Shaya Solutions AB jobb i Stockholm

Hitta lediga jobb hos Shaya Solutions AB i Stockholm. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Stockholm.

Byggledare, Stockholm

Produktionsingenjör, bygg
Läs mer Nov 11
Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: Ca. 9 år
- Uppdragsstart: Enligt ök.
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Omfattning: 80-100%
- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.


Uppdragsbeskrivning

Kunden söker byggledare med inriktning integration av tekniska system för Kungsträdgården - Nacka och Söderort. Utbyggnaden till Nacka och Söderort är uppdelat i 4 projekt; 3 geografiska projekt och 1 projekt som ansvarar för alla bygg, installationer och BEST-specifika arbeten för hela den sträckningen. Som byggledare med inriktning integration av tekniska system kommer du att vara organiserat i projektet Bygg, Installationer och BEST och tillhöra blocket BEST.

Uppdraget består i att vara byggledare för bl.a. förberedande arbeten inom BEST-områden samt att vara stöd och sakkunnig inom integration av tekniska system till kundens befintliga tekniska system.

Utbyggnaden till Nacka och söderort består av 11,5 km dubbelspår, 7 stationer och 2 anslutningspunkter till befintlig tunnelbana. Arbetena kommer att utföras av 10-16 entreprenader; byggarbeten, installationsarbeten och BEST-pecifika arbeten mm.Arbetsuppgifter:

- att byggleda entreprenader inom BEST-området, företrädesvis inom el-och teleområden.

- att vara stöd och sakkunnig vid både planering och vid genomförande av integration av el- och teletekniska system mot kundens befintliga system

Arbetsuppgifterna sker både inom blocket BEST och blocket Integration och Överlämning, rapportering sker dock främst till Projektledare BEST.

Övriga arbetsuppgifter är också att delta i granskning av handlingar under projekteringen inför kommande upphandlingar.

Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

- Minst 12 års erfarenhet av byggledning eller installationssamordning i projekt för spårbunden trafik inom eller mot offentlig myndighet. Erfarenheten måste stå utskriven i CV med rollen som kravställs samt år/mån som konsulten hade rollen för att leverantörens anbud skall kunna godkännas.
- Minst 12 års erfarenhet av integration av tekniska system in i befintliga styr- och övervaknings- samt förvaltningssytem hos offentlig myndighet för spårbunden trafik. Erfarenheten måste stå utskriven i CV med rollen som kravställs samt år/mån som konsulten hade rollen för att leverantörens anbud skall kunna godkännas.
- Minst 6 års erfarenhet av utförande av ibruktagandebesiktningar inom IT/Tele. Erfarenheten måste stå utskriven i CV med rollen som kravställs samt år/mån som konsulten hade rollen för att leverantörens anbud skall kunna godkännas.
- I samband med uppdragsstart, ha erforderlig utbildning för att få vistas i spårmiljö (lägst kategori 19). Erfarenheten måste stå utskriven i CV med rollen som kravställs samt år/mån som konsulten hade rollen för att leverantörens anbud skall kunna godkännas.
Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):

- Kunskaper inom entreprenadjuridik, från minst 2 dokumenterade kurser. Erfarenheten måste stå utskriven i CV med rollen som kravställs samt år/mån som konsulten hade rollen för att leverantörens anbud skall kunna godkännas.
- Erfarenheterna som byggledare/installationssamordnare bör vara från de senste 15 åren. Erfarenheten måste stå utskriven i CV med rollen som kravställs samt år/mån som konsulten hade rollen för att leverantörens anbud skall kunna godkännas.
- Ha giltig ESA-behörighet, nivå Fackkunnig. Erfarenheten måste stå utskriven i CV med rollen som kravställs samt år/mån som konsulten hade rollen för att leverantörens anbud skall kunna godkännas.
______________________

Hur du kommer vidare- Sök uppdraget genom denna annons
- I ansökan anger du ett kravställt timpris
- Lägg in ett CV på svenska i word-format
- Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.


Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Fullstack utvecklare med intresse för e-commerce och frontend, Stockholm

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Nov 10
About the assignment:

- Location: Stockholm
- Duration: 6 months
- Start: TBD
- Apply: as soon as possible
- Extent: 100%
- Please note that the mandatory requirements have to be met in full in order for us to present your profile to our Customer.


Description:

As a Software Engineer with frontend competence, you will join the Availability product team. This is new team within Product Exploration area started with the aim to accelerate our ability in guiding our customers in finding the assortment they want - with the right availability - regardless of when, how and where they want it. We aim to create customer opportunities and transparency around availability cross our channels for a seamless customer experience. An example service we are working on is giving our customers the possibility to buy our assortment online, but to pick it up in-store.

We are a highly collaborative organization with an entrepreneurial mindset, and we are on a journey together which means there is no clear path - you will be able to create great value by contributing with your own innovative ideas.Mandatory competence and experience:

- Strong coding skills and deep knowledge in HTML5, CSS3/SCSS, JS, React JS/Redux
- Experience and knowledge of API design
- Experience and knowledge of testing; jest & react-testing-library in particular
- Experience and knowledge of A/B-testing; Optimizely in particular
- Experienced in agile software development practices (automated testing, mob/pair programming, CI/CD etc.)
- Comfortable in discussing product design and improvements
- Experienced in Azure DevOps and/or other cloud environments
Preferred competence and experience:

- Typescript
- Webpack
- DevOps (Azure DevOps)
- Node.js
- SEO
- WCAG
- HTTP/REST


In this role you work in a highly collaborative team with a focus on the development of the company. That also includes working with test within the team and continuously improve our Quality assurance process. At the same time, you will:

- Define and translate business needs into requirements (user stories) and acceptance criteria.
- Collaborate with other product teams to understand and solve questions related to dependencies.
- Need to be proficient when it comes to different technical and architectural viewing points.
- Need to have an agile mindset and participate in our aim at becoming dev/ops-teams
Preferred personal qualities:

- Ability to understand and analyze complex information and share it in effective and powerful communications
- Ability to take responsibility, work proactively and continuously improve activities in complex, quickly transforming environments
Language skills:

Have good knowledge, both written and oral, in English. All communication is done in English.

______________________

How to proceed with the process

- Apply for the assignment through this ad.
- State your preferred hourly rate in the application.
- Upload your CV in word format.
- We will revert to you if we need further information or clarification regarding your application.
- The Customer usually reverts to us within 10 working days from the last application date. We aim to get back to you promptly with any new information regarding your application or the assignment. If you have not received any information from us within this time frame, please contact us through our platform.


You will be informed about the Customer should you be called to an interview.

About Shaya Solutions

Stockholm based consultancy and competence firm with focused on IT, Management and Technology.

We focus on customer / consultant satisfaction and quality in our services offered throughout Sweden.

Our core values are Humility, Perseverance and Flexibility.

Please do not hesitate to contact us if you have any questions.

We politely decline all contact from ad vendors. Many thanks!

Ansök nu

Integrationsarkitekt, Stockholm

IT-arkitekt/Lösningsarkitekt
Läs mer Nov 10
Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: Ca. 24 månader
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Omfattning: 100%
- OBS! Det är viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.


Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):- 8 års erfarenhet som integrationsarkitekt och ha erfarenhet från minst två stora integrationsåtaganden där ESB har används.
- Ska ha erfarenhet av MicroService-arkitektur.
- Ska ha erfarenhet av och förstå OAuth2.
- Ska ha arbetat med olika typer av integrationsmönster (realtid, batch, publish-subscribe etc.).
- Ska ha erfarenhet av MuleSoft Anypoint Platform, ActiveMQ samt Informatica Powercenter.
- Ska ha erfarenhet av Öppna API:er.
- Ska ha erfarenhet av REST- och SOAP-baserade API:er
- Ska ha erfarenhet av XML, JSON
- Ska ha erfarenhet av RAML och Swagger
OBS! Ytterligare information om uppdragsbeskrivningen kommer ges vid senare steg i urvalsprocessen.______________________

Hur du kommer vidare- Sök uppdraget genom denna annons
- Lägg in ett CV i word-format
- Vi återkopplar om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar
från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss genom att svara på bekräftande mailutskicket i samband med din ansökan.


På uppmaning från beställare/slutkunder vill de inte att vi lämnar ut information om dem. En annan anledning är att Shaya Solutions lägger stor mängd tid som man på förhand inte får betalt för såvida inte uppdraget tillsätts, och därav kan vara återhållsamma med informationsdelningen av naturliga skäl.

Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag på 13 orter i Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Teamets motto är Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Mjukvaruutvecklare till globalt it-bolaget i framkant, Stockholm

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Nov 10
About the assignment:

- Location: Stockholm
- Duration: 4 months
- Start: TBD
- Apply: as soon as possible
- Extent: 100%
- Please note that the mandatory requirements have to be met in full in order for us to present your profile to our Customer.


Description

2 recourses)

- Please send in CV in English

- Please write first 6 digits i security number in the CV

- Please write availability- Purpose


- To make Radio SW design faster and with high quality

- To work in a globally alligned way with our common Radio SW

Definition of Done:
A documented well defined design flow with descriptions of
- Activities
- Artifacts (template and examples)
- Guidelines
- Decision points
with information to all roles associated to the "flow item“, e.g:
- XFTs


- Project managers


- Quality ...
- The flow description shall simplify for the organization teams, have clear descriptions what artifacts to deliver, when and to what level of detail.
- One source of information, gather and streamline all "lazydogs”
- The flow shall start with early phases and end at GA
- The flow shall be found in the same place as other descriptions in the organisation.
- It shall be organizational agnostic
- A flow that is maintained and always updated
- Clickable links in each ”square” for more details
- Shall show the flow in a modularized product
- Shall be connected to the DNEW design flow and PDU Radio processes (both ways)
- Shall relate to other Ericsson processes, e.g. Vulnerability Analysis (security), Lighthouse.
- Shall relate and refer to checkpoints (F1, F2, etc)
- Shall be connected to the HW centric design blue-print
- Shall align with agile principles
- And other ....
- During the assignment:

- Shall report weekly to a reference group

- RSW Governance responsible, SW flow governance resp, Operational
- Development in PDU Radio

- A working group of fixed members from Ericsson shall be in the team in order to provide info and do reviews.

- Lead OPOs, SP-drivers and team OPOs

- Test Managers

- Architects

- Line managers for XFTs

- Quality managers

- Project manager

- XFTs

- Progress of the work shall be visible in an updated flow in share point


- Profile
- Shall have a SW design background and working agile

- Shall have previous experience of the work described in this assignment, e.g. large agile set up, large SW organizations, Continious Integration


______________________

How to proceed with the process

- Apply for the assignment through this ad.
- State your preferred hourly rate in the application.
- Upload your CV in word format.
- We will revert to you if we need further information or clarification regarding your application.
- The Customer usually reverts to us within 10 working days from the last application date. We aim to get back to you promptly with any new information regarding your application or the assignment. If you have not received any information from us within this time frame, please contact us through our platform.


You will be informed about the Customer should you be called to an interview.

About Shaya Solutions

Stockholm based consultancy and competence firm with focused on IT, Management and Technology.

We focus on customer / consultant satisfaction and quality in our services offered throughout Sweden.

Our core values are Humility, Perseverance and Flexibility.

Please do not hesitate to contact us if you have any questions.

We politely decline all contact from ad vendors. Many thanks!

Ansök nu

Nyexaminerad jurist med intresse för människor, affärer och relationer, ...

Affärsjurist
Läs mer Sep 28
Är du en nyexaminerad alternativt junior jurist som är driven, kommunikativ och hjälpsam som person? Gillar du att med juridiken som bas, kombinera andra arbetsuppgifter som är affärs- samt kompetensrelaterade?

Om jobbet

Till Shaya Solutions söker vi nu en person på heltid vill vara med och bidra till verksamheten inom affärsutveckling, konsultanskaffning samt intern affärsadministration.

Rollen konkret går ut på att tillsammans med verksamheten hantera olika kunders kompetensbehov. Detta varvas med avtalsjuridik där de olika avtalen varierar mot respektive kund. ABK09 är exempelvis ett vanligt förekommande i avtalsjuridiken.

ABK 09 omfattar allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. ABK 09 kan användas inom alla teknikområden, från inledande skeden på idéstadiet till avslutande detaljprojektering under utförandeskedet. Bestämmelserna är utarbetade och antagna av branschorganisationen Byggandets Kontraktskommitté.

Jobbet innebär att vara en del av teamet på Shaya Solutions där det till exempel innebär att såväl ringa och prata med kunder, kandidater och konsulter som till exempel att handlägga kompetensbehov, administrera kandidaters CV:n, samt vara delaktig i offertförfarandet gentemot kunder i anbud samt i ramavtalsupphandlingar.

Infasningen i rollen, sker stödet och support av såväl bolagsjurist som VD på Shaya Solutions.

Vem är du?

För att vara aktuell för tjänsten så föredrar vi om du är nyexaminerad jurist. Det är viktigt att du är du är driven och har rätt mindset när det gäller att samarbeta i team samt att jobba i ett start-up.

Observera att denna roll inte passar för en jurist som enbart vill jobba med juridiken. Detta blir en bred roll där du blandar affärsjuridik, med affärsutveckling och administration.

Utan denna roll passar den jurist som vill verka brett inom affärsområdet men ha juridiken som bas. Detta är helt och hållet kopplat till din respektive bolagets utveckling inom de olika delarna av verksamheten.

Inom bolaget finns definierade processer, roller och karriärvägar där du tydligt och transparent kan påverka din utveckling och progression. Du kommer att kunna få ta del av detta vid en eventuell intervju.

Välkommen med din ansökan snarast, vi går igenom ansökningar löpande. Vi ber dig att bifoga såväl CV, personligt brev som examensbevis alternativt kursutdrag i din ansökan.

Om företaget

Shaya Solutions är en konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik där människor och relationsbyggande står i centrum. Shaya Solutions är ett av Sveriges starkaste bolag på att sälja in konsulttjänster och möta kundernas konsultbehov.

Vår absoluta styrka ligger på kund- och beställarcentricitet genom en stark relationsbyggnad över lång tid. Det innebär att vi är genuint intresserade av försäljning, teknik och leveranser i kombination med hur våra relationer utvecklas med våra kunder, konsulter och partners - över såväl kort som lång tid.

Besök oss gärna på vår hemsida för mer information om bolaget: www.shayasolutions.com (http://www.shayasolutions.com)

Vänliga hälsningar,
Teamet på Shaya Solutions

Annons- och telefonförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Juriststudent för deltidsjobb, Stockholm

Biträdande jurist
Läs mer Sep 28
Är du en juriststudent som parallellt med studierna vill jobba deltid? Är du driven, kommunikativ och hjälpsam som person?

Om jobbet

Till Shaya Solutions söker vi nu en person som på deltid vill vara med och bidra till verksamheten genom att varva kvalificerade uppgifter med administrativa arbetsuppgifter. Deltidsjobbet är brett där du kommer att komma i kontakt med exempelvis avtalsjuridik såväl som handläggande textredigeringar.

Jobbet innebär att vara en del av teamet på Shaya Solutions där det innebär att såväl ringa och prata med kandidater och konsulter som till exempel att handlägga våra kunders kompetensbehov, administrera kandidaters CV:n osv..

Infasningen i rollen, sker stödet och support av såväl bolagsjurist som VD på Shaya Solutions.

Vem är du?

För att vara aktuell för tjänsten så föredrar vi om du är nyexaminerad jurist. Det är viktigt att du är du är driven och har rätt mindset när det gäller att samarbeta i team samt att jobba i ett start-up.

Välkommen med din ansökan snarast, vi går igenom ansökningar löpande. Vi ber dig att bifoga såväl CV, personligt brev som kursutdrag i din ansökan.

Om företaget

Shaya Solutions är en konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik där människor och relationsbyggande står i centrum. Shaya Solutions är ett av Sveriges starkaste bolag på att sälja in konsulttjänster och möta kundernas konsultbehov.

Vår absoluta styrka ligger på kund- och beställarcentricitet genom en stark relationsbyggnad över lång tid. Det innebär att vi är genuint intresserade av försäljning, teknik och leveranser i kombination med hur våra relationer utvecklas med våra kunder, konsulter och partners - över såväl kort som lång tid.

Besök oss gärna på vår hemsida för mer information om bolaget: www.shayasolutions.com (http://www.shayasolutions.com)

Vänliga hälsningar,
Teamet på Shaya Solutions

Annons- och telefonförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Nyexaminerad jurist med intresse för människor, affärer och relationer, ...

Affärsjurist
Läs mer Sep 27
Är du en nyexaminerad alternativt junior jurist som är driven, kommunikativ och hjälpsam som person? Gillar du att med juridiken som bas, kombinera andra arbetsuppgifter som är affärs- samt kompetensrelaterade?

