Techster Solutions AB jobb i Stockholm

Hitta lediga jobb hos Techster Solutions AB i Stockholm. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Stockholm.

Lösningsarkitekt

IT-arkitekt/Lösningsarkitekt
Läs mer Jul 11
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 3+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Rollbeskrivning:Lösningsarkitekten ansvarar för att översätta affärs- och teknikkrav till arkitekturella ritningar samt identifiera områden som behöver förbättras. Denna roll utvärderar helhetsmässigt arkitekturen och använder djup teknisk expertis för att förstå affärseffekten av tekniska komponenter, rekommenderar och implementerar nya lösningar. Dessutom säkerställer lösningsarkitekten att arkitekturen är i linje med företagsarkitekturstandarder, främjar arkitekturen mot måltillståndet och uppdaterar intressenter om vägkartor och implementationsplaner vid behov.
Färdigheter och Förmågor:
Tillhandahålla arkitekturledarskap och samarbeta med implementeringsteamet och andra tvärfunktionella team för effektiv överlämning av arbete för att effektivisera övergången från design till projekt.
Tillhandahålla teknisk design och kvalitetsgranskningar vid olika milstolpar under projektets livscykel.
Medan man är specialist inom ett visst område av arkitektur, ha en bred bredd över en specifik uppsättning discipliner inom domänen.
Förstå och visualisera koncept som ännu inte är konkreta, identifiera mönster och använda problemlösningsförmåga, stark analytisk förmåga, kreativitet samt kund- och affärsdrift för att hitta en lösning och vinna stöd för idéer.
Kunna skapa både hög- och lågnivådesign-dokumentation och tekniska specifikationer.
Kunna utvärdera och utveckla styrstrukturer, metoder och efterlevnadsåtgärder.
Erfarenhet av att arkitektera/designa lösningar byggda på moln, helst men inte begränsat till Google Cloud Platform & Azure.
Erfarenhet av att migrera eller transformera legacy-lösningar till molnet.
Tillhandahålla insikter om branschens teknologitrender och nya teknologier, bedöma deras ändamålsenlighet givet affärskrav och arkitektoniska riktlinjer.
Förmåga att ta initiativ och identifiera och hantera befintliga och potentiella hinder, problem och möjligheter.
Visa engagemang och ägarskap samt demonstrera noggrannhet och precision.
Effektiv lagspelare som kan uttrycka vikten av tekniska koncept och kvalitet, framväxande teknologier, idéer, känslor, åsikter och slutsatser till kollegor och personer med begränsad teknisk bakgrund, bidra positivt till teammiljön.

Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Azure Cloud Engineer

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Jul 11
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 3+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Rollbeskrivning:
Som en Cloud Engineer kommer du att ansluta till ett team med 20 högt engagerade kollegor som använder nya teknologier för att utveckla lösningar och värdefulla tjänster.
Som Cloud Engineer kommer du att:
Utveckla och underhålla tjänster på offentliga molnplattformar som stödjer plattformens tekniska styrning och efterlevnad.
Arbeta med drift, utveckling, underhåll och säkerhet för plattformen.

Vem letar vi efter: Som person är du alltid ivrig att lära dig mer och njuter av att dela och öka din kunskap medan du arbetar med andra. Du är högt engagerad och intresserad av allt som händer inom CNCF-området. Du är motiverad av ansvar och räds inte att tackla komplexa problem och hitta de bästa möjliga lösningarna.
Krav:
Du har minst 3 års arbetslivserfarenhet inom Azure.
Bekant och skicklig med Azure IaaS och PaaS-tjänster.
Starka Azure-relaterade Terraform-färdigheter, erfarenhet av Terragrunt är meriterande.
Erfarenhet av att arbeta med och utveckla landing zones av företagsklass i Terraform (CAF-baserad eller liknande WAF-anpassad).
Erfarenhet av DevOps för IaC, bör vara bekant med att definiera och bygga automation av IaC.
Migration av befintlig kod till en ny önskad arkitektur / omvandling av icke-IaC-deploys till IaC.
Bankerfarenhet

Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Projektledare - Kärnkraft

Civilingenjör, energi
Läs mer Jul 10
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 3+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Rollbeskrivning:Vår kund är ett djupteknologiskt företag i framkant inom kärnkraftsindustrin. De söker nu en begåvad projektledare för att ansluta till deras team och leda genomförandet av banbrytande projekt.Huvudansvar:Som projektledare kommer du att spela en nyckelroll i att övervaka planering, schemaläggning, genomförande och avslutning av SMR-projekt. Dina ansvarsområden inkluderar att hantera projektets tidsplaner, budgetar och resurser, samt säkerställa att säkerhets- och kvalitetsstandarder följs. Du kommer att arbeta nära ett tvärfunktionellt team av ingenjörer för att säkerställa att projektmålen uppnås i tid och inom budget.Ansvarsområden:- Hantera utvecklingsprojekt från början till slut, inklusive planering, schemaläggning, budgetering och genomförande, och säkerställa att alla projektmål uppnås.- Leda projektteamet och säkerställa att projektmålen uppnås i tid och inom budget.- Utveckla och underhålla projektplaner och scheman, samt övervaka framstegen mot milstolpar.- Identifiera och hantera projektrisker samt implementera åtgärder för att minska deras påverkan.- Övervaka projektets ekonomi och ge regelbundna rapporter till högsta ledningen.- Utveckla och underhålla relationer med intressenter, partners och leverantörer.- Säkerställa efterlevnad av reglerande krav, säkerhetsstandarder och kvalitetsstandarder.KRAVPROFIL- Drivkraft. Du tar fullt ansvar och mäter din framgång genom projektets framgång. Du känner till kontexten - företaget, vår finansiering, konkurrens, och tar ansvar för att utarbeta och genomföra en vinnande plan. Du hittar inte ursäkter utan möter utmaningar direkt och hittar sätt att övervinna dem. Du förstår att framgång kräver uthållighet, kreativitet och ett orubbligt engagemang för excellens. Du har ett startup-mentalitet, med en passion för att röra dig snabbt och vara proaktiv i att förutse branschtrender.- Ledarskap och relationsbyggande. Du har förmågan att motivera och inspirera tvärfunktionella team. Dessutom har du utmärkta kommunikations- och interpersonella färdigheter, vilket gör att du effektivt kan samarbeta med intressenter på alla nivåer.- Problemlösning. Du har starka analytiska och problemlösningsfärdigheter med fokus på att leverera resultat.- Specifika kompetenser. För att lyckas i denna roll tror vi att du har: - Minst en kandidatexamen i ingenjörsvetenskap eller ett relaterat område. - Flera års erfarenhet av projektledning med en stark förståelse för projektledningsprinciper, metoder och verktyg. - Dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt hantera komplexa, kapitalkrävande mekaniska ingenjörsprojekt från start till slutförande, inom tids- och budgetramar. - Erfarenhet från kärnkraftsindustrin. - Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift.

Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Test Engineer

Systemtestare/Funktionstestare
Läs mer Jul 5
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 2års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Kompetens efterfrågas enligt följande:
Git Hub Actions
Jenkins
Java
Testautomatisering

Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Senior Drifttekniker Nätverksinfrastruktur

