, utveckla beredningsprocessen och följa upp utfallet av bidragsbesluten.

Arbetet är omväxlande och du kommer att medverka i olika projekt och andra uppgifter på avdelningen för forskningsfinansiering eller i samarbete med andra avdelningar. Du kan också bli aktuell som handläggare inom något av Vetenskapsrådets internationella uppdrag.

Arbetet innebär teamarbete med kollegor på myndigheten och mycket kontakt med forskare i olika roller eller med andra myndigheter. Arbetet är periodvis styrt av deadlines och ställer krav på att kunna strukturera och prioritera. Vårt myndighetsspråk är svenska samtidigt som de externa kontakterna till stor del sker på engelska. Vi ser gärna att du talar och skriver svenska obehindrat.

Din bakgrund

Du har


• Erfarenhet av att arbeta med och rapportera forskningsprojekt, särskilt MSCA-projekt,
• kunskap om det ekonomiadministrativa regelverket som gäller för mottagare av forskningsmedel från EU och Vetenskapsrådet,
• erfarenhet av arbete med administration och handläggande uppgifter, gärna på en statlig myndighet och/eller inom forskningsfinansiering,
• mycket god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt på svenska och engelska
• goda kunskaper i de program som ingår i Microsoft Office och då särskilt i Excel.

Det är meriterande om du har


• Dokumenterad erfarenhet av att leda projekt eller arbetsgrupper,
• kunskap om forskningssystemet samt forskarens förutsättningar och villkor,
• erfarenhet av internationellt samarbete,
• erfarenhet av projektledning av administrativ natur eller av samordning.Dina egenskaper
Du är noggrann och strukturerad och kan arbeta effektivt både självständigt och i grupp. Du är även lösnings- och resultatorienterad och kan på egen hand prioritera och driva frågor framåt. Som person har du servicekänsla, har en god kommunikativ förmåga och är bra på att skapa relationer och utveckla och upprätthålla goda samarbeten. Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.Placering
Vi sitter på Västra Järnvägsgatan 3 i centrala Stockholm.

Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning på heltid på ett år. Vi ser gärna att du börjar så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta


• Mikael Gröning, enhetschef, 08-546 44 262
• Malin Rengby, HR-specialist 08-120 13 119
• Erika Godoy, Saco-s 08-546 44 029
• Anneli Fröjd, ST 08 546 44 333

 
Så ansöker du

Skicka in CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast 2021-12-10.

Märk ansökan med diarienummer 2.2.1-2021-06972

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär. Vårt arbete handlar om att ge forskare goda förutsättningar att bidra till samhället med forskning av högsta kvalitet. Hos oss arbetar omkring 250 personer i centrala lokaler i Stockholm och Göteborg. Vi hanterar ansökningar, utvärderar och följer upp forskningens villkor och kommunicerar om forskning.

Läs mer om vår arbetsplats och möt några av våra medarbetare på www.vetenskapsrådet.se

Alla platsannonser →

Andra jobb i Stockholm som Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Nedan visas andra jobb i Stockholm som Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning.

Handläggare inom scenkonstområdet/teater

Läs mer Aug 3
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där ca 115 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)KULTURRÅDET
söker

Handläggare inom scenkonstområdet/teater
till enheten för konstarter och regional utveckling
Inom enheten för konstarter och regional utveckling arbetar vi med stöd och utveckling till musik, scenkonst, teater, bild- och form. Här finns även de handläggare som arbetar med regional utveckling inom kultursamverkansmodellen där ca 1,4 miljarder kronor fördelas till regionerna varje år. Kulturrådet beslutar om nivån på bidragen till respektive region med utgångspunkt i regionernas kulturplaner och i samråd med övriga berörda myndigheter i Samverkansrådet m.fl. Ytterligare information finns här: http://www.kulturradet.se/sv/verksamhet/Modell-for-kultursamverkan/

Just nu är vi femton medarbetare på enheten. Vi söker en medarbetare som vill bidra till att skapa goda förutsättningar för en fortsatt utveckling av kulturområdet.

Arbetsuppgifter
Du kommer främst att arbeta med frågor inom scenkonsten och särskilt inom teaterområdet med fokus på de regionala scenkonstverksamheterna, men även med bidrag till det fria kulturlivet inom scenkonst/teater. Du kommer att vara delaktig i bidragsgivningen inom kultursamverkansmodellen och medverka i den regionala dialogen. Du behöver därför ha en god överblick av den regionala utvecklingen inom kulturområdet. Du kommer att ingå i det team om fyra personer som arbetar med scenkonstområdet.

I arbetet med bidragsgivningen till det fria konstområdet inom scenkonst ingår bl.a. att förbereda olika ansökningsomgångar, informera de sökande om bidraget, granska de inkomna ansökningarna och sammanställa dem i Excelfiler som underlag till den referensgrupp som är knuten till bidragen och som underlag för beslut om bidragsomgången. Det ingår också i arbetet att skriva fram beslut och därefter att informera om beslutet via Kulturrådets webbsida och i andra kanaler.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat

- bidragsfördelning inklusive uppföljning och analys av fördelningen
- granska redovisningar
- övriga främjande insatser nationellt och internationellt
- information och omvärldsbevakning samt
- att företräda Kulturrådet i externa sammanhang.


Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen med samhällsvetenskaplig eller humanistisk inriktning, alternativt annan relevant utbildning eller motsvarande kunskaper som Kulturrådet bedömer likvärdiga.

Du har

- flerårig erfarenhet av arbete inom kulturområdet med fokus på scenkonstområdet
- erfarenhet av strategiskt arbete inom regional eller kommunal förvaltning
- goda kunskaper om kulturpolitik och det kulturpolitiska fältet
- vana att arbeta såväl självständigt som i samverkan med andra
- mycket god kommunikativ förmåga samt
- goda kunskaper i svenska och engelska.


Meriter
Det är meriterande om du

- har erfarenhet av bidragshantering i offentlig förvaltning
- har erfarenhet från olika delar av konst- och kulturområdet
- behärskar fler språk än muntlig och skriftlig svenska och engelska samt
- har goda kunskaper i Officepaketet.


Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som

- är noggrann och strukturerad och har förmåga att hantera många uppgifter parallellt,
- har god förmåga att planera ditt arbete och att hålla deadlines,
- har gott omdöme, är lyhörd och samarbetsinriktad,
- har lätt för att knyta kontakter såväl internt som externt.


Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Kulturrådet tillämpar sex månaders provtjänstgöring.

Ytterligare upplysningar.
Enhetschef Veronica Lamppa Lönnbro, 08-519 264 81.

Fackliga företrädare
Karin Westling för Saco nås via Kulturrådets växel tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan bestående av ett personligt brev och CV, senast den 22 augusti 2021. Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

Ansök nu

Trafikstrateg

Läs mer Nov 30
Hållbar regional utveckling, Nyköping

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss
Region Sörmland ska ansvara för områden som är viktiga för alla som bor, lever och verkar i Sörmland. Huvuduppdragen är hälso- och sjukvård respektive hållbar regional utveckling. Regionen ska säkerställa att Sörmlands invånare har tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollektivtrafik, ett rikt kulturutbud och en god miljö. Regionen har också regeringens uppdrag att driva det regionala tillväxtarbetet och samordna utvecklingsinsatser inom områden som infrastruktur, näringsliv, besöksnäring och kompetensförsörjning. Ett tydligt mål för Region Sörmland är att skapa förutsättningar för en hållbar infrastruktur och ett hållbart resande för våra medborgare.

Under 2019, i samband med bildandet av Region Sörmland, bildades verksamhetsområdet hållbar regional utveckling. Verksamhetsområdet har ett ansvar för det regionala utvecklingsarbetet såsom samhällsplanering, näringslivsutveckling, kompetensförsörjning, hälsofrämjande arbete och kollektivtrafik. Enheten för kollektivtrafik ansvarar för den allmänna kollektivtrafiken i Sörmland som består av tågtrafik, busstrafik och skärgårdstrafik. Busstrafiken bedrivs under varumärket Sörmlandstrafiken. All trafik är upphandlad och det innebär att upphandling samt avtal- och kvalitetsuppföljning är viktiga arbetsuppgifter för enheten. Tillsammans med regionens kommuner driver enheten arbetet för en bättre kollektivtrafik genom en kontinuerlig översyn av utbud i form av linjenät och turtäthet. Enheten driver också större strategiska förbättringsprojekt samt gör utredningar och analyser för att utveckla och förbättra trafik och tillhörande infrastruktur på längre sikt. Enheten ansvarar även för marknadsföring av trafiken samt biljettförsäljning inklusive utvecklingen av produktsortiment, försäljningskanaler och försäljningssystem.

Vi söker nu en trafikstrateg till enheten kollektivtrafik som tillsammans med övriga resurser inom enheten och verksamhetsområdet kan utveckla en attraktiv, effektiv och tillgänglig kollektivtrafik i Sörmland.


Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter spänner över kollektivtrafik med tydlig koppling mot samhällsplanering och infrastruktur. Tillsammans med regionens utvecklare och strateger arbetar du för en bättre kollektivtrafik genom att driva och medverka i arbeten inom följande områden:


• Utveckling och projektledning av styrande dokument så som strategier, planer och trafikkoncept för den långsiktiga utvecklingen av kollektivtrafiken i Sörmland.
• Genomföra trafikutredningar och förbättringsarbeten för infrastruktur kopplat till kollektivtrafiken.
• Samverka kring länets busstrafik och infrastruktur för busstrafiken.
• Genom omvärldsbevakning och aktivt deltagande i forum och grupper bevaka och analysera kommande behov och trender i kollektivtrafiken.


