Devotum AB jobb i Stockholm

Hitta lediga jobb hos Devotum AB i Stockholm. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Stockholm.

Interimschef för konsultuppdrag!

Chief Information Officer/CIO/IT-chef
Läs mer Jun 25
För en kunds räkning söker vi just nu en Interimschef för konsultuppdrag! Uppdraget är på heltid och kommer att pågå i ett år med start hösten 2024.
Om uppdraget
Vår kund söker en tillfällig chef medan de rekryterar en permanent lösning. Fokus ligger på att säkerställa digitala identiteter för att underlätta en framgångsrik digitalisering. Enheten hanterar flera stora utvecklingsprojekt, inklusive utveckling av en ny statlig e-legitimation och en EU-identitetsplånbok som möjliggör e-legitimation och delning av information som körkortsbehörigheter och betyg.
Organisationen ansvarar också för Sveriges nod för gränsöverskridande e-legitimering och granskar svenska e-legitimationer för kvalitetsmärkning. Arbetet sker på både nationell och internationell nivå, i samarbete med offentliga och privata aktörer samt andra EU-länder
Övrigt:
Start: 2024-09-09Slut: 2025-09-08Omfattning: heltidPlacering: Sundsvall eller StockholmSäkerhetsprövning:Säkerhetsprövning av leverantör och konsult krävs med anledning av att konsulten kan komma i kontakt med hemliga uppgifter.
Om digObligatoriska krav:
Ha akademisk utbildning om minst tre år eller annan erfarenhet som vi bedömersom likvärdig
Ha minst 5 år chefserfarenhet av direkt ledarskap, varav minst 3 år i offentlig sektor
Ha lett och utvecklat team och en verksamhet som växer och förändras över tid
Ha erfarenhet av digitalisering inom svensk offentlig sektor under de tre senaste åren
Ha förståelse för de förutsättningar som råder inom svensk offentlig sektor
Vara kommunikativ och ha en god analytisk förmåga
Ha goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt

Meriterande krav:
Ha stationeringsort Sundsvall eller Stockholm och arbeta där på kundens kontor varje vecka, minst en (1) dag
Erfarenhet av utvecklingsarbete med fokus på digitalisering
Erfarenhet av att utreda komplexa frågeställningar och framtagande av beslutsunderlag
Ha erfarenhet av att leda förändringsarbete

AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning på slutkandidater är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Angela Hanna Kassab på 072-710 82 00

Ansök nu

Biträdande Projektchef för konsultuppdrag!

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Jun 14
För en kunds räkning söker vi just nu biträdande projektcheftill ett konsultuppdrag i Stockholm.Uppdraget kommer att pågå under perioden 24-jun-2024 - 31-dec-2024.
Om uppdragetVår kund söker en biträdande Projektchef med omfattande erfarenhet, både från entreprenörsled, beställarled och som har mångårig erfarenhet av att vara ombud i produktionsprojekt. Personen i denna roll kommer att spela en central roll i att stödja och avlasta kundens Projektchefer i att driva projekt, särskilt inom CM-projekt (Construction Management).
Beskrivning av uppdraget/rollen
Ledning och Stöd: Stödja och avlasta Projektchefer i deras dagliga arbetsuppgifter, säkerställa att projekten fortskrider enligt plan och inom budget.
Ombudsstöd: Kan fungera som ombudsstöd i CM-projekt, vilket innebär att representera kunden i olika möten och förhandlingar samt säkerställa att företagets intressen alltid är prioriterade.
Planering och Uppföljning: Ansvara för projektplanering, inklusive tidsplaner, samt kontinuerlig uppföljning för att säkerställa att projektmålen uppnås.
Ekonomisk Styrning och Uppföljning: Ansvara för ekonomisk uppföljning av projekt, vilket inkluderar budgetkontroll, kostnadsanalys och ekonomisk rapportering för at säkerställa att projekten genomförs inom de ekonomiska ramarna.
Riskhantering: Identifiera, analysera och hantera projektrelaterade risker för att minimera eventuella negativa effekter på projekten.
Kommunikation och Samordning: Upprätthålla effektiv kommunikation mellan alla projektintressenter, inklusive interna team, entreprenörer och beställare.
Kvalitetssäkring: Att tillsammans med projektorganisationen följa upp att projektet levereras i enligt med de angivna kvalitetsstandarder och att alla lagar och regler följs.

Övrigt:Start:24-jun-2024 Slut:31-dec-2024Omfattning:Uppdraget uppskattas ha en beläggning på 60-100 % under uppdragstiden.Placering:Stockholm.Krav på att vara fysiskt på plats ca 3 dagar/vecka. Exakt omfattning enl. senare ök. med Projektchef. Obligatoriska krav- Arbetat i entreprenörsled i platsorganisation eller som arbetschef eller motsvarande i minst 15 år- Arbetat som ombud i minst 10 år- Arbetat i eller för en beställarorganisation i minst 3 år- Utbildning: Relevant akademisk examen inom bygg, teknik eller liknande erfarenhet i byggbranschen som vi kan bedöma som likvärdig.- Erfarenhet: Lång erfarenhet från både entreprenörsled och beställarled, i att leda och stödja byggprojekt.- Kompetenser: Stark kompetens inom projektledning, byggprocesser, inköp, kalkyl, ekonomi och kontraktshantering och entreprenadjuridik.- Kommunikationsförmåga: Framstående skriftliga och muntliga kommunikationsförmågor.- Ledarskap: Dokumenterad förmåga att leda och motivera team samt att samarbeta effektivt med olika intressenter.- Flexibilitet: Förmåga att anpassa sig till föränderliga förutsättningar och hantera flera projekt parallellt.Utbildningar:
Byggarbetsmiljöutbildning, bas P&U
Entreprenadjuridik grund & fortsättningskurs
Kalkylering grund & fortsättningskursInköpsjuridik
Lagen om offentlig upphandling

Meriterande KravAtt driva markentreprenader
AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning på slutkandidater är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Angela Hanna Kassab på 072-710 82 00

Ansök nu

Konsult inom ledningsstöd stab för ett långt uppdrag i Stockholm!

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Jun 5
För en kunds räkning söker vi just nu en konsult inom ledningsstöd stab i Stockholm.Uppdraget är på 80-100% och förväntas pågå i 3 år med start augusti 2024.
Om uppdraget
Tjänsten utgör ett administrativt och operativt planerings- och ledningsstöd till stabschef och avdelningschef. I tjänsten ingår bland annat att driva tilldelade uppdrag, utredningar och inköp som inte faller på något av projekten i syfte att utveckla staben/avdelningen.Du förväntas arbeta självständigt och stödjanden inom blandade ledningsstöds-, projektlednings-, kvalitets- och administrationsfrågor inom avdelningens stab.
Tjänsten innebär en stor bredd med varierande arbetsuppgifter som innehåller såväl självständigt arbete som samverkan inom hela avdelningen. I rollen ingår följande arbetsuppgifter, men är inte begränsat till:
Allmänt stöd för stabschef i ledning av staben
Tillsammans med stabschef planera och genomföra övergripande stabsmöten
Stödja stabschef och avdelningschef vid uppdateringar av Avdelningshandboken
Bidra vid framtagning av och implementering av avdelningens gemensamma arbetssätt.
Stödja vid rekrytering, mötesplanering, administration och viss protokollföring inom staben
Samordna och följa upp riskhanteringen inom staben
Leda framtagandet av avdelningens verksamhetsplan
Ansvara för rutin för avdelningens introduktion av nya medarbetare
Vid behov driva utredningar, projekt och inköp/avrop inom stabens ansvarsområde och på övergripande avdelningsnivå
Planera för överlämning till TF av avdelningsövergripande frågor

Konsulten förväntas medverka vid förvaltningsgemensamma konferenser och gå på förvaltningens utbildningar som bedöms som obligatoriska för genomförande av uppdraget.
Övrigt:Period: 01-aug-2024 - 31-aug-2027Omfattning: 80-100 %Placering: StockholmOm digObligatoriska krav:
Minst 10 års erfarenhet av arbete som projektledare och/eller biträdande projektledare inom bygg- och anläggningsbranschen.
Minst 8 års beställarerfarenhet inom bygg/anläggning i kommunal-, statlig eller regionalförvaltning.
Minst 5 års erfarenhet av att ta fram, utveckla och implementera rutiner och arbetssätt i projektverksamhet.
Minst 4 års erfarenhet av risk- och kravhanteringsarbete i projektverksamhet.
Minst 4 års erfarenhet av att ha arbetat som stöd till person i ledningsbefattning i större organisationer.

Meriterande krav:
Erfarenhet av operativt arbete med överlämning av minst 1 byggprojekt till förvaltande organisation
Erfarenhet av att ha arbetat med konsultanskaffning och bemanningsplanering
Erfarenhet av att stänga och avsluta (minst 1) projekt.

AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning på slutkandidater är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Corazon Wiksell på070-586 93 11

Ansök nu

Servicetekniker till ett konsultuppdrag i Stockholm!

Serviceelektriker, installation
Läs mer Maj 15
För en kunds räkning söker vi just nu en servicetekniker till ett uppdrag i Stockholm.Uppdraget är på heltid och förväntas pågå under perioden01 jun 2024 -30 maj 2025.
Om uppdraget Som servicetekniker har du förmågan att vara flexibel och ta dig an ditt arbete systematiskt och med noggrannhet. De löpande arbetsuppgifterna är att utföra problemsökning, reparationer samt underhåll av samtliga produkter hos vår kundvid servicecentret såväl som ute i fält.

