SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER jobb i Stockholm

Hitta lediga jobb hos SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER i Stockholm. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Stockholm.

Arbetsrättsjurist

Arbetsrättsjurist
Läs mer Jul 10
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetsrättssektionens övergripande uppdrag är att ge råd och stöd till kommunerna och regionerna i arbetsrättsliga frågor och i arbetsmiljöärenden. Vi genomför även centrala rättstvisteförhandlingar och utbildningar samt är processombud i arbetsrättsliga mål i både tingsrätt och Arbetsdomstolen. Arbete med remisser och utredningar inom det arbetsrättsliga området samt EU-bevakning med inriktning på arbetsgivarfrågor ingår också i sektionens uppdrag.

Vi söker nu arbetsrättsjurister för arbete inom sektionens ansvarsområde och med viss inriktning mot domstolsprocesser. Vi erbjuder dig ett intressant och utvecklande arbete med både medlemsservice och nationellt perspektiv i fokus.

Arbetet innefattar mycket kontakter med medlemmar, främst via mail och telefon, men även i samband med utbildningar, nätverk och i rollen som ombud i såväl tvisteförhandlingar som i processer.

På sektionen arbetar arbetsrättsjurister, utredare och handläggare och du kommer att ingå i en grupp med god sammanhållning och engagerade kollegor.

I arbetet förkommer resor, främst inom landet.

KVALIFIKATIONER
Du har en juristexamen och några års arbetslivserfarenhet med inriktning mot arbetsrätt. Vi ser gärna att du även har processvana och tidigare självständigt drivit arbetsrättsliga mål i domstol. Erfarenhet från arbete i arbetsgivarorganisation eller arbetstagarorganisation och god kännedom om den kommunala sektorn är meriterande.

Du är en driven person som vill ta stort eget ansvar och du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt behärskar engelska väl. Intresse för processande i domstol och kvalificerad juridisk rådgivning är en förutsättning för att trivas i rollen.

Arbetet passar dig som trivs med många interna och externa kontakter, är utåtriktad och arbetar självständigt, samtidigt som det är viktigt att du kan samarbeta och har förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater, medlemmar och förbundets med- och motparter. Vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

Handläggare inom äldreomsorgsområdet

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jul 4
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

ARBETSUPPGIFTER
Äldreomsorgen står högt upp på agendan för landets kommuner. Den åldrande befolkningen och bristen på arbetskraft kräver helt nya idéer och arbetssätt. SKR väljer därför att växla upp äldreomsorgsområdet och startar nu en ny sektion för äldreomsorg för att stärka stödet till kommunerna. Vill du vara med på denna spännande och utmanande resa?

Vi söker dig som är engagerad, djupt verksamhetskunnig och som vill bidra till utvecklingen av framtidens äldreomsorg!

Som handläggare ger du SKR:s medlemmar kvalificerad rådgivning, stöd och information i äldreomsorgsfrågor. Du har örat mot marken och förstår och kan tolka hur olika förslag påverkar äldreomsorgen och våra medlemmar.

I tjänsten ingår att bedriva utvecklingsarbete och omvärldsbevaka utifrån kommunernas och regionernas behov och önskemål. Det ingår också påverkansarbete i det nationella arbetet gentemot myndigheter, riksdag och regering.

Du kommer att företräda SKR i olika externa sammanhang t.ex. delta i referensgrupper och medverka i utredningar i syfte att skapa goda förutsättningar för våra medlemmar att säkerställa bästa möjliga äldreomsorg. Du kommer också att skriva, tala på konferenser och planera webbinarier. Det ingår även en del resande i tjänsten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant akademisk examen. Du har flera års erfarenhet av att arbeta som chef eller strateg i en kommunal kontext. Du har mycket goda kunskaper om äldreomsorg och kommunernas verksamheter till stöd för äldre.

Du är skicklig på att uttrycka dig i tal och skrift och har erfarenhet av att tala inför grupper.

Vi ser att det är en fördel om du har erfarenhet av, eller en god förståelse för, arbetet på nationell nivå och i en politiskt styrd verksamhet.

Det är meriterande om du har ett brett kontaktnät i kommun-Sverige.

Som person har du en god analytisk förmåga och kan självständigt driva arbetsprocesser framåt. Uppdragets karaktär ställer krav på såväl uthållighet som flexibilitet. För att lyckas och trivas i rollen bör du även ha förmåga att snabbt kunna växla mellan olika arbetsuppgifter och ha flera processer igång samtidigt. Det är enkelt för dig att bygga relationer med andra aktörer.

Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt nya team och arbeta tillsammans för att göra skillnad inom äldreomsorgen!

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

Handläggare med inriktning på barn och unga

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 28
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

ARBETSUPPGIFTER
Sektionen för Folkhälsa och psykiatri driver utvecklingsarbete och erbjuder stöd till SKR:s medlemmar, kommuner och regioner.

Uppdragets inriktning gäller insatser riktade till barn och unga, med fokus på barn- och ungdomspsykiatri och primärvård inom hälso-och sjukvården. Arbetet ska ske i nära samarbete med kollegor på andra sektioner inom SKR såsom exempelvis de som arbetar med socialtjänst och jämställdhet samt de som arbetar med utbildningsfrågor.

I uppdraget ingår att initiera och utveckla insatser som kan stödja det arbete som görs för barn och unga hos våra medlemmar samt att vidmakthålla pågående arbeten. Vidare inkluderar alla våra tjänster i bred mening arbetet med psykisk hälsa, suicidprevention och folkhälsa.

Det ingår även projektledarskap och samordning av olika funktioners arbete. Vidare ingår intressebevakning vilket bl.a. kan innebära kontakter med ideella organisationer, statliga myndigheter samt deltagande i statliga utredningar i expertroll eller som referensperson.


KVALIFIKATIONER
För att lyckas i rollen vill vi att du har:
• Relevant akademisk utbildning
• Erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatri och närliggande sektorer såsom skola och socialtjänst.
• Erfarenhet av att leda strategiskt arbete i kommun och/eller region
• Dokumenterad förmåga att formulera dig skriftligt och muntligt i offentlig förvaltningsmiljö
• God förståelse för olika sektorer och verksamheter inom det offentliga
Det är meriterande med ledarerfarenhet samt erfarenhet av att arbeta på nationell nivå. Vi ser gärna att du har av arbetat med suicidprevention och/eller folkhälsofrågor.

Som person är du mål- och resultatorienterad. Du har god samarbetsförmåga och ser helheter. Du kan ha ett strategiskt perspektiv och är uthållig. Du tar även gärna egna initiativ.

Vi strävar efter en mångfald av perspektiv och erfarenheter i gruppen. Välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

Handläggare - vikariat

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 5
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en handläggare/redaktör som utifrån sin roll ska stödja framtagning och publicering av vård- och insatsprogrammen för psykisk ohälsa (vardochinsats.se). Programmen tas inom ramen för kunskapsstyrning i nationella arbetsgrupper och fastställs av Nationella programområdet för psykisk hälsa. Vård- och insatsprogrammen sammanställer och tillgängliggör kunskapsunderlag på en gemensam plats för både hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola.

Redaktörens uppgift är:
• att stötta arbetsgruppen under kunskapsstödsproduktionen
• att ge förslag på ändringar enligt skrivinstruktioner
• att ändra eller föreslå ändringar enligt språkliga riktlinjer
• att vid behov tillgänglighetsanpassa kunskapsstöd
• att korrekturläsa och kontrollera länkar.

Sektionen för Folkhälsa och psykiatri driver utvecklingsarbete och erbjuder stöd till SKR:s medlemmar; kommuner och regioner. Vi samarbetar med övriga avdelningar och sektioner inom SKR liksom med myndigheter och civilsamhälle, vilket är en förutsättning då vårt arbetsområde är brett och berör många sektorer.

KVALIFIKATIONER
För att lyckas i rollen vill vi att du har:
• En högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget
• Mycket goda kunskaper i svenska och förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift

Vi ser gärna att du är tekniskt kunnig, gärna i ett eller flera webbpubliceringsverktyg samt att du har kunskap om webbanalys.

Som person är du strukturerad, du har en god samarbetsförmåga. Du driver ditt arbete självständigt och har ett högt kvalitetsmedvetande. Du behöver även vara lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

SKR söker en ekonom till sektionen för ekonomisk analys

Samhällsekonom
Läs mer Maj 3
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

ARBETSUPPGIFTER
Den vi söker kommer att arbeta med analyser av kommunsektorn med fokus på kommunkoncernernas ekonomiska och finansiella utveckling. Ett särskilt fokus är att utveckla våra arbetssätt och processer för datahantering och analysverktyg.

I rollen ingår att på ett välformulerat och pedagogiskt sätt kommunicera från ekonomiska analyser, muntligt och skriftligt. Du kommer att ha många kontaktytor och samarbeten och på så sätt vara ett stöd till kollegor inom SKR, medlemmar och andra intressenter.

En viktig del i arbetet är att bevaka våra medlemmars intressen, påverka beslut som rör deras förutsättningar och bidra i opinionsbildning inom våra områden bl.a. för att säkra kommunernas och de kommunala bolagens finansiering på kort och lång sikt.

Sektionens övergripande uppdrag är att följa, analysera och prognostisera kommunsektorns ekonomiska utveckling och samhällsekonomin. Uppdraget omfattar även att analysera effektiviteten i sektorn, intressebevakning och konsultativt arbete gentemot våra medlemmar. Våra prognoser och analyser används som beslutsunderlag i kommuner och regioner. En av sektionens viktigaste leveranser är den återkommande Ekonomirapporten som innehåller ekonomiska prognoser och där utvecklingen i sektorn och framtida utmaningar beskrivs och analyseras. För närvarande arbetar 16 personer på sektionen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en vass analytiker med starkt samhällsintresse och en akademisk examen med ekonomiinriktning. För att lyckas i rollen behöver du vana vid att hantera stora datamängder och akademiska studier i statistik, informatik eller närliggande ämnesområden.

Vi vill att du har minst fem års erfarenhet av kvalificerat analys- eller utredningsarbete inom ekonomiområdet, gärna med inriktning mot offentlig sektor. Det är viktigt att du har goda kunskaper om samhällsekonomi, kommuner och regioner och en förmåga att se helheter och ta hänsyn till det större perspektivet. Har du arbetat i en ekonomifunktion i kommun, region eller kommunalt företag är det meriterande. Det är en fördel om du också har erfarenhet av att utveckla arbetssätt inom datahantering och analys.

Du behöver ha avancerade kunskaper i Excel och goda kunskaper i Word, Powerpoint samt i ett eller flera statistikprogram/programspråk (exempelvis R, SAS, Python). Vi värdesätter också kunskaper i AI-analysverktyg.

Vi söker dig som är trygg i din roll och trivs i olika situationer, driver och utvecklar ditt eget arbete framåt och har en god kommunikativ förmåga. Då behöver både gilla och vara bra på att samarbeta i olika sammanhang och konstellationer.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

Säkerhetssamordnare

Säkerhetsrådgivare
Läs mer Mar 28
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en säkerhetssamordnare som vill vara med och utveckla SKR:s interna säkerhetsarbete. I rollen ingår bland annat att stödja såväl chefer som medarbetare i olika säkerhetsfrågor, att planera säkerheten vid större evenemang samt att delta i framtagande av säkerhetsprocesser. Du arbetar i nära samarbete med SKR:s säkerhetschef, lokalstrateg och CISO samt stöttar dem operativt i deras respektive ansvarsområden.

I rollen ingår både att kravställa säkerhetsarbetet genom framtagandet av policyer, riktlinjer och övriga interna styrdokument, att utföra arbetet exempelvis genom riskanalyser och analysera hotbilder, samt att följa upp arbetet och de insatser som genomförs. Som säkerhetssamordnare förväntas du också kontinuerligt omvärldsbevaka och följa utvecklingen inom säkerhetsområdet, samverka med relevanta parter samt kunna utbilda SKR:s medarbetare inom området för att skapa en högre säkerhetsmedvetenhet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en akademisk utbildning med inriktning mot juridik, säkerhet, statskunskap eller förvärvade kunskaper genom arbete i en liknande roll. Vi vill att du har några års erfarenhet av operativt säkerhetsarbete i en större organisation liksom hög kompetens i att utveckla organisationers säkerhetskultur. Vi förutsätter att du har goda kunskaper om de författningar och annan styrning som reglerar säkerhetsområdet. Det är även meriterande om du har erfarenhet av stabsmetodik/stabsarbete, ledningssystem och ISO-standarder samt kompletterande utbildning eller erfarenhet inom informationssäkerhet eller säkerhetsskydd .

Som person har du god förmåga att arbeta såväl strategiskt som operativt. Du har lätt för att bygga relationer och samarbeta, har hög integritet och vågar belysa risker eller problem på ett konstruktivt sätt. Du anpassar dig smidigt efter nya och förändrade situationer samt är bekväm i att medverka i många olika aktiviteter och forum på flera olika nivåer inom organisationen. Vidare har du mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, och kan på ett enkelt och pedagogiskt sätt kommunicera och nå ut till dem du verkar tillsammans med.

Du som söker den här tjänsten behöver vara beredd på att genomgå en noggrann bakgrundsanalys/säkerhetskontroll.

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

Ledningsstrateg till avdelningen för vård och omsorg

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Mar 27
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

ARBETSUPPGIFTER
Som ledningsstrateg på avdelningen för vård och omsorg kommer du att vara djupt involverad i avdelningens strategiska frågor och bistå avdelningsdirektören i utvecklingen av verksamheten.

I rollen som ledningsstrateg har du en central funktion och bidrar varje dag med stöd och rådgivning till direktören för vård och omsorg utifrån dennes behov. Du kommer att bistå med beredning, uppföljning och analysframtagande för det avdelningsövergripande arbetet och kommer att samordna ledningsarbetet på avdelningen i nära samarbete med sektionscheferna, övriga avdelningar och stabsfunktioner på SKR. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp med uppdrag att planera innehåll och form för dessa och för avdelningens gemensamma möten. Du kommer att medverka i SKR:s och avdelningens förhandlingar med staten inom hälso- och sjukvårdsområdet och stödjer avdelningens fackliga samverkan. Du ansvarar för avdelningens sidor på intranätet. Vid behov ersätter du direktören som mötesledare och avdelningsrepresentant i olika forum. Du bidrar till direktörens externa åtaganden genom att planera och förbereda för ett lyckat genomförande. I uppdraget ingår även att arbeta utåtriktat med egna medlemskontakter.

Du är bekväm med att ha flera pågående aktiviteter och medverkar i många forum på flera olika nivåer inom verksamheten.

KVALIFIKATIONER
Det är viktigt för oss att du är engagerad och ansvarstagande. Uppdraget ställer krav på att vara lyhörd, kommunikativ, strukturerad och att ha förmåga att identifiera vilka arbetsuppgifter som behöver utföras, vilka som bör involveras och i vilken ordning. Du är bekväm att arbeta såväl självständigt som i grupp, tar initiativ, når dina mål och skapar konkreta resultat.

Du har en relevant högskoleexamen samt mångårig erfarenhet från offentlig sektor. Erfarenhet av arbete med politiska nämnder inom offentlig sektor och erfarenheter från privat sektor är meriterande.

Du behöver ha goda kunskaper om processer och modeller för verksamhetsplanering, uppföljning och förändringsledning och är van vid att arbeta genom andra. För att lyckas i rollen behöver du vara utvecklingsdriven och resultatorienterad med flexibilitet och situationsanpassning som viktiga verktyg.

Du bör även ha en fördjupad kompetens inom något/några av avdelningens områden inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, välfärdsteknik, kunskapsstyrning, data och analys eller folkhälsa.