Arbetet sker i samverkan såväl med regionens interna resurser inom trafikutveckling, samhällsplanering och infrastruktur som med externa parter såsom kommuner, trafikföretag, övriga regioner och Trafikverket där du agerar sammanhållande för allmän kollektivtrafik. Du är också huvudsaklig kontaktperson mot Trafikverket för frågeställningar kring kollektivtrafik. Du kommer även ansvara för slutfasen av arbetet med det nya regionala trafikförsörjningsprogrammet samt löpande informera och uppdatera verksamheten om aktuell status, kommande behov och utvecklingsmöjligheter. En viktig del i ditt arbete är att ha dialog med och kunna presentera förslag och lösningar för övriga intressenter samt för nämnder och utskott.

Din kompetens
Du har akademisk utbildning inom samhällsplanering/transport eller motsvarande kompetens. Vi ser att du tidigare arbetat med kollektivtrafik och har erfarenhet av samhällsplanering. Du är van att driva projekt, genomföra utredningar och ta fram olika styrande dokument för offentlig verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och erfarenheter inom verksamhetsområdet.

Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef allmän kollektivtrafik Joakim Karlén, 079-060 75 93.
Trafikstrateg allmän kollektivtrafik Matthias Pfeil, 0155-26 59 21.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.


Kom och jobba hos oss inom hållbar regional utveckling!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2022-01-09.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)


Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.

Ansök nu

Order- och logistikkoordinator till designdrivet bolag i framfart!

Läs mer Nov 27
Vill vara en del av ett växande och designdrivet bolag som levererar produkter inom hotellbranschen? Vill du jobba i snabbföränderlig och entreprenöriell miljö? Har du samtidigt erfarenhet inom orderhantering, logistik och administration så kan du vara rätt person! Sök tjänsten redan idag!

OM TJÄNSTEN
Spaza är en svenskbaserad designer och tillverkare av badrumstillbehör för hotellfastigheter. Med en hög medvetenhet om hållbarhet, design och användarupplevelser är syftet att anpassa hotellindustrin till att bli mer hållbar för alla inblandade. Företaget expanderar och Academic Work söker för Runius Designs räkning nu en förstärkning i teamet för deras order- och logistikhantering. I rollen kommer du ingå i ett litet sammansvetsat team av 2 personer som är belägna i lokaler i Solna. I teamet kommer du arbeta med grundaren samt en utvecklare av företaget.

Du erbjuds
* Chansen att vara med och utvecklas inom ett expanderande bolag
* En varierande roll inom både administration, logistik och kundservice
* Arbeta med internationella kunder

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos Runius Design. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som order- och logistikadministratör kommer du att:
* Skapa offerter, orderbekräftelser och fakturor
* Ha telefonavstämningar med distributörer gällande aktuella ordrar och leveranser
* Skapa fraktbokningar samt koordinera leveranskedjan
* Besvara inkommande mejl och samtal samt registrera uppgifter

Det är en stimulerande och omväxlande roll som passar dig som trivs i en koordinerande roll med öga för administration och ärendehantering. Du drivs av att erbjuda högkvalitativ service där du representerar företaget som ansiktet utåt i deras kundservice. Vidare brinner du för att vara ett stöd gällande frågor kring ordrar och spårning av leveranser för företagets kunder och distributörer.

VI SÖKER DIG SOM
* Har arbetserfarenhet från en administrativ, serviceinriktad och/eller kundrelaterad roll
* Är flytande i svenska och goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift
* Det är meriterande om du har arbetserfarenhet av en liknande roll

För tjänsten värderar vi de personliga egenskaperna högt där vi söker dig som är:
* Strukturerad
* Flexibel
* Kommunikativ
* Serviceinriktad

Vidare drivs du av att arbeta med människor och besitter en social och kommunikativ förmåga. För att lyckas i rollen är du samtidigt noggrann, proaktiv och självgående som person. Du motiveras av att få arbeta i start-up företag där du får vara del av snabbföränderlig och flexibel miljö.

Övrig information
Rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och kundens önskemål är att alla frågor rörande tjänsten hanteras av Academic Work.
Sök tjänsten genom att klicka på Ansök nedan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.

Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på stn01@academicwork.se under kontorstid. Skriv annonstiteln i rubriken och kopiera gärna in länken till annonsen i ditt mail. För generella funderingar kring din ansökan/vår rekryteringsprocess finns vi ofta tillgängliga i chatten här på webben under vardagar så hör gärna av dig där!

INFORMATION OM FÖRETAGET
Spaza (legal name Runius Design AB) is Swedish based designer and manufacturer of bathroom accessories niche for hospitality properties with a high awareness of sustainability, design and user experience. The motive of our work is to adapt and reinvent the hospitality property concept to become more sustainable and friendly for everyone involved.

Ansök nu

Vill du jobba som handläggare på säkerhetsenheten?

Läs mer Nov 26
Vill du vara med och utveckla Rättsmedicinalverket och samtidigt bidra till ett rättssäkert Sverige?

RMV är den medicinska länken i rättskedjan. Här arbetar cirka 70 olika yrkesgrupper för att tillsammans lösa brottsgåtor och bidra med svar i rättskedjan på uppdrag av polis, åklagare och domstol. På RMV:s huvudkontor arbetar vi för att stödja avdelningarna för rättsmedicin, rättsgenetik, rättskemi och rättspsykiatri i att utföra sina uppdrag.