Om jobbet

Till Shaya Solutions söker vi nu en person på heltid vill vara med och bidra till verksamheten inom affärsutveckling, konsultanskaffning samt intern affärsadministration.

Rollen konkret går ut på att tillsammans med verksamheten hantera olika kunders kompetensbehov. Detta varvas med avtalsjuridik där de olika avtalen varierar mot respektive kund. ABK09 är exempelvis ett vanligt förekommande i avtalsjuridiken.

ABK 09 omfattar allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. ABK 09 kan användas inom alla teknikområden, från inledande skeden på idéstadiet till avslutande detaljprojektering under utförandeskedet. Bestämmelserna är utarbetade och antagna av branschorganisationen Byggandets Kontraktskommitté.

Jobbet innebär att vara en del av teamet på Shaya Solutions där det till exempel innebär att såväl ringa och prata med kunder, kandidater och konsulter som till exempel att handlägga kompetensbehov, administrera kandidaters CV:n, samt vara delaktig i offertförfarandet gentemot kunder i anbud samt i ramavtalsupphandlingar.

Infasningen i rollen, sker stödet och support av såväl bolagsjurist som VD på Shaya Solutions.

Vem är du?

För att vara aktuell för tjänsten så föredrar vi om du är nyexaminerad jurist. Det är viktigt att du är du är driven och har rätt mindset när det gäller att samarbeta i team samt att jobba i ett start-up.

Observera att denna roll inte passar för en jurist som enbart vill jobba med juridiken. Detta blir en bred roll där du blandar affärsjuridik, med affärsutveckling och administration.

Utan denna roll passar den jurist som vill verka brett inom affärsområdet men ha juridiken som bas. Detta är helt och hållet kopplat till din respektive bolagets utveckling inom de olika delarna av verksamheten.

Inom bolaget finns definierade processer, roller och karriärvägar där du tydligt och transparent kan påverka din utveckling och progression. Du kommer att kunna få ta del av detta vid en eventuell intervju.

Välkommen med din ansökan snarast, vi går igenom ansökningar löpande. Vi ber dig att bifoga såväl CV, personligt brev som examensbevis alternativt kursutdrag i din ansökan.

Om företaget

Shaya Solutions är en konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik där människor och relationsbyggande står i centrum. Shaya Solutions är ett av Sveriges starkaste bolag på att sälja in konsulttjänster och möta kundernas konsultbehov.

Vår absoluta styrka ligger på kund- och beställarcentricitet genom en stark relationsbyggnad över lång tid. Det innebär att vi är genuint intresserade av försäljning, teknik och leveranser i kombination med hur våra relationer utvecklas med våra kunder, konsulter och partners - över såväl kort som lång tid.

Besök oss gärna på vår hemsida för mer information om bolaget: www.shayasolutions.com (http://www.shayasolutions.com)

Vänliga hälsningar,
Teamet på Shaya Solutions

Annons- och telefonförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Juriststudent för deltidsjobb, Stockholm

Biträdande jurist
Läs mer Sep 27
Är du en juriststudent som parallellt med studierna vill jobba deltid? Är du driven, kommunikativ och hjälpsam som person?

Om jobbet

Till Shaya Solutions söker vi nu en person som på deltid vill vara med och bidra till verksamheten genom att varva kvalificerade uppgifter med administrativa arbetsuppgifter. Deltidsjobbet är brett där du kommer att komma i kontakt med exempelvis avtalsjuridik såväl som handläggande textredigeringar.

Jobbet innebär att vara en del av teamet på Shaya Solutions där det innebär att såväl ringa och prata med kandidater och konsulter som till exempel att handlägga våra kunders kompetensbehov, administrera kandidaters CV:n osv..

Infasningen i rollen, sker stödet och support av såväl bolagsjurist som VD på Shaya Solutions.

Vem är du?

För att vara aktuell för tjänsten så föredrar vi om du är nyexaminerad jurist. Det är viktigt att du är du är driven och har rätt mindset när det gäller att samarbeta i team samt att jobba i ett start-up.

Välkommen med din ansökan snarast, vi går igenom ansökningar löpande. Vi ber dig att bifoga såväl CV, personligt brev som kursutdrag i din ansökan.

Om företaget

Shaya Solutions är en konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik där människor och relationsbyggande står i centrum. Shaya Solutions är ett av Sveriges starkaste bolag på att sälja in konsulttjänster och möta kundernas konsultbehov.

Vår absoluta styrka ligger på kund- och beställarcentricitet genom en stark relationsbyggnad över lång tid. Det innebär att vi är genuint intresserade av försäljning, teknik och leveranser i kombination med hur våra relationer utvecklas med våra kunder, konsulter och partners - över såväl kort som lång tid.

Besök oss gärna på vår hemsida för mer information om bolaget: www.shayasolutions.com (http://www.shayasolutions.com)

Vänliga hälsningar,
Teamet på Shaya Solutions

Annons- och telefonförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Nyexaminerad jurist med intresse för människor, affärer och relationer, ...

Affärsjurist
Läs mer Sep 26
Är du en nyexaminerad alternativt junior jurist som är driven, kommunikativ och hjälpsam som person? Gillar du att med juridiken som bas, kombinera andra arbetsuppgifter som är affärs- samt kompetensrelaterade?

Om jobbet

Till Shaya Solutions söker vi nu en person på heltid vill vara med och bidra till verksamheten inom affärsutveckling, konsultanskaffning samt intern affärsadministration.

Rollen konkret går ut på att tillsammans med verksamheten hantera olika kunders kompetensbehov. Detta varvas med avtalsjuridik där de olika avtalen varierar mot respektive kund. ABK09 är exempelvis ett vanligt förekommande i avtalsjuridiken.

ABK 09 omfattar allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. ABK 09 kan användas inom alla teknikområden, från inledande skeden på idéstadiet till avslutande detaljprojektering under utförandeskedet. Bestämmelserna är utarbetade och antagna av branschorganisationen Byggandets Kontraktskommitté.

Jobbet innebär att vara en del av teamet på Shaya Solutions där det till exempel innebär att såväl ringa och prata med kunder, kandidater och konsulter som till exempel att handlägga kompetensbehov, administrera kandidaters CV:n, samt vara delaktig i offertförfarandet gentemot kunder i anbud samt i ramavtalsupphandlingar.

Infasningen i rollen, sker stödet och support av såväl bolagsjurist som VD på Shaya Solutions.

Vem är du?

För att vara aktuell för tjänsten så föredrar vi om du är nyexaminerad jurist. Det är viktigt att du är du är driven och har rätt mindset när det gäller att samarbeta i team samt att jobba i ett start-up.

Observera att denna roll inte passar för en jurist som enbart vill jobba med juridiken. Detta blir en bred roll där du blandar affärsjuridik, med affärsutveckling och administration.

Utan denna roll passar den jurist som vill verka brett inom affärsområdet men ha juridiken som bas. Detta är helt och hållet kopplat till din respektive bolagets utveckling inom de olika delarna av verksamheten.

Inom bolaget finns definierade processer, roller och karriärvägar där du tydligt och transparent kan påverka din utveckling och progression. Du kommer att kunna få ta del av detta vid en eventuell intervju.

Välkommen med din ansökan snarast, vi går igenom ansökningar löpande. Vi ber dig att bifoga såväl CV, personligt brev som examensbevis alternativt kursutdrag i din ansökan.

Om företaget

Shaya Solutions är en konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik där människor och relationsbyggande står i centrum. Shaya Solutions är ett av Sveriges starkaste bolag på att sälja in konsulttjänster och möta kundernas konsultbehov.

Vår absoluta styrka ligger på kund- och beställarcentricitet genom en stark relationsbyggnad över lång tid. Det innebär att vi är genuint intresserade av försäljning, teknik och leveranser i kombination med hur våra relationer utvecklas med våra kunder, konsulter och partners - över såväl kort som lång tid.

Besök oss gärna på vår hemsida för mer information om bolaget: www.shayasolutions.com (http://www.shayasolutions.com)

Vänliga hälsningar,
Teamet på Shaya Solutions

Annons- och telefonförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Juriststudent för deltidsjobb, Stockholm

Biträdande jurist
Läs mer Sep 26
Är du en juriststudent som parallellt med studierna vill jobba deltid? Är du driven, kommunikativ och hjälpsam som person?

Om jobbet

Till Shaya Solutions söker vi nu en person som på deltid vill vara med och bidra till verksamheten genom att varva kvalificerade uppgifter med administrativa arbetsuppgifter. Deltidsjobbet är brett där du kommer att komma i kontakt med exempelvis avtalsjuridik såväl som handläggande textredigeringar.

Jobbet innebär att vara en del av teamet på Shaya Solutions där det innebär att såväl ringa och prata med kandidater och konsulter som till exempel att handlägga våra kunders kompetensbehov, administrera kandidaters CV:n osv..

Infasningen i rollen, sker stödet och support av såväl bolagsjurist som VD på Shaya Solutions.

Vem är du?

För att vara aktuell för tjänsten så föredrar vi om du är nyexaminerad jurist. Det är viktigt att du är du är driven och har rätt mindset när det gäller att samarbeta i team samt att jobba i ett start-up.

Välkommen med din ansökan snarast, vi går igenom ansökningar löpande. Vi ber dig att bifoga såväl CV, personligt brev som kursutdrag i din ansökan.

Om företaget

Shaya Solutions är en konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik där människor och relationsbyggande står i centrum. Shaya Solutions är ett av Sveriges starkaste bolag på att sälja in konsulttjänster och möta kundernas konsultbehov.

Vår absoluta styrka ligger på kund- och beställarcentricitet genom en stark relationsbyggnad över lång tid. Det innebär att vi är genuint intresserade av försäljning, teknik och leveranser i kombination med hur våra relationer utvecklas med våra kunder, konsulter och partners - över såväl kort som lång tid.

Besök oss gärna på vår hemsida för mer information om bolaget: www.shayasolutions.com (http://www.shayasolutions.com)

Vänliga hälsningar,
Teamet på Shaya Solutions

Annons- och telefonförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Nyexaminerad jurist med intresse för människor, affärer och relationer, ...

Affärsjurist
Läs mer Sep 24
Är du en nyexaminerad alternativt junior jurist som är driven, kommunikativ och hjälpsam som person? Gillar du att med juridiken som bas, kombinera andra arbetsuppgifter som är affärs- samt kompetensrelaterade?

Om jobbet

Till Shaya Solutions söker vi nu en person på heltid vill vara med och bidra till verksamheten inom affärsutveckling, konsultanskaffning samt intern affärsadministration.

Rollen konkret går ut på att tillsammans med verksamheten hantera olika kunders kompetensbehov. Detta varvas med avtalsjuridik där de olika avtalen varierar mot respektive kund. ABK09 är exempelvis ett vanligt förekommande i avtalsjuridiken.

ABK 09 omfattar allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. ABK 09 kan användas inom alla teknikområden, från inledande skeden på idéstadiet till avslutande detaljprojektering under utförandeskedet. Bestämmelserna är utarbetade och antagna av branschorganisationen Byggandets Kontraktskommitté.

Jobbet innebär att vara en del av teamet på Shaya Solutions där det till exempel innebär att såväl ringa och prata med kunder, kandidater och konsulter som till exempel att handlägga kompetensbehov, administrera kandidaters CV:n, samt vara delaktig i offertförfarandet gentemot kunder i anbud samt i ramavtalsupphandlingar.

Infasningen i rollen, sker stödet och support av såväl bolagsjurist som VD på Shaya Solutions.

Vem är du?

För att vara aktuell för tjänsten så föredrar vi om du är nyexaminerad jurist. Det är viktigt att du är du är driven och har rätt mindset när det gäller att samarbeta i team samt att jobba i ett start-up.

Observera att denna roll inte passar för en jurist som enbart vill jobba med juridiken. Detta blir en bred roll där du blandar affärsjuridik, med affärsutveckling och administration.

Utan denna roll passar den jurist som vill verka brett inom affärsområdet men ha juridiken som bas. Detta är helt och hållet kopplat till din respektive bolagets utveckling inom de olika delarna av verksamheten.

Inom bolaget finns definierade processer, roller och karriärvägar där du tydligt och transparent kan påverka din utveckling och progression. Du kommer att kunna få ta del av detta vid en eventuell intervju.

Välkommen med din ansökan snarast, vi går igenom ansökningar löpande. Vi ber dig att bifoga såväl CV, personligt brev som examensbevis alternativt kursutdrag i din ansökan.

Om företaget

Shaya Solutions är en konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik där människor och relationsbyggande står i centrum. Shaya Solutions är ett av Sveriges starkaste bolag på att sälja in konsulttjänster och möta kundernas konsultbehov.

Vår absoluta styrka ligger på kund- och beställarcentricitet genom en stark relationsbyggnad över lång tid. Det innebär att vi är genuint intresserade av försäljning, teknik och leveranser i kombination med hur våra relationer utvecklas med våra kunder, konsulter och partners - över såväl kort som lång tid.

Besök oss gärna på vår hemsida för mer information om bolaget: www.shayasolutions.com (http://www.shayasolutions.com)

Vänliga hälsningar,
Teamet på Shaya Solutions

Annons- och telefonförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Juriststudent för deltidsjobb, Stockholm

Biträdande jurist
Läs mer Sep 24
Är du en juriststudent som parallellt med studierna vill jobba deltid? Är du driven, kommunikativ och hjälpsam som person?

Om jobbet

Till Shaya Solutions söker vi nu en person som på deltid vill vara med och bidra till verksamheten genom att varva kvalificerade uppgifter med administrativa arbetsuppgifter. Deltidsjobbet är brett där du kommer att komma i kontakt med exempelvis avtalsjuridik såväl som handläggande textredigeringar.

Jobbet innebär att vara en del av teamet på Shaya Solutions där det innebär att såväl ringa och prata med kandidater och konsulter som till exempel att handlägga våra kunders kompetensbehov, administrera kandidaters CV:n osv..

Infasningen i rollen, sker stödet och support av såväl bolagsjurist som VD på Shaya Solutions.

Vem är du?

För att vara aktuell för tjänsten så föredrar vi om du är nyexaminerad jurist. Det är viktigt att du är du är driven och har rätt mindset när det gäller att samarbeta i team samt att jobba i ett start-up.

Välkommen med din ansökan snarast, vi går igenom ansökningar löpande. Vi ber dig att bifoga såväl CV, personligt brev som kursutdrag i din ansökan.

Om företaget

Shaya Solutions är en konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik där människor och relationsbyggande står i centrum. Shaya Solutions är ett av Sveriges starkaste bolag på att sälja in konsulttjänster och möta kundernas konsultbehov.

Vår absoluta styrka ligger på kund- och beställarcentricitet genom en stark relationsbyggnad över lång tid. Det innebär att vi är genuint intresserade av försäljning, teknik och leveranser i kombination med hur våra relationer utvecklas med våra kunder, konsulter och partners - över såväl kort som lång tid.

Besök oss gärna på vår hemsida för mer information om bolaget: www.shayasolutions.com (http://www.shayasolutions.com)

Vänliga hälsningar,
Teamet på Shaya Solutions

Annons- och telefonförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Nyexaminerad jurist med intresse för människor, affärer och relationer, ...

Affärsjurist
Läs mer Sep 24
Är du en nyexaminerad alternativt junior jurist som är driven, kommunikativ och hjälpsam som person? Gillar du att med juridiken som bas, kombinera andra arbetsuppgifter som är affärs- samt kompetensrelaterade?

Om jobbet

Till Shaya Solutions söker vi nu en person på heltid vill vara med och bidra till verksamheten inom affärsutveckling, konsultanskaffning samt intern affärsadministration.

Rollen konkret går ut på att tillsammans med verksamheten hantera olika kunders kompetensbehov. Detta varvas med avtalsjuridik där de olika avtalen varierar mot respektive kund. ABK09 är exempelvis ett vanligt förekommande i avtalsjuridiken.

ABK 09 omfattar allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. ABK 09 kan användas inom alla teknikområden, från inledande skeden på idéstadiet till avslutande detaljprojektering under utförandeskedet. Bestämmelserna är utarbetade och antagna av branschorganisationen Byggandets Kontraktskommitté.

Jobbet innebär att vara en del av teamet på Shaya Solutions där det till exempel innebär att såväl ringa och prata med kunder, kandidater och konsulter som till exempel att handlägga kompetensbehov, administrera kandidaters CV:n, samt vara delaktig i offertförfarandet gentemot kunder i anbud samt i ramavtalsupphandlingar.

Infasningen i rollen, sker stödet och support av såväl bolagsjurist som VD på Shaya Solutions.