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

Ledningsstrateg till direktören för utbildning, arbetsmarknad och socialtjä

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Mar 22
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

ARBETSUPPGIFTER
För att arbeta än mer strategiskt inom SKR med samhällets utmaningar och för att få fler i arbete kommer, om allt går enligt plan, en ny avdelning. Här samlas frågor om arbetsmarknad, utbildning och socialtjänst för att stärka arbetet mot arbetslöshet, och segregation och för att stärka integrationen och socialtjänstens insatser och stöd. Ett tätare samarbete mellan dessa områden inom SKR kommer tillsammans med kunskapsstyrning och evidens som viktiga komponenter kunna ge ett bättre stöd för kommuners och regioners arbete.

Nu söker vi dig som vill vara en i gänget och arbeta aktivt med avdelningsdirektören och ledningsgruppen för en väl fungerande ledning och styrning i den nya avdelningen
Din huvudsakliga uppgift som ledningsstrateg är att bidra med strategiskt stöd och rådgivning till direktören. I detta arbete ingår bl.a. planering och uppföljning av avdelningens verksamhet och budget. Du kommer att ha en central roll i ledningsarbetet på avdelningen och samarbeta nära sektionscheferna. Du kommer också att samarbeta med ledningsstrateger på SKR. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp, och kommer att tillsammans med direktören planera innehåll och form för ledningsgruppens samt avdelningens gemensamma möten. Du bidrar aktivt till att föra avdelningens prioriterade frågor framåt. Du samordnar och underlättar för direktörens externa åtaganden genom att planera och förbereda dessa. Vid behov ersätter du direktören som mötesledare.

Uppdraget ställer stora krav på lyhördhet och på förmåga att identifiera vilka arbetsuppgifter som behöver utföras och vilka frågor som behöver lösas. Du ser till att uppgifterna blir genomarbetade och utförs av rätt person. Du rör dig naturligt mellan olika aktiviteter och medverkar i många forum på flera olika nivåer inom verksamheten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en kunnig och motiverande relationsbyggare. Du är ansvarstagande, självständig, tar initiativ, når dina mål och skapar konkreta resultat. Som person har du hög samarbetsförmåga, är entusiasmerande och engagerande. För att lyckas i rollen ser vi att du är strategisk och strukturerad men också flexibel och kan genomföra uppgifter med kort varsel.

Vi vill att du har en relevant akademisk examen samt flera års erfarenhet från offentlig sektor. Du ska ha erfarenhet av och förståelse för att arbeta i en politiskt styrd organisation. Vi ser det som en fördel om du har erfarenhet från några/något av avdelningens verksamhetsområden.

Du behöver ha goda kunskaper om processer och modeller för verksamhetsplanering, uppföljning och förändringsledning samt vara van vid att arbeta tillsammans med andra. Du behöver vara lyhörd, prestigelös, ha förmåga att sätta saker i ett sammanhang samt tänka och agera strategiskt. Du drivs av att nå resultat i samverkan med andra och är en god kommunikatör.

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

Webbredaktör

Webbredaktör
Läs mer Mar 22
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

ARBETSUPPGIFTER
Som redaktör för skr.se kommer du, utöver det dagliga operativa arbetet med att förvalta en komplex webbplats, att ha ett övergripande samordningsansvar för skr.se och säkerställa att webbplatsen upplevs som en helhet. I uppdraget ingår även att stödja och handleda andra redaktörer i webbarbetet. Som en del av vårt webbteam spelar du en nyckelroll i att säkerställa att vårt innehåll är relevant, användarvänligt och lätt att hitta. Stort fokus kommer att ligga på att prioritera, redigera och omarbeta såväl innehåll som text så att det matchar målgruppernas behov på webben. Arbetet sker i nära samarbete med våra sakexperter på olika avdelningar inom SKR. Du arbetar också med intern rådgivning och uppföljning av hur sidorna fungerar baserat på webbstatistik.

SKR är inne i en förändringsfas som genomsyrar hela organisationen. För att möta upp verksamhetens behov har en stabsorganisation för stödverksamheterna etablerats. Som webbredaktör med strategiskt ansvar kommer du att tillhöra kommunikationsstaben och arbeta på sektionen för kommunikation och webb som består av 15 medarbetare vilka bland annat arbetar med SKR:s varumärke, vår grafiska profil, vår externa webb och nyhetsbrev.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en erfaren, engagerad, driven och kreativ webbredaktör med en stor dos positiv energi. Du har en för rollen relevant akademisk examen eller förvärvad arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av att arbeta praktiskt och strategiskt med webbkommunikation samt webbpublicering av text, bild och video via ett CMS.

Vidare har du har dokumenterad erfarenhet av att skriva för webben och har goda kunskaper i bildredigering på dator. Du kan arbeta konsultativt samt ge stöd och råd inom webbkommunikation. För att trivas i rollen behöver du kunna leverera och arbeta utifrån ibland korta och skarpa deadlines samt ha en god samarbetsförmåga där du drivs av att ständigt utvecklas tillsammans med ditt team. Som person är du självgående, strukturerad och lösningsorienterad. Vi förutsätter att du har en mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

IT- och digitaliseringschef

Chief Information Officer/CIO/IT-chef
Läs mer Mar 7
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten som IT- och digitaliseringschef innebär att leda förändringsarbete med fokus på vår digitala transformation. Utvecklingsarbetet innefattar implementeringen av våra IT- och digitaliseringsstrategier internt, att skapa engagemang, tydlig struktur samt driva frågorna i organisationen. Vidare ansvarar du även för att utveckla och vässa samarbetet som leverantör av IT-tjänster till de koncernägda bolagen. Till din hjälp har du en sektion bestående av ett tiotal kompetenta medarbetare inom områdena IT och digitalisering.

Förflyttningen innefattar bland annat genomförande och hantering av molnbaserade lösningar och moderna IT-arkitekturer samt att skapa och implementera policyer och riktlinjer för IT-säkerhet och dataskydd. Här bidrar du till gynnsamma samarbeten med samtliga avdelningar för att samordna intressen och uppnå gemensamma mål.

Som sektionschef bär du din sektions frågor med stort engagemang och är en framdrivande kraft i digitaliserings- och innovationsutvecklingen. Du är en lagspelare som inspirerar, är bra på att bygga team och utveckla samarbeten i en kontext med många kontaktytor. Du rapporterar till stabsdirektör.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har förmåga att leda ett effektivt förändringsarbete i en komplex organisation. Du har erfarenhet av att leda omfattande IT-projekt med dokumenterat goda resultat. Du har en för uppdraget relevant utbildning samt erfarenhet av att leda specialister och samverka för att uppnå resultat. Dina kunskaper inom digitalisering och teknologisk transformation, IT-arkitekturer och systemintegration samt informations- och cybersäkerhet är mycket goda. Vidare har du ett strategiskt perspektiv på frågor och en dokumenterad förmåga att utvärdera och implementera innovativa teknologier.

Du är trygg och stabil som person med förmågan att skapa förtroende. Du har en stark drivkraft, ett engagemang som inspirerar andra samt stort intresse att leda förflyttning och åstadkomma resultat. Din kommunikativa ledarstil gör dig skicklig på att navigera i en kontext med många kontaktytor. En framgångsfaktor här är din förmåga att målgruppsanpassa din kommunikation, både i tal och skrift. Du har en nyfikenhet samt ett stort mått av prestigelöshet där du som ledare inspirerar till en kultur med tillit och innovationskraft.

Låter detta intressant?
För mer information och frågor, vänligen kontakta Lotta Mannerstråle, biträdande direktör för stab HR och IT; lotta.mannerstrale@skr.se alt. 08-452 72 98.
Vi ser gärna att du inkommer med din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 1 april.

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

Handläggare läkemedel och forskning/life science

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Feb 12
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en handläggare för läkemedel och forskning/life science till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), sektionen för hälso- och sjukvård. Rollen innebär att du har en bred portfölj som innefattar allt från olika typer av läkemedelsfrågor men även frågor kring biobanker, forskning och utveckling samt life science. Du kommer ingå i SKR:s läkemedels- och medicinteknikteam och tillsammans med dem och våra medlemmar bidrar du till att skapa goda förutsättningar för våra medlemmar att säkerställa bästa möjliga vård för patienter i hela landet.

I rollen som handläggare läkemedel och forskning/life science arbetar du med:

• omvärldsbevakning och påverkansarbete inom området vilket t.ex. innebär utarbetande av remissvar på statliga utredningars betänkanden och förslag på författningsändringar från myndigheter,
• kontakt med och råd och stöd till SKR:s medlemmar, framförallt regioner, t.ex. via olika nätverk.
• Som en del av läkemedelsteamet bistå i alla typer av läkemedelsfrågor som påverkar våra medlemmar
• Egna ansvarsområden inom läkemedel, till exempel antibiotika, vaccin m.m.
• Att bidra i teamets arbete med nätverket för läkemedelsfrågor
• Att inom forskning/life science hålla i nätverk med regionernas FoU-chefer och delta i arbetet med NSG Forskning/Life Science inom kunskapsstyrningssystemet

Du kommer också att arbeta med intressebevakning och följa utvecklingen inom hälso- och sjukvårdssektorn samt läkemedelsområdet både på nationell nivå och inom EU. Detta innebär att du aktivt kommer att delta i dialogen kring politiska beslut och förändringar som påverkar användningen av läkemedel inom vården.

KVALIFIKATIONER
För att lyckas i denna roll bör du vara/ha:
• Relevant universitetsexamen som t.ex. legitimerad apotekare eller annan life-science relaterad universitetsexamen
• Erfarenhet av arbete med övergripande läkemedelsfrågor i region.

Som person bör du vara initiativtagande och självständig. Du har en god samarbetsförmåga och driver frågor med uthållighet.

Om du har gedigen erfarenhet av arbete inom läkemedelsområdet från region, myndighet eller företag och relevant universitetsexamen och delar vår passion för att förbättra hälso- och sjukvården genom att stärka regionernas gemensamma arbete med läkemedels- och forskningsfrågor, ser vi fram emot din ansökan.

Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och arbeta tillsammans för att göra skillnad inom hälso- och sjukvården!

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

Upphandlare

Upphandlare
Läs mer Feb 8
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

ARBETSUPPGIFTER
Som upphandlare med särskilt ansvar för avtalsuppföljning får du en bred tjänst. Du kommer självständigt att genomföra upphandlingar i enlighet med gällande lagstiftning kopplade till SKR:s olika verksamhetsområden. Du bidrar i utvecklingen av upphandlings- och inköpsprocessen och processleder avtalsuppföljningen. I tjänsten ingår även att vägleda och sprida kunskap om upphandling och avtalsförvaltning i organisationen. Du kommer vara ett stöd i direktupphandlingar och avrop, hålla i utbildningar för chefer och medarbetare samt ha dialogmöten med externa leverantörer. Genom ditt arbete bidrar du till att utveckla och effektivisera upphandlingar och inköp samt till samordningen av dessa.

Som upphandlare på SKR tillhör du ekonomistaben som ansvarar för intern ekonomi, styrning samt upphandling och inköp. Vi har höga ambitioner att utveckla oss och våra arbetssätt för att utgöra ett bra stöd som på bästa sätt bidrar till SKR, hela koncernens och därmed indirekt till välfärdens utveckling. Inom upphandlings- och inköpsområdet pågår just nu implementeringen av en ny inköpsprocess med nästa steg att införa en utvecklad process för avtals- och leverantörsuppföljning.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en akademisk examen med inriktning mot offentlig upphandling, annan relevant eftergymnasial utbildning från yrkeshögskola eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du är väl insatt i lagen om offentlig upphandling (LOU) och har flerårig erfarenhet från arbete som upphandlare där du självständigt har drivit upphandlingar från förstudie till tecknat avtal samt arbetat med leverantörs- och avtalsuppföljning.

Som person kännetecknas du av affärsmässighet och har en helhetssyn som ser till organisationens bästa. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt, speciellt då du har flera pågående upphandlingar samtidigt. Din erfarenhet och trygghet gör att du bekvämt axlar rollen som expert och kravställare gentemot externa leverantörer likaväl som du på ett pedagogiskt sätt kan ge råd och stöd till chefer och medarbetare inom SKR. Din goda samarbetsförmåga gör att du på ett smidigt och prestigelöst sätt bygger goda relationer och kommunicerar lyhört med din omgivning.

Låter detta intressant?

Varmt välkommen med din ansökan senast 3 mars 2024.

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

SKR söker kvalificerad redovisningsekonom

Redovisningsekonom
Läs mer Jan 30
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att ingå i redovisningsteamet och är delaktig i arbetet med att optimera vår ekonomifunktion där digitalisering står i fokus. Vi arbetar intensivt med utveckling av våra processer och byte av vårt ekonomisystem som kommer att ske under året.

Vi erbjuder en bred och varierande roll där du bl.a. kommer att arbeta med löpande redovisning, avstämningar och periodiseringar, bokslutsarbete (månads-, tertial- och årsbokslut), kund- och leverantörsreskontra samt projekt-, koncern- och årsredovisning. I rollen ingår även att säkerställa korrekt hantering av moms och skatt (blandad moms) samt att säkerställa kvaliteten i redovisningen genom att utveckla och förbättra våra processer.

KVALIFIKATIONER
Du har en relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi. Du har med dig minst ett par års erfarenhet av kvalificerad redovisning och bokslutsarbete. Troligtvis arbetar du idag som kvalificerad redovisningsekonom eller redovisningskonsult. Har du varit i en miljö där du har hanterat stora volymer och/eller har erfarenhet av revision är det meriterande.

För att lyckas i rollen som kvalificerad redovisningsekonom är du trygg i din roll, proaktiv och kvalitetsmedveten. Du bör trivas med kombinationen av löpande arbetsuppgifter och mer utmanande frågeställningar samt har en god förmåga att arbeta självständigt. Du har även lätt för att samarbeta och driva arbetet framåt tillsammans med gruppen. Du motiveras av att förbättra och effektivisera och du besitter förmågan att strukturera angreppssätt, driva processer vidare och uppnå resultat.

Du och dina kollegor kommer att ansvara för att driva utveckling och förbättring kring IT-lösningar i ekonomisystemet vilket innebär du behöver ha en god systemvana samt intresse för system och systemutveckling.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

Handläggare och särskilt sakkunnig i kvinnofridsfrågor

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Feb 2
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet som handläggare/sakkunnig består i att bedriva utvecklingsarbete och omvärlds- och intressebevaka utifrån medlemmarnas behov och önskemål. Uppdraget innebär att främja och stärka kommuner och regioner i att utveckla tidigt våldsförebyggande arbete, arbete för kvinnofrid och mot våld i nära relationer för att på bästa sätt hantera ökande krav, nya ansvar, uppdrag såsom exempelvis den kommande reformen runt skyddat boende.

I tjänsten ingår samordning av SKR:s olika kvinnofridsnätverk men också att tillhandahålla medlemmarna kvalificerad rådgivning, stöd och information i kvinnofridsfrågor. Centralt är att bevaka det nationella arbetet gentemot myndigheter, riksdag och regering. I detta ingår att företräda SKR i olika externa sammanhang t.ex. att delta i referensgrupper, medverka i utredningar och svara på remisser i syfte att skapa goda förutsättningar för våra medlemmar att genomföra sina uppdrag.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant akademisk examen. Du har flera års arbetslivserfarenhet inom kvinnofridsområdet, gärna på nationell nivå. Vi vill att du har erfarenhet av kvinnofridsarbete inom kommunens socialtjänst eller från en region. Vidare har du god kunskap om vad det innebär att arbeta i en politisk styrd organisation.