Är du nyfiken på att veta mer om oss? Här kan du ta del av mer information:
https://www.rmv.se/om-oss/det-har-gor-vi/

På huvudkontoret, som består av ca 50 medarbetare, finns en myndighetsövergripande Säkerhetsenhet som består av 6 medarbetare. Enheten har det övergripande ansvaret bland annat för säkerheten och lokalfrågor. Huvudkontoret finns i moderna lokaler centralt i Stockholm.

Ditt uppdrag

Som handläggare på säkerhetsenheten arbetar du huvudsakligen med myndighetens övergripande säkerhetsfrågor och lokalförsörjning. Där ingår dynamisk säkerhet, fysiskt skydd, lokalförsörjning och ombyggnationer. Du kommer att arbeta med säkerhetslagstiftningen. Andra ansvarsområden är även det systematiska brandskyddsarbetet och operativa säkerhetsfrågor inom myndigheten. Administrativa arbetsuppgifter som utredningar, framtagande av instruktioner och riktlinjer ingår i arbetet. Du rapporterar direkt till säkerhetschefen.

Kvalifikationer
- Du har relevant gymnasiekompetens

- Du har utbildning som säkerhets och trygghetskoordinator eller likvärdig säkerhetsutbildning

- Du har grundläggande säkerhetsskyddsutbildning

Meriter.

- Erfarenhet från projekteringsarbete av lokaler med höga säkerhetskrav

- Leda byggprojekt eller ombyggnadsprojekt.

- Erfarenhet från arbete med säkerhetsskyddslagstiftningen

- Att arbeta i samverkan med Kriminalvårdens säkerhetsenhet i frågor kring dynamisk säkerhet och fysisk säkerhet.

Dina erfarenheter och egenskaper

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet eftersom både interna och externa kontakter är en viktig del i arbetet. Vi ser därför att du har ett driv och ett utvecklingsorienterat synsätt. Du agerar stabilt och har integritet för att kunna hantera verksamhetens arbete professionellt. Som person är du noggrann, strukturerad och serviceinriktad samt stimuleras av ett varierande arbete. Du är lätt att samarbeta med och är handlingskraftig och ansvarstagande. Anställningen ställer krav på god kommunikativ förmåga vilket innebär att du uttrycker dig väl i både tal och skrift.

Anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning. RMV tillämpar individuell lönesättning. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Är du nyfiken på att veta mer? Här kan du möta några av våra medarbetare:
https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-medarbetare/

Ta gärna del av våra förmåner:
https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/att-jobba-pa-rattsmedicinalverket/formaner-hos-oss/

Rättsmedicinalverket värnar om en rekrytering fri från diskriminering och strävar efter att ge lika möjligheter för alla.

Kontaktuppgifter

För mer information är du välkommen att kontakta säkerhetschef Tomas Lindfors tfn 010-483 49 80. Fackliga företrädare för Saco är Maritha Torkildsen Nilsson, tfn 010-483 41 27, för ST/OFR Nina Ringquist, tfn 010-483 41 31 och för Seko Christer Johansson, tfn 010-483 46 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan och CV märkt med dnr X21-90647 senast 2022-01-02. Ansökan sker via knappen Ansök nedan.

Betyg och övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju.

Övrigt

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i denna rekrytering.

Rättsmedicinalverkets hemsida: www.rmv.se

Ansök nu

Handläggare för studenter med funktionsnedsättning till KTH

Läs mer Nov 30
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

OM TJÄNSTEN
Det gemensamma verksamhetsstödets (GVS) uppgift är att stödja universitetets kärnverksamhet utbildning och forskning. Det gör vi genom att ge kvalificerat stöd i olika administrativa processer. Samtidigt är vi inom verksamhetsstödet policyskapande och samordnande. Vi ansvarar även för att utföra kvalitetskontroller, uppföljningar och utvärderingar som utvecklar verksamheten.

ARBETSUPPGIFTER
Som handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning arbetar du med personliga möten för studenter med funktionsnedsättning. I det personliga mötet kommer du fram till vilket kompensatoriskt stöd som studenten har behov av. Oftast är behovet av stöd kopplat till tentamen, anteckningsstöd och mentorsstöd. Utifrån mötet rekommenderar du kompensatoriskt stöd till den sökande utifrån regelverk samt administrerar stödet. Du arbetar också med att samordna och att följa upp de kompensatoriska stöden. Gruppen samordnar mentorsstöd för studenter som har behov av detta.

I arbetet samverkar du med studievägledare, lärare och annan personal på skolor och institutioner inom KTH. Du deltar och håller i informationstillfällen för studenter och personal om olika funktionsnedsättningar samt om rutiner och hanteringen kring det kompensatoriska stödet samt deltar i relevanta seminarier. Du kommer att vara en del av en grupp vars arbete kännetecknas av engagemang och gemenskap. Gruppen sitter i ljusa lokaler på KTH-området.