Vem är du?

För att vara aktuell för tjänsten så föredrar vi om du är nyexaminerad jurist. Det är viktigt att du är du är driven och har rätt mindset när det gäller att samarbeta i team samt att jobba i ett start-up.

Observera att denna roll inte passar för en jurist som enbart vill jobba med juridiken. Detta blir en bred roll där du blandar affärsjuridik, med affärsutveckling och administration.

Utan denna roll passar den jurist som vill verka brett inom affärsområdet men ha juridiken som bas. Detta är helt och hållet kopplat till din respektive bolagets utveckling inom de olika delarna av verksamheten.

Inom bolaget finns definierade processer, roller och karriärvägar där du tydligt och transparent kan påverka din utveckling och progression. Du kommer att kunna få ta del av detta vid en eventuell intervju.

Välkommen med din ansökan snarast, vi går igenom ansökningar löpande. Vi ber dig att bifoga såväl CV, personligt brev som examensbevis alternativt kursutdrag i din ansökan.

Om företaget

Shaya Solutions är en konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik där människor och relationsbyggande står i centrum. Shaya Solutions är ett av Sveriges starkaste bolag på att sälja in konsulttjänster och möta kundernas konsultbehov.

Vår absoluta styrka ligger på kund- och beställarcentricitet genom en stark relationsbyggnad över lång tid. Det innebär att vi är genuint intresserade av försäljning, teknik och leveranser i kombination med hur våra relationer utvecklas med våra kunder, konsulter och partners - över såväl kort som lång tid.

Besök oss gärna på vår hemsida för mer information om bolaget: www.shayasolutions.com (http://www.shayasolutions.com)

Vänliga hälsningar,
Teamet på Shaya Solutions

Annons- och telefonförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Juriststudent för deltidsjobb, Stockholm

Biträdande jurist
Läs mer Sep 24
Är du en juriststudent som parallellt med studierna vill jobba deltid? Är du driven, kommunikativ och hjälpsam som person?

Om jobbet

Till Shaya Solutions söker vi nu en person som på deltid vill vara med och bidra till verksamheten genom att varva kvalificerade uppgifter med administrativa arbetsuppgifter. Deltidsjobbet är brett där du kommer att komma i kontakt med exempelvis avtalsjuridik såväl som handläggande textredigeringar.

Jobbet innebär att vara en del av teamet på Shaya Solutions där det innebär att såväl ringa och prata med kandidater och konsulter som till exempel att handlägga våra kunders kompetensbehov, administrera kandidaters CV:n osv..

Infasningen i rollen, sker stödet och support av såväl bolagsjurist som VD på Shaya Solutions.

Vem är du?

För att vara aktuell för tjänsten så föredrar vi om du är nyexaminerad jurist. Det är viktigt att du är du är driven och har rätt mindset när det gäller att samarbeta i team samt att jobba i ett start-up.

Välkommen med din ansökan snarast, vi går igenom ansökningar löpande. Vi ber dig att bifoga såväl CV, personligt brev som kursutdrag i din ansökan.

Om företaget

Shaya Solutions är en konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik där människor och relationsbyggande står i centrum. Shaya Solutions är ett av Sveriges starkaste bolag på att sälja in konsulttjänster och möta kundernas konsultbehov.

Vår absoluta styrka ligger på kund- och beställarcentricitet genom en stark relationsbyggnad över lång tid. Det innebär att vi är genuint intresserade av försäljning, teknik och leveranser i kombination med hur våra relationer utvecklas med våra kunder, konsulter och partners - över såväl kort som lång tid.

Besök oss gärna på vår hemsida för mer information om bolaget: www.shayasolutions.com (http://www.shayasolutions.com)

Vänliga hälsningar,
Teamet på Shaya Solutions

Annons- och telefonförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Nyexaminerad jurist med intresse för människor, affärer och relationer, ...

Affärsjurist
Läs mer Sep 22
Är du en nyexaminerad alternativt junior jurist som är driven, kommunikativ och hjälpsam som person? Gillar du att med juridiken som bas, kombinera andra arbetsuppgifter som är affärs- samt kompetensrelaterade?

Om jobbet

Till Shaya Solutions söker vi nu en person på heltid vill vara med och bidra till verksamheten inom affärsutveckling, konsultanskaffning samt intern affärsadministration.

Rollen konkret går ut på att tillsammans med verksamheten hantera olika kunders kompetensbehov. Detta varvas med avtalsjuridik där de olika avtalen varierar mot respektive kund. ABK09 är exempelvis ett vanligt förekommande i avtalsjuridiken.

ABK 09 omfattar allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. ABK 09 kan användas inom alla teknikområden, från inledande skeden på idéstadiet till avslutande detaljprojektering under utförandeskedet. Bestämmelserna är utarbetade och antagna av branschorganisationen Byggandets Kontraktskommitté.

Jobbet innebär att vara en del av teamet på Shaya Solutions där det till exempel innebär att såväl ringa och prata med kunder, kandidater och konsulter som till exempel att handlägga kompetensbehov, administrera kandidaters CV:n, samt vara delaktig i offertförfarandet gentemot kunder i anbud samt i ramavtalsupphandlingar.

Infasningen i rollen, sker stödet och support av såväl bolagsjurist som VD på Shaya Solutions.

Vem är du?

För att vara aktuell för tjänsten så föredrar vi om du är nyexaminerad jurist. Det är viktigt att du är du är driven och har rätt mindset när det gäller att samarbeta i team samt att jobba i ett start-up.

Observera att denna roll inte passar för en jurist som enbart vill jobba med juridiken. Detta blir en bred roll där du blandar affärsjuridik, med affärsutveckling och administration.

Utan denna roll passar den jurist som vill verka brett inom affärsområdet men ha juridiken som bas. Detta är helt och hållet kopplat till din respektive bolagets utveckling inom de olika delarna av verksamheten.

Inom bolaget finns definierade processer, roller och karriärvägar där du tydligt och transparent kan påverka din utveckling och progression. Du kommer att kunna få ta del av detta vid en eventuell intervju.

Välkommen med din ansökan snarast, vi går igenom ansökningar löpande. Vi ber dig att bifoga såväl CV, personligt brev som examensbevis alternativt kursutdrag i din ansökan.

Om företaget

Shaya Solutions är en konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik där människor och relationsbyggande står i centrum. Shaya Solutions är ett av Sveriges starkaste bolag på att sälja in konsulttjänster och möta kundernas konsultbehov.

Vår absoluta styrka ligger på kund- och beställarcentricitet genom en stark relationsbyggnad över lång tid. Det innebär att vi är genuint intresserade av försäljning, teknik och leveranser i kombination med hur våra relationer utvecklas med våra kunder, konsulter och partners - över såväl kort som lång tid.

Besök oss gärna på vår hemsida för mer information om bolaget: www.shayasolutions.com (http://www.shayasolutions.com)

Vänliga hälsningar,
Teamet på Shaya Solutions

Annons- och telefonförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Juriststudent för deltidsjobb, Stockholm

Biträdande jurist
Läs mer Sep 22
Är du en juriststudent som parallellt med studierna vill jobba deltid? Är du driven, kommunikativ och hjälpsam som person?

Om jobbet

Till Shaya Solutions söker vi nu en person som på deltid vill vara med och bidra till verksamheten genom att varva kvalificerade uppgifter med administrativa arbetsuppgifter. Deltidsjobbet är brett där du kommer att komma i kontakt med exempelvis avtalsjuridik såväl som handläggande textredigeringar.

Jobbet innebär att vara en del av teamet på Shaya Solutions där det innebär att såväl ringa och prata med kandidater och konsulter som till exempel att handlägga våra kunders kompetensbehov, administrera kandidaters CV:n osv..

Infasningen i rollen, sker stödet och support av såväl bolagsjurist som VD på Shaya Solutions.

Vem är du?

För att vara aktuell för tjänsten så föredrar vi om du är nyexaminerad jurist. Det är viktigt att du är du är driven och har rätt mindset när det gäller att samarbeta i team samt att jobba i ett start-up.

Välkommen med din ansökan snarast, vi går igenom ansökningar löpande. Vi ber dig att bifoga såväl CV, personligt brev som kursutdrag i din ansökan.

Om företaget

Shaya Solutions är en konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik där människor och relationsbyggande står i centrum. Shaya Solutions är ett av Sveriges starkaste bolag på att sälja in konsulttjänster och möta kundernas konsultbehov.

Vår absoluta styrka ligger på kund- och beställarcentricitet genom en stark relationsbyggnad över lång tid. Det innebär att vi är genuint intresserade av försäljning, teknik och leveranser i kombination med hur våra relationer utvecklas med våra kunder, konsulter och partners - över såväl kort som lång tid.

Besök oss gärna på vår hemsida för mer information om bolaget: www.shayasolutions.com (http://www.shayasolutions.com)

Vänliga hälsningar,
Teamet på Shaya Solutions

Annons- och telefonförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Juriststudent för deltidsjobb, Stockholm

Biträdande jurist
Läs mer Sep 20
Är du en juriststudent som parallellt med studierna vill jobba deltid? Är du driven, kommunikativ och hjälpsam som person?

Om jobbet

Till Shaya Solutions söker vi nu en person som på deltid vill vara med och bidra till verksamheten genom att varva kvalificerade uppgifter med administrativa arbetsuppgifter. Deltidsjobbet är brett där du kommer att komma i kontakt med exempelvis avtalsjuridik såväl som handläggande textredigeringar.

Jobbet innebär att vara en del av teamet på Shaya Solutions där det innebär att såväl ringa och prata med kandidater och konsulter som till exempel att handlägga våra kunders kompetensbehov, administrera kandidaters CV:n osv..

Infasningen i rollen, sker stödet och support av såväl bolagsjurist som VD på Shaya Solutions.

Vem är du?

För att vara aktuell för tjänsten så föredrar vi om du är nyexaminerad jurist. Det är viktigt att du är du är driven och har rätt mindset när det gäller att samarbeta i team samt att jobba i ett start-up.

Välkommen med din ansökan snarast, vi går igenom ansökningar löpande. Vi ber dig att bifoga såväl CV, personligt brev som kursutdrag i din ansökan.

Om företaget

Shaya Solutions är en konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik där människor och relationsbyggande står i centrum. Shaya Solutions är ett av Sveriges starkaste bolag på att sälja in konsulttjänster och möta kundernas konsultbehov.

Vår absoluta styrka ligger på kund- och beställarcentricitet genom en stark relationsbyggnad över lång tid. Det innebär att vi är genuint intresserade av försäljning, teknik och leveranser i kombination med hur våra relationer utvecklas med våra kunder, konsulter och partners - över såväl kort som lång tid.

Besök oss gärna på vår hemsida för mer information om bolaget: www.shayasolutions.com (http://www.shayasolutions.com)

Vänliga hälsningar,
Teamet på Shaya Solutions

Annons- och telefonförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Nyexaminerad jurist med intresse för människor, affärer och relationer, ...

Affärsjurist
Läs mer Sep 20
Är du en nyexaminerad alternativt junior jurist som är driven, kommunikativ och hjälpsam som person? Gillar du att med juridiken som bas, kombinera andra arbetsuppgifter som är affärs- samt kompetensrelaterade?

Om jobbet

Till Shaya Solutions söker vi nu en person på heltid vill vara med och bidra till verksamheten inom affärsutveckling, konsultanskaffning samt intern affärsadministration.

Rollen konkret går ut på att tillsammans med verksamheten hantera olika kunders kompetensbehov. Detta varvas med avtalsjuridik där de olika avtalen varierar mot respektive kund. ABK09 är exempelvis ett vanligt förekommande i avtalsjuridiken.

ABK 09 omfattar allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. ABK 09 kan användas inom alla teknikområden, från inledande skeden på idéstadiet till avslutande detaljprojektering under utförandeskedet. Bestämmelserna är utarbetade och antagna av branschorganisationen Byggandets Kontraktskommitté.

Jobbet innebär att vara en del av teamet på Shaya Solutions där det till exempel innebär att såväl ringa och prata med kunder, kandidater och konsulter som till exempel att handlägga kompetensbehov, administrera kandidaters CV:n, samt vara delaktig i offertförfarandet gentemot kunder i anbud samt i ramavtalsupphandlingar.

Infasningen i rollen, sker stödet och support av såväl bolagsjurist som VD på Shaya Solutions.

Vem är du?

För att vara aktuell för tjänsten så föredrar vi om du är nyexaminerad jurist. Det är viktigt att du är du är driven och har rätt mindset när det gäller att samarbeta i team samt att jobba i ett start-up.

Observera att denna roll inte passar för en jurist som enbart vill jobba med juridiken. Detta blir en bred roll där du blandar affärsjuridik, med affärsutveckling och administration.

Utan denna roll passar den jurist som vill verka brett inom affärsområdet men ha juridiken som bas. Detta är helt och hållet kopplat till din respektive bolagets utveckling inom de olika delarna av verksamheten.

Inom bolaget finns definierade processer, roller och karriärvägar där du tydligt och transparent kan påverka din utveckling och progression. Du kommer att kunna få ta del av detta vid en eventuell intervju.

Välkommen med din ansökan snarast, vi går igenom ansökningar löpande. Vi ber dig att bifoga såväl CV, personligt brev som examensbevis alternativt kursutdrag i din ansökan.

Om företaget

Shaya Solutions är en konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik där människor och relationsbyggande står i centrum. Shaya Solutions är ett av Sveriges starkaste bolag på att sälja in konsulttjänster och möta kundernas konsultbehov.

Vår absoluta styrka ligger på kund- och beställarcentricitet genom en stark relationsbyggnad över lång tid. Det innebär att vi är genuint intresserade av försäljning, teknik och leveranser i kombination med hur våra relationer utvecklas med våra kunder, konsulter och partners - över såväl kort som lång tid.

Besök oss gärna på vår hemsida för mer information om bolaget: www.shayasolutions.com (http://www.shayasolutions.com)

Vänliga hälsningar,
Teamet på Shaya Solutions

Annons- och telefonförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Nyexaminerad jurist med intresse för människor, affärer och relationer, ...

Affärsjurist
Läs mer Sep 20
Är du en nyexaminerad alternativt junior jurist som är driven, kommunikativ och hjälpsam som person? Gillar du att med juridiken som bas, kombinera andra arbetsuppgifter som är affärs- samt kompetensrelaterade?

Om jobbet

Till Shaya Solutions söker vi nu en person på heltid vill vara med och bidra till verksamheten inom affärsutveckling, konsultanskaffning samt intern affärsadministration.

Rollen konkret går ut på att tillsammans med verksamheten hantera olika kunders kompetensbehov. Detta varvas med avtalsjuridik där de olika avtalen varierar mot respektive kund. ABK09 är exempelvis ett vanligt förekommande i avtalsjuridiken.

ABK 09 omfattar allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. ABK 09 kan användas inom alla teknikområden, från inledande skeden på idéstadiet till avslutande detaljprojektering under utförandeskedet. Bestämmelserna är utarbetade och antagna av branschorganisationen Byggandets Kontraktskommitté.

Jobbet innebär att vara en del av teamet på Shaya Solutions där det till exempel innebär att såväl ringa och prata med kunder, kandidater och konsulter som till exempel att handlägga rekryteringsannonser, administrera kandidaters CV:n, samt vara delaktig i offertförfarandet gentemot kunder i anbud samt i ramavtalsupphandlingar.

Infasningen i rollen, sker stödet och support av såväl bolagsjurist som VD på Shaya Solutions.

Vem är du?

För att vara aktuell för tjänsten så föredrar vi om du är nyexaminerad jurist. Det är viktigt att du är du är driven och har rätt mindset när det gäller att samarbeta i team samt att jobba i ett start-up.

Observera att denna roll inte passar för en jurist som enbart vill jobba med juridiken. Detta blir en bred roll där du blandar affärsjuridik, med affärsutveckling och administration.

Utan denna roll passar den jurist som vill verka brett inom affärsområdet men ha juridiken som bas. Detta är helt och hållet kopplat till din respektive bolagets utveckling inom de olika delarna av verksamheten.

Inom bolaget finns definierade processer, roller och karriärvägar där du tydligt och transparent kan påverka din utveckling och progression. Du kommer att kunna få ta del av detta vid en eventuell intervju.

Välkommen med din ansökan snarast, vi går igenom ansökningar löpande. Vi ber dig att bifoga såväl CV, personligt brev som examensbevis alternativt kursutdrag i din ansökan.

Om företaget

Shaya Solutions är en konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik där människor och relationsbyggande står i centrum. Shaya Solutions är ett av Sveriges starkaste bolag på att sälja in konsulttjänster och möta kundernas konsultbehov.