Du har erfarenhet av att leda arbetsgrupper och nätverk och vana vid att hålla i utbildningar som rör arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, mäns våld mot kvinnor och mot våld i nära relationer. Då rollen innebär att både ta fram och bereda underlag samt att vara föredragande inför olika typer av intressenter är det av stor vikt att du är duktig på att uttrycka dig i tal och skrift samt har erfarenhet av att tala inför grupper. Det är meriterande om du har erfarenhet av påverkansarbete.

Som person har du en god analytisk och strategisk förmåga och självständigt kan driva arbetsprocesser framåt. Uppdragets karaktär ställer höga krav på såväl uthållighet som flexibilitet. För att lyckas och trivas i rollen bör du även ha förmåga att snabbt kunna växla mellan olika arbetsuppgifter och ha flera processer igång samtidigt.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.


ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

SKR söker säkerhetschef

Säkerhetsrådgivare
Läs mer Jan 19
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

ARBETSUPPGIFTER
Din arbetsuppgift som säkerhetschef blir att leda, utveckla och samordna SKR:s interna säkerhetsarbete utifrån gällande regelverk samt organisationens långsiktiga mål och inriktning. Det interna säkerhetsarbetet omfattar bland annat områdena säkerhetsskydd, personsäkerhet, lokaler och skalskydd, krisberedskap, informationssäkerhet och resesäkerhet.

I rollen ingår att vara både kravställare och kvalitetssäkrare, liksom att löpande följa upp säkerhetsarbetet. Som säkerhetschef ska du dessutom, tillsammans med övriga medarbetare inom funktionen kunna bistå och ge råd i säkerhetsrelaterade frågor som kan uppstå i organisationen.

Rollen innebär ett samordnade ansvar för säkerhetsområdet och funktionens två medarbetare; en säkerhetsstrateg och en CISO. Du rapporterar till direktören för HR och IT-staben och i vissa frågor direkt till vice vd.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har akademisk utbildning med inriktning mot säkerhet, samhällsskydd och riskhantering eller erfarenheter och kvalifikationer som bedöms likvärdiga. Vidare har du flera års erfarenhet av strategiskt och operativt säkerhetsarbete samt tidigare erfarenhet av att utveckla och leda förändringsarbete inom säkerhetsrelaterade frågor. Det är också av stor vikt att du har en god förståelse för de krav och utmaningar som respektive delområde ställer på organisationen, liksom hur offentlig verksamhet styrs.

Som person är du trygg och stabil samt har en god förmåga att arbeta såväl strategiskt som operativt inom alla områdets delar. Vi söker dig med en bred kunskap och erfarenhet inom säkerhetsfrågor. Du ska ha god självkännedom och samarbetsförmåga samt kunna kommunicera pedagogiskt med andra både i tal och skrift på svenska. Det är också av vikt att du har förmågan att kunna bedöma och balansera säkerhetsbehoven i relation till verksamhetens övriga behov.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina ledaregenskaper, personliga mognad samt din förmåga att driva, utveckla och förankra gruppens arbete på ett konstruktivt och effektivt sätt.

Du som söker den här tjänsten behöver vara beredd på att genomgå en noggrann bakgrundsanalys/säkerhetskontroll.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

Förbundsjurist med inriktning på skoljuridik

Förbundsjurist
Läs mer Jan 18
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi en förbundsjurist med inriktning skoljuridik!

Som förbundsjurist på SKR har du ett omväxlande och självständigt uppdrag. Arbetet innefattar bland annat rådgivning och service direkt till medlemmarna i enskilda frågor och att bidra till kommuners och regioners verksamhetsutveckling genom att ta fram vägledningar och utbildningar till tjänstemän och förtroendevalda. En central del i uppdraget är intressebevakning mot EU, departement, myndigheter med flera. SKR driver bland annat arbete för att säkerställa en mer ändamålsenlig lagstiftning och utveckling av regler av betydelse för medlemmarna. En del i arbetet är att delta i statliga utredningar och myndigheters arbete inom ditt rättsområde.
Hos oss får du goda möjligheter att arbeta med aktuella samhällsfrågor både på djupet och bredden. Du får goda möjligheter till fortbildning och personlig utveckling.

På SKR:s juridiska avdelning arbetar av ca 30 förbundsjurister med såväl dagsaktuella frågor som angelägna framtidsfrågor inom alla rättsområden som berör kommuner och regioner, bl.a. kommunal- och förvaltningsrätt, socialrätt, hälso- sjukvårdslagstiftning, skoljuridik, miljö- och fastighetsrätt, civilrätt och upphandlingslagstiftning.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig, med juristexamen, som har en mångårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom skoljuridik och har en hög juridisk kompetens inom området. Har du även erfarenhet från kommun och/eller region ser vi det som meriterande. Vi förutsätter att du har en mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.

I rollen behöver du vara trygg, stabil och ha en god analytisk förmåga. Du delar vår syn på att vara service-minded vilket innebär att kunna prioritera, vara klok och ödmjuk. Det betyder även att du kan förklara på ett bra sätt för andra, även för den som inte är särskilt insatt. Vi lägger stor vikt vid öppenhet och samarbete, vilket förutsätter att du är en flexibel och nyfiken person.


ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

SKR söker strateg med fokus på AI

IT-strateg
Läs mer Jan 16
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill arbeta med att samordna och bidra till framdrift i SKR:s medlemsriktade arbete med artificiell intelligens och datadrivet arbete.

Du kommer att arbeta med att bevaka utvecklingen av AI och de möjligheter och utmaningar som kommer med den. Du för nära dialog med kommuner och regioner om deras behov, ger stöd och bidrar till initiativ som stimulerar och underlättar en ansvarsfull utveckling. En viktig del är att följa policyutvecklingen nationellt och internationellt samt att bidra till ställningstaganden och vägledande principer som stöd för utveckling hos kommuner och regioner. Du kommer att samspela brett och ha många kontaktytor.

Tillsammans med kollegorna på sektionen kommer du att bidra till förnyelse av kommuner och regioners verksamhet, bland annat genom digitalisering, innovation och förändringsledning. Sektionen arbetar med omvärldsbevakning och påverkan och ger stöd som främjar smart och säker omställning till nya lösningar och arbetssätt. Vi har ett viktigt uppdrag att samordna och bidra till framdrift i SKR-koncernens medlemsriktade digitaliseringsarbete.

KVALIFIKATIONER
Vi vill att du som söker har en akademisk examen inom relevant område som exempelvis inom datavetenskap, statsvetenskap, systemvetenskap eller ekonomi. Du har en bred kompetens inom AI, digitalisering och datadrivet arbete. Du har en stor förståelse för och kan resonera strategiskt om både hur AI kan användas och vilka konsekvenserna AI kan få utifrån ett samhällsperspektiv.

Vidare vill vi att du har erfarenhet av att digitalisera och driva verksamhetsutveckling och att du har ett stort intresse och grundläggande förståelse för kommuner eller regioner. Har du arbetat med påverkansarbete, policyskapande arbete eller processledning är det meriterande.

Som person är du en skicklig relationsbyggare och samarbetsperson med intresse för att lyssna och du har en förmåga att ompröva ställningstaganden. Du är bra på att hålla dig uppdaterad i en snabbrörlig verklighet. Vi tycker att det är viktigt att du vågar vara drivande och tydlig på ett pedagogiskt sätt, har strategisk förmåga och är bra på att sortera ut det viktigaste.

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

SKR söker studentmedarbetare till Kontaktcenter

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Jan 17
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

ARBETSUPPGIFTER
Kontaktcenter ingår som en sektion inom kommunikationsstaben och är en första ingång i kontakten med SKR. Funktionen syftar till att ge medlemmarna (förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner) likvärdig och bra service samt bidra till att effektivisera verksamheten internt.

Som studentmedarbetare på kontaktcenter arbetar du som handläggare och har varierande arbetsuppgifter. Kontaktcenter erbjuder service via olika kontaktytor såsom telefoni, e-post och ärenden genom kontaktformulär på skr.se. Med stort engagemang och lösningsfokus möter handläggarna varje medlem och andra intressenter som kontaktar SKR.

Det övergripande serviceuppdraget till dem som kontaktar organisationen innebär att i första linjen ge service, besvara frågor samt koppla vidare samtal. Kontaktcenter hanterar ärenden inom SKR:s samtliga sakområden; exempelvis frågor inom arbetsgivarpolitik, demokrati, hälso- och sjukvård, skola, integration, samhällsplanering, ekonomi och juridik. Det är främst SKR:s medlemmar som kontaktar oss men det kommer även frågor från Regeringskansliet, myndigheter, organisationer, företag och privatpersoner. I arbetet ingår även att stödja medlemmarna och ge service när de använder system, webbplattformar och tjänster som SKR tillhandahåller. Du kommer med stöd av en kunskapsdatabas hjälpa och vägleda dem som kontaktar SKR. Många ärenden hanterar du självständigt, andra löser du tillsammans med kollegor på kontaktcenter eller skickar vidare till sakkunnig handläggare på andra avdelningar.

Tjänsten som studentmedarbetare är en timanställning om i snitt 20 % per vecka, i perioder kan en högre arbetsgrad erbjudas och bokas in efter överenskommelse. Anställningen är tidsbegränsad till ett år med start i februari.

KVALIFIKATIONER
Du studerar en akademisk utbildning inom relevant område och har minst ett år kvar av dina studier. Du har arbetserfarenhet inom ett kontaktcenter, kundtjänst eller liknande serviceverksamhet. Det är meriterande om du tidigare arbetat inom en kommun, region eller myndighet.

För att lyckas i rollen är det viktigt att du är serviceinriktad och har lätt för att skapa goda relationer med andra. Du är lösningsorienterad och har en god förmåga att ge stöd och service genom att leverera lösningar och svar. Du har mycket god erfarenhet av digitala arbetssätt och känner dig bekväm med att använda flera olika digitala verktyg i ditt arbete. Du har även förmåga att söka upp och ta till dig ny information snabbt och uttrycker dig väl i tal och skrift.

Som person är du är lugn, positiv, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande, både i telefon och i skrift.

Du har ett genuint intresse för samhällsfrågor och du värdesätter jämställt bemötande och service och vill verka för en inkluderande arbetsmiljö.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

SKR söker grafisk formgivare/webbredaktör

Grafisk formgivare
Läs mer Dec 21
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

ARBETSUPPGIFTER
Som grafisk formgivare/webbredaktör kommer du vara ansvarig för att ta ut vår nya grafiska profil i allt material både digitalt och print.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av såväl utveckling som implementering av en ny grafisk profil samt produktion av design, layout och text. Du kommer även att arbeta med framtagning av digitalt material, rörlig grafik, presentationsmaterial och tryckfärdiga original t.ex. broschyrer, skyltar m.m. Utöver detta är en viktig del i ditt arbete att kunna prioritera, redigera och omarbeta innehåll och text så att det blir användarvänligt och matchar målgruppernas olika behov på webben.

SKR är inne i en förändringsfas som genomsyrar hela organisationen. För att möta upp verksamhetens behov har en stabsorganisation för stödverksamheterna etablerats. Som grafisk formgivare/webbredaktör kommer du att tillhöra kommunikationsstaben och arbeta på sektionen för kommunikation och webb som består av 16 medarbetare vilka bland annat arbetar med SKR:s varumärke, vår grafiska profil, vår externa webb och nyhetsbrev.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en engagerad, driven och kreativ grafisk formgivare/webbredaktör med en stor dos positiv energi. Förutom god känsla för färg, form och design är du även en säker skribent.

Du har en för rollen relevant akademisk examen eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi vill även att du har minst två års erfarenhet från en liknande roll, till exempel från arbete på en marknadsavdelning eller vid en reklam-/produktionsbyrå. Du har goda kunskaper i grafiska verktyg som; Indesign, Illustrator, Photoshop och Adobe Creative Suite (inkl. After Effects Premiere Pro). Erfarenhet av webbpublicering av text, bild och video via ett CMS, exempelvis Sitevision, är ett krav.

För att trivas i rollen behöver du kunna leverera och arbeta utifrån ibland korta och skarpa deadlines samt ha en god samarbetsförmåga där du drivs av att ständigt utvecklas tillsammans med ditt team. Som person är du självgående, strukturerad och lösningsorienterad. Vi förutsätter att du har en mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

Kvalificerad utredare/analytiker inom vård och omsorgsområdet

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Dec 14
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

ARBETSUPPGIFTER
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) söker en driven och kreativ analytiker/utredare som vill bidra till välfärdens utveckling genom gedigna analyser om vårdens och omsorgens verksamheter.

Du blir en del av en analysgrupp som utvecklar sektionens förmåga att genomföra mindre och större analyser som underlag för verksamhets- och policyutveckling. Vissa analyser genomför vi själva, andra genomför vi i samarbete med analytiker vid andra avdelningar eller med någon av de många sakområdesexperter som finns inom SKR. Vi vill nu förstärka vår grupp med en utredare/analytiker med statistisk inriktning.

Arbetet som utredare/analytiker innebär att göra statistiska bearbetningar och analyser, skriva rapporter och stödja experter inom hela avdelningen med metodkunskap och kvalitetssäkring. Det handlar både om att själv producera analysrapporter av olika slag och att stödja kollegor i deras analysarbeten. Arbetet innebär också att aktivt bidra i det pågående utvecklingsarbetet för att stärka sektionens analysförmåga.KVALIFIKATIONER
Du som söker ska ha relevant akademisk examen, t.ex. inom nationalekonomi, statskunskap, sociologi eller statistik. Vi vill även att du har flerårig erfarenhet av att arbeta i offentlig förvaltning/verksamhet samt flerårig erfarenhet av samhällsvetenskaplig utredning och analys med statistisk inriktning. Självklart har du ett stort intresse för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Om du har erfarenhet av analytiskt arbete inom vård och omsorg är det meriterande.

Som person har du en god förmåga att hantera datamängder på olika mätnivåer. Du kan kommunicera komplexa samband på ett begripligt sätt och ta fram väl strukturerade analysrapporter. Du trivs med ett varierat arbetsinnehåll där korta och långa analysprojekt pågår parallellt. Du behöver vara vara analytisk, nyfiken och kreativ. Du kan arbeta självständigt, men har lätt för att samarbeta och tycker om att arbeta i team. Vidare trivs du i rollen med att stödja och coacha andra. För att lyckas i rollen behöver du vara noggrann, ha hög integritet och vara lyhörd.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du bidrar till att utveckla välfärden utifrån systematiskt framtagen kunskap. Du kommer till en dynamisk arbetsmiljö där du tillsammans med erfarna analytiker, statistiker och sakområdesexperter får utveckla avdelningens analysförmåga. Här finns även tillgång till utmärkta analysförutsättningar i form av kvantitativa data, datanära kompetens och närhet till kommuners och regioners professionella nätverk.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

SKR söker sektionschef för Digitalisering och förnyelse

Organisationschef
Läs mer Dec 13
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

ARBETSUPPGIFTER
Nu växlar vi upp takten, och vi vill se saker hända. Du leder en sektion bestående av kompetenta medarbetare inom områdena digitalisering, innovation och förändringsledning. Uppdraget är förknippat med höga förväntningar på synliga resultat och genomslagskraft i utveckling hos medlemmarna. Tillsammans med avdelningschefen är du motorn i vårt utvecklingsarbete. Du arbetar i nära samverkan med övriga avdelningar och medarbetare på SKR, samt våra bolag Inera och Adda. I samspel med kommuner, regioner och andra aktörer nationellt och regionalt har du en central roll i att utveckla samarbeten och förverkliga framdriften inom sektorn. Framgång i uppdraget bygger på förtroende, tillit och samsyn där du aktivt bidrar till att skapa rätt klimat och förutsättningar både internt och externt.