Drifttekniker, data
Läs mer Jul 5
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 3+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Rollbeskrivning:
I rollen som Senior Drifttekniker Nätverksinfrastruktur kommer du att arbeta med vår bankkunds IT-infrastruktur, med särskilt fokus på nätverk – inklusive switchar, wifi, routrar och brandväggar.
Infra-teamet ansvarar även för servrar, SAN, VmWare, Microsoft (server/windows/Azure) och Linux i en hybridmiljö. Det finns möjligheter att engagera sig inom dessa områden vid behov.
Som Senior Drifttekniker för Infrastruktur kommer du att, tillsammans med dina närmaste kollegor och infrastrukturarkitekten, utveckla strategier och designa end-to-end lösningar för vår nätinfrastruktur. Rollen innebär att skapa säkra och tillförlitliga lösningar för att stödja tjänster som utvecklas hos Marginalen, samt att beräkna kostnader och övervaka dessa i produktionsmiljön.
Du kommer att vara en del av ett team som strävar efter att bygga en pålitlig IT-infrastruktur, med etablering i nya datahallar och införande av nya plattformar för våra tjänster.
Dessutom deltar du i det dagliga driftsarbetet och arbetar med implementering av nya tjänster och installationer inom ditt område. Du kommer även att agera som tredje linjens support till Marginalens interna IT-support, användare, leverantörer eller andra tredje parter.
Vem du är:Vi söker dig som har mångårig erfarenhet som teknisk specialist inom en driftorganisation, med ett genuint intresse för teknik och ett stort leveransansvar.
Du vill vara med och leda och definiera företagets IT-strategi, med automatisering som första metod. Du är en initiativrik och drivande person som ständigt arbetar för att leverera med kvalitet och förbättra verksamheten.
Du är nyfiken och vill ständigt lära dig ny teknik.
Vi ser gärna att du har: Förståelse för hur man designar nätverk och säkerhet, samt kunskap om utformning och utveckling av den associerade infrastrukturen.
Dokumenterad erfarenhet av nätverksteknologier, inklusive routingprotokoll.
Erfarenhet av att arbeta i en hybridmiljö med tjänster både on-prem och i molnet.
Erfarenhet av Junipers switchar/routrar och Palo Alto-brandväggar är meriterande.
Förmåga att använda engelska som arbetsspråk och uttrycka dig väl i både tal och skrift på såväl svenska som engelska.


Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Integrationsarkitekt

IT-arkitekt/Lösningsarkitekt
Läs mer Jul 5
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 5+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.Önskad start: 1 aug 2024
Rollbeskrivning:
Konsulten ska ha:• minst fem (5) års erfarenhet av att ha utformat integrationsarkitektur.• minst (3) års erfarenhet av att utforma och bygga REST-API:er.• erfarenhet av att skriva applikationer i Python.• erfarenhet av Docker.• minst tre (3) års erfarenhet av att skriva applikationer inom området systemintegration.• minst haft tre (3) uppdrag inom vilka ingått att skriva teknisk dokumentation• Referensuppdrag, minst 2 (två) referensuppdrag där du varit ansvarig för utformande av integrationsarkitektur, inte äldre än 3 (tre) år.
Meriterande kompetens:• Samarbetsförmåga: Din förmåga att kunna samarbeta i teamet för att uppdraget som helhet ska nå bästa möjliga resultat.• Genomförbarhet: Du visar och förklarar metod och arbetsprocess som är relevant för ett gott resultat för genomförandet av uppdraget med god måluppfyllelse.• Kompetens om systemintegration baserat på REST-API:er• Kompetens inom IT arkitektur.• Kompetens inom integrationsarkitektur för digitala ekosystem
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Quality Engineer - Mechanical