Vår absoluta styrka ligger på kund- och beställarcentricitet genom en stark relationsbyggnad över lång tid. Det innebär att vi är genuint intresserade av försäljning, teknik och leveranser i kombination med hur våra relationer utvecklas med våra kunder, konsulter och partners - över såväl kort som lång tid.

Besök oss gärna på vår hemsida för mer information om bolaget: www.shayasolutions.com (http://www.shayasolutions.com)

Vänliga hälsningar,
Teamet på Shaya Solutions

Annons- och telefonförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Projektledare Elkraft, Stockholm

Civilingenjör, elkraft
Läs mer Jul 15
Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: Ca. 18 månader
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Omfattning: 100%


Uppdragsbeskrivning

Uppdraget omfattar att vara projektledare för FACTS (Seriekompensering och SVS) stationsprojekt. Då konsulten ska arbeta i en linjeroll går det inte att på förhand fastställa vilka stationsprojekt arbetet avser. Även andra linjearbetsuppgifter kan bli aktuella.

Projektledaren är ansvarig för att driva mot projektets mål inom given tids- och kostnadsram. Utifrån projektdirektivet ska projektledaren ta fram en projektplan som sedan projektet ska följa.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

- planera projektarbetet
- med hjälp av stöd från Inköpsenheten upphandla projektets entreprenader
- styra de teknik- och stödresurser som tilldelats projektet som består av Svenska kraftnäts interna resurser och konsulter
- ansvara för elsäkerhet, arbetsmiljö och miljöprojektet, där det ingår att vara BAS-P fram till tecknat kontrakt, i vissa fall även under entreprenadskedet. Under hela projektets genomförande ansvara för det elsäkerhetsarbete, arbetsmiljöarbete och miljöarbete som åligger beställaren. Konsulten kommer att få delegerat arbetsmiljöansvar och elsäkerhetsansvar
- driva projektmöten, byggmöten och teknikmöten. I de fall projektresurser driver egna möten ska projektledaren följa upp dessa möten.
- hantera risker i projektet enligt Svenska kraftnäts rutiner
- ta fram beslutsunderlag
- följa upp och kvalitetsgranska i projektet ingående entreprenaders leveranser
- rapportera progress, avvikelse mot tid, kostnad och uppdrag månadsvis och kvartalsvis via statursrapportering samt i UBW (fd Agresso) och till huvudprojektledaren
- lämna över projektet till förvaltning
- avveckla och utvärdera projektet


Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

- Det skall framgå av CV att konsulten har relevant akademisk ingenjörsexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
- Konsulten skall ha genomgått ESA-utbildning enligt branschpraxis, lägst ESA instruerad. Kursintyg skall bifogas anbudet och måste vara giltigt. Alternativt skall kurs vara inplanerad och genomförd senast 2 månader efter uppdragsstart, detta skall styrkas genom att en bokningsbekräftelse bifogas till anbudet.
- Konsulten skall ha gått en BAS-P och BAS-U kurs under de senaste åren. Kursintyg skall bifogas anbudet och får inte vara äldre än tre år räknat från sista anbudsdag. Alternativt skall kurs vara inplanerad och genomförd senast 2 månader efter uppdragsstart, detta skall styrkas genom att en bokningsbekräftelse bifogas till anbudet.
- Det skall framgå av CV att konsulten har utbildning i entreprenadjuridik (t.ex. AB 04, ABT 06 eller AMA). Alternativt skall kurs vara inplanerad och genomförd senast 2 månader efter uppdragsstart, detta skall styrkas genom att en bokningsbekräftelse bifogas till anbudet.


Kompetens och Erfarenhet

- Konsulten skall behärska svenska och engelska i tal och skrift.
- Det skall framgå av CV att konsulten har minst 10 års arbetslivserfarenhet av att självständigt, på beställarsidan eller på leverantörssidan, ha ansvarat för projekt eller delprojekt för stationer med spänningsnivå om minst 130 kV. Konsulten skall ha haft tydligt ansvar för budget (t ex ekonomiskt prognosarbete), tidplan, riskhantering och projektteam. Referensuppdrag som styrker att kravet uppfylls krävs.
- Det skall framgå av CV att konsulten har minst 10 års arbetslivserfarenhet av HVDC- eller FACTS-projekt.
- Konsulten skall ha arbetslivserfarenhet av att i rollen som projektledare tillämpa entreprenadjuridik (t.ex. AB 04, ABT 06 eller AMA).
- Konsulten skall i rollen som projektledare ha arbetslivserfarenhet av att styrning och uppföljning av arbetsmiljö, miljö, (el-)säkerhet och kvalitet. _______________________


Hur du kommer vidare

- Sök uppdraget genom denna annons
- Lägg in ett CV i word-format
- Vi återkopplar om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar
från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss genom att svara på bekräftande mailutskicket i samband med din ansökan.


På uppmaning från beställare/slutkunder vill de inte att vi lämnar ut information om dem. En annan anledning är att Shaya Solutions lägger stor mängd tid som man på förhand inte får betalt för såvida inte uppdraget tillsätts, och därav kan vara återhållsamma med informationsdelningen av naturliga skäl.

Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag på 13 orter i Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Teamets motto är Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Säljare med hjärta för relationer och människor, Stockholm

Account manager
Läs mer Nov 23
Blir du lycklig av att möta människor? Är relationer viktigt för dig?

För Shaya Solutions så är en bra säljare en person som genuint brinner för kundbehovet och kundvärdet i kombination med de tjänster som denne säljer. Det måste finnas en enorm portion intresse av att skapa värde först och främst - som i sin tur genererar resultat.

Om vi som team fokuserar på att skapa mervärde för våra kunder. Om vi fokuserar på de aktiviteter vi satt upp i hur vi driver försäljningen och bolaget. Om vi gör det på daglig basis, på veckobasis, på månadsbasis - då är det en garanti att vi på kvartals-, halvårs- och årsbasis levererar Sveriges såväl bästa tjänster som resultat.

Om jobbet

Till Shaya Solutions söker vi nu en person på heltid vill vara med och bidra till verksamheten som säljare inom konsulttjänster. Du kommer att jobba i det interna teamet och beröra hela verksamheten. Det blir en mångfatterad roll där du är med inom hela bolagets interna processer och försäljningsprocesser. Har du inte en bakgrund inom just vårt område så blir det viktigt att du har rätt personlighet och har förmåga och intresse att lära dig - för du kommer då att bli skolad hos oss till en viss nivå. Resten blir upp till dig givet ditt intresse för området.

Uppdragsbeskrivning

Arbetsuppgifterna innebär samordning och förberedelse inför säljaktiviteter tillsammans med vd och grundaren för bolaget. Det innebär allt ifrån "kalla samtal" (nykundsbearbetning) till varma samtal (befintliga beställare).

Säljrollen är inte bara sälj. Du kommer att följa och förstå hur försäljningen kopplar till verksamhetens strategiska mål där kundutveckling blir en naturlig del av verksamheten. Beroende på din personlighet så finns stora utvecklingsmöjligheter om du axlar rollen rätt. Det är därför viktigt att du har intresse för ordning, reda och struktur i kombination med att ha en stark drivkraft.

Läs därför mer ingående på hemsidan för att få grepp om verksamheten, www.shayasolutions.com (http://www.shayasolutions.com).

Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

- Hjärta för försäljning i kombination med relationsbyggande.
- Flytande i svenska samt engelska i både tal och skrift - på en professionell nivå. Professionell nivå i tal och skrift innebär att du har förmåga att vara vältalig och ha ett gott ordförråd.
- Uppfylls ovan, och du har rätt inställning och personlighet, så går det att komma rätt långt om du är snabblärd inom de områden du anser sakna kompetens.


Annat

Nedanstående personliga egenskaper säkerställs via referenser och vid eventuell intervju.

- God samarbetsförmåga och initiativförmåga
- Utåtriktad och tydlig i sin kommunikation
- Ödmjuk och ha lätt för att skapa förtroende
- Arbetar självständigt och målinriktat
- Fallenhet för administrativa arbetsuppgifter
- Strukturerad och driven
- Förmåga att jobba i grupp


______________________

Hur du kommer vidare

- Sök jobbet genom denna annons
- Vi återkopplar om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis inom 5 arbetsdagar. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss. och följ upp


Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Vi sitter idag på Tegelbacken 4A i centrala Stockholm och kommer att flytta till Odenplan i januari.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Säljare med hjärta för relationer och människor, Stockholm

Utesäljare
Läs mer Nov 23
Blir du lycklig av att möta människor? Är relationer viktigt för dig?

För Shaya Solutions så är en bra säljare en person som genuint brinner för kundbehovet och kundvärdet i kombination med de tjänster som denne säljer. Det måste finnas en enorm portion intresse av att skapa värde först och främst - som i sin tur genererar resultat.

Om vi som team fokuserar på att skapa mervärde för våra kunder. Om vi fokuserar på de aktiviteter vi satt upp i hur vi driver försäljningen och bolaget. Om vi gör det på daglig basis, på veckobasis, på månadsbasis - då är det en garanti att vi på kvartals-, halvårs- och årsbasis levererar Sveriges såväl bästa tjänster som resultat.

Om jobbet

Till Shaya Solutions söker vi nu en person på heltid vill vara med och bidra till verksamheten som säljare inom konsulttjänster. Du kommer att jobba i det interna teamet och beröra hela verksamheten. Det blir en mångfatterad roll där du är med inom hela bolagets interna processer och försäljningsprocesser. Har du inte en bakgrund inom just vårt område så blir det viktigt att du har rätt personlighet och har förmåga och intresse att lära dig - för du kommer då att bli skolad hos oss till en viss nivå. Resten blir upp till dig givet ditt intresse för området.

Uppdragsbeskrivning

Arbetsuppgifterna innebär samordning och förberedelse inför säljaktiviteter tillsammans med vd och grundaren för bolaget. Det innebär allt ifrån "kalla samtal" (nykundsbearbetning) till varma samtal (befintliga beställare).

Säljrollen är inte bara sälj. Du kommer att följa och förstå hur försäljningen kopplar till verksamhetens strategiska mål där kundutveckling blir en naturlig del av verksamheten. Beroende på din personlighet så finns stora utvecklingsmöjligheter om du axlar rollen rätt. Det är därför viktigt att du har intresse för ordning, reda och struktur i kombination med att ha en stark drivkraft.

Läs därför mer ingående på hemsidan för att få grepp om verksamheten, www.shayasolutions.com (http://www.shayasolutions.com).

Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

- Hjärta för försäljning i kombination med relationsbyggande.
- Flytande i svenska samt engelska i både tal och skrift - på en professionell nivå. Professionell nivå i tal och skrift innebär att du har förmåga att vara vältalig och ha ett gott ordförråd.
- Uppfylls ovan, och du har rätt inställning och personlighet, så går det att komma rätt långt om du är snabblärd inom de områden du anser sakna kompetens.


Annat

Nedanstående personliga egenskaper säkerställs via referenser och vid eventuell intervju.

- God samarbetsförmåga och initiativförmåga
- Utåtriktad och tydlig i sin kommunikation
- Ödmjuk och ha lätt för att skapa förtroende
- Arbetar självständigt och målinriktat
- Fallenhet för administrativa arbetsuppgifter
- Strukturerad och driven
- Förmåga att jobba i grupp


______________________

Hur du kommer vidare

- Sök jobbet genom denna annons
- Vi återkopplar om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis inom 5 arbetsdagar. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss. och följ upp


Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Vi sitter idag på Tegelbacken 4A i centrala Stockholm och kommer att flytta till Odenplan i januari.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Handläggare med erfarenhet av att arbeta med miljö/hållbarhet inom infra...

Stadsbyggnadschef
Läs mer Nov 30
Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: Ca. x månader
- Uppdragsstart: Enligt ök.
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Omfattning: 100%
- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.


Arbetsbeskrivning
I din roll som Handläggare hållbarhetsstyrning kommer du att bistå de hållbarhetshandläggare som redan finns i projektet.

Arbetsuppgifter:

- Avstegshantering från byggvarubedömningen samt kontakt med leverantörer.
- Sociala risker. Uppföljande arbete gällande sociala risker utifrån riskanalys, prioriterade produkter.
- Kravhantering.
- Granskning av förfrågningsunderlag avseende kravställning hållbarhet och klimatkrav.
- Ceequal, uppföljning enligt hållbarhetssystemet inom samtliga entreprenader.


Samtliga arbetsuppgifter genomförs i samverkan med övriga pågående projekt, vilket därmed omfattar medverkande på övergripande möten.

I uppdraget som Handläggare hållbarhetsstyrning förväntas du arbeta självständigt men också i dialog med övriga i projektet och med de intressenter och myndigheter som berörs.

Du förväntas medverka vid förvaltningsgemensamma konferenser och genomgå de utbildningar som bedöms som obligatoriska för genomförande av uppdraget.

Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):
- Utbildning inom miljö eller annan motsvarande utbildning eller erfarenhet som bedöms som likvärdig.
- Minst 10 års erfarenhet av att arbeta med miljö/hållbarhet inom infrastrukturprojekt.
- Erfarenhet av arbete med CEEQual från minst ett projekt.
- Haft ledande roll i arbete med hållbarhet inom infrastrukturprojekt under projekteringen och byggfasen.
- Erfarenhet av planläggning och tillstånd för infrastrukturprojekt från minst ett projekt.Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):
- Minst två Miljöutredningar för infrastrukturprojekt i storstadsmiljö.

______________________

Hur du kommer vidare

- Sök uppdraget genom denna annons
- I ansökan anger du ett kravställt timpris
- Lägg in ett CV på svenska i word-format
- Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.


Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Utvecklare (Cobol, EZT, JCL), Stockholm

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Dec 2
Nytt
About the assignment:

- Location: Stockholm
- Duration: 7 months
- Start: TBD
- Apply: as soon as possible
- Extent: 100%
- Please note that the mandatory requirements have to be met in full in order for us to present your profile to our Customer.


Description

As a Cobol developer your primary work would be to develop and maintain one of the important systems used for tax reporting and a financial accounting platform. You work in an agile team and in close collaboration with stakeholders, where customers' and stakeholder’s requirement are in focus.

The ambition is that you develop your skills and learn their processes and business, together with an agile way of working, which is based on SAFe framework. Your primary day to day work would be analysis of the work items in the development backlog, programming and testing. The team consists of about 15 Cobol/DB2 developers with some of the sharpest COBOL, DB2 developers in Sweden.

Mandatory competence and experience:

- Cobol, EZT, JCL.
- Development, maintenance.
- Mainframe, DB2. .
- 5 years of experience as a cobol developer


Preferred personal qualities:

To thrive and succeed in your role, you would need to be customer and business-oriented and enjoy working in teams. You are committed and work in a structured way, with a good delivery skill. You are positive and clear in your communication and are happy to share your knowledge. You are driven by constantly developing yourself and your way of working.

Good knowledge of Swedish and English language.

______________________

How to proceed with the process

- Apply for the assignment through this ad.
- State your preferred hourly rate in the application.
- Upload your CV in word format.
- We will revert to you if we need further information or clarification regarding your application.
- The Customer usually reverts to us within 10 working days from the last application date. We aim to get back to you promptly with any new information regarding your application or the assignment. If you have not received any information from us within this time frame, please contact us through our platform.


You will be informed about the Customer should you be called to an interview.

About Shaya Solutions

Stockholm based consultancy and competence firm with focused on IT, Management and Technology.

We focus on customer / consultant satisfaction and quality in our services offered throughout Sweden.

Our core values are Humility, Perseverance and Flexibility.

Please do not hesitate to contact us if you have any questions.

We politely decline all contact from ad vendors. Many thanks!

Ansök nu

Teknikstöd till infrastrukturprojekt, Stockholm

Byggnadskonsult
Läs mer Nov 30
Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: Ca. 24 månader
- Uppdragsstart: Enligt ök.
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Omfattning: 100%
- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.


Arbetsbeskrivning
Som teknikstöd kommer du primärt att arbeta inom med teknikstödsarbete samordnat med projektörens plastbaserade teknikorganisation. Organisatorisk hemvist kommer att vara i något av de tre anläggningsdelprojekten men arbetet utförs tillsammans med övriga delprojekts Teknikstöd.

I uppdraget ingår att i samverkan med kundens produktionsorganisation och projektörens platsorganisation under byggskedet med framförhållning se över och vid behov optimera både utförandet och slutprodukten.

Arbetet leds av respektive projekts projektledare projektering. Målet är att hålla nere kostnader och tidsåtgång till en bibehållen (eller bättre) kvalitet. I uppdraget ingår även att granska specifika lösningar, arbeta med erfarenhetsåterföring och medverka i förvaltningens centrala teknikenhets förbättringsprocess, av ex typhandlingar och styrande dokument inför kommande projekt.

Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):
- Civilingenjörsexamen med konstruktionsinriktning.
- Minst 12 års erfarenhet av självständigt konstruktionsarbete i infrastrukturprojekt.
- Minst 12 års erfarenhet av dimensionering av konstruktioner utsatta för dynamiska belastningar


Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):
- Minst 5 års erfarenhet av projektering av byggkonstruktioner i tunnlar.
- Minst 10 års erfarenhet av dimensionering av betongkonstruktioner.
- Minst 10 års erfarenhet av dimensionering av stålkonstruktioner.


______________________

Hur du kommer vidare

- Sök uppdraget genom denna annons
- I ansökan anger du ett kravställt timpris
- Lägg in ett CV på svenska i word-format
- Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.


Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu

ITC engineer with experience of SME on Windows and Linux, Stockholm

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Dec 2
Nytt
Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: Ca. 3 månader
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Omfattning: 100%
- OBS! Det är viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.


Uppdragsbeskrivning

The client is now looking for a ITC engineer - Windows and Linux SME. The project is to onboard a set of applications (around 15) to our existing Micro Focus ArcSight LMS OnPrem solution. The log sources are located in the “GICs”. This setup should be a separate “tenant”, i.e. not mingled with the “Group IT” sources and possible for “BDGS resources” to receive (and possibly even set up) reports as they need.

Throughout it’s important that the number one “offer” is an onboarding onto existing functionalities in the LMS platform, if BDGS have any extra functions they need/want they will have to wait for them to be introduced in the platform.

Work tasks:

- A POC to show e2e flow connected to the current LMS “test”-storage.
- Set up firewall rules (order in OMS)
- Set up ArchSight to collect the logs
- Deploy agent to the BDGS sources for the POC (maximum 2 sources)
- Set up ArchSight Loggers
- Set up storage
- Deploy agents (this may be done by BDGS resources) guestimate 70 sources
- Connect to ArchSight MC
- Set up initial reporting to BDGS
- Handover to Operations
- ORR and Ericsson requirements
- Any HCL requirements
- ARB and/or ITSAC approval


Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

- SME on Windows and Linux
- Experience with Log mgmt. solutions
- Worked with BDGS or GIC setups is an advantage
- Can work as a technician” for the required installations


Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):

- Experience in working as a Project manager

______________________

Hur du kommer vidare

- Sök uppdraget genom denna annons
- Lägg in ett CV i word-format
- Vi återkopplar om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar
från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss genom att svara på bekräftande mailutskicket i samband med din ansökan.


På uppmaning från beställare/slutkunder vill de inte att vi lämnar ut information om dem. En annan anledning är att Shaya Solutions lägger stor mängd tid som man på förhand inte får betalt för såvida inte uppdraget tillsätts, och därav kan vara återhållsamma med informationsdelningen av naturliga skäl.

Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag på 13 orter i Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Teamets motto är Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Biträdande projektledare med erfarenhet av järnvägsprojekt, Stockholm

Platschef, anläggning
Läs mer Nov 29
Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: Ca. 12 månader
- Uppdragsstart: Enligt ök.
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Omfattning: 100%
- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.


Arbetsbeskrivning
Kunden söker nu en Biträdande projektledare till deras infrastrukturprojekt.

Arbetsuppgifter:

- I detalj granska framtagen projektering och projektera klart bygghandling till utförandeentreprenad.
- Se till att bemanna upp så att projekteringen kan avslutas
- Gå igenom projekteringen så att alla krav är uppfyllda enligt gällande riktlinjer och säkerhetsföreskrifter samt skriva projekteringsintyg
- Dokumentera erforderliga handlingar för leverans och godkännande hos förvaltningen samt förbereda process för framtagande av relationshandlingar
- Driva projekteringsmöten, delprojektmöten, arbetsmöten med kommuner och fastighetsägare samt övriga erforderliga möten
- Ansvara för, följa upp och rapportera projekttidplan, projektekonomi och projektkvalitet


Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):
- Projekt- /Projekteringsledaren ska ha minst 10 års yrkeserfarenhet av anläggningsprojekt.
- Projekt- /Projekteringsledaren ska ha minst 5 års erfarenhet av rollen som projekteringsledare i anläggningsprojekt.
- Projekt- /Projekteringsledaren ska ha högskoleexamen, Civ.ing. eller motsvarande.
- Projekt- /Projekteringsledaren ska ha haft budgetansvar för projekt med en summa på ca 40 miljoner kronor.
- Projekt- /Projekteringsledaren ska ha jobbat på ett entreprenörsföretag mot beställare som är en regional kollektivtrafikmyndighet i minst 4 år.


Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):
- Projekt- /Projekteringsledaren har haft en ledande position i ett järnvägsrelaterat projekt i minst 2 år.
- Projekt- /Projekteringsledaren har minst 1 års erfarenhet som projektör inom anläggning.
- Projekt- /Projekteringsledaren har minst 3 års erfarenhet från organisationer där beställaren har varit en regional kollektivtrafikmyndighet.


______________________

Hur du kommer vidare

- Sök uppdraget genom denna annons
- I ansökan anger du ett kravställt timpris
- Lägg in ett CV på svenska i word-format
- Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.


Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Teknisk projektledare, Stockholm

Projektledare, IT
Läs mer Dec 2
Nytt
Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: ca. x månader
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Uppdragsstart: Enl. ök.
- Omfattning: 100%
- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.


Uppdragsbeskrivning

Kunden söker en Teknisk projektledare för arbete inom ett av deras strategiska program. Du skall ansvara för att driva de tekniska frågorna avseende IT-miljö för att kunna utbyta data med de nordiska systemoperatörerna, informationssäkerhetskrav, tekniska krav i gränssnittet med de system som påverkas av leveranser från programmet.

Du skall även ansvara för övriga infra-strukturella frågorna som rör programmet i relation till kontoret i Köpenhamn för att kunna skicka och ta emot data samt samarbeta runt de gemensamma processer som tas fram i programmet.

Arbete drivs i programmet i tätt samarbete med programledare, test-ledaren, IT-arkitekt samt övriga projektledare.

Du kommer att arbeta tillsammans med interna resurser inom IT och verksamhet samt konsulter. Du är ansvarig för den tekniska framdriften och rapporterar löpande till programledaren. Som stöd har du projektmodellen PPS som i delar är anpassad till behovet. Utöver PPS styrs vi som statligt affärsverk av riktlinjer, anvisningar och instruktioner.

Det kan även bli aktuellt att arbeta med andra utvecklings- och implementeringsprojekt inom divisionens verksamhetsområden. Du kommer att tillhöra avdelningen Strategi och styrning, som är en avdelning på IT-divisionen.

Arbetsuppgifter:

- Du leder arbetet med att ta fram underlag för beslut samt planer för genomförande av aktiviteter som stödjer de behov som identifieras under arbetet för att stödja övriga leveranser i programmet.
- Du samordnar dialogen med IT förvaltningen vid installation av nya lösningar samt påbörjar en förvaltningsetablering
- Du kommer att driva och hålla samman säkerhetsfrågor i samarbete med säkerhetsavdelningen för att programmet och skall efterleva de höga krav på informationssäkerhet som ställs på leveranser
- Du säkerställer koordinering av aktiviteter gentemot intressenter inom organisationen och inom programmet
- Du säkerställer koordinering av aktiviteter gentemot de nordiska organisationerna samt det gemensamma kontoret i Köpenhamn
- Du kommer kunna ta del av tidigare gjort arbete inom området samt gjorda erfarenheter från andra länder i projektarbetet för att kunna utvärdera och implementera bra lösningar.
- IT-projektledare för flera delleveranser inom Infrastruktur-frågor
- Du kommer att rapportera till programledare och styrgrupp
- Du planerar och överför projektets arbetssätt och resultat till IT förvaltningen innan avslut av projektet


Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

- Högskole/universitetsutbildning 120p/180hp inom IT (alternativt motsvarande utbildning eller arbetslivserfarenhet)
- Minst 10 års erfarenhet som Projektledare
- Minst 5 års erfarenhet som Teknisk Projektledare för införande av Infrastrukturella plattformar, applikationsmiljöer och tillhörande arbetssätt
- Minst 5 års erfarenhet att ta fram och dokumentera tekniska lösningar/lösningsarkitektur
- Minst 5 års erfarenhet från arbete med att verkställa verksamhetskrav till IT-stöd i en organisation med förvaltningsstyrning
- Minst 5 års erfarenhet av PPS, PROPS eller liknande som projektstyrningsmodell
- Minst 5 års erfarenhet och kunskap om ramverk tex ITIL och PM3
- Minst 5 års erfarenhet av att driva projekt i komplexa miljöer med höga krav på informationssäkerhet
- Minst 3 års erfarenhet från att jobba med tekniska leveranser mot agila utvecklingsteam
- God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska


Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):

- Erfarenhet av att införa europeiska regelverk inom större organisationer
- Aktuell erfarenhet av verksamheter som arbetar med kraftsystem
- Aktuell erfarenhet av att ha arbetat för en myndighet


Annat

Nedanstående personliga egenskaper säkerställs via referenser och vid eventuell intervju. Kunden förbehåller sig rätten att kontakta egna relevanta referenser (än de som leverantören själv angivit) för att säkerställa uppfyllande av krav.

- Har en professionell och kundorienterad attityd
- Drivande, ansvarstagande och resultatinriktad, med stor förmåga att ta initiativ, analysera och finna lämpliga lösningar
- Har förmåga att snabbt ta till sig ny information och omsätta dessa till konkreta IT-lösningar
- Kan arbeta självständigt med att planera och prioritera sitt arbete - förstår vikten av att hålla ”deadlines”
- En förmåga att lyssna och ta in nya idéer men också en beslutsamhet i att följa upp att de ramverk och standarder som är fastställda används och tillämpas inom organisationen
- Du är en pedagogisk person som kan förmedla ett budskap till intressenter inom både IT och verksamhet
- God samarbetsförmåga och initiativförmåga


______________________

Hur du kommer vidare

- Sök uppdraget genom denna annons
- I ansökan anger du ett kravställt timpris
- Lägg in ett CV i word-format
- Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.


Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Utvecklare (iOS), Stockholm

Applikationsutvecklare/Apputvecklare
Läs mer Nov 29
Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: Ca. 12 månader
- Uppdragsstart: Enligt ök.
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Omfattning: 100%
- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.


Arbetsbeskrivning
Kunden söker nu en iOS-utvecklare med stora kunskaper inom iOS för att vidareutveckla deras appar. Du kommer vara en del av ett etablerat agilt team där det finns roller så som produktägare, scrum master, etc.

Kunskap och erfarenhet av liknande distribuerade miljöer är ett krav. Då teamet består av både iOS- och Android-utvecklare är det starkt meriterande att kunna agera utvecklare för båda plattformarna. Systemutveckling sker i Swift.

Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):
- Minst 5 års arbetslivserfarenhet av utveckling för iOS.
- Mycket god kunskap om Swift och dess ekosystem, minst 3 års arbetslivserfarenhet.
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att arbeta i team med mer än 5 medlemmar.


Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att jobba i automatiserade bygg- och deployment-miljöer. (Bitrise, Jenkins, App Center etc.)
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att arbeta i team med mer än 3 iOS-utvecklare

- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att skriva unit tester.

- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att arbeta i agila team (Scrum, Kanban etc.)

- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att att arbeta med MVVM-arkitektur i iOS.

- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att att arbeta med Coordinator-arkitektur i iOS.


______________________

Hur du kommer vidare

- Sök uppdraget genom denna annons
- I ansökan anger du ett kravställt timpris
- Lägg in ett CV på svenska i word-format
- Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.


Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Integrationsutvecklare med erfarenhet av att jobba med Anypoint Mule

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Nov 30
Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: Ca. 12 månader
- Uppdragsstart: Enligt ök.
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Omfattning: 100%
- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.


Arbetsbeskrivning
Kunden söker nu en utvecklare till deras integrationsplattformsteam. Syftet är att få ett enhetligt arbetssätt för att implementera integrationer genom processer, system och organisation för styrning och kontroll av integrationsarbetet.

Målet för uppdraget är att leverera integrationslösningar som supportar utvecklingsprojektens behov av nya lösningar samt möjligheten att drifta dessa.

Arbetsuppgifter:

- Ta fram design och utveckla integrationslösningar för olika projekt
- I samverkan med utvecklingsprojekten beskriva de informationsobjekt som skall utbytas.
- Identifiera lämpliga överföringsprotokoll
- Ta fram mappningsspecifikation där så krävs.
- Stödja andra utvecklare i utvecklingsarbete av integrationslösningar i MuleSoft-plattformen och MuleSofts API Management.


Till din hjälp finns det tillsammans med teamet befintliga IT- och integrationsarkitekter, kravanalytiker och specialister i respektive utvecklingsprojekt. Teamet rapporterar till den ansvarige Produktägaren som också kommer att styra och prioritera inkommande uppdrag.

Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):
- Högskoleexamen i datorrelaterat område
- Minst 10 års arbetslivserfarenhet med systemutveckling efter examen
- Minst 5 års arbetslivserfarenhet med systemintegration
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att jobba med Anypoint Mule
- Certifierad Mulesoft Certified Developer 4
- Minst 4 års arbetslivserfarenhet av offentlig förvaltning


Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):
- Minst 1 års arbetslivserfarenhet av att jobba med färdtjänst

Önskemål om personliga egenskaper:

- Hög teamkänsla och fungera väldigt väl i olika grupperingar/team.
- Verka för transparens och relationsbyggande inom och utanför teamet.
- God förmåga att, på ett proaktivt sätt, strukturera och organisera som en naturlig del av sitt eget och teamets arbete.
- Självgående, men också kunna avgöra när det är läge att be om hjälp.
- God förmåga att sätta sig in i produktområdets förutsättningar.


______________________

Hur du kommer vidare

- Sök uppdraget genom denna annons
- I ansökan anger du ett kravställt timpris
- Lägg in ett CV på svenska i word-format
- Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.


Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Frontend-utvecklare (jQuery, Bootstrap, SASS/LESS), Stockholm

Frontend-utvecklare
Läs mer Dec 2
Nytt
Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: ca. 12 månader
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Uppdragsstart: Enl. ök.
- Omfattning: 100%
- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.


Bakgrund

Kunden arbetar med att bygga upp och förstärka sin egen förmåga kring IT-systemutveckling och har nu behov av en frontend-utvecklare. Du kommer att komma in i ett skede där mycket är på gång och det finns stora möjligheter att påverka.

Uppdragsbeskrivning

I uppdraget ingår webbutveckling men det är även viktigt att du har ”ett öga för design av webbsidor”. Vi ser gärna att man kommer med egna idéer på förbättringsförslag och design på de sidor man utvecklar och kan anpassa ny funktionalitet efter en befintlig grunddesign utan att behöva en komplett skiss. Det kan till exempel handla om fonter, storlekar, avstånd, färger eller omstrukturering av hela sidor.

- Bygga och förvalta frontend-kod baserat på skisser/UX-design som en backend-utvecklare kan implementera i exempelvis Episerver.
- Hjälpa till att sätta struktur och principer för hur vi jobbar med frontend-utveckling
- Förstå vad våra användare behöver och tillsammans med teamet prioritera vad som ska göras
- Hantera incidenter och bistå i övrigt i förvaltningen


Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

- Högskole-/universitetsutbildning minst 120p inom IT alternativt motsvarande utbildning eller arbetslivserfarenhet
- Minst fyra års erfarenhet från arbete med utveckling i html, css och javascript.
- Minst två års erfarenhet av frontend-utveckling där tillgänglighetsaspekter för webbplatser enligt WCAG har ingått under de senaste fyra åren.
- Minst ett års erfarenhet från arbete med jQuery och Bootstrap.
- Minst ett års erfarenhet från arbete med SASS/LESS.
- Minst ett års erfarenhet från arbete med NPM och Webpack.
- God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska.


Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):

- Minst ett års erfarenhet av Azure DevOps för ärende- och kravhantering
- Deltagit i minst två projekt där automatiserad frontend-testning använts (Jest, Karma, Jasmine eller liknande)


Annat

Nedanstående personliga egenskaper säkerställs via referenser och vid eventuell intervju. Kunden förbehåller sig rätten att kontakta egna relevanta referenser (än de som leverantören själv angivit) för att säkerställa uppfyllande av krav.

- Strukturerad och bra på att kommunicera med alla inblandade parter
- Har en professionell och kundorienterad attityd samt förmåga att snabbt ta till sig ny information och sätta den i sitt sammanhang
- Drivande, självgående och med fokus på både leverans och hög kvalitet
- Säkerhetsmedveten och noggrann


______________________

Hur du kommer vidare

- Sök uppdraget genom denna annons
- I ansökan anger du ett kravställt timpris
- Lägg in ett CV i word-format
- Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.


Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Projektledare inom IT, Stockholm

Projektledare, IT
Läs mer Dec 2
Nytt
Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: ca. 12 månader
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Uppdragsstart: Enl. ök.
- Omfattning: 100%
- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.


Uppdragsbeskrivning

Kunden söker nu en erfaren teknisk projektledare inom IT till avdelningen ”IT Strategi och styrning”. I uppdraget ingår att ta över projektledningen för virtuella verktygsdatorer samt i mån av tid delta i motsvarande roll i liknande pågående projekt. Det är viktigt att du är drivande och har goda ledaregenskaper, har en djup teknisk förståelse och har hög social kompetens.

Som projektledare på IT-avdelningen kommer du arbeta med allt ifrån mindre uppdrag till stora komplexa projekt. Du har många kontaktytor. Du driver arbetet mot uppsatta mål och kommunicerar tydligt med beställare och projektmedlemmar. Du brinner för att leverera resultat tillsammans med kollegor.

Arbetsuppgifter:

- Projektledning/teknisk projektledning för projektet med virtuella verktygsdatorer
- Hjälpa till att dokumentera tekniska delar i lösningar
- Skriva/ta fram den projektdokumentation som behövs
- Delta på styrgruppsmöten, presentera statusrapporter etc.
- Ingå i forum med andra projektledare
- Delta som teknisk projektledare för andra projekt med IT-behovs anläggningar


Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

- Högskole/universitetsutbildning 120p/180hp inom IT
- Minst 7 års arbetslivserfarenhet som teknisk projektledare inom IT, de senaste 10 åren
- Minst 5 års erfarenhet av projektledning inom IT där du har arbetat enligt någon projektmodell, exempelvis PROPS/XLPM, PPS, de senaste 10 åren.
- Minst 5 års erfarenhet att ta fram och dokumentera tekniska lösningar/lösningsarkitektur
- Mycket goda kunskaper på att uttrycka sig på svenska i tal och skrift


Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):

- Erfarenhet av arbete med IT inom energimarknaden

Annat

Nedanstående personliga egenskaper säkerställs via referenser och vid eventuell intervju. Kunden förbehåller sig rätten att kontakta egna relevanta referenser (än de som leverantören själv angivit) för att säkerställa uppfyllande av krav.

- God samarbetsförmåga och initiativförmåga
- Utåtriktad och tydlig i sin kommunikation
- Ödmjuk och ha lätt för att skapa förtroende
- Arbetar självständigt och målinriktat
- Förmåga att arbeta i grupp
- God kommunikationsförmåga, diskutera frågeställningar, presentera och motivera lösningsförslag
- Prestigelös och flexibel


______________________

Hur du kommer vidare

- Sök uppdraget genom denna annons
- I ansökan anger du ett kravställt timpris
- Lägg in ett CV i word-format
- Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.


Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu

DevOps med intresse för CI/CD och containerplattformar, Stockholm

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Dec 2
Nytt
Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: ca. 12 månader
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Uppdragsstart: Enl. ök.
- Omfattning: 100%
- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.


Bakgrund

Kunden arbetar med att bygga upp och förstärka sin egen förmåga kring IT-systemutveckling och stöd för IT-leveransen, där flera nya verktyg, men även införandet av containerplattform (OpenShift) ingår.

Viktiga beståndsdelar i detta arbete är förändrade arbetssätt inom de agila team som bygger på införandet av DevOps. Parallellt etableras en förvaltningsorganisation för att ge stöd till utvecklingsteamen och organisationen kring dessa förmågor.

Uppdragsbeskrivning

Kunden har behov av en resurs i rollen som DevOps Engineer med fokus på att stötta deras utvecklings- och förvaltningsteam med DevOps-baserade arbetssätt och CI/CD-verktyg.

Uppdraget är placerat i den IT-förvaltning som ska stödja de agila systemutvecklingsprojekt där även containerplattformar ingår. Rollen innebär dels att vara med och driva, införa och vidareutveckla DevOps-baserat arbetssätt med fokus på Continuous Delivery och GitOps och dels att stödja projekt och förvaltningar att kontinuerligt använda arbetssätt som bygger på DevOps-principer.

Uppdraget omfattar arbetsuppgifter som både är praktiska (hands-on) i deras plattformar och system och analytiska samt operativa i varierande form t.ex. identifiera, analysera och beskriva lösningar, planera och utföra rutinuppgifter.

Du kommer arbeta tillsammans med pågående projekt inom området och andra IT-förvaltningar. För att lyckas i rollen krävs förmåga att sätta sig in i övergripande och angränsade processer till IT-utvecklingsområdet och att ha helhetsperspektiv. Du kommer vara delaktig och ha en viktig roll i uppbyggnaden av vår förmåga inom IT-systemutvecklingsområdet.

Arbetsuppgifter:

- Stödja nya och befintliga projekt och förvaltningar med att införa DevOps-baserat arbetssätt och CI/CD-verktyg i vår utvecklingsprocess för att bygga upp vår förmåga att utveckla, testa och driftsätta IT-lösningar effektivare och med högre kvalitet.
- Koordinera och driva aktiviteter, t.ex. IT- förändringar, tillsammans med interna och externa intressenter och systemleverantörer.
- Installera, konfigurera och i övrigt iordningställa nya miljöer, t.ex. för tillkommande behov framöver.
- Sprida kunskap och utbilda andra medarbetare inom området.
- Ansvara för och uppdatera dokumentation som är relevant för området t.ex. drift- och förvaltningsanvisningar, men även rutin/processbeskrivningar
- Arbeta med felsökning, incidenter, följa upp problemärenden m.m. relaterade till området.
- Arbete med andra IT-lösningar inom området är kan vara aktuellt för uppdraget.


Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

- Skall ha arbetat med införande av DevOps-baserade arbetssätt och CI/CD-verktyg under minst tre år
- Skall ha arbetat som systemutvecklare eller DevOps Engineer med containerteknik och micro services i minst två år
- Skall ha arbetat med paketering av applikationer i minst två år
- Skall ha arbetat med paketering av applikationer i Helm i minst ett år
- Skall ha arbetat med ArgoCD och GitOps i minst ett år
- Skall kunna använda svenska och engelska som dagligt arbetsspråk både skriftligt och muntligtMeriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):

- Arbetat med drift eller förvaltning av OpenShift/Kubernetes-plattformar i minst två år.
- Arbetat med scriptning i Linux- eller Windows-miljö under minst tre år
- Arbetat med härdning av containerplattformar i minst två år
- Arbetat med DevSecOps eller DevOps där IT-säkerhetshöjande aktiviteter har ingått i minst två år


Annat

Nedanstående personliga egenskaper säkerställs via referenser och vid eventuell intervju. Kunden förbehåller sig rätten att kontakta egna relevanta referenser (än de som leverantören själv angivit) för att säkerställa uppfyllande av krav.

- God samarbetsförmåga och initiativförmåga
- Flexibel och anpassningsbar efter arbetsbelastning
- Utåtriktad och tydlig i sin kommunikation
- Ödmjuk och ha lätt för att skapa förtroende
- Arbetar självständigt och målinriktat
- Förmåga att arbeta i grupp


______________________

Hur du kommer vidare

- Sök uppdraget genom denna annons
- I ansökan anger du ett kravställt timpris
- Lägg in ett CV i word-format
- Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.


Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Arbetsmiljösamordnare till infrastrukturprojekt, Stockholm

Samhällsplanerare
Läs mer Nov 29
Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: Ca. 4 år
- Uppdragsstart: Enligt ök.
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Omfattning: 100%
- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.


Arbetsbeskrivning
Kunden söker nu en arbetsmiljösamordnare. I rollen som operativ arbetsmiljösamordnare är du viktig i att medverka och bidra till sektionens totala leverans. Du kommer att stödja projektledningen i arbetsmiljöfrågor, dels genom operativt arbete och dels genom kunskap i sakfrågor.

Det är viktigt att du tar egna initiativ och eget ansvar för arbetsuppgifterna. Som person är du lösningsorienterad och samarbetsinriktad. Du planerar ditt arbete och är noggrann med att hålla deadlines. Du är självständig och tycker också om att samarbeta med andra.

Arbetsuppgifter:

- Upprätta arbetsmiljöplaner
- Följa upp att arbetsmiljöplaner upprättas och efterlevs samt att erforderliga riskanalyser och arbetsberedningar genomförs
- Planera och organisera samt driva BAS-P och BAS-U arbetet
- Säkerställa att olyckor och tillbud utreds och rapporteras internt och till berörda myndigheter
- Delta på skyddsronder samt genomföra arbetsplatskontroller ute på byggarbetsplatserna
- Säkerställa att arbetsmiljökrav på entreprenörer genomförs enligt plan
- Delta i erfarenhetsutbyte med andra liknande infrastrukturprojekt
- Kontroll och uppföljning ute i projekten


Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):
- Högskole eller universitetsutbildning inom arbetsmiljö (Arbetsmiljöingenjör)
- Minst 7 års erfarenhet som BAS-P/BAS-U inom bygg- och anläggningsprojekt, varav minst ett projekt ska ha haft en budget på minst 100 miljoner kronor
- Minst 5 års praktisk/operativ erfarenhet av arbete som arbetsmiljöhandläggare eller arbetsmiljösamordnare
- Minst 5 års erfarenhet av arbete där arbetsmiljölagen tillämpats.
- Diplomerad alternativt personcertifierad BAS-U ovh BAS-P-utbildning


Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):
- Minst 3 års erfarenhet från arbete som arbetsmiljöhandläggare eller arbetsmiljösamordnare inom regional kollektivtrafikmyndighet
- Minst 5 års erfarenhet från arbete inom projekt


______________________

Hur du kommer vidare

- Sök uppdraget genom denna annons
- I ansökan anger du ett kravställt timpris
- Lägg in ett CV på svenska i word-format
- Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.


Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Tech lead (Android), Stockholm

Applikationsutvecklare/Apputvecklare
Läs mer Nov 29
Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: Ca. 12 månader
- Uppdragsstart: Enligt ök.
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Omfattning: 100%
- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.


Arbetsbeskrivning
Kunden söker tech lead med stora kunskaper inom android för att vidareutveckla deras appar. Du kommer vara en del av ett etablerat agilt team där det finns roller så som produktägare, scrum master, etc.

Arbetsuppgifter:

- Leda Android-utvecklingen och driva tekniska diskussioner kring lösningar, arkitektur och design.
- Aktivt vara delaktig i utvecklingen av Androidapplikationer.
- Ansvar för val, konfiguration och drift av CI/CD-verktyg.
- Ansvar för att ta fram lämpliga integrationer med tjänster som byggs och förvaltas av andra team


Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):
- Högskoleexamen eller högre examen i datorrelaterat område.
- Minst 5 års arbetslivserfarenhet av utvecklingsarbete för Android där androidutveckling odelat varit uppdraget.

Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att arbeta i team med mer än 5 medlemmar.
- Minst två års arbetserfarenhet Kotlin och dess ekosystem
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av arbete inom offentlig sektor
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet som tech lead för team som arbetar med androidutvecklingMeriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):
- Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att jobba i automatiserade bygg- och deployment-miljöer. (Maven, Ansible, Jenkins, Bamboo etc.)
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att arbeta i team med mer än 3 androidutvecklare
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att skriva unit tester.
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att arbeta i agila team (Scrum, Kanban etc.)
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet från arbete med system kopplade mot resenärer.


______________________

Hur du kommer vidare- Sök uppdraget genom denna annons
- I ansökan anger du ett kravställt timpris
- Lägg in ett CV på svenska i word-format
- Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.


Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu

GIS samordnare till infrastrukturprojekt, Stockholm

Projektledare, IT
Läs mer Dec 2
Nytt
Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: ca. 24 månader
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Uppdragsstart: Enl. ök.
- Omfattning: 70-90%
- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.


Uppdragsbeskrivning

Uppdraget omfattar geodatasamordning, geodatahantering, produktion av molnbaserade kartapplikationer och kartproduktion inom anläggningsprojekt. Du ska agera sakkunnig och vara väl insatt i tillståndsprocessen gällande infrastrukturprojekt med särskilt fokus på krafttransmission.

Resursen ska också ge förslag på hur projekten kan utveckla användning av geografisk information och fungera som en drivande motor mellan projektens behov och GIS/Geodatafunktionen funktionen, med syfte att utveckla projektens GIS/Geodataanvändning.

Arbetsuppgiftere:

- Vara sakkunnig i GIS/Geodatafrågeställningar vid infrastrukturprojekt.
- Se till helheten av projektens behov av geografisk information.
- Samordna GIS-arbete inom projekten.
- Skapa och ajourhålla underlag och applikationer i en molnbaserad samarbetsplattform för geodata.
- Ansvara för att filbaserad lagringsstruktur av GIS-relaterad information och/eller leveranser upprättas i befintligt sammarbetsstöd för arbetsmaterial och att strukturen underhålls och att rätt behörighet för användning av information tillsätts och säkerställs.
- Sammanställa, analysera, anpassa och presentera geodata efter behov.
- Producera kartor för avsett ändamål utifrån befintliga mallar.
- Vara kontaktperson för att framhålla om projektets behov av underlag och funktioner gentemot Geodatafunktion.
- Beställa och inhämta geodata från andra aktörer vid behov och där så är fallet säkerställa rätten för nyttjande av geodata.
- Kontinuerlig och proaktiv dialog med projekten för att analysera behov samt planering.
- Delta vid projektrelaterade möten vid behov.
- Driva frågor självständigt och se projektens behov efter dialog med projekten och med Geodatafunktionen.
- Delta i samarbetsmöte för GIS-samordnare.


Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

- Yrkesutbildning inom GIS. GIS-ingenjörsutbildning eller universitetsutbildning med GIS-inriktning, eller motsvarande dokumenterad arbetslivserfarenhet.
- 5 års dokumenterad erfarenhet av ESRIS mjukvaruplattform, både som klientverktyg och som plattform för distribuerade karttjänster över Internet.
- Kunskap om och minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet eller motsvarande inom GIS och Geodata
- Skall ha arbetat i ESRI GIS-plattform under de senaste 2 åren
- Skall ha minst fem (5) års erfarenhet av GIS-samordning inom infrastrukturprojekt.
- Skall ha minst tre (3) års erfarenhet av GIS-arbete inom infrastrukturprojekt, där stöd till tillstånd, markåtkomst samt projektering varit del av uppdraget samt haft sådana uppdrag under de senaste 3-5 åren.
- Ska minst ha 3 års erfarenhet av att självständigt driva och se behov av GIS/Geodata i projekten genom att etablerad dialog och återkoppling.


Annat

Nedanstående personliga egenskaper säkerställs via referenser och vid eventuell intervju. Kunden förbehåller sig rätten att kontakta egna relevanta referenser (än de som leverantören själv angivit) för att säkerställa uppfyllande av krav.

- God samarbetsförmåga och initiativförmåga
- Flexibel och anpassningsbar efter arbetsbelastning
- Utåtriktad och tydlig i sin kommunikation
- Ödmjuk och ha lätt för att skapa förtroende
- Arbetar självständigt och målinriktat
- Fallenhet för administrativa arbetsuppgifter
- Förmåga att arbeta i grupp


______________________

Hur du kommer vidare- Sök uppdraget genom denna annons
- I ansökan anger du ett kravställt timpris
- Lägg in ett CV i word-format
- Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.


Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Kraftsystemsanalytiker med intresse för systemstudier och nätutredningar...

Civilingenjör, energi
Läs mer Nov 24
Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: ca. 24 månader
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Uppdragsstart: Enl. ök.
- Omfattning: 70-100%
- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.


Uppdragsbeskrivning

Kunden söker nu en kraftsystemanalytiker för systemstudier och nätutredningar.

Arbetsuppgifter:

- Nätutredningar i PSS/E och driva dessa fram till och med rekommendation om åtgärder i den sammanfattande rapporten där vi väger samman resultaten från nätutredningen med den samhällsekonomiska nyttovärderingen och resultaten från genomförbarhetsanalysen.
- Genomföra systemutredningar i PSS/E.
- Skriva, förankra och presentera rapporter
- Skriva direktiv


Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

- Akademisk examen, civilingenjör inom elkraft eller annan utbildning med relevant innehåll.
- 5 års relevant arbetslivserfarenhet
- Analysverktyget PSS/E.
- Förmåga att hantera kraftsystemdata och modeller på PSS/E-format eller liknande verktyg.
- Belastningsfördelningsstudier kring t.ex. termisk belastningsförmåga och reaktiv effektbalans
- Genomfört systemstudier på transmissionsnät


Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):

- Dynamiska studier kring systemstabilitet med avseende på till exempel spänningsstabilitet, vinkelstabilitet, frekvensstabilitet och gränsbryttidsberäkningar
- God allmänkunskap om stamnätet, dess konstruktion och komponenter


Annat

Nedanstående personliga egenskaper säkerställs via referenser och vid eventuell intervju. Kunden förbehåller sig rätten att kontakta egna relevanta referenser (än de som leverantören själv angivit) för att säkerställa uppfyllande av krav.

