Statens Kulturråd jobb i Stockholm

Hitta lediga jobb hos Statens Kulturråd i Stockholm. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Stockholm.

Utredare till Kulturrådets läsråd

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Dec 9
Kulturrådet
söker

Utredare till Kulturrådets läsråd
Inom Kulturrådet finns ett nyinrättat läsråd som består av nio ledamöter och med Kulturrådets GD som ordförande. Läsrådet har till uppgift att vara en drivande och samordnande aktör inom det läsfrämjande arbetet i Sverige där olika insatser görs inom kultur, skola, myndigheter, civilsamhälle, folkbildning, bokhandel, förlag och andra delar av näringslivet. Läsrådet ska ta vara på det läsfrämjande arbete som bedrivs och föreslå hur de olika sektorerna kan samverka i högre grad, och kontinuerligt och över tid lyfta läsfrämjandets betydelse och driva på engagemanget för läsandet i alla delar av samhället.

Läsrådet ska även samverka med läsfrämjande organisationer internationellt. Till uppgifterna hör också att ansvara för kunskapsinsamling, följa relevant forskning och identifiera utvecklingsbehov inom det läsfrämjande arbetet.

Till stöd för läsrådets arbete kommer det att finnas en handläggare, en utredare och en kommunikatör.

Som utredare knuten till läsrådet kommer du ingå i enheten för Kultur i skolan och analys. Enhetens utredare kommer från våren 2022 ingå i staben.

Arbetsuppgifter
I dina uppgifter ingår kunskapsinsamling, att följa relevant forskning nationellt och med internationella utblickar. I arbetsuppgifterna ingår även att ta fram förslag till upplägg för en årlig rapport med analys och strategisk inriktning av det läsfrämjande arbetet och att ta fram upphandlingsunderlag när externa konsulter inom utredning och analys ska upphandlas.

Tillsammans med läsrådets kommunikatör organiserar du en effektiv omvärldsbevakning, utformar rapporter och förmedlar forskning och lärande exempel till olika målgrupper.

Du deltar tillsammans med läsrådets handläggare och kommunikatör i arbetet med att ta fram förslag till en strategisk treårig verksamhetsplan med mål och aktiviteter för läsrådets arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har

- flerårig utredningserfarenhet från uppföljning och analys av offentlig verksamhet
- vana att leda, designa, genomföra och olika typer av undersökningar,
- vana att sammanställa kunskapsöversikter och söka i databaser,
- goda kunskaper i kvalitativ utredningsmetodik,
- erfarenhet av att kommunicera resultat på olika sätt och genom olika målgruppsanpassade kanaler,
- god förmåga att skriva och presentera resultat i rapporter i olika kanaler på svenska och engelska,
- god vana av att arbeta digitalt och att använda olika IT-system.


Du har relevant akademisk examen eller motsvarande kunskaper som Kulturrådet bedömer som relevanta för tjänsten.

Meriter
Det är meriterande om du har

- kunskaper om läsfrämjande verksamhet,
- kunskap och erfarenhet av kvalitativa utredningsmetoder,
- goda kunskaper i andra språk än svenska och engelska.Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som

- är noggrann och strukturerad och har förmåga att hantera många uppgifter parallellt,
- är engagerad och lyhörd och har gott omdöme,
- har god förmåga att planera ditt arbete och håller deadlines,
- har god analytisk och pedagogisk förmåga,
- har god förmåga att samverka och samarbeta internt och externt och
- är bekväm med att jobba nära dina kollegor och att jobba självständigt.
Om anställningen
Anställningen är en heltidstjänst med tillträde 1 mars 2022 eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provtjänstgöring.

Ytterligare upplysningar
T.f. enhetschef Kultur i skolan och analys, Ingrid Skare, tel. 08-519 264 41

Enhetschef Litteratur och bibliotek, Lotta Brilioth Biörnstad, tel. 08-519 264 86

Fackliga företrädare
Karin Westling för Saco nås via Kulturrådets växel tel. 08-519 264 00 t o m 17 december, därefter saco@kulturradet.se

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan med personligt brev och CV, senast den 27 december 2021.

Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

Ansök nu

Handläggare för efterkontroller av krisstöd till kulturen

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jan 18
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där 115 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se/)

KULTURRÅDET
söker

Handläggare för efterkontroller av krisstöd till kulturen
till enheten för Verksamhetsstöd
På enheten för Verksamhetsstöd finns ett tjugotal medarbetare som arbetar med myndighetens it-förvaltning och utveckling, arkiv och registratur, support, administration och ekonomi.

Regeringen har beslutat att ett ekonomiskt krisstöd ska fördelas till kulturlivets aktörer. Medlen bidrar till att stötta, stimulera och bibehålla den kulturella infrastrukturen under pågående Coronapandemin - och för att i närtid möjliggöra en nystart av kulturproduktionen och ett rikt kulturutbud i hela landet.

För att effektivt, enhetligt och rättssäkert kunna hantera den stora mängden ansökningar, redovisningar och efterkontroller behöver vi förstärka vår organisation med en handläggare för efterkontroller och uppföljning av krisstödet.

Vi söker därför dig som vill bidra i uppdraget med att följa upp och kontrollera krisstödet till kulturlivets aktörer - med särskilt fokus på ekonomiska uppgifter och räkenskaper.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med vanligt förekommande arbetsuppgifter inom Kulturrådets krisstöd till kulturen, du kommer bland annat att granska redovisningar, arbeta med efterkontroller av beviljat stöd, arbeta med underlag för återkrav och andra arbetsuppgifter kopplade till uppföljningen av krisstödet till kulturen.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att

- arbeta med efterkontroller av beviljat krisstöd,

- arbeta med granskningar av redovisningar för beviljat krisstöd,

- ta fram underlag till beslut för till exempel återkrav,

- hantera förfrågningar från sökande.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har

- erfarenhet av arbete som handläggare eller motsvarande inom offentlig sektor,

- utbildning från universitet eller högskola med inriktning på offentlig förvaltning,

- goda kunskaper i Officepaketet,

- goda kunskaper i svenska och engelska,

- mycket god kommunikativ förmåga.

Meriter
Det är meriterande om du har

- goda kunskaper om kulturpolitik och det kulturpolitiska fältet,

- erfarenhet av ärendehanteringssystemet W3D3 eller andra ärendehanteringssystem och dess rapportverktyg, samt

- arbetslivserfarenhet inom handläggning i kultursektorn.

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som

- är noggrann och strukturerad,

- har god förmåga att planera ditt arbete och att hålla deadlines,

- har gott omdöme, är lyhörd och samarbetsinriktad,

- har lätt för att knyta kontakter såväl internt som externt och

- är van att arbeta såväl självständigt som i samverkan med andra.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad till och med den 30 juni 2022. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Ytterligare upplysningar
Koordinator Erica Månsson, tel. 08-519 265 14

Fackliga företrädare
Katarina Hallmans, Saco nås via Kulturrådets växel, tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan med personligt brev och CV, senast den 2 februari 2022. Du söker via Kulturrådets webbplats (www.kulturradet.se/om-oss/jobba-hos-oss/).

Ansök nu

Handläggare med ekonomikompetens för efterkontroller av krisstöd till ku...

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jan 18
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där 115 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/)

KULTURRÅDET
söker

Handläggare med ekonomikompetens för efterkontroller av krisstöd till kulturen
till enheten för Verksamhetsstöd
På enheten för Verksamhetsstöd finns ett tjugotal medarbetare som arbetar med myndighetens it-förvaltning och utveckling, arkiv och registratur, support, administration och ekonomi.

Regeringen har beslutat att ett ekonomiskt krisstöd ska fördelas till kulturlivets aktörer. Medlen bidrar till att stötta, stimulera och bibehålla den kulturella infrastrukturen under pågående Coronapandemin - och för att i närtid möjliggöra en nystart av kulturproduktionen och ett rikt kulturutbud i hela landet.

För att effektivt, enhetligt och rättssäkert kunna hantera den stora mängden ansökningar, redovisningar och efterkontroller behöver vi förstärka vår organisation med en handläggare med ekonomikompetens för efterkontroller och uppföljning av krisstödet.

Vi söker därför dig som vill bidra i uppdraget med att följa upp och kontrollera krisstödet till kulturlivets aktörer - med särskilt fokus på ekonomiska uppgifter och räkenskaper.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med vanligt förekommande arbetsuppgifter inom ekonomi och administration inom Kulturrådets krisstöd till kulturen, du kommer bland annat att granska redovisningar, arbeta med efterkontroller av beviljat stöd med fokus på handlingar gällande ekonomiska uppgifter såsom årsredovisningar/bokslut, likviditetsbudgetar och övriga räkenskaper för vidare beredning. Du kommer också vara ett stöd för andra handläggare gällande ekonomiska frågor.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att

- arbeta med efterkontroller av beviljat krisstöd,

- arbeta med granskningar av redovisningar för beviljat krisstöd,

- granska ekonomiska underlag,

- ta fram underlag till beslut,

- hantera förfrågningar från sökande,

- ge stöd till andra handläggare i ekonomiska frågor.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har

- minst 3 års erfarenhet av arbete som ekonom inom privat eller offentlig sektor,

- utbildning från universitet eller högskola med inriktning på ekonomi,

- goda kunskaper i Officepaketet,

- goda kunskaper i svenska och engelska,

- mycket god kommunikativ förmåga.

Meriter
Det är meriterande om du har

- goda kunskaper om kulturpolitik och det kulturpolitiska fältet,

- erfarenhet av ärendehanteringssystemet W3D3 eller andra ärendehanteringssystem och dess rapportverktyg,

- arbetslivserfarenhet inom kultursektorn,

- erfarenhet av handläggning inom statlig sektor.

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som

- är noggrann och strukturerad,

- har god förmåga att planera ditt arbete och att hålla deadlines,

- har gott omdöme, är lyhörd och samarbetsinriktad,

- har lätt för att knyta kontakter såväl internt som externt och

- är van att arbeta såväl självständigt som i samverkan med andra.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad till och med den 30 juni 2022. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Ytterligare upplysningar
Koordinator Erica Månsson, tel. 08-519 265 14

Fackliga företrädare
Katarina Hallmans, Saco nås via Kulturrådets växel, tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan med personligt brev och CV, senast den 2 februari 2022. Du söker via Kulturrådets webbplats (www.kulturradet.se/om-oss/jobba-hos-oss/).

Ansök nu

HR-administratör

HR-assistent
Läs mer Jan 14
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där 115 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/)


Kulturrådet
söker

HR-administratör
Vi söker en HR-administratör som vill bidra till en effektiv och digital löne- och HR-administration, delta i arbetet med rekrytering och ge stöd till medarbetare och chefer i olika HR-frågor.

HR-stödet är organiserad i en enhet under generaldirektören och består av tre medarbetare inklusive enhetschefen. Vi arbetar med stöd och råd inom hela det arbetsgivarpolitiska området nära myndighetens ledning, chefer och medarbetare.

Arbetsuppgifter
Som HR-administratör kommer du att arbeta brett med olika uppgifter inom HR med fokus på administration och löpande HR-frågor. Du kommer att ansvara för vår löneadministration, och delta i rekryteringsarbetet och i andra HR-frågor. Kulturrådet anlitar Statens servicecenter för löneadministration och våra anställda rapporterar själva direkt i lönesystemet Primula.

I rollen som HR-administratör kommer du bland annat att

- arbeta med löneadministration och löneunderlag till Statens servicecenter,
- stötta chefer och medarbetare i egenrapporteringen,
- bevaka, följa upp och uppdatera personal- och anställningsuppgifter,
- delta i rekrytering och introduktion av nya medarbetare och praktikanter,
- vara sekreterare vid MBL-möten och arbetsmiljökommitté samt
- publicera information på webbplatsen och intranätet i HR-frågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har

- erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter i statlig myndighet,
- erfarenhet av att arbeta med personal- och löneadministration i ett lönesystem,
- god vana att arbeta i Office, IT-system och med digitala verktyg,
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska,
- eftergymnasial utbildning inom personaladministration eller HR, eller motsvarande kompetens som vi bedömer likvärdig.


Meriter
Det är meriterande om du har

- arbetat med personal- och löneadministration i lönesystemet Primula,
- akademisk utbildning inom HR.


Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är

- noggrann och strukturerad
- arbetar effektivt och målinriktat och håller deadlines,
- flexibel och har förmåga att hantera och lösa många uppgifter parallellt,
- förtroendeingivande och har integritet,
- van att arbeta både självständigt och tillsammans med andra samt
- bra på att skapa och utveckla goda och professionella relationer på alla organisatoriska nivåer.


Anställningen
Anställningen är ett vikariat till och med sommaren 2023 med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Ytterligare upplysningar
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Angela Berthelsen, enhetschef för HR-stöd, tel. 08-519 264 52.

Fackliga företrädare
Johanna Övling för Saco nås via Kulturrådets växel tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan bestående av ett personligt brev och CV, senast den 31 januari 2022. Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

Ansök nu

Handläggare inom scenkonstområdet/teater

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Aug 3
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där ca 115 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)KULTURRÅDET
söker

Handläggare inom scenkonstområdet/teater
till enheten för konstarter och regional utveckling
Inom enheten för konstarter och regional utveckling arbetar vi med stöd och utveckling till musik, scenkonst, teater, bild- och form. Här finns även de handläggare som arbetar med regional utveckling inom kultursamverkansmodellen där ca 1,4 miljarder kronor fördelas till regionerna varje år. Kulturrådet beslutar om nivån på bidragen till respektive region med utgångspunkt i regionernas kulturplaner och i samråd med övriga berörda myndigheter i Samverkansrådet m.fl. Ytterligare information finns här: http://www.kulturradet.se/sv/verksamhet/Modell-for-kultursamverkan/

Just nu är vi femton medarbetare på enheten. Vi söker en medarbetare som vill bidra till att skapa goda förutsättningar för en fortsatt utveckling av kulturområdet.

Arbetsuppgifter
Du kommer främst att arbeta med frågor inom scenkonsten och särskilt inom teaterområdet med fokus på de regionala scenkonstverksamheterna, men även med bidrag till det fria kulturlivet inom scenkonst/teater. Du kommer att vara delaktig i bidragsgivningen inom kultursamverkansmodellen och medverka i den regionala dialogen. Du behöver därför ha en god överblick av den regionala utvecklingen inom kulturområdet. Du kommer att ingå i det team om fyra personer som arbetar med scenkonstområdet.

I arbetet med bidragsgivningen till det fria konstområdet inom scenkonst ingår bl.a. att förbereda olika ansökningsomgångar, informera de sökande om bidraget, granska de inkomna ansökningarna och sammanställa dem i Excelfiler som underlag till den referensgrupp som är knuten till bidragen och som underlag för beslut om bidragsomgången. Det ingår också i arbetet att skriva fram beslut och därefter att informera om beslutet via Kulturrådets webbsida och i andra kanaler.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat

- bidragsfördelning inklusive uppföljning och analys av fördelningen
- granska redovisningar
- övriga främjande insatser nationellt och internationellt
- information och omvärldsbevakning samt
- att företräda Kulturrådet i externa sammanhang.


Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen med samhällsvetenskaplig eller humanistisk inriktning, alternativt annan relevant utbildning eller motsvarande kunskaper som Kulturrådet bedömer likvärdiga.

Du har

- flerårig erfarenhet av arbete inom kulturområdet med fokus på scenkonstområdet
- erfarenhet av strategiskt arbete inom regional eller kommunal förvaltning
- goda kunskaper om kulturpolitik och det kulturpolitiska fältet
- vana att arbeta såväl självständigt som i samverkan med andra
- mycket god kommunikativ förmåga samt
- goda kunskaper i svenska och engelska.


Meriter
Det är meriterande om du

- har erfarenhet av bidragshantering i offentlig förvaltning
- har erfarenhet från olika delar av konst- och kulturområdet
- behärskar fler språk än muntlig och skriftlig svenska och engelska samt
- har goda kunskaper i Officepaketet.


Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som

- är noggrann och strukturerad och har förmåga att hantera många uppgifter parallellt,
- har god förmåga att planera ditt arbete och att hålla deadlines,
- har gott omdöme, är lyhörd och samarbetsinriktad,
- har lätt för att knyta kontakter såväl internt som externt.


Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Kulturrådet tillämpar sex månaders provtjänstgöring.

Ytterligare upplysningar.
Enhetschef Veronica Lamppa Lönnbro, 08-519 264 81.

Fackliga företrädare
Karin Westling för Saco nås via Kulturrådets växel tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan bestående av ett personligt brev och CV, senast den 22 augusti 2021. Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

Ansök nu

Systemförvaltare

Systemförvaltare
Läs mer Dec 22
Kulturrådet är en statlig myndighet som arbetar med att främja utvecklingen inom kulturområdet. Vi fördelar och följer upp bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där ca 115 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/)


Kulturrådet
söker

Systemförvaltare
till enheten för verksamhetsstöd.

Arbetsuppgifter
Du blir systemförvaltare med huvudinriktning på Kulturrådets ärendehanteringssystem och onlinetjänst samt kopplade tjänster.

Du kommer ingå i en grupp på fem personer som utgör Kulturrådets IT-organisation och som tillsammans med fem andra funktioner utgör enheten för Verksamhetsstöd.

I din roll som systemförvaltare ansvarar du för löpande förvaltningsarbete exempelvis uppgraderingar, internsupport och utbildning, såväl som vidareutveckling av system och kringtjänster. Du kommer jobba i samarbete med både kollegor inom it-funktionen och övriga organisationen och våra leverantörer.

Kulturrådets ärendehantering sker i systemet W3D3 som är Kulturrådets viktigaste verksamhetssystem och används av alla medarbetare. Kulturrådet har ett 50-tal bidragsformer och ansökningarna görs via vår onlinetjänst där man som sökande kan följa sitt ärende från ansökan till redovisning. E-blanketterna för ansökningar och redovisningar skapas i OpenTexts Liquid Office Form Designer. I din roll ingår även viss design, testning och produktionssättning av dessa. Ett normalår beslutar Kulturrådet om cirka 2,5 miljarder kronor och det inkommer cirka 8.000 ansökningar.

Kvalifikationer
Du har en relevant eftergymnasial utbildning, exempelvis inom systemvetenskap eller annan som Kulturrådet bedömer vara motsvarande erfarenhet.

Du har erfarenhet av ärendehanteringssystemet W3D3 eller motsvarande system.

Du arbetar/har nyligen arbetat som systemförvaltare eller i en liknande roll med hänsyn till arbetsuppgifterna.

Meriter
Det är meriterande om du:

- har jobbat inom offentlig sektor
- har jobbat med förvaltning av W3D3
- har erfarenhet av testning, JavaScript och att hålla utbildningar
- har arbetat med förvaltning av system för att ta emot ansökningar, beställningar eller liknande processer
- har erfarenhet av offentliga upphandlingar


Personliga egenskaper
Vi söker dig som:

- är noggrann och tålmodig
- är strukturerad och har god förmåga att planera och prioritera
- har förmåga att jobba självständigt och att samarbeta i grupp
- är serviceinriktad
- har goda kunskaper i svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt
- är van att hantera många uppgifter parallellt
- är bra på att lösa problem själv, men även kunna ta hjälp av kollegor
- är ansvarstagande


Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tillträde snarast efter överenskommelse. Kulturrådet tillämpar 6 månaders provanställning.

Ytterligare upplysningar
Verksamhetsansvarig Alexander Brännfors, tel. 08-519 264 96

Fackliga företrädare
Frågor kan skickas till Sacos gemensamma mejl: saco at kulturradet.se

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan och CV, senast 2022-01-13

Ansök nu

Administratör för krisstöd till kulturen

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Dec 17
Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet. Genom att fördela statliga bidrag till aktörer inom olika konstarter arbetar vi för att stärka och utveckla kulturlivet i hela Sverige. Vi stöttar verksamheter som rör teater, dans, musik och annan scenkonst; litteratur, läsfrämjande och bibliotek; bild och form; samt museer och utställningar.

Kulturrådets kontor, där cirka 115 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Kulturrådet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter till alla. Vi är angelägna om att arbetsplatsen i så hög grad som möjligt speglar samhället i övrigt. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/)


Kulturrådet
söker

En administratör för krisstöd till kulturen
Till enheten för verksamhetsstöd
Kulturrådet hanterar cirka 10 000 bidragsansökningar varje år. Merparten av ansökningarna görs online via vår webbplats där de sökande kan följa sitt ärende från ansökan till redovisning.

Enheten för verksamhetsstöd ansvarar för det interna stödet inom myndigheten och som administratör tillhör du ett team om sex administratörer. Kulturrådet är inne i en digital utvecklingsfas vilket innebär att arbetet ställer krav på att ofta ta del av nya arbetsmoment i våra system och att medverka i att utveckla nya arbetssätt.

Arbetsuppgifter
I arbetet har du många kontakter, både internt och externt. Du växlar mellan olika arbetsuppgifter och kommer bland annat att:

- Arbeta både självständigt och tillsammans med handläggare genom hela bidragsprocessen, från utlysning av bidraget, beslutshantering, utbetalningar till redovisning.
- Ge teknisk support och besvara frågor från de sökande via telefon, webbforum och mail (på svenska och engelska)
- Ta fram underlag för utbetalningar, arvoden och bidragsbeslut
- Medverka i interna utvecklingsprojekt


Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du har mycket god datorvana.

Vi söker dig som

- har goda kunskaper i och erfarenhet av Officepaketet (med tyngd på Excel och Word)
- har erfarenhet av att ge support och stöd muntligt och skriftligt
- har god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, muntligt och skriftligt


Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av ärendehanteringssystemet W3D3 eller andra ärendehanteringssystem och dess rapportverktyg. Vi ser gärna att du har erfarenhet av elektroniska formulär och blankettkonstruktion samt webbpublicering. Tidigare arbete inom offentlig förvaltning är meriterande. Dessutom är det meriterande om du behärskar fler språk än svenska och engelska. Vi ser gärna att du har kunskap inom kulturområdet.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som

- är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad
- kan ta stort eget ansvar, har förmåga till självständighet och initiativförmåga och snabbt ställa om mellan olika arbetsuppgifter
- är serviceinriktad och har god samarbetsförmåga
- är bra på att kommunicera på ett tydligt sätt


Kulturrådet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Anställningen

Detta är en heltidstjänst som är tidsbegränsad till 30 juni 2022. Tillträde önskas så snart som möjligt.

Ytterligare upplysningar
Närmaste chef Magnus Boström, tel. 08-519 264 28.

Fackliga företrädare
Frågor kan skickas till Sacos gemensamma mejl: saco at kulturradet.se

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan och CV senast 2022-01-10.

Ansök nu

Administratör

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Dec 17
Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet. Genom att fördela statliga bidrag till aktörer inom olika konstarter arbetar vi för att stärka och utveckla kulturlivet i hela Sverige. Vi stöttar verksamheter som rör teater, dans, musik och annan scenkonst; litteratur, läsfrämjande och bibliotek; bild och form; samt museer och utställningar.

Kulturrådets kontor, där cirka 115 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Kulturrådet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter till alla. Vi är angelägna om att arbetsplatsen i så hög grad som möjligt speglar samhället i övrigt. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/)

Kulturrådet
söker

Administratör
till enheten för verksamhetsstöd
Kulturrådet hanterar cirka 10 000 bidragsansökningar varje år. Merparten av ansökningarna görs online via vår webbplats där de sökande kan följa sitt ärende från ansökan till redovisning.