Som sektionschef bär du din sektions frågor med stort engagemang och är en framdrivande kraft i digitaliserings och innovationsutvecklingen. Du är en lagspelare som inspirerar, bra på att bygga team och du bidrar med stor handlingskraft till att vi går från ord till handling. Du rapporterar till avdelningschefen för Ekonomi och styrning och sitter med i avdelningens ledningsgrupp.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en erfaren chef med förmåga och erfarenhet av att leda förändringsarbete i en komplex organisation. Du besitter kunskap och erfarenhet av att leda experter och samverka för att uppnå resultat. Vidare har du erfarenhet av att arbeta i, eller i nära samarbete med region och kommun. Du har gedigen kunskap och förståelser för frågor kopplade till digitalisering och innovation och väl insatt i vad som krävs för att driva effektivt förändringsarbete. Du har en för uppdraget relevant akademisk examen.

Du har en kommunikativ ledarstil som präglas av en ödmjukhet och vilja till samspel. Du har ett strategiskt perspektiv på frågor och skicklig på att skapa förtroende såväl internt som externt. Du har en stark drivkraft, ett engagemang som inspirerar andra samt en förmåga att leda förflyttning och åstadkomma resultat. Du trivs i en kontext med många kontaktytor och är skicklig på att målgruppsanpassa din kommunikation. Som person är du trygg och stabil och du har ett stort mått av prestigelöshet och teamorientering där du som ledare inspirerar till en kultur med tillit och innovationskraft.

Vi har valt att samarbeta med Source i den här rekryteringen. För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Source konsulter Hanna Looström 070 937 40 19 hanna.loostrom@source-executive.se eller Jacob Arendt 070 813 91 57, jacob.arendt@source-executive.se.

Vi ser gärna att du inkommer med din intresseanmälan så snart som möjligt, dock senast den 7:e januari.

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

Handläggare klimatanpassning, vikariat

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Dec 21
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

ARBETSUPPGIFTER
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad har i uppdrag att stödja kommuner och regioner i arbetet med att bygga hållbara och attraktiva städer och samhällen. Tjänsten är placerad på sektionen för planering, säkerhet och miljö. Vi är cirka femton personer som arbetar med påverkansarbete, verksamhetsutveckling, råd och service för våra medlemmars räkning.

Ditt övergripande uppdrag kommer att vara att skapa goda förutsättningar för kommuner och regioner att arbeta med klimatanpassning, både av befintliga miljöer och nybyggnation. En viktig del av ditt arbete kommer att vara att bevaka kommuners och regioners intressen gentemot staten när det gäller ansvarsfrågor, lagstiftning och finansiering av klimatanpassningsåtgärder, men också att ge stöd till våra medlemmar.

Du kommer att delta i nätverksgrupper och driva utvecklingsprojekt tillsammans med medlemmar och berörda myndigheter. Du kommer att ta fram och sprida lärande exempel gällande kommuners och regioners klimatanpassningsarbete. Du kommer också att medverka vid och arrangera konferenser och seminarier. Vi arbetar även mycket med att besvara remisser och ta fram underlag för politiska beslut, informationsmaterial och skrifter.

KVALIFIKATIONER
Du har akademisk examen inom relevant område så som samhällsplanerare, landskapsarkitekt, civilingenjör, naturvetare eller motsvarande.

Du behöver ha erfarenhet av arbete med klimatanpassning eller angränsande områden i en kommun, eller i en relevant statlig myndighet. På så sätt har du fått goda kunskaper om kommunernas och regionernas ansvar och förutsättningar inom klimatanpassningsområdet. Har du direkt erfarenhet av klimat- och sårbarhetsanalyser, så är det meriterande. Det är viktigt att du har erfarenhet av att självständigt driva utvecklingsarbete och att producera såväl facktexter som kommunikativa budskap.

Vi söker dig som är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du talar
välformulerat och engagerat och är duktig på att lyssna. Det är viktigt att du har ett brett, långsiktigt och realistiskt perspektiv på frågor. På så sätt fokuserar du på rätt saker.
Du är bra på att samarbeta och gillar många kontaktytor både internt och med andra parter.

Resor, framförallt inom landet men även inom EU, kan förekomma.

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

Digitaliseringsledare inriktad på förvaltningsstyrning

IT-samordnare
Läs mer Nov 7
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

ARBETSUPPGIFTER
SKR är inne i en utvecklingsfas som genomsyrar hela organisationen. För att möta upp verksamhetens behov har en stabsorganisation för stödverksamheterna etablerats. Du kommer att arbeta i staben för HR och IT i ett nytt digitaliseringsteam som är under uppbyggnad. Digitaliseringsteamet består i dagsläget av två medarbetare och inom staben finns närhet till samarbete med andra team över kompetensområdena, till exempel IT, säkerhet och informationshantering.

Som digitaliseringsledare med inriktning på förvaltningsstyrning ansvarar du för SKR:s gemensamma förvaltningsmodell och styrning av SKR:s portfölj över innevarande digitala lösningar. Det innebär att du utformar, inför och utvärderar SKR:s gemensamma förvaltningsstyrning och kontinuerligt gör de förbättringar i modellen som behövs. I rollen ingår även att stödja SKR:s förvaltningsledare och hålla samman förvaltningsarbetet.

För att digitaliseringsteamet ska kunna ha en aktiv roll i SKR:s digitalisering kommer du som digitaliseringsledare involveras i initiativ utanför arbetet med förvaltningsstyrning. Det kan handla om att ge råd till, leda och delta i projekt som utvecklar SKR:s verksamhet genom nya digitala lösningar. Avsikten är att du som digitaliseringsledare ska kunna verka i flera av teamets tjänsteområden och kunna anta olika roller i utvecklingsprocessen genom faserna från idé till förvaltning.

I rollen ingår att bidra till att utveckla teamets metoder och arbetssätt och du kommer att ha stor möjlighet att påverka teamets utveckling.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av förvaltningsstyrning och som har:
• Mycket goda kunskaper om modeller för förvaltningsstyrning
• Erfarenhet av att ha etablerat förvaltningsstyrning
• Erfarenhet av att ha arbetat som förvaltningsledare
• Goda IT-kunskaper och ett stort intresse för digitala lösningar
• Erfarenhet av att driva strategiska IT- eller digitaliseringsprojekt
• Mycket goda kunskaper om modeller för förvaltningsstyrning (styr- och samverkansmodeller som t.ex. pm3)
• Relevant eftergymnasial utbildning

Det är meriterande om du har erfarenheter av och kunskaper om kartläggning av en organisations digitala lösningar (applikationslandskap), innovationsledning, förändringsledning och processutveckling.

Vi söker dig som med nyfikenhet, driv och uthållighet kommer att utveckla SKR:s digitala förmåga genom att lyfta vår förvaltningsstyrning. Du uppskattar att vara del i en förändring och arbetar engagerat och prestigelöst för förbättringar. Du trivs med att samarbeta med andra, du bidrar gärna med god stämning och du delar med dig av dina kunskaper. Vidare är du trygg och självgående i ditt arbete och har en god analytisk och pedagogisk förmåga. Du kan även förmedla information på ett tydligt sätt samt är förtroendeingivande. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift är ett krav.

Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev och intyg för eftergymnasial utbildning som t.ex. examensbevis.

Är det dig vi söker? Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

Vikariat klimatanpassning

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Dec 12
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

ARBETSUPPGIFTER
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad har i uppdrag att stödja kommuner och regioner i arbetet med att bygga hållbara och attraktiva städer och samhällen. Tjänsten är placerad på sektionen för planering, säkerhet och miljö. Vi är cirka femton personer som arbetar med påverkansarbete, verksamhetsutveckling, råd och service för våra medlemmars räkning.

Ditt övergripande uppdrag kommer att vara att skapa goda förutsättningar för kommuner och regioner att arbeta med klimatanpassning, både av befintliga miljöer och nybyggnation. En viktig del av ditt arbete kommer att vara att bevaka kommuners och regioners intressen gentemot staten när det gäller ansvarsfrågor, lagstiftning och finansiering av klimatanpassningsåtgärder, men också att ge stöd till våra medlemmar.

Du kommer att delta i nätverksgrupper och driva utvecklingsprojekt tillsammans med medlemmar och berörda myndigheter. Du kommer att ta fram och sprida lärande exempel gällande kommuners och regioners klimatanpassningsarbete. Du kommer också att medverka vid och arrangera konferenser och seminarier. Vi arbetar även mycket med att besvara remisser och ta fram underlag för politiska beslut, informationsmaterial och skrifter.

KVALIFIKATIONER
Du har akademisk examen inom relevant område så som samhällsplanerare, landskapsarkitekt, civilingenjör, naturvetare eller motsvarande.

Du har erfarenhet av att självständigt driva utvecklingsarbete och att producera såväl facktexter som kommunikativa budskap. Du har bred kunskap om kommunernas och regionernas ansvar och förutsättningar inom klimatanpassningsområdet. Har du erfarenhet av klimatanpassningsfrågor, klimat- och sårbarhetsanalyser eller liknande arbete i kommun, region eller statlig myndighet, så är det meriterande.

Vi söker dig som är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du talar
välformulerat och engagerat och är duktig på att lyssna. Det är viktigt att du har ett brett, långsiktigt och realistiskt perspektiv på frågor. På så sätt fokuserar du på rätt saker.
Du är bra på att samarbeta och gillar många kontaktytor både internt och med andra parter.

Resor, framförallt inom landet men även inom EU, kan förekomma.

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

Avdelningsadministratör med fokus på arbetsgivarfrågor

Chefssekreterare
Läs mer Nov 30
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

ARBETSUPPGIFTER
SKR är inne i en utvecklingsfas som genomsyrar hela organisationen. För att möta upp verksamhetens behov har en stabsorganisation för stödverksamheterna etablerats. Rollen som avdelningsadministratör kommer att tillhöra staben för HR och IT men du kommer att arbeta på uppdrag för SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning. Du kommer att tillhöra en mindre grupp administratörer som arbetar dedikerat gentemot chefer och medarbetare på arbetsgivarpolitiska avdelningen men du kommer också att ha ett nära samarbete och kollegialt utbyte med andra funktioner och kompetensområden inom staben. Vi tror på alla medarbetares stora förmåga till självledarskap, att skapa nätverk och bygga relationer, att kunna fatta egna beslut samt att ta ansvar för sina arbetsuppgifter och sitt uppdrag.

I rollen som avdelningsadministratör ingår att vara ett chefsstöd till avdelningschef och en eller flera av avdelningens sektionschefer. Arbetsuppgifterna innebär bl.a. att ge stöd i administrativa system, ärendekoordinering, skriva protokoll och minnesanteckningar, delta i planering av introduktion för nyanställda samt planera avdelnings- eller sektionsgemensamma aktiviteter.

Under 2024 går avdelningen in i en omfattande avtalsperiod vilket kommer att kräva stora arbetsinsatser från såväl chefer och handläggare som administrativ stödverksamhet. Som administratör på avdelningen för arbetsgivarpolitik bidrar du till att bära SKR:s roll som central arbetsmarknadspart och arbetsgivarorganisation.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har minst en avslutad gymnasieexamen och gedigen erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, företrädesvis i en politiskt styrd organisation. Vi ser gärna att du även har en nyfikenhet och ett intresse för arbetsgivarpolitiska frågor. Rollen ställer dessutom krav på en hög digital mognad och ett intresse för digitala arbetssätt.

Vi förutsätter att du är lyhörd för verksamhetens behov, har en hög känsla för service och att du trivs med samt ser ett stort värde i att lösa problem och leverera bra lösningar. Du bör utöver det ha en naturlig fallenhet för att organisera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt, trivas med att skapa ordning och reda samt ha erfarenhet av att ge chefsstöd på hög nivå.

Vi söker dig som är trygg i din roll, driver och utvecklar ditt arbete framåt samt har en god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt. Då arbetet innebär mycket kontakter med andra behöver du både trivas med och vara bra på att samarbeta och skapa goda relationer. Uppdragets karaktär ställer höga krav på såväl uthållighet som flexibilitet. För att lyckas och trivas i rollen bör du även ha förmåga att snabbt kunna växla mellan olika arbetsuppgifter och ha flera processer igång samtidigt.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.


Urval och intervjuer kommer att genomföras löpande så tveka inte att skicka in din ansökan med CV och personligt brev.

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

SKR söker kvalificerad redovisningsekonom

Redovisningsekonom
Läs mer Nov 7
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

Till ekonomistaben söker vi nu en kvalificerad redovisningsekonom. SKR är inne i utvecklingsfas som genomsyrar hela organisationen och från november 2023 har SKR:s stödverksamhet en ny organisationsstruktur. I den nya stödorganisationen ingår redovisningsteamet i staben för ekonomi tillsammans med controlling, styrning, inköp och upphandling samt koncernekonomi.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att ingå i redovisningsteamet och är delaktig i arbetet med att optimera vår ekonomifunktion där digitalisering står i fokus. Vi arbetar intensivt med utveckling av våra processer och byte av vårt ekonomisystem som är planerat under nästa år.

Vi erbjuder en bred och varierande roll där du bl.a. kommer att arbeta med löpande redovisning, avstämningar och periodiseringar, bokslutsarbete (månads-, tertial- och årsbokslut), kund- och leverantörsreskontra samt projekt-, koncern- och årsredovisning. I rollen ingår även att säkerställa korrekt hantering av moms och skatt (blandad moms) samt att säkerställa kvaliteten i redovisningen genom att utveckla och förbättra våra processer.

KVALIFIKATIONER
Du har en relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi. Du har med dig minst ett par års erfarenhet av kvalificerad redovisning och bokslutsarbete. Troligtvis arbetar du idag som kvalificerad redovisningsekonom eller redovisningskonsult. Har du varit i en miljö där du har hanterat stora volymer och/eller har erfarenhet av revision är det meriterande.

För att lyckas i rollen som kvalificerad redovisningsekonom är du trygg i din roll, proaktiv och kvalitetsmedveten. Du bör trivas med kombinationen av löpande arbetsuppgifter och mer utmanande frågeställningar samt har en god förmåga att arbeta självständigt. Du har även lätt för att samarbeta och driva arbetet framåt tillsammans med gruppen. Du motiveras av att förbättra och effektivisera och du besitter förmågan att strukturera angreppssätt, driva processer vidare och uppnå resultat.

Du och dina kollegor kommer att ansvara för att driva utveckling och förbättring kring IT-lösningar i ekonomisystemet vilket innebär du behöver ha en god systemvana samt intresse för system och systemutveckling.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

Direktör, Tillväxt och samhällsbyggnad

Organisationschef
Läs mer Nov 17
Vill du vara med och driva utvecklingen inom tillväxt, samhällsbyggnad och regional utveckling i Sverige? Vill du vara en starkt bidragande kraft i att skapa världens mest innovativa och omtänksamma välfärd? Är du en erfaren ledare med tydlig vilja att åstadkomma resultat och påverka förändring på en nationell nivå? Då kan du vara den vi söker!

Sveriges 290 kommuner och 21 regioner är välfärdens kärna och deras verksamheter berör varje dag miljontals människor i hela landet. SKR har en viktig roll att bidra till att medlemmarna får de allra bästa förutsättningarna att lyckas.

De kommande åren innehåller stora utmaningar som inte minst handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen. Det kommer kräva mod, kreativitet, kompetens och förändringsförmåga!

Nu söker vi dig som vill vara med och leda det här arbetet!