- God analytisk förmåga.
- God förmåga att dokumentera metoder, förutsättningar, indata samt presentera resultat på ett strukturerat och pedagogiskt sätt med tydligt formulerade slutsatser och rekommendationer.
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
- God samarbetsförmåga och initiativförmåga
- Flexibel och anpassningsbar efter arbetsbelastning
- Utåtriktad och tydlig i sin kommunikation
- Ödmjuk och ha lätt för att skapa förtroende
- Arbetar självständigt och målinriktat
- Fallenhet för administrativa arbetsuppgifter
- Förmåga att arbeta i grupp


______________________

Hur du kommer vidare- Sök uppdraget genom denna annons
- I ansökan anger du ett kravställt timpris
- Lägg in ett CV i word-format
- Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.


Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Apputvecklare (iOS) med kunskap om Swift, Stockholm

Applikationsutvecklare/Apputvecklare
Läs mer Nov 26
Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: Ca. 12 månader
- Uppdragsstart: Enligt ök.
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Omfattning: 100%
- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.


Arbetsbeskrivning
Kunden söker nu en iOS-utvecklare med stora kunskaper inom iOS för att vidareutveckla deras appar. Du kommer vara en del av ett etablerat agilt team där roller som produktägare, scrum master, etc. ingår.

De mobila applikationerna är bara en del i de distribuerade system som tillsammans bygger upp kundens lösningar. Kunskap och erfarenhet av liknande distribuerade miljöer är därför ett krav. Då teamet består av både iOS- och Android-utvecklare är det starkt meriterande att kunna agera utvecklare för båda plattformarna. Systemutveckling sker i Swift.

Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):
- Minst 5 års arbetslivserfarenhet av utveckling för iOS.
- Mycket god kunskap om Swift och dess ekosystem, minst 3 års arbetslivserfarenhet.
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att arbeta i team med mer än 5 medlemmar.
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av arbete inom offentlig sektor


Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att jobba i automatiserade bygg- och deployment-miljöer. (Bitrise, Jenkins, App Center etc.)
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att skriva unit tester.
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att arbeta i agila team (Scrum, Kanban etc.)
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att att arbeta med MVVM-arkitektur i iOS.
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet från arbete med system kopplade mot resenärer.


______________________

Hur du kommer vidare

- Sök uppdraget genom denna annons
- I ansökan anger du ett kravställt timpris
- Lägg in ett CV på svenska i word-format
- Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.


Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Entreprenadupphandlare (AB/ABT) för husbyggnadsprojekt, Stockholm

Upphandlare
Läs mer Nov 25
Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: Ca. 12 månader
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Omfattning: 100%
- OBS! Det är viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.


Uppdragsbeskrivning

Uppdraget omfattar framtagande av upphandlingsunderlag enligt AMA-strukturen för stora byggprojekt och genomföranade av projektupphandlingar från början till slut. Annonseringen av upphandlingar sker via Kommers, som du förväntas kunna hantera.

Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

- 3 års erfarenhet som upphandlare eller upphandlingskonsult med huvudsaklig arbetsuppgift att upphandla entreprenader enligt LOU.
- Utbildning i LOU och AB/ABT.
- Slutfört upphandling av minst 5 entreprenadupphandlingar enligt LOU för ombyggnad eller nybyggnad (hus) med upphandlingens värde lägst 54 milj kr exkl moms.


______________________

Hur du kommer vidare

- Sök uppdraget genom denna annons
- Lägg in ett CV i word-format
- Vi återkopplar om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar
från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss genom att svara på bekräftande mailutskicket i samband med din ansökan.


På uppmaning från beställare/slutkunder vill de inte att vi lämnar ut information om dem. En annan anledning är att Shaya Solutions lägger stor mängd tid som man på förhand inte får betalt för såvida inte uppdraget tillsätts, och därav kan vara återhållsamma med informationsdelningen av naturliga skäl.

Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag på 13 orter i Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Teamets motto är Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Informationssäkerhetskonsult, Stockholm

Datasäkerhetsansvarig
Läs mer Nov 17
Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: ca. 24 månader
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Uppdragsstart: Enl. ök.
- Omfattning: 100%
- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.


Uppdragsbeskrivning

Kunden söker nu en informationssäkerhetskonsult till enheten Information och cybersäkerhet för att bidra till att fram arbetsmetoder för fortsatt effektivt arbete gentemot projekten och deras krav på stöd inom IT- och informationssäkerhet. Arbetsuppgifterna kommer även innefatta rådgivning, deltagande i framtagande av föreskrifter och vägledningar samt viss ärendehandläggning. Att läsa in sig på komplexa underlag rörande IT-lösningar för möjliggörande av kraftförsörjning samt från dessa underlag finna möjligheter till IT-säkerhetsmässiga förbättringar kommer bli en stor del av uppdraget.

Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

- Relevant utbildning eller akademisk examen från högskola/universitet inom exempelvis data-/systemvetenskap.
- Minst 5-10 års erfarenhet av arbete med IT-säkerhet kopplat till komplexa utvecklingsprojekt
- Mycket goda kunskaper om lagstiftning, roller, ansvar och praxis inom IT- och informationssäkerhetsområdet
- Dokumenterad erfarenhet av kravställning och rådgivning inom IT-säkerhetsområdet kopplat till utvecklingsprojekt
- En god förmåga att kommunicera och uttrycka dig på svenska i tal och skrift


Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):

- Erfarenhet från arbete med ISO 27001 certifiering
- Erfarenhet av komplexa IT-miljöer och IT-säkerhetslösningar


Annat

Nedanstående personliga egenskaper säkerställs via referenser och vid eventuell intervju. Kunden förbehåller sig rätten att kontakta egna relevanta referenser (än de som leverantören själv angivit) för att säkerställa uppfyllande av krav.

- God samarbets- och initiativförmåga
- Flexibel och anpassningsbar efter arbetsbelastning
- Arbetar självständigt och målinriktat


______________________

Hur du kommer vidare- Sök uppdraget genom denna annons
- I ansökan anger du ett kravställt timpris
- Lägg in ett CV i word-format
- Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.


Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Kravanalytiker till IT-projekt, Stockholm

Projektledare, IT
Läs mer Dec 1
Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: ca. 12 månader
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Uppdragsstart: Enl. ök.
- Omfattning: 100%
- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.


Bakgrund

Kunden söker nu en kravanalytiker för att hålla ihop och leda kravarbetet och framtagandet av nya och ändrade verksamhetsprocesser för programmet Digitalisering på Nät med dess ingående projekt. Som kravanalytiker tillhör du ett team av kravanalytiker och testledare inom IT Projektkontor.

Uppdragsbeskrivning

Som kravanalytiker leder och driver du kravarbetet i ett eller flera projekt med IT-påverkan. Projekten kan omfatta både egenutveckling eller införande av standardsystem och bemannas av verksamhetsspecialister och interna resurser och externa inom IT.

Du ansvarar för en plan för kravframtagning, håller workshops och samordnar kravaktiviteter med projektteam och rapporterar kravarbetets framdrift till din programledare/projektledare.

Kunden arbetar efter projektmodellen PPS, som i delar är anpassad till deras behov. Utöver PPS styrs det som statligt affärsverk av riktlinjer, anvisningar och instruktioner t ex lagen om offentlig upphandling.

Du följer i arbetet kundens kravprocess som finns beskriven inom ITs produktionsmodell. Du har erfarenhet av kravhantering och att formulera krav inför upphandling i ett vattenfallsprojekt. Du är också van att arbeta i team med projektledare, lösningsarkitekt och testledare.

Arbetsuppgifter:

- Ge metodstöd inom kravhantering till verksamhetsspecialister/kravställare avseende både funktionella och icke-funktionella krav
- Ge metodstöd inom kravhantering i projektgruppenSamla in funktionella och icke-funktionella krav genom kravworkshops och enhetligt dokumentera resultatet av kravarbetet inför upphandling
- Säkerställa att kraven kommuniceras och förankras med och mellan olika kravställare
- Koordinera kraven med verksamhets- och IT-arkitekter.
- Säkerställa att kraven är skrivna på ett inköpsmässigt och testbart sätt
- Säkerställa kravuppfyllnad i de testfall som tas fram i samarbete med testledare
- Axla rollen som testledare
- Bidra till att utveckla kravprocess och strategi i samarbete med andra krav- och testledare


Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

- REQB/IREB certifiering eller motsvarande diplomerad kravutbildning
- Minst 5 års arbetslivserfarenhet som kravanalytiker inom IT-projekt
- Minst 3 års arbetslivserfarenhet där workshopledning och att hålla workshops för kravinsamling varit en återkommande del av arbetet
- Minst 1 års arbetslivserfarenhet av att ta fram och dokumentera arbetsflöden och processer vid IT-förändringar, t ex enligt Astrakanmetoden eller liknande
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av kravställning för upphandling inom offentlig sektor


Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):

- Minst 1 års arbetslivserfarenhet av arbete med verksamhetskritiska eller driftkritiska system såsom t ex styr-/övervakningssystem i processindustrin
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet inom energibranschen
- Erfarenhet av Azur DevOps och/eller Jira som kravverktyg


Annat

Nedanstående personliga egenskaper säkerställs via referenser och vid eventuell intervju. Kunden förbehåller sig rätten att kontakta egna relevanta referenser (än de som leverantören själv angivit) för att säkerställa uppfyllande av krav.

- Du är kommunikativ och har en förmåga att engagera din omgivning och kunna sätta dig in i olika verksamheters förutsättningar och behov
- Du har en god social förmåga. Bra på att leda och få med dig människor genom att kommunicera med alla inblandade parter
- Du är en positiv och trygg person som driver projekt framåt och löser problem på ett pragmatiskt och kreativt sätt samt tar initiativ och har en mycket god problemlösningsförmåga
- Du samarbetar effektivt med andra och delar med dig av dina erfarenheter och vill lära av andra


______________________

Hur du kommer vidare

- Sök uppdraget genom denna annons
- I ansökan anger du ett kravställt timpris
- Lägg in ett CV i word-format
- Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.


Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Testare med erfarenhet av systemintegrationstester och End to End tester...

Frontend-utvecklare
Läs mer Nov 25
Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: Ca. 6 månader
- Uppdragsstart: Enligt ök.
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Omfattning: 100%
- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.


Arbetsbeskrivning
Kunden söker nu en Testare med erfarenhet av kravställning för planerade aktiviteter inom förvaltningsområdet. Konsulten kommer att ledas av ansvarig IT-specialist arbeta i interfacet mellan IT, verksamhet och leverantör.

Arbetsuppgifter:

- Stödja med systemkrav för införandet av nya funktioner i Boomerang
- Tester och testledning inför produktionssättning av nya funktioner i Boomerang och flöden.
- Kravställande på integrationer mellan Boomerang och angränsande systemområden
- Genomföra och effektivisera regressionstester
- Stödja verksamhet i acceptantester


Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):
- Minst 9 års erfarenhet av arbete som testare, varav de 5 senaste åren skall ha varit i uppdrag som testare.
- Minst 3 års erfarenhet av systemintegrationstester och End to End tester.
- Minst 3 års erfarenhet av att testa system inom kundhantering, e-handel och kundtjänststöd.
- Minst 2 års arbete inom offentlig förvaltning.


Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):
- Certifiering enligt ISTQB/ISEB
- Certifiering enligt REQB/IREB
- Minst 1 års erfarenhet av integrationer mot offentlig organisation med e-handel de senaste 2 åren.


______________________

Hur du kommer vidare

- Sök uppdraget genom denna annons
- I ansökan anger du ett kravställt timpris
- Lägg in ett CV på svenska i word-format
- Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.


Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Systemutvecklare (Openshift, Jenkins, Java, Spring Boot, ActiveMQ, Sprin...

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Dec 2
Nytt
Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: Ca. 24 månader
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Omfattning: 100%
- OBS! Det är viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.


Uppdragsbeskrivning

Kunden söker nu en erfaren systemutvecklare för förvaltning och vidareutveckling av teknisk lösning. Dina arbetsuppgifter innebär att du ingår i ett team som arbetar med förändring för att möta digitaliseringen.

Teamet arbetar tillsammans med att lösa uppgifter från ”ax till limpa” där olika discipliner såsom krav, utveckling, test, testautomation, dokumentation, release och driftsättning ingår. Arbetet bedrivs agilt med frekventa leveranser, stor flexibilitet och förändringsbenägenhet.

Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

- Openshift, Jenkins, Java
- Spring Boot, ActiveMQ, Spring Batch
- Git/GitHub, IntelliJ, Gradle, Grafana


Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):

- Arbetslivserfarenhet av systemutveckling i agil utvecklingsmiljö, SAFe och CI/CD.

______________________

Hur du kommer vidare

- Sök uppdraget genom denna annons
- Lägg in ett CV i word-format
- Vi återkopplar om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar
från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss genom att svara på bekräftande mailutskicket i samband med din ansökan.


På uppmaning från beställare/slutkunder vill de inte att vi lämnar ut information om dem. En annan anledning är att Shaya Solutions lägger stor mängd tid som man på förhand inte får betalt för såvida inte uppdraget tillsätts, och därav kan vara återhållsamma med informationsdelningen av naturliga skäl.

Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag på 13 orter i Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Teamets motto är Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu

UI designer med intresse för kundengagemang, Stockholm

Användbarhetsexpert
Läs mer Nov 30
About the assignment:

- Location: Stockholm
- Duration: 7 months
- Start: TBD
- Apply: as soon as possible
- Extent: 100%
- Please note that the mandatory requirements have to be met in full in order for us to present your profile to our Customer.


Description

As a UI designer you will work in the clients Customer Engagement stream to:

- Brainstorm new solutions and create fantastic, engaging and intuitive solutions for customers with the digital team.
- Create beautiful, engaging and selling designs.
- Help develop and maintain our new atomic design system.
- Be part of designing the next generation of the clients award winning app.
- Work closely with designers, developers, product owners and other stakeholders in cross-functional teams.
- Play a vital role in evolving the digital environments.
- Iterate existing designs, improving and pushing them to the next level.
- Stay on top of design trends, new developments and what’s happening in the industry.


Mandatory competence and experience:

- Degree in design or experience creating great visual designs.
- At least 1 year of digital design experience with a good understanding of web design, usability and working within brand guidelines.
- Demonstrated expertise in designing for web.
- In-depth knowledge of Adobe Creative Suite, Sketch and Figma.
- Collaborative and open-minded working style.
- Ability to work quickly and efficiently.
- Strong organizational skills.
- Ability to manage multiple projects simultaneously.
- Meticulous attention to detail.
- Sharp attention to details.
- Ability to prioritize and organize work to meet commitments in multiple initiatives at the same time.
- Excellent communication skills - able to relate to stakeholder groups including clients, developers and executive management.
- Fluency in English (written and spoken).
- Portfolio including samples of work outlining business needs and proposed solutions.


______________________

How to proceed with the process

- Apply for the assignment through this ad.
- State your preferred hourly rate in the application.
- Upload your CV in word format.
- We will revert to you if we need further information or clarification regarding your application.
- The Customer usually reverts to us within 10 working days from the last application date. We aim to get back to you promptly with any new information regarding your application or the assignment. If you have not received any information from us within this time frame, please contact us through our platform.


You will be informed about the Customer should you be called to an interview.

About Shaya Solutions

Stockholm based consultancy and competence firm with focused on IT, Management and Technology.

We focus on customer / consultant satisfaction and quality in our services offered throughout Sweden.

Our core values are Humility, Perseverance and Flexibility.

Please do not hesitate to contact us if you have any questions.

We politely decline all contact from ad vendors. Many thanks!

Ansök nu

UX/UI designer till affärsteam, Stockholm

Användbarhetsexpert
Läs mer Nov 30
About the assignment:

- Location: Stockholm
- Duration: 7 months
- Start: TBD
- Apply: as soon as possible
- Extent: 100%
- Please note that the mandatory requirements have to be met in full in order for us to present your profile to our Customer.


Description

As a UX & UI designer you will work in the clients Business stream to:

- Brainstorm new solutions and create fantastic, engaging and intuitive solutions.
- Lead discovery meetings together with their Digital Product Owners.
- Use analytics to make informed data-driven recommendations.
- Create beautiful, engaging and selling designs.
- Help develop and maintain the atomic design system.
- Work with cross-functional teams to set requirements.
- Research features and technologies to support usability recommendations.
- Create responsive wireframes, interactive prototypes and flows to communicate and test solutions.
- Make presentations to internal and external stakeholders.
- Collaborate with development teams to clarify specifications.
- Iterate existing designs, improving and pushing them to the next level.
- Stay on top of design trends, new developments and what’s happening in the industry.


