Konstnärsnämnden jobb i Stockholm

Hitta lediga jobb hos Konstnärsnämnden i Stockholm. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Stockholm.

Vi söker verksamhetsledare till ArtNexus

Projektledare: kultur, media, film
Läs mer Jun 23
Konstnärsnämnden söker en verksamhetsledare till programmet ArtNexus, ett samarbete mellan Konstnärsnämnden och Sida som lanserades 2020. Nu har programmet verksamhet i Albanien sedan 2021 och i Armenien sedan 2022. Uppdraget från regeringen är att genom kultur- och biståndspolitiska insatser driva kapacitetsbyggande arbete. Programmets utgångspunkt är att verka för en stark konstnärlig frihet med yttrandefriheten som grund. Detta för att främja förutsättningarna för konstnärer att verka i våra partnerländer Albanien och Armenien. All verksamhet ska vara planerad utifrån partnerländernas behov. Vi kommer också att ha särskilt fokus på unga och kvinnor.
ArtNexus är en del av Konstnärsnämnden och bygger sin verksamhet på myndighetens kunskap om konstnärers villkor och behov i samverkan med andra svenska myndigheter och organisationer. Sida är vår huvudpartner och Sveriges ambassader i respektive partnerland bidrar med kompetens kring den lokala sociala, ekonomiska och politiska kontexten.
Du har din arbetsplats på Konstnärsnämndens kontor på Maria Skolg. i Stockholm. ArtNexus ingår i avdelningen Analys och samverkan, som leds av en avdelningschef. Som verksamhetsledare leder du arbetet, både nationellt och internationellt. Du kommer att ha verksamhets- och budgetansvar.
Du arbetar med god framförhållning i projektets alla delar samt kommunicera målsättning, planering och budget till berörda både inom och utanför myndigheten.
I arbsuppg. ingår bla.
· planera och producera aktiviteter tillsammans med nationella och internationella statliga och icke-statliga aktörer på svenska och engelska
· planera programmets utvärderings- och uppföljningsstrategi och dess genomförande i respektive partnerland
· handleda praktikanter som är kopplade till programmet
Kvalifikationer:
· minst treårig högskoleutbildning inom områden som är relevanta för tjänsten eller erfarenhet som myndigheten bedömer som likvärdig och relevant för uppdraget
· förmåga att leda på ett sätt som syftar till och möjliggör förändring och utveckling av projektet
· dok. god förmåga att leda projekt med aktörer från olika länder involverade
· arbetslivserfarenhet från internationellt arbete på hög nivå
· erfarenhet av och förmåga att arbeta strategisk med samarbetspartners
· mycket goda kunskaper i sv. & eng. i tal och skrift
· erf. av arbete inom konst och kulturområdet
· god kunskap om och förståelse för konstnärers villkor och behov
· tidigare anställning vid statlig myndighet
Meriterande
· erf. av arbete på utlandsmyndighet eller svensk myndighet med internationella kontakter
· erf. från internationellt arbete med fokus på konst och kultur eller kulturpolitik
· utbildning i konflikthantering
· god kunskap om, konstnärers villkorerfarenhet av eget konstnärligt arbete i någon form
Personliga egenskaper
god förmåga att arbeta tillsammans med andra och upprätthålla tillitsfulla relationer både internt på myndigheten och med externa samarbetspartners.
·god förmåga att arbeta självständigt och välstrukturerat samt att representera myndigheten och kommunicera dess och programmets idé

· flexibilitet och förmåga att ta egna initiativ, hantera flera uppgifter samtidigt, förhålla dig till snabba deadlines och förändrade villkor.
· noggrannhet och ambition att leverera i tid och med hög kvalitet
I rekryteringsprocessen kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Upplysningar och ansökan
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 100 % under ett år, med möjlighet till förlängning till högst två år. Tillträde snarast eller efter överenskommelse.
I ditt pers. brev och CV ska du så utförligt som möjligt redogöra för vilka kvalifikationer, meriter och pers. egenskaper du uppfyller. Skicka din ansökan inklusive CV och pers. brev och löneanspråk senast den 7 augusti 2022, till e-post: rekrytering@konstnarsnamnden.se.
Likabehandlingsarbetet är viktigt för oss?på Konstnärsnämnden och vi välkomnar olika erfarenheter som kan tillföra flera perspektiv.?
Information om tjänsten, avdelningschef Magnus Kirchhoff, magnus.kirchhoff@konstnarsnamnden.se eller tel. 08-506 550 92.
Fackliga företrädare är för SACO Sara Lönnroth, tel. 08-506 550 08, sara.lonnroth@konstnarsnamnden.se. och för OFR/ST Anneli Strömqvist, tel. 08-506?550 70, anneli.stromqvist@konstnarsnamnden.se.
From den 1 juli råder semestertider på myndigheten, då kan du mejla eventuella frågor till info@konstnarsnamnden.se.
Om Konstnärsnämnden
Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Vårt uppdrag omfattar yrkesverksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Vi fördelar stipendier och bidrag, främjar internationellt utbyte samt analyserar och sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt, med myndigheter och organisationer, såväl inom sektorn som tvärsektoriellt. På Konstnärsnämnden arbetar ca 40 medarbetare och våra lokaler ligger på Söder i Stockholm.
Vi undanber oss alla erbjudande om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Vi söker en vikarie som handläggande administratör