Arbetsuppgifter
I denna roll kommer du handlägga, följa upp och samordna kompensatoriskt stöd till studenter med funktionsnedsättning. Exempel på andra arbetsuppgifter kommer vara:
* Samordna mentorstöd till studenter med funktionsnedsättning
* Informera och utbilda aktiva studenter inom studentkåren
* Informera studenter samt anställda om kompensatoriska stöd och rutiner 
* Ta fram riktlinjer och dokument
* Delta i seminarier
* Övriga arbetsuppgifter inom vägledning och stöd

Vi erbjuder


* En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
* Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö


Läs mer om hur det är att arbeta på KTH.

VI SÖKER DIG SOM
Krav


* Beteendevetenskaplig examen från högskola/universitet som t.ex. studie- och yrkesvägledarexamen eller motsvarande
* Erfarenhet av arbete med handläggning/studenter på högskola/universitet eller myndighet/annan utbildningsanordnare
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift då det används i det dagliga arbetet


Meriterande
* Erfarenhet av handläggning eller av liknande arbetsuppgifter med inriktning för studenter med funktionsnedsättning
* Utbildning i samtalsmetodik

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Som person ser du möjligheter framför hinder och är nyfiken och flexibel i ditt arbetssätt. Du liksom vi anser att kommunikation och öppenhet är en förutsättning för framgång och relationer i arbetslivet. Du har god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat men trivs också med att arbeta i team. Därtill ställer vi höga krav på god samarbetsförmåga då det är en förutsättning för att trivas och ha kul på arbetet och för att vi tillsammans ska kunna tillhandahålla det bästa tänkbara stödet till verksamheten inom KTH. Du innehar en hög personlig mognad och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt. 

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).

Om anställningen

Anställningen inleds med sex månaders provanställning och gäller tillsvidare enligt avtal.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.Anställningsform: Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning: Heltid

Tillträde: Enligt överenskommelse

Löneform: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Stockholm

Län: Stockholms län

Land: Sverige

Referensnummer: VP-2021-0324

Kontakt: Rebecca Corbell, Rekryteringskonsult på Academic Work, rebecca.corbell@academicwork.se

Publicerat: 2021-11-29

Sista ansökningsdag: 2021-12-29

Ansök nu

Andra jobb i Stockholm från Vetenskapsrådet

Nedan visas andra jobb i Stockholm från Vetenskapsrådet .

Forskningssekreterare med inriktning fysik

Sekreterare
Läs mer Nov 24
Vill du vara med och skapa förutsättningar för den mest excellenta forskningen? Kom och jobba med forskningsinfrastrukturer och Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI)! Nu söker vi en forskningssekreterare med stort intresse för vetenskap och forskningens infrastrukturer till Avdelningen för forskningsinfrastruktur. Hos oss får du jobba med engagerade kollegor som tillsammans både handlägger och administrerar finansieringen av forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse samt Sveriges engagemang i internationella organisationer.

Enheten för infrastrukturstöd stödjer både nationella och internationella infrastrukturer och ger stöd till Rådet för infrastruktur (RFI). RFI är det råd på Vetenskapsrådet som ansvarar för Sveriges strategi för forskningsinfrastrukturer och som fattar bidragsbeslut till forskningsinfrastrukturer. Enheten leder också arbetet med ESS/MAX IV-kansliet, gemensamt för Vetenskapsrådet och Vinnova, vars uppdrag är att samordna nationella insatser mot ESS och MAX IV, med det övergripande syftet att maximera Sveriges nytta av forskningsanläggningarna. Vidare har enhetens medarbetare arbetsuppgifter som följer av Sveriges engagemang i och värdskap för internationell forskningsinfrastruktur. På enheten jobbar cirka 18 personer och nu söker vi en Forskningssekreterare med ämnesinriktning fysik.

Rollbeskrivning och arbetsuppgifter

Som forskningssekreterare på enheten för infrastrukturstöd arbetar du med ärenden rörande nationell och internationell forskningsinfrastruktur, främst inom fysikområdet. Du kan komma att representera Sverige i internationella organisationer och även att arbeta med utlysningar av bidrag till infrastruktur av nationellt intresse och med vår behovsinventering.

I arbetsuppgifterna ingår att:


• bistå vid beredning av ansökningar om medel och hantering av beviljade bidrag
• medverka i projekt, utredningar och uppföljningsverksamhet som kan bedrivas i samarbete med andra avdelningar eller externa aktörer
• koordinera aktiviteter och planera möten och konsultationer själv eller tillsammans med andra medarbetare eller externa parter
• företräda Sverige i internationella forskningsinfrastrukturorganisationer.

Din bakgrund

Du ska ha


• doktorsexamen inom något av områdena fysik/partikelfysik/materialfysik/astronomi, storskaliga beräkningar och/eller artificiell Intelligens (AI)
• kunskap om det svenska forskningssystemet och forskningsfinansiering
• ett par års arbetslivserfarenhet utöver doktorsexamen inom relevant område
• mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt.