ARBETSUPPGIFTER
Nu växlar vi upp takten och vi vill se saker hända. Du leder en avdelning bestående av landets främsta experter inom sektionerna; Planering, säkerhet och miljö, Infrastruktur och fastigheter samt Näringsliv, kultur och fritid. Tillsammans driver ni utvecklingen inom ett område med stor potential. Du är en motor i vårt utvecklingsarbete och arbetar i nära samverkan med VD, ledningsgrupp, övriga avdelningar och medarbetare på SKR. I samspel med bolagen i SKR-familjen, kommuner, regioner och andra aktörer nationellt, regionalt och lokalt har du en central roll i arbetet att forma, driva och förverkliga framdriften inom sektorn.

Som direktör för Tillväxt och samhällsbyggnad bär du avdelningens frågor med stort engagemang och är en framdrivande kraft för innovation och förändring. Du är en lagspelare som inspirerar och du bidrar till att vi går från ord till handling.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är en erfaren chef med förmåga att leda förändringsarbete i en komplex organisation. Du har kunskap och erfarenhet av att leda experter och tillsammans åstadkomma resultat. Du har erfarenhet från ledande position i politiskt styrd organisation samt mycket god förståelse för kommunal verksamhet och lokalt näringsliv. Det är en fördel om du har erfarenhet eller förståelse för regionernas verksamhet. Du behöver också ha kunskap om för myndigheters besluts- och arbetsprocesser.

Du har relevant akademisk examen.

Du har en kommunikativ ledarstil som präglas av ödmjukhet och vilja till samspel. Du har ett strategiskt perspektiv på frågor och du bygger lätt förtroende såväl internt som externt. Du har en stark drivkraft, ett engagemang som inspirerar andra samt en förmåga att leda förflyttning och åstadkomma resultat. Som person är du trygg och stabil och du har ett stort mått av prestigelöshet och teamorientering där du som ledare inspirerar till en kultur med tillit och innovationskraft.

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

Förbundsjurist med inriktning på kommunalrätt och förvaltningsrätt

Förbundsjurist
Läs mer Okt 27
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

ARBETSUPPGIFTER
På SKR:s juridiska avdelning arbetar av ca 30 förbundsjurister med såväl dagsaktuella frågor som angelägna framtidsfrågor inom alla rättsområden som berör kommuner och regioner, bl.a. kommunal- och förvaltningsrätt, socialrätt, hälso- sjukvårdslagstiftning, skoljuridik, miljö- och fastighetsrätt, civilrätt och upphandlingslagstiftning.

Inom rättsområdet kommunal- och förvaltningsrätt kommer ett par medarbetare gå i pension under kommande år och det finns därför behov av förstärkning. Vi söker därför dig som har en mångårig erfarenhet och hög juridisk kompetens inom området.

Som förbundsjurist på SKR har du ett omväxlande och självständigt uppdrag. Arbetet innefattar bland annat rådgivning och service direkt till medlemmarna i enskilda frågor och att bidra till kommuners och regioners verksamhetsutveckling genom att ta fram vägledningar och utbildningar till tjänstemän och förtroendevalda. En central del i uppdraget är intressebevakning mot EU, departement, myndigheter med flera. SKR driver bland annat arbete för att säkerställa en mer ändamålsenlig lagstiftning och utveckling av regler av betydelse för medlemmarna. En del i arbetet är att delta i statliga utredningar och myndigheters arbete inom ditt rättsområde.

Hos oss får du goda möjligheter att arbeta med aktuella samhällsfrågor både på djupet och bredden. Du får goda möjligheter till fortbildning och personlig utveckling.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är jurist och har mångårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom kommunal- och förvaltningsrätt. Erfarenhet från kommun och/eller region är meriterande.

I rollen behöver du vara trygg, stabil och ha en god analytisk förmåga. Du delar vår syn på att vara serviceminded och det innebär att kunna prioritera, vara klok och ödmjuk samt att kunna förklara för andra, även för den som inte är särskilt insatt. Vi lägger stor vikt vid öppenhet och samarbete, vilket förutsätter att du är en flexibel och nyfiken person.


ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

Senior läkemedelshandläggare

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Okt 11
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en erfaren och engagerad senior koordinator/handläggare för att bli en del av vårt team på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), sektionen för hälso- och sjukvård. Här kommer du att arbeta som processledare för Nationell samverkansgrupp för läkemedel och medicinteknik (NSG LM/MT) inom regionernas nationella system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Som processledare ansvarar du för att stötta NSG i relevanta ärenden. Rollen innebär också att du har en stödjande funktion gentemot Regionernas Samverkansmodell för Läkemedel. Samverkansmodellen för läkemedel utgör grunden för regiongemensamt arbete med nationella processer för bland annat ordnat införande av läkemedel. Tillsammans med regionernas representanter arbetar du med att utveckla detta i enlighet med regionernas behov och omvärldens förväntningar. Du förväntas även ha nära dialog och samarbeta med teamledaren för Regionernas Samverkansmodell för Medicinteknik. Vi är dedikerade till att skapa goda förutsättningar för våra medlemmar att säkerställa bästa möjliga vård för patienter i hela landet.

Du kommer att ansvara för att stötta och bidra till utvecklingen av arbetsformerna inom Samverkansmodellen för Läkemedel.
I rollen som processledare för NSG LM/MT ska du
• planera möten tillsammans med ordförande
• ansvara för att koordinera arbetet med verksamhetsplanering och budget för samverkansmodellen för läkemedel
• delta i Beredningsgrupp läkemedel till NSG LM/MT för beredning av ärenden till NSG
• bidra till att företräda regionernas samverkansmodell för läkemedel i kontakter och samverkan med myndigheter och branschorganisationer

Utöver detta kommer du delta i och bidra till att vidareutveckla nordisk samverkan på läkemedelsområdet. Du kommer också att arbeta med intressebevakning och följa utvecklingen inom hälso- och sjukvårdssektorn samt läkemedelsområdet både på nationell nivå och inom EU. Detta innebär att du aktivt kommer att delta i dialogen kring politiska beslut och förändringar som påverkar användningen av läkemedel inom vården.

KVALIFIKATIONER
För att lyckas i denna roll bör du vara/ha:
• Legitimerad apotekare eller ha annan relevant universitetsexamen.
• Tidigare chefserfarenhet eller erfarenhet av arbete som grupp/teamledare med ekonomiskt uppföljningsansvar
• Erfarenhet av arbete med övergripande läkemedelsfrågor nationellt och/eller i region.
• Erfarenhet från arbete vid myndighet inom läkemedelsområdet, akademi eller näringsliv.
• En god förståelse för roller och ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvårdens olika aktörer.
• God analytisk förmåga och förmåga att arbeta självständigt.
• Utmärkta kommunikations- och samarbetsförmågor.

Om du har gedigen erfarenhet av arbete inom läkemedelsområdet från region, myndighet eller företag och relevant universitetsexamen och delar vår passion för att förbättra hälso- och sjukvården genom att stärka regionernas gemensamma arbete med läkemedels- och medicinteknik frågor, ser vi fram emot din ansökan. Ansökningar tas emot genom Visma recruit.

Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och arbeta tillsammans för att göra skillnad inom hälso- och sjukvården!

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

På sektionen för hälso- och sjukvård, erbjuder vi en stimulerande och inkluderande arbetsmiljö. Du kommer att arbeta i ett team av dedikerade och kompetenta kollegor som delar din passion för att förbättra hälso- och sjukvården. Vi värderar mångfald och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla kan trivas och utvecklas.

Ansök nu

Handläggare, jämställdhetsfrågor

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Okt 23
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

ARBETSUPPGIFTER
Sveriges Kommuner och Regioners uppdrag är att tillsammans med medlemmarna utveckla välfärden för alla invånare utifrån lokala behov. SKR ser jämställdhet som ett prioriterat område för den politiska ledningen är jämställdhet både ett mål i sig och medel för att lösa de stora samhällsutmaningarna Din tjänst är placerad på sektionen för socialtjänst och jämställdhet där du ingår i ett team av handläggare inom jämställdhet och kvinnofrid.

SKRs huvudsakliga roll är att identifiera behov, intressebevaka, initiera samverkan och driva utvecklingsarbete. Det innebär att du i din roll som handläggare och processledare bistår medlemmarna och dina kollegor med kunskap, stöd och omvärldsbevakning inom jämställdhetsområdet. Tillsammans i ditt team ansvarar ni bland annat för att ta fram stödmaterial och rapporter, svara på remisser, utbilda inom jämställdhetsintegrering, bidra i SKRs modellkoncept för ledning och styrning i kommuner och regioner samt leda nätverk och konferenser. I arbetet ingår att aktivt samverka med våra medlemmar men också kollegor på SKR, regeringen, relevanta myndigheter, länsstyrelser och internationella kontakter.

KVALIFIKATIONER
Du som söker ska ha för området relevant akademisk utbildning på högskolenivå.

För att lyckas i rollen behöver du ha flera års erfarenhet av att ha arbetat med jämställdhetsintegrering i en politiskt styrd organisation, gärna kommunal eller regional verksamhet. Vidare har du erfarenhet från offentlig förvaltning av arbete med t.ex. projekt- och/eller processledning, kvalitets- och verksamhetsutveckling. Du har lätt för att utrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska. Du är också en erfaren utbildare och har du erfarenhet av SKRs Modellkoncept för jämställdhet är det ett plus.

Du är en självständig person som tar initiativ, planerar, organiserar och prioriterar arbetet så att du håller tidsramar och uppnår resultat. Du har ett strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Samtidigt har du lätt för, och ser värdet med, att samverka och samarbeta med andra. Du är en god lyssnare som bidrar till att lösa eventuella problem eller konflikter på ett konstruktivt sätt. Ibland kan förutsättningarna ändras, då är du flexibel och van att hitta nya vägar framåt. Det är även viktigt att du kan kommunicera på ett konkret sätt samt säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är tydliga för alla berörda parter.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

SKR söker avdelningsadministratör

Administrativ assistent
Läs mer Okt 17
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

Som avdelningsadministratör tillhör du HR och it-staben vars uppdrag är att bidra till SKR:s framgång genom en smidig och säker hantering av bland annat beredningsstöd, ärendehantering och verksamhetsnära administrativt stöd till chefer. Som administratör arbetar du på uppdrag av verksamheterna och rapporterar till chefen inom HR och it-staben.

ARBETSUPPGIFTER
Uppdraget innefattar att leverera ett kvalificerat administrativt stöd till SKR:s verksamhetsområden samt till de politiska beredningarna. Tjänsten innebär en bredd av varierande arbetsuppgifter inom ramen för administration och chefsstöd, exempelvis samordna kalendrar, mötesarrangemang, beredningsadministration, ärendekoordinering, medverka i olika forum för att stötta med dokumentation etc.

Du kommer att arbeta med avdelningen för ekonomi och styrning som bland annat arbetar med utveckling och stöd till förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner inom områdena; demokrati, styrning och ledning, ekonomisk analys, data och statistik, grundläggande förutsättningar för digitalisering, internationella frågor och innovation.

Rollen innebär återkommande kontakter med medlemmar (primärt kommun- och regionledningar) och externa samarbetspartners som regeringskansliet och myndighetsledningar varför du ska trivas i en kommunikativ roll och intresse för sakområdena är en fördel.

KVALIFIKATIONER
I rollen som administratör ger du kvalificerat administrativt chefsstöd, vi vill därför att du har några års erfarenhet av självständigt administrativt arbete. Du har en naturlig fallenhet för att organisera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt, trivs med att skapa ordning och reda samt har erfarenhet av att hantera flera uppgifter samtidigt. Vidare är du en van användare av olika digitala verktyg och har också erfarenhet av arbete i ärendehanteringssystem.

Du har erfarenhet av att ge chefsstöd på hög nivå, är van att skriva och dokumentera. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete med politiska organ. Du har en hög digital mognad och intresse för digitala arbetssätt. Du besitter förmågan att arbeta proaktivt och att ta initiativ inom dina ansvarsområden är för dig en självklarhet.

Vi vill att du har minst en eftergymnasial utbildning samt förvärvat kunskaper genom arbetslivserfarenhet. Rollen ställer krav på att behärska svenska språket i både tal och skrift. Det är meriterande om du har arbetat inom en kommun eller region samt har förståelse och erfarenhet av arbete i en politisk styrd organisation.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

SKR söker webbkommunikatör till kommunikationsstaben

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Okt 9
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en driven webbkommunikatör som vill bygga upp en ny webbplats för Regionala cancercentrum i samverkan, RCC, och vara huvudredaktör för den nya webbplatsen. Utifrån en förstudie, som görs under hösten, håller du i ett genomförandeprojekt och skapar struktur och användarvänligt webbinnehåll. Tillsammans med en kommunikatörskollega och en grupp av regionala redaktörer ser du till att besökarna på cancercentrum.se snabbt hittar information och enkelt kan lösa sina uppgifter. Du samordnar det redaktionella arbetet och prioriterar, redigerar och omarbetar innehåll så att det matchar målgruppernas behov. Arbetet sker i nära samarbete med sakexperter i SKR:s cancerteam och i RCC i samverkan, en ledningsfunktion som arbetar med att genomföra den nationella cancerstrategin. Du arbetar också med webbrådgivning och uppföljning av hur sidorna fungerar baserat på webbstatistik.

Tjänsten är placerad på sektionen för uppdragskommunikation som är en av fem sektioner på SKR:s kommunikationsavdelning. Sektionen består av totalt 15 medarbetare som driver kommunikationsarbetet i några av SKR:s större satsningar inom välfärden.

KVALIFIKATIONER
Du har eftergymnasial utbildning i kommunikation eller digitala kanaler och erfarenhet av strategiskt och operativt arbete med webbkommunikation. Du är en säker skribent och kan ge stöd och råd inom kommunikation med fokus på webb. Du har erfarenhet av webbpublicering av text, bild och video via ett CMS. Du har ett genuint intresse för samhällsfrågor och tidigare erfarenhet av kommunikation inom offentlig sektor är meriterande. Du har god kunskap i Office och Adobe och kunskaper i SiteVision och Optimizely är meriterande.

Som person är du pedagogisk, strukturerad och initiativtagande. Du kan se helheter och har en god förmåga att gå från ord till handling. Du är lösningsfokuserad och utför ditt arbete med hög kvalitet. Eftersom arbetet till stor del sker i tätt samarbete med andra ställer det höga krav på lyhördhet och prestigelöshet. Du har lätt att anpassa dig till olika situationer och gillar sociala kontakter.

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

Utredare kompetensförsörjning (vikariat)

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Sep 27
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.ARBETSUPPGIFTER
Till avdelningen för arbetsgivarpolitik söker vi en engagerad utredare med akademisk examen med intresse och kunskap om statistik eller kommunikation. Tjänsten är ett vikariat på cirka 12 månader.

Om du vill jobba med kompetensförsörjningsfrågor och arbetsgivarperspektivet, kan du vara den person vi letar efter.

Vi erbjuder möjligheten att jobba i ett engagerat och stöttande team. Du kommer att arbeta med olika frågor relaterat till kompetensförsörjning och personalstatistik. Du får möjlighet att bidra i viktiga samhällsfrågor på nationell nivå och en chans att utveckla dina färdigheter inom statistik och kommunikation. En del av ditt arbete omfattar att förbereda och genomföra seminarier samt att jobba med sociala medier och samla och sprida lärande exempel.