Du planerar tillsammans med din teamleader dina arbeten likväl som du registrerar samt rapporterar utförda arbeten i kundens verkstadssystem (Uptool). Du hanterar i samråd med din teamleader andra administrative sysslor så som t ex. beställning av reservdelar samt förbrukningsmaterial.

Uppgifter:
Service av samtliga produkter inom kundens produktsortiment.
- Utföra problemsökning, förebyggande underhåll samt reparation av kundens produkter.
- Utföra servicearbeten ute på fält såväl som vid kundens servicecenter.
- Arbeta för attkundensserviceledtider hålls inom fastställd målbild.
- Förse kunder med servicesupport material.
- Ge support och rådgivning om företagets produkter och tjänster.
- Dagligen planera samt prioritera aktuella serviceärenden.
- Tydligt kommunicera med kunder kring kommande ärenden samt följa upp utförda arbeten för att säkerställa en god service.
- Koordinera servicearbeten internt samt med hjälp av externa verkstäder för att hela tiden hålla en hög produktivitetsnivå.
- Vid behov vara behjälplig med att leverera produkter till kunder.
- Vid behov ta emot kundorder för såväl maskiner, diamantverktyg, reservdelar etc.
- Hjälpa kunder med vart de skall vända sig vid behov av reparation och service.
- Kommunicera eventuella affärsmöjligheter till ansvarig säljare.
- Fortlöpande kommunicera eventuella fel och brister med interna avdelningar för ständig förbättring av produktprogrammet.
- Vara behjälplig så att arbetsstationer, servicefordon etc. är rätt utrustad samt innehåller de reservdelar, verktyg samt förbrukningsartiklar som krävs för att utföra arbetet.
- Tillförsäkra att säkerhetsföreskrifter följs.Övrigt:Start:2024-06-01 Slut: 2025-05-31Omfattning: heltidPlacering: StockholmAffärsspråk: engelska och svenska
Om dig
Teknisk gymnasieutbildning eller likvärt.
Erfarenhet som Servicetekniker/mekaniker (Bensin, Hydraulik samt Eldrivna produkter) är meriterande.
God datorvana.
Behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.
El-bakgrund är meriterande.
B-körkort Truck & traverskort

AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning på slutkandidater är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Angela Hanna Kassab på 072-710 82 00

Ansök nu

Spontanansökan för konsultuppdrag i Stockholm!

Fastighetsförvaltare
Läs mer Maj 20
Devotum söker kontinuerligt efter konsulter för pågående och framtida uppdrag hos våra kunder.Oavsett om det gäller korta eller långa uppdrag, så ger vi dig möjligheten att utmana dig själv och bidra med din expertis där den behövs som mest. Registrera dig redan idag och bli en del av vårt nätverk!
Hur blir man konsult?Devotum är experter inom kompetensförsörjning inom framför allt samhällsbyggnads- och fastighetsbranschen och får löpande in förfrågningar med kort varsel inom bland annat förvaltning, fastighetsteknik, administration, ekonomi och ledningsfunktioner.
Genom att registrera dig som konsult hos oss blir du en del av vårt nätverk och har möjlighet att matchas mot våra aktuella uppdrag. Registreringen är enkel – ladda bara upp ditt CV och se till att lämna så utförlig information som möjligtom din erfarenhet och kompetens.
Så snart du registrerat dig hos osskan du bli kontaktad för att stämma av tillgänglighet och intresse för specifika uppdrag innan en intervju bokas in.
Vad krävs för att bli konsult?För att trivas att arbetasomkonsult krävs attdu är trygg i din roll, självgående, initiativtagande och har lätt för att sätta dig in i nya organistationer och verksamheter. Utöver detta krävsäven att du besitter efterfrågade erfarenheter och kompetenser för det aktuella uppdraget hos vår kund.
Flexibilitet som konsult hos DevotumSom konsult hos oss har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos Devotum.
Devotum är ett bemanningsföretag som sätter våra konsulters välmående i fokus. När du är anställd som konsult hos oss kan du känna dig trygg med förmånliga anställningsvillkor som omfattar lön, semester, försäkringar och tjänstepension. Vi strävar efter att erbjuda dig de bästa förutsättningarna för en stabil och trygg anställning.
Våra dedikerade konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Vi värdesätter närvaro och närhet till våra konsulter och strävar efter att skapa en miljö där du känner dig sedd och omhändertagen. Hos oss är varje konsult viktig, och vi arbetar aktivt för att säkerställa att du trivs och når dina mål under ditt uppdrag.
AnsökanLåt oss veta redan i din ansökan vilken roll som intresserar dig mest. Då detta är en spontanansökan hör vi av oss när vi har ett uppdrag som passar just din profil.
Registrera dig idag och ta nästa steg i din konsultkarriär med Devotum!

Ansök nu

Konsult inom säkerhetsstöd till konsultuppdrag i Stockholm!

Säkerhetsingenjör
Läs mer Mar 11
För en kunds räkning söker vi just nu en konsult inom säkerhetsstöd till ett konsultuppdrag i Stockholm. Uppdraget förväntas pågå under perioden 02-maj-2024 - 30-apr-2025.

Om uppdraget
Konsulten ska stödja projekten med deras säkerhetsarbete. Konsulten ska även kunna stödja verksamhetsprojekt på motsvarande sätt. Konsulten är placerad på avdelning Säkerhet och beredskap men deltar i projektens arbete ute i verksamheten, där de ansvarar för planering och genomförande av projektens övergripande säkerhetsarbete. Konsulten kommer att arbeta i flera olika projekt parallellt.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ligger bl.a. att:

- Planera för projektens övergripande säkerhetsarbete och ta fram projektsäkerhetsinstruktion (PSI)

- Hålla samman arbetet med säkerhetsskyddsanalyser och särskilda säkerhetsskyddsbedömningar utifrån de behov projekten har

- Säkerställa att informationsklassning finns eller kommer på plats för den information som projekten hanterar eller tar fram

- Säkerställa att systemklassning finns eller kommer på plats för de IT-system som projekten hanterar eller tar fram

- Säkerställa att konsekvensnivåbedömningar finns eller kommer på plats för skyddsvärden inom projekten

- Facilitera riskanalyser kopplat till säkerhet för projektets behov

- I övrigt stödja projektet i säkerhetsrelaterade frågor, t.ex. avseende hantering av tillträden, besök, fototillstånd, säkerhetsskyddade upphandlingar etc.

Övrigt:
Start: 02- maj-2024
Slut: 30-april-2025
Omfattning: uppdraget uppskattas ha en beläggning på 80-100 % under hela uppdragstiden.
Placering: Stockholm , Sundbyberg
Bakgrundskontroll: Säkerhetsprövning av konsult krävs med anledning av att konsulten kommer hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Om dig
Obligatoriska krav:

- Akademisk utbildning eller annan eftergymnasial utbildning inom säkerhetsområdet (t.ex. säkerhetssamordnare/säkerhetskoordinator) alternativt kompetens förvärvad på annat sätt som beställaren bedömer som likvärdig

- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av övergripande säkerhetsarbete av liknande natur som beskrivs i arbetsuppgifterna

- Tidigare erfarenhet av att arbeta i projektform i minst 2 projekt där budget varit minst 1 miljon

Meriterande krav

- Minst 4 års arbetslivserfarenhet av övergripande säkerhetsarbete av liknande natur

- Minst 2 års erfarenhet av att arbeta med säkerhet i säkerhetskänslig verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagens krav

- Minst 2 års erfarenhet av arbete med säkerhet inom elförsörjningen

Ansökan
Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning på slutkandidater är en del av processen.

Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Corazon Wiksell på 070-586 93 11

Ansök nu

Säkerhetsskyddsadministratör till konsultuppdrag!

Säkerhetsingenjör
Läs mer Mar 11
För en kunds räkning söker vi just nu en Säkerhetsskyddsadministratör. Uppdraget är på heltid och förväntas pågå under perioden 01-maj-2024 - 30-apr-2025.

Om uppdraget
I tjänsten som säkerhetsskyddsadministratör ingår du i registerkontrollfunktionen som idag leds av en teamledare. Funktionen har precis genomgått ett större förändringsarbete där kompetens, kvalitet och rättssäkerhet varit i fokus. Du kommer att få möjligheten att utvecklas inom säkerhetsområdet och arbeta nära kunniga kollegor med olika specialistkompetenser.

Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:

- ta emot, diarieföra och handlägga ansökan om registerkontroll

- Handlägga underlag för säkerhetsskyddsavtal för de verksamhetsutövare som Svenska kraftnät är tillsynsmyndighet för

- Dialog med verksamhetsutövare och Säkerhetspolisen i frågor gällande registerkontroll och säkerhetsskyddsavtal

- Bidra till att vidareutveckla funktionens arbetssätt

- Övriga administrativa arbetsuppgifter inom enheten kan förekomma

Övrigt:
Start: 01-maj-2024
Slut: 30-apr-2025
Omfattning: Heltid 100%
Placering: Stockholm, Sundbyberg
Bakgrundskontroll: Säkerhetsprövning av konsult krävs med anledning av att konsulten kommer hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Om dig
Obligatoriska krav:

- Eftergymnasial utbildning inom säkerhet och/eller informationssäkerhet, alternativt (2 års) arbetslivserfarenhet inom säkerhet/informationssäkerhet

- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av administrativt arbete inom statlig myndighet eller offentlig förvaltning under senaste 10 åren

- En god förmåga att hantera digitala informationssystem

- En mycket god förmåga att kommunicera och uttrycka dig på svenska i tal och skrift

Meriterande krav:

- Erfarenhet av handläggning av registerkontroller

- Erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd

- Erfarenhet av att hantera stora datamängder och kunna identifiera viktiga detaljer i dessa

Ansökan
Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning på slutkandidater är en del av processen.

Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Corazon Wiksell på 070-586 93 11

Ansök nu

Byggledare inom berg- och anläggning för konsultuppdrag!

Byggledare
Läs mer Jul 10
För en kunds räkning söker vi just nu en Byggledare inom berg- och anläggning.Uppdraget är på heltid och förväntas starta så snart som möjligt, dock senast 30 september 2024. Uppdraget förväntas pågå t.o.m.30 november2027 med option påförlängning 1 + 1+ 1+1 +1 år.
Om uppdragetBakgrunden till uppdraget grundar sig i utbyggnaden av Stockholms tunnelbana.En organisation för genomförande av förberedande arbeten ska tillsättas och projektet söker nu en byggledare för det fortsatta arbetet med att planera och genomföra förberedande arbeten i anslutning till våra etablerings- och arbetsområden längs med sträckan.
Med förberedande arbeten avses ledningsomläggningar, framdragning av servicer för el och VA samt iordningställande av etableringsområden. Byggstart för förberedande arbeten planeras ske från senhösten 2024 och byggstart för de större berg- och anläggningsentreprenaderna planeras ske från hösten 2025 beroende på entreprenad.
Arbetsuppgifterna omfattar i huvudsak, men inte begränsat till:
Följa upp att tilldelade entreprenader alternativt del av entreprenad genomförs i överensstämmelse med kontraktshandlingar.
Svara för den dagliga kontakten med entreprenören med syfte att underlätta samarbetet och entreprenadens framdrift.
Kontrollera och följa upp entreprenörens arbete med avseende på teknik, ekonomi (i samråd med projektledare), tid, kvalitet, miljö (i samråd med hållbarhetshandläggare), arbetsmiljö (i samråd med arbetsmiljöhandläggare) och säkerhet samt rapportera vidare inom ansvarsområdet enligt överenskommelse med projektledaren.
Identifiera problemområden och ge projektledaren råd inför beslut om förebyggande och korrigerande åtgärder samt ekonomiska uppgörelser.
Följa upp och dokumentera ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) samt mängdavvikelser enligt i projektet gällande rutiner.
Samverka med andra byggledare vid samordning till angränsande entreprenader inom projektet.
Delta vid behov i utvärdering och val av alternativ till tekniska lösningar genom att medverka i projekteringsarbetet.
Föra beställarens dagbok. Dagliga iakttagelser, brister och stickprov av Es egenkontroll ska noteras i dagboken.
Granska och signera entreprenörs dagbok enl. rutin.
Vid behov medverka vid bygg- och ekonomimöten, projekteringsmöten, KMA-möten, miljöronder och skyddsronder.
Granska entreprenörens kvalitetsarbete i form av kontrollplaner, arbetsberedningar, etc.
Följa upp och medverka vid besiktningar och vid syner.
Medverka till att skapa bra relationer med interna (förvaltningen, avdelningen) och externa (närboende, sakägare, allmänheten, etc) intressenter.
Delta på interna möten och träffar.
Övervaka att arbetet utförs inom ramen för gällande tillstånd, lov och TA-planer.
Uppföljning arbetsmiljö med tilldelade arbetsuppgifter enligt byggherreansvaret.
Delta i upphandlingsprocessen av entreprenörer.Övrigt:Start: 30 september 2024Slut:30 november 2027 med option på förlängning 1 + 1+ 1+1 +1 årOmfattning: HeltidPlacering: Stockholm

Om digObligatoriska krav:
Gymnasial utbildning (inriktning bygg, ekonomi eller motsvarande kompetens)
Dokumenterad erfarenhet av byggproduktion i anläggningsbranschen (minst 9 års erfarenhet)
Dokumenterad erfarenhet som byggledare/arbetsledare med ett ansvar att leda, styra och följa upp entreprenadkontrakt (framdrift, tider, arbetsmiljö, kvalitet, m m) i anläggningsentreprenader (minst 6 år)
Dokumenterad arbetserfarenhet av genomförande av entreprenader där systemen Anläggnings AMA och MER använts (minst 5 st entreprenader)Meriterande krav
Dokumenterad erfarenhet av genomförande av entreprenader (minst 2 st) innehållande förberedande arbeten (ledningsomläggningar, iordningsställande av etableringsområden, etc) inför byggstarten av en stor och komplex berg- eller anläggningsentreprenad med kontraktsvärde av minst 300 miljoner kronor
Dokumenterad erfarenhet av samordning (i rollen som byggledare/arbetsledare) av flera (minst 3 st) aktörer (entreprenörer, ledningsägare, markägare, etc) i anläggningsentreprenader inom stadsmiljö
Dokumenterad erfarenhet av uppföljning av entreprenader innehållande TA-planer (trafikanordningsplaner) i stadsmiljö (minst 2 st entreprenader)

AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning på slutkandidater är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig tilll Corazon Wiksell på 070-586 93 11.

Ansök nu

Konsultuppdrag som Fastighetsskötare till Corem i Kista!

Fastighetsskötare/Fastighetsarbetare
Läs mer Jul 12
Nytt
Vi söker en engagerad Fastighetsskötare som trivs attarbeta säsongsvarierat med diverse yttre fastighetsskötsel och trädgårdsarbete som plantering, beskärning av buskar och träd, skötsel av gräsmattor och växtvård, snöröjning och sandning m.m. Detta är ett konsultuppdrag på heltid som förväntas starta i slutet av augusti och pågå t.o.m. 31 december 2024, med möjlighet till anställning efter uppdragsperiodens slut.
Om uppdragetI rollen som fastighetsskötare kommer du tillsammans med ansvarig arbetsledare huvudsakligenansvara för att skapa en god utemiljö förhyresgäster samt att aktivt arbeta med förbättringar och kostnadsbesparingar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ronderingar utanför fastigheterna
Yttre markskötsel
Planteringar
Halkbekämpning
skräpplockning
beskärning av buskar och träd

Om digVi söker dig som hargod erfarenhet och intresseav att arbeta med trädgårds- och yttre skötsel. Du har även relvanta utbildningar som krävs för att kunna hantera vanligt förekommande trädgårdsmaskiner i arbetet. Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skriftsamt inneharB-körkort.Som personär du självständig och ansvarstagande vad gäller att planera och driva dina arbetsuppgifter framåt. Det är även av stor vikt att du kan arbeta både självständigt och i team.Du är serviceinriktadhar en förståelse att se vad som behöver göras för att på bästa möjliga sätt kunna uppfylla hyresgästernas behov.
Process och ansökanPå grund av semesterperiod kommer urvalsarbetet att påbörjas den 12 augusti men du är varmt välkommen med din ansökan redan idag.I denna process samarbetar Corem med Devotum. Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar kraven för rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos Devotum. Nästa steg är en intervju hos oss på Corem. Referenstagning på slutkandidat är en del av processen.
Har du några frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till Lina Widevall på0704993800.

Ansök nu

Teknikintresserad Fastighetstekniker till Corem i Täby!

Fastighetstekniker/Drifttekniker, fastighet
Läs mer Jun 26
Har du ett stort intresse för fastighetsteknik och vill arbeta på ett av Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag med fokus på hållbar förvaltning och utveckling? Trivs du dessutom i en social roll med mycket hyresgästkontakt? – Då kanske det är just Dig vi söker!
Om tjänstenSom fastighetstekniker hos oss på Corem arbetar du med att se till att fastighetsbeståndet hålls i gott skick genom löpande skötsel, underhåll och reparationer. För att trivas med tjänsten behöver du tycka att det är roligt och inspirerande att aktivt arbeta med varierande teknik och drift. Du gillar utmaningar och att arbeta i team för att tillsammans överträffa målen!
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Daglig rondering och felavhjälpande reparationer samt underhållsarbeten
Ansvara för avläsningar av medieförbrukning
Delaktig i driftoptimering samt energioptimering
Entreprenörsmottagare samt arbetsledning/styrning av dessa
Medverka vid myndighetsbesiktningar
Ansvara för systematiskt brandskyddsarbete
Delta i budget- och uppföljningsarbete
Arbete i styr- och övervakningssystem
Administrativt arbete som består i beställningar, felrapportering och fakturahantering
Driva mindre förbättringsprojekt