Administrativ assistent
Läs mer Jun 20
Vi söker en handläggande administratör till ett föräldravikariat på 100 %.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta med administration kopplat till enheten Stipendier och bidrag. Arbetet rör stipendier och bidrag inom olika konstområden. En viktig del av arbetet är den direkta kontakten med ansökande konstnärer per telefon och e-post samt administrativt arbete med enhetens bidragsprocesser.
Arbetsuppgifterna förutsätter nära samverkan med handläggare på enheten. På enheten arbetar åtta handläggare inom konstområdena bild och form, musik, teater, dans, film och cirkus. Konstnärsnämnden är en liten myndighet. Du ska därför vara beredd att vid behov hjälpa till med myndighetsövergripande administrativa arbetsuppgifter.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
· Informera och vägleda konstnärer som kontaktar myndigheten i bidragsärenden via mejl och telefon
· Uppdatera ansökningsformulär och enhetens texter på hemsida
· Representera enheten i kommunikationsarbetet
· Bistå vid möten med Konstnärsnämndens beslutandegrupper
· Följa upp och påminna om bidragsredovisningar
· Övrig administration kopplat till bidragshanteringen
Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
· Minst två års erfarenhet av likartat administrativt arbete
· Mycket goda kunskaper i Officepaketet
· Mycket goda kunskaper i Wordpress och InDesign
· Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
· Eftergymnasial utbildning eller motsvarande kvalifikationer som vi bedömer som likvärdig

Meriterande är att du även har:
· Erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning
· Erfarenhet av arbete i ärendehanteringssystemet W3D3
· Erfarenhet av bildhantering och textbearbetning
· Högskoleutbildning inom kultur-/konstområdet

Personliga egenskaper:
· God samarbetsförmåga
· Serviceinriktad med god kommunikativ förmåga
· Förmåga att arbeta självständigt och välstrukturerat
· Förmåga att ta eget ansvar och initiativ
· Struktur, noggrannhet och kvalitet i arbetet är viktigt för dig
· Flexibel
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet.
Upplysningar och ansökan
Anställningen är en tidsbegränsad anställning, ett föräldravikariat på 100 % med tillträde enligt överenskommelse och längst till och med den 30 juni 2023. Likabehandlingsarbetet är viktigt för oss på Konstnärsnämnden och vi välkomnar olika erfarenheter som kan tillföra flera perspektiv.

I ditt personliga brev och CV ska du så utförligt som möjligt redogöra för vilka kvalifikationer, meriter och personliga egenskaper du uppfyller. Skicka din ansökan inklusive CV och personligt brev senast den 24 juli 2022, till e-post: rekrytering@konstnarsnamnden.se.

Om Konstnärsnämnden
Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Vårt uppdrag omfattar yrkesverksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Vi fördelar stipendier och bidrag, främjar internationellt utbyte samt analyserar och sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt, med myndigheter och organisationer, såväl inom sektorn som tvärsektoriellt. På Konstnärsnämnden arbetar ca 40 medarbetare och våra lokaler ligger på Söder i Stockholm.
För information om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Pernilla Högström, tel. 08-506 550 60 eller via mejl till pernilla.hogstrom@konstnarsnamnden.se. Fackliga företrädare är för SACO Monica Christensen Luotsinen, tel. 08-506 550 61, monica.christensen.luotsinen@konstnarsnamnden.se. och för OFR/ST Anneli Strömqvist, tel. 08-506?550 70, anneli.stromqvist@konstnarsnamnden.se.

From den 1 juli råder semestertider på myndigheten, då kan du mejla eventuella frågor till info@konstnarsnamnden.se.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Vi söker en handläggare inom teater och film

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 9
Huvudsakliga arbetsuppgifter är handläggning av stipendier och bidrag inom konstområdena teater och film. Beslut gällande stipendier och bidrag fattas av arbetsgruppen för teater och film, som består av tio sakkunniga personer från teater- och filmområdet. Du kommunicerar med arbetsgruppen och ansvarar för att besluten fattas på rätt formella grunder.
En stor och viktig del av arbetet är den direkta kontakten per telefon och e-post med ansökande konstnärer samt administrativt arbete utifrån enhetens bidrags- och beslutsprocesser. I arbetet ingår budgetarbete samt uppföljning och analys av beviljade bidrag.
Som handläggare ska du även arbeta med omvärldsbevakning med fokus på de nationella teater- och filmområdena samt med utåtriktad information till yrkesverksamma inom områdena. Arbetsuppgifterna utförs i nära samverkan med enhetens nuvarande handläggare inom teater och film, som dessutom ansvarar för det internationella programmet för teater som är under uppbyggnad.
Arbetsuppgifterna förutsätter även samverkan med övriga handläggare på enheten och stöd över konstområdesgränserna är en del av arbetet. Enheten har sju handläggare inom konstområdena bild och form, musik, teater, dans, film och cirkus samt en handläggande administratör. Enheten ingår i Avdelningen för Stipendier och internationella program, där även IASPIS, internationella programmet för bild och form, ingår. Chef för enheten är avdelningschefen.
Myndighetsövergripande arbetsuppgifter förekommer regelbundet och arbetet sker då i nära samarbete med övriga medarbetare inom myndigheten.

Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
· Mycket goda kunskaper om det samtida scenkonstområdet med fokus på teater och/eller film.
· Minst tre års erfarenhet av arbete inom kulturområdet eller inom annat område som myndigheten bedömer som relevant.
· Mycket goda kunskaper i Officepaketet, framför allt Excel.
· Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
· Goda kunskaper i engelska.
· Akademisk examen med inriktning inom kulturområdet, eller annan eftergymnasial utbildning som myndigheten bedömer som likvärdig.

Meriterande är att du även har:
· Erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning.
· Erfarenhet av arbete i ärendehanteringssystem.
· Internationell erfarenhet.