Mandatory competence and experience:

- Degree in design or other relevant education
- Minimum of 1 year of experience with a good understanding of app and web design, usability and working within brand guidelines.
- Good knowledge of relevant tools, such as Sketch and Figma.
- Sharp attention to details.
- Ability to prioritize and organize work to meet commitments in multiple initiatives at the same time.
- Excellent communication skills - able to relate to stakeholder groups including clients, developers and executive management.
- Fluency in English (written and spoken).
- Portfolio including samples of work outlining business needs and proposed solutions.


______________________

How to proceed with the process

- Apply for the assignment through this ad.
- State your preferred hourly rate in the application.
- Upload your CV in word format.
- We will revert to you if we need further information or clarification regarding your application.
- The Customer usually reverts to us within 10 working days from the last application date. We aim to get back to you promptly with any new information regarding your application or the assignment. If you have not received any information from us within this time frame, please contact us through our platform.


You will be informed about the Customer should you be called to an interview.

About Shaya Solutions

Stockholm based consultancy and competence firm with focused on IT, Management and Technology.

We focus on customer / consultant satisfaction and quality in our services offered throughout Sweden.

Our core values are Humility, Perseverance and Flexibility.

Please do not hesitate to contact us if you have any questions.

We politely decline all contact from ad vendors. Many thanks!

Ansök nu

Produktledare till energisektorn, Stockholm

Projektledare, IT
Läs mer Nov 30
Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: ca. 24 månader
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Uppdragsstart: Enl. ök.
- Omfattning: 100%
- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.


Bakgrund

Kunden har en utmaning att inom området att möta kapacitetsbehovet där kostnad och tid är en av de stora utmaningarna vilket är deras fokusområde

Du kommer implementera nya processer och arbetssätt genom rollen som produktledare med fokus på ledtider, kvalité och kostnadseffektivisering inom processen utveckla transmissionsnätet. Genom en enhetlig process och ett effektivt arbetssätt kommer du utveckla metodik för tids- och kostnadsschabloner samt hur olika konstruktioner och byggnadslösningar påverkar kostnader och tidplaner.

Uppdragsbeskrivning

I rollen som produktledare har du övergripande kontroll över kostnad, tid- och kvalité. Du arbetar på strategisk nivå och samt operativt som produktledare med bl. a kontroll över LCC.

Arbetsuppgifter:

- Utveckla metodik för tids- och kostnadsschabloner samt hur olika konstruktioner och byggnadslösningar påverkar kostnader och tidplaner.
- Övergripande effektivisering över kostnads- och tidsdrivande faktorer från utredning till projekt.
- Säkerställa att det finns en konsekvensbeskrivning baserad på kostnad och tid för projekt och hela portföljen, innan en teknisk riktlinje godkänns.
- Utveckla rollen som Produktledare inom processen för att Utveckla transmissionsnätet.
- Dokumentera berörda funktioner och roller samt deras ansvarsområden.
- Ta fram instruktioner och anvisningar som är nödvändiga för en etablerad arbetsprocess.
- Implementera process/er.
- Skapa kalkylmallar
- Kalkylmodeller efter Beslutspunkt 1 (BP1 enligt PPS projektstyrningsmodell) som stöttar projektledarna för att göra prognoserna mer enhetliga och förutsägbara.
- Effektiviserade processer för att uppdatera investeringsprognoser in i affärssystemet UBW.
- Modell för att simulera effekter för effektiviseringar eller kostnadsökningar av förändringar av komponenter på hela portföljen.


Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

- Behärska svenska i tal och skrift.
- Minst tio 10 års arbetserfarenhet av att arbeta som produktledare eller likvärdig roll.
- Kompetens och arbetslivserfarenhet av förändrings- och/eller produktledning. (styrks med referens)
- Arbetslivserfarenhet av att implementera de lösningar och resultat som tas fram i samband med en utredning avseende verksamhets- och/eller organisationsutveckling. (styrks med referens)
- Minst 10 års arbetslivserfarenhet inom el/energibranschen.


Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):

- Erfarenhet av att ge råd och stöd till ledningsgrupper och/eller andra chefsnivåer inom företag eller myndigheter med minst 500 anställda. Redogör för ett referensuppdrag som styrker att kravet uppfylls

Annat

Nedanstående personliga egenskaper säkerställs via referenser och vid eventuell intervju. Kunden förbehåller sig rätten att kontakta egna relevanta referenser (än de som leverantören själv angivit) för att säkerställa uppfyllande av krav.

- Prestigelös, affärsmässig, målmedveten och lösningsorienterad.
- Bekväm med att ha många kontaktytor.
- Strukturerad och har god förmåga att prioritera i stressade situationer.
- En god kommunikatör och har förmågan att skapa engagemang och delaktighet.


______________________

Hur du kommer vidare- Sök uppdraget genom denna annons
- I ansökan anger du ett kravställt timpris
- Lägg in ett CV i word-format
- Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.


Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Systemansvarig (applikationsdrift/förvaltning), Stockholm

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Nov 30
Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: ca. 12 månader
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Uppdragsstart: Enl. ök.
- Omfattning: 100%
- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.


Bakgrund

I rollen ingår att vidareutveckla respektive vidmakthålla verksöverskridande stödsystem. I rollen ingår även att leda arbetet i ett team av IT-specialister och rapportera till Förvaltningsledare. IT-förvaltningen organiseras enligt förvaltningsmodellen PM3.

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget avser applikationsförvaltning- respektive applikationsdrift kopplat till förvaltningsobjektet Anläggningsstöd. Organisatoriskt kommer du att tillhöra avdelningen Applikationsförvaltning på IT-Divisionen. Applikationerna är en blandning av internt utvecklade applikationer (intern leverantör) och 3:e partsapplikationer (extern leverantör). Arbetsuppgifterna består i ordinarie applikationsdrift och förvaltning enligt ITIL. I uppdraget ingår även att rapportera till förvaltningsledare IT och vara sammanhållande för förvaltningsteamet.

Som IT-specialist och Systemansvarig IT inom förvaltningsobjektet Anläggningsstöd kommer du att ansvara för helheten inom ett antal applikationer tillsammans med dina kollegor och ansvarar för att de är tillgängliga samt håller en god kvalité.

Arbetet innebär löpande hantering av incidenter, problem och ändringshantering enligt ITIL-processerna samt att underhålla dokumentation för applikationerna.

Du kommer initiera uppdrag från fastställda förvaltningsplaner, tillsammans med tekniska arkitekter och tekniker omsätta att verksamhetens behov blir den bästa möjliga tekniska lösning samt tillse att de förändringar som görs passar in i de tekniska miljöerna. Du kommer även identifiera nya behov och förbättringsaktiviteter samt vara delaktig i utvecklingsarbete. Du rapporterar till Förvaltningsledare IT.

Arbetsuppgifter:

- Applikationsdrift
- Dokumentation
- Förändringshantering
- Ta fram underlag för rapportering, beslut och förvaltningsplan
- Problemhantering och rotorsaksanalyser
- Aktivt deltaga i förbättring av arbetssätt och applikationsdrift
- Lösa problem och incidenter med hjälp av förändringar i script och protokoll vid behov.Ta fram instruktioner för incidenthantering, paketering m.m.Deltaga i dialog med verksamheten
- Samarbeta med infrastruktur och leverantörer för att lösa problem och incidenter samt för att planera förändringar.
- Leda arbetet i teamet samt underhålla informationen i ärendehanteringssystemen.Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

- Högskole-/universitetsutbildning 120p/180hp inom datavetenskap, alternativt motsvarande utbildning eller arbetslivserfarenhet
- Arbetslivserfarenhet av applikationsdrift/förvaltning minst 5 år
- Arbetslivserfarenhet inom infrastruktur (applikationsserver/nätverk) för incidenthantering av applikation minst 3 år.
- God förmåga att kommunicera på engelska och svenska i tal och skrift
- Minst 3 års arbetslivserfarenhet av agilt arbete
- Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att leda team


Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):

- Erfarenhet av arbete och ärendeadministration i Azure DevOps

Annat

Nedanstående personliga egenskaper säkerställs via referenser och vid eventuell intervju. Kunden förbehåller sig rätten att kontakta egna relevanta referenser (än de som leverantören själv angivit) för att säkerställa uppfyllande av krav.

- God samarbetsförmåga och initiativförmåga
- Flexibel och anpassningsbar efter arbetsbelastning
- Utåtriktad och tydlig i sin kommunikation
- Ödmjuk och ha lätt för att skapa förtroende
- Arbetar självständigt och målinriktat
- Fallenhet för administrativa arbetsuppgifter
- Förmåga att arbeta i grupp


______________________

Hur du kommer vidare- Sök uppdraget genom denna annons
- I ansökan anger du ett kravställt timpris
- Lägg in ett CV i word-format
- Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.


Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Testare med erfarenhet av Xray (Jira) och/eller HP ALM, Stockholm

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Nov 25
Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: Ca. 12 månader
- Uppdragsstart: Enligt ök.
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Omfattning: 100%
- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.


Arbetsbeskrivning
Uppdraget är planera samt genomföra projektets tester. Scopet för tester är alltifrån utforskande tester, system- och integrationstester till end-to-end-tester.

Dina arbetsuppgifter kommer vara väldigt blandade med fokus på att skapa testfall, utföra tester och skriva rapporter, förändringshantera, granska rapporter från leverantörer, ta fram testdata och analysera utfall av tester.

Du kommer stötta verksamheten med testutförandet och vara delaktig i att stödja och följa upp kravarbetet. Arbetet sker enligt kundens rutiner, processer och verktyg (HP-ALM, Confluence, Jira och Xray).

Då området är komplext med många intressenter är det av största vikt att du har en analytisk förmåga och bidra till att knyta ihop leverabler på flera olika systemnivåer och integrationer. Funktionaliteten sträcker sig ofta över flera olika systemområden och rollen kräver därför även en god förmåga att kommunicera med och engagera flera olika parter i både verksamhet och IT.

Du har även kunskaper kring tekniska plattformar, teknisk design, har erfarenhet av integrationstester och testautomatisering.

Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):
- Minst 9 års erfarenhet av arbete som testare
- Minst 6 års arbete av testning av integrationer där minst 3 system är involverade.
- Minst 5 års erfarenhet av arbeta med testverktyg, Xray (Jira) och/eller HP ALM
- Minst 5 års erfarenhet av test enligt agil metodik
- Minst 5 års erfarenhet av arbete med testautomatisering
- Minst 5 års erfarenhet av test i projekt metodik
- Minst 1 uppdrag med erfarenhet av tjänste utveckling för Färdtjänstverksamhet


Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):
- Certifiering enligt ISTQB/ISEB
- Certifiering enligt REQB/IREB
- Minst 1 uppdrag med erfarenhet av att testa Customer Relationship Management system, baserat på MS Dynamics
- Minst 1 uppdrag där testning i COBOL miljö har förekommit
- Minst ett uppdrag där man använt JSON


Önskemål om personliga egenskaper:

Som person är du en god kommunikatör, noggrann, strukturerad med stor erfarenhet av att både planera och genomföra tester. Du har dokumenterad erfarenhet av att snabbt förstå verksamhetens behov. Du är van att arbeta med leverantörer och har förmodligen erfarenhet av offentlig upphandling.

______________________

Hur du kommer vidare

- Sök uppdraget genom denna annons
- I ansökan anger du ett kravställt timpris
- Lägg in ett CV på svenska i word-format
- Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.


Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu

IT-specialist med erfarenhet av agilt arbete, Stockholm

IT-säkerhetschef
Läs mer Nov 30
Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: ca. 12 månader
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Uppdragsstart: Enl. ök.
- Omfattning: 100%
- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.


Uppdragsbeskrivning

Uppdraget avser applikationsförvaltning- respektive applikationsdrift kopplat till förvaltningsobjektet Anläggningsstöd.

Applikationerna är en blandning av internt utvecklade applikationer (intern leverantör) och 3:e partsapplikationer (extern leverantör). Arbetsuppgifterna består i ordinarie applikationsdrift och förvaltning enligt ITIL.

Som IT-specialist inom förvaltningsobjektet Anläggningsstöd kommer du att ansvara för helheten inom ett antal applikationer tillsammans med dina kollegor och ansvarar för att de är tillgängliga samt håller en god kvalité.

Arbetet innebär löpande hantering av incidenter, problem och ändringshantering enligt ITIL-processerna samt att underhålla dokumentation för applikationerna.

Arbetsuppgifter:

- Applikationsdrift
- Dokumentation
- Förändringshantering
- Ta fram underlag för rapportering, beslut och förvaltningsplan
- Problemhantering och rotorsaksanalyser
- Aktivt deltaga i förbättring av arbetssätt och applikationsdrift
- Lösa problem och incidenter med hjälp av förändringar i script och protokoll vid behov.
- Ta fram instruktioner för incidenthantering, paketering m.m.
- Deltaga i dialog med verksamheten
- Samarbeta med infrastruktur och leverantörer för att lösa problem och incidenter samt för att planera förändringar.


Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

- Högskole-/universitetsutbildning 120p/180hp inom datavetenskap, alternativt motsvarande utbildning eller arbetslivserfarenhet
- Minst 3 års arbetslivserfarenhet av scripting och protokoll
- Arbetslivserfarenhet av applikationsdrift/förvaltning minst 5 år
- Arbetslivserfarenhet inom infrastruktur (applikationsserver/nätverk) för incidenthantering av applikation minst 3 år.
- God förmåga att kommunicera på engelska och svenska i tal och skrift


Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):

- Minst 3 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av agilt arbete
- Erfarenhet av arbete och ärendeadministration i Azure DevOps


Annat

Nedanstående personliga egenskaper säkerställs via referenser och vid eventuell intervju. Kunden förbehåller sig rätten att kontakta egna relevanta referenser (än de som leverantören själv angivit) för att säkerställa uppfyllande av krav.

- God samarbetsförmåga och initiativförmåga
- Flexibel och anpassningsbar efter arbetsbelastning
- Utåtriktad och tydlig i sin kommunikation
- Ödmjuk och ha lätt för att skapa förtroende
- Arbetar självständigt och målinriktat
- Fallenhet för administrativa arbetsuppgifter
- Förmåga att arbeta i grupp


______________________

Hur du kommer vidare

- Sök uppdraget genom denna annons
- I ansökan anger du ett kravställt timpris
- Lägg in ett CV i word-format
- Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.


Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Ansök nu

Business expert med ett agilt arbetssätt, Stockholm

Teamledare
Läs mer Dec 2
Nytt
About the assignment:

- Location: Stockholm
- Duration: x months
- Start: TBD
- Apply: as soon as possible
- Extent: 100%
- Please note that the mandatory requirements have to be met in full in order for us to present your profile to our Customer.


Description

The client are now looking for a Business expert since they are on the journey to shift their current Product Lifecycle Management system (PLM) to a new modern PLM platform within the Assortment & Product Development- and Sourcing & Production domains.

Work tasks:

- Coordinate product teams and align the requirements for configuration of vendor solution
- Facilitate configuration workshops with product teams and vendor and being a central point of communication with the PLM vendor
- Create Synthesis of processes and requirements


Mandatory competence and experience:

- Agile way of working
- Retail/Apparel knowledge
- Excellent in facilitating workshops
- Excellent in coordination of many teams and stakeholders
- Excellent in communication


Preferred competence and experience:

- Knowledge in Centric or other textile PLM software

Preferred personal qualities:

- Ability to understand and analyse complex information and share it in effective and powerful communications
- Ability to understand people psychology and to connect to people to encourage new behaviors
- Ability to take responsibility, work proactively and continuously improve activities in complex, quickly transforming environments


______________________

How to proceed with the process

- Apply for the assignment through this ad.
- State your preferred hourly rate in the application.
- Upload your CV in word format.
- We will revert to you if we need further information or clarification regarding your application.
- The Customer usually reverts to us within 10 working days from the last application date. We aim to get back to you promptly with any new information regarding your application or the assignment. If you have not received any information from us within this time frame, please contact us through our platform.


You will be informed about the Customer should you be called to an interview.

About Shaya Solutions

Stockholm based consultancy and competence firm with focused on IT, Management and Technology.

We focus on customer / consultant satisfaction and quality in our services offered throughout Sweden.

Our core values are Humility, Perseverance and Flexibility.

Please do not hesitate to contact us if you have any questions.

We politely decline all contact from ad vendors. Many thanks!

Ansök nu