Enheten för verksamhetsstöd ansvarar för det interna stödet inom myndigheten och som administratör tillhör du ett team om sex administratörer. Kulturrådet är inne i en digital utvecklingsfas vilket innebär att arbetet ställer krav på att ofta ta del av nya arbetsmoment i våra system och att medverka i att utveckla nya arbetssätt.

Arbetsuppgifter
I arbetet har du många kontakter, både internt och externt. Du växlar mellan olika arbetsuppgifter och kommer bland annat att:

- Arbeta både självständigt och tillsammans med handläggare genom hela bidragsprocessen, från utlysning av bidraget, beslutshantering, utbetalningar till redovisning.
- Ge teknisk support och besvara frågor från de sökande via telefon, webbforum och mail (på svenska och engelska)
- Ta fram underlag för utbetalningar, arvoden och bidragsbeslut
- Medverka i interna utvecklingsprojekt


Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du har mycket god datorvana.

Vi söker dig som

- har goda kunskaper i och erfarenhet av Officepaketet (med tyngd på Excel och Word)
- har erfarenhet av att ge support och stöd muntligt och skriftligt
- har god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, muntligt och skriftligt


Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av ärendehanteringssystemet W3D3 eller andra ärendehanteringssystem och dess rapportverktyg. Vi ser gärna att du har erfarenhet av elektroniska formulär och blankettkonstruktion samt webbpublicering. Tidigare arbete inom offentlig förvaltning är meriterande. Dessutom är det meriterande om du behärskar fler språk än svenska och engelska. Vi ser gärna att du har kunskap inom kulturområdet.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som

- är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad
- kan ta stort eget ansvar, har förmåga till självständighet och initiativförmåga och snabbt ställa om mellan olika arbetsuppgifter
- är serviceinriktad och har god samarbetsförmåga
- är bra på att kommunicera på ett tydligt sätt


Kulturrådet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provtjänstgöring.

Ytterligare upplysningar
Närmaste chef Magnus Boström, tel. 08-519 264 28

Fackliga företrädare
Frågor kan skickas till Sacos gemensamma mejl: saco at kulturradet.se

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan och CV senast 2021-01-10. Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

Ansök nu

Utredare till Kulturrådets läsråd

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Dec 27
Kulturrådet
söker

Utredare till Kulturrådets läsråd
Inom Kulturrådet finns ett nyinrättat läsråd som består av nio ledamöter och med Kulturrådets GD som ordförande. Läsrådet har till uppgift att vara en drivande och samordnande aktör inom det läsfrämjande arbetet i Sverige där olika insatser görs inom kultur, skola, myndigheter, civilsamhälle, folkbildning, bokhandel, förlag och andra delar av näringslivet. Läsrådet ska ta vara på det läsfrämjande arbete som bedrivs och föreslå hur de olika sektorerna kan samverka i högre grad, och kontinuerligt och över tid lyfta läsfrämjandets betydelse och driva på engagemanget för läsandet i alla delar av samhället.

Läsrådet ska även samverka med läsfrämjande organisationer internationellt. Till uppgifterna hör också att ansvara för kunskapsinsamling, följa relevant forskning och identifiera utvecklingsbehov inom det läsfrämjande arbetet.

Till stöd för läsrådets arbete kommer det att finnas en handläggare, en utredare och en kommunikatör.

Som utredare knuten till läsrådet kommer du ingå i enheten för Kultur i skolan och analys. Enhetens utredare kommer från våren 2022 ingå i staben.

Arbetsuppgifter
I dina uppgifter ingår kunskapsinsamling, att följa relevant forskning nationellt och med internationella utblickar. I arbetsuppgifterna ingår även att ta fram förslag till upplägg för en årlig rapport med analys och strategisk inriktning av det läsfrämjande arbetet och att ta fram upphandlingsunderlag när externa konsulter inom utredning och analys ska upphandlas.

Tillsammans med läsrådets kommunikatör organiserar du en effektiv omvärldsbevakning, utformar rapporter och förmedlar forskning och lärande exempel till olika målgrupper.

Du deltar tillsammans med läsrådets handläggare och kommunikatör i arbetet med att ta fram förslag till en strategisk treårig verksamhetsplan med mål och aktiviteter för läsrådets arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har

- flerårig utredningserfarenhet från uppföljning och analys av offentlig verksamhet
- vana att leda, designa, genomföra och olika typer av undersökningar,
- vana att sammanställa kunskapsöversikter och söka i databaser,
- goda kunskaper i kvalitativ utredningsmetodik,
- erfarenhet av att kommunicera resultat på olika sätt och genom olika målgruppsanpassade kanaler,
- god förmåga att skriva och presentera resultat i rapporter i olika kanaler på svenska och engelska,
- god vana av att arbeta digitalt och att använda olika IT-system.


Du har relevant akademisk examen eller motsvarande kunskaper som Kulturrådet bedömer som relevanta för tjänsten.

Meriter
Det är meriterande om du har

- kunskaper om läsfrämjande verksamhet,
- kunskap och erfarenhet av kvalitativa utredningsmetoder,
- goda kunskaper i andra språk än svenska och engelska.Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som

- är noggrann och strukturerad och har förmåga att hantera många uppgifter parallellt,
- är engagerad och lyhörd och har gott omdöme,
- har god förmåga att planera ditt arbete och håller deadlines,
- har god analytisk och pedagogisk förmåga,
- har god förmåga att samverka och samarbeta internt och externt och
- är bekväm med att jobba nära dina kollegor och att jobba självständigt.
Om anställningen
Anställningen är en heltidstjänst med tillträde 1 mars 2022 eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provtjänstgöring.

Ytterligare upplysningar
T.f. enhetschef Kultur i skolan och analys, Ingrid Skare, tel. 08-519 264 41

Enhetschef Litteratur och bibliotek, Lotta Brilioth Biörnstad, tel. 08-519 264 86

Fackliga företrädare
Karin Westling för Saco nås via Kulturrådets växel tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan med personligt brev och CV, senast den 2 januari 2022.

Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

Ansök nu

Handläggare till Kulturrådets läsråd

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Dec 27
Kulturrådet
söker

Handläggare till Kulturrådets läsråd
Inom Kulturrådet finns ett nyinrättat läsråd som består av tio ledamöter med Kulturrådets GD som ordförande. Läsrådet har till uppgift att vara en drivande och samordnande aktör inom det läsfrämjande arbetet i Sverige där olika insatser görs inom kultur, skola, myndigheter, civilsamhälle, folkbildning, bokhandel, förlag och andra delar av näringslivet. Läsrådet ska ta vara på det läsfrämjande arbete som bedrivs och föreslå hur de olika sektorerna kan samverka i högre grad, och kontinuerligt och över tid lyfta läsfrämjandets betydelse och driva på engagemanget för läsandet i alla delar av samhället.

Läsrådet ska även samverka med läsfrämjande organisationer internationellt. Till uppgifterna hör också att ansvara för kunskapsinsamling, följa relevant forskning och identifiera utvecklingsbehov inom det läsfrämjande arbetet.

Till stöd för läsrådets arbete kommer det att finnas en handläggare, en utredare och en kommunikatör.

Som handläggare knuten till läsrådet ingår du i enheten för Litteratur och bibliotek (LB).

Arbetsuppgifter
Som handläggare ansvarar du för arbetet med att ta fram förslag till en strategisk treårig verksamhetsplan med mål och aktiviteter för läsrådets arbete tillsammans med läsrådets utredare och kommunikatör.

Du tar fram underlag inför möten, ansvarar för dagordning och protokoll och samordnar de aktiviteter som läsrådet beslutar om. Du är också en länk mellan läsrådet och Kulturrådets övriga arbete med läsfrämjande verksamhet.

Utifrån din ämneskompetens och erfarenhet av läsfrämjande arbete medverkar du i omvärldsbevakningen och i arbetet med rapporter och kunskapsöversikter tillsammans med utredaren.

I dina arbetsuppgifter ingår också att hålla i kontakterna med externa aktörer inom det läsfrämjande arbetet och ta fram former för dialog mellan läsrådet och relevanta organisationer och nätverk. Till uppgifterna hör också att i samarbete med kommunikatören och övriga medarbetare inom LB-enheten organisera en årlig digital läsfrämjarkonferens och att genomföra processen med att utse ny läsambassadör. Tillsammans med kommunikatören kommer du att koordinera läsambassadörens insatser.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har

- goda kunskaper om och erfarenhet av läsfrämjande verksamhet,
- god kännedom om och överblick över det läsfrämjande området och dess aktörer såväl nationellt som internationellt,
- förståelse för hur samverkan, samordning och ökad kunskap kan bidra till utveckling av området,
- erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag och ansvara för kallelser och protokoll, samt
- god vana av att arbeta digitalt och att använda olika IT-system.


Du har relevant akademisk examen eller motsvarande kunskaper som Kulturrådet bedömer som relevanta för tjänsten.

Meriter
Det är meriterande om du har

- erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete,
- erfarenhet av strategiskt arbete för att främja och bredda läsandet bland barn och unga för att öka jämlikheten inom olika målgrupper,
- erfarenhet från offentlig förvaltning,
- goda kunskaper i andra språk än svenska och engelska.Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som

- är bra på planering och uppföljning, att ha överblick, se helheter och
att skapa sammanhang,
- är engagerad, lyhörd och kommunikativ, har gott omdöme och har lätt för att samarbeta och knyta kontakter, såväl internt som externt,
- har god förmåga att planera ditt arbete och håller deadlines,
- är noggrann och strukturerad och kan hantera många uppgifter parallellt.


Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 1 mars 2022 eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provtjänstgöring.

Ytterligare upplysningar
Enhetschef Litteratur och bibliotek, Lotta Brilioth Biörnstad, tel. 08-519 264 86

Fackliga företrädare
Karin Westling för Saco nås via Kulturrådets växel tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan med personligt brev och CV, senast den 2 januari 2022.

Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

Ansök nu

Handläggare för krisstöd till kulturen

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Dec 27
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där ca 115 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: www.kulturradet.se

Kulturrådet
söker

Handläggare för krisstöd till kulturen

Regeringen har beslutat att ytterligare ett krisstöd ska fördelas till kulturlivets aktörer. Pengarna ska bidra till att det fortsatt finns en kulturell infrastruktur i hela landet, att kulturskapare som förlorat inkomst på grund av Coronapandemin kan försörja sig och att kultursektorn får en möjlighet till återhämtning. Stödet ska både kompensera för de ekonomiska konsekvenser som pandemin medfört för kulturlivet och hjälpa kulturlivet att komma i gång igen. En del av pengarna ska användas som ett stöd för att skapa förutsättningar för smittsäkra evenemang och underlätta för produktion av kultur även under den pågående pandemin.

Kulturrådet kommer få ett uppdrag att fördela en del av dessa medel. Till det krisstöd som fördelats under 2020 och 2021 har det inkommit ett mycket stort antal ansökningar. Kulturrådet räknar med att det kommer in många ansökningar även till nästa ansökningsomgång.

För att snabbt och rättssäkert kunna hantera den stora mängden ansökningar behöver vi förstärka vår organisation med ett antal sakkunniga handläggare på deltid eller heltid för beredning av ansökningar under våren 2022.

Vi söker därför dig som vill bidra i arbetet med att fördela krisstödet till kulturlivets aktörer.

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med bidrag som rör scenkonst, musik, bild, form eller litteratur och vara placerad på enheten för konstarter och regional utveckling.

Du kommer främst att arbeta med bidragsansökningar med koppling till regeringens krisstöd tillsammans med våra ordinarie handläggare på enheterna.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att

- bereda ansökningar,
- sammanställa beredningsunderlag,
- ta fram underlag till beslut,
- hantera förfrågningar från sökande.


Kvalifikationer

Vi söker dig som har arbetat som handläggare, producent, projektledare eller liknande. Du har akademisk examen med samhällsvetenskaplig eller humanistisk inriktning, alternativt annan relevant utbildning eller motsvarande kunskaper som Kulturrådet bedömer likvärdiga.

Vi söker dig som har

- erfarenhet av bidragshantering i offentlig förvaltning inom kulturområdet,
- kunskap inom ett eller flera konst-eller kulturområden,
- flerårig erfarenhet av arbete inom kulturområdet,
- mycket god kommunikativ förmåga,
- goda kunskaper i Officepaketet samt
- goda kunskaper i svenska och engelska.


Meriter

Det är meriterande om du har

- goda kunskaper om kulturpolitik och det kulturpolitiska fältet,
- erfarenhet av ärendehanteringssystemet W3D3 eller andra ärendehanteringssystem och dess rapportverktyg.


Personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som

- är noggrann och strukturerad,
- har god förmåga att planera ditt arbete och att hålla deadlines,
- har gott omdöme, är lyhörd och samarbetsinriktad,
- har lätt för att knyta kontakter såväl internt som externt och
- är van att arbeta såväl självständigt som i samverkan med andra.


Om anställningarna

Anställningarna är tidsbegränsade på heltid eller deltid efter önskemål och behov under några månader som längst till och med den 30 juni 2022. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Ytterligare upplysningar.

Enhetschef Veronica Lamppa Lönnbro, tel.08-519 264 81

Fackliga företrädare

Karin Westling för Saco nås via Kulturrådets växel tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan med personligt brev och CV, senast den 2 januari 2022. Du söker via Kulturrådets webbplats.

Ansök nu

Utredare till Kulturrådets läsråd

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Dec 10
Kulturrådet
söker

Utredare till Kulturrådets läsråd
Inom Kulturrådet finns ett nyinrättat läsråd som består av nio ledamöter och med Kulturrådets GD som ordförande. Läsrådet har till uppgift att vara en drivande och samordnande aktör inom det läsfrämjande arbetet i Sverige där olika insatser görs inom kultur, skola, myndigheter, civilsamhälle, folkbildning, bokhandel, förlag och andra delar av näringslivet. Läsrådet ska ta vara på det läsfrämjande arbete som bedrivs och föreslå hur de olika sektorerna kan samverka i högre grad, och kontinuerligt och över tid lyfta läsfrämjandets betydelse och driva på engagemanget för läsandet i alla delar av samhället.

Läsrådet ska även samverka med läsfrämjande organisationer internationellt. Till uppgifterna hör också att ansvara för kunskapsinsamling, följa relevant forskning och identifiera utvecklingsbehov inom det läsfrämjande arbetet.

Till stöd för läsrådets arbete kommer det att finnas en handläggare, en utredare och en kommunikatör.

Som utredare knuten till läsrådet kommer du ingå i enheten för Kultur i skolan och analys. Enhetens utredare kommer från våren 2022 ingå i staben.

Arbetsuppgifter
I dina uppgifter ingår kunskapsinsamling, att följa relevant forskning nationellt och med internationella utblickar. I arbetsuppgifterna ingår även att ta fram förslag till upplägg för en årlig rapport med analys och strategisk inriktning av det läsfrämjande arbetet och att ta fram upphandlingsunderlag när externa konsulter inom utredning och analys ska upphandlas.

Tillsammans med läsrådets kommunikatör organiserar du en effektiv omvärldsbevakning, utformar rapporter och förmedlar forskning och lärande exempel till olika målgrupper.

Du deltar tillsammans med läsrådets handläggare och kommunikatör i arbetet med att ta fram förslag till en strategisk treårig verksamhetsplan med mål och aktiviteter för läsrådets arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har

- flerårig utredningserfarenhet från uppföljning och analys av offentlig verksamhet
- vana att leda, designa, genomföra och olika typer av undersökningar,
- vana att sammanställa kunskapsöversikter och söka i databaser,
- goda kunskaper i kvalitativ utredningsmetodik,
- erfarenhet av att kommunicera resultat på olika sätt och genom olika målgruppsanpassade kanaler,
- god förmåga att skriva och presentera resultat i rapporter i olika kanaler på svenska och engelska,
- god vana av att arbeta digitalt och att använda olika IT-system.


Du har relevant akademisk examen eller motsvarande kunskaper som Kulturrådet bedömer som relevanta för tjänsten.

Meriter
Det är meriterande om du har

- kunskaper om läsfrämjande verksamhet,
- kunskap och erfarenhet av kvalitativa utredningsmetoder,
- goda kunskaper i andra språk än svenska och engelska.Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som

- är noggrann och strukturerad och har förmåga att hantera många uppgifter parallellt,
- är engagerad och lyhörd och har gott omdöme,
- har god förmåga att planera ditt arbete och håller deadlines,
- har god analytisk och pedagogisk förmåga,
- har god förmåga att samverka och samarbeta internt och externt och
- är bekväm med att jobba nära dina kollegor och att jobba självständigt.
Om anställningen
Anställningen är en heltidstjänst med tillträde 1 mars 2022 eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provtjänstgöring.

Ytterligare upplysningar
T.f. enhetschef Kultur i skolan och analys, Ingrid Skare, tel. 08-519 264 41

Enhetschef Litteratur och bibliotek, Lotta Brilioth Biörnstad, tel. 08-519 264 86

Fackliga företrädare
Karin Westling för Saco nås via Kulturrådets växel tel. 08-519 264 00 t o m 17 december, därefter saco@kulturradet.se

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan med personligt brev och CV, senast den 27 december 2021.

Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

Ansök nu

Handläggare för krisstöd till kulturen

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Dec 10
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där ca 115 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: www.kulturradet.se

Kulturrådet
söker

Handläggare för krisstöd till kulturen

Regeringen har beslutat att ytterligare ett krisstöd ska fördelas till kulturlivets aktörer. Pengarna ska bidra till att det fortsatt finns en kulturell infrastruktur i hela landet, att kulturskapare som förlorat inkomst på grund av Coronapandemin kan försörja sig och att kultursektorn får en möjlighet till återhämtning. Stödet ska både kompensera för de ekonomiska konsekvenser som pandemin medfört för kulturlivet och hjälpa kulturlivet att komma i gång igen. En del av pengarna ska användas som ett stöd för att skapa förutsättningar för smittsäkra evenemang och underlätta för produktion av kultur även under den pågående pandemin.

Kulturrådet kommer få ett uppdrag att fördela en del av dessa medel. Till det krisstöd som fördelats under 2020 och 2021 har det inkommit ett mycket stort antal ansökningar. Kulturrådet räknar med att det kommer in många ansökningar även till nästa ansökningsomgång.

För att snabbt och rättssäkert kunna hantera den stora mängden ansökningar behöver vi förstärka vår organisation med ett antal sakkunniga handläggare på deltid eller heltid för beredning av ansökningar under våren 2022.

Vi söker därför dig som vill bidra i arbetet med att fördela krisstödet till kulturlivets aktörer.

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med bidrag som rör scenkonst, musik, bild, form eller litteratur och vara placerad på enheten för konstarter och regional utveckling.

Du kommer främst att arbeta med bidragsansökningar med koppling till regeringens krisstöd tillsammans med våra ordinarie handläggare på enheterna.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att

- bereda ansökningar,
- sammanställa beredningsunderlag,
- ta fram underlag till beslut,
- hantera förfrågningar från sökande.


Kvalifikationer

Vi söker dig som har arbetat som handläggare, producent, projektledare eller liknande. Du har akademisk examen med samhällsvetenskaplig eller humanistisk inriktning, alternativt annan relevant utbildning eller motsvarande kunskaper som Kulturrådet bedömer likvärdiga.

Vi söker dig som har

- erfarenhet av bidragshantering i offentlig förvaltning inom kulturområdet,
- kunskap inom ett eller flera konst-eller kulturområden,
- flerårig erfarenhet av arbete inom kulturområdet,
- mycket god kommunikativ förmåga,
- goda kunskaper i Officepaketet samt
- goda kunskaper i svenska och engelska.


Meriter

Det är meriterande om du har

- goda kunskaper om kulturpolitik och det kulturpolitiska fältet,
- erfarenhet av ärendehanteringssystemet W3D3 eller andra ärendehanteringssystem och dess rapportverktyg.


Personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som

- är noggrann och strukturerad,
- har god förmåga att planera ditt arbete och att hålla deadlines,
- har gott omdöme, är lyhörd och samarbetsinriktad,
- har lätt för att knyta kontakter såväl internt som externt och
- är van att arbeta såväl självständigt som i samverkan med andra.


Om anställningarna

Anställningarna är tidsbegränsade på heltid eller deltid efter önskemål och behov under några månader som längst till och med den 30 juni 2022. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Ytterligare upplysningar.

Enhetschef Veronica Lamppa Lönnbro, tel.08-519 264 81

Fackliga företrädare

Karin Westling för Saco nås via Kulturrådets växel tel. 08-519 264 00 t o m 17 december, därefter saco@kulturradet.se.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan med personligt brev och CV, senast den 27 december 2021. Du söker via Kulturrådets webbplats.

Ansök nu

Handläggare till Kulturrådets läsråd

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Dec 9
Kulturrådet
söker

Handläggare till Kulturrådets läsråd
Inom Kulturrådet finns ett nyinrättat läsråd som består av tio ledamöter med Kulturrådets GD som ordförande. Läsrådet har till uppgift att vara en drivande och samordnande aktör inom det läsfrämjande arbetet i Sverige där olika insatser görs inom kultur, skola, myndigheter, civilsamhälle, folkbildning, bokhandel, förlag och andra delar av näringslivet. Läsrådet ska ta vara på det läsfrämjande arbete som bedrivs och föreslå hur de olika sektorerna kan samverka i högre grad, och kontinuerligt och över tid lyfta läsfrämjandets betydelse och driva på engagemanget för läsandet i alla delar av samhället.

Läsrådet ska även samverka med läsfrämjande organisationer internationellt. Till uppgifterna hör också att ansvara för kunskapsinsamling, följa relevant forskning och identifiera utvecklingsbehov inom det läsfrämjande arbetet.

Till stöd för läsrådets arbete kommer det att finnas en handläggare, en utredare och en kommunikatör.

Som handläggare knuten till läsrådet ingår du i enheten för Litteratur och bibliotek (LB).

Arbetsuppgifter
Som handläggare ansvarar du för arbetet med att ta fram förslag till en strategisk treårig verksamhetsplan med mål och aktiviteter för läsrådets arbete tillsammans med läsrådets utredare och kommunikatör.

Du tar fram underlag inför möten, ansvarar för dagordning och protokoll och samordnar de aktiviteter som läsrådet beslutar om. Du är också en länk mellan läsrådet och Kulturrådets övriga arbete med läsfrämjande verksamhet.

Utifrån din ämneskompetens och erfarenhet av läsfrämjande arbete medverkar du i omvärldsbevakningen och i arbetet med rapporter och kunskapsöversikter tillsammans med utredaren.

I dina arbetsuppgifter ingår också att hålla i kontakterna med externa aktörer inom det läsfrämjande arbetet och ta fram former för dialog mellan läsrådet och relevanta organisationer och nätverk. Till uppgifterna hör också att i samarbete med kommunikatören och övriga medarbetare inom LB-enheten organisera en årlig digital läsfrämjarkonferens och att genomföra processen med att utse ny läsambassadör. Tillsammans med kommunikatören kommer du att koordinera läsambassadörens insatser.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har

- goda kunskaper om och erfarenhet av läsfrämjande verksamhet,
- god kännedom om och överblick över det läsfrämjande området och dess aktörer såväl nationellt som internationellt,
- förståelse för hur samverkan, samordning och ökad kunskap kan bidra till utveckling av området,
- erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag och ansvara för kallelser och protokoll, samt
- god vana av att arbeta digitalt och att använda olika IT-system.


Du har relevant akademisk examen eller motsvarande kunskaper som Kulturrådet bedömer som relevanta för tjänsten.