Det är meriterande om du har


• god kunskap om och erfarenhet av arbete med eller i en forskningsinfrastruktur
• kunskap om utvärdering, analysmetoder och processutveckling
• internationell erfarenhet
• erfarenhet ifrån arbete inom offentlig förvaltning
• kunskap om EU-forskningsfinansiering
• erfarenhet av nätverkande och kontakt med olika aktörer i samhället, såsom institut eller industri

Dina egenskaper

Dina personliga egenskaper är centrala för arbetet. Du är utåtriktad, analytisk och kan arbeta både självständigt och i grupp. Du är lösningsorienterad och har hög integritet, du har mycket god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Som person är du engagerande och resultatorienterad, du är duktig på att skapa relationer och utveckla och upprätthålla goda samarbeten.

Placering
Vi sitter på Västra Järnvägsgatan 3 i centrala Stockholm.

Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning. Vi ser gärna att du börjar så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid. I rollen ingår förtroendearbetstid.Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta


• Anna Carlmark Malkoch, enhetschef 076–5267139
• Johan Karmhed, HR-handläggare 08-546 44 064
• Erika Godoy, Saco-s 08-546 44 029
• Anneli Fröjd, ST 08 546 44 333Så ansöker du

Skicka in CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast 2021-12-19.

Märk ansökan med diarienummer 2.2.1-2021-06963

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär. Vårt arbete handlar om att ge forskare goda förutsättningar att bidra till samhället med forskning av högsta kvalitet. Hos oss arbetar omkring 250 personer i centrala lokaler i Stockholm och Göteborg. Vi hanterar ansökningar, utvärderar och följer upp forskningens villkor och kommunicerar om forskning.

Läs mer om vår arbetsplats och möt några av våra medarbetare på www.vetenskapsrådet.se

Ansök nu

Nätverksspecialist till Sunet

Nätverkstekniker
Läs mer Nov 17
Internet i Sverige har sitt ursprung i Sunet. Vi på Sunet driver världens mest moderna forskningsnät och digitala identitetstjänster i världsklass. Sedan 80-talet har vi levererat it-tjänster och nät till Sveriges universitet, högskolor och forskningsinfrastrukturer. Som anställd på Sunet är du en del av ett globalt community av it-proffs som jobbar med att stödja forskning och utveckling av internet i hela världen. Nu söker vi dig som är nätverksspecialist och som kan bidra med kvalificerad support och insatser i projekt.Rollbeskrivning och arbetsuppgifter

På enheten för drift inom avdelningen för Sunet och anknutna tjänster är vi idag 11 medarbetare. Vi är ödmjuka och hjälper varandra samtidigt som vi ställer höga krav – både var och en på sig själv och på varandra. Vi strävar också alltid efter att vara bäst och därför är ständig utveckling och utbildning viktigt hos oss.

Arbetsuppgifterna kan delas in i två huvudsakliga delar:


• Support. Sunet har ett stabilt nät och därmed inga stora volymer, men de ärenden som kommer in är kvalificerade.
• Projekt. Du deltar i olika projekt exempelvis i samband med ombyggnad av nätet. Bland nya spännande projekt finns ett som innebär att utveckla nya produkter för våra nätverkslösningar och ett annat för att etablera nytt campusnät. 

I arbetet ingår även beredskapstjänstgöring.Din bakgrund

Du ska ha:


• erfarenhet av nätverk och datakommunikation samt erfarenhet av angränsande säkerhetsteknologier inom nätverksområdet,
• erfarenhet av IP- nätverk, och kunskaper inom Linux,
• förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska,
• trivs med att arbeta i team och är van att kommunicera med kunder.

Det är meriterande om du har:


• teknisk eftergymnasial utbildning från universitet eller högskola
• licenser inom Routing/Switching motsvarande Cisco CCNA eller JNCIS-SP, JNCIS-ENT
• erfarenhet av centraliserad hantering, Routing och SysAdmin
• kunskaper inom driftautomation med till exempel Ansible eller Puppet.Dina egenskaper
Som person är du analytisk och du tycker om att ta ansvar och kan självständigt driva ditt arbete framåt. Du är kommunikativ och kan bidra med egna förslag på lösningar. Du har ett stort teknikintresse och följer med i utvecklingen och utvecklar dig kontinuerligt med mer kunskap och certifieringar. Du kan skapa struktur i ditt arbete och kan själv prioritera utifrån dina arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och förmåga att lära sig nya saker.Placering
Vi sitter på Tulegatan 11 i centrala Stockholm.Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning. Vi ser gärna att du börjar så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid. Anställningens titel är driftsingenjör. Är du intresserad?

Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta:

- Jonny Lundin, Enhetschef: 0739-389 504
- Malin Rengby HR-specialist: 08-120 13 119
- Jonas Hagström , Saco-S: 0736-271 457
- Anneli Fröjd , ST: 08 546 44 333Så ansöker du

Skicka in CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast 2021-12-10.
Märk ansökan med diarienummer 2.2.1-2021-06953

Sunet är en del av Vetenskapsrådet- Sveriges största statliga forskningsfinansiär.