Personliga egenskaper
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. En förutsättning för att trivas hos oss är att du tycker om att arbeta tillsammans med andra och kan bygga goda relationer både internt och externt. Du är kommunikativ, flexibel och kan ta egna initiativ. Du har förmåga att med kort varsel omprioritera och växla mellan olika typer av arbetsuppgifter även under tidspress.
Upplysningar och ansökan
Anställningen är tills vidare på 100 % med sex månaders provanställning. Tillträde efter överenskommelse. Likabehandlingsarbetet är viktigt för oss på Konstnärsnämnden och vi välkomnar olika erfarenheter som kan tillföra flera perspektiv.
I ditt personliga brev och CV ska du så utförligt som möjligt redogöra för vilka kvalifikationer, meriter och personliga egenskaper du uppfyller. Skicka din ansökan inklusive CV och personligt brev senast den 31 maj 2022, till e-post: rekrytering@konstnarsnamnden.se.
Om Konstnärsnämnden
Konstnärsnämnden är en statlig myndighet som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Vårt uppdrag omfattar yrkesverksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Vi fördelar stipendier och bidrag, främjar internationellt konstnärligt utbyte samt?analyserar och sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt, med myndigheter och organisationer, såväl inom sektorn som tvärsektoriellt. På Konstnärsnämnden arbetar ca 40 medarbetare och våra lokaler ligger på Söder i Stockholm.
För information om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Pernilla Högström, tel. 08-506 550 60 eller via mejl till pernilla.hogstrom@konstnarsnamnden.se. Fackliga företrädare är för SACO Monica Christensen Luotsinen, tel. 08-506 550 61, monica.christensen.luotsinen@konstnarsnamnden.se. och för OFR/ST Anneli Strömqvist, tel. 08-506?550 70, anneli.stromqvist@konstnarsnamnden.se.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Vi söker en avdelningschef

Administrativ chef
Läs mer Apr 4
Konstnärsnämnden är en statlig myndighet som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse samt konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Myndigheten är organiserad i tre avdelningar och vi söker nu en avdelningschef till avdelningen för administration och verksamhetsstöd. Avdelningens elva medarbetare arbetar inom olika områden, så som ekonomi, lön, HR, IT, arkiv, registratur och kommunikation.
Om tjänsten
Vi söker dig som är en erfaren chef som kan leda, utveckla, samordna, följa upp och utvärdera avdelningens olika arbetsuppgifter tillsammans med dina medarbetare. Som avdelningschef har du personal- och budgetansvar och du bidrar aktivt till utvecklingen av myndigheten och ingår i myndighetens ledningsgrupp och i strategiskt råd. Du ansvarar för att myndighetens processer, arbetssätt och rutiner är effektiva och rättssäkra. Du ansvarar även för myndighetens informationssäkerhetsarbete och är sekreterare i Pär Ganneviks stiftelse.
Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
· Minst fem års dokumenterad chefserfarenhet i offentlig verksamhet.
· Mycket god kunskap om statsförvaltning.
· Chefserfarenhet av att leda och utveckla flera av de områden som ingår i avdelningen.
· Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
· Erfarenhet av budgetplanering och -uppföljning.
· Goda kunskaper i Officepaketet, specifikt Word och Excel.
· Minst tre års högskoleutbildning eller motsvarande utbildning som vi bedömer som likvärdig.
Det är meriterande om du har:
· Kunskap om och erfarenhet av upphandling.
· Kunskap om kultur- och konstnärspolitiska frågor och konstnärers villkor.
· Erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete.
· Erfarenhet av jämställdhets- och mångfaldsarbete.
Personliga egenskaper
Vi ser att vår blivande avdelningschef är trygg i rollen som chef. Du leder med tillit och bejakar medarbetares olika styrkor och drivkrafter. En av dina främsta styrkor är förmågan att utveckla avdelningen utifrån myndighetens uppdrag ur ett helhetsperspektiv och hitta en tydlig strategisk riktning. Du ska kunna ställa om och anpassa dig till eventuella förändringar.
Vi fäster mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Upplysningar och ansökan
Anställningen är tills vidare på 100% med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Likabehandlingsarbetet är viktigt för oss på Konstnärsnämnden och vi välkomnar olika erfarenheter som kan tillföra flera perspektiv.
I ditt personliga brev och CV ska du så utförligt som möjligt redogöra för vilka kvalifikationer, meriter och personliga egenskaper du uppfyller. Skicka din ansökan inklusive CV och personligt brev senast den 25 april 2022, till e-post: rekrytering@konstnarsnamnden.se.
I slutet av rekryteringsprocessen kommer myndigheten att genomföra personlighets- och färdighetstester.
Om Konstnärsnämnden
Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Vårt uppdrag omfattar yrkesverksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Vi fördelar stipendier och bidrag, främjar internationellt konstnärligt utbyte samt?analyserar och sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt, med myndigheter och organisationer, såväl inom sektorn som tvärsektoriellt. På Konstnärsnämnden arbetar cirka 40 medarbetare och våra lokaler ligger på Söder i Stockholm.
För information om tjänsten kan du kontakta direktör Anna Söderbäck på tel. 08-506 550 80, eller via mejl till anna.soderback@konstnarsnamnden.se, fackliga företrädare är för SACO Marlene Karlén, tel. 08-506 550 57 eller via mejl till marlene.karlen@konstnarsnamnden.se. och för OFR Anneli Strömqvist, tel. 08-506 550 70 eller via mejl till anneli.stromqvist@konstnarsnamnden.se.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Vi söker en kommunikatör med inriktning på webb och digitala kanaler

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Apr 4
Vi söker en kommunikatör med inriktning på webb och digitala kanaler
Konstnärsnämnden är en statlig myndighet som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Myndigheten arbetar just nu med flera utvecklingsprojekt inom kommunikationsområdet. Bland annat arbetar vi om vår visuella identitet och hemsida. Vi söker en kommunikatör med särskild inriktning på webb som kan förstärka vår kommunikationsfunktion framför allt operativt.


I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
• Ansvara för operativ och strategisk förvaltning, samt utveckling av Konstnärsnämndens nya hemsida.
• Producera och publicera innehåll för hemsida, intranät och sociala medier.
• Enklare formgivning för exempelvis annonser och mallar.
• Ta fram och uppdatera rutiner och lathundar inom kommunikationsområdet.
• Stöd till organisationen, både kollegor och chefer, gällande kommunikationsfrågor.


Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
· Akademisk examen med inriktning mot media och kommunikation, eller utbildning som myndigheten bedömer som likvärdig.
· Minst fem års erfarenhet av arbete som kommunikatör med inriktning mot webb på en kommunikationsavdelning/enhet, byrå eller annat sammanhang som myndigheten bedömer relevant.
· Van producent för alla förekommande kommunikationskanaler såsom webb, pressrum, nyhetsbrev, sociala media, intranät.
· Erfarenhet av att arbeta med InDesign, Photoshop och WordPress.

Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning.
• Erfarenhet av arbete inom kultursektorn.
• Erfarenhet av webbutveckling.
• Erfarenhet av och kunskap om arbete med texter utifrån klarspråk och inkluderande kommunikation.
• Du har god kännedom om GDPR och om tillgänglighetsanpassning utifrån ett myndighetsperspektiv.

Personliga egenskaper
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. En förutsättning för att trivas hos oss är att du tycker om att arbeta tillsammans med andra och kan bygga goda relationer både internt och med externa samarbetspartners. Du är kommunikativ, flexibel och kan ta egna initiativ. Du har förmåga att med kort varsel omprioritera och växla mellan olika typer av arbetsuppgifter.
Upplysningar och ansökan
Tjänsten är ett vikariat under den tid vår medarbetare är tjänstledig från sin tjänst till och med den16 november, med trolig förlängning till en tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Likabehandlingsarbetet är viktigt för oss på Konstnärsnämnden och vi välkomnar olika erfarenheter som kan tillföra flera perspektiv.
I ditt personliga brev och CV ska du så utförligt som möjligt redogöra för vilka kvalifikationer, meriter och personliga egenskaper du uppfyller. Skicka din ansökan inklusive CV och personligt brev senast den 24 april 2022, till e-post: rekrytering@konstnarsnamnden.se.
Om Konstnärsnämnden
Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Vårt uppdrag omfattar yrkesverksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Vi fördelar stipendier och bidrag, främjar internationellt konstnärligt utbyte samt?analyserar och sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt, med myndigheter och organisationer, såväl inom sektorn som tvärsektoriellt. På Konstnärsnämnden arbetar ca 40 medarbetare och våra lokaler ligger på Söder i Stockholm.
För information om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Kristine Brosjö, tel. 08-506 550 75 eller via mejl till kristine.brosjo@konstnarsnamnden.se.
Fackliga företrädare är för SACO Marlene Karlén, tel. 08-506 550 57 och för OFR/ST Anneli Strömqvist, tel. 08-506?550 70 eller via mejl till anneli.stromqvist@konstnarsnamnden.se. marlene.karlen@konstnarsnamnden.se.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Ekonomiadministratör tillsvidare tjänst

Ekonomiassistent
Läs mer Mar 28
Vi söker en ekonomiadministratör
Konstnärsnämnden är en statlig myndighet som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Vi söker en ekonomiadministratör till Avdelningen för administration och verksamhetsstöd. Du kommer att ingå i ett team som består av en ekonomiansvarig, en lönehandläggare och ytterligare en ekonomiadministratör.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
· Utbetalningar av stipendier och bidrag till konstnärer
· Registrera utbetalningar i vårt ärendehanteringssystem W3D3
· Fakturahantering i Proceedo: kontera och skicka ut fakturor för attest
· Löpande bokföring
Konstnärsnämnden är en liten myndighet. Du ska därför vara beredd att vid behov hjälpa till med myndighetsövergripande administrativa arbetsuppgifter.
Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
· Minst tre års erfarenhet av arbete med ekonomiadministration
· Erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning
· Goda kunskaper i Officepaketet
· Ekonomisk utbildning som lägst på gymnasial nivå
Meriterande är att du även har:
· Erfarenhet av utlandsutbetalningar, moms och andra skattefrågor
· Erfarenhet av arbetet med Unit4/Agresso
Personliga egenskaper:
· God samarbetsförmåga
· Serviceinriktad med god kommunikativ förmåga
· Förmåga att arbeta självständigt och välstrukturerat
· Förmåga att ta eget ansvar och initiativ
· Noggrannhet och kvalitet i arbetet är viktigt för dig
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet.
Upplysningar och ansökan
Anställningen är tills vidare på 100% med sex månaders provanställning. Tillträde efter överenskommelse. Konstnärsnämnden vill ta tillvara de kvaliteter som mångfald och en jämnkönsfördelning tillför verksamheten.
I ditt personliga brev och CV ska du så utförligt som möjligt redogöra för vilka kvalifikationer, meriter och personliga egenskaper du uppfyller. Skicka din ansökan inklusive CV och personligt brev senast den 18 april 2022, till e-post: rekrytering@konstnarsnamnden.se.
Om Konstnärsnämnden
Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Vårt uppdrag omfattar yrkesverksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Vi fördelar stipendier och bidrag, främjar internationellt utbyte samt analyserar och sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt, med myndigheter och organisationer, såväl inom sektorn som tvärsektoriellt. På Konstnärsnämnden arbetar ca 40 medarbetare och våra lokaler ligger på Söder i Stockholm.
För information om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Kristine Brosjö tel. 08-506 550 75 eller via mejl till kristine.brosjo@konstnarsnamnden.se, fackliga företrädare är för SACO Marlene Karlén , tel. 08-506 550 57 eller via mejl till marlene.karlen@konstnarsnamnden.se, och för ST Anneli Strömqvist, tel. 08-506?550 70 eller via mejl till anneli.stromqvist@konstnarsnamnden.se.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Uredare