Meriter
Det är meriterande om du har

- erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete,
- erfarenhet av strategiskt arbete för att främja och bredda läsandet bland barn och unga för att öka jämlikheten inom olika målgrupper,
- erfarenhet från offentlig förvaltning,
- goda kunskaper i andra språk än svenska och engelska.Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som

- är bra på planering och uppföljning, att ha överblick, se helheter och
att skapa sammanhang,
- är engagerad, lyhörd och kommunikativ, har gott omdöme och har lätt för att samarbeta och knyta kontakter, såväl internt som externt,
- har god förmåga att planera ditt arbete och håller deadlines,
- är noggrann och strukturerad och kan hantera många uppgifter parallellt.


Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 1 mars 2022 eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provtjänstgöring.

Ytterligare upplysningar
Enhetschef Litteratur och bibliotek, Lotta Brilioth Biörnstad, tel. 08-519 264 86

Fackliga företrädare
Karin Westling för Saco nås via Kulturrådets växel tel. 08-519 264 00 t o m 17 december, därefter saco@kulturradet.se

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan med personligt brev och CV, senast den 27 december 2021.

Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

Ansök nu

Stabschef

Avdelningschef, statlig
Läs mer Okt 29
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där ca 115 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)

Kulturrådet
söker

Stabschef
Kulturrådet befinner sig en förändringsfas med flera parallella utvecklingsprojekt och söker dig som vill vara med och driva arbetet med att utveckla Kulturrådets styrning, ledning och uppföljning i rollen som stabschef.

Staben har en nyckelroll för att skapa en god styrning, samordning och uppföljning av myndighetens centrala processer. Staben är ett stöd för myndighetens generaldirektör och styrelse och ansvarar för att myndighetsövergripande och strategiska frågor samordnas med Kulturrådets enhetschefer, myndighetens övriga funktioner och med externa samverkansparter.

I staben samordnas arbetet med Kulturrådets verksamhetsplanering, uppföljning, budgetunderlag, årsredovisning och kvalitetsarbete. En viktig del av uppföljningen handlar om att följa upp våra bidrag i relation till de kulturpolitiska målen och våra uppdrag. Staben ansvarar också för rättslig styrning och stöd samt en god styrning och kontroll. Tillsammans med generaldirektören planerar du ledningsgruppens arbete och styrelsens sammanträden. Just nu pågår ett arbete med att implementera en ny modell för verksamhetsplanering, årsredovisning och budgetunderlag. Ett arbete pågår också med att se över och utveckla myndighetens process för fördelningen av bidrag. Som ett led i att stärka och utveckla analys och uppföljning kommer myndighetens utredningsverksamhet att föras över till staben i samband med tillträdet av stabschefen.

Rollen som stabschef är ny. Staben kommer att bestå av verksamhetsstrateg, verksamhetscontroller, chefsjurist, GD-koordinator, en projektledare och utredare, totalt ca 12 personer.

Arbetsuppgifter
Som stabschef är du ett stöd till Kulturrådets generaldirektör i arbetet med att samordna och driva Kulturrådets styrning, ledning och uppföljning av verksamheten.

Du planerar, leder och följer upp stabens arbete på ett resurseffektivt, kvalitets- och rättssäkert sätt tillsammans med dina medarbetare. Du ansvarar också för att frågorna som hör till stabens uppgifter samordnas med övriga verksamheter inom myndigheten.

Genom ett aktivt och kommunikativt ledarskap skapar du förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett aktivt medarbetarskap som utvecklar Kulturrådets samlade kompetens, effektivitet och samarbeten.

Som stabschef har du personal- och budgetansvar för stabens medarbetare. Du rapporterar till generaldirektören och ingår i Kulturrådets ledningsgrupp.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har

- flerårig erfarenhet av att vara chef på strategisk nivå,
- mycket god kunskap om och erfarenhet av styrning, ledning och uppföljning i offentlig verksamhet,
- erfarenhet av att driva förändringsarbete och organisationsutveckling,
- erfarenhet av chefsarbete med budget- och personalansvar,
- förståelse för kulturpolitiska utvecklingsfrågor och statens roll i det kulturpolitiska sammanhanget,
- goda kunskaper i svenska och engelska samt
- god vana av att arbeta digitalt och att använda olika IT-system.


Du har relevant akademisk examen eller motsvarande kunskaper som Kulturrådet bedömer som relevanta för tjänsten.

Meriter
Det är meriterande om du har

- erfarenhet av att leda och utveckla analys- och uppföljningsarbete,
- goda kunskaper i andra språk än svenska och engelska.


Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är

- trygg och tydlig i ditt ledarskap och i din arbetsgivarroll,
- ansvarstagande, saklig och handlingskraftig,
- tydlig, lyhörd och kommunikativ,
- noggrann och strukturerad,
- bra på planering och uppföljning, att ha överblick, se helheter och att skapa sammanhang, och
- har god förmåga att samverka och samarbeta internt och externt.


Om anställningen
Anställningen är en heltidstjänst med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provtjänstgöring.

Ytterligare upplysningar
Generaldirektör Kajsa Ravin, tel. 08-519 264 11

Enhetschef HR-stöd Angela Berthelsen, tel. 08-519 264 52

Fackliga företrädare
Karin Westling för Saco nås via Kulturrådets växel tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan med personligt brev och CV, senast den 15 november 2021.

Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

Ansök nu

Handläggare till Kulturskolecentrum

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Okt 28
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där ca 115 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)

Kulturrådet
söker

Handläggare till Kulturskolecentrum
Kulturskolecentrum fördelar bidrag till landets kommuner för att de ska kunna utveckla sina musik- och kulturskoleverksamheter. På centret finns bidragshandläggare, verksamhetsutvecklare, utredare, kommunikatör samt verksamhetsansvarig.

Kulturskolecentrum ingår i enheten för Kultur i skolan och analys. På enheten hanteras bidraget Skapande skola som samtliga skolhuvudmän, både kommunala och enskilda, kan söka. Vid enheten finns även myndighetens utredarfunktion som följer upp Kulturrådets samtliga bidrag samt medarbetare som arbetar främjande med lika rättigheter och möjligheter. Just nu är vi 16 medarbetare vid enheten.

Vi söker nu en utvecklingsorienterad handläggare med erfarenhet från handläggning av statliga bidrag.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att i samarbete med kollegor på centret och med andra medarbetare på Kulturrådet

- arbeta med utlysning, handläggning av ansökningar och uppföljning av bidrag,
- bevaka de förändringar i omvärlden som kan påverka kulturskolornas utveckling och bidragets utformning samt
- delta i Kulturrådets pågående arbete med att utveckla bidragsgivningen till kommunala huvudmän.


Vi använder W3D3 i vår ärendehantering och utvecklar kontinuerligt vår användning av olika digitala verktyg.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har

- erfarenhet av handläggning av bidrag inom offentlig verksamhet,
- förmåga att hantera och sammanställa stora mängder information,
- analytisk förmåga,
- vana att samverka med myndigheter och kommunala verksamheter samt
- förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.


Du ska ha för tjänsten relevant akademisk utbildning eller annan erfarenhet som Kulturrådet bedömer som likvärdig.

Meriter

Det är meriterande om du har

- erfarenhet av att handlägga statliga bidrag till kommuner,
- kunskap om skol- och/eller kulturskolefrågor och
- erfarenhet från utvecklingsarbete inom kulturområdet.


Personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som

- är engagerad, lyhörd och lösningsorienterad,
- gillar att växla mellan självständigt arbete och att jobba nära dina kollegor,
- har förmåga att bygga och utveckla professionella relationer på olika organisatoriska nivåer,
- är förtroendeingivande och har stor integritet samt
- har god förmåga att planera ditt eget arbete och hålla deadlines.


Anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 6 månader med möjlighet till tillsvidareanställning.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om tjänsten lämnas av tillförordnad enhetschef Ingrid Skare, telefon 076- 540 1041.

Fackliga företrädare

Karin Westling för Saco nås via Kulturrådets växel tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan med ett personligt brev och CV, senast den 10 november 2021. Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

Ansök nu

Vikarierande verksamhetsansvarig för EU-programmet Kreativa Europa

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Aug 5
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där ca 115 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)

KULTURRÅDET
söker

Vikarierande verksamhetsansvarig för EU-programmet Kreativa Europa
till enheten för kommunikation och omvärld
Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Genom programmet får aktörer inom konst och kultur, nyhetsmedier och journalistik, tv, film och dataspel möjlighet att samarbeta internationellt och nå ut till en europeisk publik. Kulturrådet har regeringens uppdrag att i samarbete med Svenska Filminstitutet vara nationell kontaktpunkt för programmet i Sverige. Kulturrådet ger bland annat rådgivning till sökande och informerar om programmet.

Inom enheten samordnas några av våra internationella uppdrag. Här finns vår verksamhet för Kreativa Europa och ett Sida-samarbete för att främja den konstnärliga friheten globalt. Enheten ansvarar för myndighetens externa och interna kommunikation och sköter bland annat press, sociala medier, konferenser, webbplatser och intranät. Just nu är vi tretton medarbetare och en enhetschef.

Vi söker dig som tillsammans med medarbetare på Kulturrådet och Svenska Filminstitutet vill bidra till att verka för utveckling, samarbete och internationalisering inom de kulturella och kreativa sektorerna.

Arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för planering, genomförande och uppföljning av Kulturrådets arbete med Kreativa Europa Desk. Du rapporterar till enhetschef och arbetar i nära samarbete med en handläggare och kommunikatör inom enheten som arbetar deltid med programmet. Du ansvarar också för att i samarbete med Svenska Filminstitutet lämna en ansökan och rapportering för Kreativa Europa Desk Sverige. I arbetet ingår att planera och följa upp budget för arbetet samt viss arbetsledning. Arbetet innebär även resor och samarbete med externa parter.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av

- att planera, genomföra och följa upp Kulturrådets arbete med Kreativa Europa Desk Sverige,
- att skriva ansökan och återrapporteringar om genomfört uppdrag till Europeiska kommissionen och Regeringskansliet,
- rådgivning till organisationer och personer som vill söka stöd inom programområde Kultur samt det sektorsövergripande programområdet inom Kreativa Europa,
- planering och genomförande av presentationer och seminarier,
- att planera och genomföra informations- och nätverkande insatser i samarbete med andra länders Kreativa Europa Desk, Europeiska kommissionen och andra samarbetsparter,
- att sprida information om programmets resultat i Sverige, samt
- omvärldsbevakning och kommunikation.


Kvalifikationer
Vi söker dig som har

- flerårig erfarenhet av internationellt kultursamarbete och/eller offentlig bidragsgivning och förvaltning inom internationella kulturfrågor,
- erfarenhet av att leda projekt och arrangera seminarier och göra muntliga presentationer samt att följa upp och analysera resultat,
- erfarenhet av budgetplanering och uppföljning,
- gedigen kunskap om eller erfarenhet av att arbeta med EU-programmet Kreativa Europa,
- mycket god kunskap om de kulturella och kreativa sektorerna i Sverige och gärna även i Europa,
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska samt
- akademisk examen med samhällsvetenskaplig eller humanistisk inriktning alternativt annan relevant utbildning som Kulturrådet bedömer likvärdig.


Meriter
Det är meriterande om du har

- erfarenhet av att arbeta med rådgivning för EU-program,
- kunskap om kulturpolitik i Sverige, EU och internationellt,
- kunskap om EU:s institutioner och strukturer,
- erfarenhet av att arbeta med kommunikation,
- kunskaper i flera språk än svenska och engelska, samt
- goda kunskaper i Officepaketet.


Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som

- är initiativtagande, kommunikativ och drivande,
- har god förmåga att planera och genomföra arbete inom givna tidsramar,
- är strategisk, strukturerad och lösningsorienterad och kan hantera uppgifter parallellt,
- kan arbeta både självständigt, leda och samarbeta med andra,
- är lyhörd, har gott omdöme och kan skapa förtroende, samt
- har god förmåga att bygga och stärka professionella relationer inom och utom myndigheten.


Ytterligare upplysningar
Enhetschef Bongi MacDermott, 08-519 264 69 eller e-post bongi.macdermott@kulturradet.se.

Fackliga företrädare
Karin Westling för Saco nås via Kulturrådets växel tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan med personligt brev och CV, senast den 22 augusti 2020. Du ansöker via Kulturrådets webbplats

Om anställningen
Tjänsten är ett vikariat om drygt ett år på heltid. Tillträde i oktober/november eller enligt överenskommelse.

Ansök nu

Handläggare inom scenkonstområdet/teater

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Aug 3
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där ca 115 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)KULTURRÅDET
söker

Handläggare inom scenkonstområdet/teater
till enheten för konstarter och regional utveckling
Inom enheten för konstarter och regional utveckling arbetar vi med stöd och utveckling till musik, scenkonst, teater, bild- och form. Här finns även de handläggare som arbetar med regional utveckling inom kultursamverkansmodellen där ca 1,4 miljarder kronor fördelas till regionerna varje år. Kulturrådet beslutar om nivån på bidragen till respektive region med utgångspunkt i regionernas kulturplaner och i samråd med övriga berörda myndigheter i Samverkansrådet m.fl. Ytterligare information finns här: http://www.kulturradet.se/sv/verksamhet/Modell-for-kultursamverkan/

Just nu är vi femton medarbetare på enheten. Vi söker en medarbetare som vill bidra till att skapa goda förutsättningar för en fortsatt utveckling av kulturområdet.

Arbetsuppgifter
Du kommer främst att arbeta med frågor inom scenkonsten och särskilt inom teaterområdet med fokus på de regionala scenkonstverksamheterna, men även med bidrag till det fria kulturlivet inom scenkonst/teater. Du kommer att vara delaktig i bidragsgivningen inom kultursamverkansmodellen och medverka i den regionala dialogen. Du behöver därför ha en god överblick av den regionala utvecklingen inom kulturområdet. Du kommer att ingå i det team om fyra personer som arbetar med scenkonstområdet.

I arbetet med bidragsgivningen till det fria konstområdet inom scenkonst ingår bl.a. att förbereda olika ansökningsomgångar, informera de sökande om bidraget, granska de inkomna ansökningarna och sammanställa dem i Excelfiler som underlag till den referensgrupp som är knuten till bidragen och som underlag för beslut om bidragsomgången. Det ingår också i arbetet att skriva fram beslut och därefter att informera om beslutet via Kulturrådets webbsida och i andra kanaler.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat

- bidragsfördelning inklusive uppföljning och analys av fördelningen,
- granska redovisningar,
- övriga främjande insatser nationellt och internationellt,
- information och omvärldsbevakning samt
- att företräda Kulturrådet i externa sammanhang.


Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen med samhällsvetenskaplig eller humanistisk inriktning, alternativt annan relevant utbildning eller motsvarande kunskaper som Kulturrådet bedömer likvärdiga.

Du har

- flerårig erfarenhet av arbete inom kulturområdet med fokus på scenkonstområdet,
- erfarenhet av strategiskt arbete inom regional eller kommunal förvaltning,
- goda kunskaper om kulturpolitik och det kulturpolitiska fältet,
- vana att arbeta såväl självständigt som i samverkan med andra,
- mycket god kommunikativ förmåga samt
- goda kunskaper i svenska och engelska.


Meriter
Det är meriterande om du

- har erfarenhet av bidragshantering i offentlig förvaltning,
- har erfarenhet från olika delar av konst- och kulturområdet,
- behärskar fler språk än muntlig och skriftlig svenska och engelska samt
- har goda kunskaper i Officepaketet.


Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som

- är noggrann och strukturerad och har förmåga att hantera många uppgifter parallellt,
- har god förmåga att planera ditt arbete och att hålla deadlines,
- har gott omdöme, är lyhörd och samarbetsinriktad,
- har lätt för att knyta kontakter såväl internt som externt.


Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Kulturrådet tillämpar sex månaders provtjänstgöring.

Ytterligare upplysningar.
Enhetschef Veronica Lamppa Lönnbro, 08-519 264 81.

Fackliga företrädare
Karin Westling för Saco nås via Kulturrådets växel tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan bestående av ett personligt brev och CV, senast den 22 augusti 2021. Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

Ansök nu

Kvalificerad utredare med kvantitativ inriktning

Metodstatistiker
Läs mer Jul 13
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där ca 115 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)

Kulturrådet
söker

Kvalificerad utredare med kvantitativ inriktning
till enheten för kultur i skolan och analys


Enheten Kultur i skolan och analys rymmer en utredarfunktion som svarar för en stor del av Kulturrådets regeringsuppdrag, såväl återkommande som tillfälliga, samt uppföljning och analys av samtliga statsbidrag som myndigheten hanterar. Utredarfunktionen bistår myndighetens övriga enheter med uppföljning och analys. Utredarinsatser prioriteras i dialog mellan berörda enhetschefer och beslutas av generaldirektören. Därutöver handlägger vi på enheten statsbidrag till kommunala kulturskolor och till kommunala och fristående skolhuvudmän. Enheten driver och samordnar även Kulturskolecentrums verksamhet. Andra myndighetsgemensamma funktioner som samordnas inom enheten är bland annat sektorsuppdraget inom funktionshinderspolitiken och övergripande arbete med barn och unga-frågor. Vi är för närvarande 16 personer på enheten.

Arbetsuppgifter
Du kommer närmast att arbeta med att ta fram underlag och analyser gällande krisstöd till kulturlivet med anledning av covid-19-pandemin. Du kommer även att arbeta med annan kvantitativ och kvalitativ uppföljning och analys inom Kulturrådets verksamhetsområde. Arbetsuppgifterna kan handla om att utveckla och sammanställa resultatredovisning och statistik om de statsbidrag som Kulturrådet fördelar inom kulturområdet, eller att göra andra kvantitativa eller kvalitativa undersökningar som myndigheten eller regeringen efterfrågar. Det huvudsakliga arbetsverktyget är Microsoft Excel. Du kommer att delta i arbetet med att utveckla verktyg och metoder inom området tillsammans med interna och externa aktörer.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av utredningsarbete och kunskap om kvantitativa analysmetoder.

Arbetet ställer krav på noggrannhet och analysförmåga och förutsätter att du har

- flerårig erfarenhet av att arbeta med uppföljning, analys, databaser och statistikproduktion,
- utredningserfarenhet från relevant område och goda kunskaper i utredningsmetodik,
- flerårig och dokumenterad erfarenhet av att genomföra och leda olika typer av undersökningar. I det ingår planering och utformning av uppdrag inom olika områden, analys av ny och befintlig kunskap och att författa en målgruppsanpassad rapport,
- erfarenhet av att kommunicera resultat på olika sätt och genom olika kanaler till en bred målgrupp utan förkunskaper,
- mycket goda kunskaper i och erfarenhet av Microsoft Excel samt
- god förmåga att skriva och presentera resultat i rapporter på svenska och engelska.


Du har akademisk examen med inriktning på nationalekonomi, offentlig förvaltning, sociologi, statistik, statsvetenskap eller annat relevant område.

Meriter
Det är meriterande om du har

- erfarenhet av att arbeta med geografiska informationssystem och olika statistikverktyg,
- kunskap och erfarenhet av kvalitativa utredningsmetoder,
- kunskaper om kulturpolitik och kulturlivet i Sverige och internationellt.
- är engagerad och lyhörd, har gott omdöme och har lätt för att samarbeta,
- har god förmåga att planera ditt arbete och håller deadlines,
- är noggrann, strukturerad och kan hantera många uppgifter parallellt,
- har en god analytisk och pedagogisk förmåga,
- är bekväm med att jobba nära dina kollegor och att jobba självständigt.


Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som

- är engagerad och lyhörd, har gott omdöme och har lätt för att samarbeta,
- har god förmåga att planera ditt arbete och håller deadlines,
- är noggrann, strukturerad och kan hantera många uppgifter parallellt,
- har en god analytisk och pedagogisk förmåga,
- är bekväm med att jobba nära dina kollegor och att jobba självständigt.


Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provtjänstgöring.

Ytterligare upplysningar
Upplysningar om tjänsten lämnas av tillförordnad enhetschef Ingrid Skare, på e-post: ingrid.skare@kulturradet.se eller telefon 076 540 1041.

Fackliga företrädare
Karin Westling för Saco nås via Kulturrådets växel tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan med ett personligt brev och CV, senast den

15 augusti 2021. Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

Ansök nu

Två handläggare till Kulturskolecentrum

Servicehandläggare
Läs mer Aug 2
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där ca 115 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)

Kulturrådet
söker

två handläggare till Kulturskolecentrum
Kulturskolecentrum ingår i enheten för Kultur i skolan och analys som också ansvarar för Skapande skola som är ett bidrag till kommuner som bedriver kulturverksamhet i skolan. Vid enheten finns även myndighetens utredarfunktion som ansvarar för uppföljning och analys av Kulturrådets bidrag samt medarbetare med ansvar för att integrera lika rättigheter och möjligheter i verksamheten. Just nu är vi 16 medarbetare vid enheten.

Bakgrund
Kulturskolecentrum fördelar bidrag till landets kommuner för att de ska kunna utveckla sina musik- och kulturskoleverksamheter. På centret finns bidragshandläggare, verksamhetsutvecklare, utredare, kommunikatör samt verksamhetsansvarig.

Vi söker nu två erfarna handläggare med erfarenhet från offentlig verksamhet som tillsammans med övriga medarbetare vid centret kan delta i bidragets fortsatta utveckling i samklang med de övriga bidrag som Kulturrådet fördelar till kommuner.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att i samarbete med kollegor på centret och med andra medarbetare på Kulturrådet

- arbeta med bidragsgivning, uppföljning och analys av bidrag
- informera om bidraget till olika externa intressenter,
- delta i utvecklingen av uppföljningen av bidraget,
- bevaka de förändringar i omvärlden som kan påverka kulturskolornas utveckling och bidragets utformning.


Vi använder W3D3 i vår ärendehantering och utvecklar kontinuerligt vår användning av olika digitala verktyg.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har

- erfarenhet av handläggning av bidrag inom offentlig verksamhet,
- förmåga att hantera och sammanställa stora mängder information,
- analytisk förmåga,
- vana att arbeta i samverkan med myndigheter och kommunala verksamheter samt
- är bra på att uttrycka dig muntligt och skriftligt.


Du ska ha för tjänsten relevant akademisk utbildning eller annan erfarenhet som Kulturrådet bedömer som likvärdig.

Meriter
Det är meriterande om du har

- erfarenhet av att handlägga statliga bidrag till kommuner,
- kunskap om skol- och/eller kulturskolefrågor,
- erfarenhet av arbete inom kulturområdet.


Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som

- är engagerad, lyhörd och lösningsorienterad,
- gillar att växla mellan självständigt arbete och att jobba nära dina kollegor
- har förmåga att bygga och utveckla professionella relationer på olika organisatoriska nivåer,
- är förtroendeingivande och har stor integritet,
- har god förmåga att planera ditt eget arbete och hålla deadlines.


Anställningen
Den ena anställningen är en tillsvidareanställning med sex månaders provtjänstgöring. Den andra anställningen är tidsbegränsad under ett halvår från september. Tillträde efter överenskommelse.

Ytterligare upplysningar
Upplysningar om tjänsten lämnas av tillförordnad enhetschef Ingrid Skare, på e-post: ingrid.skare@kulturradet.se eller telefon 076 540 1041.

Fackliga företrädare
Karin Westling för Saco nås via Kulturrådets växel tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan med ett personligt brev och CV, senast den

15 augusti 2021. Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

Ansök nu

Två handläggare till Kulturskolecentrum

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Aug 5
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där ca 115 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)

Kulturrådet
söker

två handläggare till Kulturskolecentrum
Kulturskolecentrum ingår i enheten för Kultur i skolan och analys som också ansvarar för Skapande skola som är ett bidrag till kommuner som bedriver kulturverksamhet i skolan. Vid enheten finns även myndighetens utredarfunktion som ansvarar för uppföljning och analys av Kulturrådets bidrag samt medarbetare med ansvar för att integrera lika rättigheter och möjligheter i verksamheten. Just nu är vi 16 medarbetare vid enheten.