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär. Vårt arbete handlar om att ge forskare goda förutsättningar att bidra till samhället med forskning av högsta kvalitet. Hos oss arbetar omkring 250 personer i centrala lokaler i Stockholm och Göteborg. Vi hanterar ansökningar, utvärderar och följer upp forskningens villkor och kommunicerar om forskning.

Läs mer om vår arbetsplats och möt några av våra medarbetare på www.vetenskapsrådet.se

Ansök nu

Senior systemförvaltare med fokus på Molntjänster till Sunet

Systemförvaltare
Läs mer Okt 22
Nu stärker Sunet sitt team med en senior systemförvaltare för molntjänster. Vill du utveckla dina kunskaper och arbeta med kommunikation, förvaltning och utveckling av molntjänster? Bli en av oss!

Om rollen
I rollen som systemförvaltare med inriktning molntjänster kommer du att arbeta med kommunikation, verksamhetsutveckling, förvaltning och kontraktshantering. Du kommer också att samverka med andra tjänster i Sunet. Du får en hög grad av frihet som systemförvaltare och vi förväntar oss att du kan arbeta självständigt utifrån långsiktiga mål, men också ta egna initiativ. Du trivs med att arbeta med andra i en organisation som har en hög ambitionsnivå när det gäller en kvalitativ leverans till våra kunder. Tillsammans med dina kollegor på Sunet är du med och bidrar till den världsomspännande infrastrukturen för forskning och utbildning.

Din bakgrund

• Flerårig erfarenhet av förvaltning av molntjänster.
• Erfarenhet och vana av kontraktshantering med kund och leverantör.
• Erfarenhet av att ta fram och följa upp en budget.
• Vana av att upprätthålla goda relationer med kunder.
• Erfarenhet av att bygga och leda team.
• Erfarenhet av att bygga, leda och underhålla stora intressegrupper.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat med openstack, s3, ceph, backuptjänster som TSM mfl molntjänster samt erfarenhet av att erfarenhet av arbete från högskola eller universitet.

Dina egenskaper
I rollen som systemförvaltare behöver du vara strukturerad och analytisk, ansvarstagande och driven. Du har god kommunikationsförmåga och är van att samarbeta tillsammans med andra och upprätthålla goda relationer. Samtidigt som du är bra på att samarbeta är du van att arbeta självständigt och är inte beroende av detaljerad styrning i ditt dagliga arbete. Du är van att ta egna initiativ och planerar ditt arbete utifrån uppställda mål.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning. Vi ser gärna att du börjar så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta


• Leif Johansson, enhetschef, 0703-419886
• Johan Karmhed, HR-handläggare 08-546 44 064
• Jonas Hagström, Saco-s 0736–271 457
• Anneli Fröjd, ST 08-546 44 333

Så ansöker du
Skicka in CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast 2021-11-02.
Märk ansökan med diarienummer 2.2.1- 2021-06903.

Om Sunet
Sunet driver världens mest moderna forskningsnät och digitala identitetstjänster i världsklass. Sedan 80-talet har vi levererat it-tjänster och nät till Sveriges universitet, högskolor och forskningsinfrastrukturer. Som anställd på Sunet är du en del av ett globalt community av it-proffs som jobbar med att stödja forskning och utveckling av internet i hela världen. Sunet är en del av Vetenskapsrådet. Läs mer på Sunets webbplats.

Ansök nu

Kansliansvarig till Gentekniknämnden

Molekylärbiolog
Läs mer Okt 12
Nu söker vi en kansliansvarig till Gentekniknämnden! Vetenskapsrådet är sedan 2019 värdmyndighet för nämnden. 

Gentekniknämnden är en myndighet som genom rådgivande verksamhet ska främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas. En av nämndens huvuduppgift är att sprida kunskap om forskning och utveckling inom genteknikområdet, särskilt genetiskt modifierade organismer. Nämnden bevakar ett brett område, från medicinsk forskning, till mikroorganismer, djur, växter och lagstiftningen inom området.

Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande, åtta riksdagsledamöter och sju forskare inom olika ämnesområden. Varje ledamot, undantaget ordföranden och vice ordföranden, har en personlig ersättare. Läs mer på nämndens webbplats.

Rollbeskrivning och arbetsuppgifter
I rollen som kansliansvarig har du ett helhetsansvar för nämndens verksamhet som innebär att planera nämndens arbete, förbereda sammanträden och administration.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att


• skriva förslag till remissyttranden
• föredra ärenden vid nämndens sammanträden
• skriva utkast till verksamhetsberättelse och rapporter som årligen lämnas till regeringen

Du kommer också att bevaka forskning och utveckling inom nämndens ansvarsområde och hålla ledamöterna uppdaterade om utvecklingen. Du behöver därför vara beredd på att sätta dig in i nya områden inom genteknikfältet. En viktig del är också sprida kunskap om genteknik genom att bland annat skriva populärvetenskapliga texter till webbplats, hålla föredrag, svara på frågor från allmänheten och anordna seminarium.