Statistiker
Läs mer Dec 6
Vi söker en utredare
Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen som främst ansvarar för genomförandet av regeringens konstnärspolitik. Vi söker en utredare till Enheten för utredning och analys. Enheten arbetar med frågor om yrkesverksamma konstnärers ekonomiska och sociala villkor, samt med uppföljning och analys av hela myndighetens verksamhet.
Rollbeskrivning och arbetsuppgifter
Enheten för utredning och analys består av fyra utredare. Arbetet sker i nära samverkan med övriga medarbetare på myndigheten.
Du kommer att genomföra utredningar av olika slag. En stor del av arbetet handlar om att ta fram och analysera statistik och annan fakta. Du kommer att skriva rapporter, kortare PM och informativa texter. Du samverkar med andra myndigheter och aktörer framför allt inom konst- och kulturområdet, men även inom andra områden. Målgrupperna för våra utredningar är regeringen, andra myndigheter och organisationer. Enheten tar även fram information som vänder sig direkt till konstnärer
Kvalifikationer
Du ska ha relevant examen från universitet eller högskola, motsvarande minst tre år, eller annan utbildning i kombination med adekvat arbetslivserfarenhet som myndigheten bedömer som likvärdig.
Vi söker dig som har
· Goda kunskaper om och erfarenhet av offentlig förvaltning.
· Erfarenhet av arbete inom det kultur- och konstnärspolitiska området.
· Mycket god analytisk kompetens samt erfarenhet av att inhämta och bearbeta olika typer av data.
· Dokumenterad erfarenhet av att utforma och leda utredningar och projekt.
· Mycket god förmåga att på svenska uttrycka dig i tal och skrift.
· Goda kunskaper i engelska.
· Goda kunskaper i Officepaketet, särskilt i Excel.
Personliga egenskaper
Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
· Du är analytisk.
· Du är strukturerad och ansvarstagande.
· Du kommunicerar tydligt, lyssnar och lär av andra.
· Du kan identifiera väsentliga frågeställningar och skilja huvudsak från bisak.
· Du har förmåga att växla mellan olika typer av arbetsuppgifter och att periodvis arbeta i ett högt tempo.
· Du är ödmjuk och prestigelös
· Du har god social förmåga, och kan arbeta såväl självständigt som i grupp.
Om Konstnärsnämnden
Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Vårt uppdrag omfattar verksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Vi fördelar stipendier och bidrag, främjar internationellt konstnärligt utbyte samt analyserar och sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt, med myndigheter och organisationer, såväl inom sektorn som tvärsektoriellt.
På Konstnärsnämnden arbetar cirka 40 medarbetare och våra lokaler ligger på Söder i Stockholm.
Upplysningar och ansökan
Anställningen är en tillsvidareanställning på 100 procent med tillträde snarast, eller efter överenskommelse. Myndigheten tillämpar 6 månader provanställning.
Skicka din ansökan inklusive CV och personligt brev med löneanspråk, så att vi har det oss tillhanda senast den 9 januari 2022 till e-post: rekrytering@konstnarsnamnden.se.
För information om tjänsten kan du kontakta direktör Anna Söderbäck på tel. 08-506 550 80, eller via mejl till anna.soderback@konstnarsnamnden.se, fackliga företrädare är för SACO Lena Malm, tel. 08-506 550 94 eller via mejl till lena.malm@konstnarsnamnden.se. för OFR Anneli Strömqvist, tel. 08-506 550 70 eller via mejl till anneli.stromqvist@konstnarsnamnden.se.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Vi söker en avdelningschef

Avdelningschef, statlig
Läs mer Okt 26
Konstnärsnämnden är en statlig myndighet som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse samt konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Under året arbetar myndigheten med en organisationsförändring och har dessutom utökats med ytterligare ett internationellt program, ArtNexus, i samarbete med Sida. Med anledning av detta kommer en ny avdelning att inrättas bestående av Enheten för utredning och analys, Kulturbryggan och ArtNexus. Som avdelningschef arbetar du direkt under direktör i ett team bestående av direktör samt totalt tre avdelningschefer.
Om tjänsten
Vi söker dig som är en erfaren chef som kan leda, utveckla, samordna, följa upp och utvärdera enheternas olika arbetsuppgifter tillsammans med dina medarbetare. Som avdelningschef har du personal- och budgetansvar för de tre enheterna som totalt omfattar nio medarbetare. Du bidrar aktivt till utvecklingen av myndigheten och ingår i myndighetens strategiska ledningsgrupp.


Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
• Relevant akademisk utbildning.
• God kunskap om kultur- och konstnärspolitiska frågor och konstnärers villkor.
• Minst fem års chefserfarenhet från offentlig verksamhet.
• Erfarenhet av att arbeta i ledningsgrupp på strategisk nivå.
• Erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av tvärsektoriellt arbete och av att driva kulturfrågor i andra sektorer.
• Erfarenhet av att leda och utveckla kvalificerat analys- och utredningsarbete.
• Erfarenhet av internationellt samarbete.


Personliga egenskaper
Vi ser att vår blivande avdelningschef är trygg i rollen som chef. Du leder med tillit och tillvaratar medarbetares olika styrkor och drivkrafter. En av dina främsta styrkor är förmågan att, utifrån myndighetens uppdrag och ur ett helhetsperspektiv, utveckla avdelningen. Du ska kunna ställa om och anpassa dig till förändringar.
Vi fäster mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.


Upplysningar och ansökan
Anställningen är tills vidare på 100% med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Likabehandlingsarbetet är viktigt för oss på Konstnärsnämnden och vi välkomnar olika erfarenheter som kan tillföra flera perspektiv.
I ditt personliga brev och CV ska du så utförligt som möjligt redogöra för vilka kvalifikationer, meriter och personliga egenskaper du uppfyller. Skicka din ansökan inklusive CV och personligt brev senast den 16 november 2021, till rekrytering@konstnarsnamnden.se
I slutet av rekryteringsprocessen kommer myndigheten att genomföra personlighets- och färdighetstester.


Om Konstnärsnämnden
Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Vårt uppdrag omfattar yrkesverksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Vi fördelar stipendier och bidrag, främjar internationellt konstnärligt utbyte samt?analyserar och sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt, med myndigheter och organisationer, såväl inom sektorn som tvärsektoriellt. På Konstnärsnämnden arbetar cirka 40 medarbetare och våra lokaler ligger på Söder i Stockholm.
För information om tjänsten kan du kontakta direktör Anna Söderbäck på tel. 08-506 550 80, eller via mejl till anna.soderback@konstnarsnamnden.se, fackliga företrädare är för SACO Marlene Karlén, tel. 08-506 550 57 eller via mejl till marlene.karlen@konstnarsnamnden.se. för OFR Anneli Strömqvist, tel. 08-506 550 70 eller via mejl till anneli.stromqvist@konstnarsnamnden.se.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Handläggare till ArtNexus, samarbete mellan Konstnärsnämnden och Sida.