Om digFör att trivas i rollen som fastighetstekniker hos oss behöver du tycka att det är roligt och inspirerande att aktivt arbeta med service, teknik och fastigheter. Vi söker dig som har en fastighetsteknikerutbildning eller yrkeserfarenhet inom fastighetsteknik. Du har goda kunskaper inom något eller flera av de tekniska disciplinerna El, Kyla, Värme, Energi-/Driftoptimering, VVS, samt styr och reglersystem. Du besitter grundläggande IT kunskaper och har körkort B.
Det är ävenmeriterande om du har erfarenhet av att arbeta med AI-baserad energioptimering.
Vi fäster stor vikt vid din personlighet samt engagemang och söker dig somär en initiativrik problemlösare med hög arbetsmoral och ansvarskänsla. Duuppskattar utmaningar, gillar att jobba i team och är inte rädd för att ”kavla upp ärmarna”. Du vill ständigt hitta de bästa lösningarna samt drivs av att komma till avslut och nå uppsatta mål. I rollen som fastighetstekniker kommer du ha mycket hyresgästkontakt och det är därför viktigt att du är kommunikativ ochserviceinriktad samt förvaltar relationen med hyresgästerna väl.
OmCoremCorem har sedan starten 2007 förvärvat, förvaltat och förädlat kommersiella fastigheter i Sverige och Danmark. Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och förvaltar fastigheterna med egen personal med målet att vara en riktigt bra affärspartner, med närhet till våra hyresgäster.
Inom Corem är engagemang, samarbete och eget ansvar viktiga ledord. Vi prioriterar medarbetarnas kompetens, trivsel och hälsa.Vi har alla olika styrkor, och hur vi använder dem definierar Corem som bolag.Genom eget ansvar, frihet och stöttande kollegor får du flexibiliteten att kunna styra din dag. Allt för att ditt arbete hos oss ska bli så roligt och utvecklande som möjligt.Process och ansökanPå grund av semesterperiod kommer urvalsarbetet att påbörjas den 12 augusti men du är varmt välkommen med din ansökan redan idag.
I denna rekrytering samarbetar Corem med Devotum. Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar kraven för rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos Devotum. Nästa steg är en intervju hos oss på Corem. Bakgrundskontroll och referenstagning på slutkandidat är en del av rekryteringsprocessen.
Har du några frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till ansvarig Rekryterare Lina Widevall på 070-4993800.
Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Interimschef till kund i Stockholm!

Platschef, anläggning
Läs mer Feb 8
Nu söker vi en Interimschef till vår kunds utvecklingsprojekt som beräknas att starta 3 mars 2024 och pågå till och med 31 december 2024 med placering i Stockholm. Uppdragets omfattning är 100%.

Om uppdraget:
Vår kund söker nu en Interim sektionschef till deras utvecklingsprojekt. Som sektionschef ska konsulten leda arbetet med sektionens ledningsgrupp och säkerställa i nära samarbete med ledningsgruppens chefer, sektionens leveransförmåga samt vidareutveckling. Sektionen genomgår en stor förändring då underhållsleverantörer byts ut, dvs att det även innebär verksamhetsutveckling och mycket förändringledning. Konsulten kommer att tillhöra Teknikavdelningens ledningsgrupp och leda sektionen med fullt resultatansvar samt rapportera till avdelningschefen.

Exempel på arbetsuppgifter:

- Säkerställa övergången från befintlig till nya drift- och underhållsleverantörer sker enligt plan med hjälp tex EXIT-projekt och förberedelseperioder.

- Vidareutvecklar avdelningens och sektionens arbetssätt och processer för att öka mognadsgraden i tillgångsförvaltning enligt ISO 55000

- Ansvar för budget och ekonomiuppföljning och bidra till sektionens verksamhetsplan samt analyser och rapportering av resultat

- Ansvara för sektionens investeringsbudget, prioritering och styrning av ersättningsinvesteringar

Om dig:
Vår kund ser dig som en relationsskapande och lösningsorienterad person som involverar, engagerar och samverkar med andra, både internt och externt. Du har förmåga att prioritera utifrån övergripande mål och hanterar komplexiteten i verksamheten och med externa parter. Du har en mycket stark resultatorientering.

Obligatoriska Krav:

-
Minst 10 års erfarenhet av chefsroller där konsulten har lett genom chefer och personalansvar för minst 50 anställda inom tekniskt område.

- Eftergymnasial examen inom teknik eller ekonomi.

- Erfarenhet av att leda och driva drift och underhållsverksamhet för spårbunden infrastrukturstillgångar som beställare, minst 5 år.

- Ansvarig för förändringsledning av verksamhet i en komplex organisation. Framtagande av nya arbetssätt, kompetensutveckling, samverkan och förhandling med samverkansorganisationer samt införande av dessa med framgång. Minst 2 uppdrag.

- Erfarenhet av upphandling av drift- och underhållskontrakt inom inom spårbunden transportinfrastruktur, minst 1 upphandling.

- Erfarenhet av att leda och styra ett entreprenadkontrakt avseende drift- och underhåll som leverantör inom spårbunden transportinfrastruktur. Minst 1 uppdrag.

Meriterande:

- Konsulten ska ha erfarenhet från minst 5 tidigare uppdrag/ärenden av att leda och driva personalärenden som kräver erfarenhet inom området arbetsrätt och fackliga förhandlingar.

- Erfarenhet av kontraktsförhandlingar i stora kontrakt (ordervärde > 100msek).

- Minst 5 års erfarenhet från chefsposition med personalansvar inom politisk- eller statlig verksamhet.

Övrigt:
Uppdragsperiod: 03 mars 2023 - 31 december 2023
Omfattning: 100%
Placering: Stockholm

Ansökan
Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svarar på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning på slutkandidater är en del av processen.

Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Sanna Jurén på 0728978265.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Redovisningsekonom

Redovisningsekonom
Läs mer Jul 11
Beskrivning av uppdragSom redovisningsekonom kommer du arbeta med redovisningens alla delar från bokföring till rapportering. Vi vill att du har flera års erfarenhet av redovisning och rapportering i större bolag. Du kommer att arbeta med moms, skattedeklarationer, kontoavstämningar och anläggningsredovisning. I arbetet ingår även rapportering av ekonomisk statistik samt framtagande av årsredovisningar. Meriterande är också att kunna arbeta med koncernkonsolidering (enbart svenska bolag) samt rapportering enligt IFRS.
Obligatoriska kvalifikationer
Flerårig erfarenhet från motsvarande befattning
Relevant utbildning inom ekonomi och redovisning.

Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet från förändringsarbete inom en redovisningsfunktion.
Erfarenhet av att arbeta i IFS

Önskade personliga egenskaper
Förmåga att snabbt sätta sig in i nya arbetsuppgifter samt god samarbetsförmåga. Serviceinriktad,Självgående ochStrukturerad

Omfattning: Uppdragsperiod: 12-aug-2024 - 31-dec-2024 Arbetstid: Heltid 40h i veckan Placering: Stockholm

Ansök nu

Administratör till Stockholm Exergi

Administratör/Administrativ assistent
Läs mer Jul 9
Just nu söker vi dig som är erfaren administratör! Har du dessutom kunskaper inom fakturahantering och är serviceinriktad? Då kan detta vara något för dig.
Om Stockholm Exergi
Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag. Dygnet runt, året om, tryggar dem den växande Stockholmsregionens tillgång till värme, kyla, el samt hantering av avfallstjänster. Idag är fler än 800 000 stockholmare och drygt 400 sjukhus, datahallar och andra verksamheter anslutna till fjärrvärmenätet, kopplat till deras värme- och kraftvärmeanläggningar från Högdalen i söder till Brista i norr. Med gemensam kraft driver dem Stockholm framåt med potential att bli världens första klimatpositiva huvudstad.
Uppdragsbeskrivning
Som administratör, fakturaspecialist, kommer du arbeta operativt inom enheten Försäljning inom avdelningen Eftermarknad och Service. Rollen ska genomföra ägarbyten samt identifiera förbättringar inom den processen. Rollen innebär även till stor del att hantera fakturering, innebärandes att vara behjälplig i hantering av fakturering av samtliga produkter, tjänster och tillval så att dessa sker i tid. Även att agera second linesupport i frågor rörande faktura.
Kravspecifikation:
Obligatorisk kompetens och erfarenhet
Gymnasial utbildning eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet
Erfarenhet av arbete med administrativa uppgifter
God kommunikativ förmåga och kan utrycka sig väl i tal och skrift på svenska


Meriterande kompetens och erfarenhet
Erfarenhet av arbete inom energibranschen
Kunskaper inom fakturahantering


Önskemål om personliga egenskaper
Initiativtagande
Kvalitetsmedveten
Muntlig kommunikation
Samarbetsförmåga
Serviceinriktad


Uppdragsperiod: 02-sep-2024 - 31-mar-2025
Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka
Placering: Stockholm

AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning på slutkandidater är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Corazon Wiksell på 070-586 93 11

Ansök nu

Fastighetscontroller till kund i Norra Stockholm!

Controller
Läs mer Jun 28
Beskrivning av uppdragetVår kundhar initierat ett arbete med ett framtagande av en nyintäktsmodell/hyresmodell inom Samhällsutvecklingsförvaltningen, Fastighetsavdelningen.Konsulten ska ta fram underlag, beräkningsmodeller, fördelningstal baserat på historiska grunddata.Konsulten ska ha tidigare erfarenhet av analysarbete inom såväl offentliga samhällsfastigheter,kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Konsult ska även kunna hjälpa till vidimplementering av nytt ekonomiskt uppföljningsverktyg, Exopen. Konsult ska vara väl insattmed professionell expertis av systemen, DK360, Trix, Fastnet, Exopen, Hypergene, Excel, ochAgresso.
Krav på leveransUtreda och ta fram olika förslag på inriktning i hyresmodell med olika fördelningstal medriskanalys för framtida osäkra faktorer. Genomfört implementering av uppföljningsverktygetExopen med fullständig integration med berörda stödsystem.