Kvalitetsingenjör, maskin/Kvalitetstekniker, maskin
Läs mer Jul 5
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 3+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Rollbeskrivning:
Kvalitetsingenjör - MekanikOm teamet:Du kommer att arbeta inom produktkvalitetsavdelningen, som består av 16 personer. Hälften av dessa är anställda och den andra hälften är konsulter. Gruppen har betydande expertis inom trycksatta system, rör, svetsning, elinstallationer samt IEC Ex och certifiering.
Om rollen:Som Kvalitetsingenjör - Mekanik kommer du att tilldelas olika leveransprojekt. Ditt ansvar inkluderar att granska design och verifiera dokumentation för mekaniska installationer, rörledningar, ventiler och tryckkärl i explosionsfarliga miljöer.
• Granska kontrakt för att identifiera lokala regler som gäller rör och tryckkärl samt dokumentera dem. • Upprätta en lista över utrustning som faller under Tryckkärlsdirektivet (PED) och granska deras klassificering och certifikat. • Utföra säkerhetsinspektioner, vilket innebär resor till de platser där vi installerar våra turbinpaket. Verifiera och inspektera att de mekaniska installationerna uppfyller våra och kundens krav gällande rör och tryckkärl. • Skriva inspektionsrapporter som innehåller eventuella avvikelser som behöver åtgärdas. • Stötta säljorganisationen i frågor relaterade till trycksatt utrustning, svetsning, etc. • Förbereda en rapport om efterlevnad av Tryckkärlsdirektivet och Maskindirektivet som grund för CE-märkning av rör och turbinpaket.
Nödvändiga färdigheter:• Kunskap i att läsa av kontrakt• Erfarenhet av kvalitetsarbete • Mekanisk ingenjör • Strukturerad och noggrann • Förståelse och kunskap om Pressure Equipment Directive, Machinery Directive, ASME, EN 13480
Hybrid, 3 av 5 dagar på kontoret i Finspång. Engelska obligatoriskt, svenska föredras.
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Systemintegratör - SCADA

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Jul 4
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 5+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Rollbeskrivning:
Vi söker nu erfarna SCADA-systemintegratörer till en stor kund i Stockholm. Som SCADA-utvecklare i detta uppdrag kommer du att arbeta i varierande projekt tillsammans med ett kompetent och engagerat team. Våra projekt bedrivs både från våra egna kontor och direkt hos våra kunder, där vi levererar till branschens största aktörer.
Dina arbetsuppgifter kommer att omfatta nyutveckling, underhåll och daglig drift av kundens system. Du kommer även att sätta upp databaser och analysera data, arbeta med virtualisering och nätverkskonfiguration samt identifiera och genomföra förbättringsåtgärder. Tillsammans med ditt team ansvarar du för att leverera projekt i tid, med rätt kvalitet och inom budget.
KravprofilVi söker dig som är flexibel, problemlösningsorienterad och trivs med att vara där det händer. Du är en positiv och öppen lagspelare som är bra på att kommunicera och har en hög grad av servicekänsla. Kraven för rollen är:
Minst fem års erfarenhet av SCADA-systemintegration med gedigen kompetens inom Citect.
Flytande svenska i tal och skrift.


Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Cloud Architect

IT-arkitekt/Lösningsarkitekt
Läs mer Jul 4
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 5+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Rollbeskrivning:
Erfarenhet:
Över 5 års dokumenterad erfarenhet i en roll som molnarkitekt (eller liknande) med arbete inom Azure/AWS.
Minst 3 års arbete med äldre IT-system, antingen inom mjukvaruutveckling eller operativa tjänster, innan övergång till Public Cloud.
Omfattande erfarenhet av infrastruktur som kod, till exempel med Terraform eller Bicep i en företagsmiljö.
Kunskap om automation med hjälp av CI/CD-processer.
Förståelse för GIT-strategier.
Erfarenhet av att arbeta med PowerShell eller Bash.
Erfarenhet av att arbeta i team eller med DevOps-processer.
Djup kännedom om arkitekturala ramverk som Cloud Adoption Framework och Well-Architected Framework.
Erfarenhet av standardiserade projektmetoder som Agile och Scrum.

Kunskap:
Djupgående förståelse för molnsäkerhet och efterlevnad.
Djupgående förståelse för nätverk.
Van vid att dagligen följa DevOps-liknande procedurer.
Van vid att använda olika skriptspråk.

Meriterande:
Erfarenhet av att designa Kubernetes-miljöer.
Erfarenhet av applikationsutveckling.
Erfarenhet av PCI DSS-miljöer.
Erfarenhet av molnmigrering.
Innehav av olika molncertifieringar.

Denna position kräver flytande kommunikationsförmåga i svenska (både muntligt och skriftligt).

Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Applikationsförvaltare

Systemförvaltare
Läs mer Jul 1
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 5+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Rollbeskrivning:
Dubör ha:• Minst fem (5) års erfarenhet av att arbeta med applikationsförvaltning• Minst tre (3) års erfarenhet av leda applikationsförvaltning• Minst ett (1) tidigare uppdrag inom vilken konsulten har ansvarat för att utforma eller effektiviserat arbetet med applikationsförvaltning• Minst tre (3) års erfarenhet av arbete som omfattar täta kontakter med interna eller externa kunder
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Teknisk Koordinator/Teknisk Projektledare

Projektledare, IT
Läs mer Jul 1
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 2+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Rollbeskrivning:
Du börha:• minst två (2) års erfarenhet av att ha hanterat kundkontakter.• minst två (2) års erfarenhet av att ha samordnat parter som ingått i ett arbetsflöde för att uppnå ett specifikt resultat.• minst två (2) års erfarenhet av att arbeta med teknisk anslutning av kund eller motsvarande part till e-tjänster via API:er eller motsvarande tekniska gränssnitt, samt att konsulten ska ha väglett kunden i anslutningsprocessen.• minst två (2) års erfarenhet av arbete med att utveckla, konfigurera eller införa vårdsystem hos vårdgivare.• minst två (2) års erfarenhet av att hantera uttalad och omfattande kontakt med kunder utanför den egna organisationen.• minst två (2) års erfarenhet av att ha utformat processer och rutiner.• minst (1) års erfarenhet av att skriva dokumentation som är riktad mot en bred målgrupp
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Fullstackutvecklare

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Jun 28
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 5+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Rollbeskrivning:
• SPETSKOMPETENS - Minst fem (5) års erfarenhet som senior utvecklare inom minst två (2) av följande tekniker:
Java
Java EE
Jakarta EE
Jax-RS
JPA/Hibernate
Sonarqube
Postgre
Kubernetes/Openshift
Vue.js

Minst tre (3) av dessa år ska ha varit under de senaste fem åren.
• Minst ett (1) års erfarenhet som utvecklare inom minst två (2) av följande tekniker (som inte redan nämnts under spetskompetens):
Java
Java EE
Jakarta EE
Jax-RS
JPA/Hibernate
Sonarqube
Postgre
Kubernetes/Openshift
Vue.js

Denna erfarenhet ska ha förvärvats under de senaste fem åren.
• Minst tre (3) års erfarenhet av testdriven utveckling och testautomatisering som en integrerad del av systemutvecklingsarbetet. Minst två (2) av dessa år ska ha varit under de senaste fem åren.
• Minst ett (1) års erfarenhet av att arbeta i team som följer agila arbetssätt.
• Relevant universitets- eller högskoleutbildning, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
• Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan!

Ansök nu

IT Arkitekt

IT-arkitekt/Lösningsarkitekt
Läs mer Jun 28
Trivs du bäst när du får dom tekniska utmaningarna på jobbet? Vill du fortsätta bredda din specialistkunskap? Eller är du kanske bara mellan jobb och söker nästa utmaning?
Vårt moderbolag, Techster AB (www.techster.se) har under de senaste 10 åren byggt upp en stark plattform av tekniska produktlösningar inom framför allt Datacenter.
Nu vill vi kunna erbjuda konsultativa lösningar inom detta område. Hos oss på Techster Solutions får du jobba i spännande tekniska projekt som både utmanar dig och kollegorna. Hos oss är du ambassadören, tekniska specialisten och vår främst kundkontakt. Låter det intressant? Kul, för nu har vi en ledig plats just för dig.Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 3+ års erfarenhet och som kan stärka teamet. Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa. I rollen som IT arkitekt kommer du att: - Vägleda våra kunder i samband med driftsättning och utveckling av deras Datacenterlösningar, som kan finnas i olika branscher. - Kunskapsbrygga mellan kundens behov och dina konsultkollegor som deltar i utvecklingen. - Delta i komplexa projekt - Optimera samt effektivisera processer och systemFör att lyckas i rollen som IT arkitekt:
- Bakgrund inom mjukvaruutveckling, teknisk rådgivare (pre-sales), Projektledarskap eller liknande. - Förmåga att göra smarta och komplicerade lösningar begripliga för kunder och kollegor. - Akademisk examen som Civilingenjör, System- eller Informationsvetare. - Minst 3+ års erfarenhet inom något av dessa områden efter examen - Kan kommunicera på engelska och svenska i tal och skrift.Meriterande önskemål om vår blivande kollega
- Tidigare erfarenhet som IT arkitekt - Ledarskapserfarenhet - Förståelse för nätverk och serverstrukturer - Erfarenhet från en eller flera branscher.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan!
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.