Sektionen för Data och analys samlar in personal- och lönestatistik för 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner som publiceras på SKR:s hemsida samt i den årliga rapporten Personalen i välfärden. Statistiken används också för att göra kostnadsberäkningar i samband med kollektivavtalsförhandlingar och analyser av löneavtalsutfall. Därutöver tar vi fram rekryteringsprognoser och underlag för att möta kompetensutmaningen samt andra analyser inom det arbetsgivarpolitiska området.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en samhällsvetenskaplig examen, gärna med inriktning mot statistik och/eller kommunikation, och något eller några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du behöver också ha goda kunskaper i Excel och PowerPoint och förmåga att hantera och analysera statistiska data.

För att lyckas och trivas i rollen behöver du ha en god samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer. Du är noggrann och analytisk med ett intresse och förståelse för kompetensförsörjningsfrågor och arbetsgivarperspektivet. Du kan även uttrycka dig väl i tal och skrift och är bekväm med att genomföra muntliga presentationer.

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

Ledningsstrateg till direktören för ekonomi och styrning

Utredningssekreterare
Läs mer Jul 17
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.ARBETSUPPGIFTER
Som ledningsstrateg för avdelningen för ekonomi och styrning kommer du vara djupt involverad i avdelningens strategiska frågor samt bistå direktören i utvecklingen av erbjudandet till våra medlemmar.

I rollen som ledningsstrateg bidrar du varje dag med strategiskt stöd och rådgivning till direktören för ekonomi och styrning. Du kommer att ha en central roll i ledningsarbetet på avdelningen och nära samarbete med sektionscheferna och övriga ledningsstrateger på SKR. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp med uppdrag att planera innehåll och form för dessa och för avdelningens gemensamma möten. Vid behov ersätter du direktören som mötesledare. Du bidrar till direktörens externa åtaganden genom att planera och förbereda för ett lyckat genomförande. I uppdraget ingår även att arbeta utåtriktat med egna medlemskontakter och engagemang.

Uppdraget ställer stora krav på att vara lyhörd och att ha förmåga att identifiera vilka arbetsuppgifter som behöver utföras och vilka frågor som behöver lösas samt se till att de blir genomarbetade och verkställs av rätt person. Du rör dig naturligt mellan olika aktiviteter och medverkar i många forum på flera olika nivåer inom verksamheten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en modig, engagerad relationsbyggare. Du är ansvarstagande, självständig, tar initiativ, når dina mål och skapar konkreta resultat. Som person är du entusiasmerande och engagerande. För att lyckas i rollen ser vi att du är strategisk och strukturerad för att ge ramar och riktning.

Vi vill att du har en relevant akademisk examen samt flera års erfarenhet från offentlig sektor, i nära samarbete med den politiska styrningen i organisationen. Har du erfarenheter från privat sektor är det ett extra plus.

Du behöver ha goda kunskaper om processer och modeller för verksamhetsplanering, uppföljning och förändringsledning och är van vid att arbeta genom andra. För att lyckas i rollen behöver du vara utvecklingsdriven och resultatorienterad med flexibilitet och situationsanpassning som viktiga verktyg. Du ser värdet i och drivs av att nå resultat i samverkan med andra och är en god kommunikatör.

Du bör även ha en fördjupad kompetens inom något/några av avdelningens områden såsom digitalisering, innovation, verksamhetsutveckling, ekonomisk analys, dataanalys eller demokratifrågor.

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

Ledare till Sveriges kanske mest spännande ekonomijobb

Organisationschef
Läs mer Jul 4
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

Vi erbjuder ett spännande uppdrag som ger många möjligheter att utvecklas. Du får jobba i en kompetensdriven och samhällsviktig organisation som är med och formar idéer för demokrati, välfärd och utveckling.
Välkommen till en arbetsplats där medarbetarna har möjlighet att påverka morgondagens samhälle!

ARBETSUPPGIFTER
Som sektionschef för ekonomiska analys är du, tillsammans med dina medarbetare, en viktig kugge i våra medlemmars ekonomi. Samtidigt som du har stora frihetsgrader och utrymme finns höga förväntningar från kommuner och regioner om att skapa värde och konkret nytta.

Sektionen ansvarar för frågor som rör kommuners och regioners ekonomi, effektivitet och produktivitet. Det omfattar bland annat välfärdens finansiering, makroekonomiska analyser och analyser av ekonomi och effektivitet inom de verksamheter som bedrivs på kommunal och regional nivå. Våra medlemmar använder sektionens makroanalyser i sitt budgetarbete och analyserna är därför mycket väsentliga för hela kommunsektorn. Sektionen utvecklar också verktyg och metoder till stöd för kommuners och regioners verksamhetsanalyser och beslutsunderlag. Sektionen bedriver påverkansarbete och för dialoger med Regeringskansli och myndigheter om statliga besluts inverkan på kommuner och regioner.

I rollen ingår att hålla föredrag och att vara en aktiv och synlig person i relavanta sammanhang. Du kommer arbeta nära SKRs Chefsekonom och vara en nyckelperson i samarbetet med andra avdelningar på SKR.

Du rapporterar till avdelningschefen för ekonomi och styrning och ingår i avdelningens ledningsgrupp, tillsammans med 4 sektionschefskollegor. Sektionen har i nuläget 18 medarbetare med hög kompetens och gedigen erfarenhet.

KVALIFIKATIONER
Du har en akademisk examen inom ekonomi och flera års chefserfarenhet. Du behöver ha gedigen erfarenhet från ekonomiområdet i kommunal eller regional verksamhet. Om du dessutom har erfarenhet från statlig verksamhet är det ett plus.

Du är en drivande och engagerad ledare som coachar dina medarbetare mot tydliga mål. Som person är du prestigelös, analytisk och lösningsorienterad med förmåga att inspirera. Du kan på ett pedagogiskt sätt förklara ditt expertområde för medlemmar och andra intressenter. För att lyckas i rollen behöver du vara målinriktad, gilla att samarbeta och ha lätt för att fatta beslut.

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

Utredare till projektet Öppen förskola för utrikes födda kvinnors etablerin

Utredningssekreterare
Läs mer Jul 6
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

Arbetsmarknadssektionen söker en utredare till projektteamet Öppen förskola för utrikes födda kvinnors etablering. Sektionen som helhet ansvarar för sakområdena arbetsmarknad, vuxenutbildning, ekonomiskt bistånd och nyanländas mottagande och etablering.

ARBETSUPPGIFTER
Projektets mål är att påskynda etableringen för nyanlända kvinnor. Det handlar om att främja utrikes födda kvinnors väg till arbetsmarknaden, med öppna förskolan som mötesplats. Vi kommer ta fram ett processtöd i nära samarbete med ett par kommuner som har kommit långt i sitt arbete. Processtödet kommer sedan att användas av kommunerna i projektet samtidigt som alla landets kommuner kommer ta del av arbetet på olika sätt.

Du kommer ingå i en projektgrupp och arbetsuppgifterna blir varierande. Det handlar till exempel om ta fram och sprida processtödet till deltagande kommuner. Fysiska och digitala möten ska planeras, samordnas och genomföras med deltagande kommuner. Du kommer att ha löpande kontakt med lokala processledare för att följa och stötta det lokala arbetet. Det innebär också att kommunicera om satsningen på olika sätt och synliggöra öppna förskolans viktiga roll för integration och etablering. Även kontakt med kommuner som inte medverkar i satsningen kan bli aktuell, då vi vill sprida arbetssätt och kontinuerligt vill omvärldsbevaka och samla in lärande exempel. Vi kommer också genomföra enkätundersökningar. Tjänsten omfattar även en del administration, som bokning av resor och konferenser samt skriva minnesanteckningar vid möten. Du kommer också att ha en central roll i att skriva en del- och slutrapport till Arbetsmarknadsdepartementet.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom samhällskunskap eller annan utbildning som är relevant för uppdraget.

Du är bra på att framställa skriftliga underlag på svenska, och att presentera dessa muntligt. Du har erfarenhet av att arbeta med arbetsmarknadsfrågor och/eller frågor om nyanländas mottagande och etablering på en strategisk nivå. Du har gjort det i myndighet, idéburen organisation eller i kommun, där det sistnämnda är särskilt meriterande.

Du har erfarenhet från utvecklingsarbete som involverar flera delar av en organisation. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i projekt och implementering av projektresultat. Det är också meriterande om du har arbetat med frågor för att motverka segregation och främja integration i ett bredare perspektiv.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga förmågor. Du är kreativ och initiativtagande. Du är självgående och håller ut trots motgångar ibland. För att du ska trivas med uppdraget behöver du gilla att samarbeta. Du har förmåga att skapa hållbara relationer som leder till resultat. Du har god språklig analytisk förmåga och kan därför analysera komplex information och sammanställa den på ett begripligt sätt.

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

SKR söker arbetsrättsjurister till avdelningen för arbetsgivarpolitik

Arbetsrättsjurist
Läs mer Jun 29
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

Avdelningen för arbetsgivarpolitik ansvarar för arbetsgivarfrågor som rör kommuner och regioner i vid bemärkelse; kollektivavtalsförhandlingar, arbetsmiljö, arbetsrätt och en rad andra frågor som har betydelse för våra medlemmar i funktionen som arbetsgivare.

Arbetsrättssektionens övergripande uppdrag är att ge råd och stöd till kommunerna och regionerna i arbetsrättsliga frågor och i arbetsmiljöärenden. Vi genomför även centrala rättstvisteförhandlingar och utbildningar samt är processombud i arbetsrättsliga mål i tingsrätt och Arbetsdomstolen. EU-bevakning med inriktning på arbetsgivarfrågor ingår också i sektionens uppdrag.

Till arbetsrättssektionen söker vi nu en arbetsrättsjurist för att främst arbeta med arbetsrättslig rådgivning till våra medlemmar.

ARBETSUPPGIFTER
Vi har många frågor att hantera som spänner över ett stort antal områden och vi söker dig som gillar ett bitvis högt tempo, och att ha kontakter med kommun- och regionföreträdare över hela landet. Rådgivningen till våra medlemmar omfattar hela det arbetsrättsliga området avseende lagstiftning och kollektivavtal och är en central och viktig del av vårt uppdrag. Arbetet avser i huvudsak kvalificerad juridisk rådgivning till SKR:s medlemmar vilket innefattar mycket kontakter med medlemmar, främst via e-post och telefon, men även i samband med utbildningar och nätverk. Även andra arbetsuppgifter inom sektionens ansvarsområde, som utbildningar och förhandlingar, kan förekomma.

På sektionen arbetar arbetsrättsjurister, utredare och handläggare och du kommer att ingå i en grupp med god sammanhållning och engagerade kollegor. Vi erbjuder dig ett intressant och utvecklande arbete med både medlemsservice och nationellt perspektiv i fokus.

I arbetet förkommer resor inom landet.

KVALIFIKATIONER
Du har en juristexamen och något eller några års arbetslivserfarenhet med inriktning mot arbetsrätt. Erfarenhet från arbete i arbetsgivarorganisation eller arbetstagarorganisation samt god kännedom om den kommunala sektorn är meriterande.

Du är en driven person som vill ta stort eget ansvar och du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt behärskar engelska väl. Intresse och fallenhet för kvalificerad juridisk rådgivning är en förutsättning för att trivas i rollen.

Arbetet innebär många såväl interna som externa kontakter och passar därför dig som är utåtriktad och arbetar självständigt. Samtidigt är det viktigt att kunna samarbeta och ha förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater, medlemmar och förbundets med- och motparter. Vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Tycker du att det verkar utmanande och intressant att arbeta hos oss? Välkommen med din ansökan!

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, provanställning kan komma att tillämpas.

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

SKR söker dokumentcontroller

Registrator
Läs mer Jul 4
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

Som dokumentcontroller tillhör du sektionen för verksamhetsnära stöd (VNS). Sektionens uppdrag är att leverera ett enhetligt och samlat administrativt stöd till hela SKR. VNS är en av fem sektioner inom avdelningen för ledningsstöd. Avdelningens uppdrag är att vara ett stöd för den politiska ledningen, vd och övriga chefer samt ett verksamhetsnära stöd till SKR:s avdelningar. Vi styr och stödjer så att avdelningarna kan verka i en gemensam riktning.

ARBETSUPPGIFTER
Rollen som dokumentcontroller innebär delvis att arbeta som registrator och delvis med vårt fysiska arkiv. Arbetsuppgifter inom registratur innefattar bl. a. ärenderegistrering, rådgivning och kvalitetsgranskning av avslutade ärenden. Inom arkiv arbetar du bl. a. med att löpande förteckna fysiskt arkiv och ta emot leveranser av fysiska handlingar, hantera arkivförfrågningar samt rådgivning till SKR:s verksamheter. Rollen innebär en bredd av varierande arbetsuppgifter, då vi precis har gått över till digitala originalakter. En spännande resa som kräver såväl initiativförmåga och driv som mod och uthållighet. Du ingår i ett litet men växande team tillsammans med en huvudregistrator och en systemförvaltare. Samarbeten finns även med funktioner utanför sektionen, exempelvis vår IT-arkivarie. Ni har tillsammans en stor uppgift, vilket innebär att initialt arbeta med att säkerställa övergången från vårt fysiska arkiv till att bli digitalt.

Utöver att hantera information som inkommer eller uppstår inom SKR ska teamet verka för att den hanteras på ett juridiskt korrekt sätt samt registreras och diarieförs i vårt ärendehanteringssystem, Public 360. Det ställer stora krav på rollen att bedöma och hantera information med utgångspunkt i lagstiftning och andra regelverk som SKR lyder under.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är kvalitetsmedveten, strukturerad och har helhetssyn. Du har relevant utbildning inom informations- och dokumenthantering och/eller arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig. För att lyckas i rollen bör du ha några års arbetslivserfarenhet som registrator eller arkivarie samt ha ett intresse för digitala arbetssätt och moderna tekniska lösningar. Vi förutsätter att du har kunskap och erfarenhet från arbete med såväl fysiskt som digitalt arkiv samt erfarenhet från arbete med ärende- och informationshantering.

Som person ser vi dig som noggrann med en förmåga att självständigt driva och slutföra dina arbetsuppgifter enligt mål och tidsplan. Du är prestigelös, har god samarbetsförmåga och trivs med att ge ett kvalificerat administrativt stöd. Du behöver ha en nyfikenhet och erfarenhet av digitala arbetssätt. Vi förutsätter att du har mycket goda kunskaper i Officepaketet och har arbetat i något ärendehanteringssystem, gärna Public 360. Har du dessutom erfarenhet av e-arkiv ser vi det som meriterande.

Du har lätt för att anpassa dig till nya och förändrade arbetssituationer och känner dig trygg med din förmåga att planera, prioritera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. God samarbetsförmåga och vilja att arbeta i team är en självklarhet för dig. Tjänsten kräver att du har goda kunskaper i svenska, såväl muntligt som skriftigt. Har du dessutom erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation ser vi det som meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

SKR söker avdelnings- och sektionsadministratörer

Nämndsekreterare
Läs mer Jun 30
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

Avdelningen för ledningsstöd är ett stöd för den politiska ledningen, vd och övriga chefer samt ett verksamhetsnära stöd till SKR:s avdelningar. Vi styr och stödjer så att avdelningarna kan verka i en gemensam riktning. Avdelningen består av fem sektioner.

Som administratör tillhör du sektionen för verksamhetsnära stöd (VNS). Sektionens uppdrag är att leverera ett enhetligt och samlat administrativt stöd till hela SKR. Som medarbetare på VNS arbetar man på uppdrag av verksamheterna och rapporterar till chefen på VNS.

ARBETSUPPGIFTER
Vi behöver nu stärka upp sektionen med ny kompetens. I uppdraget ingår att leverera ett kvalificerat administrativt stöd till SKR:s verksamhetsområden samt till de politiska beredningarna.