Bakgrund
Kulturskolecentrum fördelar bidrag till landets kommuner för att de ska kunna utveckla sina musik- och kulturskoleverksamheter. På centret finns bidragshandläggare, verksamhetsutvecklare, utredare, kommunikatör samt verksamhetsansvarig.

Vi söker nu två erfarna handläggare med erfarenhet från offentlig verksamhet som tillsammans med övriga medarbetare vid centret kan delta i bidragets fortsatta utveckling i samklang med de övriga bidrag som Kulturrådet fördelar till kommuner.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att i samarbete med kollegor på centret och med andra medarbetare på Kulturrådet

- arbeta med bidragsgivning, uppföljning och analys av bidrag
- informera om bidraget till olika externa intressenter,
- delta i utvecklingen av uppföljningen av bidraget,
- bevaka de förändringar i omvärlden som kan påverka kulturskolornas utveckling och bidragets utformning.


Vi använder W3D3 i vår ärendehantering och utvecklar kontinuerligt vår användning av olika digitala verktyg.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har

- erfarenhet av handläggning av bidrag inom offentlig verksamhet,
- förmåga att hantera och sammanställa stora mängder information,
- analytisk förmåga,
- vana att arbeta i samverkan med myndigheter och kommunala verksamheter samt
- är bra på att uttrycka dig muntligt och skriftligt.


Du ska ha för tjänsten relevant akademisk utbildning eller annan erfarenhet som Kulturrådet bedömer som likvärdig.

Meriter
Det är meriterande om du har

- erfarenhet av att handlägga statliga bidrag till kommuner,
- kunskap om skol- och/eller kulturskolefrågor,
- erfarenhet av arbete inom kulturområdet.


Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som

- är engagerad, lyhörd och lösningsorienterad,
- gillar att växla mellan självständigt arbete och att jobba nära dina kollegor
- har förmåga att bygga och utveckla professionella relationer på olika organisatoriska nivåer,
- är förtroendeingivande och har stor integritet,
- har god förmåga att planera ditt eget arbete och hålla deadlines.


Anställningen
Den ena anställningen är en tillsvidareanställning med sex månaders provtjänstgöring. Den andra anställningen är tidsbegränsad under ett halvår från september. Tillträde efter överenskommelse.

Ytterligare upplysningar
Upplysningar om tjänsten lämnas av tillförordnad enhetschef Ingrid Skare, på e-post: ingrid.skare@kulturradet.se eller telefon 076 540 1041.

Fackliga företrädare
Karin Westling för Saco nås via Kulturrådets växel tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan med ett personligt brev och CV, senast den

15 augusti 2021. Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

Ansök nu

Systemförvaltare

Systemförvaltare
Läs mer Feb 10
Kulturrådet är en statlig myndighet som arbetar med att främja utvecklingen inom kulturområdet. Vi fördelar och följer upp bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där ca 115 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)

Vi arbetar för närvarande på distans och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

KULTURRÅDET
söker

systemförvaltare
till enheten för verksamhetsstöd.

Arbetsuppgifter
Du kommer ingå i en liten grupp på fem personer som utgör Kulturrådets IT-organisation som tillsammans med ekonomi, administratörer, kontorsservice, arkiv och registratur utgör enheten för verksamhetsstöd.

Du blir systemförvaltare med huvudinriktning på Kulturrådets onlinetjänst och ärendehanteringssystem samt kopplade tjänster. Detta innebär ett löpande förvaltningsarbete såväl som utveckling av dessa system i samarbete med både konsulter och kollegor.

Kulturrådets ärendehantering, bidragsansökningar och redovisningar, sker i systemet W3D3. Ansökningarna görs via vår onlinetjänst där man som sökande kan följa sitt ärende från ansökan till redovisning.

Ansökningarna görs genom e-blanketter skapade i OpenText Liquid Office. Din roll kommer innebära design och övergripande ansvar för e-blanketternas utformning såväl som tester och produktionssättning. Förvaltning sker även i ärendehanteringssystemet W3D3 och gränssnittet mellan e-blanketterna, webbplatsen (EPIserver) och W3D3.

Kulturrådet står inför ett digitaliseringsarbete med fokus på säkra och effektiva digitala lösningar till stöd för våra processer. I din roll som systemförvaltare kommer du tillsammans med it-gruppen delta i att forma och genomföra detta arbete samt ansvara för viss internutbildning.

Kvalifikationer
Du har en relevant eftergymnasial utbildning eller annan motsvarande erfarenhet.

Du ska ha kunskap i något programmerings- eller scriptspråk. Du har tidigare arbetat med systemförvaltning eller ingått i systemutvecklingsprojekt, gärna inom offentlig sektor.

Meriter
Kulturrådets bidragsadministration sker i ärendehanteringssystemet W3D3, varför tidigare erfarenhet av detta system och dess rapportverktyg är en fördel. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av testning, SharePoint, Office365, EPIserver, och JavaScript.

Att ha varit drivande i eller lett systemutvecklingsprojekt är också meriterande.

Vi söker dig som

- är noggrann och tålmodig
- är strukturerad och har god förmåga att planera och prioritera
- har förmåga att jobba självständigt och att samarbeta i grupp
- är serviceinriktad
- har goda kunskaper i svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt
- är van att hantera många uppgifter parallellt
- är bra på att lösa problem


Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tillträde snarast efter överenskommelse. Kulturrådet tillämpar 6 månaders provanställning.

Ytterligare upplysningar
Verksamhetsansvarig Alexander Brännfors, tel. 08-519 264 96

Fackliga företrädare:

Saco, kontaktas via mail, saco@kulturradet.se och ST, Martin Rickardsson, nås via Kulturrådets växel, tel. 08-519 264 00.

Välkommen med din ansökan och CV, senast 2021-02-25

Ansök nu

Kommunikatör

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Maj 22
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där ca 115 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)

Vi arbetar för närvarande på distans och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kulturrådet
Söker

Kommunikatör
till enheten för kommunikation och omvärld

Enheten för kommunikation och omvärld ansvarar övergripande för myndighetens interna och externa kommunikation. På enheten arbetar bland annat kommunikatörer, webbredaktör och pressansvarig med Kulturrådets intranät, myndighetens webbplatser, sociala medier, presskontakter, produktion av rapporter och andra trycksaker och kommunikationsinsatser vid olika typer av externa evenemang. Enheten ansvarar även för några av Kulturrådets internationella uppdrag, bland annat med EU-programmet Kreativa Europa och ett program för att främja konstnärlig frihet internationellt.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med extern kommunikation av kulturdelen i EU-programmet, Swedish Literature Exchange, Program konstnärlig frihet och på andra sätt stödja myndighetens medarbetare med att kommunicera uppdrag. Du kan också komma att projektleda och/eller kommunicera några av myndighetens konferenser och större digitala möten. Arbetet genomförs i nära samarbete med bland annat verksamhetsansvariga för Kreativa Europa Desk Sverige och Swedish Literature Exchange. Viss del av kommunikationen sker på engelska.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat

- att ta fram kommunikationsplaner och underlag,
- att skriva och redigera texter anpassade efter olika kanaler,
- att planera större kommunikativa insatser som till exempel konferenser,
- operativt arbete med att publicera på webb och i sociala medier,
- genomföra webbinarier i digitala verktyg,
- rådgivning och stöd till kollegor kring hur de kan arbeta strategiskt med kommunikation,
- kontakt med externa leverantörer, till exempel teknisk support, filmare och fotografer.


Du kommer även att arbeta med digitala verktyg, till exempel för nyhetsbrev och inbjudningar, digitala mötesverktyg som Teams Meetings och Teams Live, Google Analytics med mera.

Kvalifikationer
Vi söker en erfaren, drivande kommunikatör som

- har akademisk examen med inriktning mot medier och/eller kommunikation eller annan utbildning som vi bedömer som relevant,
- har gedigen erfarenhet av strategisk och operativ kommunikationsverksamhet, gärna från kulturområdet och/eller offentlig förvaltning,
- är en van och skicklig skribent med god förmåga att snabbt sätta dig in i en fråga och kommunicera till olika målgrupper,
- har erfarenhet av produktion av konferenser och större kommunikativa insatser,
- har erfarenhet av webbpublicering och sociala medier,
- är van att arbeta mot uppsatta mål och att följa upp och utvärdera insatser samt
- har goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.


Det är meriterande om du har
- kunskaper i målgruppsanalys,
- erfarenhet av bildbearbetning och rörlig bild,
- kunskaper om kulturpolitik och kulturlivet i Sverige och internationellt,
- kunskap om EU:s institutioner och funktionssätt.


Det är värdefullt om du behärskar fler språk än svenska och engelska.

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för tjänsten och söker dig som

- har hög förmåga att planera och genomföra ditt arbete och att hålla deadlines,
- är drivande och van att ta egna initiativ och att sätta dig in i nya uppgifter samt
- har gott omdöme, är lyhörd och samarbetsinriktad.


Vi förutsätter att du är intresserad av Kulturrådets uppdrag och att bidra till att myndigheten uppfyller sina mål.

Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start i oktober 2021 eller enligt överenskommelse. Kulturrådet tillämpar 6 månaders provanställning.

Ytterligare upplysningar
Upplysning om tjänsten lämnas av enhetschef Bongi MacDermott 08-519 264 69.

Fackliga företrädare
Johanna Övling och Jerk Sörensson (Saco) nås via Kulturrådets växel tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan bestående av ett personligt brev och CV, senast den 6 juni 2021. Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

Ansök nu

Två projektledare för läsfrämjandelyftet för folkbibliotek

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 19
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där ca 115 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida:? (http://www.kulturradet.se/)

Vi arbetar för närvarande på distans och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kulturrådet
söker

två projektledare för läsfrämjandelyftet för folkbibliotek
till enheten för litteratur och bibliotek

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en satsning 2021-2023 på ett läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier. Satsningen ska bidra till kompetensutveckling för folkbibliotekspersonal inom läsfrämjande och litteraturförmedling med ett särskilt fokus på barns och ungas läsning. Det långsiktiga målet är att biblioteken i högre grad ska bidra till att öka barns och ungas läsande genom strategiskt läsfrämjande arbete.

Vi söker två erfarna projektledare som i delat projektledarskap bygger upp satsningen på kompetensutveckling och samordnar arbetet med externa parter. Projektledarna har gemensamt ansvar för projektet och delar upp arbetet mellan sig. Vi ser gärna att ni har kunskaper och erfarenheter som kompletterar varandra.

Läsfrämjandelyftet ska genomföras i dialog med den regionala biblioteksverksamheten och synpunkter ska hämtas in från bland andra Kungl. biblioteket (KB) och Sveriges kommuner och regioner. Erfarenheter från KB:s satsning Digitalt först ska särskilt beaktas.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

- kartlägga och analysera folkbibliotekens behov av kompetensutveckling inom läsfrämjande och litteraturförmedling,
- inhämta synpunkter från biblioteksverksamhet, kommuner och regioner, relevanta myndigheter, högskolor och universitet och andra organisationer,
- analysera relevant forskning och pågående och genomförda kompetensutvecklingsinsatser inom området, som underlag för en satsning som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet,
- i dialog med kollegor och berörda biblioteksverksamheter ta fram en plan med organisation och innehåll i ett treårigt läsfrämjandelyft och ta fram underlag för beslut som fattas av Kulturrådets generaldirektör,
- upphandla produktion av innehåll,
- ansvara för en delredovisning av projektet till regeringen senast 30 juni 2022.


Satsningen ska slutredovisas till regeringen senast den 1 mars 2024.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av att leda projekt och driva utvecklingsverksamhet och som har kunskaper om kompetensutveckling i offentlig verksamhet. Du har dokumenterade kunskaper om läsfrämjande och litteraturförmedling inom biblioteksverksamhet eller inom skola/förskola. Du har akademisk examen med samhällsvetenskaplig eller humanistisk inriktning alternativt annan relevant utbildning eller motsvarande kunskaper som Kulturrådet bedömer likvärdiga.

Arbetet ställer krav på snabbhet, analysförmåga och förståelse för organisation, samverkan och utvecklingsarbete och förutsätter att du

- har hög kunskap om projektledning och samverkan mellan organisationer,
- har vana att leda utvecklingsarbete på distans och förmåga att leda projektet digitalt,
- har kännedom om bibliotekssektorn,
- har kunskap om offentlig förvaltning och organisation,
- har kännedom om myndigheters uppdrag och om flernivåstyrning (kommun, region, stat) samt
- är skicklig i att uttrycka dig muntligt och skriftligt.


Meriter
Det är meriterande om du har

- kunskaper om nationella insatser och utredningar inom det läsfrämjande området i Sverige de senaste åren och om läsfrämjande verksamhet i Sverige och internationellt,
- erfarenhet av kartläggningar och annat utredningsarbete,
- erfarenhet av att bygga upp större insatser för kompetensutveckling inom offentlig sektor.


Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som

- är engagerad och lyhörd, har gott omdöme och har lätt för att samarbeta,
- har god förmåga att planera ditt arbete och håller deadlines,
- är noggrann, analytisk, strukturerad och kan hantera många uppgifter parallellt,
- är bekväm med att jobba nära dina kollegor och att jobba självständigt.


Anställningen
Anställningarna är tidsbegränsade till och med 30 juni 2023 med möjlighet till förlängning om Kulturrådet får ändrade förutsättningar att driva projektet. Tillträde till tjänsterna sker i augusti eller enligt överenskommelse.

Ytterligare upplysningar
Enhetschef Lotta Brilioth Biörnstad, tel. 08-519?264 86.

Fackliga företrädare
Johanna Övling och Jerk Sörensson (Saco) nås via Kulturrådets växel?tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan bestående av ett personligt brev och CV, senast den 23 maj 2021. Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

Enheten för litteratur och bibliotek
Uppdraget att utforma ett läsfrämjandelyft för folkbibliotek kommer att drivas inom enheten för litteratur och bibliotek. Enheten ansvarar för fördelning av statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter, bibliotek och läs- och litteraturfrämjande. Vi arbetar också med Kulturrådets uppdrag att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse, en del av detta uppdrag är att utveckla Bokstart.

På enheten finns Swedish Literature Exchange, som genom bidrag och andra insatser främjar spridningen av svensk litteratur i utlandet. Vi ansvarar också för stöd till nationella minoriteters litteratur och kultur och främjar arbetet med fristäder för hotade konstnärer. Vi är för närvarande 13 personer på enheten.

Ansök nu

Två projektledare för läsfrämjandelyftet för folkbibliotek

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 1
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där ca 115 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida:? (http://www.kulturradet.se/)

Vi arbetar för närvarande på distans och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kulturrådet
söker

två projektledare för läsfrämjandelyftet för folkbibliotek
till enheten för litteratur och bibliotek

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en satsning 2021-2023 på ett läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier. Satsningen ska bidra till kompetensutveckling för folkbibliotekspersonal inom läsfrämjande och litteraturförmedling med ett särskilt fokus på barns och ungas läsning. Det långsiktiga målet är att biblioteken i högre grad ska bidra till att öka barns och ungas läsande genom strategiskt läsfrämjande arbete.

Vi söker två erfarna projektledare som i delat projektledarskap bygger upp satsningen på kompetensutveckling och samordnar arbetet med externa parter. Projektledarna har gemensamt ansvar för projektet och delar upp arbetet mellan sig. Vi ser gärna att ni har kunskaper och erfarenheter som kompletterar varandra.

Läsfrämjandelyftet ska genomföras i dialog med den regionala biblioteksverksamheten och synpunkter ska hämtas in från bland andra Kungl. biblioteket (KB) och Sveriges kommuner och regioner. Erfarenheter från KB:s satsning Digitalt först ska särskilt beaktas.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

- kartlägga och analysera folkbibliotekens behov av kompetensutveckling inom läsfrämjande och litteraturförmedling,
- inhämta synpunkter från biblioteksverksamhet, kommuner och regioner, relevanta myndigheter, högskolor och universitet och andra organisationer,
- analysera relevant forskning och pågående och genomförda kompetensutvecklingsinsatser inom området, som underlag för en satsning som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet,
- i dialog med kollegor och berörda biblioteksverksamheter ta fram en plan med organisation och innehåll i ett treårigt läsfrämjandelyft och ta fram underlag för beslut som fattas av Kulturrådets generaldirektör,
- upphandla produktion av innehåll,
- ansvara för en delredovisning av projektet till regeringen senast 30 juni 2022.


Satsningen ska slutredovisas till regeringen senast den 1 mars 2024.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av att leda projekt och driva utvecklingsverksamhet och som har kunskaper om kompetensutveckling i offentlig verksamhet. Du har dokumenterade kunskaper om läsfrämjande och litteraturförmedling inom biblioteksverksamhet eller inom skola/förskola. Du har akademisk examen med samhällsvetenskaplig eller humanistisk inriktning alternativt annan relevant utbildning eller motsvarande kunskaper som Kulturrådet bedömer likvärdiga.

Arbetet ställer krav på snabbhet, analysförmåga och förståelse för organisation, samverkan och utvecklingsarbete och förutsätter att du

- har hög kunskap om projektledning och samverkan mellan organisationer,
- har vana att leda utvecklingsarbete på distans och förmåga att leda projektet digitalt,
- har kännedom om bibliotekssektorn,
- har kunskap om offentlig förvaltning och organisation,
- har kännedom om myndigheters uppdrag och om flernivåstyrning (kommun, region, stat) samt
- är skicklig i att uttrycka dig muntligt och skriftligt.


Meriter
Det är meriterande om du har

- kunskaper om nationella insatser och utredningar inom det läsfrämjande området i Sverige de senaste åren och om läsfrämjande verksamhet i Sverige och internationellt,
- erfarenhet av kartläggningar och annat utredningsarbete,
- erfarenhet av att bygga upp större insatser för kompetensutveckling inom offentlig sektor.


Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som

- är engagerad och lyhörd, har gott omdöme och har lätt för att samarbeta,
- har god förmåga att planera ditt arbete och håller deadlines,
- är noggrann, analytisk, strukturerad och kan hantera många uppgifter parallellt,
- är bekväm med att jobba nära dina kollegor och att jobba självständigt.


Anställningen
Anställningarna är tidsbegränsade till och med 30 juni 2023 med möjlighet till förlängning om Kulturrådet får ändrade förutsättningar att driva projektet. Tillträde till tjänsterna sker i augusti eller enligt överenskommelse.

Ytterligare upplysningar
Enhetschef Lotta Brilioth Biörnstad, tel. 08-519?264 86.

Fackliga företrädare
Johanna Övling och Jerk Sörensson (Saco) nås via Kulturrådets växel?tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan bestående av ett personligt brev och CV, senast den 17 maj 2021. Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

Enheten för litteratur och bibliotek
Uppdraget att utforma ett läsfrämjandelyft för folkbibliotek kommer att drivas inom enheten för litteratur och bibliotek. Enheten ansvarar för fördelning av statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter, bibliotek och läs- och litteraturfrämjande. Vi arbetar också med Kulturrådets uppdrag att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse, en del av detta uppdrag är att utveckla Bokstart.

På enheten finns Swedish Literature Exchange, som genom bidrag och andra insatser främjar spridningen av svensk litteratur i utlandet. Vi ansvarar också för stöd till nationella minoriteters litteratur och kultur och främjar arbetet med fristäder för hotade konstnärer. Vi är för närvarande 13 personer på enheten.

Ansök nu

Två projektledare för läsfrämjandelyftet för folkbibliotek

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 12
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där ca 115 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida:? (http://www.kulturradet.se/)

Vi arbetar för närvarande på distans och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kulturrådet
söker

två projektledare för läsfrämjandelyftet för folkbibliotek
till enheten för litteratur och bibliotek

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en satsning 2021-2023 på ett läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier. Satsningen ska bidra till kompetensutveckling för folkbibliotekspersonal inom läsfrämjande och litteraturförmedling med ett särskilt fokus på barns och ungas läsning. Det långsiktiga målet är att biblioteken i högre grad ska bidra till att öka barns och ungas läsande genom strategiskt läsfrämjande arbete.

Vi söker två erfarna projektledare som i delat projektledarskap bygger upp satsningen på kompetensutveckling och samordnar arbetet med externa parter. Projektledarna har gemensamt ansvar för projektet och delar upp arbetet mellan sig. Vi ser gärna att ni har kunskaper och erfarenheter som kompletterar varandra.

Läsfrämjandelyftet ska genomföras i dialog med den regionala biblioteksverksamheten och synpunkter ska hämtas in från bland andra Kungl. biblioteket (KB) och Sveriges kommuner och regioner. Erfarenheter från KB:s satsning Digitalt först ska särskilt beaktas.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

- kartlägga och analysera folkbibliotekens behov av kompetensutveckling inom läsfrämjande och litteraturförmedling,
- inhämta synpunkter från biblioteksverksamhet, kommuner och regioner, relevanta myndigheter, högskolor och universitet och andra organisationer,
- analysera relevant forskning och pågående och genomförda kompetensutvecklingsinsatser inom området, som underlag för en satsning som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet,
- i dialog med kollegor och berörda biblioteksverksamheter ta fram en plan med organisation och innehåll i ett treårigt läsfrämjandelyft och ta fram underlag för beslut som fattas av Kulturrådets generaldirektör,
- upphandla produktion av innehåll,
- ansvara för en delredovisning av projektet till regeringen senast 30 juni 2022.


Satsningen ska slutredovisas till regeringen senast den 1 mars 2024.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av att leda projekt och driva utvecklingsverksamhet och som har kunskaper om kompetensutveckling i offentlig verksamhet. Du har dokumenterade kunskaper om läsfrämjande och litteraturförmedling inom biblioteksverksamhet eller inom skola/förskola. Du har akademisk examen med samhällsvetenskaplig eller humanistisk inriktning alternativt annan relevant utbildning eller motsvarande kunskaper som Kulturrådet bedömer likvärdiga.

Arbetet ställer krav på snabbhet, analysförmåga och förståelse för organisation, samverkan och utvecklingsarbete och förutsätter att du

- har hög kunskap om projektledning och samverkan mellan organisationer,
- har vana att leda utvecklingsarbete på distans och förmåga att leda projektet digitalt,
- har kännedom om bibliotekssektorn,
- har kunskap om offentlig förvaltning och organisation,
- har kännedom om myndigheters uppdrag och om flernivåstyrning (kommun, region, stat) samt
- är skicklig i att uttrycka dig muntligt och skriftligt.


Meriter
Det är meriterande om du har

- kunskaper om nationella insatser och utredningar inom det läsfrämjande området i Sverige de senaste åren och om läsfrämjande verksamhet i Sverige och internationellt,
- erfarenhet av kartläggningar och annat utredningsarbete,
- erfarenhet av att bygga upp större insatser för kompetensutveckling inom offentlig sektor.


Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som

- är engagerad och lyhörd, har gott omdöme och har lätt för att samarbeta,
- har god förmåga att planera ditt arbete och håller deadlines,
- är noggrann, analytisk, strukturerad och kan hantera många uppgifter parallellt,
- är bekväm med att jobba nära dina kollegor och att jobba självständigt.


Anställningen
Anställningarna är tidsbegränsade till och med 30 juni 2023 med möjlighet till förlängning om Kulturrådet får ändrade förutsättningar att driva projektet. Tillträde till tjänsterna sker i augusti eller enligt överenskommelse.