Ansök nu

Cloud Security Consultant

Datasäkerhetsansvarig
Läs mer Jun 19
STOCKHOLM
Cloud Security Consultant

Trivs du bäst när du får tekniska utmaningar på jobbet? Du kanske både breddat och fördjupat dina kunskaper inom området Cyber Security och känner dig redo att agera rådgivare till våra uppdragsgivare? Vill du fortsätta bredda din specialistkunskap? Eller är du kanske bara mellan jobb och söker nästa utmaning?
Vi är ett modernt IT konsultbolag som är en vidareutveckling av den produktrådgivning som vårt moderbolag, Techster AB (www.techster.se) erbjudit de senaste 10 åren.
Nu vill vi kunna erbjuda konsultativa lösningar inom området Cybersäkerhet. De har vi gjort i 3 år redan, men vill nu bredda och ta nästa steg. Hos oss på Techster Solutions, IT konsultbolaget, (www.techstersolutions.se) får du jobba i spännande tekniska projekt som både utmanar dig och kollegorna. Hos oss är du ambassadören den tekniska specialisten och vår främsta kundkontakt. Låter det intressant? Kul, för nu har vi en ledig plats just för dig.Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 3+ års erfarenhet och som kan stärka teamet. Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa. I rollen som Cloud Security Consultant kommer du att: - Vägleda våra kunder i samband med driftsättning och val av nya Cybersecurity lösningar. Våra kunder kan finnas i olika branscher. - Kunskapsbrygga mellan kundens behov och dina konsultkollegor som deltar i utvecklingen. - Delta i komplexa projekt - Kunnig inom Cybersecurity området, med allt från tekniska lösningar till best practice. Du kommer att erbjudas möjlighet att fördjupa dig inom de produkter och tjänster som vi redan erbjuder, som till exempel Pentera.För att lyckas i rollen som Cloud Security Consultant:
- Gärna bakgrund inom Cyber security , teknisk rådgivare (pre-sales), Projektledarskap eller liknande. - Förmåga att göra smarta och komplicerade lösningar begripliga för kunder och kollegor. - Akademisk examen som Civilingenjör, System- eller Informationsvetare. - Minst 3+ års erfarenhet inom något av dessa områden efter examen - Kan kommunicera på engelska och svenska i tal och skrift.Meriterande önskemål om vår blivande kollega
- Tidigare erfarenhet inom Cloud och eller on-prem, som konsult, eller en linjebefattning där du jobbat inom detta område. - Ledarskapserfarenhet - Förståelse för hur säkerhetshål kan uppstå och åtgärdas. - Erfarenhet från en eller flera branscher.Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
överenskommelse.
Platser
Stockholm
StockholmRålambsvägen 17
112 59 Stockholm
Vägbeskrivning
+
OpenStreetMap, CARTO
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan!
Om Techster SolutionsTechster Solutions levererar managerade tjänster inom datacenter, IT-säkerhet och automatisering. Med rätt konsultkompetens levererar vi IT-lösningar till företag i alla storlekar. Med hjälp av både Teknik & IT-säkerhetsexperter så kan vi hjälpa er med alltifrån resan till molnet, förbättra/testa er IT-säkerhet och medeffektivisering av datacentret.