Efterfrågad kompetens/erfarenhet
Konsult ska ha minst 15 års erfarenhet av ekonomisk analys riktat mot fastighetsföretag eller fastighetsorganisationer.
2 referensuppdrag med tillhörande referenspersoner ska kunna uppvisas

ÖvrigtStart: 2024-07-08Slut: 2026-06-30Möjlighet till förlängning:Ja, om behovet kvarstår efter avslutet uppdrag kan uppdragetförlängas med 6 månaderOmfattning: 100%
AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning på slutkandidater är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Corazon Wiksell på 070-586 93 11

Ansök nu

Kontorsservice/Serviceassistent till konsultuppdrag i Stockholm!

Kontorsreceptionist
Läs mer Jan 15
Vi söker just nu en serviceassistent till vår kund i Stockholm! Uppdraget är beräknat att börja 22 jan 2024 och pågå till och med 31 dec 2024. Omfattningen är uppskattad till 100%.

Om uppdraget
Arbetet är en mångsidig roll hos vår kund. Här får man möjlighet att träffa både kollegorna och ta emot besökare som ska hantera kundens faciliteter som kaffemaskiner, blommor, elektriker m fl. Det är viktigt att du tycker om att ge service och lösa snabbt uppkomna ärenden på kontoret.

Arbetsuppgifterna innebär bland annat att hantera postservice, ta emot besökare, rondera/se över och göra i ordning kontoret, i våra pentryn och konferensrum. Svara medarbetare som har olika frågor om kontoret. Ordna med frukostar, fika, plocka undan och hålla allmän ordning på kundens fina kontor.

Då det är ett rörligt jobb så du behöver tycka om att röra dig under din arbetsdag

Om dig
För att axla rollen som serviceassistent hos vår kund bör du ha följande erfarenheter och/eller utbildning:

- Gymnasieutbildning

- God system- och telefonvana

- Erfarenhet av kvalificerat kundservicearbete exempelvis i reception, kundservice eller liknande

- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift i svenska

- Tidigare erfarenhet av arbete med kontorsservice är meriterande.

Övrigt
Start: 22-01-2024
Slut: 31-12-2024
Omfattning: Heltid
Placering: Stockholm

Ansökan:
Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svarar på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning på slutkandidater är en del av processen.

Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Angela Hanna Kassab på 072-710 82 00

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Administratör med inriktning säkerhetsskydd

Servicehandläggare
Läs mer Jun 18
Beskrivning av uppdragetUppdraget som administratör med inriktning på säkerhetsskydd personalsäkerhet handlar om att stödja personalsäkerhetsfunktionen med administrativa uppgifter samt enklare bedömningar.
Alla rutiner och arbetsuppgifter kommer ske under upplärning och det ställs därför intet krav på erfarenhet för respektive uppgift. I stället söker vi en strukturerad, flexibel person som kan lösa problem på egen hand och som är väldigt serviceinriktad. Det krävs att personen är van vid IT-system och är lättlärd inom IT.
Exempel på arbetsuppgifter
Bemanna registerkontrollfunktion – upprätta blanketter, sända och ta emot registerkontroller från säkerhetspolisen.
Skicka ut underlag för grundutredning till kandidater, ta emot underlag och göra viss bedömning av underlaget.
Fördela ut ärenden till intervjuledare.
Besvara frågor om säkerhetsprövningar och dess status.
Hantera löpande frågor i funktionsmejl.
Meddela chefer och beställare godkända säkerhetsprövningar.
Administrera utbildningar.
Utgöra kontrollfunktion i vissa processer där också löpande bedömningar görs.
Hantera diarieföring och hantering av pärmar, säkerhetsskåp mm..

Rapportering och arbetsledningAdministratören ligger organisatoriskt under gruppchef säkerhetsskydd men arbetsleds operativt av en strateg inom personalsäkerhet som kan ta bort och lägga till arbetsuppgifter löpande.
Personliga egenskaperStrukturerad, flexibel person som kan lösa problem på egen hand och som är väldigt serviceinriktad. Det krävs att personen är van vid IT-system och är lättlärd inom IT.
Uppdraget präglas av god pedagogik, kommunikation, goda skrivkunskaper i svenska, samarbetsförmåga och mycket hög integritet och säkerhetstänkande.

Tidplan och omfattningStart: 2024-07-22Slut: 2024-12-31Omfattning: 40 timmar per veckaKonsulten får endast påbörja uppdraget efter godkänd säkerhetsprövning (grundutredning & registerkontroll). Uppdraget kan komma att påbörjas tidigare efter dialog med konsulten.
Förlängningsoptioner: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.

Ansök nu

Uthyrare till Ikano Bostad!

Bostadsintendent
Läs mer Jun 10
Vill du vara med och driva vår fastighetsförvaltning framåt? Nu söker vi en självständig, engagerad och målmedveten uthyrare av vårt bostadsbestånd i Stockholmsområdet med huvudsak i söderort.
I den här rollen kommer du att sköta hyresadministrationen inom förvaltningsuppdraget och tillsammans med ansvarig förvaltare se till att bostadsuthyrningen fungerar väl.
Om Ikano BostadVi är en långsiktig fastighetsägare och bostadsutvecklare som med omtanke och engagemang utvecklar hållbara stadsdelar och bostäder i Sverige och Danmark. Ikano Bostad ingår i Ikano Group, en internationell företagsgrupp startad av Ingvar Kamprad, grundaren till IKEA. Vårt ledord är ”på schyssta villkor”, vi bryr oss om varandra, de samhällen vi verkar i och vår planet. Läs mer om oss.
Om tjänstenSom uthyrare hos oss kommer du att, i nära samarbete med ansvarig förvaltare och uthyrarkollegor:
Ansvara för uthyrning av bostäder i förvaltningsområdet
Hantera uppsägningar
Administrera krav- och avtalshantering
Administrera hyresgästanpassningar/standardförbättringar
Delta i det interna förbättringsarbetet, exempelvis utifrån resultatet av AktivBo

Din profilVi söker dig som har:
Gymnasiekompetens
Kunskap inom hyresjuridik
Minst 3 års erfarenhet av arbete som uthyrare i ett bostadsförvaltande bolag
Flytande svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska, ytterligare språk är meriterande
B-körkort samt tillgång till egen bil

Meriterande:
Kunskap i fastighetssystemet Vitec och/eller HomeQ
Erfarenhet av upphandlingar och förhandlingar

Eftersom du blir en mycket viktig representant för Ikano Bostad är dina personliga egenskaper viktiga för oss.
Vi tror att du är ansvarstagande och noggrann med en hög servicekänsla. Du arbetar strukturerat och är en analytisk person med ett ekonomiskt sinne som drivs av att skapa kundnytta och långsiktiga relationer. I rollen är det viktigt att vara självgående men också att kunna stötta kollegor där det behövs. Du är flexibel och pragmatisk och har ett helhetsperspektiv, du är trygg i att fatta beslut och tar gärna egna initiativ. För att lyckas i rollen behöver du vara bekväm med att möta människor med olika bakgrund och perspektiv.
Vi strävar efter en mångsidig kompetensförsörjning och välkomnar därför sökande som kompletterar företaget med avseende på jämställdhet och mångfald.
Vårt erbjudande Hos oss får du arbeta självständigt och chansen att växa och utvecklas i din roll. På Ikano Bostad har vi en varm och öppen kultur där vi bryr oss om varandra, inspirerar varandra och sätter stort fokus på att leva våra värderingar. Vi arbetar långsiktigt och alla är delaktiga i att driva utvecklingen av vår verksamhet. Vi har en arbetsmiljö där vi skapar möjligheter och vågar utveckla både oss själva och sättet vi jobbar på. Tillsammans kan vi åstadkomma någonting ännu bättre!
Bli en del av ossI den här rekryteringen samarbetar vi med Devotum. Tjänsten är en tillsvidareanställning med en inledande provanställning om sex månader. Tillträdesdatum så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Mer information om tjänsten kan ges av ansvarig rekryterare Sanna Jurén på 072-8978265. Vi går igenom alla ansökningar löpande så skicka din ansökan så snart som möjligt men senast den 2024-06-28.

Ansök nu

Vi söker en lokalstrateg till kund väster om Stockholm!

Fastighetsintendent
Läs mer Jan 5
Har du tidigare erfarenhet av lokalförsörjning och Fastighetsutveckling? Besitter du en stor vana av att arbeta strategiskt och är är en god kommunikatör? Då är det dig vi söker! Uppdragets omfattning är uppskattat till 50% och beräknas att starta relativt omgående och pågå till och med Juni 2024.

Om uppdraget
Konsulten skall hjälpa kunden fortsätta implementera lokalförsörjningsprocessen.

Arbetsuppgifter kan komma att avse:
Fortsatt implementering av lokalförsörjningsprocessen.
Analysera fastighetsekonomiska konsekvenser av olika lokalalternativ.
Medverka i fastighetsutvecklingsfrågor avseende lokaler inom ramen för Ekerö kommuns verksamhetsbehov.
Väga samman kommunens olika perspektiv vid lokalförändringar.
Utifrån verksamheternas önskemål identifiera lokal- och fastighetsbehov på kort och lång sikt.
Delta i lokalförsörjningsprojekt och utifrån verksamheternas lokalprogram ta fram funktionskrav för lokaler och presentera lokallösningar.
Upprätta beslutsunderlag i enlighet med gällande processer och rutiner gällande lokalsamordning.
Metodstöd kring framtida arbetssätt och metodik inom lokalförsörjning.
Projektledningstjänster kring framtida arbetssätt och metodiker.
Förändringsledning avseende nya arbetssätt och processer inom förvaltningen

Kompetenskrav

Akademisk utbildning med inriktning mot fastighetsekonomi eller byggteknik, alternativt arbetslivserfarenhet som motsvarar kunskapskraven.
Erfarenhet inom lokalförsörjning, fastighetsutveckling, ekonomi och hyresjuridik.
Stor vana att arbeta strategiskt med liknande arbetsuppgifter.
Senior och erfaren för att vara självgående i sin roll.
God kommunikatör och erfarenhet av relationsskapande arbete med mycket kundkontakt.
Mycket god förmåga att uttrycka sig professionellt på svenska i tal och skrift.
Goda kunskaper i Office-paketet.
B-körkort.