Vi söker dig som trivs med att vara en del av ett team som tillsammans bidrar till att ge ett kvalificerat administrativt stöd. Arbetet utförs i nära samarbete med andra medarbetare och du kommer vara en del i ett team på sektionens. Du kommer tillsammans med dina kollegor får möjlighet att utveckla det administrativa stödet på SKR. Tjänsten innebär en bredd av varierande arbetsuppgifter, exempelvis beredningsadministration, ärendekoordinering, chefsstöd och mötesadministration.

KVALIFIKATIONER
I rollen som administratör på VNS ger du kvalificerat administrativt chefsstöd, vi vill därför att du har några års erfarenhet av självständigt administrativt arbete. Du har en naturlig fallenhet för att organisera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt, trivs med att skapa ordning och reda och har erfarenhet av att hantera flera uppgifter samtidigt. Vidare är du en van användare av olika digitala verktyg och har också erfarenhet av arbete i ärendehanteringssystem, gärna Public 360.

Du har även erfarenhet av att ge administrativt stöd till en politisk beredning och du har goda kunskaper inom protokollföring och av att ta minnesanteckningar. Du har en hög digital mognad och intresse för digitala arbetssätt. Du har även arbetat i en konsultativ roll dvs. arbetat för en uppdragsgivare i kärnverksamheten och du utgår från ett konsultativt förhållningssätt.

Vi vill att du har minst en eftergymnasial utbildning eller motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet. Rollen ställer krav på att behärska svenska språket i både tal och skrift. Det är meriterande om du har kunskaper om offentlighet och sekretess samt har förståelse och erfarenhet av arbete i en politisk styrd organisation. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Låter detta intressant, skicka din ansökan med personligt brev och CV senast den 7 augusti.
Urval och intervjuer påbörjas efter ansökningstidens slut.

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

SKR söker en Ekonom till sektionen för ekonomisk analys

Controller
Läs mer Jun 22
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.ARBETSUPPGIFTER
Sektionen för ekonomisk analys övergripande uppdrag är att följa, analysera och prognostisera såväl kommunsektorns ekonomi som samhällsekonomin i stort. Sektionen arbetar även konsultativt gentemot medlemmar och andra avdelningar på SKR. En av sektionens viktigaste arbetsuppgifter är den återkommande Ekonomirapporten som innehåller ekonomiska prognoser och där utvecklingen i sektorn och framtida utmaningar beskrivs och analyseras. Våra medlemmar använder våra analyser och prognoser som underlag i sin ekonomiska planering. Vi erbjuder en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö för ekonomer.

Till sektionen söker vi nu en ekonom till kommungruppen som innebär många kontaktytor med medlemmar, medarbetare inom SKR och andra intressenter. I rollen ingår att ta fram och kommunicera ekonomiska analyser inom äldreomsorgens-, funktionshinderomsorgens- och individ- och familjeomsorgens verksamheter t.ex. vid budgetpropositioner, reformer eller andra förändringar av förutsättningar för SKRs medlemmar. Fokus i uppdraget är att analysera verksamhetens kostnader utifrån kvalitet och effektivitet. I rollen ingår också att utveckla arbetssätt och processer inom ansvarsområdet samt andra förekommande arbetsuppgifter inom sektionens analys- och prognosarbete.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har ett starkt samhällsintresse och en akademisk examen med ekonomiinriktning. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet inom kommunal ekonomi och specifikt erfarenhet av att jobbat med ekonomiska frågor inom äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen och/eller individ- och familjeomsorgen.
Vi ser också att du har avancerade kunskaper i Excel samt goda kunskaper i Word och Powerpoint. Det är meriterande om du behärskar databasprogram och har erfarenheter av statistisk analys.

Vi söker dig som är trygg i din roll, driver och utvecklar ditt eget arbete framåt och har en god kommunikativ förmåga både muntligt och skriftligt. Då arbetet innebär mycket samarbete inom sektionen, med övriga SKR samt med kommuner och regioner behöver du både gilla och vara bra på att samarbeta. Uppdragets karaktär gör att du behöver vara uthållig och flexibel för att trivas i rollen.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

SKR söker controller

Controller
Läs mer Jun 7
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

Ekonomistaben består av cirka 20 medarbetare med en variation av roller. Vi är en stab som värdesätter balans mellan jobb och fritid, nyfikenhet, omtanke, respekt och att ha roligt på jobbet samt att hjälpa varandra i stort som smått i vår resa att utveckla SKR:s ekonomistyrning i tätt samarbete med verksamheterna.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en kvalificerad controller för tillsvidareanställning. I rollen som controller arbetar du både strategiskt och operativt med fokus på att säkerställa god ekonomisk styrning. Du samarbetar med samordnande controller, övriga medarbetare inom ekonomistaben samt chefer och handläggare inom verksamheterna som ingår i ditt ansvarsområde. Du rapporterar till ekonomidirektör och samordnande controller.

Ditt arbete består bland annat av att i samråd med ansvariga chefer och handläggare hantera processer för styrning samt hjälpa ledningen att följa utvecklingen via bland annat analyser, prognos, budget och rapporter, för att ge chefer möjlighet att ta beslut utifrån ekonomiska förutsättningar. Denna tjänst kommer att ha fokus på övergripande ekonomi inom SKR och beslutsstödsystem (Mercur) samt inslag av finansiell controlling. Ekonomistaben befinner sig i en förändringsresa som du kommer att bidra till. Controllerrollen är under utveckling, ekonomimodellen ses över samt att förberedelse sker för att byta affärssystem. Utveckling sker även utav beslutsstödsystemet.

Som controller har du bland annat ansvar för följande arbetsuppgifter:
• Ge stöd och skapa förutsättningar för chefer och handläggare att genom planering, analys, rapporter och uppföljning kunna ta det ekonomiska ansvaret.
• Utveckla, leda, analysera och säkerställa budget, prognos och bokslut.
• Bidra med att utveckla uppföljnings- och planeringsprocessen.
• Driva, initiera och delta i utvecklingsarbete.
• Säkerställa att riktlinjer, rutiner och aktuella processer följs inom ekonomi, avtal och inköp samt ansvara för intern kontroll inom tilldelat område.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en adekvat utbildning på högskolenivå inom ekonomi alternativt liknande utbildning som vi bedömer som likvärdig. Du har flera års erfarenhet av kvalificerat controllerarbete samt god datavana och kunskaper i beslutsstödsystem och Excel . Du behöver har mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska.

Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av processutveckling, primärt inom ekonomiområdet. För att lyckas i rollen bör du även ha erfarenhet av förändringsledning samt ha arbete inom offentlig sektor.

Vi söker dig som är självgående, driven och tar egna initiativ. Du är trygg i din roll, har god samarbetsförmåga och lätt för att skapa goda relationer. Du är kommunikativ och pedagogisk, nyfiken och prestigelös. Du är även van vid problemlösning och intresserad av förändringsarbete. Vi kommer i denna rekrytering lägga stor vikt vid dina personliga förmågor och färdigheter.

Låter detta intressant?
Vi erbjuder ett spännande förändringsuppdrag som ger många möjligheter att utvecklas tillsammans med de närmaste kollegorna och den övriga organisationen, samtidigt som du har kul på jobbet. Som medarbetare inom SKR får du jobba i en kompetensdriven och samhällsviktig organisation där medarbetarna har möjlighet att påverka morgondagens samhälle!

För mer information om tjänsten kontakta tf. samordnare Maria Björk eller tf. CFO Emma Åslund. Intervjuer sker löpande så tveka inte med att skicka in din ansökan, sista ansökningsdag är 25 juni. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

SKR söker kommunikatör

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Maj 26
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att tillhöra internkommunikationsteamet vilket består av tre medarbetare som ansvarar för stöd och rådgivning till ledning och vd, planering och genomförande av internkommunikation, kanaler som intranät, chefsinformation och vd:s medarbetarmöten. Teamet hanterar även olika större webbsändningar och events med kommuner och regioner som målgrupper.

I rollen som kommunikatör kommer du bland annat att projektleda evenemang, planera och forma innehåll i webbsändningar och möten samt utföra viss produktion av olika typer av material för exempelvis intranät och olika sociala kanaler.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant akademisk examen och tidigare erfarenhet från liknande roller. Vi vill att du ska känna dig bekväm med att driva och arbeta i projektform, samt ha erfarenhet från arbete med webbsändningar och större evenemang. Du bör även ha arbetat med produktion av rörlig bild och gärna ha kunskaper i grafisk formgivning och erfarenhet av att kravställa och köpa kommunikationstjänster från byrå.

Vi söker dig som är självgående, men trivs med att arbeta i team. Du är initiativrik och engagerad i ditt arbete med ett driv att utvecklas och hela tiden hitta de bästa och mest kreativa lösningarna på de utmaningar vi möter. Vi förutsätter att du har en god kommunikativ förmåga och är bra på att skapa goda relationer. Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift, har vana vid digitala kanaler och har ett genuint intresse för kommunikation.

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

Sektionschef för kommunikation och webb till SKR

Informationschef/Kommunikationschef
Läs mer Maj 24
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

SKR har höga ambitioner och vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas. Till sektionen för kommunikation och webb söker vi nu en chef som med förändringsvilja och framåtanda vill vara med och skapa riktigt bra kommunikation som skapar värde för våra medlemmar.

ARBETSUPPGIFTER
Sektionen för kommunikation och webb består av cirka 15 medarbetare som bland annat ansvarar för kommunikationsrådgivning och såväl operativt som strategiskt kommunikationsstöd till experterna på SKR inom olika områden. Sektionen ansvarar även för webbkommunikation och webbutveckling, grafisk profil och varumärkesarbete, olika kommunikationskanaler samt kommunikationskonferenser och kommunikationsnätverk.

Kommunikation och att nå ut till rätt målgrupper är viktigare än någonsin. I rollen som sektionschef förväntas du leda dina medarbetare att tillsammans med dig utvecklas och bli bättre på att parera de krav som en oförutsägbar omvärld ställer på oss som organisation.

KVALIFIKATIONER
Du är en chef och ledare med mycket god förmåga att leda genom andra i en komplex miljö. Du har relevant akademisk examen och såväl bred som djup erfarenhet av kommunikationsarbete. Som ledare har du ett utvecklingsorienterat och nyfiket förhållningssätt samt får andra att växa genom en kultur som genomsyras av tillit. För att lyckas i rollen behöver du både ha förståelse och ett stort intresse för vår sektor och de utmaningar kommuner och regioner står inför.

Vi söker dig som drivs av att i varje läge söka och hitta de bästa lösningarna och som ser vilka steg som behöver tas för att nå dem. Du har förmåga att lyssna och identifiera utvecklingsbehov samt skapa goda relationer. Du kan se helheter och leda sektionens verksamhet som en del i kedjan för SKR:s framgång och resultat. Du är strategisk, arbetar mot goda verksamhetsmässiga och ekonomiska resultat samt kan bidra i ledningen av SKR:s kommunikationsstab.

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

SKR söker dokumentcontroller

Registrator
Läs mer Maj 16
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

Som dokumentcontroller tillhör du sektionen för verksamhetsnära stöd (VNS). Sektionens uppdrag är att leverera ett enhetligt och samlat administrativt stöd till hela SKR. VNS är en av fem sektioner inom avdelningen för ledningsstöd. Avdelningens uppdrag är att vara ett stöd för den politiska ledningen, vd och övriga chefer samt ett verksamhetsnära stöd till SKR:s avdelningar. Vi styr och stödjer så att avdelningarna kan verka i en gemensam riktning.

ARBETSUPPGIFTER
Rollen som dokumentcontroller innebär delvis att arbeta som registrator och delvis med vårt fysiska arkiv. Arbetsuppgifter inom registratur innefattar bl. a. ärenderegistrering, rådgivning och kvalitetsgranskning av avslutade ärenden. Inom arkiv arbetar du bl. a. med att löpande förteckna fysiskt arkiv och ta emot leveranser av fysiska handlingar, hantera arkivförfrågningar samt rådgivning till SKR:s verksamheter. Rollen innebär en bredd av varierande arbetsuppgifter, då vi precis har gått över till digitala originalakter. En spännande resa som kräver såväl initiativförmåga och driv som mod och uthållighet. Du ingår i ett litet men växande team tillsammans med en huvudregistrator och en systemförvaltare. Samarbeten finns även med funktioner utanför sektionen, exempelvis vår IT-arkivarie. Ni har tillsammans en stor uppgift, vilket innebär att initialt arbeta med att säkerställa övergången från vårt fysiska arkiv till att bli digitalt.

Utöver att hantera information som inkommer eller uppstår inom SKR ska teamet verka för att den hanteras på ett juridiskt korrekt sätt samt registreras och diarieförs i vårt ärendehanteringssystem, Public 360. Det ställer stora krav på rollen att bedöma och hantera information med utgångspunkt i lagstiftning och andra regelverk som SKR lyder under.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är kvalitetsmedveten, strukturerad och har helhetssyn. Du har relevant utbildning inom informations- och dokumenthantering och/eller arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig. För att lyckas i rollen bör du ha några års arbetslivserfarenhet som registrator eller arkivarie samt ha ett intresse för digitala arbetssätt och moderna tekniska lösningar. Vi förutsätter att du har kunskap och erfarenhet från arbete med såväl fysiskt som digitalt arkiv samt erfarenhet från arbete med ärende- och informationshantering.

Som person ser vi dig som noggrann med en förmåga att självständigt driva och slutföra dina arbetsuppgifter enligt mål och tidsplan. Du är prestigelös, har god samarbetsförmåga och trivs med att ge ett kvalificerat administrativt stöd. Du behöver ha en nyfikenhet och erfarenhet av digitala arbetssätt. Vi förutsätter att du har mycket goda kunskaper i Officepaketet och har arbetat i något ärendehanteringssystem, gärna Public 360. Har du dessutom erfarenhet av e-arkiv ser vi det som meriterande.

Du har lätt för att anpassa dig till nya och förändrade arbetssituationer och känner dig trygg med din förmåga att planera, prioritera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. God samarbetsförmåga och vilja att arbeta i team är en självklarhet för dig. Tjänsten kräver att du har goda kunskaper i svenska, såväl muntligt som skriftigt. Har du dessutom erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation ser vi det som meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

SKR söker utredare för utbildningsfrågor

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 2
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.ARBETSUPPGIFTER
Du ingår i Utbildningssektionen som ingår i Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad. Avdelningen består också av Arbetsmarknadssektionen, där bl.a. frågorna om vuxenutbildningen hanteras. Vi arbetar i nära samarbete med Arbetsmarknadssektionen i att främja övergång från skola till arbetsmarknad. Inom Utbildningssektionens verksamhetsområde handlar det i huvudsak om att företräda och ge stöd till kommunala huvudmän för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola. Sektionens uppdrag är att arbeta med intressebevakning, strategiskt medlemsstöd och utvecklingsuppdrag.

