International Rescue Committee Sverige Insamling jobb i Stockholm

Hitta lediga jobb hos International Rescue Committee Sverige Insamling i Stockholm. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Stockholm.

Fundraiser wanted in central Stockholm

Torgförsäljare/Marknadsförsäljare
Läs mer Maj 13
Join Rescue: Become a Part of Our Rescue Journey!
When you become a part of the Rescue family, you embark on a journey of personal development and humanitarian growth. Our goal is for every individual joining our organization to contribute to making the world a better place while also growing and developing personally. In 2024, we aim to expand our team of passionate field recruiters who want to make a real difference.
Who We Are:
An established charity organization focused on saving lives and creating sustainable change Operating worldwide, with projects ranging from humanitarian emergency response to long-term development Offering meaningful work where every effort plays a role in improving people's lives Who We're Looking For:
Passionate individuals with a strong desire to make a difference and a burning commitment to humanity Field recruiters for our team in Stockholm.
Enjoy working in social environments where you work outdoors, meet new people, and want to learn from it.
Experience is advantageous but not necessary - we're looking for individuals with potential and a willingness to learn and grow!What We Offer:
Fixed salary
Opportunities for personal and professional development within an inspiring and supportive work environment
A meaningful and challenging role where you get to be part of a global movement for change

Are you ready to become a part of our Rescue journey?
Apply now and become a part of the Rescue family!
Visit our website for more information: www.rescue.org/se
Application & SalaryLocation: Stockholm Salary: Fixed salaryContact: We recommend that you submit your application promptly as the selection process is ongoing. Welcome with your application!

Ansök nu

Fältvärvare sökes till centrala Stockholm

Torgförsäljare/Marknadsförsäljare
Läs mer Maj 13
Join Rescue: Bli en del av vår räddningsresa!
När du blir en del av Rescue-familjen, inleder du en resa av personlig utveckling och humanitär tillväxt. Vårt mål är att varje individ som går med i vår organisation ska bidra till att göra världen till en bättre plats och samtidigt växa och utvecklas personligen. Under 2024 strävar vi efter att utöka vårt team av passionerade fältvärvare som vill vara medoch göra verklig skillnad.
Vilka vi är: En global välgörenhetsorganisation med fokus på att rädda liv och skapa hållbar förändring
Verksamma över hela världen, med projekt som sträcker sig från humanitär nödhjälp till långsiktig utveckling
Erbjuder ett meningsfullt arbete där varje insats spelar en roll i att förbättramänniskors liv
Vem vi söker: Passionerade individer med en stark vilja att göra skillnad och ett brinnande engagemang för mänskligheten
Fältvärvare till vårt team i Stockholm
Erfarenhet är meriterande men inte nödvändigt - vi letar efter personer med potential och en önskan att lära och växa
Trivs i att arbeta i sociala miljöer där man arbetar i utomhus, träffar nya människor och vill lära sig av det!
Vad vi erbjuder: Fast lön
Möjligheter till personlig och professionell utveckling inom en inspirerande och stödjande arbetsmiljö
En meningsfull och utmanande roll där du får vara en del av en global rörelse för förändringÄr du redo att bli en del av vår räddningsresa?
Ansök nu och bli en del av Rescue-familjen!
Besök vår hemsida för mer information: www.rescue.org/se

Ansökan & LönPlats: StockholmLön: Fast lönKontakt: Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då urvalsprocessen pågår löpande. Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Fundraiser- Sales through Personal Meetings!

Eventsäljare/Eventförsäljare
Läs mer Maj 13
Make a difference with Face2face at Rescue!
Do you want to use your passion for communication and sales to support a good cause? Then Face2face at Rescue is the right place for you! We are currently looking for enthusiastic individuals to join our campaign teams. With us, you not only get the opportunity to develop your skills in sales and marketing but also the chance to make a real difference for people in need.
What we offer: An engaging and dynamic work environment where you get to be part of a team working for a humanitarian cause.
Personalized training and guidance from our experienced leaders, providing you with valuable experiences for life.
Daily follow-up and support from our experienced leaders to help you reach your goals.
The opportunity to represent and support Rescue in our campaigns.
We are looking for someone who: Is passionate and dedicated to making a difference for people in need.
Has good communication skills and enjoys interacting with people.
Is goal-oriented, driven, and has a positive attitude.
Speaks fluent English or Swedish.
Enjoy working in social environments where you work outdoors, meet new people, and want to learn from it!
Who are we? Face2face at Rescue is part of the international charity organization Rescue, with offices around the world.
We work to save lives and create sustainable changes in communities worldwide.
We offer an exciting and meaningful workplace where you get the opportunity to make a difference every day.
We believe in your potential and are here to support your personal and professional development.


Apply today and become part of our team fighting to make the world a better place!
Visit our website for more information: www.rescue.org/se
Application & SalaryLocation: StockholmSalary: Fixed salaryContact: We recommend that you submit your application promptly as the selection process is ongoing. Welcome with your application!

Ansök nu

Fundraiser wanted for Södermalm

Gatuförsäljare
Läs mer Maj 13
Join Rescue: Become a part of our rescue journey!
When you join the Rescue family, you embark on a journey of personal development and humanitarian growth. Our goal is for every individual who joins our organization to contribute to making the world a better place while growing and developing personally. In 2024, we aim to expand our team of passionate field recruiters who want to make a real difference.
Who we are: A global charity organization focused on saving lives and creating sustainable change
Operating worldwide, with projects ranging from humanitarian aid to long-term development
Offering meaningful work where every effort plays a role in improving people's lives
Who we're looking for: Passionate individuals with a strong desire to make a difference and a burning commitment to humanity
Experience is advantageous but not necessary - we're looking for individuals with potential and a desire to learn and grow
Enjoy working in social environments where you work outdoors, meet new people, and want to learn from it!
What we offer: Fixed salary
Opportunities for personal and professional development in an inspiring and supportive work environment
A meaningful and challenging role where you get to be a part of a global movement for change


Are you ready to join our rescue journey?
Apply now and become a part of the Rescue family!
Visit our website for more information: www.rescue.org/se

Application & SalaryLocation: Södermalm,StockholmSalary: Fixed salaryContact: We recommend that you submit your application promptly as the selection process is ongoing. Welcome with your application!

Ansök nu

Värvare- försäljning via personliga möten!

Eventsäljare/Eventförsäljare
Läs mer Maj 13
Gör en skillnad med Face2face i Rescue!
Vill du använda din passion för kommunikation och försäljning för att stötta en god sak? Då är Face2face på Rescue rätt plats för dig! Vi söker nu efter entusiastiska individer till våra kampanjteam. Hos oss får du inte bara möjligheten att utveckla dina färdigheter inom försäljning och marknadsföring, utan också chansen att göra verklig skillnad för människor i nöd.
Vad vi erbjuder: En engagerande och dynamisk arbetsmiljö där du får vara en del av ett team som arbetar för en humanitär orsak.
Personlig och anpassad utbildning och handledning från våra erfarna ledare, som ger dig värdefulla erfarenheter för hela livet.
Daglig uppföljning och stöd från våra erfarna ledare för att hjälpa dig nå dina mål.
Möjligheten att representera och stötta Rescue i våra kampanjer.
Vi söker dig som: Är passionerad och engagerad i att göra skillnad för människor i nöd.
Har god kommunikationsförmåga och trivs med att interagera med människor.
Är målfokuserad, driven och har en positiv inställning.
Trivs i att arbeta i sociala miljöer där man arbetar i utomhus, träffar nya människor och vill lära sig av det!
Talar flytande svenska.
Vem är vi?
Face2face på Rescue är en del av den internationella välgörenhetsorganisationen Rescue, med kontor runt om i världen. Vi arbetar för att rädda liv och skapa hållbara förändringar i samhällen över hela världen.
Vi erbjuder en spännande och meningsfull arbetsplats där du får möjlighet att göra skillnad varje dag. Vi tror på din potential och är här för att stödja din personliga och professionella utveckling.
Ansök redan idag och bli en del av vårt team som kämpar för att göra världen till en bättre plats!
Besök vår hemsida för mer information: www.rescue.org/se

Ansökan & Lön
Plats: StockholmLön: Fast lönKontakt: Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då urvalsprocessen pågår löpande. Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Fältvärvare sökes till Södermalm

Torgförsäljare/Marknadsförsäljare
Läs mer Maj 13
Join Rescue: Bli en del av vår räddningsresa!
När du blir en del av Rescue-familjen, inleder du en resa av personlig utveckling och humanitär tillväxt. Vårt mål är att varje individ som går med i vår organisation ska bidra till att göra världen till en bättre plats och samtidigt växa och utvecklas personligen. Under 2024 strävar vi efter att utöka vårt team av passionerade fältvärvare som vill vara medoch göra verklig skillnad.
Vilka vi är: En global välgörenhetsorganisation med fokus på att rädda liv och skapa hållbar förändring
Verksamma över hela världen, med projekt som sträcker sig från humanitär nödhjälp till långsiktig utveckling
Erbjuder ett meningsfullt arbete där varje insats spelar en roll i att förbättramänniskors liv
Vem vi söker: Passionerade individer med en stark vilja att göra skillnad och ett brinnande engagemang för mänskligheten
Fältvärvare till vårt team i Solna, Stockholm
Erfarenhet är meriterande men inte nödvändigt - vi letar efter personer med potential och en önskan att lära och växa
Trivs i att arbeta i sociala miljöer där man arbetar i utomhus, träffar nya människor och vill lära sig av det!
Vad vi erbjuder: Fast lön
Möjligheter till personlig och professionell utveckling inom en inspirerande och stödjande arbetsmiljö
En meningsfull och utmanande roll där du får vara en del av en global rörelse för förändringÄr du redo att bli en del av vår räddningsresa?
Ansök nu och bli en del av Rescue-familjen!
Besök vår hemsida för mer information: www.rescue.org/se

Ansökan & LönPlats: StockholmLön: Fast lönKontakt: Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då urvalsprocessen pågår löpande. Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Learn Communication from Scratch at Rescue

Eventsäljare/Eventförsäljare
Läs mer Maj 13
Make a difference with Face2face at Rescue!
Do you want to use your passion for communication and sales to support a good cause? Then Face2face at Rescue is the right place for you! We are currently looking for enthusiastic individuals to join our campaign teams. With us, you not only get the opportunity to develop your skills in sales and marketing but also the chance to make a real difference for people in need.
What we offer: An engaging and dynamic work environment where you get to be part of a team working for a humanitarian cause.
Personalized and tailored training and guidance from our experienced leaders, providing you with valuable experiences for life.
Daily follow-up and support from our experienced leaders to help you reach your goals.
The opportunity to represent and support Rescue in our campaigns.
We are looking for someone who: Is passionate and committed to making a difference for people in need.
Has good communication skills and enjoys interacting with people.
Is goal-oriented, driven, and has a positive attitude.
Speaks fluent English or Swedish.
Enjoy working in social environments where you work outdoors, meet new people, and want to learn from it!
Who are we? Face2face at Rescue is part of the international charity organization Rescue, with offices around the world.
We work to save lives and create sustainable changes in communities worldwide.
We offer an exciting and meaningful workplace where you get the opportunity to make a difference every day.
We believe in your potential and are here to support your personal and professional development.

Apply today and become part of our team fighting to make the world a better place!
Visit our website for more information: www.rescue.org/se

Application & SalaryLocation: StockholmSalary: Fixed salaryContact: We recommend that you submit your application promptly as the selection process is ongoing. Welcome with your application!

Ansök nu

Fältvärvare sökes till Södermalm

Torgförsäljare/Marknadsförsäljare
Läs mer Maj 13
Join Rescue: Bli en del av vår räddningsresa!
När du blir en del av Rescue-familjen, inleder du en resa av personlig utveckling och humanitär tillväxt. Vårt mål är att varje individ som går med i vår organisation ska bidra till att göra världen till en bättre plats och samtidigt växa och utvecklas personligen. Under 2024 strävar vi efter att utöka vårt team av passionerade fältvärvare som vill vara medoch göra verklig skillnad.
Vilka vi är: En global välgörenhetsorganisation med fokus på att rädda liv och skapa hållbar förändring
Verksamma över hela världen, med projekt som sträcker sig från humanitär nödhjälp till långsiktig utveckling
Erbjuder ett meningsfullt arbete där varje insats spelar en roll i att förbättramänniskors liv
Vem vi söker: Passionerade individer med en stark vilja att göra skillnad och ett brinnande engagemang för mänskligheten
Fältvärvare till vårt team i Solna, Stockholm
Erfarenhet är meriterande men inte nödvändigt - vi letar efter personer med potential och en önskan att lära och växa
Trivs i att arbeta i sociala miljöer där man arbetar i utomhus, träffar nya människor och vill lära sig av det!
Vad vi erbjuder: Fast lön
Möjligheter till personlig och professionell utveckling inom en inspirerande och stödjande arbetsmiljö
En meningsfull och utmanande roll där du får vara en del av en global rörelse för förändringÄr du redo att bli en del av vår räddningsresa?
Ansök nu och bli en del av Rescue-familjen!
Besök vår hemsida för mer information: www.rescue.org/se

Ansökan & LönPlats: StockholmLön: Fast lönKontakt: Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då urvalsprocessen pågår löpande. Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

English speakers! Work as a Street fundraiser for Rescue Sweden

Fältsäljare/Utesäljare
Läs mer Maj 14
Hello English Speakers!
is it hard to find a job?
Do all jobs require perfect spoken Swedish?
Now you have the chance to work and earn a monthly salary by becoming a part of the rescue family and contributing to helping vulnerable people in hard-to-reach places.
About rescue
Founded in 1933 on the initiative of Albert Einstein, the International Rescue Committee (RESCUE) helps vulnerable people whose lives and livelihoods have been shattered by conflict and disaster. We work in the most remote and hard-to-reach places on earth and our way of working is developed to consider and support people's complex needs.
We are present in over 50 countries and our teams quickly respond when a disaster occurs. We stay as long as it’s necessary. We quickly analyze the situation and assess what needs exist and provide those affected with everything from access to clean water, shelter and healthcare to education and opportunities to earn a living. We ensure that people not only survive but also recover and rebuild their lives.
About the fundraising role
As a street fundraiser, you are the face of the organization on the streets and squares and work to collect funds for the organization's work by recruiting new monthly donors to Rescue. You do this by approaching and contacting people and delivering a pitch during the conversations. You have individual goals in the form of results to achieve the current number of recruitments and their quality.
You will work in a team with committed colleagues who support and motivate you to help you reach your individual goals but also the team's overall target.
Now we are looking for more colleagues, become a street fundraiser and save lives every day!
Therefore, you need to be
• Social and like to contact other people
• Engaging and inspiring and familiar with cases that Rescue works with
• Results-oriented and wants to work towards goals set by the organization
• A personwith an positive attitude and growth mindset
• Interested in humanitarian work
• 18 years of age and above
We offer you
• Ongoing training in sales, communication, recruiting, humanitarian law and humanitarian issues
• introductory training and follow-up training
• Opportunity to develop within an international organization
• Fantastic colleagues who motivate you
About the job
• Monthly salary SEK 17,776.50 SEK for 75% service
• 12-month fixed-term employment with a trial employment of 6 months
• Workplace: Stockholm
• Working hours: Mon-Fri 10:00-17:00
• Scope: part-time 5 days a week
• Desired start: immediately
Recruitment is ongoing so send your application as soon as possible.
Submit your CV and answer the selection questions.
Become part of Rescue and make a difference daily for people around the world.