Övrigt
Start: Uppdraget skall startas inom två (2) veckor från tilldelning.
Längd: Juni 2024 med möjlighet till förlängning.
Omfattning: 50%
Placering: Väster om Stockholm

Ansökan
Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svarar på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning på slutkandidater är en del av processen.

Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Sanna Jurén på 0728978265.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Fakturaspecialist till Stockholm Exergi

Redovisningskonsult
Läs mer Jun 10
Om Stockholm Exergi Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag. Dygnet runt, året om, tryggar vi den växandeStockholmsregionens tillgång till värme, kyla, el samt hantering av avfallstjänster. Idag är fler än 800 000
stockholmare och drygt 400 sjukhus, datahallar och andra verksamheter anslutna till fjärrvärmenätet, kopplat till
våra värme- och kraftvärmeanläggningar från Högdalen i söder till Brista i norr. Med gemensam kraft driver vi
Stockholm framåt med potential att bli världens första klimatpositiva huvudstad.
Beskrivning av uppdragFakturaspecialist arbetar operativt inom enheten Försäljning inom avdelning Eftermarknad och service. Rollen arbetar inom huvudprocessen Marknadsföra och sälja produkter och tjänster och inom delprocess hantera fakturering. Rollen ska genomföra ägarbyten samt identifiera förbättringar inom den processen. Utöver detta innebär uppdraget att vara behjälplig i hantering av fakturering av samtliga produkter, tjänster och tillval så att dessa sker i tid. Även att agera second linesupport i frågor rörande faktura.
Kravspecifikation:Obligatoriska kvalifikationer • Eftergymnasial utbildning eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet. • Erfarenhet av arbete med administrativa uppgifter • Erfarenhet av arbete med ekonomiska processer. • God kommunikativ förmåga och kan utrycka sig väl i tal och skrift på svenska.
Meriterande kvalifikationer * Erfarenhet av arbete inom energibranschen. * Kunskaper inom ekonomi och bokföring. * Kunskaper inom försäljnings- och marknadsstrategier
Önskade personliga egenskaper: * Initiativtagande * Kvalitetsmedveten * Muntlig kommunikation * Samarbetsförmåga * Serviceinriktad
OmfattningUppdragsperiod: 28-aug-2024 - 31-mar-2025Timmar per vecka:40,00Primär adress: Campus Jägmästargatan 2 StockholmPlatsnärvaro: 3 dagar enligt standard, 2 dagar remote om arbetet tillåter.

Ansök nu

Administratör kvavvalidering

Administratör/Administrativ assistent
Läs mer Jun 8
Till vår kund i Sundbyberg söker vi efter en konsult/er för nedanstående uppdrag.
BakgrundTjänsten är placerad på enheten Kravvalidering, avdelning Systemutveckling. Enheten har till uppdrag att genomföra förkvalificeringar av stödtjänster samt följa upp dessa funktioner. Enheten ansvarar även för kravvalidering kopplat till överensstämmelseförfarandet enligt anslutningskoderna, och finns även representerade i flera olika arbetsgrupper och utvecklingsprojekt.
Enheten är i en tillväxtfas och består i dagsläget av en enhetschef, sju medarbetare, och tre konsulter. Medarbetarna och konsulterna är indelade i två team: ett för förkvalificering och uppföljning av stödtjänster, och ett för överensstämmelseförfarandet för anslutningskoderna.
I och med tillväxten har behov av avlastning i de administrativa uppgifterna uppkommit. Många av processerna i det dagliga arbetet är i behov av effektivisering parallellt med deras utförande. Exempel och vidare beskrivning ges nedan.
UppdragsbeskrivningKonsulten kommer att tillhöra enheten Kravvalidering. Uppdraget omfattar att stötta både enhetschef och medarbetare i det administrativa dagliga arbetet, men också även föreslå förbättringar, och eventuellt genomföra dessa, i de processer som konsulten arbetar eller kommer i nära kontakt med. I rollen som administratör kommer konsulten att ha en stöttande roll, efter verksamhetens behov.
Konsulten kommer att till exempel delta på interna möten i en administrativ roll för att föra protokoll, men också delta i förkvalificeringsprocessen genom att fördela ärenden, diarieföra, följa upp planering, och hantera viss extern kommunikation. Det förväntas inte att konsulten besitter djup teknisk kunskap, men ska kunna orientera sig bland de resurser som finns tillgängliga för att med hjälp av medarbetare kunna besvara frågor från externa aktörer, alternativt vidarebefordra till, för sakfrågan, rätt resurs.
Målet med uppdraget är att medarbetarna som handlägger förkvalificeringsärenden ska ges förbättrade förutsättningar att hantera de tekniska aspekterna i sitt arbete, minimera handläggningstiden per ärende, och ges utrymme att förbättra de interna tekniska processerna för förkvalificering.
Konkreta arbetsuppgifter vilka uppdraget omfattar beskrivs i punktform i kapitlet nedan.
Uppdraget avser att utföras av en resurskonsult (en tjänst som utförs av en Konsult i syfte att ge förstärkning till uppdragsgivaren i det löpande arbete.
ArbetsuppgifterI rollen som administrativ konsult kommer du att arbeta i förkvalificeringsprocessen för frekvensregleringsreserver och uppföljning av stödtjänstleveranser.Konsultens arbetsuppgifter innefattar, men är inte begränsade till:
Stötta enhetschef/teamledare i planering och möteskoordinering
Delta på möten; koordinera dagordning, agenda, anteckningar/protokoll
Svara på/samordna e-post till Svenska kraftnäts leverantörer av administrativ karaktär, så som testförfrågningar, uppföljning av stödtjänstleveranser m.m.
Hantera registrering av ärenden, t.ex. beställa ärendenummer till förkvalificeringsärenden i diarium
Genomföra administrativa arbetsuppgifter i förkvalificerings- och uppföljningsprocessen av stödtjänstleveranser
Bokföra i vårt egenutvecklade administrationssystem och bevaka tidsfrister
Administrativt hantera förkvalificeringsärenden i förberedelse för utlämning av allmänna handlingar
Administrativt hantera förkvalificeringsärenden vid införandet av BRP/BSP roller
Föreslå effektiviseringsåtgärder för uppgifter inom ramen för uppdraget
Vid behov kan även arbetsuppgifter av administrativ art som inte listats här förekomma

SäkerhetsprövningSäkerhetsprövning av leverantör och konsult krävs med anledning av att konsulten kan komma i kontakt med hemliga uppgifter (t.ex. sitta med på möten).
PlaceringStockholm, resor kan förekomma (in- och utrikes).
Konsulten kan erbjudas att i viss mån arbeta från eget kontor, förutsättning är att inställelsetiden till uppdragsvirarens kontor i Stockholm är max 2 timmar under arbetstid, vardagar. Detta beslutas i samråd med beställaren.
Skall- och börkrav för uppdraget i punktform:Obligatoriska kravHögskole-/Universitetsutbildning minst 120p/180hp inom administration eller ekonomi.
Kompetens och Erfarenhet-Dokumenterad arbetslivserfarenhet av administrativa roller. Tre genomförda uppdrag under de senaste fem åren inom administration med arbetsuppgifter enligt beskrivning under Arbetsuppgifter ovan.
- Minst 2 års erfarenhet av självständigt arbete i Officepaketet: t.ex. Word, Excel, Power Point, Visio)

Mervärdeskrav:-Minst tre års dokumenterad administrativ erfarenhet inom en statlig instans - Minst fem års dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat som administrativa roller

ÖVRIGT: Uppdragsperiod: 02-sep-2024 - 01-sep-2025 Villkor för option/uppdragsförlängning (antal månader): 12 Möjlighet till distansarbete: Ja Omfattning distansarbete: Upp till 40 % Arbetstimmar per vecka:40,00

Ansök nu

Projekt- och förändringsledare till konsultuppdrag!