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Sep 28
Konstnärsnämnden söker en handläggare till det nystartade programmet ArtNexus, ett nytt samarbete mellan Konstnärsnämnden och Sida. Uppdraget från regeringen är att länka ihop kultur- och biståndspolitiska insatser. Programmets utgångspunkt är att verka för en stark konstnärlig frihet med yttrandefriheten som grund. Vi kommer att ha särskilt fokus på unga generationer och kvinnor. Våra partnerländer är Albanien och Etiopien.
ArtNexus kommer att byggas upp i samverkan med svenska myndigheter och organisationer, som Filminstitutet, Riksteatern, Svenska Pen, Musikalliansen, Göteborgs Universitet, Patent- och registreringsverket med flera. Inom ramen av programmet kommer kapacitetsbyggande arbete såsom workshops och möten att genomföras, utbyten mellan konst- och kulturutövare samt mellan kulturministerier i respektive partnerland och Sverige. Sida och Sveriges ambassader ska bidra med kompetens kring den lokala sociala, ekonomiska och politiska kontexten i partnerländerna. Kontakter med FN och EU-organ kommer att bli aktuellt.
Befattningsbeskrivning
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
Koordinera aktiviteter tillsammans med nationella och internationella statliga och icke-statliga aktörer.
Förbereda budgetkalkyler, ansvara för löpande ekonomiadministration, samt granska och hantera både svenska och internationella fakturor.
Föra mötesanteckningar samt ta fram underlag till möten på svenska och engelska.
Utifrån forskningsrapporter och policy papers, sammanfatta och förbereda underlag.
Bidra till programmets utvärderings- och uppföljningsstrategi och dess genomförande i respektive partnerland.
Administrativt/assisterande arbete, som mejlhantering på svenska och engelska, arbete i Excel, databaser etc.

Kvalifikationskrav
Dokumenterad akademisk examen motsvarande minst tre års heltidsstudier i internationella relationer, statsvetenskap, nationalekonomi eller utbildning som myndigheten bedömer som likvärdig
Arbetslivserfarenhet inom internationella relationer och mellanstatliga samarbeten.
Minst tre års erfarenhet av utvecklingsarbete eller annat internationellt samarbete
Mycket god administrativ förmåga samt dokumenterad erfarenhet av budget och administrativ beredning
Erfarenhet av och förmåga att föra strategisk dialog med olika typer av samarbetspartners i Sverige och utomlands
God förmåga och erfarenhet av att använda kommunikation och sociala medier som strategiskt verktyg
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Meriterande
Erfarenhet av arbete på utlandsmyndighet eller i liknande internationell miljö
Erfarenhet av arbete på statlig myndighet eller offentlig verksamhet
Erfarenhet av metodstöd för utvärdering- och uppföljningssystem
Erfarenhet av att arbeta med statistik och enkätundersökningar
Erfarenhet av handläggning i enlighet med Sidas regelverk, rutiner och system
Erfarenhet av arbete inom konst och kulturområdet

Personliga egenskaper
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
God förmåga att arbeta tillsammans med andra och upprätthålla tillitsfulla relationer både internt och med externa samarbetspartners.
God förmåga att arbeta självständigt och välstrukturerat
Du är flexibel, kan ta egna initiativ, hantera flera uppgifter samtidigt, förhålla dig till snabba deadlines och förändrade villkor.
Du är noggrann och har förmåga att leverera högkvalitativt i alla lägen
God förmåga att tillgodogöra dig kunskap och omsätta den i handling


Upplysningar och ansökan
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 100 % under 1 år, med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
I ditt personliga brev och CV ska du så utförligt som möjligt redogöra för vilka kvalifikationer, meriter och personliga egenskaper du uppfyller. Skicka din ansökan inklusive CV och personligt brev och löneanspråk senast den 19 oktober 2021, rekrytering@konstnarsnamnden.se.
I rekryteringsprocessen kommer sedan Konstnärsnämnden som ett första steg att be de kandidater som har de kvalifikationer myndigheten söker, genomföra ett skriftligt test på svenska och engelska. Därefter kommer de kandidater som bedöms bäst lämpade för tjänsten att kallas till intervju.
Likabehandlingsarbetet är viktigt för oss?på Konstnärsnämnden?och?vi?välkomnar olika erfarenheter som kan tillföra flera perspektiv.
För information om tjänsten kan du kontakta verksamhetsledare Neda Mansouri, via mejl neda.mansouri@konstnarsnamnden.se, tel. 08-506 550 62, eller direktör Anna Söderbäck,mejl anna.soderback@konstnarsnamnden.se, tel. 08-506?550 80.
Fackliga företrädare för SACO, Lena Malm: lena.malm@konstnarsnamnden.se, tel. 08-506?550 94, ST Anneli Strömqvist: anneli.stromqvist@konstnarsnamnden.se, tel. 08-506?550 70
Om Konstnärsnämnden
Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Vårt uppdrag omfattar yrkesverksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Vi fördelar stipendier och bidrag, främjar internationellt utbyte samt analyserar och sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt, med myndigheter och organisationer, såväl inom sektorn som tvärsektoriellt. På Konstnärsnämnden arbetar ca 35 medarbetare och våra lokaler ligger på Söder i Stockholm.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Vi söker en handläggande administratör till enheten Stipendier och bidrag

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 24
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta med administration kopplat till enheten Stipendier och bidrag. Arbetet rör stipendier och bidrag inom olika konstområden. Om myndigheten får ytterligare uppdrag att fördela krisstöd kommer administrativa uppgifter kopplat till det att ingå i tjänsten. En viktig del av arbetet är den direkta kontakten med ansökande konstnärer per telefon och e-post samt administrativt arbete med enhetens bidragsprocesser.

Arbetsuppgifterna förutsätter nära samverkan med handläggare på enheten. På enheten arbetar sju handläggare inom konstområdena bild och form, musik, teater, dans, film och cirkus. Konstnärsnämnden är en liten myndighet. Du ska därför vara beredd att vid behov hjälpa till med myndighetsövergripande administrativa arbetsuppgifter.