Ansök nu

Värvare- försäljning via personliga möten!

Eventsäljare/Eventförsäljare
Läs mer Maj 13
Gör en skillnad med Face2face i Rescue!
Vill du använda din passion för kommunikation och försäljning för att stötta en god sak? Då är Face2face på Rescue rätt plats för dig! Vi söker nu efter entusiastiska individer till våra kampanjteam. Hos oss får du inte bara möjligheten att utveckla dina färdigheter inom försäljning och marknadsföring, utan också chansen att göra verklig skillnad för människor i nöd.
Vad vi erbjuder: En engagerande och dynamisk arbetsmiljö där du får vara en del av ett team som arbetar för en humanitär orsak.
Personlig och anpassad utbildning och handledning från våra erfarna ledare, som ger dig värdefulla erfarenheter för hela livet.
Daglig uppföljning och stöd från våra erfarna ledare för att hjälpa dig nå dina mål.
Möjligheten att representera och stötta Rescue i våra kampanjer.
Vi söker dig som: Är passionerad och engagerad i att göra skillnad för människor i nöd.
Har god kommunikationsförmåga och trivs med att interagera med människor.
Är målfokuserad, driven och har en positiv inställning.
Trivs i att arbeta i sociala miljöer där man arbetar i utomhus, träffar nya människor och vill lära sig av det!
Talar flytande svenska.
Vem är vi?
Face2face på Rescue är en del av den internationella välgörenhetsorganisationen Rescue, med kontor runt om i världen. Vi arbetar för att rädda liv och skapa hållbara förändringar i samhällen över hela världen.
Vi erbjuder en spännande och meningsfull arbetsplats där du får möjlighet att göra skillnad varje dag. Vi tror på din potential och är här för att stödja din personliga och professionella utveckling.
Ansök redan idag och bli en del av vårt team som kämpar för att göra världen till en bättre plats!
Besök vår hemsida för mer information: www.rescue.org/se

Ansökan & Lön
Plats: StockholmLön: Fast lönKontakt: Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då urvalsprocessen pågår löpande. Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Lär dig kommunikation från grunden hos Rescue

Eventsäljare/Eventförsäljare
Läs mer Maj 13
Gör en skillnad med Face2face på Rescue!
Vill du använda din passion för kommunikation och försäljning för att stötta en god sak? Då är Face2face på Rescue rätt plats för dig! Vi söker nu efter entusiastiska individer till våra F2F Team. Hos oss får du inte bara möjligheten att utveckla dina färdigheter inom försäljning och kommunikation, utan också chansen att göra verklig skillnad för människor i nöd.
Vad vi erbjuder: En engagerande och dynamisk arbetsmiljö där du får vara en del av ett team som arbetar för en humanitär orsak.
Personlig och anpassad utbildning och handledning från våra erfarna ledare, som ger dig värdefulla erfarenheter för hela livet.
Daglig uppföljning och stöd från våra erfarna ledare för att hjälpa dig nå dina mål.
Möjligheten att representera och stötta Rescue i våra kampanjer.
Vi söker dig som: Är passionerad och engagerad i att göra skillnad för människor i nöd.
Har god kommunikationsförmåga och trivs med att interagera med människor.
Är målfokuserad, driven och har en positiv inställning.
Trivs i att arbeta i sociala miljöer där man arbetar i utomhus, träffar nya människor och vill lära sig av det!
Talar flytande svenska.
Vem är vi?
Face2face på Rescue är en del av den internationella välgörenhetsorganisationen Rescue, med kontor runt om i världen. Vi arbetar för att rädda liv och skapa hållbara förändringar i samhällen över hela världen.
Vi erbjuder en spännande och meningsfull arbetsplats där du får möjlighet att göra skillnad varje dag. Vi tror på din potential och är här för att stödja din personliga och professionella utveckling.
Ansök redan idag och bli en del av vårt team som kämpar för att göra världen till en bättre plats!
Besök vår hemsida för mer information: www.rescue.org/se

Ansökan & LönPlats: Södermalm, StockholmLön: Fast lönKontakt: Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då urvalsprocessen pågår löpande. Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

HR-partner

HR-specialist/HR-advisor
Läs mer Maj 8
Har du erfarenhet av att arbeta brett med HR? Vill du vara en del av en global humanitär organisation som gör skillnad för människor drabbade av konflikter och katastrofer? ?
Om RESCUE?
International Rescue Committee (RESCUE) grundades 1933 på initiativ av Albert Einstein och är en internationell humanitär organisation med verksamhet i över 50 länder i världen. Vårt uppdrag är att hjälpa människor som är drabbade av konflikter eller katastrofer att överleva, återhämta sig och bygga upp sina liv igen.
I slutet av 2019 öppnade RESCUE ett kontor i Stockholm med målet att skapa engagemang och öka kunskapen om humanitära kriser, påverka den svenska politiken och samla in medel från allmänheten i Sverige. Vi är för närvarande 18 anställda på vårt kontor på Södermalm och har även Face-to-Face insamlingsteam. Teamet växer och vi söker nu dig som vill jobba med att stötta oss med HR-frågor.
Om rollen
Som HR-partner har du ansvar för att driva och utveckla alla HR-relaterade processer inom den svenska delen av IRC. Du kommer att arbeta brett och leda initiativ inom bla arbetsmiljö, rekrytering och inkluderings- och jämlikhetsarbete. I rollen ingår också ansvar för löpande administrativa arbetsuppgifter med bla onboarding och personalförändringar.
Du jobbar med verksamhetsnära HR-stöd till generalsekreteraren och övriga chefer. Du samarbetar också med andra HR-funktioner, såväl i Europa som globalt.
RESCUE i Sverige är i en uppbyggnads- och tillväxtfas. Det innebär att du kommer att få ägna mycket tid till rekrytering och att bygga upp och anpassa globala processer till svensk lagstiftning och kontext.
Vi söker dig som har:
erfarenhet från en bred HR-partnerroll
kunskap om och arbetat med svensk arbetsrätt och kollektivavtal
erfarenhet av HR best practice, framför allt inom rekrytering, lönesättning och arbetsmiljöfrågor

För att vara framgångsrik i rollen behöver du:
vara en duktig administratör
ha förmågan att skapa goda arbetsrelationer med chefer, HR-kollegor och intressenter från olika delar av världen.
ta stort eget ansvar för att uppfylla överenskomna mål och deadlines.

Det är meriterande om du har erfarenhet av:
arbete med HR i en internationell organisation eller i ett annat land
ideell sektor
mångfalds-, inkluderings- och jämlikhetsarbete

Du hittar den fullständiga befattningsbeskrivningen på engelska om du går vidare med din ansökan.

Intresserad?
Skicka in din ansökan via länken. Bifoga ditt CV och ett kort personligt brev där du motiverar varför du söker. Obs! Din ansökan ska vara på engelska. Sista ansökningsdag är den 29 maj. Observera att vi kan komma att intervjua innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan.
Om du har specifika frågor om tjänsten kan du skicka ett mejl till: kerstin.kaaman@rescue.org
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning och placering i Stockholm. Start enligt överenskommelse. Vi tillämpar ett flexibelt arbetssätt med krav på att vara på kontoret minst två dagar per vecka.
RESCUE värdesätter mångfald hos våra medarbetare och ser värdet av samarbete mellan individer som kommer från olika bakgrunder, kompetenser och perspektiv. Vi strävar efter att vara en mångkulturell organisation och arbetar aktivt med likabehandling, mångfald och att skapa en socialt hållbar organisation för alla våra medarbetare. RESCUE Sverige har kollektivavtal och alla anställda omfattas av kollektivavtalade försäkringar och pensioner. För att arbeta hos oss behöver du stå bakom RESCUEs arbete och värderingar.
Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Jobba som värvare för Rescue Sverige

Fältsäljare/Utesäljare
Läs mer Mar 15
Nu har du chansen att bli en del av Rescue och bidra till att hjälpa utsatta människor vars liv har slagits i spillror runt om i världen som face to face värvare med månadslön.
Om Rescue
International Rescue commitee (RESCUE) grundades 1933 på initiativ av Albert Einstein och hjälper utsatta människor vars liv och försörjning har krossats av konflikter och katastrofer. Vi arbetar på mycket avlägsna och svåråtkomliga platser på jorden och vårt sätt att arbeta är utvecklat för att ta hänsyn till och stödja människors komplexa behov.
Vi finns i över 50 länder och våra team reagerar snabbt när en katastrof inträffar. Vi stannar så länge det behövs. Vi analyserar snabbt situationen och bedömer vilka behov som finns och ger de drabbade allt från tillgång till rent vatten, tak över huvudet och sjukvård till utbildning och möjligheter att försörja sig. Vi ser till att människor inte bara överlever utan också återhämtar sig och bygger upp sina liv igen.
Nu söker vi fler kollegor!
Om värvarrollen
Som värvare är du ansiktet utåt för organisationen på gator och torg och arbetar för att samla in medel till organisationens arbete genom att värva nya månadsgivare till Rescue. Detta gör du genom att ta kontakt med människor och leverera en pitch under samtal. Du har individuella mål i form av resultat att uppnå gällande antal värvningar och deras kvalitet.
Du kommer att arbeta i ett team med engagerade kollegor som stöttar och motiverar dig för att hjälpa dig nå dina individuella mål men även teamets mål.
Därför behöver du vara
Social och tycka om att ta kontakt med andra människor
Engagerande och inspirerande samt insatt i case som Rescue arbetar med
Resultatinriktad och vill jobba mot mål satta av organisationen
Ha en öppen och positiv inställning
Intresserad av humanitärt arbete
18 år fyllda och uppåt

Vi erbjuder dig
• Löpande utbildning inom sälj, kommunikation, värvning, humanitär rätt och humanitära frågor
• introduktionsutbildning och uppföljningsutbildning
• Möjlighet att utvecklas inom en internationell organisation
• Fantastiska kollegor som motiverar dig
Om jobbet
• Månadslön 17 776,50 SEK för 75 % tjänst
• 12 månaders visstidsanställning med en provanställning på 6 månader
• Arbetsplats: Stockholm
• Arbetstider: mån-fre 10:00-17:00
• Omfattning: deltid 5 dagar i veckan
• Önskad start: omedelbart
Rekrytering sker löpande och ansökningar så snart som möjligt uppmuntras.
Skicka in ditt CV och svara på urvalsfrågorna.
Bli en del av Rescue och gör skillnad dagligen för människor runt om i världen.

Ansök nu

Hello English Speakers

Fältsäljare/Utesäljare
Läs mer Mar 15
Hello English Speakers
Now you have the chance to work and earn a monthly salary by becoming a part of the rescue family and contributing to helping vulnerable people in hard-to-reach places.
About rescue
Founded in 1933 on the initiative of Albert Einstein, the International Rescue Committee (RESCUE) helps vulnerable people whose lives and livelihoods have been shattered by conflict and disaster. We work in the most remote and hard-to-reach places on earth and our way of working is developed to consider and support people's complex needs.
We are present in over 50 countries and our teams quickly respond when a disaster occurs. We stay as long as it’s necessary. We quickly analyze the situation and assess what needs exist and provide those affected with everything from access to clean water, shelter and healthcare to education and opportunities to earn a living. We ensure that people not only survive but also recover and rebuild their lives.
About the fundraising role
As a street fundraiser, you are the face of the organization on the streets and squares and work to collect funds for the organization's work by recruiting new monthly donors to Rescue. You do this by approaching and contacting people and delivering a pitch during the conversations. You have individual goals in the form of results to achieve the current number of recruitments and their quality.
You will work in a team with committed colleagues who support and motivate you to help you reach your individual goals but also the team's overall target.
Now we are looking for more colleagues, become a street fundraiser and save lives every day!
Therefore, you need to be
• Social and like to contact other people
• Engaging and inspiring and familiar with cases that Rescue works with
• Results-oriented and wants to work towards goals set by the organization
• A person with positive attitude and growth mindset
• Interested in humanitarian work
• 18 years of age and above
We offer you
• Ongoing training in sales, communication, recruiting, humanitarian law and humanitarian issues
• introductory training and follow-up training
• Opportunity to develop within an international organization
• Fantastic colleagues who motivate you
about the job
• Monthly salary SEK 17,776.50 SEK for 75% service
• 12-month fixed-term employment with a trial employment of 6 months
• Workplace: Stockholm
• Working hours: Mon-Fri 10:00-17:00
• Scope: part-time 5 days a week
• Desired start: immediately
Recruitment is ongoing so send your application as soon as possible.
Submit your CV and answer the selection questions.
Become part of Rescue and make a difference daily for people around the world.

Ansök nu

English speakers! Work as a Street fundraiser for Rescue Sweden

Fältsäljare/Utesäljare
Läs mer Mar 15
Hello English Speakers!!!!!
is it hard to find a job?
Do all jobs require perfect spoken Swedish?
Now you have the chance to work and earn a monthly salary by becoming a part of the rescue family and contributing to helping vulnerable people in hard-to-reach places.
About rescue
Founded in 1933 on the initiative of Albert Einstein, the International Rescue Committee (RESCUE) helps vulnerable people whose lives and livelihoods have been shattered by conflict and disaster. We work in the most remote and hard-to-reach places on earth and our way of working is developed to consider and support people's complex needs.
We are present in over 50 countries and our teams quickly respond when a disaster occurs. We stay as long as it’s necessary. We quickly analyze the situation and assess what needs exist and provide those affected with everything from access to clean water, shelter and healthcare to education and opportunities to earn a living. We ensure that people not only survive but also recover and rebuild their lives.
About the fundraising role
As a street fundraiser, you are the face of the organization on the streets and squares and work to collect funds for the organization's work by recruiting new monthly donors to Rescue. You do this by approaching and contacting people and delivering a pitch during the conversations. You have individual goals in the form of results to achieve the current number of recruitments and their quality.
You will work in a team with committed colleagues who support and motivate you to help you reach your individual goals but also the team's overall target.
Now we are looking for more colleagues, become a street fundraiser and save lives every day!
Therefore, you need to be
• Social and like to contact other people
• Engaging and inspiring and familiar with cases that Rescue works with
• Results-oriented and wants to work towards goals set by the organization
• A person with an positive attitude and growth mindset
• Interested in humanitarian work
• 18 years of age and above
We offer you
• Ongoing training in sales, communication, recruiting, humanitarian law and humanitarian issues
• introductory training and follow-up training
• Opportunity to develop within an international organization
• Fantastic colleagues who motivate you
about the job
• Monthly salary SEK 17,776.50 SEK for 75% service
• 12-month fixed-term employment with a trial employment of 6 months
• Workplace: Stockholm
• Working hours: Mon-Fri 10:00-17:00
• Scope: part-time 5 days a week
• Desired start: immediately
Recruitment is ongoing so send your application as soon as possible.
Submit your CV and answer the selection questions.
Become part of Rescue and make a difference daily for people around the world.