Projektledare, IT
Läs mer Jun 3
För en kunds räkning som är ett allmännyttigt bostadsbolag söker vi just nu en konsult inom Projekt- och förändringsledning. Uppdraget är på deltid(25-50%) och uppskattas starta den02-sep-2024och pågå t.o.m.30-jun-2025.
Om uppdraget
Nuvarande felanmälan via Mina sidor upplevs som svår av vår kunds hyresgäster. För hyresgäster innebär tidsbokning en möjlighet att hyresgästen direkt vid felanmälan-tillfället kan boka tid för när Husvärden kan komma för att åtgärda felet. För vår kund internt skapar detta förutsättningar för en effektivisering av felanmälan-flödet. Funktionaliteten för tidsbokning av arbetsorder typ Serviceorder har funnits i Fast2 systemet sedan driftsättning 2019. För att kunna använda denna funktion behöver konfigurering göras i systemet och arbetssätt anpassas. För att funktionen även skall finnas på Mina sidor krävs utveckling web och minor i fast2.
Projektet leds av vår kundmed leverantören av derasfastighetssystem, FAST2, samt webbleverantör som samarbetsparter.
BehovEn tydlig och samlad styrning av projekten är av stor vikt för vår kund. Det är också viktigt att vår kundsmedarbetare inom organisationen har rätt information om vad som kommer att hända, samt att berörd verksamhet förstår hur deras arbetssätt kommer att förändras.
Detta är ett uppdrag med flera faser där projektplan, tidsplan och en projektgrupp är upprättad. För att säkerställa att projektet genomförs på ett strukturerat och väl genomarbetat sätt tar vår kundin en projekt- och förändringsledare för att leda det fortsatta arbetet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter

Leda projektet Tidsbokad arbetsorder
Leda arbetet till fullt utvecklad och implementerad tidsbokning av felanmälan i Fast2 och på Mina sidor
Leda kommunikationsinsatser tillsammans med projektgrupp och kommunikationsavdelning
Ansvara för förändringsledning som stöd till berörda verksamhetschefer
Leda projektet för att möjliggöra en systematisk uppföljning och analys av effektmålen
Samarbeta tätt med ansvariga för fastighetssystem ochwebbutveckling under projektens gång
Utifrån framtagna lösningsförslag och aktivitetsplaner enligt projektplan samarbeta med berörda parter
Kontinuerlig rapportering till styrgrupp för projekten
Genomföra utbildning av förändrat arbetssätt tillsammans med berörd verksamhet

Om digObligatoriska krav:
Dokumenterad kompetens och lång erfarenhet inom projekt- och förändringsledning
Kompetens och erfarenhet från Fastighetsbranschen inom projektledning för utvecklingsprojekt av IT-system
Kunskap av projektledning av webbutveckling för användarvänliga lösningar

Meriterande:
Vi ser en fördel i att du har kunskap i fastighetssystemet FAST2 och kännedom om vår kunds verksamhet

Övrigt
Start: 02-sep-2024Slut: 30-jun-2025Omfattning: Deltid, 25-50%Placering: Stockholm
AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning på slutkandidater är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Lina Widevall på 070-4993800.

Ansök nu

Ekonomiadministratör

Ekonomiassistent
Läs mer Maj 29
Vi söker just nu en ekonomiadministratör till en myndighetskund i Stockholm!
UppdragsbeskrivningBeskriv uppdraget/projektet så detaljerat som möjligt, finns det några tydliga leveranser eller mål alternativt tidsplaner som leverantören bör känna till. Beskrivning av exempelvis enhet, avdelning eller program/projekt. Några speciella krav avseende dokumentation eller annan information i detalj.
Uppdraget avser att utföras av en resurskonsult (en tjänst som utförs av en Konsult i syfte att ge förstärkning till Uppdragsgivaren i det löpande arbete som utförs av uppdragsgivaren.
ArbetsuppgifterUppdraget omfattar att stötta ett antal chefer med ekonomiadministrativa uppgifter. Rollen kommer att delas mellan flera olika enheter och avdelningar.
Ekonomiadministratören behöver självständigt och med stort eget ansvar tillsammans med avdelning, sektions och enhetschefer arbeta för att avlasta cheferna i sitt dagliga arbete genom att planera och utföra ekonomiadministrativa uppgifter.
Uppdraget avser att utföras av en resurskonsult (en tjänst som utförs av en Konsult i syfte att ge förstärkning till uppdragsgivare i det löpande arbete som utförs av uppdragsgivare.
I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att avlasta chefer i administrativa göromål, såsom:
Fakturahantering
Resebokningar
Dokumentation, uppföljning och rapportering av enheternas verksamhet
Beställningar av olika slag
Samordna frågor för avdelningen vid behov, t ex sammanställningar

SäkerhetsprövningSäkerhetsprövning av konsult krävs med anledning av att konsulten kan komma i kontakt med hemliga uppgifter (t.ex. sitta med på möten)

Obligatoriska krav
Eftergymnasial utbildning med inriktning ekonomi eller 3 års arbetslivserfarenhet inom ekonomi/administration.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av arbete med ekonomiadministrativa arbetsuppgifter såsom: hantering/-kontering utav inkommande leverantörsfakturor
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av ekonomisystemet UBW/Agresso.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att arbeta med MS Office program som Excel, Word, Powerpoint och Outlook

MervärdeskravMinst 3 års arbetslivserfarenhet av administration i offentlig verksamhet, t.ex. statlig eller kommunal, minst 1 referensuppdrag ska anges

Övrigt:Uppdragsperiod: 01-okt-2024 - 30-sep-2026Villkor för option/uppdragsförlängning (antal månader): 12Möjlighet till distansarbete: JaOmfattning distansarbete: 1-2 dagar per veckaInställelsetid vid behov (h):1,5 Omfattning: 80-100%

Ansök nu

Tf inköpschef till kund i Stockholm!

Inköpschef
Läs mer Maj 31
För vår kunds räkning söker vi nu efter en Tf inköpschef. Uppdraget är beräknat att starta omgående och pågå till och med 31-12-2024 med en uppskattad omfattning på 38h/vecka.
UppdragsbeskrivningI rollen som Tf inköpschef kommer du att ha ett helhetsansvar som inkluderar budget, personal och verksamhet. Du kommer att leda och utveckla inköpsavdelningen och säkerställa att verksamheten når sina mål genom effektiv upphandling.
Obligatoriska krav
Erfarenhet av inköp och upphandling inom LOU i minst 10 år (arbetat som tex. Inköpare eller upphandlare)
Erfarenhet av verksamhetsutveckling
Erfarenhet av kategoristyrt arbete som inköpare/upphandlare
Erfarenhet av personalansvar


ÖvrigtStart: Omgående (Uppdraget kommer att starta omgående (v. 25) och med önskemål att man arbetar en vecka under juli (v. 29 eller 30).Slut: 31-12-2024 med möjlighet till förlängning.Omfattning: 38h/veckaPlacering: Stockholm
AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning på slutkandidater är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Sanna Jurén på 072 897 82 65.
Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Anbudsingenjör till konsultuppdrag i Stockholm!

Civilingenjör, anläggning
Läs mer Maj 27
För en kunds räkning söker vi just nu en Anbudsingenjör till ett konsultuppdrag i Stockholm.Uppdraget är på heltid och förväntas starta3 juni 2024 och pågå t.o.m.6 december 2024
Om uppdragetSom anbudsingenjör är du en viktig spelare i vår kundsanbudsprocess. Du kommer arbeta ihop med den anbudsansvarige för att skapa de mest konkurrenskraftiga och intresseväckande anbuden till deras kunder.
Du får upprätta anbud och kalkyler samt ha dialogen med leverantörer och underentreprenörer. Du samarbetar med flera roller inom koncernen såsom inköpsavdelning, projektledare, interna leverantörer mm. I dina arbetsuppgifter ingår att utvärdera och förteckna risker, möjligheter, oklarheter och metoder för att skapa grunden till konkurrenskraftiga anbud.
Övriga arbetsuppgifter och ansvarsområden:
• Ansvara för vår kunds priskalkylsystem som helhet
• Analysera förfrågningar
• Prissättning och ekonomiska kalkyler gentemot slutkund och kravställare
• Stötta projekt i utförandefas
• Upprätta tidplan i anbudsskedet, i samråd med Projektledare samt stötta i utförandeskedet
• Tillsammans med inköp ansvara för inköp av materiel och utrustning
• Ta fram anbudsdokumentation
Om digVi söker dig som är utbildad ingenjör eller har erfarenhet av arbete i arbetsledande ställning inom anläggning, gärna med inriktning kabelförläggning. Du har tidigare erfarenhet av att delta i anbudsprocessen och är väl förtrogen med Excel och kanske andra kalkylprogram.
Du som söker beskriver dig själv som strukturerad och analytisk. Att vara en väsentlig del av teamet ger dig inspiration, medan dina färdigheter i ekonomisk analys lyser igenom.
Vi ser även att du har:
• Minst tre års dokumenterad erfarenhet från liknande tjänst
• Goda kunskaper i anläggningsbranschens allmänna bestämmelser: AB, ABT, ABK, AMA systemet
• Goda kunskaper i MS Excel och Project och kalkylprogrammet MAP är en merit
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skriftÖvrigt:Start:3 juni 2024 Slut:6 december 2024Omfattning: HeltidPlacering: Stockholm
AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning på slutkandidater är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Lina Widevall på 070-4993800.

Ansök nu

Driftsättningsledare/processledare till kund i Stockholm!