Som utredare ska du driva och bevaka utbildningsfrågor inom främst gymnasieområdet samt bidra med analyser och utredningar. Exempelvis kommer du att få bidra i arbetet med att stödja våra medlemmar kring planering och dimensionering av gymnasial utbildning och i arbetet med årliga statistikrapporter om gymnasieskolan. Du har en nära kontakt med medlemmarna och du kan företräda dem på nationell nivå i kontakter med myndigheter, såsom Skolverket och regeringskansliet, statliga utredningar, fackliga organisationer och media. Du förväntas göra egna bedömningar, analyser och initiera samt driva frågor som du genom dina medlemskontakter fångar upp. I rollen ingår också att skriva remissyttranden och underlag samt göra vissa juridiska och ekonomiska analyser. Via omvärldsspaning tar du del av relevant forskning, nya rön och lyssnar in våra medlemmar i våra nätverk och i andra forum. Utifrån frågans karaktär samråder du med andra avdelningar inom SKR.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet av arbete inom en kommun på förvaltningsnivå med för tjänsten relevanta frågor. Du ska ha en pedagogisk, samhällsvetenskaplig eller annan relevant högskole- eller universitetsutbildning. Du ska ha god kunskap om skolformerna, framför allt gymnasieskolan, dess verksamheter och styrdokument. Du ska även ha god kännedom om uppföljning och analys av gymnasieskolans kvalitetsarbete. Vidare ska du ha en mycket god förmåga att kommunicera och presentera i tal och i skrift. Har du kunskap och förståelse för relationen mellan stat och kommun är det en merit.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga förmågor. För att trivas i uppdraget vill vi att du har en förmåga att skapa relationer och nätverk. Du är analytisk, drivande och självgående samt har ett strukturerat arbetssätt. Det faller sig lika naturligt för dig att arbeta självständigt som tillsammans med andra och vi värderar din samarbetsförmåga högt. Det är också centralt att du har ett professionellt förhållningssätt, mycket gott omdöme och har en förmåga att leda processer. Du har en god förmåga att snabbt ställa om och ta till dig nya uppdrag då sektionens frågor ständigt är aktuella.

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

SKR söker en statistiker

Statistiker
Läs mer Apr 19
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en statistiker som vill arbeta brett med statistik. Arbetet innebär att du fungerar som stöd i projekt och du kommer vara en viktig resurs internt på SKR. I ditt jobb kan du komma i kontakt med frågor om enkätkonstruktion, insamling, surveymetodik, statistikframställning, datahantering, analys, visualisering och nyckeltal.

Du kommer också att bevaka och granska datainsamlingar som statliga myndigheter planerar att göra i kommuner och regioner, ur ett uppgiftslämnarperspektiv. Det innebär att med stöd av sakkunniga på SKR genomlysa insamlingar ur ett innehålls-, design- och mättekniskt perspektiv och föra dialog med aktuella myndigheter.

I rollen ingår också att bidra till utvecklingen av vårt stöd och av SKR som stark faktabärare, genom att delta i aktiviteter och projekt som utvecklar hela organisationen. Att leda projekt kan bli aktuellt.

Du kommer att arbeta på sektionen data och analys som ingår i avdelningen för Ekonomi och styrning. Sektionen intressebevakar, utvecklar och stödjer SKR och dess medlemmar inom områdena informationshantering, öppna data, statistik, jämförelser och analys för att utveckla sektorn som faktabärare. Sektionen ansvarar också för samråd inför datainsamlingar från kommuner och regioner från myndigheter och SKR.

Sektionen har ett brett ansvar, arbetsuppgifterna är varierade och innebär återkommande kontakter med medarbetare på SKR, kommuner, regioner och myndigheter. Tycker du att det verkar roligt är du kanske vår nya kollega?

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har ett stort samhällsintresse och en akademisk utbildning, där statistik utgör en betydande del. Du har relevant arbetslivserfarenhet inom statistik, gärna från kommun eller region och gärna inom något av områdena skola, socialtjänst eller hälso- och sjukvård.

Det är meriterande om du har erfarenhet av SAS, enkätverktyg och projekt- eller processledning. Du är bra på att formulera dig på svenska, både muntligt och skriftligt. Arbetet innebär mycket kontakter, både internt på SKR och med statliga myndigheter samt kommuner och regioner.

Vi söker någon som är kvalitetsmedveten, samverkande, flexibel och resultatinriktad, och som trivs i en dynamisk och utmanande miljö. Vi erbjuder en spännande och stimulerande arbetsplats, där du kommer att arbeta med viktiga samhällsfrågor och ha möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om du känner att du uppfyller våra krav och vill bli en del av vårt team, ansök idag. Vi ser fram emot att höra från dig!

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

Student intresserad av arbetsmarknadsfrågor? Kom och gör praktik hos oss!

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Apr 14
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.ARBETSUPPGIFTER
Arbetsmarknadssektionen på SKR erbjuder höstterminen 2023 möjlighet till praktik för dig som studerar på en samhällsvetenskaplig masterutbildning. Vi erbjuder en praktikplats.

Sektionen arbetar med följande sakområden: arbetslöshet, integration, komvux/sfi och ekonomiskt bistånd. Vi bedriver intressebevakning kring den nationella utvecklingen inom dessa områden och har tät dialog med landets kommuner. Vanliga arbetsuppgifter är att ta fram underlag och analyser och att anordna konferenser och möten. En bärande del är också samarbete med andra sektioner på SKR och aktörer i vår omvärld. På sektionen finns 13 medarbetare och en chef och vi är en del av avdelningen Utbildning och arbetsmarknad.

Till hösten erbjuder vi en praktikant uppgifter inom sektionens ansvarsområde med fokus på stöd till arbetslösa. Du kommer att få delta i sektionens löpande arbete, sektionsmöten, konferenser och eventuella resor inom landet. Du får även chans att göra ett större utredningsuppdrag/undersökning inom området över hela terminen, exakt inriktning bestämmer vi tillsammans.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig dig som studerar på en samhällsvetenskaplig masterutbildning och som har en god analytisk förmåga. I urvalet av praktikant är det meriterande att ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift. Vidare att ha särskild erfarenhet eller intresse för våra sakområden, exempelvis genom att ha skrivit uppsatser eller analyser.

Information om praktik
Praktiken genomförs normalt på heltid under kontorsarbetstid och under angiven tidsperiod. Ingen ekonomisk ersättning utgår. SKR tecknar ett avtal om praktik med ditt lärosäte. Alla som gör praktik ska vara försäkrade via lärosätet. Praktikplatsen fördelas efter genomförda intervjuer.

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

Handläggare för nationellt arbete med uppföljning av patienterfarenheter

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 2
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.ARBETSUPPGIFTER
På avdelningen för vård och omsorg finns sektionen för data och analys. Sektionen har i uppdrag att stödja regioner och kommuner i att nyttja data och statistik som en strategisk resurs för sin ledning, styrning och verksamhetsutveckling inom vård- och omsorgsområdet. Tillsammans med sakkunniga hos medlemmarna, inom SKR och andra aktörer arbetar sektionen med frågor kring insamling, hantering, presentation och analys av data och statistik. Sektionen har även i uppdrag att agera stödfunktion för medlemmarnas samverkan, strukturer och satsningar inom området.

Vi söker nu en driven och strukturerad handläggare för att driva det nationellt gemensamma arbetet med plattform för strukturerade patientrapporterade data där bland annat Nationell Patientenkät ingår.

Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Samtliga regioner deltar i det gemensamma arbetet, som är en del inom regionernas system för kunskapsstyrning, och som samordnas av SKR.
Bland arbetsuppgifterna ingår även att delta i teamet som utvecklar en ny tjänst för insamling av patientrapporterade data, mer specifikt relaterade till hur patienten ser på resultatet av sin vård.

Rollen består bland annat av att:
• samordna och ge stöd till regionerna i det löpande arbetet kopplat till planering och genomförande av återkommande undersökningar i såväl NPE som den nya tjänsten
• planera för och leda aktuella regionsgemensamma nätverksmöten inom området
• leda olika utvecklingsarbeten, tex. enkätutveckling och undersökningar inom nya vårdområden/för nya patientgrupper
• genomföra enklare statistiska beräkningar och analyser av resultat från genomförda undersökningar
• bidra i olika rapport- och analysarbeten med databaserat underlag för att belysa patient- och befolkningsperspektivet inom hälso- och sjukvårdsområdet
• utreda licens- och kunskapsbehov kopplat till standardiserade formulär att använda i den nya tjänsten
• hantera aktuella upphandlings- och avtalsförvaltningsfrågor relaterat till området, med stöd av juridisk- och upphandlingskompetens
Arbetet kommer att drivas tillsammans med andra personer i ett team. En roll i teamet, som det krävs nära samarbete med, är samordnaren för det breda arbetet med patientrapporterade data.

Arbetet sker i nära samverkan med berörda myndigheter och andra relevanta aktörer.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en för tjänsten relevant akademisk utbildning, t.ex. inom samhällsvetenskap, medicinska vetenskaper, statistik eller liknande.

Du har erfarenhet av att arbeta med driva uppdrag och vana av att hantera många parallella spår, gärna inom offentlig sektor och med hjälp av olika IT-stöd. Du har erfarenhet av uppföljning av hälso- och sjukvården, och gärna särskilt vad gäller patientrapporterade data och patienterfarenheter.

Det är meriterande om du har erfarenhet av verksamhetsutveckling, digitalisering och förändringsarbeten inom hälso- och sjukvården, att arbeta i en politisk styrd organisation samt har goda kunskaper om det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.

För att lyckas behöver du vara driven och systematisk i ditt arbetssätt, ha god samarbetsförmåga, och tycka om att ha många kontaktytor. Du har förmågan att navigera i komplexa organisationer med flera styrsignaler, och kan hålla viktiga processer ända in i mål, även om de sträcker sig över flera år.

Du är lyhörd, flexibel och har förmåga att snabbt ställa om utifrån förändrade förutsättningar, förväntningar och behov. Du har förmågan att ta in information från flera intressenter och omsätta behoven i vidareutveckling av området. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Du har god analytisk förmåga och kan uttrycka dig mycket väl i både tal och skrift, samt kommunicera på ett pedagogiskt sätt.


ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

SKR söker HR-specialist med fokus på arbetsrätt

HR-specialist/HR-adviser
Läs mer Apr 11
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.ARBETSUPPGIFTER
SKR har en hög ambition att de kommande åren stödja medlemmarna i de riktigt kritiska samhällsutmaningarna. Vi ska driva utveckling och möjliggöra för offentlig sektor att skapa en välfärd i världsklass.

Avdelningen för ledningsstöd har en viktig roll i vår pågående förändringsresa. Målbilden är att vara Sveriges mest innovativa stödverksamhet. I den andan arbetar vi med att organisera och vässa oss för att möta alla nya behov som uppstår i verksamheten.

Vi söker nu en HR-specialist att komplettera vårt team, som består av sju medarbetare inom HR och löneadministration. Som HR-specialist förväntas du bidra med fördjupad kunskap inom arbetsrätt och avtalsvillkor samt arbeta som ett verksamhetsnära chefsstöd till några av våra sakavdelningar. Du kommer att ansvara för våra lokala avtal och styrdokument, vilket bland annat innebär att tolka, tillämpa och förhandla nya avtal vid behov. Du utarbetar riktlinjer, rutiner och policyer samt driver och utvecklar det arbetsrättsliga stödet internt inom hela SKR. Du kommer att vara en aktivt drivande part i central samverkan och förväntas ha nära och goda relationer med våra fackliga parter. I din roll ingår även att genomföra lönekartläggningar samt ansvara för lönebildning och den årliga löneöversynen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en akademisk examen från personalvetarprogrammet eller motsvarande, med en påbyggnadsutbildning/fördjupning inom arbetsrätt. Du har flerårig erfarenhet som konsultativt chefsstöd inom HR-området samt en vana att tolka och tillämpa kollektivavtal eller andra centrala avtal, gärna inom en politiskt styrd organisation. Vidare förväntas du ha erfarenhet av fackliga förhandlingar och samverkansprocesser på olika nivåer samt att enskilt driva eller stötta chefer i svåra personalärenden eller förändringsprocesser.

Vi tror att du har ett stort intresse för omvärldsbevakning samt att hålla dig uppdaterad på arbetsrättsliga regelverk och trender. Du har en god förmåga att analysera information, utvärdera situationer och ge välgrundade råd baserade på arbetsrättsliga förutsättningar och krav.

Som person är du självgående, drivande och bra på att skapa goda relationer till såväl medarbetare och chefer som fackliga parter och övriga intressenter. Du är tydlig med en god pedagogisk kommunikativ förmåga. Goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift, är ett krav.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu

Handläggare för nationellt arbete med uppföljning av patienterfarenheter

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Apr 4
Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.ARBETSUPPGIFTER
På avdelningen för vård och omsorg finns sektionen för data och analys. Sektionen har i uppdrag att stödja regioner och kommuner i att nyttja data och statistik som en strategisk resurs för sin ledning, styrning och verksamhetsutveckling inom vård- och omsorgsområdet. Tillsammans med sakkunniga hos medlemmarna, inom SKR och andra aktörer arbetar sektionen med frågor kring insamling, hantering, presentation och analys av data och statistik. Sektionen har även i uppdrag att agera stödfunktion för medlemmarnas samverkan, strukturer och satsningar inom området.

Vi söker nu en driven och strukturerad handläggare för att driva det nationellt gemensamma arbetet med plattform för strukturerade patientrapporterade data där bland annat Nationell Patientenkät ingår.

Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Samtliga regioner deltar i det gemensamma arbetet, som är en del inom regionernas system för kunskapsstyrning, och som samordnas av SKR.
Bland arbetsuppgifterna ingår även att delta i teamet som utvecklar en ny tjänst för insamling av patientrapporterade data, mer specifikt relaterade till hur patienten ser på resultatet av sin vård.

Rollen består bland annat av att:
• samordna och ge stöd till regionerna i det löpande arbetet kopplat till planering och genomförande av återkommande undersökningar i såväl NPE som den nya tjänsten
• planera för och leda aktuella regionsgemensamma nätverksmöten inom området
• leda olika utvecklingsarbeten, tex. enkätutveckling och undersökningar inom nya vårdområden/för nya patientgrupper
• genomföra enklare statistiska beräkningar och analyser av resultat från genomförda undersökningar
• bidra i olika rapport- och analysarbeten med databaserat underlag för att belysa patient- och befolkningsperspektivet inom hälso- och sjukvårdsområdet
• utreda licens- och kunskapsbehov kopplat till standardiserade formulär att använda i den nya tjänsten
• hantera aktuella upphandlings- och avtalsförvaltningsfrågor relaterat till området, med stöd av juridisk- och upphandlingskompetens
Arbetet kommer att drivas tillsammans med andra personer i ett team. En roll i teamet, som det krävs nära samarbete med, är samordnaren för det breda arbetet med patientrapporterade data.

Arbetet sker i nära samverkan med berörda myndigheter och andra relevanta aktörer.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en för tjänsten relevant akademisk utbildning, t.ex. inom samhällsvetenskap, medicinska vetenskaper, statistik eller liknande.

Du har erfarenhet av att arbeta med driva uppdrag och vana av att hantera många parallella spår, gärna inom offentlig sektor och med hjälp av olika IT-stöd. Du har erfarenhet av uppföljning av hälso- och sjukvården, och gärna särskilt vad gäller patientrapporterade data och patienterfarenheter.

Det är meriterande om du har erfarenhet av verksamhetsutveckling, digitalisering och förändringsarbeten inom hälso- och sjukvården, att arbeta i en politisk styrd organisation samt har goda kunskaper om det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.

För att lyckas behöver du vara driven och systematisk i ditt arbetssätt, ha god samarbetsförmåga, och tycka om att ha många kontaktytor. Du har förmågan att navigera i komplexa organisationer med flera styrsignaler, och kan hålla viktiga processer ända in i mål, även om de sträcker sig över flera år.

Du är lyhörd, flexibel och har förmåga att snabbt ställa om utifrån förändrade förutsättningar, förväntningar och behov. Du har förmågan att ta in information från flera intressenter och omsätta behoven i vidareutveckling av området. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Du har god analytisk förmåga och kan uttrycka dig mycket väl i både tal och skrift, samt kommunicera på ett pedagogiskt sätt.


ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansök nu