Ansök nu

English speakers! Work as a Street fundraiser for Rescue Sweden

Fältsäljare/Utesäljare
Läs mer Mar 22
Hello English Speakers!!!!!
is it hard to find a job?
Do all jobs require perfect spoken Swedish?
Now you have the chance to work and earn a monthly salary by becoming a part of the rescue family and contributing to helping vulnerable people in hard-to-reach places.
About rescue
Founded in 1933 on the initiative of Albert Einstein, the International Rescue Committee (RESCUE) helps vulnerable people whose lives and livelihoods have been shattered by conflict and disaster. We work in the most remote and hard-to-reach places on earth and our way of working is developed to consider and support people's complex needs.
We are present in over 50 countries and our teams quickly respond when a disaster occurs. We stay as long as it’s necessary. We quickly analyze the situation and assess what needs exist and provide those affected with everything from access to clean water, shelter and healthcare to education and opportunities to earn a living. We ensure that people not only survive but also recover and rebuild their lives.
About the fundraising role
As a street fundraiser, you are the face of the organization on the streets and squares and work to collect funds for the organization's work by recruiting new monthly donors to Rescue. You do this by approaching and contacting people and delivering a pitch during the conversations. You have individual goals in the form of results to achieve the current number of recruitments and their quality.
You will work in a team with committed colleagues who support and motivate you to help you reach your individual goals but also the team's overall target.
Now we are looking for more colleagues, become a street fundraiser and save lives every day!
Therefore, you need to be
• Social and like to contact other people
• Engaging and inspiring and familiar with cases that Rescue works with
• Results-oriented and wants to work towards goals set by the organization
• A person with an positive attitude and growth mindset
• Interested in humanitarian work
• 18 years of age and above
We offer you
• Ongoing training in sales, communication, recruiting, humanitarian law and humanitarian issues
• introductory training and follow-up training
• Opportunity to develop within an international organization
• Fantastic colleagues who motivate you
about the job
• Monthly salary SEK 17,776.50 SEK for 75% service
• 12-month fixed-term employment with a trial employment of 6 months
• Workplace: Stockholm
• Working hours: Mon-Fri 10:00-17:00
• Scope: part-time 5 days a week
• Desired start: immediately
Recruitment is ongoing so send your application as soon as possible.
Submit your CV and answer the selection questions.
Become part of Rescue and make a difference daily for people around the world.

Ansök nu

Hello English Speakers

Fältsäljare/Utesäljare
Läs mer Feb 23
Hello English Speakers
Now you have the chance to work and earn a monthly salary by becoming a part of the rescue family and contributing to helping vulnerable people in hard-to-reach places.
About rescue
Founded in 1933 on the initiative of Albert Einstein, the International Rescue Committee (RESCUE) helps vulnerable people whose lives and livelihoods have been shattered by conflict and disaster. We work in the most remote and hard-to-reach places on earth and our way of working is developed to consider and support people's complex needs.
We are present in over 50 countries and our teams quickly respond when a disaster occurs. We stay as long as it’s necessary. We quickly analyze the situation and assess what needs exist and provide those affected with everything from access to clean water, shelter and healthcare to education and opportunities to earn a living. We ensure that people not only survive but also recover and rebuild their lives.
About the fundraising role
As a street fundraiser, you are the face of the organization on the streets and squares and work to collect funds for the organization's work by recruiting new monthly donors to Rescue. You do this by approaching and contacting people and delivering a pitch during the conversations. You have individual goals in the form of results to achieve the current number of recruitments and their quality.
You will work in a team with committed colleagues who support and motivate you to help you reach your individual goals but also the team's overall target.
Now we are looking for more colleagues, become a street fundraiser and save lives every day!
Therefore, you need to be
• Social and like to contact other people
• Engaging and inspiring and familiar with cases that Rescue works with
• Results-oriented and wants to work towards goals set by the organization
• A person with positive attitude and growth mindset
• Interested in humanitarian work
• 18 years of age and above
We offer you
• Ongoing training in sales, communication, recruiting, humanitarian law and humanitarian issues
• introductory training and follow-up training
• Opportunity to develop within an international organization
• Fantastic colleagues who motivate you
about the job
• Monthly salary SEK 17,776.50 SEK for 75% service
• 12-month fixed-term employment with a trial employment of 6 months
• Workplace: Stockholm
• Working hours: Mon-Fri 10:00-17:00
• Scope: part-time 5 days a week
• Desired start: immediately
Recruitment is ongoing so send your application as soon as possible.
Submit your CV and answer the selection questions.
Become part of Rescue and make a difference daily for people around the world.

Ansök nu

Jobba som värvare för Rescue Sverige

Fältsäljare/Utesäljare
Läs mer Feb 23
Nu har du chansen att bli en del av Rescue och bidra till att hjälpa utsatta människor vars liv har slagits i spillror runt om i världen som face to face värvare med månadslön.
Om Rescue
International Rescue commitee (RESCUE) grundades 1933 på initiativ av Albert Einstein och hjälper utsatta människor vars liv och försörjning har krossats av konflikter och katastrofer. Vi arbetar på mycket avlägsna och svåråtkomliga platser på jorden och vårt sätt att arbeta är utvecklat för att ta hänsyn till och stödja människors komplexa behov.
Vi finns i över 50 länder och våra team reagerar snabbt när en katastrof inträffar. Vi stannar så länge det behövs. Vi analyserar snabbt situationen och bedömer vilka behov som finns och ger de drabbade allt från tillgång till rent vatten, tak över huvudet och sjukvård till utbildning och möjligheter att försörja sig. Vi ser till att människor inte bara överlever utan också återhämtar sig och bygger upp sina liv igen.
Nu söker vi fler kollegor!
Om värvarrollen
Som värvare är du ansiktet utåt för organisationen på gator och torg och arbetar för att samla in medel till organisationens arbete genom att värva nya månadsgivare till Rescue. Detta gör du genom att ta kontakt med människor och leverera en pitch under samtal. Du har individuella mål i form av resultat att uppnå gällande antal värvningar och deras kvalitet.
Du kommer att arbeta i ett team med engagerade kollegor som stöttar och motiverar dig för att hjälpa dig nå dina individuella mål men även teamets mål.
Därför behöver du vara
Social och tycka om att ta kontakt med andra människor
Engagerande och inspirerande samt insatt i case som Rescue arbetar med
Resultatinriktad och vill jobba mot mål satta av organisationen
Ha en öppen och positiv inställning
Intresserad av humanitärt arbete
18 år fyllda och uppåt

Vi erbjuder dig
• Löpande utbildning inom sälj, kommunikation, värvning, humanitär rätt och humanitära frågor
• introduktionsutbildning och uppföljningsutbildning
• Möjlighet att utvecklas inom en internationell organisation
• Fantastiska kollegor som motiverar dig
Om jobbet
• Månadslön 17 776,50 SEK för 75 % tjänst
• 12 månaders visstidsanställning med en provanställning på 6 månader
• Arbetsplats: Stockholm
• Arbetstider: mån-fre 10:00-17:00
• Omfattning: deltid 5 dagar i veckan
• Önskad start: omedelbart
Rekrytering sker löpande och ansökningar så snart som möjligt uppmuntras.
Skicka in ditt CV och svara på urvalsfrågorna.
Bli en del av Rescue och gör skillnad dagligen för människor runt om i världen.

Ansök nu

English speakers! Work as a Street fundraiser for Rescue Sweden

Fältsäljare/Utesäljare
Läs mer Feb 23
Hello English Speakers!!!!!
is it hard to find a job?
Do all jobs require perfect spoken Swedish?
Now you have the chance to work and earn a monthly salary by becoming a part of the rescue family and contributing to helping vulnerable people in hard-to-reach places.
About rescue
Founded in 1933 on the initiative of Albert Einstein, the International Rescue Committee (RESCUE) helps vulnerable people whose lives and livelihoods have been shattered by conflict and disaster. We work in the most remote and hard-to-reach places on earth and our way of working is developed to consider and support people's complex needs.
We are present in over 50 countries and our teams quickly respond when a disaster occurs. We stay as long as it’s necessary. We quickly analyze the situation and assess what needs exist and provide those affected with everything from access to clean water, shelter and healthcare to education and opportunities to earn a living. We ensure that people not only survive but also recover and rebuild their lives.
About the fundraising role
As a street fundraiser, you are the face of the organization on the streets and squares and work to collect funds for the organization's work by recruiting new monthly donors to Rescue. You do this by approaching and contacting people and delivering a pitch during the conversations. You have individual goals in the form of results to achieve the current number of recruitments and their quality.
You will work in a team with committed colleagues who support and motivate you to help you reach your individual goals but also the team's overall target.
Now we are looking for more colleagues, become a street fundraiser and save lives every day!
Therefore, you need to be
• Social and like to contact other people
• Engaging and inspiring and familiar with cases that Rescue works with
• Results-oriented and wants to work towards goals set by the organization
• A person with an positive attitude and growth mindset
• Interested in humanitarian work
• 18 years of age and above
We offer you
• Ongoing training in sales, communication, recruiting, humanitarian law and humanitarian issues
• introductory training and follow-up training
• Opportunity to develop within an international organization
• Fantastic colleagues who motivate you
about the job
• Monthly salary SEK 17,776.50 SEK for 75% service
• 12-month fixed-term employment with a trial employment of 6 months
• Workplace: Stockholm
• Working hours: Mon-Fri 10:00-17:00
• Scope: part-time 5 days a week
• Desired start: immediately
Recruitment is ongoing so send your application as soon as possible.
Submit your CV and answer the selection questions.
Become part of Rescue and make a difference daily for people around the world.

Ansök nu

Face to Face rekryteringskoordinator

Personaladministratör
Läs mer Feb 9
Är du en stjärna på rekrytering? Har du erfarenhet av Face to Face? Vill du bli del av ett dynamiskt och internationellt team och utvecklas tillsammans med en växande organisation?
Om RESCUE??
International Rescue Committee (RESCUE) grundades 1933 på initiativ av Albert Einstein och är en internationell humanitär organisation med verksamhet i över 50 länder i världen. Vårt uppdrag är att hjälpa människor som är drabbade av konflikter eller katastrofer att överleva, återhämta sig och bygga upp sina liv igen.
I slutet av 2019 öppnade RESCUE ett kontor i Stockholm med målet att skapa engagemang och öka kunskapen om humanitära kriser, påverka den svenska politiken och samla in medel från allmänheten i Sverige. Vi är för närvarande 14 anställda på vårt kontor på Södermalm i Stockholm.
Hösten 2021 startade vi vår Face to Face (F2F) verksamhet och vi har för närvarande ett insamlingsteam. Vi är i en spännande tillväxtfas och söker nu dig som vill ansvara för rekrytering och kontraktsadministration. Rekryteringskoordinatorn spelar en central funktion för F2F-verksamheten och för att bygga och utveckla vår givarbas och RESCUEs verksamhet i Sverige.
Din roll
Som rekryteringskoordinator kommer du att säkerställa att våra team är fullt bemannade, så allt som rör rekrytering och kontraktering av nya värvare. Du ansvarar för kontrakt, rapportering och underlag för löneutbetalning för F2F-personalen. Du a rapporterar till vår Face to Face Manager i Sverige och arbetar nära övriga kollegor inom F2F teamet och Sverige teamet. Du kommer även att få stöd av vårt globala team av experter inom området.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hitta och utveckla nya sätt att rekrytera värvare genom till exempel nätverk, event, plattformar eller sökmotorer
Organisera och genomföra intervjuer
Hantera anställningsavtal
Ansvar för planering och administration i samband med onboarding och offboarding.
Säkerställa rutiner och kvalitetskontroll för tidrapportering och löneunderlag.
Bistå vid introduktion och vid personalfrågor som rör värvare och teamledare
Tillsammans med F2F Manager säkerställa att verksamheten drivs effektivt och enligt plan

Vi söker dig som
Har erfarenhet av rekrytering, framför allt roller inom försäljning/insamling/Face to Face.
Är en god administratör
Har erfarenhet av att arbeta i olika system, tex rekryteringssystem, lönesystem och CRM-system
Är kunnig och bekväm med Word och Excel
Kan uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska

För att vara framgångsrik i jobbet behöver du vara:
självgående och ta initiativ till att utveckla och effektivisera processer
analytisk och tycka om att arbeta med siffror
strukturerad, organiserad och kan arbeta mot deadlines
bra på att bygga relationer, såväl med kollegor som externa leverantörer

Det är meriterande om du har:
Har erfarenhet av Face to Face insamling
kunskap om och intresse för HR och arbetsrättsliga frågor
tidigare erfarenhet av att jobba med söksystem (ATS), LinkedIn Recruiter, statistik för att attrahera talanger, sökordsoptimering och Salesforce.

Du hittar befattningsbeskrivningen på engelska om du går vidare med din ansökan.
Intresserad?
Skicka in din ansökan via länken. Bifoga ditt CV och ett kort personligt brev där du motiverar varför du söker. Sista ansökningsdag är den 3 mars. Observera att vi kan komma att intervjua under hela processen så vänta inte med din ansökan.
Om du har specifika frågor om tjänsten kan du skicka ett mejl till: emma.yildirim@rescue.org
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Stockholm. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
RESCUE värdesätter mångfald hos våra medarbetare och ser värdet av samarbete mellan individer som kommer från olika bakgrunder, kompetenser och perspektiv. Vi strävar efter att vara en mångkulturell organisation och arbetar aktivt med likabehandling, mångfald och att skapa en socialt hållbar organisation för alla våra medarbetare. RESCUE Sverige har kollektivavtal och alla anställda omfattas av kollektivavtalade försäkringar och pensioner. För att arbeta hos oss behöver du stå bakom RESCUEs arbete och värderingar.
Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Work as a Team Leader for Rescue! A job with great responsibility

Teamledare
Läs mer Jan 20
Work as a Team Leader for Rescue! An important job with great responsibility
Now you have the chance to become part of Rescue and reach out to vulnerable people whose lives and livelihoods have been shattered around the world as a Team Leader for our Face-to-face recruiting team.
About Rescue
Founded in 1933 on the initiative of Albert Einstein, the International Rescue Committee (RESCUE) helps vulnerable people whose lives and livelihoods have been shattered by conflict and disaster. We work in the most remote and hard-to-reach places on earth and our way of working is developed to consider and support people's complex needs.
We are present in over 50 countries and our teams quickly respond when a disaster occurs. We stay as long as it’s necessary. We quickly analyze the situation and assess what needs exist and provide those affected with everything from access to clean water, shelter and healthcare to education and opportunities to earn a living. We ensure that people not only survive but also recover and rebuild their lives.
About the Team leader role
As a team leader, you have the ultimate responsibility to lead our face-to-face teams on the streets of Stockholm. This includes leading by example by individually performing and reaching your targets as a fundraiser as well as being a good ambassador for the organization and leading the team in accordance with Rescue's policy. You will be responsible for the start-up of the workday the work sessions and getting the team to work towards targets set by the organization.
You need to be good at coaching and give feedback so that street fundraisers develop and reach their goals, be able to create and lead workshops according to the needs of the team.
Have the ability to motivate and push our fundraisers and be part of an inclusive and positive atmosphere and be a role model for others when it comes to ethical aspects of fundraising.
You will also be responsible for daily reporting and time reporting for your team members as part of your role.
Therefore, you need to be
• Disciplined and responsible.
• A person who likes to bring out the best in his/her colleagues.
• A good coach and have experience in Face 2 face fundraising
• A person that has experience in administrative services
• A person who likes working towards targets.
• Good at motivating and encouraging others to achieve their target.
• Open and positive
• Social and like to contact other people.
• Engaging and inspiring and familiar with cases that Rescue works with.
• 18 years of age and above
We offer you
• Coaching in leadership.
• Education in communication and fundraising techniques, humanitarian issues, rhetoric and human rights
• Opportunity to develop within an international organization.
• The chance to work with fantastic colleagues.
• Health care allowance of SEK 3,000 per year after a 6-month trial period
About the employment
• Fixed monthly salary SEK 22,312.50 for 87.5% work
• Fixed-term employment of 12 months with a trial period of 6 months
• Place of work: Stockholm
• Working hours: Mon-Fri 10:00-17:00 plus 7 office hours
• Scope: part-time 5 days
Recruitment is ongoing and applications as soon as possible are encouraged.
Submit your CV and answer the selection questions.
Become part of Rescue and make a difference daily for people around the world.