I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
. Informera och vägleda konstnärer som kontaktar myndigheten i bidragsärenden via mejl och telefon
. Registrera ansökningar
. Uppdatera ansökningsformulär
. Bistå vid möten med Konstnärsnämndens beslutandegrupper
. Övrig administration kopplat till bidragshanteringen


Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
. Minst två års erfarenhet av likartat administrativt arbete
. Mycket goda kunskaper i Officepaketet
. Kan obehindrat kommunicera i tal och skrift på svenska
. Goda kunskaper i engelska
. Eftergymnasial utbildning eller motsvarande kvalifikationer som vi bedömer som likvärdig

Meriterande är att du även har:
. Erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning
. Erfarenhet av arbete i ärendehanteringssystemet W3D3
. Erfarenhet av bildhantering och textbearbetning
. Högskoleutbildning inom kultur-/konstområdet


Personliga egenskaper:
. God samarbetsförmåga
. Serviceinriktad med god kommunikativ förmåga
. Förmåga att arbeta självständigt och välstrukturerat
. Förmåga att ta eget ansvar och initiativ
. Struktur, noggrannhet och kvalitet i arbetet är viktigt för dig
. Flexibel

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet.

Upplysningar och ansökan
Anställningen är på 100%, tidsbegränsad till sex månader med eventuell möjlighet till förlängning, med tillträde snarast efter överenskommelse. Konstnärsnämnden vill ta tillvara de kvaliteter som mångfald och en jämnkönsfördelning tillför verksamheten.

I ditt personliga brev och CV ska du så utförligt som möjligt redogöra för vilka kvalifikationer, meriter och personliga egenskaper du uppfyller. Skicka din ansökan inklusive CV och personligt brev senast den 15 augusti 2021, till e-post: rekrytering@konstnarsnamnden.se.

Om Konstnärsnämnden
Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Vårt uppdrag omfattar yrkesverksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Vi fördelar stipendier och bidrag, främjar internationellt utbyte samt analyserar och sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt, med myndigheter och organisationer, såväl inom sektorn som tvärsektoriellt. På Konstnärsnämnden arbetar ca 35 medarbetare och våra lokaler ligger på Söder i Stockholm.

För information om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Pernilla Högström tel. 08-506 550 60 eller via mejl till pernilla.hogstrom@konstnarsnamnden.se, fackliga företrädare är för SACO Lena Malm , tel. 08-506 550 94 eller via mejl till lena.malm@konstnarsnamnden.se, och för ST Anneli Strömqvist, tel. 08-506?550 70 eller via mejl till anneli.stromqvist@konstnarsnamnden.se.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Konstnärsnämnden söker en kommunikatör

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Jun 24
Konstnärsnämnden är en statlig myndighet som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Myndigheten arbetar just nu med flera utvecklingsprojekt inom kommunikationsområdet. Bland annat arbetar vi om vår visuella identitet och hemsida. Vi söker en kommunikatör som kan förstärka vår kommunikationsfunktion framför allt operativt.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
- Producera och publicera innehåll för hemsida, intranät, digitalt pressrum och sociala media.
- Samordna material, producera och publicera nyhetsbrev.
- Enklare formgivning för exempelvis annonser.
- Operativ resurs i det pågående arbetet med vår nya hemsida, med fokus på innehållsproduktion.
- Stöd till organisationen, både kollegor och chefer, gällande kommunikationsfrågor.

Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
. Akademisk examen med inriktning mot media och kommunikation, eller utbildning som myndigheten bedömer som likvärdig.
. Minst fem års erfarenhet av arbete som kommunikatör på en kommunikationsavdelning/enhet, byrå eller annat sammanhang som myndigheten bedömer relevant.
. Dokumenterad erfarenhet och kompetens av textproduktion/ texthantering samt av att omsätta komplexa sammanhang till målgruppsanpassade texter.
. Van producent för alla förekommande kommunikationskanaler såsom webb, pressrum, nyhetsbrev, sociala media, intranät.
. Van beställare av kommunikationstjänster.
. Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har:
. Erfarenhet av strukturerad omvärlds-/ mediebevakning inom kulturområdet samt har ett nätverk av journalistkontakter på kultursidan.
. Erfarenhet av och kunskap om arbete med texter utifrån klarspråk och inkluderande kommunikation.
. Erfarenhet av att arbeta med formgivning.
. Erfarenhet av webbutveckling.
. Erfarenhet av att arbeta med Wordpress, InDesign, Photoshop, Apsis och Spintr.
. Erfarenhet av att arbeta med verktyg för uppföljning och analys av digitala kanaler, som t ex Google Analytics.
Erfarenhet av att arbeta med digitala kanaler och sociala medier.
Personliga egenskaper
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. En förutsättning för att trivas hos oss är att du tycker om att arbeta tillsammans med andra och kan bygga goda relationer både internt och med externa samarbetspartners. Du är kommunikativ, flexibel och kan ta egna initiativ. Du har förmåga att med kort varsel omprioritera och växla mellan olika typer av arbetsuppgifter.
Upplysningar och ansökan
Anställningen är tills vidare på 100% med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Konstnärsnämnden vill ta tillvara de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning tillför verksamheten.

I ditt personliga brev och CV ska du så utförligt som möjligt redogöra för vilka kvalifikationer, meriter och personliga egenskaper du uppfyller. Skicka din ansökan inklusive CV och personligt brev senast den 15 augusti 2021, till e-post: rekrytering@konstnarsnamnden.se.
Om Konstnärsnämnden
Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Vårt uppdrag omfattar yrkesverksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Vi fördelar stipendier och bidrag, främjar internationellt konstnärligt utbyte samt?analyserar och sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt, med myndigheter och organisationer, såväl inom sektorn som tvärsektoriellt. På Konstnärsnämnden arbetar ca 35 medarbetare och våra lokaler ligger på Söder i Stockholm.

För information om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Kristine Brosjö, tel. 08-506 50 75 eller via mejl till kristine.brosjo@konstnarsnamnden.se.