Ytterligare upplysningar
Enhetschef Lotta Brilioth Biörnstad, tel. 08-519?264 86.

Fackliga företrädare
Johanna Övling och Jerk Sörensson (Saco) nås via Kulturrådets växel?tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan bestående av ett personligt brev och CV, senast den 23 maj 2021. Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

Enheten för litteratur och bibliotek
Uppdraget att utforma ett läsfrämjandelyft för folkbibliotek kommer att drivas inom enheten för litteratur och bibliotek. Enheten ansvarar för fördelning av statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter, bibliotek och läs- och litteraturfrämjande. Vi arbetar också med Kulturrådets uppdrag att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse, en del av detta uppdrag är att utveckla Bokstart.

På enheten finns Swedish Literature Exchange, som genom bidrag och andra insatser främjar spridningen av svensk litteratur i utlandet. Vi ansvarar också för stöd till nationella minoriteters litteratur och kultur och främjar arbetet med fristäder för hotade konstnärer. Vi är för närvarande 13 personer på enheten.

Ansök nu

GD-koordinator

Chefssekreterare
Läs mer Maj 2
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där 115 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)

Vi arbetar för närvarande på distans och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.Kulturrådet
Söker

GD-koordinator
Är du en strukturerad och serviceinriktad person som vill arbeta med varierande arbetsuppgifter? Då kan detta vara ett roligt och intressant jobb för dig.

Arbetsuppgifter
GD-koordinatorns viktigaste roll är att stödja generaldirektörens arbete med planering, administration och att koordinera olika möten och resor. I arbetsuppgifterna ligger också att samordna utåtriktade aktiviteter och att hantera kontakter med andra myndigheter samt internationella nätverk inom myndighetens område. För det här jobbet måste du ha en hög grad av integritet och känna dig bekväm med att arbeta självständigt och periodvis även i högt tempo. Därför behöver du vara välorganiserad och ha bra kommunikations- och nätverksfärdigheter. Som GD-koordinator ingår du i GD:s stab och kommer att arbeta i nära samverkan med Kulturrådets chefsgrupp.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av att

- samordna, planera och boka möten, agendor inklusive researrangemang,
- planera för konferenser, evenemang, nätverk m.m.,
- medverka i förberedelser till stabs- och chefsforum, föredragningar, beredningar och beslut av generaldirektören och styrelsen,
- söka och samla in data, sammanställa underlag av olika slag,
- följa upp planer och aktiviteter,
- hantera fakturor, diarieföring och utskick till olika intressenter samt
- initiera och driva utvecklingsarbete inom dina arbetsområden.


Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som GD-koordinator är du serviceinriktad och har ett proaktivt fokus. Du ligger steget före i planering och har förmågan att se och prioritera vad som behöver göras för att underlätta det dagliga arbetet. Du behöver vara en person som tar egna initiativ och är ansvarsfull. Vidare är du skicklig på att organisera, strukturera och prioritera ett brett spektrum av administrativa frågor på ett effektivt sätt. Du behöver ha mycket goda IT-kunskaper och obehindrat hantera svenska i tal och skrift. Det är viktigt att du har vilja att lära och förstå Kulturrådets verksamhet, interna utvecklingsarbete, förvaltningspolitik och regeringens styrning av myndigheter.

Vi söker dig som har

- flera års erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete med motsvarande, uppgifter i en stödjande roll mot en högre chef i statlig, regional eller kommunal verksamhet.
- lätt att sätta dig in IT-applikationer av olika slag, vana att arbeta digitalt och har mycket goda kunskaper i Officepaketet,
- vana att arbeta i ärendehanteringssystem och publiceringsverktyg för intranät,
- mycket goda kunskaper i svenska och engelska,
- lätt att uttrycka dig i tal och skrift och
- examen från 3-årigt gymnasium eller motsvarande kunskaper.


Meriter
Det är meriterande om du har

- erfarenhet av att arbeta som GD-sekreterare eller liknande befattning,
- goda kunskaper om myndighetsstyrning och de dokument som styr och vägleder myndigheter,
- erfarenhet av att samordna utåtriktade aktiviteter och evenemang samt
- akademisk utbildning.


Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är

- serviceinriktad, metodisk och skapar ordning och reda,
- bekväm med att självständigt planera och strukturera ditt arbete,
- bra på att samarbeta och kan se var din insats behövs,
- trygg, stabil och har integritet,
- flexibel och kan hantera många uppgifter parallellt utan att ge avkall på kvaliteten i arbetet,
- har god förmåga att etablera och bibehålla goda relationer internt och externt.


Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde snarast eller efter överenskommelse. Kulturrådet tillämpar sex månaders provtjänstgöring.

Ytterligare upplysningar
GD Kajsa Ravin, tel. 08-519 264 11 eller Angela Berthelsen, enhetschef HR-stöd tel. 08-519 264 52.

Fackliga företrädare
Johanna Övling och Jerk Sörensson (Saco) nås via Kulturrådets växel tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan med personligt brev och CV, senast den 9 maj 2021. Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

Ansök nu

Kommunikatör

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Apr 15
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där ca 115 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)

Vi arbetar för närvarande på distans och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kulturrådet
Söker

Kommunikatör
till enheten för kommunikation och omvärld

Enheten för kommunikation och omvärld ansvarar övergripande för hela myndighetens interna och externa kommunikation. På enheten arbetar bland annat kommunikatörer, webbredaktör och pressansvarig med Kulturrådets intranät, myndighetens webbplatser, sociala medier, presskontakter, produktion av rapporter och andra trycksaker och kommunikationsinsatser vid olika typer av externa evenemang. Enheten ansvarar även för några av Kulturrådets internationella uppdrag.

Läsråd: ett nytt uppdrag för Kulturrådet
Kulturrådet har fått i uppdrag att inrätta ett läsråd som ska vara en drivande och samlande aktör inom läsfrämjande på nationell nivå med fokus på barns och ungas läsning. Läsrådet ska bidra till samverkan mellan aktörer inom kultur, skola, civilsamhälle, folkbildning och näringsliv. Läsrådet ska också samla in kunskaper, följa relevant forskning och identifiera utvecklingsbehov inom det läsfrämjande arbetet.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med extern kommunikation för läsrådet och Kulturrådets verksamhet inom läsfrämjande, bland annat för den kommande läsambassadören. Arbetet genomförs i nära samarbete med enheten för litteratur och bibliotek.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat

- att ta fram kommunikationsplaner och underlag till läsrådet och läsambassadören,
- att skriva och redigera texter anpassade efter olika kanaler,
- att planera större kommunikativa insatser som till exempel konferenser, årsrapporter, förmedling av forskning och lärande exempel,
- kontakt med externa leverantörer.


Du kommer även att arbeta med webbpublicering, uppdatera sociala medier och hantera digitala verktyg, till exempel för nyhetsbrev och inbjudningar, möten, Google Analytics med mera.

Kvalifikationer
Vi söker en erfaren, drivande kommunikatör som genom läsrådets kommunikation kan synliggöra läsningens betydelse för individen och samhället och bidra till ökad samverkan mellan olika samhällsområden och organisationer för att kraftsamla kring barns och ungas läsning. Vi söker dig som

- har akademisk examen eller motsvarande kunskaper med inriktning mot medier och/eller kommunikation,
- har gedigen erfarenhet av strategisk och operativ kommunikationsverksamhet, gärna från kulturområdet och/eller offentlig förvaltning,
- är en van och skicklig skribent med god förmåga att snabbt sätta dig in i en fråga och kommunicera till olika målgrupper,
- har erfarenhet av produktion av konferenser och rapporter,
- har erfarenhet av webbpublicering och kommunikation i sociala medier och nyhetsbrev,
- är van att arbeta mot uppsatta mål och att följa upp och utvärdera insatser samt
- har goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.


Det är meriterande om du har
- kunskaper om litteratur, läsfrämjande och läsningens betydelse för samhället,
- erfarenhet av att arbeta med rörlig bild.


Det är värdefullt om du behärskar fler språk än svenska och engelska.

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för tjänsten och söker dig som

- har hög förmåga att planera och genomföra ditt arbete och att hålla deadlines,
- är drivande och van att ta egna initiativ och att sätta dig in i nya uppgifter samt
- har gott omdöme, är lyhörd och samarbetsinriktad.


Vi förutsätter att du är intresserad av Kulturrådets uppdrag och att bidra till att myndigheten uppfyller sina mål.

Anställning
Tjänsten är ett en tillsvidareanställning med start den 16 augusti 2021 eller enligt överenskommelse. Kulturrådet tillämpar 6 månaders provanställning.

Ytterligare upplysningar
Upplysning om tjänsten lämnas av Bongi MacDermott, enhetschef Kommunikation och omvärld, tel. 08-519 264 69 eller Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef Litteratur och bibliotek, tel. 08-519 264 86.

Fackliga företrädare
Johanna Övling och Jerk Sörensson (Saco) nås via Kulturrådets växel tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan bestående av ett personligt brev och CV, senast den 2 maj 2021. Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

Ansök nu

Projektledare för utveckling av Kulturrådets bidragsverksamhet

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Apr 19
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där ca 115 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)

Vi arbetar för närvarande på distans och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kulturrådet
söker

Projektledare för utveckling av Kulturrådets bidragsverksamhet
Du kommer att ingå i staben där vi arbetar med att utveckla och kvalitetssäkra myndighetsövergripande processer. I staben ingår vår verksamhetsstrateg, verksamhetscontroller, chefsjurist, internrevisor samt GD-sekreterare.

Bakgrund
Som ett led i vårt utvecklingsarbete ska Kulturrådet göra en översyn av delar av myndighetens bidragsgivning. I översynen ingår myndighetens statsbidrag bland annat till områdena scenkonst, musik, bild- och formkonst, litteratur- och läsfrämjande. Bidrag fördelas både till konstnärligt utövande grupper, till arrangörer och konstnärliga produktionsplatser, för utgivning av musik, litteratur och kulturtidskrifter och till medlemsorganisationer och nätverk. För närvarande har vi ett femtiotal olika bidragsformer.

Syftet med översynen är att säkerställa att de bidragsformer vi har är rätt verktyg för att uppfylla myndighetens uppdrag och för att nå uppsatta mål. Vi vill säkerställa att bidragsformerna passar konst- och kulturområdets behov, inte minst under den tid som följer efter Coronapandemin. Kulturlivets behov av bidrag ska även analyseras utifrån den finansiering som kan fås från andra offentliga aktörer.

I utvecklingsarbetet ingår att undersöka hur vårt arbete kan förbättras inom ramen för de förordningar för statsbidrag som vi idag har att arbeta efter. Bidragens utformning, villkoren som ställs för att kunna söka bidrag, antalet bidragstyper och antalet ansökningstillfällen per år är sådant som omfattas av översynen. Det ingår också att ta fram förslag till förändringar av förordningar och andra regelverk som eventuellt kan behövas. Inom ramen för utvecklingsarbetet ingår också att jämföra vår modell för bidragsgivning med andra bidragsgivande aktörer såväl nationellt som internationellt.

Bidragsgivningen på Kulturrådet inom de områden som ingår i översynen handläggs idag av ett 25-tal medarbetare, fördelade på två olika enheter, vilka kommer att delta i arbetet med översynen. Även Kulturrådets utredare, administratörer och kollegorna inom staben kommer att delta i utvecklingsarbetet.

Arbetsuppgifter
Du kommer att vara projektledare för den översyn av myndighetens bidragsgivning och den utvecklingsprocess som nu ska påbörjas. Som projektledare ska du ta fram en genomförandeplan för arbetet, leda och hålla ihop processen, samordna det praktiska arbetet och vara den som arrangerar arbetsseminarier och möten både med myndighetens medarbetare och med externa parter. Du ska även dokumentera arbetet under processen samt sammanställa skriftliga underlag och förslag.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har

- väl dokumenterad erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsprocesser,
- god erfarenhet av kvalificerad projektledning,
- mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt
- akademisk examen som Kulturrådet bedömer är relevant.


Meriter
Det är meriterande om du har

- flerårig erfarenhet av arbete med bidragsgivning inom konst- och kulturområdet inom stat, kommun eller region,
- god kännedom om konst- och kulturområdets infrastruktur, aktörer och om villkoren för att verka inom olika delar av området samt
- kunskap om konst- och kulturlivets finansieringsmodeller.


Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för tjänsten och söker dig som

- är lösningsorienterad och kan angripa frågor från ett brett perspektiv,
- är strukturerad och drivande med en förmåga att arbeta metodiskt och att involvera andra medarbetare i arbetsprocessen,
- har god förmåga att planera projekt och håller deadlines,
- har gott omdöme och lätt för att samarbeta och ha förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.


Du får gärna vara intresserad av konst- och kulturpolitiska frågor.

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad på halvtid (50 procent) under ett år med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Arbetet kan bedrivas på distans, men du bör ha möjlighet att utföra delar av arbetet på plats i myndighetens lokaler i Stockholm.

Ytterligare upplysningar
Verksamhetsstrateg Heli Hirsch, tel. 08-519 264 88.

Fackliga företrädare
Johanna Övling (Saco) nås via Kulturrådets växel tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan bestående av ett personligt brev och CV, senast den 25 april 2021. Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

Ansök nu

Projektledare för utveckling av Kulturrådets bidragsverksamhet

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Apr 6
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där ca 115 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)

Vi arbetar för närvarande på distans och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kulturrådet
söker

Projektledare för utveckling av Kulturrådets bidragsverksamhet
Du kommer att ingå i staben där vi arbetar med att utveckla och kvalitetssäkra myndighetsövergripande processer. I staben ingår vår verksamhetsstrateg, verksamhetscontroller, chefsjurist, internrevisor samt GD-sekreterare.

Bakgrund
Som ett led i vårt utvecklingsarbete ska Kulturrådet göra en översyn av delar av myndighetens bidragsgivning. I översynen ingår myndighetens statsbidrag bland annat till områdena scenkonst, musik, bild- och formkonst, litteratur- och läsfrämjande. Bidrag fördelas både till konstnärligt utövande grupper, till arrangörer och konstnärliga produktionsplatser, för utgivning av musik, litteratur och kulturtidskrifter och till medlemsorganisationer och nätverk. För närvarande har vi ett femtiotal olika bidragsformer.

Syftet med översynen är att säkerställa att de bidragsformer vi har är rätt verktyg för att uppfylla myndighetens uppdrag och för att nå uppsatta mål. Vi vill säkerställa att bidragsformerna passar konst- och kulturområdets behov, inte minst under den tid som följer efter Coronapandemin. Kulturlivets behov av bidrag ska även analyseras utifrån den finansiering som kan fås från andra offentliga aktörer.

I utvecklingsarbetet ingår att undersöka hur vårt arbete kan förbättras inom ramen för de förordningar för statsbidrag som vi idag har att arbeta efter. Bidragens utformning, villkoren som ställs för att kunna söka bidrag, antalet bidragstyper och antalet ansökningstillfällen per år är sådant som omfattas av översynen. Det ingår också att ta fram förslag till förändringar av förordningar och andra regelverk som eventuellt kan behövas. Inom ramen för utvecklingsarbetet ingår också att jämföra vår modell för bidragsgivning med andra bidragsgivande aktörer såväl nationellt som internationellt.

Bidragsgivningen på Kulturrådet inom de områden som ingår i översynen handläggs idag av ett 25-tal medarbetare, fördelade på två olika enheter, vilka kommer att delta i arbetet med översynen. Även Kulturrådets utredare, administratörer och kollegorna inom staben kommer att delta i utvecklingsarbetet.

Arbetsuppgifter
Du kommer att vara projektledare för den översyn av myndighetens bidragsgivning och den utvecklingsprocess som nu ska påbörjas. Som projektledare ska du ta fram en genomförandeplan för arbetet, leda och hålla ihop processen, samordna det praktiska arbetet och vara den som arrangerar arbetsseminarier och möten både med myndighetens medarbetare och med externa parter. Du ska även dokumentera arbetet under processen samt sammanställa skriftliga underlag och förslag.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har

- väl dokumenterad erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsprocesser,
- god erfarenhet av kvalificerad projektledning,
- mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt
- akademisk examen som Kulturrådet bedömer är relevant.


Meriter
Det är meriterande om du har

- flerårig erfarenhet av arbete med bidragsgivning inom konst- och kulturområdet inom stat, kommun eller region,
- god kännedom om konst- och kulturområdets infrastruktur, aktörer och om villkoren för att verka inom olika delar av området samt
- kunskap om konst- och kulturlivets finansieringsmodeller.


Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för tjänsten och söker dig som

- är lösningsorienterad och kan angripa frågor från ett brett perspektiv,
- är strukturerad och drivande med en förmåga att arbeta metodiskt och att involvera andra medarbetare i arbetsprocessen,
- har god förmåga att planera projekt och håller deadlines,
- har gott omdöme och lätt för att samarbeta och ha förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.


Du får gärna vara intresserad av konst- och kulturpolitiska frågor.

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad på halvtid (50 procent) under ett år med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Arbetet kan bedrivas på distans, men du bör ha möjlighet att utföra delar av arbetet på plats i myndighetens lokaler i Stockholm.

Ytterligare upplysningar
Verksamhetsstrateg Heli Hirsch, tel. 08-519 264 88.

Fackliga företrädare
Johanna Övling (Saco) nås via Kulturrådets växel tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan bestående av ett personligt brev och CV, senast den 18 april 2021. Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

Ansök nu

HR-administratör

HR-assistent
Läs mer Feb 12
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där vi för närvarande är ca 115 anställda, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)

Vi arbetar för närvarande på distans och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kulturrådet
söker

HR-administratör
Vi behöver förstärka vårt HR-stöd med en administratör som vill arbeta brett inom HR och bidra till en digital och effektiv löne- och egenrapportering, och ge stöd till medarbetare och chefer i olika HR-frågor. Just nu pågår ett arbete med att utveckla våra digitala arbetssätt och processer, bland annat i samband med att vi byter personal- och lönesystem.

HR-stödet är organiserad i en enhet under generaldirektören och består av tre medarbetare inklusive enhetschefen. Vi arbetar med stöd och råd inom hela det arbetsgivarpolitiska området nära myndighetens ledning, chefer och medarbetare.

Arbetsuppgifter
Som HR-administratör kommer du att arbeta brett med olika uppgifter inom HR med fokus på administration och löpande HR-frågor. Du kommer att ansvara för vår löneadministration, och på olika sätt delta i rekryteringsarbetet och i andra HR-frågor. Kulturrådet anlitar Statens servicecenter för löneadministration och våra anställda rapporterar själva arbetstid, ledigheter, resor och olika utlägg. I arbetsuppgifterna ingår att bidra till arbetet med att utveckla våra rutiner och processer i samband med övergången från Palasso till Primula.

I rollen som HR-administratör kommer du bland annat

- arbeta med lönerapportering och löneunderlag till Statens servicecenter,
- stötta chefer och medarbetare i egenrapportering,
- bevaka, följa upp och uppdatera personal- och anställningsuppgifter,
- göra uttag av rapporter och andra uppgifter ur löne- och rekryteringssystem,
- delta i rekrytering och introduktion av nya medarbetare och praktikanter,
- delta i arbetet med friskvårdsaktiviteter och andra sociala aktiviteter,
- hantera kallelser och protokoll för MBL och arbetsmiljökommitté samt
- lägga upp information på vårt intranät i HR-frågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har

- eftergymnasial utbildning inom personaladministration eller HR, eller motsvarande kompetens som vi bedömer likvärdig,
- erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från annan offentlig eller privat anställning,
- goda systemkunskaper, särskilt i Officepaketet samt
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.Meriter
Det är meriterande om du har

- erfarenhet av att arbeta i lönesystem och/eller andra HR-system samt
- akademisk utbildning inom HR.Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är

- noggrann och strukturerad
- arbetar effektivt och målinriktat och håller deadlines,
- flexibel och har förmåga att hantera och lösa många uppgifter parallellt,
- förtroendeingivande och har integritet,
- van att arbeta både självständigt och tillsammans med andra samt
- bra på att skapa och utveckla goda och professionella relationer på alla organisatoriska nivåer.Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Ytterligare upplysningar
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Angela Berthelsen, enhetschef för HR-stöd, tel. 08-519 264 52.

Fackliga företrädare
Frågor till Kulturrådets Saco-förening kan ställas på e-post till saco@kulturrådet.se (mailto:saco@kulturrådet.se)

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan bestående av ett personligt brev och CV, senast den 28 februari 2021. Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

Ansök nu

Driven projektledare med utredarkompetens

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Feb 18
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där normalt ca 115 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)

Vi arbetar för närvarande på distans och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kulturrådet
söker

driven projektledare med utredarkompetens
till enheten för kultur i skolan och analys

Bakgrund
Kulturrådet har fått flera nya regeringsuppdrag som syftar till att öka barns och ungas tillgång till kultur.

Ett sådant uppdrag är att Kulturrådet från och med 2021 ingår i kunskapslyftet Barnrätt i praktiken, den satsning som regeringen gör för att myndigheter, kommuner och regioner ska utveckla den praktiska tillämpningen av barnkonventionen (FN:s konvention om barnets rättigheter). Under perioden 2017 - 2020 har 17 myndigheter deltagit i kunskapslyftet och antalet utökas 2021 till att omfatta 24 statliga myndigheter, där Kulturrådet är en av dem.

Kulturrådets uppdrag i kunskapslyftet är att vi ska kartlägga och analysera eventuella behov av att utveckla tillämpningen av barnkonventionen inom vårt verksamhetsområde.

Kulturrådet har genom sitt arbete kunskap om barn och ungas kulturutövande och vilka hinder som finns för barns och ungas kulturdeltagande. Denna kunskap är viktig att ta tillvara i kartläggningen och analysarbetet.

Projektet ska redovisas i en rapport som tas av Kulturrådets ledning och lämnas till regeringen senast i april 2022.

Vi har även fått i uppdrag av regeringen (Kulturdepartementet) att ta fram förslag till inrättande och organisation av ett läsråd som ska bestå av aktörer inom kultur, skola, civilsamhälle och näringsliv och bland annat ha till uppgift att identifiera utvecklingsbehov inom det läsfrämjande arbetet. Till det uppdraget annonserar vi efter en utredare i en separat annons.

Din uppgift är till en början att tillsammans med utredaren för läsrådsuppdraget ta fram förslaget om läsrådets organisering till dess att detta lämnats till regeringen (Kulturdepartementet) den 30 april. Därefter kommer du att arbeta med projektet kunskapslyftet om barnkonventionen.

Till detta uppdrag söker vi nu en driven projektledare med välrenommerad analys- och kommunikationsförmåga.

Arbetsuppgifter
Uppdraget innehåller flera delar, bland annat att

- identifiera behov av kompetensförstärkning kopplat till barnkonventionen,
- analys av behov av eventuella stödinsatser riktade till kulturlivet och
- bedömning av vilka utvecklingsområden som behöver prioriteras.


Uppdraget behöver hanteras i flera steg, som till exempel

- en undersökning av hur perspektivet barn och unga hanteras i bidragsförordningar och riktlinjer,
- ta fram en översikt av kunskapsläget inom vår myndighet avseende barnrättsfrågan/ konventionens bestämmelser och krav samt
- kartlägga bidragssökandens kunskaps- och stödbehov.


Kvalifikationer
Vi söker dig som

- har lång erfarenhet av utredningsarbete,
- har erfarenhet av projektledning,
- har kunskaper om FN:s barnkonvention och rekommenderade tillämpningar,
- har kunskap om statlig förvaltning och organisation,
- är en van och skicklig skribent,
- har goda kunskaper i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt samt
- har akademisk utbildning som Kulturrådet bedömer som relevant för uppdraget.