Ansök nu

Redovisningsekonom

Redovisningsekonom
Läs mer Jan 26
Har du tidigare erfarenhet av ekonomiarbete? Vill du bli en del av ett dynamiskt och internationellt team och utvecklas tillsammans med en växande organisation?
Om RESCUE??
International Rescue Committee (RESCUE) grundades 1933 på initiativ av Albert Einstein och är en internationell humanitär organisation med verksamhet i över 50 länder i världen. Vårt uppdrag är att hjälpa människor som är drabbade av konflikter eller katastrofer att överleva, återhämta sig och bygga upp sina liv igen. I slutet av 2019 öppnade RESCUE ett kontor i Stockholm med målet att skapa engagemang och öka kunskapen om humanitära kriser, påverka den svenska politiken och samla in medel från allmänheten i Sverige. Vi är för närvarande 14 anställda på vårt kontor på Södermalm och har flera Face-to-Face insamlingsteam.
RESCUE Sverige befinner sig i en stark tillväxtfas, där stort fokus ligger på att samla in pengar. Vår administrativa ekonom ska vara föräldraledig och vi letar nu efter en kollega som kan bistå vår ekonomichef i arbetet med att säkra organisationens finansiella mål samt bistå Sverigekontoret med effektiva finansiella och administrativa processer.
Din roll
Du kommer att ansvara för alla vanligt förekommande arbetsuppgifter på en ekonomifunktion så som: leverantörsfakturor, kundreskontra, kontering av fakturor och övriga transaktioner, löpande bokföring, arkivering och scanning av underlag, avstämningar av balanskonton, uttag av rapporter, underlag för intäkter från insamling, betalningsfiler, utlandsbetalningar, skattedeklaration, reseräkningar och utlägg.
Du fungerar som råd och stöd till kollegor i administrativa och ekonomiska processer och ansvarar för administrativa och finansiella mallar och blanketter. Du kommer att ha inköpsansvar och hantera inventarier. I rollen ingår även diverse administrativa uppgifter så som tex styrelseadministration och hantering av betalkort.
Du rapporterar till Head of Finance and Administration i Sverige.
Vi söker dig som
Har utbildning inom företagsekonomi och bokföring, eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Har erfarenhet av ekonomisystem
Har datorvana, främst inom Office-paketet (MS Word och Excel)
Kan använda ekonomiskt fackspråk, i tal och skrift, både på både svenska och engelska.

För att vara framgångsrik i jobbet behöver du vara:
serviceinriktad och relationsskapande
analytisk, för att kunna ta fram rimliga och kvalitetssäkrade rapporter och beslutsunderlag
självgående och ta egna initiativ till att utveckla rutiner och processer
vara noggrann och uppmärksam på detaljer

Det är meriterande om du har erfarenhet av ideell sektor.
Du hittar befattningsbeskrivningen på engelska om du går vidare med din ansökan.
Intresserad?
Skicka in din ansökan via länken. Bifoga ditt CV och ett kort personligt brev där du motiverar varför du söker. Sista ansökningsdag är den 18 februari. Observera att vi kan komma att intervjua under hela processen så vänta inte med din ansökan.
Om du har specifika frågor om tjänsten kan du skicka ett mejl till:?caroline.kahre@rescue.org
Tjänsten är ett vikariat på 1 år med placering i Stockholm och start den 1 april.
RESCUE värdesätter mångfald hos våra medarbetare och ser värdet av samarbete mellan individer som kommer från olika bakgrunder, kompetenser och perspektiv. Vi strävar efter att vara en mångkulturell organisation och arbetar aktivt med likabehandling, mångfald och att skapa en socialt hållbar organisation för alla våra medarbetare. RESCUE Sverige har kollektivavtal och alla anställda omfattas av kollektivavtalade försäkringar och pensioner. För att arbeta hos oss behöver du stå bakom RESCUEs arbete och värderingar.
Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Jobba som värvare för Rescue Sverige

Fältsäljare/Utesäljare
Läs mer Feb 9
Nu har du chansen att bli en del av Rescue och bidra till att hjälpa utsatta människor vars liv har slagits i spillror runt om i världen som face to face värvare med månadslön.
Om Rescue
International Rescue commitee (RESCUE) grundades 1933 på initiativ av Albert Einstein och hjälper utsatta människor vars liv och försörjning har krossats av konflikter och katastrofer. Vi arbetar på mycket avlägsna och svåråtkomliga platser på jorden och vårt sätt att arbeta är utvecklat för att ta hänsyn till och stödja människors komplexa behov.
Vi finns i över 50 länder och våra team reagerar snabbt när en katastrof inträffar. Vi stannar så länge det behövs. Vi analyserar snabbt situationen och bedömer vilka behov som finns och ger de drabbade allt från tillgång till rent vatten, tak över huvudet och sjukvård till utbildning och möjligheter att försörja sig. Vi ser till att människor inte bara överlever utan också återhämtar sig och bygger upp sina liv igen.
Nu söker vi fler kollegor!
Om värvarrollen
Som värvare är du ansiktet utåt för organisationen på gator och torg och arbetar för att samla in medel till organisationens arbete genom att värva nya månadsgivare till Rescue. Detta gör du genom att ta kontakt med människor och leverera en pitch under samtal. Du har individuella mål i form av resultat att uppnå gällande antal värvningar och deras kvalitet.
Du kommer att arbeta i ett team med engagerade kollegor som stöttar och motiverar dig för att hjälpa dig nå dina individuella mål men även teamets mål.
Därför behöver du vara
Social och tycka om att ta kontakt med andra människor
Engagerande och inspirerande samt insatt i case som Rescue arbetar med
Resultatinriktad och vill jobba mot mål satta av organisationen
Ha en öppen och positiv inställning
Intresserad av humanitärt arbete
18 år fyllda och uppåt

Vi erbjuder dig
• Löpande utbildning inom sälj, kommunikation, värvning, humanitär rätt och humanitära frågor
• introduktionsutbildning och uppföljningsutbildning
• Möjlighet att utvecklas inom en internationell organisation
• Fantastiska kollegor som motiverar dig
Om jobbet
• Månadslön 17 776,50 SEK för 75 % tjänst
• 12 månaders visstidsanställning med en provanställning på 6 månader
• Arbetsplats: Stockholm
• Arbetstider: mån-fre 10:00-17:00
• Omfattning: deltid 5 dagar i veckan
• Önskad start: omedelbart
Rekrytering sker löpande och ansökningar så snart som möjligt uppmuntras.
Skicka in ditt CV och svara på urvalsfrågorna.
Bli en del av Rescue och gör skillnad dagligen för människor runt om i världen.

Ansök nu

English speakers! Work as a Street fundraiser for Rescue Sweden

Fältsäljare/Utesäljare
Läs mer Feb 9
Hello English Speakers!!!!!
is it hard to find a job?
Do all jobs require perfect spoken Swedish?
Now you have the chance to work and earn a monthly salary by becoming a part of the rescue family and contributing to helping vulnerable people in hard-to-reach places.
About rescue
Founded in 1933 on the initiative of Albert Einstein, the International Rescue Committee (RESCUE) helps vulnerable people whose lives and livelihoods have been shattered by conflict and disaster. We work in the most remote and hard-to-reach places on earth and our way of working is developed to consider and support people's complex needs.
We are present in over 50 countries and our teams quickly respond when a disaster occurs. We stay as long as it’s necessary. We quickly analyze the situation and assess what needs exist and provide those affected with everything from access to clean water, shelter and healthcare to education and opportunities to earn a living. We ensure that people not only survive but also recover and rebuild their lives.
About the fundraising role
As a street fundraiser, you are the face of the organization on the streets and squares and work to collect funds for the organization's work by recruiting new monthly donors to Rescue. You do this by approaching and contacting people and delivering a pitch during the conversations. You have individual goals in the form of results to achieve the current number of recruitments and their quality.
You will work in a team with committed colleagues who support and motivate you to help you reach your individual goals but also the team's overall target.
Now we are looking for more colleagues, become a street fundraiser and save lives every day!
Therefore, you need to be
• Social and like to contact other people
• Engaging and inspiring and familiar with cases that Rescue works with
• Results-oriented and wants to work towards goals set by the organization
• A person with an positive attitude and growth mindset
• Interested in humanitarian work
• 18 years of age and above
We offer you
• Ongoing training in sales, communication, recruiting, humanitarian law and humanitarian issues
• introductory training and follow-up training
• Opportunity to develop within an international organization
• Fantastic colleagues who motivate you
About the job
• Monthly salary SEK 17,776.50 SEK for 75% service
• 12-month fixed-term employment with a trial employment of 6 months
• Workplace: Stockholm
• Working hours: Mon-Fri 10:00-17:00
• Scope: part-time 5 days a week
• Desired start: immediately
Recruitment is ongoing so send your application as soon as possible.
Submit your CV and answer the selection questions.
Become part of Rescue and make a difference daily for people around the world.

Ansök nu

Hello English Speakers

Fältsäljare/Utesäljare
Läs mer Feb 9
Hello English Speakers
Now you have the chance to work and earn a monthly salary by becoming a part of the rescue family and contributing to helping vulnerable people in hard-to-reach places.
About rescue
Founded in 1933 on the initiative of Albert Einstein, the International Rescue Committee (RESCUE) helps vulnerable people whose lives and livelihoods have been shattered by conflict and disaster. We work in the most remote and hard-to-reach places on earth and our way of working is developed to consider and support people's complex needs.
We are present in over 50 countries and our teams quickly respond when a disaster occurs. We stay as long as it’s necessary. We quickly analyze the situation and assess what needs exist and provide those affected with everything from access to clean water, shelter and healthcare to education and opportunities to earn a living. We ensure that people not only survive but also recover and rebuild their lives.
About the fundraising role
As a street fundraiser, you are the face of the organization on the streets and squares and work to collect funds for the organization's work by recruiting new monthly donors to Rescue. You do this by approaching and contacting people and delivering a pitch during the conversations. You have individual goals in the form of results to achieve the current number of recruitments and their quality.
You will work in a team with committed colleagues who support and motivate you to help you reach your individual goals but also the team's overall target.
Now we are looking for more colleagues, become a street fundraiser and save lives every day!
Therefore, you need to be
• Social and like to contact other people
• Engaging and inspiring and familiar with cases that Rescue works with
• Results-oriented and wants to work towards goals set by the organization
• A person with positive attitude and growth mindset
• Interested in humanitarian work
• 18 years of age and above
We offer you
• Ongoing training in sales, communication, recruiting, humanitarian law and humanitarian issues
• introductory training and follow-up training
• Opportunity to develop within an international organization
• Fantastic colleagues who motivate you
About the job
• Monthly salary SEK 17,776.50 SEK for 75% service
• 12-month fixed-term employment with a trial employment of 6 months
• Workplace: Stockholm
• Working hours: Mon-Fri 10:00-17:00
• Scope: part-time 5 days a week
• Desired start: immediately
Recruitment is ongoing so send your application as soon as possible.
Submit your CV and answer the selection questions.
Become part of Rescue and make a difference daily for people around the world.

Ansök nu

Hello English Speakers

Fältsäljare/Utesäljare
Läs mer Feb 2
Hello English Speakers
Now you have the chance to work and earn a monthly salary by becoming a part of the rescue family and contributing to helping vulnerable people in hard-to-reach places.
About rescue
Founded in 1933 on the initiative of Albert Einstein, the International Rescue Committee (RESCUE) helps vulnerable people whose lives and livelihoods have been shattered by conflict and disaster. We work in the most remote and hard-to-reach places on earth and our way of working is developed to consider and support people's complex needs.
We are present in over 50 countries and our teams quickly respond when a disaster occurs. We stay as long as it’s necessary. We quickly analyze the situation and assess what needs exist and provide those affected with everything from access to clean water, shelter and healthcare to education and opportunities to earn a living. We ensure that people not only survive but also recover and rebuild their lives.
About the fundraising role
As a street fundraiser, you are the face of the organization on the streets and squares and work to collect funds for the organization's work by recruiting new monthly donors to Rescue. You do this by approaching and contacting people and delivering a pitch during the conversations. You have individual goals in the form of results to achieve the current number of recruitments and their quality.
You will work in a team with committed colleagues who support and motivate you to help you reach your individual goals but also the team's overall target.
Now we are looking for more colleagues, become a street fundraiser and save lives every day!
Therefore, you need to be
• Social and like to contact other people
• Engaging and inspiring and familiar with cases that Rescue works with
• Results-oriented and wants to work towards goals set by the organization
• A person with positive attitude and growth mindset
• Interested in humanitarian work
• 18 years of age and above
We offer you
• Ongoing training in sales, communication, recruiting, humanitarian law and humanitarian issues
• introductory training and follow-up training
• Opportunity to develop within an international organization
• Fantastic colleagues who motivate you
About the job
• Monthly salary SEK 17,776.50 SEK for 75% service
• 12-month fixed-term employment with a trial employment of 6 months
• Workplace: Stockholm
• Working hours: Mon-Fri 10:00-17:00
• Scope: part-time 5 days a week
• Desired start: immediately
Recruitment is ongoing so send your application as soon as possible.
Submit your CV and answer the selection questions.
Become part of Rescue and make a difference daily for people around the world.

Ansök nu

English speakers! Work as a Street fundraiser for Rescue Sweden

Fältsäljare/Utesäljare
Läs mer Feb 2
Hello English Speakers!!!!!
is it hard to find a job?
Do all jobs require perfect spoken Swedish?
Now you have the chance to work and earn a monthly salary by becoming a part of the rescue family and contributing to helping vulnerable people in hard-to-reach places.
About rescue
Founded in 1933 on the initiative of Albert Einstein, the International Rescue Committee (RESCUE) helps vulnerable people whose lives and livelihoods have been shattered by conflict and disaster. We work in the most remote and hard-to-reach places on earth and our way of working is developed to consider and support people's complex needs.
We are present in over 50 countries and our teams quickly respond when a disaster occurs. We stay as long as it’s necessary. We quickly analyze the situation and assess what needs exist and provide those affected with everything from access to clean water, shelter and healthcare to education and opportunities to earn a living. We ensure that people not only survive but also recover and rebuild their lives.
About the fundraising role
As a street fundraiser, you are the face of the organization on the streets and squares and work to collect funds for the organization's work by recruiting new monthly donors to Rescue. You do this by approaching and contacting people and delivering a pitch during the conversations. You have individual goals in the form of results to achieve the current number of recruitments and their quality.
You will work in a team with committed colleagues who support and motivate you to help you reach your individual goals but also the team's overall target.
Now we are looking for more colleagues, become a street fundraiser and save lives every day!
Therefore, you need to be
• Social and like to contact other people
• Engaging and inspiring and familiar with cases that Rescue works with
• Results-oriented and wants to work towards goals set by the organization
• A person with an positive attitude and growth mindset
• Interested in humanitarian work
• 18 years of age and above
We offer you
• Ongoing training in sales, communication, recruiting, humanitarian law and humanitarian issues
• introductory training and follow-up training
• Opportunity to develop within an international organization
• Fantastic colleagues who motivate you
About the job
• Monthly salary SEK 17,776.50 SEK for 75% service
• 12-month fixed-term employment with a trial employment of 6 months
• Workplace: Stockholm
• Working hours: Mon-Fri 10:00-17:00
• Scope: part-time 5 days a week
• Desired start: immediately
Recruitment is ongoing so send your application as soon as possible.
Submit your CV and answer the selection questions.
Become part of Rescue and make a difference daily for people around the world.