Ansök nu

Senior IT Projektledare

Projektledare, IT
Läs mer Jun 14
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 10+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.Bakgrund:Kundens IT-plattformar behöver genomgå omfattande tekniska, strukturella och processorienterade förändringar för att möta dagens krav på tillgänglighet, säkerhet och kapacitet. En del av detta är införandet av nytt SCADA-system. För uppbyggnaden den infrastruktur som krävs för detta införande söker vi nu en senior projektledare som ska leda delar av detta införande.
Som IT-projektledare leder konsulten ett eller flera projekt för kund. Projekten bemannas av interna resurser och konsulter inom IT samt av verksamhetsspecialister. Konsulten rapporterar projektens framdrift mot uppställda mål och planer till beställare och styrgrupp. Som stöd har konsulten projektmodellen PPS, som i delar är anpassad till kunds behov. Utöver PPS styrs kunden som statligt affärsverk av riktlinjer, anvisningar och instruktioner. Kunden använder projektverktyget Antura för projektrapportering samt resursallokering. Som konsult i projektledarrollen för detta program kommer du att tillhöra avdelningen IT Infrastruktur och Drift.
Rollbeskrivning:Som IT-projektledare hos kund, kommer arbetsuppgifterna bland annat att innefatta:
Stötta projektägare/beställare i att ta fram projektdirektiv och behövliga underlag enligt ovanstående premisser och kundens anvisningar samt styr- och projektmodeller
Planera projektet tillsammans med projekt-teamet, ansvara för att projektplanen tas fram och beslutas och därefter följs av projektet.
Driva aktiviteter och löpande rapportera framdrift och risker till styrgrupp
Löpande informera olika intressentgrupper
Ansvara för projektets budget och resursallokering
Ansvara för att projektet levereras inom givna projektramar
Hantera leverantörer och leverantörskontakter
Vid behov upphandla ny lösning enligt kunds direktiv och processer (tex LOU)
Leda interna projektresurser på ett tydligt och positivt sätt enligt kunds värdegrund
Bidra till förvaltningsplanen och budgetprocessen


Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Senior IT Projektledare

Projektledare, IT
Läs mer Jun 28
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 10+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.Bakgrund:Kundens IT-plattformar behöver genomgå omfattande tekniska, strukturella och processorienterade förändringar för att möta dagens krav på tillgänglighet, säkerhet och kapacitet. En del av detta är införandet av nytt SCADA-system. För uppbyggnaden den infrastruktur som krävs för detta införande söker vi nu en senior projektledare som ska leda delar av detta införande.
Som IT-projektledare leder konsulten ett eller flera projekt för kund. Projekten bemannas av interna resurser och konsulter inom IT samt av verksamhetsspecialister. Konsulten rapporterar projektens framdrift mot uppställda mål och planer till beställare och styrgrupp. Som stöd har konsulten projektmodellen PPS, som i delar är anpassad till kunds behov. Utöver PPS styrs kunden som statligt affärsverk av riktlinjer, anvisningar och instruktioner. Kunden använder projektverktyget Antura för projektrapportering samt resursallokering. Som konsult i projektledarrollen för detta program kommer du att tillhöra avdelningen IT Infrastruktur och Drift.
Rollbeskrivning:Som IT-projektledare hos kund, kommer arbetsuppgifterna bland annat att innefatta:
Stötta projektägare/beställare i att ta fram projektdirektiv och behövliga underlag enligt ovanstående premisser och kundens anvisningar samt styr- och projektmodeller
Planera projektet tillsammans med projekt-teamet, ansvara för att projektplanen tas fram och beslutas och därefter följs av projektet.
Driva aktiviteter och löpande rapportera framdrift och risker till styrgrupp
Löpande informera olika intressentgrupper
Ansvara för projektets budget och resursallokering
Ansvara för att projektet levereras inom givna projektramar
Hantera leverantörer och leverantörskontakter
Vid behov upphandla ny lösning enligt kunds direktiv och processer (tex LOU)
Leda interna projektresurser på ett tydligt och positivt sätt enligt kunds värdegrund
Bidra till förvaltningsplanen och budgetprocessen


Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Senior Systemutvecklare

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Jun 28
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 3+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.Vi söker nu för kunds räkning en erfaren systemutvecklare som vill ta sig an nästa utmaning, 3mån omgående start med option på ytterligare 3mån. Distansarbete tillåts med upp till 50% när arbetsuppgifterna tillåter det. Du anställs av Techster Solutions men jobbar ute hos kund. För den här tjänsten välkomnar vi även in ansökningar från underkonsulter.SammanfattningRoll: Senior Systemutvecklare Krav:• Tre (3) års dokumenterad och praktisk erfarenhet av Java scriptutveckling. • Tre (3) års dokumenterad och praktisk erfarenhet av Enterprise Integration Patterns och Apache Camel. • Två (2) års dokumenterad och praktisk erfarenhet av Red Hat OpenShift. • Erfarenhet av agilt arbetssätt och ska vara väl förtrogen med Jira. • Erfarenhet av OpenAPI YAML-specifikationer och API-first utveckling
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Senior Systemutvecklare

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Jun 14
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 3+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.Vi söker nu för kunds räkning en erfaren systemutvecklare som vill ta sig an nästa utmaning, 3mån omgående start med option på ytterligare 3mån. Distansarbete tillåts med upp till 50% när arbetsuppgifterna tillåter det. Du anställs av Techster Solutions men jobbar ute hos kund. För den här tjänsten välkomnar vi även in ansökningar från underkonsulter.SammanfattningRoll: Senior Systemutvecklare Krav:• Tre (3) års dokumenterad och praktisk erfarenhet av Java scriptutveckling. • Tre (3) års dokumenterad och praktisk erfarenhet av Enterprise Integration Patterns och Apache Camel. • Två (2) års dokumenterad och praktisk erfarenhet av Red Hat OpenShift. • Erfarenhet av agilt arbetssätt och ska vara väl förtrogen med Jira. • Erfarenhet av OpenAPI YAML-specifikationer och API-first utveckling
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan!

Ansök nu

IT Arkitekt

IT-arkitekt/Lösningsarkitekt
Läs mer Jun 14
Trivs du bäst när du får dom tekniska utmaningarna på jobbet? Vill du fortsätta bredda din specialistkunskap? Eller är du kanske bara mellan jobb och söker nästa utmaning?
Vårt moderbolag, Techster AB (www.techster.se) har under de senaste 10 åren byggt upp en stark plattform av tekniska produktlösningar inom framför allt Datacenter.
Nu vill vi kunna erbjuda konsultativa lösningar inom detta område. Hos oss på Techster Solutions får du jobba i spännande tekniska projekt som både utmanar dig och kollegorna. Hos oss är du ambassadören, tekniska specialisten och vår främst kundkontakt. Låter det intressant? Kul, för nu har vi en ledig plats just för dig.Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 3+ års erfarenhet och som kan stärka teamet. Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa. I rollen som IT arkitekt kommer du att: - Vägleda våra kunder i samband med driftsättning och utveckling av deras Datacenterlösningar, som kan finnas i olika branscher. - Kunskapsbrygga mellan kundens behov och dina konsultkollegor som deltar i utvecklingen. - Delta i komplexa projekt - Optimera samt effektivisera processer och systemFör att lyckas i rollen som IT arkitekt:
- Bakgrund inom mjukvaruutveckling, teknisk rådgivare (pre-sales), Projektledarskap eller liknande. - Förmåga att göra smarta och komplicerade lösningar begripliga för kunder och kollegor. - Akademisk examen som Civilingenjör, System- eller Informationsvetare. - Minst 3+ års erfarenhet inom något av dessa områden efter examen - Kan kommunicera på engelska och svenska i tal och skrift.Meriterande önskemål om vår blivande kollega
- Tidigare erfarenhet som IT arkitekt - Ledarskapserfarenhet - Förståelse för nätverk och serverstrukturer - Erfarenhet från en eller flera branscher.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan!
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.

Ansök nu