Meriter
Det är meriterande om du har

- kunskaper om läsfrämjande verksamhet i Sverige och internationellt,
- erfarenhet från området barn och unga och kultur samt
- kunskap och intresse för kultur- och utbildningspolitiska frågor.


Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som

- är analytisk, noggrann och strukturerad,
- är engagerad och lyhörd,
- har gott omdöme och har lätt för att samarbeta,
- är snabb, drivande och tar initiativ,
- har god förmåga att planera ditt arbete, håller deadlines och kan hantera många uppgifter parallellt.
- är bekväm med att jobba nära dina kollegor och att jobba självständigt.


Anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid t.o.m. den 31 december 2021 med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast.

Ytterligare upplysningar
Enhetscheferna Lotta Brilioth Biörnstad, tel. 08-519 264 86 och Ingrid Skare, tel. 08-519 264 41

Fackliga företrädare
Frågor till Kulturrådets Saco-förening kan ställas på e-post till saco@kulturrådet.se (mailto:saco@kulturrådet.se)

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan bestående av ett personligt brev och CV, senast den 26 februari 2021. Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

Ansök nu

Systemförvaltare

Systemförvaltare
Läs mer Feb 19
Kulturrådet är en statlig myndighet som arbetar med att främja utvecklingen inom kulturområdet. Vi fördelar och följer upp bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där ca 115 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)

Vi arbetar för närvarande på distans och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

KULTURRÅDET
söker

systemförvaltare
till enheten för verksamhetsstöd.

Arbetsuppgifter
Du kommer ingå i en liten grupp på fem personer som utgör Kulturrådets IT-organisation som tillsammans med ekonomi, administratörer, kontorsservice, arkiv och registratur utgör enheten för verksamhetsstöd.

Du blir systemförvaltare med huvudinriktning på Kulturrådets onlinetjänst och ärendehanteringssystem samt kopplade tjänster. Detta innebär ett löpande förvaltningsarbete såväl som utveckling av dessa system i samarbete med både konsulter och kollegor.

Kulturrådets ärendehantering, bidragsansökningar och redovisningar, sker i systemet W3D3. Ansökningarna görs via vår onlinetjänst där man som sökande kan följa sitt ärende från ansökan till redovisning.

Ansökningarna görs genom e-blanketter skapade i OpenText Liquid Office. Din roll kommer innebära design och övergripande ansvar för e-blanketternas utformning såväl som tester och produktionssättning. Förvaltning sker även i ärendehanteringssystemet W3D3 och gränssnittet mellan e-blanketterna, webbplatsen (EPIserver) och W3D3.

Kulturrådet står inför ett digitaliseringsarbete med fokus på säkra och effektiva digitala lösningar till stöd för våra processer. I din roll som systemförvaltare kommer du tillsammans med it-gruppen delta i att forma och genomföra detta arbete samt ansvara för viss internutbildning.

Kvalifikationer
Du har en relevant eftergymnasial utbildning eller annan motsvarande erfarenhet.

Du ska ha kunskap i något programmerings- eller scriptspråk. Du har tidigare arbetat med systemförvaltning eller ingått i systemutvecklingsprojekt, gärna inom offentlig sektor.

Meriter
Kulturrådets bidragsadministration sker i ärendehanteringssystemet W3D3, varför tidigare erfarenhet av detta system och dess rapportverktyg är en fördel. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av testning, SharePoint, Office365, EPIserver, och JavaScript.

Att ha varit drivande i eller lett systemutvecklingsprojekt är också meriterande.

Vi söker dig som

- är noggrann och tålmodig
- är strukturerad och har god förmåga att planera och prioritera
- har förmåga att jobba självständigt och att samarbeta i grupp
- är serviceinriktad
- har goda kunskaper i svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt
- är van att hantera många uppgifter parallellt
- är bra på att lösa problem


Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tillträde snarast efter överenskommelse. Kulturrådet tillämpar 6 månaders provanställning.

Ytterligare upplysningar
Verksamhetsansvarig Alexander Brännfors, tel. 08-519 264 96

Fackliga företrädare:

Saco, kontaktas via mail, saco@kulturradet.se och ST, Martin Rickardsson, nås via Kulturrådets växel, tel. 08-519 264 00.

Välkommen med din ansökan och CV, senast 2021-02-25

Ansök nu

Utredare/journalist för tidsbegränsat utredningsuppdrag

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Feb 12
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där ca 115 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)

Vi arbetar för närvarande på distans och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kulturrådet
söker

Utredare/journalist för tidsbegränsat utredningsuppdrag
till enheten för litteratur och bibliotek

Bakgrund
Vi har fått i uppdrag av regeringen att förbereda för att inrätta ett läsråd på Kulturrådet. Läsrådet ska vara en drivande och samordnande aktör inom det läsfrämjande arbetet och bör utgöras av ett antal ledamöter från myndigheter, universitet och högskolor, civilsamhälle, folkbildning och näringsliv. Läsrådet ska också ansvara för kunskapsinsamling, följa relevant forskning och identifiera utvecklingsbehov inom det läsfrämjande arbetet.

Kulturrådet ska senast den 30 april 2021 redovisa förslag till regeringen/ Kulturdepartementet om hur läsrådet ska organiseras och följas upp samt ge förslag till budget.

Vi söker nu en erfaren utredare/journalist som i nära samråd och i tät dialog med medarbetare på Kulturrådet kan genomföra uppdraget med att ta fram ett förslag till organisation av läsrådet. Beslut om utredarens förslag ska tas av Kulturrådets ledning.

Arbetsuppgifter
I uppdraget ingår att hämta in kunskap och erfarenheter från berörda myndigheter och organisationer, samt från läsfrämjandeorganisationer i Norden och Tyskland. I arbetsuppgifterna ingår att arrangera och genomföra digitala möten och intervjuer, sammanställa underlag från utredningar med mera och att samla in och sammanställa de erfarenheter och synpunkter som finns inom Kulturrådet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av utredning/research som Kulturrådet bedömer relevant för uppdraget, och som kan utarbeta ett förslag och sammanställa ett väl genomarbetat beslutsunderlag.

Arbetet ställer krav på snabbhet, analysförmåga och förståelse för organisation, samverkan och utvecklingsarbete och förutsätter att du

- har lång erfarenhet av att arbeta med utredningar/research,
- är en skicklig skribent och van vid intervjuer och att leda möten för att samla in information samt
- har kunskap om statlig förvaltning och organisation.


Meriter
Det är meriterande om du har

- kunskaper om nationella insatser och utredningar inom det läsfrämjande området i Sverige de senaste åren och om läsfrämjande verksamhet i Sverige och internationellt.

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som

- är idérik har förmåga att konkretisera visionen om ett läsråd till ett förslag som omfattar organisation, samarbetsformer och uppdrag,
- har gott omdöme och har lätt för att samarbeta,
- har god förmåga att planera ditt arbete och håller deadlines,
- är noggrann, analytisk, strukturerad och
- är bekväm med att jobba nära kollegor och att jobba självständigt.


Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad på heltid t.o.m. den 7 maj med tillträde snarast.

Ytterligare upplysningar
Enhetschef Lotta Brilioth Biörnstad, tel. 08-519 264 86.

Fackliga företrädare
Frågor till Kulturrådets Saco-förening kan ställas på e-post till saco@kulturrådet.se (mailto:saco@kulturrådet.se)

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan bestående av ett personligt brev och CV, senast den 21 februari 2021. Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

Ansök nu

Utredare med kvantitativ inriktning

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Dec 4
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där ca 85 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)

Vi arbetar för närvarande på distans och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kulturrådet
söker

Utredare med kvantitativ inriktning
till enheten för kultur i skolan och analys

Inom enheten arbetar våra utredare som bland annat ansvarar för att följa upp alla de bidrag och stöd av olika slag som Kulturrådet arbetar med. Här finns också det nationella Kulturskolecentrum som inrättats på myndigheten och som har till uppgift att samordna och stödja de kommunala kulturskolorna. I Kulturskolecentrums uppdrag ingår att fördela bidrag, ansvara för statistik, följa och sprida forskning samt identifiera utvecklingsbehov inom området. Bidraget Skapande skola, som främjar konst och kultur i förskolan och skolan, ryms också inom enheten. Vi arbetar även med Kulturrådets särskilda uppdrag att säkra tillgänglighet i kulturlivet i hela landet. Vi är för närvarande 13 personer på enheten.

Arbetsuppgifter
Du kommer i första hand att arbeta med att sammanställa och tolka kvantitativa uppgifter men även att delta i övrigt uppföljningsarbete på myndigheten.

I arbetet ingår att löpande följa upp identifierade indikatorer, besvara frågor och sammanställa statistik efter förfrågan. Det huvudsakliga arbetsverktyget är Microsoft Excel. Du kommer att delta i arbetet med att utveckla verktyg och metoder inom området tillsammans med interna och externa aktörer.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk examen och minst 60 högskolepoäng i statistik eller motsvarande kunskaper som Kulturrådet bedömer likvärdiga.

Arbetet ställer krav på noggrannhet och förutsätter att du har

- erfarenhet av att arbeta med sammanställningar och statistiskt underlag,

- utredningserfarenhet och erfarenhet av att arbeta med databaser,
- mycket goda kunskaper i och erfarenhet av Microsoft Excel samt
- goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.


Meriter
Det är meriterande om du har

- erfarenhet av att arbeta med geografiska informationssystem och olika statistikverktyg,
- kunskaper om kulturpolitik och kulturlivet i Sverige och internationellt.


Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som

- är engagerad och lyhörd, har gott omdöme och har lätt för att samarbeta,
- har god förmåga att planera ditt arbete och håller deadlines,
- är noggrann, strukturerad och kan hantera många uppgifter parallellt,
- har en god analytisk och pedagogisk förmåga,
- är bekväm med att jobba nära dina kollegor och att jobba självständigt.


Anställningen
Anställningen är ett vikariat under sex månader med tillträde snarast eller efter överenskommelse.

Ytterligare upplysningar
Vik. enhetschef Ingrid Skare, tel. 08-519 264 41.

Fackliga företrädare
Emil Hammar, Saco och Martin Rickardsson, ST. Båda nås via Kulturrådets växel tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan bestående av ett personligt brev och CV, senast den 23 december 2020. Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

Ansök nu

Vikarierande handläggare inom dansområdet

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Dec 4
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där ca 85 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)

Vi arbetar för närvarande på distans och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.Kulturrådet
söker

Vikarierande handläggare inom dansområdet
till enheten för konstarter och regional utveckling

Inom enheten för konstarter och regional utveckling arbetar vi med stöd och utveckling till musik, scenkonst, dans, bild- och form. Här finns även de handläggare som arbetar med regional utveckling och inom kultursamverkansmodellen där ca 1,4 miljarder kronor fördelas till regionerna varje år. Just nu är vi ett tjugotal medarbetare.

Arbetsuppgifter
Vi söker en medarbetare som tillsammans med kollegor på Kulturrådet kan bidra till att skapa goda förutsättningar för en fortsatt utveckling av kulturområdet.

Du kommer främst att arbeta med frågor inom dansområdet, men också vara delaktig i bidragsgivningen inom övriga delar av enhetens ansvarsområden. I arbetsuppgifterna ingår bland annat

- bidragsgivning, uppföljning och analys,
- övriga främjande insatser nationellt och internationellt
- information och omvärldsbevakning samt
- att företräda Kulturrådet i externa sammanhang.


Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen med samhällsvetenskaplig eller humanistisk inriktning alternativt annan relevant utbildning eller motsvarande kunskaper som Kulturrådet bedömer likvärdiga.

Du har

- mångårig erfarenhet av arbete inom dansområdet,
- goda kunskaper om kulturpolitik,
- vana att arbeta såväl självständigt som i samverkan med andra,
- mycket god kommunikativ förmåga samt
- goda kunskaper i svenska och engelska.


Meriter
Det är meriterande om du

- har erfarenhet av bidragshantering i offentlig förvaltning,
- har erfarenhet från olika delar av konst- och kulturområdet,
- har goda kunskaper i Officepaketet samt
- behärskar fler språk än muntlig och skriftlig svenska och engelska.


Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som

- är noggrann och strukturerad och har förmåga att hantera många uppgifter parallellt,
- har god förmåga att planera ditt arbete och att hålla deadlines,
- har gott omdöme, är lyhörd och samarbetsinriktad samt
- har lätt för att knyta kontakter såväl internt som externt.


Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi förutsätter att du är intresserad av kulturpolitiska frågor och att bidra till att myndigheten når sina mål.

Om anställningen
Anställningen är ett vikariat under 10 månader från och med mars 2021.

Ytterligare upplysningar
Enhetschef Veronica Lamppa Lönnbro, tel. 08-519 264 81.

Fackliga företrädare
Emil Hammar (Saco) och Martin Rickardsson (ST) nås via Kulturrådets växel, tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan bestående av ett personligt brev och CV, senast den 23 december 2020. Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

Ansök nu

Ekonomiadministratör

Ekonomiassistent
Läs mer Dec 1
Kulturrådet är en statlig myndighet som arbetar med att främja utvecklingen inom kulturområdet. Vi fördelar och följer upp bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där ca 90 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)

Vi arbetar för närvarande på distans och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kulturrådet

söker

Ekonomiadministratör

till enheten för verksamhetsstöd

Kulturrådet är en dynamisk arbetsplats som arbetar med en rad spännande uppdrag inom kulturområdet. Kulturrådets verksamhet omfattar en budget på totalt 2,5 miljarder kronor, varav merparten fördelas som stöd till konst- och kulturverksamhet.

Som ekonomiadministratör kommer du att tillhöra enheten för verksamhetsstöd där vi är ett tjugotal medarbetare som arbetar med myndighetens it-förvaltning och utveckling, arkiv och registratur, support, administration och ekonomi. Kulturrådets ekonomi- och personaladministration består för närvarande av tre medarbetare.

Arbetsuppgifter

Som ekonomiadministratör kommer du att arbeta med olika delar inom ekonomiadministrationen. Du kommer främst att arbeta i ekonomisystemet Unit4 Business World (Agresso) och Visma Proceedo, där dina uppgifter bland annat omfattar

- administration av in- och utbetalningar,
- hantering av leverantörsfakturor och påminnelser,
- kundfakturering,
- uttag av ekonomiska uppföljningsrapporter,
- vara kontaktperson för inköpsmodulen i Visma Proceedo samt knyta nya leverantörer till systemet och introducera medarbetare om hur de lägger beställningar i systemet.
- att introducera nya medarbetare i faktureringssystemet,
- att administrera reseprofiler och vara kontaktperson mot vår resebyrå,
- kontaktperson för hantering av myndighetens betalkort samt
- vid behov vara behjälplig med att teckna avtal med leverantörer.


Ekonomigruppen består av få medarbetare, vilket gör att du även kommer att få vara backup för andra arbetsuppgifter inom ekonomifunktionen när det behövs.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är i början av din karriär med ett par års erfarenhet och med

- relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi, med inriktning redovisning eller liknande,
- erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter,
- goda kunskaper i Officepaketet och är van att arbeta i Excel och
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.


Meriter

Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i

- något ärendehanteringssystem,
- Unit4 Business World (Agresso),
- Visma Proceedo.


Personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som

- är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad,
- är flexibel, arbetar effektivt och målinriktat och håller deadlines,
- är van att hantera många uppgifter parallellt,
- är förtroendeingivande och har stor integritet,
- har lätt för att samarbeta och har förmåga att bygga och utveckla professionella relationer på alla organisatoriska nivåer och
- är bekväm med att jobba nära dina kollegor och att jobba självständigt.


Anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning. Kulturrådet tillämpar 6 månaders provtjänstgöring. Tillträde snarast eller efter överenskommelse.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om tjänsten lämnas av enhetschef Magnus Boström, tel. 08-519 264 28.

Fackliga företrädare

Emil Hammar (Saco) och Martin Rickardsson (ST) nås båda via Kulturrådets växel, tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med personligt brev och CV, senast den 20 december 2020.

Ansök nu

Chef till enheten kultur i skolan och analys

Sektionschef, offentlig förvaltning
Läs mer Nov 19
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där ca 85 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)

Vi arbetar för närvarande på distans och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.Kulturrådet
söker

Chef till enheten för kultur i skolan och analys
Enheten arbetar med stöd och utveckling av kultur för barn och unga. Här finns Kulturskolecentrum som är ett nationellt resurscentrum som arbetar för att fler barn och unga ska få kulturundervisning av hög kvalitet. Här finns också bidraget Skapande skola som ska ge barn och elever i skolan en ökad tillgång till eget skapande och till olika uttrycksformer inom konst och kultur tillsammans med professionella kulturaktörer. På enheten arbetar också Kulturrådets utredare och statistiker med uppföljning och analys av hela myndighetens bidragsfördelning och främjande verksamhet. Enheten samordnar och integrerar även Kulturrådets arbete för lika rättigheter och möjligheter samt myndighetens sektorsansvar i frågor om funktionshinder.

Du har verksamhets- och personalansvar för enhetens 15 medarbetare. Som enhetschef ingår du i Kulturrådets chefsforum.

Arbetsuppgifter
Du planerar, leder och följer upp arbetet så att det bedrivs resurseffektivt och rättssäkert i samverkan med medarbetarna på enheten. Som enhetschef ska du verka för en god arbetsmiljö som stimulerar till dialog, samarbete och kreativitet. Du ansvarar också för att frågorna som hör till enhetens uppgifter samordnas med övriga verksamheter inom myndigheten.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet som chef och har arbetat inom offentlig sektor.

Du har

- erfarenhet som chef med personalansvar inom offentlig förvaltning inom kulturområdet,
- erfarenhet av bidragshantering i offentlig förvaltning inom kulturområdet,
- mycket god ledarförmåga och kommunikativ förmåga,
- goda kunskaper i Officepaketet, vana att arbeta digitalt och att använda olika IT-system samt
- goda kunskaper i svenska och engelska.


Du har akademisk examen med samhällsvetenskaplig eller humanistisk inriktning, alternativt annan relevant utbildning eller motsvarande kunskaper som Kulturrådet bedömer likvärdiga.

Meriter
Det är meriterande om du har

- goda kunskaper om kulturpolitik och det kulturpolitiska fältet,
- kunskaper om flera konst- och kulturområden,
- kunskaper och erfarenheter inom enhetens olika verksamhetsområden.


Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som i ditt ledarskap

- är lyhörd, kommunikativ och tydlig,
- har god förmåga att strukturera, samordna och leda arbetet,
- är lösningsinriktad, flexibel och effektiv,
- är kreativ, analytisk och stresstålig,
- har god förmåga att samverka och samarbeta internt och externt,
- har gott omdöme, är stabil och trygg som person och i din arbetsgivarroll.


Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provtjänstgöring.

Ytterligare upplysningar
Generaldirektör Kajsa Ravin, tel. 08-519 264 11

HR-ansvarig Angela Berthelsen, tel. 08-519 264 52

Fackliga företrädare
Emil Hammar (Saco) och Martin Rickardsson (ST) nås båda via Kulturrådets växel, tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan och CV, senast den 25 november 2020.

Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

Ansök nu

Chef till enheten kultur i skolan och analys

Sektionschef, offentlig förvaltning
Läs mer Nov 6
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där ca 85 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)

Vi arbetar för närvarande på distans och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.Kulturrådet
söker

Chef till enheten för kultur i skolan och analys
Enheten arbetar med stöd och utveckling av kultur för barn och unga. Här finns Kulturskolecentrum som är ett nationellt resurscentrum som arbetar för att fler barn och unga ska få kulturundervisning av hög kvalitet. Här finns också bidraget Skapande skola som ska ge barn och elever i skolan en ökad tillgång till eget skapande och till olika uttrycksformer inom konst och kultur tillsammans med professionella kulturaktörer. På enheten arbetar också Kulturrådets utredare och statistiker med uppföljning och analys av hela myndighetens bidragsfördelning och främjande verksamhet. Enheten samordnar och integrerar även Kulturrådets arbete för lika rättigheter och möjligheter samt myndighetens sektorsansvar i frågor om funktionshinder.

Du har verksamhets- och personalansvar för enhetens 15 medarbetare. Som enhetschef ingår du i Kulturrådets chefsforum.

Arbetsuppgifter
Du planerar, leder och följer upp arbetet så att det bedrivs resurseffektivt och rättssäkert i samverkan med medarbetarna på enheten. Som enhetschef ska du verka för en god arbetsmiljö som stimulerar till dialog, samarbete och kreativitet. Du ansvarar också för att frågorna som hör till enhetens uppgifter samordnas med övriga verksamheter inom myndigheten.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet som chef och har arbetat inom offentlig sektor.

Du har

- erfarenhet som chef med personalansvar inom offentlig förvaltning inom kulturområdet,
- erfarenhet av bidragshantering i offentlig förvaltning inom kulturområdet,
- mycket god ledarförmåga och kommunikativ förmåga,
- goda kunskaper i Officepaketet, vana att arbeta digitalt och att använda olika IT-system samt
- goda kunskaper i svenska och engelska.


Du har akademisk examen med samhällsvetenskaplig eller humanistisk inriktning, alternativt annan relevant utbildning eller motsvarande kunskaper som Kulturrådet bedömer likvärdiga.

Meriter
Det är meriterande om du har

- goda kunskaper om kulturpolitik och det kulturpolitiska fältet,
- kunskaper om flera konst- och kulturområden,
- kunskaper och erfarenheter inom enhetens olika verksamhetsområden.


Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som i ditt ledarskap

- är lyhörd, kommunikativ och tydlig,
- har god förmåga att strukturera, samordna och leda arbetet,
- är lösningsinriktad, flexibel och effektiv,
- är kreativ, analytisk och stresstålig,
- har god förmåga att samverka och samarbeta internt och externt,
- har gott omdöme, är stabil och trygg som person och i din arbetsgivarroll.


Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provtjänstgöring.

Ytterligare upplysningar
Generaldirektör Kajsa Ravin, tel. 08-519 264 11

HR-ansvarig Angela Berthelsen, tel. 08-519 264 52

Fackliga företrädare
Emil Hammar (Saco) och Martin Rickardsson (ST) nås båda via Kulturrådets växel, tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan och CV, senast den 25 november 2020.

Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

Ansök nu

GD-koordinator

Chefssekreterare
Läs mer Okt 7
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där 85 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)

För närvarande arbetar Kulturrådets personal på distans hemifrån. Vi avvaktar Folkhälsomyndighetens rekommendationer om när vi kan återgå till att arbeta från kontoret i Filmhuset.

Kulturrådet
söker

GD-koordinator
Är du en strukturerad och serviceinriktad person som vill arbeta med varierande arbetsuppgifter? Då kan detta vara ett roligt och intressant jobb för dig.