Ansök nu

Jobba som värvare för Rescue Sverige

Fältsäljare/Utesäljare
Läs mer Feb 2
Nu har du chansen att bli en del av Rescue och bidra till att hjälpa utsatta människor vars liv har slagits i spillror runt om i världen som face to face värvare med månadslön.
Om Rescue
International Rescue commitee (RESCUE) grundades 1933 på initiativ av Albert Einstein och hjälper utsatta människor vars liv och försörjning har krossats av konflikter och katastrofer. Vi arbetar på mycket avlägsna och svåråtkomliga platser på jorden och vårt sätt att arbeta är utvecklat för att ta hänsyn till och stödja människors komplexa behov.
Vi finns i över 50 länder och våra team reagerar snabbt när en katastrof inträffar. Vi stannar så länge det behövs. Vi analyserar snabbt situationen och bedömer vilka behov som finns och ger de drabbade allt från tillgång till rent vatten, tak över huvudet och sjukvård till utbildning och möjligheter att försörja sig. Vi ser till att människor inte bara överlever utan också återhämtar sig och bygger upp sina liv igen.
Nu söker vi fler kollegor!
Om värvarrollen
Som värvare är du ansiktet utåt för organisationen på gator och torg och arbetar för att samla in medel till organisationens arbete genom att värva nya månadsgivare till Rescue. Detta gör du genom att ta kontakt med människor och leverera en pitch under samtal. Du har individuella mål i form av resultat att uppnå gällande antal värvningar och deras kvalitet.
Du kommer att arbeta i ett team med engagerade kollegor som stöttar och motiverar dig för att hjälpa dig nå dina individuella mål men även teamets mål.
Därför behöver du vara
Social och tycka om att ta kontakt med andra människor
Engagerande och inspirerande samt insatt i case som Rescue arbetar med
Resultatinriktad och vill jobba mot mål satta av organisationen
Ha en öppen och positiv inställning
Intresserad av humanitärt arbete
18 år fyllda och uppåt

Vi erbjuder dig
• Löpande utbildning inom sälj, kommunikation, värvning, humanitär rätt och humanitära frågor
• introduktionsutbildning och uppföljningsutbildning
• Möjlighet att utvecklas inom en internationell organisation
• Fantastiska kollegor som motiverar dig
Om jobbet
• Månadslön 17 776,50 SEK för 75 % tjänst
• 12 månaders visstidsanställning med en provanställning på 6 månader
• Arbetsplats: Stockholm
• Arbetstider: mån-fre 10:00-17:00
• Omfattning: deltid 5 dagar i veckan
• Önskad start: omedelbart
Rekrytering sker löpande och ansökningar så snart som möjligt uppmuntras.
Skicka in ditt CV och svara på urvalsfrågorna.
Bli en del av Rescue och gör skillnad dagligen för människor runt om i världen.

Ansök nu

Hello English Speakers

Fältsäljare/Utesäljare
Läs mer Jan 20
Hello English Speakers
Now you have the chance to work and earn a monthly salary by becoming a part of the rescue family and contributing to helping vulnerable people in hard-to-reach places.
About rescue
Founded in 1933 on the initiative of Albert Einstein, the International Rescue Committee (RESCUE) helps vulnerable people whose lives and livelihoods have been shattered by conflict and disaster. We work in the most remote and hard-to-reach places on earth and our way of working is developed to consider and support people's complex needs.
We are present in over 50 countries and our teams quickly respond when a disaster occurs. We stay as long as it’s necessary. We quickly analyze the situation and assess what needs exist and provide those affected with everything from access to clean water, shelter and healthcare to education and opportunities to earn a living. We ensure that people not only survive but also recover and rebuild their lives.
About the fundraising role
As a street fundraiser, you are the face of the organization on the streets and squares and work to collect funds for the organization's work by recruiting new monthly donors to Rescue. You do this by approaching and contacting people and delivering a pitch during the conversations. You have individual goals in the form of results to achieve the current number of recruitments and their quality.
You will work in a team with committed colleagues who support and motivate you to help you reach your individual goals but also the team's overall target.
Now we are looking for more colleagues, become a street fundraiser and save lives every day!
Therefore, you need to be
• Social and like to contact other people
• Engaging and inspiring and familiar with cases that Rescue works with
• Results-oriented and wants to work towards goals set by the organization
• A person with positive attitude and growth mindset
• Interested in humanitarian work
• 18 years of age and above
We offer you
• Ongoing training in sales, communication, recruiting, humanitarian law and humanitarian issues
• introductory training and follow-up training
• Opportunity to develop within an international organization
• Fantastic colleagues who motivate you
About the job
• Monthly salary SEK 17,776.50 SEK for 75% service
• 12-month fixed-term employment with a trial employment of 6 months
• Workplace: Stockholm
• Working hours: Mon-Fri 10:00-17:00
• Scope: part-time 5 days a week
• Desired start: immediately
Recruitment is ongoing so send your application as soon as possible.
Submit your CV and answer the selection questions.
Become part of Rescue and make a difference daily for people around the world.

Ansök nu

English speakers! Work as a Street fundraiser for Rescue Sweden

Fältsäljare/Utesäljare
Läs mer Jan 20
Hello English Speakers!!!!!
is it hard to find a job?
Do all jobs require perfect spoken Swedish?
Now you have the chance to work and earn a monthly salary by becoming a part of the rescue family and contributing to helping vulnerable people in hard-to-reach places.
About rescue
Founded in 1933 on the initiative of Albert Einstein, the International Rescue Committee (RESCUE) helps vulnerable people whose lives and livelihoods have been shattered by conflict and disaster. We work in the most remote and hard-to-reach places on earth and our way of working is developed to consider and support people's complex needs.
We are present in over 50 countries and our teams quickly respond when a disaster occurs. We stay as long as it’s necessary. We quickly analyze the situation and assess what needs exist and provide those affected with everything from access to clean water, shelter and healthcare to education and opportunities to earn a living. We ensure that people not only survive but also recover and rebuild their lives.
About the fundraising role
As a street fundraiser, you are the face of the organization on the streets and squares and work to collect funds for the organization's work by recruiting new monthly donors to Rescue. You do this by approaching and contacting people and delivering a pitch during the conversations. You have individual goals in the form of results to achieve the current number of recruitments and their quality.
You will work in a team with committed colleagues who support and motivate you to help you reach your individual goals but also the team's overall target.
Now we are looking for more colleagues, become a street fundraiser and save lives every day!
Therefore, you need to be
• Social and like to contact other people
• Engaging and inspiring and familiar with cases that Rescue works with
• Results-oriented and wants to work towards goals set by the organization
• A person with an positive attitude and growth mindset
• Interested in humanitarian work
• 18 years of age and above
We offer you
• Ongoing training in sales, communication, recruiting, humanitarian law and humanitarian issues
• introductory training and follow-up training
• Opportunity to develop within an international organization
• Fantastic colleagues who motivate you
About the job
• Monthly salary SEK 17,776.50 SEK for 75% service
• 12-month fixed-term employment with a trial employment of 6 months
• Workplace: Stockholm
• Working hours: Mon-Fri 10:00-17:00
• Scope: part-time 5 days a week
• Desired start: immediately
Recruitment is ongoing so send your application as soon as possible.
Submit your CV and answer the selection questions.
Become part of Rescue and make a difference daily for people around the world.

Ansök nu

Jobba som värvare för Rescue Sverige

Fältsäljare/Utesäljare
Läs mer Jan 26
Nu har du chansen att bli en del av Rescue och bidra till att hjälpa utsatta människor vars liv har slagits i spillror runt om i världen som face to face värvare med månadslön.
Om Rescue
International Rescue commitee (RESCUE) grundades 1933 på initiativ av Albert Einstein och hjälper utsatta människor vars liv och försörjning har krossats av konflikter och katastrofer. Vi arbetar på mycket avlägsna och svåråtkomliga platser på jorden och vårt sätt att arbeta är utvecklat för att ta hänsyn till och stödja människors komplexa behov.
Vi finns i över 50 länder och våra team reagerar snabbt när en katastrof inträffar. Vi stannar så länge det behövs. Vi analyserar snabbt situationen och bedömer vilka behov som finns och ger de drabbade allt från tillgång till rent vatten, tak över huvudet och sjukvård till utbildning och möjligheter att försörja sig. Vi ser till att människor inte bara överlever utan också återhämtar sig och bygger upp sina liv igen.
Nu söker vi fler kollegor!
Om värvarrollen
Som värvare är du ansiktet utåt för organisationen på gator och torg och arbetar för att samla in medel till organisationens arbete genom att värva nya månadsgivare till Rescue. Detta gör du genom att ta kontakt med människor och leverera en pitch under samtal. Du har individuella mål i form av resultat att uppnå gällande antal värvningar och deras kvalitet.
Du kommer att arbeta i ett team med engagerade kollegor som stöttar och motiverar dig för att hjälpa dig nå dina individuella mål men även teamets mål.
Därför behöver du vara
Social och tycka om att ta kontakt med andra människor
Engagerande och inspirerande samt insatt i case som Rescue arbetar med
Resultatinriktad och vill jobba mot mål satta av organisationen
Ha en öppen och positiv inställning
Intresserad av humanitärt arbete
18 år fyllda och uppåt

Vi erbjuder dig
• Löpande utbildning inom sälj, kommunikation, värvning, humanitär rätt och humanitära frågor
• introduktionsutbildning och uppföljningsutbildning
• Möjlighet att utvecklas inom en internationell organisation
• Fantastiska kollegor som motiverar dig
Om jobbet
• Månadslön 17 776,50 SEK för 75 % tjänst
• 12 månaders visstidsanställning med en provanställning på 6 månader
• Arbetsplats: Stockholm
• Arbetstider: mån-fre 10:00-17:00
• Omfattning: deltid 5 dagar i veckan
• Önskad start: omedelbart
Rekrytering sker löpande och ansökningar så snart som möjligt uppmuntras.
Skicka in ditt CV och svara på urvalsfrågorna.
Bli en del av Rescue och gör skillnad dagligen för människor runt om i världen.

Ansök nu

Jobba som värvare för Rescue Sverige

Fältsäljare/Utesäljare
Läs mer Dec 22
Nu har du chansen att bli en del av Rescue och bidra till att hjälpa utsatta människor vars liv har slagits i spillror runt om i världen som face to face värvare med månadslön.
Om Rescue
International Rescue commitee (RESCUE) grundades 1933 på initiativ av Albert Einstein och hjälper utsatta människor vars liv och försörjning har krossats av konflikter och katastrofer. Vi arbetar på mycket avlägsna och svåråtkomliga platser på jorden och vårt sätt att arbeta är utvecklat för att ta hänsyn till och stödja människors komplexa behov.
Vi finns i över 50 länder och våra team reagerar snabbt när en katastrof inträffar. Vi stannar så länge det behövs. Vi analyserar snabbt situationen och bedömer vilka behov som finns och ger de drabbade allt från tillgång till rent vatten, tak över huvudet och sjukvård till utbildning och möjligheter att försörja sig. Vi ser till att människor inte bara överlever utan också återhämtar sig och bygger upp sina liv igen.
Nu söker vi fler kollegor!
Om värvarrollen
Som värvare är du ansiktet utåt för organisationen på gator och torg och arbetar för att samla in medel till organisationens arbete genom att värva nya månadsgivare till Rescue. Detta gör du genom att ta kontakt med människor och leverera en pitch under samtal. Du har individuella mål i form av resultat att uppnå gällande antal värvningar och deras kvalitet.
Du kommer att arbeta i ett team med engagerade kollegor som stöttar och motiverar dig för att hjälpa dig nå dina individuella mål men även teamets mål.
Därför behöver du vara
Social och tycka om att ta kontakt med andra människor
Engagerande och inspirerande samt insatt i case som Rescue arbetar med
Resultatinriktad och vill jobba mot mål satta av organisationen
Ha en öppen och positiv inställning
Intresserad av humanitärt arbete
18 år fyllda och uppåt

Vi erbjuder dig
• Löpande utbildning inom sälj, kommunikation, värvning, humanitär rätt och humanitära frågor
• introduktionsutbildning och uppföljningsutbildning
• Möjlighet att utvecklas inom en internationell organisation
• Fantastiska kollegor som motiverar dig
Om jobbet
• Månadslön 17 776,50 SEK för 75 % tjänst
• 12 månaders visstidsanställning med en provanställning på 6 månader
• Arbetsplats: Stockholm
• Arbetstider: mån-fre 10:00-17:00
• Omfattning: deltid 5 dagar i veckan
• Önskad start: omedelbart
Rekrytering sker löpande och ansökningar så snart som möjligt uppmuntras.
Skicka in ditt CV och svara på urvalsfrågorna.
Bli en del av Rescue och gör skillnad dagligen för människor runt om i världen.

Ansök nu

Work as a Team Leader for Rescue! A job with great responsibility

Teamledare
Läs mer Dec 29
Work as a Team Leader for Rescue! An important job with great responsibility
Now you have the chance to become part of Rescue and reach out to vulnerable people whose lives and livelihoods have been shattered around the world as a Team Leader for our Face-to-face recruiting team.
About Rescue
Founded in 1933 on the initiative of Albert Einstein, the International Rescue Committee (RESCUE) helps vulnerable people whose lives and livelihoods have been shattered by conflict and disaster. We work in the most remote and hard-to-reach places on earth and our way of working is developed to consider and support people's complex needs.
We are present in over 50 countries and our teams quickly respond when a disaster occurs. We stay as long as it’s necessary. We quickly analyze the situation and assess what needs exist and provide those affected with everything from access to clean water, shelter and healthcare to education and opportunities to earn a living. We ensure that people not only survive but also recover and rebuild their lives.
About the Team leader role
As a team leader, you have the ultimate responsibility to lead our face-to-face teams on the streets of Stockholm. This includes leading by example by individually performing and reaching your targets as a fundraiser as well as being a good ambassador for the organization and leading the team in accordance with Rescue's policy. You will be responsible for the start-up of the workday the work sessions and getting the team to work towards targets set by the organization.
You need to be good at coaching and give feedback so that street fundraisers develop and reach their goals, be able to create and lead workshops according to the needs of the team.
Have the ability to motivate and push our fundraisers and be part of an inclusive and positive atmosphere and be a role model for others when it comes to ethical aspects of fundraising.
You will also be responsible for daily reporting and time reporting for your team members as part of your role.
Therefore, you need to be
• Disciplined and responsible.
• A person who likes to bring out the best in his/her colleagues.
• A good coach and have experience in Face 2 face fundraising
• A person that has experience in administrative services
• A person who likes working towards targets.
• Good at motivating and encouraging others to achieve their target.
• Open and positive
• Social and like to contact other people.
• Engaging and inspiring and familiar with cases that Rescue works with.
• 18 years of age and above
We offer you
• Coaching in leadership.
• Education in communication and fundraising techniques, humanitarian issues, rhetoric and human rights
• Opportunity to develop within an international organization.
• The chance to work with fantastic colleagues.
• Health care allowance of SEK 3,000 per year after a 6-month trial period
About the employment
• Fixed monthly salary SEK 22,312.50 for 87.5% work
• Fixed-term employment of 12 months with a trial period of 6 months
• Place of work: Stockholm
• Working hours: Mon-Fri 10:00-17:00 plus 7 office hours
• Scope: part-time 5 days
Recruitment is ongoing and applications as soon as possible are encouraged.
Submit your CV and answer the selection questions.
Become part of Rescue and make a difference daily for people around the world.