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Karlén, tel. 08-506 550 57 eller via mejl till marlene.karlen@konstnarsnamnden.se, och för OFR/ST Anneli Strömqvist, tel. 08-506?550 70 eller via mejl till anneli.stromqvist@konstnarsnamnden.se.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Vi söker en erfaren administratör/webbredaktör

Administrativ assistent
Läs mer Dec 21
Vi söker en administratör på 100 % omgående. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning till den 30 juni 2021 med eventuell möjlighet till förlängning. Tjänsten är en delad tjänst där både administrativa uppgifter och uppgifter relaterade till utvecklingen av vår nya webbplats ingår.


I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
· Ansvara för växeln, informera och vägleda de som ringer samt koppla inkommande samtal,
· Administrera mejl i vår info-brevlåda,
· Ansvara för posthanteringen,
· Registrering av beslut och övrig ärendehanteringsadministration
· Uppgifter relaterade till utvecklingen av Konstnärsnämndens nya webbplats såsom webbpublicering.
Konstnärsnämnden är en liten myndighet. Du ska därför vara beredd att vid behov hjälpa till med övriga myndighetsövergripande administrativa arbetsuppgifter.
Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
· Minst två års erfarenhet av likartat administrativt arbete inom statlig eller annan offentlig verksamhet
· God kännedom om Officepaketet (Word, Excel och Outlook)
· Erfarenhet av arbete i ärendehanteringssystemet W3D3
· Kan obehindrat kommunicera i tal och skrift på svenska
· Behärskar engelska i tal flytande
· Erfarenhet av att arbeta som webbredaktör eller på andra sätt jämförbara arbetsuppgifter relaterade till att arbeta med webb som innefattar bland annat webbpublicering (WordPress)
· Eftergymnasial utbildning eller motsvarande kvalifikationer som vi bedömer som likvärdig
Meriterande är att du även har:
· Kunskap om tillgänglighetsdirektivet för webb
· Erfarenhet av bildhantering
· Erfarenhet av textbearbetning
Personliga egenskaper:
· God samarbetsförmåga och serviceinriktad
· Förmåga att arbeta självständigt och välstrukturerat
· Förmåga att ta eget ansvar och initiativ
· Struktur och kvalitet i arbetet är viktigt för dig
· Flexibel och prestigelös inställning till arbete och kollegor


Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.


Upplysningar och ansökan
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 100 % med tillträde omgående till och med den 30 juni 2021, med eventuell möjlighet till förlängning. Konstnärsnämnden vill ta till vara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
I ditt personliga brev och CV ska du så utförligt som möjlig redogöra för vilka kvalifikationer, meriter och personliga egenskaper du uppfyller.

Skicka din ansökan inklusive CV och personligt brev med löneanspråk så att vi har de senast den 10 januari 2021, till e-post: rekrytering@konstnarsnamnden.se.
#jobbjustnu

Om Konstnärsnämnden
Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Vårt uppdrag omfattar verksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Vi fördelar stipendier och bidrag, främjar internationellt konstnärligt utbyte samt analyserar och sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt, med myndigheter och organisationer, såväl inom sektorn som tvärsektoriellt. Vi sitter i trevliga lokaler på Söder och är drygt 30 medarbetare. Du kommer att ingå i en enhet som arbetar med administration och verksamhetsutveckling och ha ett nära samarbete med alla medarbetare på myndigheten.


För information om tjänsten kan du kontakta Enhetschef, Kristine Brosjö, tel. 08-506 50 75 eller via mejl till kristine.brosjo@konstnarsnamnden.se, fackliga företrädare är för SACO Marlene Karlén, tel. 08-506 550 57 eller via mejl till marlene.karlen@konstnarsnamnden.se, och för ST Anneli Strömqvist, tel. 08-506?550 70 eller via mejl till anneli.stromqvist@konstnarsnamnden.se.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Kommunikationsansvarig / vikariat

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Jul 7
Ansvara för myndighetens externa och interna kommunikation som t.ex. hantering av nyhetsbrev media- och presskontakter
Ansvar för utformning av kommunikationsstrategi och huvudansvar för sociala medier
Utveckling av myndighetens grafiska profil, externa webbplats och intranät
Även andra myndighetsövergripande arbetsuppgifter kan förekomma och arbetet sker i nära samarbete med övriga medarbetare inom myndigheten.

Vår kommunikatör ska vara tjänstledig och vi söker därför en vikarierande kommunikationsansvarig. Vi söker dig som vill arbeta såväl operativt som strategiskt med kommunikationsfrågor i en roll där du är drivande i planering och genomförande av externa och interna kommunikationsinsatser. Vi ser gärna att du har erfarenhet från konst- och kulturområdet och förståelse för konstnärernas villkor.

Du som söker har följande kvalifikationer:
Högskoleutbildning (motsvarande minst tre år) med inriktning mot medier och/eller kommunikation, eller motsvarande relevant kompetens som myndigheten bedömer som likvärdig
Minst fem års erfarenhet av kommunikationsarbete
Mycket god kommunikativ förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och goda kunskaper i engelska
Goda kunskaper i webbpublicering
Erfarenhet av webbutveckling
Mycket goda kunskaper i Officepaketet

Vi ser gärna att du även har:
Erfarenhet från konst- och kulturområdet och förståelse för konstnärernas villkor
Erfarenhet av klarspråksarbete
Erfarenhet av sociala medier som strategiskt kommunikationsverktyg

Som person är du reflekterande, strategisk och analytisk samt har mod att agera efter din egen övertygelse
Vi vill att du kan ta initiativ, vara drivande och uppnå resultat
För att trivas i rollen är du öppen samt har god förmåga att arbeta såväl självständigt och som i grupp
Vi vill att du har förmåga att med kort varsel, omprioritera och växla mellan olika typer av arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov och krav
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. Den övergripande uppgiften är att främja möjligheter för konstnärer att vidareutveckla sitt konstnärskap, att främja konstnärlig utveckling och stödja nyskapande kultur. Myndigheten ska också analysera och sprida kunskap om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor och bevaka trygghetssystemens utformning och tillämpning i förhållande till konstnärlig verksamhet.

Ansök nu