Arbetsuppgifter
GD-koordinatorns viktigaste roll är att stödja generaldirektörens arbete med planering, administration och att koordinera olika möten och resor. I arbetsuppgifterna ligger också att samordna utåtriktade aktiviteter och att hantera kontakter med andra myndigheter samt internationella nätverk inom myndighetens område. För det här jobbet måste du ha en hög grad av integritet och känna dig bekväm med att arbeta självständigt och periodvis även i högt tempo. Därför behöver du vara välorganiserad och ha bra kommunikations- och nätverksfärdigheter. Som GD-koordinator ingår du i GD:s stab och kommer att arbeta i nära samverkan med Kulturrådets chefsgrupp.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av att

- samordna, planera och boka möten, agendor inklusive researrangemang,
- planera för konferenser, evenemang, nätverk m.m.,
- medverka i förberedelser till stabs- och chefsforum, föredragningar, beredningar och beslut av generaldirektören och styrelsen,
- söka och samla in data, sammanställa underlag av olika slag,
- följa upp planer och aktiviteter,
- hantera fakturor, diarieföring och utskick till olika intressenter samt
- initiera och driva utvecklingsarbete inom dina arbetsområden.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som GD-koordinator är du serviceinriktad och har ett proaktivt fokus. Du ligger steget före i planering och har förmågan att se och prioritera vad som behöver göras för att underlätta i det dagliga arbetet. Du behöver vara en person som tar egna initiativ och är ansvarsfull. Vidare är du skicklig på att organisera, strukturera och prioritera ett brett spektrum av administrativa frågor på ett effektivt sätt. Du behöver ha mycket goda IT-kunskaper och obehindrat hantera svenska i tal och skrift. Det är viktigt att du har vilja att lära och förstå Kulturrådets verksamhet, interna utvecklingsarbete, förvaltningspolitik och regeringens styrning av myndigheter.

Vi söker dig som har

- flera års erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete med motsvarande uppgifter i en stödjande roll mot en högre chef i statlig, regional eller kommunal verksamhet,
- lätt att sätta dig in IT-applikationer av olika slag, vana att arbeta digitalt och har mycket goda kunskaper i Officepaketet,
- vana att arbeta i ärendehanteringssystem och publiceringsverktyg för intranät,
- mycket goda kunskaper i svenska och engelska,
- lätt att uttrycka dig i tal och skrift och
- examen från 3-årigt gymnasium eller motsvarande kunskaper.


Meriter
Det är meriterande om du har

- erfarenhet av att arbeta som GD-sekreterare eller liknande befattning,
- goda kunskaper om myndighetsstyrning och de dokument som styr och vägleder myndigheter,
- erfarenhet av att samordna utåtriktade aktiviteter och evenemang samt
- akademisk utbildning.


Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är

- serviceinriktad, metodisk och skapar ordning och reda,
- bekväm med att självständigt planera och strukturera ditt arbete,
- bra på att samarbeta och kan se var din insats behövs,
- trygg, stabil och har integritet,
- flexibel och kan hantera många uppgifter parallellt utan att ge avkall på kvaliteten i arbetet,
- har god förmåga att etablera och bibehålla goda relationer internt och externt.


Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde snarast eller efter överenskommelse. Kulturrådet tillämpar sex månaders provtjänstgöring.

Ytterligare upplysningar
GD Kajsa Ravin, tel. 08-519 264 11 eller HR-ansvarig Angela Berthelsen, tel. 08-519 264 52.

Fackliga företrädare
Emil Hammar (Saco) och Martin Rickardsson (ST) nås båda via Kulturrådets växel, tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan med personligt brev och CV, senast den 25 oktober 2020. Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

Ansök nu

Enhetschef för krisstödet till kulturlivet

Sektionschef, offentlig förvaltning
Läs mer Okt 3
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där 85 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)

Vi arbetar för närvarande på distans och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Bakgrund
Regeringen har beslutat att ett krisstöd ska fördelas till kulturlivets aktörer. Kulturen ges totalt 1,5 miljard kronor i extra stöd för 2020. Pengarna ska bidra till att det fortsatt finns en kulturell infrastruktur i hela landet, att kulturskapare som förlorat inkomst på grund av Coronapandemin kan försörja sig och att kultursektorn får en möjlighet till återhämtning. Stödet kan delas in i olika delar. En del som ska kompensera för de ekonomiska konsekvenser som pandemin medfört för kulturlivet, en annan som ska hjälpa kulturlivet att komma igång igen. En del av pengarna ska användas som ett stöd för att skapa förutsättningar för smittskyddssäkra evenemang och underlätta för produktion av kultur även under den pågående pandemin.

För att snabbt och rättssäkert kunna hantera den stora mängden ansökningar behöver vi förstärka vår organisation med en enhetschef under ett halvår med tillträde så snart som möjligt.

Vi söker därför dig som vill bidra i arbetet med att fördela krisstödet till kulturlivets aktörer.

Kulturrådet
söker

Enhetschef för krisstödet till kulturlivet
Den nyinrättade, temporära enheten ansvarar för den del av det av regeringen beslutade krisstödet för 2020 som ska kompensera för det ekonomiska bortfallet och försörjningsmöjligheterna för de kulturskapare som förlorat inkomst på grund av Coronapandemin.

I enhetens uppgifter ingår främst att bereda ansökningar, sammanställa beredningsunderlag, ta fram underlag till beslut och att hantera förfrågningar från sökande. Ansökningarna gäller bidrag som främst rör scenkonst, musik, bild, form eller litteratur.

Enheten kommer att ha ca 10 medarbetare. Som enhetschef ingår du i Kulturrådets chefsforum.

Arbetsuppgifter
Du planerar, leder och följer upp arbetet så att det bedrivs resurseffektivt och rättssäkert i samverkan med medarbetarna på enheten. Som enhetschef ska du verka för en god arbetsmiljö som stimulerar till dialog, samarbete och kreativitet. Du ansvarar också för att frågorna som hör till enhetens uppgifter samordnas med övriga verksamheter inom myndigheten.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet som chef och har arbetat med bidrag till kulturlivet inom offentlig sektor.

Du har

- erfarenhet som chef med personalansvar inom offentlig förvaltning inom kulturområdet,
- erfarenhet av bidragshantering i offentlig förvaltning inom kulturområdet,
- flerårig erfarenhet av arbete inom kulturområdet,
- mycket god ledarförmåga och kommunikativ förmåga,
- goda kunskaper i Officepaketet, vana att arbeta digitalt och att använda olika IT-system samt
- goda kunskaper i svenska och engelska.


Du har akademisk examen med samhällsvetenskaplig eller humanistisk inriktning, alternativt annan relevant utbildning eller motsvarande kunskaper som Kulturrådet bedömer likvärdiga.

Meriter
Det är meriterande om du har

- goda kunskaper om kulturpolitik och det kulturpolitiska fältet samt
- kunskaper om flera konst- och kulturområden.


Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som i ditt ledarskap

- är lyhörd, kommunikativ och tydlig
- har god förmåga att strukturera, samordna och leda arbetet,
- är lösningsinriktad, flexibel och effektiv,
- är kreativ, analytisk och stresstålig,
- har god förmåga att samverka och samarbeta internt och externt,
- har gott omdöme, är stabil och trygg som person och i din arbetsgivarroll.


Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad till och med den 31 mars 2021 med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Ytterligare upplysningar.
Generaldirektör Kajsa Ravin, tel. 08-519 264 11

Enhetschef Veronica Lamppa Lönnbro, tel. 08-519 264 81

HR-ansvarig Angela Berthelsen, tel. 08-519 264 52

Fackliga företrädare
Emil Hammar (Saco) och Martin Rickardsson (ST) nås båda via Kulturrådets växel, tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan och CV, senast den 11 oktober 2020.

Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

Ansök nu

Administratörer för krisstöd till kulturen

Administrativ assistent
Läs mer Sep 18
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där 85 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/)

För närvarande arbetar Kulturrådets personal på distans. Vi avvaktar Folkhälsomyndighetens rekommendationer om när vi kan återgå till att arbeta från kontoret i Filmhuset.Kulturrådet
söker

Administratörer för krisstöd till kulturen
till enheten för verksamhetsstöd
På enheten för verksamhetsstöd finns ett tjugotal medarbetare som arbetar med myndighetens it-förvaltning och utveckling, arkiv och registratur, support, administration och ekonomi.

Regeringen har beslutat att ett krisstöd ska fördelas till kulturlivets aktörer. Kulturen ges totalt 1,5 miljard kronor i extra stöd för 2020. Pengarna ska bidra till att det fortsatt finns en kulturell infrastruktur i hela landet, att kulturskapare som förlorat inkomst på grund av Coronapandemin kan försörja sig och att kultursektorn får en möjlighet till återhämtning. Stödet ska både kompensera för de ekonomiska konsekvenser som pandemin medfört för kulturlivet, men också hjälpa kulturlivet att komma igång igen. En del av pengarna ska användas som ett stöd för att skapa förutsättningar för smittsäkra evenemang och underlätta för produktion av kultur även under den pågående pandemin.

Kulturrådet kommer få ett uppdrag att fördela en del av dessa medel. Till det krisstöd som beslutades om under våren 2020 fick Kulturrådet 2 100 ansökningar och vi utgår ifrån att antalet ansökningar blir fler till höstens krisstöd.

För att snabbt och rättssäkert kunna hantera den stora mängden ansökningar behöver vi förstärka vår organisation med ett antal administratörer på deltid eller heltid för beredning av ansökningar under hösten/vintern 2020/21.

Vi söker därför dig som vill bidra i arbetet med att fördela krisstödet till kulturlivets aktörer.

Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i vår ordinarie grupp administratörer som för närvarande består av fem administratörer och en bidragskoordinator.

Du kommer att växla mellan olika arbetsuppgifter och kommer till exempel att

- delta som administrativt stöd till våra handläggare i bidragsprocessen,
- ge support och besvara frågor från de som söker bidrag via telefon, webb och e-post,
- ta fram underlag för utbetalningar och bidragsbeslut.


I arbetet har du många kontakter internt och externt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har

- mycket goda kunskaper i och erfarenhet av Officepaketet med tyngdpunkt på Excel och Word,
- erfarenhet av ärendehanteringssystemet W3D3 eller andra ärendehanteringssystem och dess rapportverktyg,
- erfarenhet av att ge support och stöd, muntligt och skriftligt,
- god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska såväl i tal som i skrift och
- examen från gymnasium eller motsvarande kunskaper.


Meriter
Det är meriterande om du har

- erfarenhet från offentlig förvaltning och från kulturområdet.

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är

- serviceinriktad och har god samarbetsförmåga,
- noggrann, strukturerad och lösningsorienterad,
- är bra på att kommunicera på ett tydligt sätt,
- van att ta stort eget ansvar samt är
- van att snabbt ställa om mellan olika arbetsuppgifter.


Om anställningen
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på heltid eller deltid efter önskemål och behov under några månader som längst till och med den 28 februari 2021. Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Ytterligare upplysningar
Enhetschef Magnus Boström, tel. 08-519 264 28 eller

HR-ansvarig Angela Berthelsen, tel. 08-519 264 52

Fackliga företrädare
Emil Hammar (Saco) och Martin Rickardsson (ST) nås båda via Kulturrådets växel, tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan med personligt brev och CV, senast den 4 oktober 2020. Du söker via Kulturrådets webbplats www.kulturradet.se/om-oss/jobba-hos-oss/ (https://www.kulturradet.se/om-oss/jobba-hos-oss/).

Ansök nu

Handläggare för krisstöd till kulturen

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Sep 18
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där 85 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)

Vi arbetar för närvarande på distans och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.Kulturrådet
söker

Handläggare för krisstöd till kulturen
Regeringen har beslutat att ett krisstöd ska fördelas till kulturlivets aktörer. Kulturen ges totalt 1,5 miljard kronor i extra stöd för 2020. Pengarna ska bidra till att det fortsatt finns en kulturell infrastruktur i hela landet, att kulturskapare som förlorat inkomst på grund av Coronapandemin kan försörja sig och att kultursektorn får en möjlighet till återhämtning. Stödet ska både kompensera för de ekonomiska konsekvenser som pandemin medfört för kulturlivet, men också hjälpa kulturlivet att komma igång igen. En del av pengarna ska användas som ett stöd för att skapa förutsättningar för smittsäkra evenemang och underlätta för produktion av kultur även under den pågående pandemin.

Kulturrådet kommer få ett uppdrag att fördela en del av dessa medel. Till det krisstöd som beslutades om under våren 2020 fick Kulturrådet 2 100 ansökningar och vi utgår ifrån att antalet ansökningar blir fler till höstens krisstöd.

För att snabbt och rättssäkert kunna hantera den stora mängden ansökningar behöver vi förstärka vår organisation med ett antal sakkunniga handläggare på deltid eller heltid för beredning av ansökningar under hösten/vintern 2020/21.

Vi söker därför dig som vill bidra i arbetet med att fördela krisstödet till kulturlivets aktörer.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med bidrag som rör scenkonst, musik, bild, form eller litteratur och vara placerad på någon av våra enheter som ansvarar för dessa frågor.

Du kommer främst att arbeta med bidragsansökningar med koppling till regeringens krisstöd tillsammans med våra ordinarie handläggare på enheterna.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att

- bereda ansökningar,
- sammanställa beredningsunderlag,
- ta fram underlag till beslut,
- hantera förfrågningar från sökande.


Kvalifikationer
Vi söker dig som har arbetat som handläggare, producent, projektledare eller liknande. Du har akademisk examen med samhällsvetenskaplig eller humanistisk inriktning, alternativt annan relevant utbildning eller motsvarande kunskaper som Kulturrådet bedömer likvärdiga.

Vi söker dig som har

- erfarenhet av bidragshantering i offentlig förvaltning inom kulturområdet,
- kunskap inom ett eller flera konst-eller kulturområden,
- flerårig erfarenhet av arbete inom kulturområdet,
- mycket god kommunikativ förmåga,
- goda kunskaper i Officepaketet samt
- goda kunskaper i svenska och engelska.


Meriter
Det är meriterande om du har

- goda kunskaper om kulturpolitik och det kulturpolitiska fältet,
- erfarenhet av ärendehanteringssystemet W3D3 eller andra ärendehanteringssystem och dess rapportverktyg.


Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som

- är noggrann och strukturerad,
- har god förmåga att planera ditt arbete och att hålla deadlines,
- har gott omdöme, är lyhörd och samarbetsinriktad,
- har lätt för att knyta kontakter såväl internt som externt och
- är van att arbeta såväl självständigt som i samverkan med andra.


Om anställningarna
Anställningarna är tidsbegränsade på heltid eller deltid efter önskemål och behov under några månader som längst till och med den 28 februari 2021. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Ytterligare upplysningar.
Enhetschef Veronica Lamppa Lönnbro, tel.08-519 264 81

HR-ansvarig Angela Berthelsen, tel. 08-519 264 52

Fackliga företrädare
Emil Hammar (Saco) och Martin Rickardsson (ST) nås båda via Kulturrådets växel, tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan med personligt brev och CV, senast den 4 oktober 2020.
Du söker via Kulturrådets webbplats www.kulturradet.se/om-oss/jobba-hos-oss/ (https://www.kulturradet.se/om-oss/jobba-hos-oss/).

Ansök nu

Projektledare för distansundervisning till Kulturskolecentrum

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Aug 7
Kulturrådet är en statlig myndighet som arbetar med att främja utveckling inom kulturområdet. Vi fördelar och följer upp bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet men också med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där ca 85 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)

För närvarande arbetar Kulturrådets personal på distans hemifrån. Vi avvaktar Folkhälsomyndighetens besked om när vi kan återgå till att arbeta från kontoret i Filmhuset.

Kulturrådet
söker

Projektledare på halvtid för distansundervisning till Kulturskolecentrum

vid enheten för Kultur i skolan och analys.

På enheten arbetar vi med stöd och utveckling av kultur för barn och unga, bland annat med statsbidraget Skapande skola. Andra uppgifter som ingår i enhetens ansvarsområden är uppföljning och analys av hela myndighetens verksamhet samt samordning av Kulturrådets arbete för lika rättigheter och möjligheter. Just nu är vi ca femton medarbetare på enheten.

På enheten finns också Kulturskolecentrum som är ett stöd för landets kulturskolor. Kulturskolecentrum är ett nationellt resurscentrum som arbetar för att fler barn och unga ska få kulturundervisning av hög kvalitet. Kulturskolor runt om i landet har olika utmaningar som exempelvis att nå fler barn och unga från olika bakgrunder, att utveckla samverkan med andra verksamheter, att erbjuda fler konstformer och öka sin tillgänglighet både utifrån öppettider, avgifter och var verksamheten är lokaliserad. Kulturskolecentrum stödjer landets kommuner och kulturskolor i att på olika sätt utveckla sin kulturskoleverksamhet. I centrets uppdrag ingår att identifiera utvecklingsbehov, ansvara för statistik på området, följa och sprida forskning samt att fördela bidrag. Vi är för närvarande sex personer som arbetar vid centret.

Ett behov är att samla och sprida erfarenheter av distansundervisning i kulturskoleverksamheter. På flera håll finns en väl utvecklad distansundervisning hos kulturskolorna, medan andra saknar det helt.

Arbetsuppgifter

Din uppgift är att underlätta och stödja erfarenhetsutbyte, bygga och utveckla nätverk med dem som arbetar inom kulturskolan men till viss del även med dem som är intresserade av hur kulturskolorna kan utveckla sina verksamheter digitalt. Det kan handla om allt från hur man kan utveckla det pedagogiska mötet digitalt till tekniska frågor.

Det ingår också i arbetsuppgifterna att samla och sprida information om distansundervisning via digitala plattformar men även via fysiska möten, seminarier och konferenser och vid behov bistå med kompetensutveckling inom området.

I arbetsuppgifterna ingår också att ta fram en form för och koordinera kompetensutveckling på distans för kulturskolans personal. Därutöver utveckla en plats på Kulturskolecentrums webbsida för att samla och sprida information och kunskap om distansundervisning som kommer fram i nätverk och möten.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är van att arbeta mot uppsatta mål och att följa upp och utvärdera insatser. Du har

- flerårig erfarenhet av arbete med barn och unga,
- erfarenhet av utveckling av metoder för distansundervisning via digitala plattformar,
- erfarenhet av e-lärande,
- erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt,
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt
- akademisk utbildning som Kulturrådet bedömer är relevant för utvecklingsprojektet.


Meriter

Det är meriterande om du även har

- erfarenhet av utvecklingsarbete inom kulturskoleverksamhet eller annan kulturpedagogisk verksamhet,
- erfarenhet av arbete med kultur för barn och unga från kommunal förvaltning alternativt regional eller statlig förvaltning,
- erfarenhet från olika delar av konst- och kulturområdet samt
- god kunskap om och stort intresse för kulturpolitik.


Det är värdefullt om du kan fler språk än svenska och engelska.

Personliga egenskaper

- Du är engagerad, visionär och trivs med att prova nya vägar för att driva på utvecklingsarbete.
- Du är duktig på att bygga förtroende och nätverk med personer och organisationer också utanför din egen verksamhet.
- Du är metodisk och har en struktur i ditt arbete.
- Du har lätt för att uttrycka dig i tal och i skrift. Arbetet innebär många kontaktytor både internt och externt vilket kräver såväl god samarbetsförmåga som god kommunikativ förmåga.
- Du har gott omdöme, är lyhörd, samarbetsinriktad och bekväm med att både jobba nära dina kollegor och att jobba självständigt.


Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningen

Anställningen är en halvtidsanställning (50%) och är tidsbegränsad till den 31 december 2021. Tillträde snarast möjligt eller efter överenskommelse.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om tjänsten lämnas av enhetschef Heli Hirsch, e-post: heli.hirsch@kulturradet.se eller verksamhetsansvarige Jenny Löfström Ellverson, e-post: jenny.lofstrom@kulturradet.se

Fackliga företrädare

Emil Hammar (Saco) och Martin Rickardsson (ST) nås båda via Kulturrådets växel, tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan med personligt brev och CV, senast den 16 augusti 2020.

Ansök nu

Handläggare inom scenkonstområdet (två tjänster)

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jul 20
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där 85 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)

För närvarande arbetar Kulturrådets personal på distans hemifrån. Vi avvaktar Folkhälsomyndighetens besked om när vi kan återgå till att arbeta från kontoret i Filmhuset.Kulturrådet
söker

Handläggare inom scenkonstområdet (två tjänster)
till enheten för konstarter och regional utveckling

Inom enheten för konstarter och regional utveckling arbetar vi med stöd och utveckling till musik, scenkonst, dans, bild- och form. Här finns även de handläggare som arbetar med regional utveckling inom kultursamverkansmodellen där ca 1,4 miljarder kronor fördelas till regionerna varje år. Kulturrådet beslutar om nivån på bidragen till respektive region med utgångspunkt i regionernas kulturplaner och i samråd med övriga berörda myndigheter i Samverkansrådet m.fl. Ytterligare information finns här: http://www.kulturradet.se/sv/verksamhet/Modell-for-kultursamverkan/

Just nu är vi femton medarbetare på enheten. Vi söker två medarbetare som vill bidra till att skapa goda förutsättningar för en fortsatt utveckling av kulturområdet.

Arbetsuppgifter

Du kommer främst att arbeta med frågor inom teater- och dansområdet, med fokus på de regionala scenkonstverksamheterna, men också med övriga delar av enhetens ansvarsområden. Du kommer att vara delaktig i bidragsgivningen inom kultursamverkansmodellen och medverka i den regionala dialogen. Du behöver därför ha en god överblick av den regionala utvecklingen inom kulturområdet.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat

- bidragsfördelning inklusive uppföljning och analys av fördelningen,
- övriga främjande insatser nationellt och internationellt,
- information och omvärldsbevakning samt
- att företräda Kulturrådet i externa sammanhang.


Kvalifikationer

Vi söker dig som har akademisk examen med samhällsvetenskaplig eller humanistisk inriktning, alternativt annan relevant utbildning eller motsvarande kunskaper som Kulturrådet bedömer likvärdiga.

Du har

- flerårig erfarenhet av arbete inom kulturområdet med fokus på scenkonstområdet,
- erfarenhet av strategiskt arbete inom regional eller kommunal förvaltning,
- goda kunskaper om kulturpolitik och det kulturpolitiska fältet,
- vana att arbeta såväl självständigt som i samverkan med andra,
- mycket god kommunikativ förmåga samt
- goda kunskaper i svenska och engelska.


Meriter

Det är meriterande om du

- har erfarenhet av bidragshantering i offentlig förvaltning,
- har erfarenhet från olika delar av konst- och kulturområdet,
- behärskar fler språk än muntlig och skriftlig svenska och engelska samt
- har goda kunskaper i Officepaketet.


Personliga egenskaper

- Du är noggrann och strukturerad och har förmåga att hantera många uppgifter parallellt.
- Du har god förmåga att planera ditt arbete och att hålla deadlines.
- Du har gott omdöme, är lyhörd och samarbetsinriktad.
- Du har lätt för att knyta kontakter såväl internt som externt.


Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om anställningarna

- Den ena tjänsten (scenkonst/teater) är ett vikariat med heltidstjänstgöring t o m den 31 december 2021.
- Den andra tjänsten (scenkonst/dans) är en heltidstjänst med tillsvidareanställning. Kulturrådet tillämpar sex månaders provtjänstgöring.


Ange i din ansökan vilken av tjänsterna du söker.

Ytterligare upplysningar

Enhetschef Veronica Lamppa Lönnbro, e-post: veronica.lamppa.lonnbro@kulturrådet.se.

Fackliga företrädare

Emil Hammar (Saco) och Martin Rickardsson (ST) nås båda via Kulturrådets växel, tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan med personligt brev och CV, senast den 9 augusti 2020.

Ansök nu

Handläggare med fokus på EU-programmet Kreativa Europa och internationel...

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jul 20
Kulturrådet är en statlig myndighet. Vi arbetar med att fördela bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Vi arbetar också och med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av organisationer och grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom amatörkulturen och från civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där 85 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida:? (http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)

För närvarande arbetar Kulturrådets personal på distans hemifrån. Vi avvaktar Folkhälsomyndighetens rekommendationer om när vi kan återgå till att arbeta från kontoret i Filmhuset.