Ansök nu

English speakers! Work as a Street fundraiser for Rescue Sweden

Fältsäljare/Utesäljare
Läs mer Dec 22
Hello English Speakers!!!!!
is it hard to find a job?
Do all jobs require perfect spoken Swedish?
Now you have the chance to work and earn a monthly salary by becoming a part of the rescue family and contributing to helping vulnerable people in hard-to-reach places.
About rescue
Founded in 1933 on the initiative of Albert Einstein, the International Rescue Committee (RESCUE) helps vulnerable people whose lives and livelihoods have been shattered by conflict and disaster. We work in the most remote and hard-to-reach places on earth and our way of working is developed to consider and support people's complex needs.
We are present in over 50 countries and our teams quickly respond when a disaster occurs. We stay as long as it’s necessary. We quickly analyze the situation and assess what needs exist and provide those affected with everything from access to clean water, shelter and healthcare to education and opportunities to earn a living. We ensure that people not only survive but also recover and rebuild their lives.
About the fundraising role
As a street fundraiser, you are the face of the organization on the streets and squares and work to collect funds for the organization's work by recruiting new monthly donors to Rescue. You do this by approaching and contacting people and delivering a pitch during the conversations. You have individual goals in the form of results to achieve the current number of recruitments and their quality.
You will work in a team with committed colleagues who support and motivate you to help you reach your individual goals but also the team's overall target.
Now we are looking for more colleagues, become a street fundraiser and save lives every day!
Therefore, you need to be
• Social and like to contact other people
• Engaging and inspiring and familiar with cases that Rescue works with
• Results-oriented and wants to work towards goals set by the organization
• A person with an positive attitude and growth mindset
• Interested in humanitarian work
• 18 years of age and above
We offer you
• Ongoing training in sales, communication, recruiting, humanitarian law and humanitarian issues
• introductory training and follow-up training
• Opportunity to develop within an international organization
• Fantastic colleagues who motivate you
about the job
• Monthly salary SEK 17,776.50 SEK for 75% service
• 12-month fixed-term employment with a trial employment of 6 months
• Workplace: Stockholm
• Working hours: Mon-Fri 10:00-17:00
• Scope: part-time 5 days a week
• Desired start: immediately
Recruitment is ongoing so send your application as soon as possible.
Submit your CV and answer the selection questions.
Become part of Rescue and make a difference daily for people around the world.

Ansök nu

Digital Kommunikatör, föräldravikariat

Marknadskommunikatör
Läs mer Dec 15
Är du en duktig skribent med erfarenhet av att utveckla och producera engagerande innehåll för sociala medier och webb? Vill du vara en del av en global humanitär organisation som gör skillnad för människor drabbade av konflikter och katastrofer? ?
Om RESCUE?
International Rescue Committee (RESCUE) grundades 1933 på initiativ av Albert Einstein och är en internationell humanitär organisation med verksamhet i över 50 länder i världen. Vårt uppdrag är att hjälpa människor som är drabbade av konflikter eller katastrofer att överleva, återhämta sig och bygga upp sina liv igen.
I slutet av 2019 öppnade RESCUE ett kontor i Stockholm med målet att skapa engagemang och öka kunskapen om humanitära kriser, påverka den svenska politiken och samla in medel från allmänheten i Sverige. Vi är för närvarande 14 anställda på vårt kontor på Södermalm och har flera Face-to-Face insamlingsteam. Vi söker nu en vikarie för en av våra medarbetare som är föräldraledig.
Om rollen
Som digital kommunikatör blir du del av ett litet kommunikationsteam och arbetar nära ansvarig för digital kommunikation, pressansvarig och kommunikationschef, men även med kollegor globalt i organisationen. Teamet har övergripande ansvar att stärka RESCUE:s profil i Sverige och öka kunskap och engagemang kring vårt arbete. Förutom att ansvara för hemsida och sociala kanaler arbetar vi för att öka RESCUE:s synlighet i media, stöttar insamlingsteamet med huvudbudskap och innehåll, ansvarar för kriskommunikation och varumärkesfrågor.
I rollen ingår såväl strategiskt som operativt arbete för att öka engagemang och följare i våra sociala kanaler samt trafiken till hemsidan. Tillsammans med ansvarig för digital kommunikation ansvarar ni för strategi och uppföljning, producerar innehåll anpassat för våra svenska målgrupper, arbetar strukturerat med SEO för att utveckla hemsidan och planerar och utformar löpande innehåll enligt vår kommunikationsplan. Vi har en ambition att öka vårt arbete med influencers och ser gärna att du är med och driver det arbetet.
Inom kommunikationsteamet jobbar vi nära och stöttar varandra, vilket innebär att du kan behöva hjälpa till med att skriva pressmeddelanden eller texter till årsredovisning och presentationer.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av att producera engagerande digitalt innehåll som video, infografik och texter för sociala medier och webb.
Är en utmärkt skribent på svenska för att kunna skapa engagerande texter, redigera och korrekturläsa innehåll.
Erfarenhet av att ansvara för och driva digitala kommunikationsaktiviteter, kampanjer och kanaler för att öka antalet följare och skapa ökat engagemang.
Erfarenhet av att följa upp och analysera digitala kampanjer och använda Google Analytics.
Erfarenhet att arbeta med SEO och utveckla en hemsida för att öka trafik.
Erfarenhet av att arbeta med influencers.

För att vara framgångsrik i jobbet behöver du även:
Ha god förmåga att översätta engelska texter till svenska.
Tycka om att arbeta i team och kunna skapa goda arbetsrelationer med kollegor i Sverige och utomlands.
Ta stort eget ansvar för att uppfylla överenskomna mål och deadlines.

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i liknande roller inom ideell sektor eller samhällsfrågor.
Du hittar den fullständiga befattningsbeskrivningen på engelska om du går vidare med din ansökan.
Intresserad?
Skicka in din ansökan via länken. Bifoga ditt CV och ett kort personligt brev där du motiverar varför du söker. Obs! Din ansökan ska vara på engelska. Sista ansökningsdag är den 14 januari. Observera att vi kan komma att intervjua innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan.
Om du har specifika frågor om tjänsten kan du skicka ett mejl på engelska till: sofia.nordenskiold@rescue.org
Tjänsten är ett vikariat tom 30 juni med start så snart som möjligt. Placering i Stockholm.
RESCUE värdesätter mångfald hos våra medarbetare och ser värdet av samarbete mellan individer som kommer från olika bakgrunder, kompetenser och perspektiv. Vi strävar efter att vara en mångkulturell organisation och arbetar aktivt med likabehandling, mångfald och att skapa en socialt hållbar organisation för alla våra medarbetare. RESCUE Sverige har kollektivavtal och alla anställda omfattas av kollektivavtalade försäkringar och pensioner. För att arbeta hos oss behöver du stå bakom RESCUEs arbete och värderingar.
Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Hello English Speakers

Fältsäljare/Utesäljare
Läs mer Dec 22
Hello English Speakers
Now you have the chance to work and earn a monthly salary by becoming a part of the rescue family and contributing to helping vulnerable people in hard-to-reach places.
About rescue
Founded in 1933 on the initiative of Albert Einstein, the International Rescue Committee (RESCUE) helps vulnerable people whose lives and livelihoods have been shattered by conflict and disaster. We work in the most remote and hard-to-reach places on earth and our way of working is developed to consider and support people's complex needs.
We are present in over 50 countries and our teams quickly respond when a disaster occurs. We stay as long as it’s necessary. We quickly analyze the situation and assess what needs exist and provide those affected with everything from access to clean water, shelter and healthcare to education and opportunities to earn a living. We ensure that people not only survive but also recover and rebuild their lives.
About the fundraising role
As a street fundraiser, you are the face of the organization on the streets and squares and work to collect funds for the organization's work by recruiting new monthly donors to Rescue. You do this by approaching and contacting people and delivering a pitch during the conversations. You have individual goals in the form of results to achieve the current number of recruitments and their quality.
You will work in a team with committed colleagues who support and motivate you to help you reach your individual goals but also the team's overall target.
Now we are looking for more colleagues, become a street fundraiser and save lives every day!
Therefore, you need to be
• Social and like to contact other people
• Engaging and inspiring and familiar with cases that Rescue works with
• Results-oriented and wants to work towards goals set by the organization
• A person with positive attitude and growth mindset
• Interested in humanitarian work
• 18 years of age and above
We offer you
• Ongoing training in sales, communication, recruiting, humanitarian law and humanitarian issues
• introductory training and follow-up training
• Opportunity to develop within an international organization
• Fantastic colleagues who motivate you
about the job
• Monthly salary SEK 17,776.50 SEK for 75% service
• 12-month fixed-term employment with a trial employment of 6 months
• Workplace: Stockholm
• Working hours: Mon-Fri 10:00-17:00
• Scope: part-time 5 days a week
• Desired start: immediately
Recruitment is ongoing so send your application as soon as possible.
Submit your CV and answer the selection questions.
Become part of Rescue and make a difference daily for people around the world.

Ansök nu

RESCUE söker pressansvarig

Pressekreterare
Läs mer Dec 8
Vill du jobba i en global organisation som arbetar i några av de svåraste humanitära kriserna i världen? Har du ett brett nätverk inom svensk media med erfarenhet från civilsamhälle, myndighet eller politik?
Om RESCUE
International Rescue Committee (RESCUE) grundades 1933 på initiativ av Albert Einstein och är en internationell humanitär organisation med verksamhet i över 50 länder i världen. Vårt uppdrag är att hjälpa människor som är drabbade av konflikter eller katastrofer att överleva, återhämta sig och bygga upp sina liv igen.
RESCUE startade i Sverige i slutet av 2019 med målet att skapa engagemang och öka kunskapen om humanitära kriser, påverka den svenska politiken och samla in medel från allmänheten i Sverige. Vi är för närvarande 14 anställda på vårt kontor på Södermalm och har flera Face-to-Face insamlingsteam.
Om rollen
Som pressansvarig blir du del av ett litet kommunikationsteam och jobbar nära kollegor i Sverige såväl som globalt. Avdelningen har övergripande ansvar att öka kunskapen om RESCUE i utvalda målgrupper och stärka vår profil i Sverige, samordning av katastrofrespons, kriskommunikation, huvudbudskap och varumärkesfrågor.
I rollen ingår ansvar för pressarbetet men även strategiskt och operativt kommunikationsarbete i olika former. I samarbete med kommunikationschef kommer du att planera och utforma utspel i media, ansvara för mediekontakter samt utvärdera och rapportera mediearbetet löpande. Du ansvarar för omvärldsbevakning, formulerar budskap, skriver pressmeddelanden, producerar nyhetsmaterial och debattartiklar.
Inom kommunikationsteamet jobbar vi nära och stöttar varandra, vilket innebär att du kan behöva hjälpa till med textproduktion till webb, sociala medier, årsredovisningar och andra rapporter.
Exempel på arbetsuppgifter:
Producera pressmaterial som pressmeddelanden, debattartiklar och underlag till media.
Ta fram en mediastrategi och aktivitetsplan för att öka RESCUE:s synlighet i media.
Delta i kris- och katastrofarbete genom planering, beredskap och strategi i skarpt läge.
Anpassa nyheter och budskap till relevanta målgrupper.
Ta fram talepunkter och huvudbudskap till talespersoner.
Skriva och publicera texter och inlägg till webb, sociala medier och årsredovisning.
Följa upp och utvärdera de olika aktiviteterna.

Kvalifikationskrav
Flera års erfarenhet av strategiskt och praktiskt pressarbete.
Ett stort nätverk med goda kontakter inom svensk media.
Utmärkt förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Erfarenhet av arbete med kriskommunikation och mediaträning för talespersoner.

Meriterande
Erfarenhet av att arbeta som journalist inom radio, tv eller tidning.
Erfarenhet som pressansvarig inom ideell sektor, myndighet eller samhällsfrågor.
Kunskap om globala frågor, bistånd eller erfarenhet från internationell organisation.
Erfarenhet av att arbeta med influencers och ambassadörer.

Som person har du lätt för att samarbeta och tycker om att jobba tillsammans i team mot gemensamma mål. Du är driven, analytisk och lösningsorienterad. I ditt arbete är du självgående, strategisk och ser till verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start så snart som möjligt. Vi tillämpar provanställning. Placering är i Stockholm på vårt kontor med möjlighet till distansarbete ett par dagar i veckan.
Intresserad?
Välkommen med din ansökan tillsammans med CV och ett personligt brev på svenska. Sista ansökningsdag är 2023-12-18. Observera att vi kan börja intervjua innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan.
Har du frågor om rollen, kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld, kommunikationschef: sofia.nordenskiold@rescue.org eller 076-858 42 99.
RESCUE värdesätter mångfald hos våra medarbetare och ser värdet av samarbete mellan individer som kommer från olika bakgrunder, kompetenser och perspektiv. Vi strävar efter att vara en mångkulturell organisation och arbetar aktivt med likabehandling, mångfald och att skapa en socialt hållbar organisation för alla våra medarbetare. RESCUE Sverige har kollektivavtal och alla anställda omfattas av kollektivavtalade försäkringar och pensioner. För att arbeta hos oss behöver du stå bakom RESCUE:s arbete och värderingar.
Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Work as a Team Leader for Rescue! A job with great responsibility

Teamledare
Läs mer Dec 15
Work as a Team Leader for Rescue! An important job with great responsibility
Now you have the chance to become part of Rescue and reach out to vulnerable people whose lives and livelihoods have been shattered around the world as a Team Leader for our Face-to-face recruiting team.
About Rescue
Founded in 1933 on the initiative of Albert Einstein, the International Rescue Committee (RESCUE) helps vulnerable people whose lives and livelihoods have been shattered by conflict and disaster. We work in the most remote and hard-to-reach places on earth and our way of working is developed to consider and support people's complex needs.
We are present in over 50 countries and our teams quickly respond when a disaster occurs. We stay as long as it’s necessary. We quickly analyze the situation and assess what needs exist and provide those affected with everything from access to clean water, shelter and healthcare to education and opportunities to earn a living. We ensure that people not only survive but also recover and rebuild their lives.
About the Team leader role
As a team leader, you have the ultimate responsibility to lead our face-to-face teams on the streets of Stockholm. This includes leading by example by individually performing and reaching your targets as a fundraiser as well as being a good ambassador for the organization and leading the team in accordance with Rescue's policy. You will be responsible for the start-up of the workday the work sessions and getting the team to work towards targets set by the organization.
You need to be good at coaching and give feedback so that street fundraisers develop and reach their goals, be able to create and lead workshops according to the needs of the team.
Have the ability to motivate and push our fundraisers and be part of an inclusive and positive atmosphere and be a role model for others when it comes to ethical aspects of fundraising.
You will also be responsible for daily reporting and time reporting for your team members as part of your role.
Therefore, you need to be
• Disciplined and responsible.
• A person who likes to bring out the best in his/her colleagues.
• A good coach and have experience in Face 2 face fundraising
• A person that has experience in administrative services
• A person who likes working towards targets.
• Good at motivating and encouraging others to achieve their target.
• Open and positive
• Social and like to contact other people.
• Engaging and inspiring and familiar with cases that Rescue works with.
• 18 years of age and above
We offer you
• Coaching in leadership.
• Education in communication and fundraising techniques, humanitarian issues, rhetoric and human rights
• Opportunity to develop within an international organization.
• The chance to work with fantastic colleagues.
• Health care allowance of SEK 3,000 per year after a 6-month trial period
About the employment
• Fixed monthly salary SEK 22,312.50 for 87.5% work
• Fixed-term employment of 12 months with a trial period of 6 months
• Place of work: Stockholm
• Working hours: Mon-Fri 10:00-17:00 plus 7 office hours
• Scope: part-time 5 days
Recruitment is ongoing and applications as soon as possible are encouraged.
Submit your CV and answer the selection questions.
Become part of Rescue and make a difference daily for people around the world.