I arbetsuppgifterna ingår också administrativa uppgifter som till exempel att ansvara för upphandlingar för nämnden, attestering av fakturor, bevaka nämndens funktionsbrevlåda, planering och logistik vid nämndens sammanträden, att ärenden diarieförs, arkiveras och expedieras.

Din bakgrund
Vi söker dig som har


• doktorsexamen med inriktning mot växtmolekylärbiologi eller gedigen forskningserfarenhet inom samma område
• god kunskap om genetiskt modifierade organismer och genomredigering
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
• kunskap om växtförädling.

Det är meriterande om du har


• kunskap om lagstiftning som reglerar genetiskt modifierade organismer
• kunskap om EU:s funktionssätt
• erfarenhet av handläggande uppgifter.

Dina egenskaper
I rollen som kansliansvarig behöver du ha en mycket god kommunikativ och stilistisk förmåga och vara intresserad av att sprida kunskap på ett för allmänheten lättillgängligt sätt. Du behöver vara flexibel, noggrann, kunna arbeta självständigt men också ha lätt för att samarbeta.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. 

Placering
Vetenskapsrådets kontor på Västra Järnvägsgatan 3 i Stockholm. I april 2022 flyttar vi till Hantverkargatan 11 i Stockholm.

Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning. Vi ser gärna att du kan börja runt 1 mars 2022.

Vetenskapsrådet är värdmyndighet för Gentekniknämnden vilket innebär att du blir anställd av Vetenskapsrådet men kommer att arbeta för nämnden.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta


• Jan Bolin, enhetschef 08-123 456 78
• Marie Nyman, kansliansvarig
• Johan Karmhed, HR-handläggare 08-546 440 64
• Erika Godoy, Saco-s 08-546 44 029
• Anneli Fröjd, ST 08- 546 44 333

Så ansöker du
Skicka in CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast 2021-11-01.
Märk ansökan med diarienummer 2.2.1-2021-06783.

Ansök nu

Senior systemförvaltare med fokus på Lärplattform till Sunet

Systemförvaltare
Läs mer Okt 19
Nu stärker Sunet sitt team med en senior systemförvaltare för lärplattformen Canvas och plagiatkontroll/textmatchning- verktyget Ouriginal men även andra angränsande digitala pedagogiska digitala verktyg inom området utbildningsstödjande tjänster. Vill du utveckla dina kunskaper och arbeta med kommunikation, förvaltning och utveckling av digitala pedagogiska verktyg? Bli en av oss!

Om rollen

I rollen som systemförvaltare med inriktning Lärplattform och andra pedagogiska digitala verktyg kommer du att arbeta med kommunikation, verksamhetsutveckling, förvaltning och kontraktshantering. Du kommer också att arbeta med de andra digitala verktygen/tjänsterna inom området för utbildningsstödjande tjänster. Du får en hög grad av frihet som systemförvaltare och vi förväntar oss att du kan arbeta självständigt utifrån långsiktiga mål, men också ta egna initiativ. Du trivs med att arbeta med andra i en organisation som har en hög ambitionsnivå när det gäller en kvalitativ leverans till våra kunder. Tillsammans med dina kollegor på Sunet är du med och bidrar till den världsomspännande infrastrukturen för forskning och utbildning.

Din bakgrund


• Flerårig erfarenhet av förvaltning av lärplattformar, framförallt Canvas och av verktyg för plagiatkontroll, framförallt Ourginal
• Erfarenhet och vana av kontraktshantering med kund
• Vana av att upprätthålla goda relationer med kunder
• Högskoleexamen inom ett relevant område
• Erfarenhet av att bygga, leda och underhålla stora intressegrupper

Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat med Confluence, Inspera, Kaltura, Zoom, Survey & Support.

Dina egenskaper

I rollen som systemförvaltare behöver du vara strukturerad och analytisk, ansvarstagande och driven. Du har god kommunikationsförmåga och är van att samarbeta tillsammans med andra och upprätthålla goda relationer. Samtidigt som du är bra på att samarbeta är du van att arbeta självständigt och är inte beroende av detaljerad styrning i ditt dagliga arbete. Du är van att ta egna initiativ och planerar ditt arbete utifrån uppställda mål.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform och tillträde

Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning. Vi ser gärna att du börjar så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.

Är du intresserad?

Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta


• Per Nihlén enhetschef, 0703-494 137
• Johan Karmhed, HR-handläggare 08-546 44 064
• Jonas Hagström, Saco-s 0736–271 457
• Anneli Fröjd, ST 08-546 44 333

Så ansöker du

Skicka in CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast 2021-10-28.
Märk ansökan med diarienummer 2.2.1-2021-06896.

Om Sunet

Sunet driver världens mest moderna forskningsnät och digitala identitetstjänster i världsklass. Sedan 80-talet har vi levererat it-tjänster och nät till Sveriges universitet, högskolor och forskningsinfrastrukturer. Som anställd på Sunet är du en del av ett globalt community av it-proffs som jobbar med att stödja forskning och utveckling av internet i hela världen. Sunet är en del av Vetenskapsrådet. Läs mer på Sunets webbplats.

Ansök nu