Kulturrådet
söker

Handläggare med fokus på EU-programmet Kreativa Europa och internationella frågor
till enheten för kommunikation och omvärld
Kulturrådet arbetar på flera sätt för att stärka och stödja internationellt samarbete och utbyte inom och mellan olika konstarter. Vi ska i internationella sammanhang främja kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering. Myndigheten verkar även för synergier mellan kulturpolitiska och biståndspolitiska insatser.

Inom enheten samordnas några av våra internationella uppdrag och ett Sida-samarbete för att främja den konstnärliga friheten globalt. Här finns vår verksamhet för Kreativa Europa som informerar om stöd till kultur inom EU. Vi är nationell kontaktpunkt för Unescos mångfaldskonvention samt det Nordisk-Kanadensiska samarbetet Nordic Bridges. Vi deltar också i olika internationella nätverk. Enheten ansvarar för myndighetens externa och interna kommunikation och sköter bland annat press, sociala medier, konferenser, webbplatser och intranät. Just nu är vi fjorton medarbetare på enheten.

Kreativa Europa är EU:s ramprogram för de kulturella och kreativa sektorerna. Genom programmet får aktörer inom konst och kultur, tv, film och dataspel möjlighet att samarbeta internationellt och nå ut till en europeisk publik. Kulturrådet har regeringens uppdrag att i samarbete med Svenska Filminstitutet vara nationell kontaktpunkt för programmet i Sverige. Kulturrådet ger bland annat rådgivning till sökande och informerar om programmet.

Vi söker dig som tillsammans med medarbetare på Kulturrådet vill bidra till att verka för ökat internationellt samarbete och utbyte inom hela kulturområdet.

Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta i nära samverkan med verksamhetsansvarig för Kreativa Europa Desk Sverige samt med medarbetare inom enheten och på andra enheter som arbetar med internationella frågor inom olika konstområden. Arbetet innebär även resor samt samarbete med externa parter.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av

- rådgivning till organisationer som vill söka stöd inom kulturdelen i Kreativa Europa, planera och genomföra presentationer och seminarier samt arbeta med återrapportering av uppdraget,
- att projektleda en större internationell konferens och toppmöte år 2022,
- att vara Sveriges kontaktperson för Nordic Bridges,
- att projektleda internationellt mässdeltagande och andra främjandeinsatser för svensk kultur i utlandet,
- att samordna och ta emot internationella besök på Kulturrådet samt samordna internationella frågor som kommer till myndigheten,
- omvärldsbevakning och kommunikation.


Kvalifikationer
Vi söker dig som har

- flerårig erfarenhet av internationellt kultursamarbete och/eller offentlig bidragsgivning och förvaltning inom internationella kulturfrågor,
- erfarenhet av att leda projekt och arrangera seminarier samt att följa upp och analysera genomfört arbete,
- kunskaper om kulturpolitik i Sverige, EU och internationellt,
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska samt
- akademisk examen med samhällsvetenskaplig eller humanistisk inriktning alternativt annan relevant utbildning eller motsvarande kunskaper som Kulturrådet bedömer likvärdiga.


Meriter
Det är meriterande om du har

- erfarenhet från olika delar av konst- och kulturområdet,
- erfarenhet av att arbeta med kommunikation,
- kunskap om utrikespolitik samt om kultur och bistånd,
- kunskaper i flera språk än svenska och engelska, samt
- goda kunskaper i Officepaketet.


Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som

- är initiativtagande, kommunikativ och drivande,
- har god förmåga att planera och genomföra ditt arbete inom givna tidsramar,
- är strategisk, strukturerad och noggrann och kan hantera uppgifter parallellt,
- kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra,
- är lyhörd, har gott omdöme och kan skapa förtroende, samt
- har god förmåga att etablera och bibehålla goda relationer internt och externt.


Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde snarast eller efter överenskommelse. Kulturrådet tillämpar sex månaders provtjänstgöring.

Ytterligare upplysningar
Enhetschef Bongi MacDermott, tel. 08-519?264 69 eller e-post: bongi.macdermott@kulturradet.se.

Fackliga företrädare
Emil Hammar (Saco) och Martin Rickardsson (ST) nås båda via Kulturrådets växel, tel. 08-519?264 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan med personligt brev och CV, senast den 9 augusti 2020.

Ansök nu

Projektledare för distansundervisning till Kulturskolecentrum

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jul 20
Kulturrådet är en statlig myndighet som arbetar med att främja utveckling inom kulturområdet. Vi fördelar och följer upp bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet men också med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där ca 85 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)

För närvarande arbetar Kulturrådets personal på distans hemifrån. Vi avvaktar Folkhälsomyndighetens besked om när vi kan återgå till att arbeta från kontoret i Filmhuset.

Kulturrådet
söker

Projektledare på halvtid för distansundervisning till Kulturskolecentrum

vid enheten för Kultur i skolan och analys.

På enheten arbetar vi med stöd och utveckling av kultur för barn och unga, bland annat med statsbidraget Skapande skola. Andra uppgifter som ingår i enhetens ansvarsområden är uppföljning och analys av hela myndighetens verksamhet samt samordning av Kulturrådets arbete för lika rättigheter och möjligheter. Just nu är vi ca femton medarbetare på enheten.

På enheten finns också Kulturskolecentrum som är ett stöd för landets kulturskolor. Kulturskolecentrum är ett nationellt resurscentrum som arbetar för att fler barn och unga ska få kulturundervisning av hög kvalitet. Kulturskolor runt om i landet har olika utmaningar som exempelvis att nå fler barn och unga från olika bakgrunder, att utveckla samverkan med andra verksamheter, att erbjuda fler konstformer och öka sin tillgänglighet både utifrån öppettider, avgifter och var verksamheten är lokaliserad. Kulturskolecentrum stödjer landets kommuner och kulturskolor i att på olika sätt utveckla sin kulturskoleverksamhet. I centrets uppdrag ingår att identifiera utvecklingsbehov, ansvara för statistik på området, följa och sprida forskning samt att fördela bidrag. Vi är för närvarande sex personer som arbetar vid centret.

Ett behov är att samla och sprida erfarenheter av distansundervisning i kulturskoleverksamheter. På flera håll finns en väl utvecklad distansundervisning hos kulturskolorna, medan andra saknar det helt.

Arbetsuppgifter

Din uppgift är att underlätta och stödja erfarenhetsutbyte, bygga och utveckla nätverk med dem som arbetar inom kulturskolan men till viss del även med dem som är intresserade av hur kulturskolorna kan utveckla sina verksamheter digitalt. Det kan handla om allt från hur man kan utveckla det pedagogiska mötet digitalt till tekniska frågor.

Det ingår också i arbetsuppgifterna att samla och sprida information om distansundervisning via digitala plattformar men även via fysiska möten, seminarier och konferenser och vid behov bistå med kompetensutveckling inom området.

I arbetsuppgifterna ingår också att ta fram en form för och koordinera kompetensutveckling på distans för kulturskolans personal. Därutöver utveckla en plats på Kulturskolecentrums webbsida för att samla och sprida information och kunskap om distansundervisning som kommer fram i nätverk och möten.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är van att arbeta mot uppsatta mål och att följa upp och utvärdera insatser. Du har

- flerårig erfarenhet av arbete med barn och unga,
- erfarenhet av utveckling av metoder för distansundervisning via digitala plattformar,
- erfarenhet av e-lärande,
- erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt,
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt
- akademisk utbildning som Kulturrådet bedömer är relevant för utvecklingsprojektet.


Meriter

Det är meriterande om du även har

- erfarenhet av utvecklingsarbete inom kulturskoleverksamhet eller annan kulturpedagogisk verksamhet,
- erfarenhet av arbete med kultur för barn och unga från kommunal förvaltning alternativt regional eller statlig förvaltning,
- erfarenhet från olika delar av konst- och kulturområdet samt
- god kunskap om och stort intresse för kulturpolitik.


Det är värdefullt om du kan fler språk än svenska och engelska.

Personliga egenskaper

- Du är engagerad, visionär och trivs med att prova nya vägar för att driva på utvecklingsarbete.
- Du är duktig på att bygga förtroende och nätverk med personer och organisationer också utanför din egen verksamhet.
- Du är metodisk och har en struktur i ditt arbete.
- Du har lätt för att uttrycka dig i tal och i skrift. Arbetet innebär många kontaktytor både internt och externt vilket kräver såväl god samarbetsförmåga som god kommunikativ förmåga.
- Du har gott omdöme, är lyhörd, samarbetsinriktad och bekväm med att både jobba nära dina kollegor och att jobba självständigt.


Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningen

Anställningen är en halvtidsanställning (50%) och är tidsbegränsad till den 31 december 2021. Tillträde snarast möjligt eller efter överenskommelse.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om tjänsten lämnas av enhetschef Heli Hirsch, e-post: heli.hirsch@kulturradet.se eller verksamhetsansvarige Jenny Löfström Ellverson, e-post: jenny.lofstrom@kulturradet.se

Fackliga företrädare

Emil Hammar (Saco) och Martin Rickardsson (ST) nås båda via Kulturrådets växel, tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan med personligt brev och CV, senast den 9 augusti 2020.

Ansök nu

Projektledare för distansundervisning till Kulturskolecentrum

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jul 20
Kulturrådet är en statlig myndighet som arbetar med att främja utveckling inom kulturområdet. Vi fördelar och följer upp bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet men också med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där ca 85 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår hemsida: (http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)

För närvarande arbetar Kulturrådets personal på distans hemifrån. Vi avvaktar Folkhälsomyndighetens besked om när vi kan återgå till att arbeta från kontoret i Filmhuset.

Kulturrådet
söker

Projektledare på halvtid för distansundervisning till Kulturskolecentrum

vid enheten för Kultur i skolan och analys.

På enheten arbetar vi med stöd och utveckling av kultur för barn och unga, bland annat med statsbidraget Skapande skola. Andra uppgifter som ingår i enhetens ansvarsområden är uppföljning och analys av hela myndighetens verksamhet samt samordning av Kulturrådets arbete för lika rättigheter och möjligheter. Just nu är vi ca femton medarbetare på enheten.

På enheten finns också Kulturskolecentrum som är ett stöd för landets kulturskolor. Kulturskolecentrum är ett nationellt resurscentrum som arbetar för att fler barn och unga ska få kulturundervisning av hög kvalitet. Kulturskolor runt om i landet har olika utmaningar som exempelvis att nå fler barn och unga från olika bakgrunder, att utveckla samverkan med andra verksamheter, att erbjuda fler konstformer och öka sin tillgänglighet både utifrån öppettider, avgifter och var verksamheten är lokaliserad. Kulturskolecentrum stödjer landets kommuner och kulturskolor i att på olika sätt utveckla sin kulturskoleverksamhet. I centrets uppdrag ingår att identifiera utvecklingsbehov, ansvara för statistik på området, följa och sprida forskning samt att fördela bidrag. Vi är för närvarande sex personer som arbetar vid centret.

Ett behov är att samla och sprida erfarenheter av distansundervisning i kulturskoleverksamheter. På flera håll finns en väl utvecklad distansundervisning hos kulturskolorna, medan andra saknar det helt.

Arbetsuppgifter

Din uppgift är att underlätta och stödja erfarenhetsutbyte, bygga och utveckla nätverk med dem som arbetar inom kulturskolan men till viss del även med dem som är intresserade av hur kulturskolorna kan utveckla sina verksamheter digitalt. Det kan handla om allt från hur man kan utveckla det pedagogiska mötet digitalt till tekniska frågor.

Det ingår också i arbetsuppgifterna att samla och sprida information om distansundervisning via digitala plattformar men även via fysiska möten, seminarier och konferenser och vid behov bistå med kompetensutveckling inom området.

I arbetsuppgifterna ingår också att ta fram en form för och koordinera kompetensutveckling på distans för kulturskolans personal. Därutöver utveckla en plats på Kulturskolecentrums webbsida för att samla och sprida information och kunskap om distansundervisning som kommer fram i nätverk och möten.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är van att arbeta mot uppsatta mål och att följa upp och utvärdera insatser. Du har

- flerårig erfarenhet av arbete med barn och unga,
- erfarenhet av utveckling av metoder för distansundervisning via digitala plattformar,
- erfarenhet av e-lärande,
- erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt,
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt
- akademisk utbildning som Kulturrådet bedömer är relevant för utvecklingsprojektet.


Meriter

Det är meriterande om du även har

- erfarenhet av utvecklingsarbete inom kulturskoleverksamhet eller annan kulturpedagogisk verksamhet,
- erfarenhet av arbete med kultur för barn och unga från kommunal förvaltning alternativt regional eller statlig förvaltning,
- erfarenhet från olika delar av konst- och kulturområdet samt
- god kunskap om och stort intresse för kulturpolitik.


Det är värdefullt om du kan fler språk än svenska och engelska.

Personliga egenskaper

- Du är engagerad, visionär och trivs med att prova nya vägar för att driva på utvecklingsarbete.
- Du är duktig på att bygga förtroende och nätverk med personer och organisationer också utanför din egen verksamhet.
- Du är metodisk och har en struktur i ditt arbete.
- Du har lätt för att uttrycka dig i tal och i skrift. Arbetet innebär många kontaktytor både internt och externt vilket kräver såväl god samarbetsförmåga som god kommunikativ förmåga.
- Du har gott omdöme, är lyhörd, samarbetsinriktad och bekväm med att både jobba nära dina kollegor och att jobba självständigt.


Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningen

Anställningen är en halvtidsanställning (50%) och är tidsbegränsad till den 31 december 2021. Tillträde snarast möjligt eller efter överenskommelse.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om tjänsten lämnas av enhetschef Heli Hirsch, e-post: heli.hirsch@kulturradet.se eller verksamhetsansvarige Jenny Löfström Ellverson, e-post: jenny.lofstrom@kulturradet.se

Fackliga företrädare

Emil Hammar (Saco) och Martin Rickardsson (ST) nås båda via Kulturrådets växel, tel. 08-519 264 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan med personligt brev och CV, senast den 9 augusti 2020.

Ansök nu

Två handläggare till Skapande skola

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 2
Kulturrådet är en statlig myndighet som arbetar med att främja utveckling inom kulturområdet. Vi fördelar och följer upp bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet men också med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där 85 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår webbplats: (http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)Kulturrådet
söker

Två handläggare till Skapande skola
till enheten för Kultur i skolan och analys.På enheten arbetar vi med stöd och utveckling av kultur för barn och unga. Här finns Kulturskolecentrum som är ett stöd för landets kulturskolor och statsbidraget Skapande skola. Andra uppgifter som ingår i enhetens ansvarsområden är uppföljning och analys av hela myndighetens verksamhet samt samordning av Kulturrådets arbete för lika rättigheter och möjligheter. Just nu är vi ca femton medarbetare på enheten.

Statsbidraget Skapande skola ska ge barn och elever i skolan och förskolan en ökad tillgång till eget skapande och till olika uttrycksformer inom konst och kultur tillsammans med professionella kulturaktörer. Bidraget ska samtidigt medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck integreras i skolan och förskolan. Bidraget kan sökas av kommuner och andra skol- och förskolehuvudmän.

För närvarande pågår ett förändringsarbete kring bidraget till Skapande skola som du kommer att bli delaktig i. Vi utvecklar formerna för bidraget och vårt arbetssätt genom att utveckla handläggningen av bidraget och styrningen, uppföljningen och kontrollen av bidraget.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av att tillsammans med kollegorna på enheten handlägga bidraget Skapande skola vilket innebär att bereda och bedöma bidragsansökningar, granska redovisningar av bidragens användning och följa upp den samlade bidragsgivningen.

Arbetet innebär omfattande kontakter med kommuner och andra huvudmän för grundskolor och förskolor, med kulturlivets olika aktörer och med andra myndigheter. Kommunikationsarbetet kring stödet sker främst i löpande kontakter med de sökande men också i form av medverkan vid konferenser, webbinarier och på Kulturrådets webbplats i samarbete med Kulturrådets kommunikationsenhet.

För att handlägga av bidraget bör du ha en helhetssyn på konst- och kulturlivets roll i skolan och en förståelse för på hur ett statsbidrag riktat till förskole- och skolhuvudmän kan stimulera en utveckling i enlighet med bidragsförordningens syften. Det är en fördel om du har förståelse både för skolans och förskolans utgångspunkter och för uppdraget ur ett kulturpolitiskt perspektiv.

För att utföra arbetet på ett bra sätt behöver du ha bred kunskap om konst och kultur för barn och unga, gärna särskilt inom skola och förskola. Du kan till exempel ha erfarenhet som kultursekreterare, kulturkonsulent eller motsvarande.

Kvalifikationer

- Du har flerårig erfarenhet av arbete med kulturfrågor för barn och unga, gärna med koppling till skola och förskola,
- bred kunskap om konst- och kulturområdet,
- en mycket god administrativ förmåga och vana av att utforma och genomföra administrativa processer,
- vana vid att ta fram och föredra olika typer av beslutsunderlag och
- en relevant akademisk examen.


Meriter

Det är meriterande om du har

- erfarenhet av kultur för barn och unga från kommunal förvaltning, alternativt regional eller statlig förvaltning,
- kunskap om arbete med estetiska uttrycksformer inom grundskola och förskola, och en bredare kunskap inom områdena skola och förskola,
- erfarenhet av handläggning av statsbidrag till kommunal nivå inom närliggande områden, eller av annan bidragshandläggning inom offentlig förvaltning,
- erfarenhet av förändringsprocesser kring statsbidrag eller liknande


Det är värdefullt om du kan fler språk än svenska och engelska.

Personliga egenskaper

- Du är metodisk och har en struktur i ditt arbete. Du är noggrann, följer regler och ramar i arbetet och har god förmåga att planera ditt arbete och hålla deadlines.
- Du har lätt för att uttrycka dig i tal och i skrift. Arbetet innebär många kontaktytor både internt och externt vilket kräver såväl god samarbetsförmåga som god kommunikativ förmåga.
- Du har gott omdöme, är lyhörd, samarbetsinriktad och bekväm med att både jobba nära dina kollegor och att jobba självständigt.


Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningarna

- Den ena tjänsten är en heltidstjänst med tillsvidareanställning. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
- Den andra tjänsten är en heltidstjänst med tidsbegränsad anställning till och med den 31 december 2021.


Ytterligare upplysningar

Upplysning om tjänsten lämnas av vik. enhetschef Heli Hirsch, 08-519?264 88.

Fackliga företrädare

Emil Hammar (Saco) och Martin Rickardsson (ST) nås båda via Kulturrådets växel

tel. 08 - 519 264 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev, senast den 7 juni 2020.

Märk din ansökan med Dnr Pers 2020/42.

Ange i din ansökan vilken av tjänsterna du söker.

Vi kommer att intervjua kandidater löpande till båda tjänsterna.

Ansök nu

Två handläggare till Skapande skola

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 19
Kulturrådet är en statlig myndighet som arbetar med att främja utveckling inom kulturområdet. Vi fördelar och följer upp bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet men också med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där 85 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår webbplats: (http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)Kulturrådet
söker

Två handläggare till Skapande skola
till enheten för Kultur i skolan och analys.På enheten arbetar vi med stöd och utveckling av kultur för barn och unga. Här finns Kulturskolecentrum som är ett stöd för landets kulturskolor och statsbidraget Skapande skola. Andra uppgifter som ingår i enhetens ansvarsområden är uppföljning och analys av hela myndighetens verksamhet samt samordning av Kulturrådets arbete för lika rättigheter och möjligheter. Just nu är vi ca femton medarbetare på enheten.

Statsbidraget Skapande skola ska ge barn och elever i skolan och förskolan en ökad tillgång till eget skapande och till olika uttrycksformer inom konst och kultur tillsammans med professionella kulturaktörer. Bidraget ska samtidigt medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck integreras i skolan och förskolan. Bidraget kan sökas av kommuner och andra skol- och förskolehuvudmän.

För närvarande pågår ett förändringsarbete kring bidraget till Skapande skola som du kommer att bli delaktig i. Vi utvecklar formerna för bidraget och vårt arbetssätt genom att utveckla handläggningen av bidraget och styrningen, uppföljningen och kontrollen av bidraget.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av att tillsammans med kollegorna på enheten handlägga bidraget Skapande skola vilket innebär att bereda och bedöma bidragsansökningar, granska redovisningar av bidragens användning och följa upp den samlade bidragsgivningen.

Arbetet innebär omfattande kontakter med kommuner och andra huvudmän för grundskolor och förskolor, med kulturlivets olika aktörer och med andra myndigheter. Kommunikationsarbetet kring stödet sker främst i löpande kontakter med de sökande men också i form av medverkan vid konferenser, webbinarier och på Kulturrådets webbplats i samarbete med Kulturrådets kommunikationsenhet.

För att handlägga av bidraget bör du ha en helhetssyn på konst- och kulturlivets roll i skolan och en förståelse för på hur ett statsbidrag riktat till förskole- och skolhuvudmän kan stimulera en utveckling i enlighet med bidragsförordningens syften. Det är en fördel om du har förståelse både för skolans och förskolans utgångspunkter och för uppdraget ur ett kulturpolitiskt perspektiv.

För att utföra arbetet på ett bra sätt behöver du ha bred kunskap om konst och kultur för barn och unga, gärna särskilt inom skola och förskola. Du kan till exempel ha erfarenhet som kultursekreterare, kulturkonsulent eller motsvarande.

Kvalifikationer

- Du har flerårig erfarenhet av arbete med kulturfrågor för barn och unga, gärna med koppling till skola och förskola,
- bred kunskap om konst- och kulturområdet,
- en mycket god administrativ förmåga och vana av att utforma och genomföra administrativa processer,
- vana vid att ta fram och föredra olika typer av beslutsunderlag och
- en relevant akademisk examen.


Meriter

Det är meriterande om du har

- erfarenhet av kultur för barn och unga från kommunal förvaltning, alternativt regional eller statlig förvaltning,
- kunskap om arbete med estetiska uttrycksformer inom grundskola och förskola, och en bredare kunskap inom områdena skola och förskola,
- erfarenhet av handläggning av statsbidrag till kommunal nivå inom närliggande områden, eller av annan bidragshandläggning inom offentlig förvaltning,
- erfarenhet av förändringsprocesser kring statsbidrag eller liknande


Det är värdefullt om du kan fler språk än svenska och engelska.

Personliga egenskaper

- Du är metodisk och har en struktur i ditt arbete. Du är noggrann, följer regler och ramar i arbetet och har god förmåga att planera ditt arbete och hålla deadlines.
- Du har lätt för att uttrycka dig i tal och i skrift. Arbetet innebär många kontaktytor både internt och externt vilket kräver såväl god samarbetsförmåga som god kommunikativ förmåga.
- Du har gott omdöme, är lyhörd, samarbetsinriktad och bekväm med att både jobba nära dina kollegor och att jobba självständigt.


Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningarna

- Den ena tjänsten är en heltidstjänst med tillsvidareanställning. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
- Den andra tjänsten är en heltidstjänst med tidsbegränsad anställning till och med den 31 december 2021.


Ytterligare upplysningar

Upplysning om tjänsten lämnas av vik. enhetschef Heli Hirsch, 08-519?264 88.

Fackliga företrädare

Emil Hammar (Saco) och Martin Rickardsson (ST) nås båda via Kulturrådets växel

tel. 08 - 519 264 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev, senast onsdagen den 31 maj 2020.

Märk din ansökan med Dnr Pers 2020/42.

Ange i din ansökan vilken av tjänsterna du söker.

Vi kommer att intervjua kandidater löpande till båda tjänsterna.

Ansök nu