Ansök nu

English speakers! Work as a Street fundraiser for Rescue Sweden

Fältsäljare/Utesäljare
Läs mer Nov 24
Hello English Speakers!!!!!
is it hard to find a job?
Do all jobs require perfect spoken Swedish?
Now you have the chance to work and earn a monthly salary by becoming a part of the rescue family and contributing to helping vulnerable people in hard-to-reach places.
About rescue
Founded in 1933 on the initiative of Albert Einstein, the International Rescue Committee (RESCUE) helps vulnerable people whose lives and livelihoods have been shattered by conflict and disaster. We work in the most remote and hard-to-reach places on earth and our way of working is developed to consider and support people's complex needs.
We are present in over 50 countries and our teams quickly respond when a disaster occurs. We stay as long as it’s necessary. We quickly analyze the situation and assess what needs exist and provide those affected with everything from access to clean water, shelter and healthcare to education and opportunities to earn a living. We ensure that people not only survive but also recover and rebuild their lives.
About the fundraising role
As a street fundraiser, you are the face of the organization on the streets and squares and work to collect funds for the organization's work by recruiting new monthly donors to Rescue. You do this by approaching and contacting people and delivering a pitch during the conversations. You have individual goals in the form of results to achieve the current number of recruitments and their quality.
You will work in a team with committed colleagues who support and motivate you to help you reach your individual goals but also the team's overall target.
Now we are looking for more colleagues, become a street fundraiser and save lives every day!
Therefore, you need to be
• Social and like to contact other people
• Engaging and inspiring and familiar with cases that Rescue works with
• Results-oriented and wants to work towards goals set by the organization
• A person with an positive attitude and growth mindset
• Interested in humanitarian work
• 18 years of age and above
We offer you
• Ongoing training in sales, communication, recruiting, humanitarian law and humanitarian issues
• introductory training and follow-up training
• Opportunity to develop within an international organization
• Fantastic colleagues who motivate you
about the job
• Monthly salary SEK 17,776.50 SEK for 75% service
• 12-month fixed-term employment with a trial employment of 6 months
• Workplace: Stockholm
• Working hours: Mon-Fri 10:00-17:00
• Scope: part-time 5 days a week
• Desired start: immediately
Recruitment is ongoing so send your application as soon as possible.
Submit your CV and answer the selection questions.
Become part of Rescue and make a difference daily for people around the world.

Ansök nu

Hello English Speakers

Fältsäljare/Utesäljare
Läs mer Dec 15
Hello English Speakers
Now you have the chance to work and earn a monthly salary by becoming a part of the rescue family and contributing to helping vulnerable people in hard-to-reach places.
About rescue
Founded in 1933 on the initiative of Albert Einstein, the International Rescue Committee (RESCUE) helps vulnerable people whose lives and livelihoods have been shattered by conflict and disaster. We work in the most remote and hard-to-reach places on earth and our way of working is developed to consider and support people's complex needs.
We are present in over 50 countries and our teams quickly respond when a disaster occurs. We stay as long as it’s necessary. We quickly analyze the situation and assess what needs exist and provide those affected with everything from access to clean water, shelter and healthcare to education and opportunities to earn a living. We ensure that people not only survive but also recover and rebuild their lives.
About the fundraising role
As a street fundraiser, you are the face of the organization on the streets and squares and work to collect funds for the organization's work by recruiting new monthly donors to Rescue. You do this by approaching and contacting people and delivering a pitch during the conversations. You have individual goals in the form of results to achieve the current number of recruitments and their quality.
You will work in a team with committed colleagues who support and motivate you to help you reach your individual goals but also the team's overall target.
Now we are looking for more colleagues, become a street fundraiser and save lives every day!
Therefore, you need to be
• Social and like to contact other people
• Engaging and inspiring and familiar with cases that Rescue works with
• Results-oriented and wants to work towards goals set by the organization
• A person with positive attitude and growth mindset
• Interested in humanitarian work
• 18 years of age and above
We offer you
• Ongoing training in sales, communication, recruiting, humanitarian law and humanitarian issues
• introductory training and follow-up training
• Opportunity to develop within an international organization
• Fantastic colleagues who motivate you
about the job
• Monthly salary SEK 17,776.50 SEK for 75% service
• 12-month fixed-term employment with a trial employment of 6 months
• Workplace: Stockholm
• Working hours: Mon-Fri 10:00-17:00
• Scope: part-time 5 days a week
• Desired start: immediately
Recruitment is ongoing so send your application as soon as possible.
Submit your CV and answer the selection questions.
Become part of Rescue and make a difference daily for people around the world.

Ansök nu

English speakers! Work as a Street fundraiser for Rescue Sweden

Fältsäljare/Utesäljare
Läs mer Dec 15
Hello English Speakers!!!!!
is it hard to find a job?
Do all jobs require perfect spoken Swedish?
Now you have the chance to work and earn a monthly salary by becoming a part of the rescue family and contributing to helping vulnerable people in hard-to-reach places.
About rescue
Founded in 1933 on the initiative of Albert Einstein, the International Rescue Committee (RESCUE) helps vulnerable people whose lives and livelihoods have been shattered by conflict and disaster. We work in the most remote and hard-to-reach places on earth and our way of working is developed to consider and support people's complex needs.
We are present in over 50 countries and our teams quickly respond when a disaster occurs. We stay as long as it’s necessary. We quickly analyze the situation and assess what needs exist and provide those affected with everything from access to clean water, shelter and healthcare to education and opportunities to earn a living. We ensure that people not only survive but also recover and rebuild their lives.
About the fundraising role
As a street fundraiser, you are the face of the organization on the streets and squares and work to collect funds for the organization's work by recruiting new monthly donors to Rescue. You do this by approaching and contacting people and delivering a pitch during the conversations. You have individual goals in the form of results to achieve the current number of recruitments and their quality.
You will work in a team with committed colleagues who support and motivate you to help you reach your individual goals but also the team's overall target.
Now we are looking for more colleagues, become a street fundraiser and save lives every day!
Therefore, you need to be
• Social and like to contact other people
• Engaging and inspiring and familiar with cases that Rescue works with
• Results-oriented and wants to work towards goals set by the organization
• A person with an positive attitude and growth mindset
• Interested in humanitarian work
• 18 years of age and above
We offer you
• Ongoing training in sales, communication, recruiting, humanitarian law and humanitarian issues
• introductory training and follow-up training
• Opportunity to develop within an international organization
• Fantastic colleagues who motivate you
about the job
• Monthly salary SEK 17,776.50 SEK for 75% service
• 12-month fixed-term employment with a trial employment of 6 months
• Workplace: Stockholm
• Working hours: Mon-Fri 10:00-17:00
• Scope: part-time 5 days a week
• Desired start: immediately
Recruitment is ongoing so send your application as soon as possible.
Submit your CV and answer the selection questions.
Become part of Rescue and make a difference daily for people around the world.

Ansök nu

Jobba som värvare för Rescue Sverige

Fältsäljare/Utesäljare
Läs mer Dec 15
Nu har du chansen att bli en del av Rescue och bidra till att hjälpa utsatta människor vars liv har slagits i spillror runt om i världen som face to face värvare med månadslön.
Om Rescue
International Rescue commitee (RESCUE) grundades 1933 på initiativ av Albert Einstein och hjälper utsatta människor vars liv och försörjning har krossats av konflikter och katastrofer. Vi arbetar på mycket avlägsna och svåråtkomliga platser på jorden och vårt sätt att arbeta är utvecklat för att ta hänsyn till och stödja människors komplexa behov.
Vi finns i över 50 länder och våra team reagerar snabbt när en katastrof inträffar. Vi stannar så länge det behövs. Vi analyserar snabbt situationen och bedömer vilka behov som finns och ger de drabbade allt från tillgång till rent vatten, tak över huvudet och sjukvård till utbildning och möjligheter att försörja sig. Vi ser till att människor inte bara överlever utan också återhämtar sig och bygger upp sina liv igen.
Nu söker vi fler kollegor!
Om värvarrollen
Som värvare är du ansiktet utåt för organisationen på gator och torg och arbetar för att samla in medel till organisationens arbete genom att värva nya månadsgivare till Rescue. Detta gör du genom att ta kontakt med människor och leverera en pitch under samtal. Du har individuella mål i form av resultat att uppnå gällande antal värvningar och deras kvalitet.
Du kommer att arbeta i ett team med engagerade kollegor som stöttar och motiverar dig för att hjälpa dig nå dina individuella mål men även teamets mål.
Därför behöver du vara
Social och tycka om att ta kontakt med andra människor
Engagerande och inspirerande samt insatt i case som Rescue arbetar med
Resultatinriktad och vill jobba mot mål satta av organisationen
Ha en öppen och positiv inställning
Intresserad av humanitärt arbete
18 år fyllda och uppåt

Vi erbjuder dig
• Löpande utbildning inom sälj, kommunikation, värvning, humanitär rätt och humanitära frågor
• introduktionsutbildning och uppföljningsutbildning
• Möjlighet att utvecklas inom en internationell organisation
• Fantastiska kollegor som motiverar dig
Om jobbet
• Månadslön 17 776,50 SEK för 75 % tjänst
• 12 månaders visstidsanställning med en provanställning på 6 månader
• Arbetsplats: Stockholm
• Arbetstider: mån-fre 10:00-17:00
• Omfattning: deltid 5 dagar i veckan
• Önskad start: omedelbart
Rekrytering sker löpande och ansökningar så snart som möjligt uppmuntras.
Skicka in ditt CV och svara på urvalsfrågorna.
Bli en del av Rescue och gör skillnad dagligen för människor runt om i världen.

Ansök nu

English speakers! Work as a Street fundraiser for Rescue Sweden

Utesäljare
Läs mer Nov 17
Hello English Speakers!!!!!
is it hard to find a job?
Do all jobs require perfect spoken Swedish?
Now you have the chance to work and earn a monthly salary by becoming a part of the rescue family and contributing to helping vulnerable people in hard-to-reach places.
About rescue
Founded in 1933 on the initiative of Albert Einstein, the International Rescue Committee (RESCUE) helps vulnerable people whose lives and livelihoods have been shattered by conflict and disaster. We work in the most remote and hard-to-reach places on earth and our way of working is developed to consider and support people's complex needs.
We are present in over 50 countries and our teams quickly respond when a disaster occurs. We stay as long as it’s necessary. We quickly analyze the situation and assess what needs exist and provide those affected with everything from access to clean water, shelter and healthcare to education and opportunities to earn a living. We ensure that people not only survive but also recover and rebuild their lives.
About the fundraising role
As a street fundraiser, you are the face of the organization on the streets and squares and work to collect funds for the organization's work by recruiting new monthly donors to Rescue. You do this by approaching and contacting people and delivering a pitch during the conversations. You have individual goals in the form of results to achieve the current number of recruitments and their quality.
You will work in a team with committed colleagues who support and motivate you to help you reach your individual goals but also the team's overall target.
Now we are looking for more colleagues, become a street fundraiser and save lives every day!
Therefore, you need to be
• Social and like to contact other people
• Engaging and inspiring and familiar with cases that Rescue works with
• Results-oriented and wants to work towards goals set by the organization
• A person with an positive attitude and growth mindset
• Interested in humanitarian work
• 18 years of age and above
We offer you
• Ongoing training in sales, communication, recruiting, humanitarian law and humanitarian issues
• introductory training and follow-up training
• Opportunity to develop within an international organization
• Fantastic colleagues who motivate you
about the job
• Monthly salary SEK 17,776.50 SEK for 75% service
• 12-month fixed-term employment with a trial employment of 6 months
• Workplace: Stockholm
• Working hours: Mon-Fri 10:00-17:00
• Scope: part-time 5 days a week
• Desired start: immediately
Recruitment is ongoing so send your application as soon as possible.
Submit your CV and answer the selection questions.
Become part of Rescue and make a difference daily for people around the world.

Ansök nu

English speakers! Work as a Street fundraiser for Rescue Sweden

Fältsäljare/Utesäljare
Läs mer Dec 8
Hello English Speakers!!!!!
is it hard to find a job?
Do all jobs require perfect spoken Swedish?
Now you have the chance to work and earn a monthly salary by becoming a part of the rescue family and contributing to helping vulnerable people in hard-to-reach places.
About rescue
Founded in 1933 on the initiative of Albert Einstein, the International Rescue Committee (RESCUE) helps vulnerable people whose lives and livelihoods have been shattered by conflict and disaster. We work in the most remote and hard-to-reach places on earth and our way of working is developed to consider and support people's complex needs.
We are present in over 50 countries and our teams quickly respond when a disaster occurs. We stay as long as it’s necessary. We quickly analyze the situation and assess what needs exist and provide those affected with everything from access to clean water, shelter and healthcare to education and opportunities to earn a living. We ensure that people not only survive but also recover and rebuild their lives.
About the fundraising role
As a street fundraiser, you are the face of the organization on the streets and squares and work to collect funds for the organization's work by recruiting new monthly donors to Rescue. You do this by approaching and contacting people and delivering a pitch during the conversations. You have individual goals in the form of results to achieve the current number of recruitments and their quality.
You will work in a team with committed colleagues who support and motivate you to help you reach your individual goals but also the team's overall target.
Now we are looking for more colleagues, become a street fundraiser and save lives every day!
Therefore, you need to be
• Social and like to contact other people
• Engaging and inspiring and familiar with cases that Rescue works with
• Results-oriented and wants to work towards goals set by the organization
• A person with an positive attitude and growth mindset
• Interested in humanitarian work
• 18 years of age and above
We offer you
• Ongoing training in sales, communication, recruiting, humanitarian law and humanitarian issues
• introductory training and follow-up training
• Opportunity to develop within an international organization
• Fantastic colleagues who motivate you
about the job
• Monthly salary SEK 17,776.50 SEK for 75% service
• 12-month fixed-term employment with a trial employment of 6 months
• Workplace: Stockholm
• Working hours: Mon-Fri 10:00-17:00
• Scope: part-time 5 days a week
• Desired start: immediately
Recruitment is ongoing so send your application as soon as possible.
Submit your CV and answer the selection questions.
Become part of Rescue and make a difference daily for people around the world.

Ansök nu

Jobba som värvare för Rescue Sverige

Fältsäljare/Utesäljare
Läs mer Dec 8
Nu har du chansen att bli en del av Rescue och bidra till att hjälpa utsatta människor vars liv har slagits i spillror runt om i världen som face to face värvare med månadslön.
Om Rescue
International Rescue commitee (RESCUE) grundades 1933 på initiativ av Albert Einstein och hjälper utsatta människor vars liv och försörjning har krossats av konflikter och katastrofer. Vi arbetar på mycket avlägsna och svåråtkomliga platser på jorden och vårt sätt att arbeta är utvecklat för att ta hänsyn till och stödja människors komplexa behov.
Vi finns i över 50 länder och våra team reagerar snabbt när en katastrof inträffar. Vi stannar så länge det behövs. Vi analyserar snabbt situationen och bedömer vilka behov som finns och ger de drabbade allt från tillgång till rent vatten, tak över huvudet och sjukvård till utbildning och möjligheter att försörja sig. Vi ser till att människor inte bara överlever utan också återhämtar sig och bygger upp sina liv igen.
Nu söker vi fler kollegor!
Om värvarrollen
Som värvare är du ansiktet utåt för organisationen på gator och torg och arbetar för att samla in medel till organisationens arbete genom att värva nya månadsgivare till Rescue. Detta gör du genom att ta kontakt med människor och leverera en pitch under samtal. Du har individuella mål i form av resultat att uppnå gällande antal värvningar och deras kvalitet.
Du kommer att arbeta i ett team med engagerade kollegor som stöttar och motiverar dig för att hjälpa dig nå dina individuella mål men även teamets mål.
Därför behöver du vara
Social och tycka om att ta kontakt med andra människor
Engagerande och inspirerande samt insatt i case som Rescue arbetar med
Resultatinriktad och vill jobba mot mål satta av organisationen
Ha en öppen och positiv inställning
Intresserad av humanitärt arbete
18 år fyllda och uppåt

Vi erbjuder dig
• Löpande utbildning inom sälj, kommunikation, värvning, humanitär rätt och humanitära frågor
• introduktionsutbildning och uppföljningsutbildning
• Möjlighet att utvecklas inom en internationell organisation
• Fantastiska kollegor som motiverar dig
Om jobbet
• Månadslön 17 776,50 SEK för 75 % tjänst
• 12 månaders visstidsanställning med en provanställning på 6 månader
• Arbetsplats: Stockholm
• Arbetstider: mån-fre 10:00-17:00
• Omfattning: deltid 5 dagar i veckan
• Önskad start: omedelbart
Rekrytering sker löpande och ansökningar så snart som möjligt uppmuntras.
Skicka in ditt CV och svara på urvalsfrågorna.
Bli en del av Rescue och gör skillnad dagligen för människor runt om i världen.

Ansök nu

Hello English Speakers

Fältsäljare/Utesäljare
Läs mer Dec 8
Hello English Speakers
Now you have the chance to work and earn a monthly salary by becoming a part of the rescue family and contributing to helping vulnerable people in hard-to-reach places.
About rescue
Founded in 1933 on the initiative of Albert Einstein, the International Rescue Committee (RESCUE) helps vulnerable people whose lives and livelihoods have been shattered by conflict and disaster. We work in the most remote and hard-to-reach places on earth and our way of working is developed to consider and support people's complex needs.
We are present in over 50 countries and our teams quickly respond when a disaster occurs. We stay as long as it’s necessary. We quickly analyze the situation and assess what needs exist and provide those affected with everything from access to clean water, shelter and healthcare to education and opportunities to earn a living. We ensure that people not only survive but also recover and rebuild their lives.
About the fundraising role
As a street fundraiser, you are the face of the organization on the streets and squares and work to collect funds for the organization's work by recruiting new monthly donors to Rescue. You do this by approaching and contacting people and delivering a pitch during the conversations. You have individual goals in the form of results to achieve the current number of recruitments and their quality.
You will work in a team with committed colleagues who support and motivate you to help you reach your individual goals but also the team's overall target.
Now we are looking for more colleagues, become a street fundraiser and save lives every day!
Therefore, you need to be
• Social and like to contact other people
• Engaging and inspiring and familiar with cases that Rescue works with
• Results-oriented and wants to work towards goals set by the organization
• A person with positive attitude and growth mindset
• Interested in humanitarian work
• 18 years of age and above
We offer you
• Ongoing training in sales, communication, recruiting, humanitarian law and humanitarian issues
• introductory training and follow-up training
• Opportunity to develop within an international organization
• Fantastic colleagues who motivate you
about the job
• Monthly salary SEK 17,776.50 SEK for 75% service
• 12-month fixed-term employment with a trial employment of 6 months
• Workplace: Stockholm
• Working hours: Mon-Fri 10:00-17:00
• Scope: part-time 5 days a week
• Desired start: immediately
Recruitment is ongoing so send your application as soon as possible.
Submit your CV and answer the selection questions.
Become part of Rescue and make a difference daily for people around the world.

Ansök nu

Work as a Team Leader for Rescue! A job with great responsibility

Teamledare
Läs mer Dec 8
Work as a Team Leader for Rescue! An important job with great responsibility
Now you have the chance to become part of Rescue and reach out to vulnerable people whose lives and livelihoods have been shattered around the world as a Team Leader for our Face-to-face recruiting team.
About Rescue
Founded in 1933 on the initiative of Albert Einstein, the International Rescue Committee (RESCUE) helps vulnerable people whose lives and livelihoods have been shattered by conflict and disaster. We work in the most remote and hard-to-reach places on earth and our way of working is developed to consider and support people's complex needs.
We are present in over 50 countries and our teams quickly respond when a disaster occurs. We stay as long as it’s necessary. We quickly analyze the situation and assess what needs exist and provide those affected with everything from access to clean water, shelter and healthcare to education and opportunities to earn a living. We ensure that people not only survive but also recover and rebuild their lives.
About the Team leader role
As a team leader, you have the ultimate responsibility to lead our face-to-face teams on the streets of Stockholm. This includes leading by example by individually performing and reaching your targets as a fundraiser as well as being a good ambassador for the organization and leading the team in accordance with Rescue's policy. You will be responsible for the start-up of the workday the work sessions and getting the team to work towards targets set by the organization.
You need to be good at coaching and give feedback so that street fundraisers develop and reach their goals, be able to create and lead workshops according to the needs of the team.
Have the ability to motivate and push our fundraisers and be part of an inclusive and positive atmosphere and be a role model for others when it comes to ethical aspects of fundraising.
You will also be responsible for daily reporting and time reporting for your team members as part of your role.
Therefore, you need to be
• Disciplined and responsible.
• A person who likes to bring out the best in his/her colleagues.
• A good coach and have experience in Face 2 face fundraising
• A person that has experience in administrative services
• A person who likes working towards targets.
• Good at motivating and encouraging others to achieve their target.
• Open and positive
• Social and like to contact other people.
• Engaging and inspiring and familiar with cases that Rescue works with.
• 18 years of age and above
We offer you
• Coaching in leadership.
• Education in communication and fundraising techniques, humanitarian issues, rhetoric and human rights
• Opportunity to develop within an international organization.
• The chance to work with fantastic colleagues.
• Health care allowance of SEK 3,000 per year after a 6-month trial period
About the employment
• Fixed monthly salary SEK 22,312.50 for 87.5% work
• Fixed-term employment of 12 months with a trial period of 6 months
• Place of work: Stockholm
• Working hours: Mon-Fri 10:00-17:00 plus 7 office hours
• Scope: part-time 5 days
Recruitment is ongoing and applications as soon as possible are encouraged.
Submit your CV and answer the selection questions.
Become part of Rescue and make a difference daily for people around the world.

Ansök nu

Work as a Team Leader for Rescue! A job with great responsibility

Teamledare
Läs mer Dec 1
Work as a Team Leader for Rescue! An important job with great responsibility
Now you have the chance to become part of Rescue and reach out to vulnerable people whose lives and livelihoods have been shattered around the world as a Team Leader for our Face-to-face recruiting team.
About Rescue
Founded in 1933 on the initiative of Albert Einstein, the International Rescue Committee (RESCUE) helps vulnerable people whose lives and livelihoods have been shattered by conflict and disaster. We work in the most remote and hard-to-reach places on earth and our way of working is developed to consider and support people's complex needs.
We are present in over 50 countries and our teams quickly respond when a disaster occurs. We stay as long as it’s necessary. We quickly analyze the situation and assess what needs exist and provide those affected with everything from access to clean water, shelter and healthcare to education and opportunities to earn a living. We ensure that people not only survive but also recover and rebuild their lives.
About the Team leader role
As a team leader, you have the ultimate responsibility to lead our face-to-face teams on the streets of Stockholm. This includes leading by example by individually performing and reaching your targets as a fundraiser as well as being a good ambassador for the organization and leading the team in accordance with Rescue's policy. You will be responsible for the start-up of the workday the work sessions and getting the team to work towards targets set by the organization.
You need to be good at coaching and give feedback so that street fundraisers develop and reach their goals, be able to create and lead workshops according to the needs of the team.
Have the ability to motivate and push our fundraisers and be part of an inclusive and positive atmosphere and be a role model for others when it comes to ethical aspects of fundraising.
You will also be responsible for daily reporting and time reporting for your team members as part of your role.
Therefore, you need to be
• Disciplined and responsible.
• A person who likes to bring out the best in his/her colleagues.
• A good coach and have experience in Face 2 face fundraising
• A person that has experience in administrative services
• A person who likes working towards targets.
• Good at motivating and encouraging others to achieve their target.
• Open and positive
• Social and like to contact other people.
• Engaging and inspiring and familiar with cases that Rescue works with.
• 18 years of age and above
We offer you
• Coaching in leadership.
• Education in communication and fundraising techniques, humanitarian issues, rhetoric and human rights
• Opportunity to develop within an international organization.
• The chance to work with fantastic colleagues.
• Health care allowance of SEK 3,000 per year after a 6-month trial period
About the employment
• Fixed monthly salary SEK 22,312.50 for 87.5% work
• Fixed-term employment of 12 months with a trial period of 6 months
• Place of work: Stockholm
• Working hours: Mon-Fri 10:00-17:00 plus 7 office hours
• Scope: part-time 5 days
Recruitment is ongoing and applications as soon as possible are encouraged.
Submit your CV and answer the selection questions.
Become part of Rescue and make a difference daily for people around the world.

Ansök nu

Jobba som värvare för Rescue Sverige

Fältsäljare/Utesäljare
Läs mer Dec 1
Nu har du chansen att bli en del av Rescue och bidra till att hjälpa utsatta människor vars liv har slagits i spillror runt om i världen som face to face värvare med månadslön.
Om Rescue
International Rescue commitee (RESCUE) grundades 1933 på initiativ av Albert Einstein och hjälper utsatta människor vars liv och försörjning har krossats av konflikter och katastrofer. Vi arbetar på mycket avlägsna och svåråtkomliga platser på jorden och vårt sätt att arbeta är utvecklat för att ta hänsyn till och stödja människors komplexa behov.
Vi finns i över 50 länder och våra team reagerar snabbt när en katastrof inträffar. Vi stannar så länge det behövs. Vi analyserar snabbt situationen och bedömer vilka behov som finns och ger de drabbade allt från tillgång till rent vatten, tak över huvudet och sjukvård till utbildning och möjligheter att försörja sig. Vi ser till att människor inte bara överlever utan också återhämtar sig och bygger upp sina liv igen.
Nu söker vi fler kollegor!
Om värvarrollen
Som värvare är du ansiktet utåt för organisationen på gator och torg och arbetar för att samla in medel till organisationens arbete genom att värva nya månadsgivare till Rescue. Detta gör du genom att ta kontakt med människor och leverera en pitch under samtal. Du har individuella mål i form av resultat att uppnå gällande antal värvningar och deras kvalitet.
Du kommer att arbeta i ett team med engagerade kollegor som stöttar och motiverar dig för att hjälpa dig nå dina individuella mål men även teamets mål.
Därför behöver du vara
Social och tycka om att ta kontakt med andra människor
Engagerande och inspirerande samt insatt i case som Rescue arbetar med
Resultatinriktad och vill jobba mot mål satta av organisationen
Ha en öppen och positiv inställning
Intresserad av humanitärt arbete
18 år fyllda och uppåt

Vi erbjuder dig
• Löpande utbildning inom sälj, kommunikation, värvning, humanitär rätt och humanitära frågor
• introduktionsutbildning och uppföljningsutbildning
• Möjlighet att utvecklas inom en internationell organisation
• Fantastiska kollegor som motiverar dig
Om jobbet
• Månadslön 17 776,50 SEK för 75 % tjänst
• 12 månaders visstidsanställning med en provanställning på 6 månader
• Arbetsplats: Stockholm
• Arbetstider: mån-fre 10:00-17:00
• Omfattning: deltid 5 dagar i veckan
• Önskad start: omedelbart
Rekrytering sker löpande och ansökningar så snart som möjligt uppmuntras.
Skicka in ditt CV och svara på urvalsfrågorna.
Bli en del av Rescue och gör skillnad dagligen för människor runt om i världen.

Ansök nu

Hello English Speakers

Fältsäljare/Utesäljare
Läs mer Dec 1
Hello English Speakers
Now you have the chance to work and earn a monthly salary by becoming a part of the rescue family and contributing to helping vulnerable people in hard-to-reach places.
About rescue
Founded in 1933 on the initiative of Albert Einstein, the International Rescue Committee (RESCUE) helps vulnerable people whose lives and livelihoods have been shattered by conflict and disaster. We work in the most remote and hard-to-reach places on earth and our way of working is developed to consider and support people's complex needs.
We are present in over 50 countries and our teams quickly respond when a disaster occurs. We stay as long as it’s necessary. We quickly analyze the situation and assess what needs exist and provide those affected with everything from access to clean water, shelter and healthcare to education and opportunities to earn a living. We ensure that people not only survive but also recover and rebuild their lives.
About the fundraising role
As a street fundraiser, you are the face of the organization on the streets and squares and work to collect funds for the organization's work by recruiting new monthly donors to Rescue. You do this by approaching and contacting people and delivering a pitch during the conversations. You have individual goals in the form of results to achieve the current number of recruitments and their quality.
You will work in a team with committed colleagues who support and motivate you to help you reach your individual goals but also the team's overall target.
Now we are looking for more colleagues, become a street fundraiser and save lives every day!
Therefore, you need to be
• Social and like to contact other people
• Engaging and inspiring and familiar with cases that Rescue works with
• Results-oriented and wants to work towards goals set by the organization
• A person with positive attitude and growth mindset
• Interested in humanitarian work
• 18 years of age and above
We offer you
• Ongoing training in sales, communication, recruiting, humanitarian law and humanitarian issues
• introductory training and follow-up training
• Opportunity to develop within an international organization
• Fantastic colleagues who motivate you
about the job
• Monthly salary SEK 17,776.50 SEK for 75% service
• 12-month fixed-term employment with a trial employment of 6 months
• Workplace: Stockholm
• Working hours: Mon-Fri 10:00-17:00
• Scope: part-time 5 days a week
• Desired start: immediately
Recruitment is ongoing so send your application as soon as possible.
Submit your CV and answer the selection questions.
Become part of Rescue and make a difference daily for people around the world.

Ansök nu