Processingenjör, elkraft
Läs mer Maj 27
För vår kunds räkning söker vi nu efter en Driftsättningsledare/processledare. Uppdraget är beräknat att starta omgående och pågå till och med 31-01-2025 med en uppskattad omfattning på 100%.
BakgrundVår kund har skrivit ett avtal med en leverantörunder de kommande 12 åren säkrar tillgången på 320 MW förnybar eleffekt i Stockholm. Det innebär ett nödvändigt tillskott av eleffekt för att säkra den nuvarande situationen i Stockholm - ett viktigt steg för att möjliggöra fortsatt leveranstrygghet och tillväxt i regionen. Genom samarbetet kommer 320 MW eleffekt från förnybara bränslen att tillföras. Rent konkret sker det genom en totalrenovering av ett kraftvärmeverk 1 som byggs om för att drivas med bioolja, samt genom reinvesteringar i ett par andra produktionsanläggningar som även de drivs med bioolja. Detta innebär att Stockholm får en lokal eldriftsförmåga vilket ökar leveranssäkerheten för de som lever och verkar i staden.
Om uppdragetAnläggningen hos vår kund togs i drift 1976 och har i dagsläget nått sin fulla tekniska livslängd. Då det fortsatt finns ett behov av produktionen under överskådlig tid planeras en förlängning av livstiden på 25 år. Detta innebär att hela anläggningen behöver ses över och stora delar behöver bytas ut eller renoveras. Stora delar att se över är automation, mekanik/process, el och bygg. Ombyggnationen kommer genomföras mellan driftsäsongerna med begränsad genomförandetid. Projektet förbereder nu för driftsättning inför säsongen 24/25.
Uppdragsbeskrivning:
Vara Driftsättningsledare och processledaren behjälplig med driftrelaterade arbetsuppgifter.
Vara leverantör behjälplig under kall/varm driftsättning (2-skift kan förekomma).
Granska dokumentation och ta ansvar för funktionsbeskrivning.
Planera och skriva instruktioner om driftsättning av olika anläggningssystem samt genomföra dessa.
Samverka med linjeorganisationen gällande driftsfrågor och avställningar.
Utföra av/på - ställningar i samband med driftsättning.
Rapportera incidenter och utreda vid behov.
Ta ansvar för att anläggningen körs enligt gällande miljö/emissionskrav.
Sammanställa information om driftproblem.

Om digObligatoriska kvalifikationer (kompetens och erfarenhet):
Utbildad Driftingenjör eller drifttekniker
Goda kunskaper om ett kraftvärmeverks funktion och olika system

Meriterande kvalifikationer (kompetens och erfarenhet):
Erfarenhet från driftsättning av ångpannor med tillhörande system.
Kunskap om styr och reglerteknik.
Goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift

Önskade personliga egenskaper:
Arbetar med mångsidiga arbetsuppgifter, såsom koordinera, leda och planera driftsättning inom anläggning och installationsentreprenader.

ÖvrigtStart: 03-06-2024Slut: 31-01-2025Omfattning: 100%Placering: Stockholm
AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning på slutkandidater är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Sanna Jurén på 072 897 82 65.
Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Studiebesökssamordnare på deltid

Arbetsledare, kontorspersonal/Gruppledare, kontorspersonal
Läs mer Maj 17
Vi söker just nu en studiebesökssamordnare till en kund i Stockholm!
Beskrivning av uppdragDet finns ett stort allmänintresse för utbyggnaden av Stockholm tunnelbana och kunden får många förfrågningar om studiebesök. Därför söker vi en driven person som kan ansvara för att planera, koordinera och följa upp studiebesöken.
Studiebesökssamordnaren ingår i kommunikationsenheten som ansvarar för varumärkesbyggande, extern och intern kommunikation samt media och pr.
Konsultens ansvarsområdenKonsulten ansvarar för att planera och koordinera studiebesök från ax till limpa, exempel på uppgifter är:
Ta emot och hantera intresseanmälningar och förfrågningar
Sköta korrespondens med besökande grupper.
Sköta lokalbokningar och all administration i samband med studiebesöken.
Föreläsa för besökande grupper
Boka upp olika föredragshållare internt vid branschbesök.
Stötta föredragshållare med all administration, presentation och teknik.
Ta emot besöken.
Se till att eventuell fika/förtäring serveras.
Registrera studiebesöken i logg.
Löpande utvärdera genomförda studiebesök (enkät, kundnöjdhet)
Praktisk hantering av material till externa möten/event som förvaltningen anordnar som till exempel externa informationsmöten.
I händelse av arbetsplatsbesök ansvara för alla kontakter med berört projekt och säkerställa att besöket genomförs enligt rådande säkerhetsföreskrifter och att rätt utrustning används.
Materialansvarig på kommunikationsenheten, dvs ha koll på vad vi har för material i förråd och lager samt beställa nytt
Processägare för studiebesök

Utöver dessa arbetsuppgifter kan denna resurs, i mån av tid, även kan vara behjälplig vid andra externa möten som mässor och event som förvaltningen arrangerar eller deltar i.
Tidsplan och omfattningUppdraget omfattar ca 50% av en heltid.
Start- och slutdatum för uppdraget Start: 2024-08-15 Slut: 2025-08-31Förlängningsoptioner: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år
AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Corazon Wiksell på 0705869311
Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Dokumentationskonsult/dokumenteringsingenjör till en myndighetskund!

Civilingenjör, anläggning
Läs mer Maj 17
BakgrundEnheten Projektdokumentation, som är en del av Division Nät, ansvarar för all teknisk dokumentation i pågående stations-, lednings och kabelprojekt. Som konsult är du del av en grupp bestående av andra dokumentationsansvariga som leds av en teamledare men du jobbar merparten av tiden i ett eller flera pågående projekt.
UppdragsbeskrivningEnheten Projektdokumentation ansvarar för all teknisk dokumentation i pågående stations-, lednings och kabelprojekt. Ansvaret för den tekniska anläggningsdokumentationen innefattar beställning, mottagande och granskning av dokumentation från leverantör samt inläsning i dokumenthanteringssystem. Teknisk dokumentation inkluderar manualer, ritningar och data knutna till uppdragsgivarens anläggningar och utgör underlag för förvaltning och drift av dessa.
Uppdraget avser att utföras av en resurskonsult (en tjänst som utförs av en Konsult i syfte att ge förstärkning till uppdragsgivaren i det löpande arbete som utförs av uppdragsgivaren. Utförandet av dessa tjänster leds och styrs av uppdragsgivaren.
ArbetsuppgifterKonsulten kommer att ansvara för hantering av teknisk dokumentation i anläggningsprojekt. Till anläggningsprojekt, räknas mindre och större ny- ombyggnationer av nätstationer, ledningar och kabel.
Konsulten genomför arbetsuppgifterna i projektorganisationen.
Själva hanteringen av teknisk dokumentation innebär bl.a.
deltagande i framtagandet av förfrågningsunderlag
säkerställande att dokumentationskrav uppfylls av entreprenör/projektör
koordinering av dokumentationsleveranser (internt/externt)
utföra ritningsteknisk granskning
läsa in granskad och godkänd dokumentation i uppdragsgivarens digitala system

Säkerhetsprövning av konsult krävs för uppdraget.

Obligatoriska krav
Högskole-/universitetsutbildning 120p/180hp inom teknik.
Minst 7 års arbetslivserfarenhet av arbetsuppgifter som motsvarar dokumentationscontroller / dokumentationsansvarig (eng. document controller) i anläggningsprojekt. Erfarenheten ska vara aktuell och uppnådd under de senaste 12 åren.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av arbete med konfigurationsledning (eng. configuration management).
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av arbete med minst en av de vanligen förekommande digitala arkivmiljöerna, såsom exempelvis IFS eller SAP.

Mervärdeskrav
Minst 2 års erfarenhet av arbete inom energimarknaden som motsvarar dokumentationscontroller / dokumentationsansvarig (eng. document controller)
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att samarbeta med olika interna och externa kontaktytor som beställare, entreprenörer och myndigheter. Redogör för referensuppdrag som styrker att kravet uppfylls.

Uppdragsperiod: 18-aug-2024 - 17-aug-2025
PlaceringStockholm, Göteborg eller Sundsvall. Beslutas i samråd med beställaren.Resor kan förekomma (inrikes).
OmfattningArbetstid: 80–100%Uppdraget uppskattas ha en beläggning på 80-100 % under hela uppdragstiden.Den angivna omfattningen ska ses som en kvalificerad uppskattning. Det framtida behovet kan komma att överstiga eller understiga här angiven kvantitet. Uppdragsgivaren garanterar på så sätt ingen specifik volym, utan anbudsgivaren åtar sig att leverera mot det faktiska behov som uppstår.

Ansök nu

Teknisk Dokumentationsansvarig Stockholm Exergi!

Byggnadskonstruktör
Läs mer Maj 13
OM STOCKHOLM EXERGIStockholm Exergi är stockholmarnas energibolag. Dygnet runt, året om, tryggar vi den växande Stockholmsregionens tillgång till värme, kyla, el samt hantering av avfallstjänster. Idag är flera än 800 000 stockholmare och drygt 400 sjukhus, datahallar och andra viktiga verksamheter anslutna till fjärrvärmenätet, kopplat till våra värme- och kraftvärmeanläggningar från Högdalen i söder till Brista i norr. Med gemensam kraft driver vi Stockholm framåt med potential att bli världens första klimatpositiva huvudstad.
Uppdragsbeskrivning:Delprojektledaren / Dokumentationsansvarige arbetar på en strategisk nivå och har det övergripande ansvaret för dokumentsamordningen inom de investeringsprojekt som bedrivs på Stockholm Exergi. Rollen innebär att du leder/driver och kravställer delprojekt inom teknisk anläggningsdokumentation. Rollen Dokumentationsansvarig är i första hand styrande, i andra hand utförande.
Ansvar:Delprojektledare dokumentation skall vara kontaktytan mellan projektet, underleverantörer och förvaltningsorganisationen för alla tekniska dokumentationsfrågor i projektet. Det innebär att du har ansvar att driva fram alla aktiviteter som ligger på ”Projektet” enligt dokumentationsprocessen i Stockholm Exergi.
Arbetsuppgifter:Teknisk dokumentation
Ta fram kravlista, budget, tids- och resursplan för projektets tekniska dokumentationsleveranser
Klargöra och skriva dokumentationsplan och dokumentlista
I samråd med huvudprojektledare och delprojektledare, upprätta instruktioner för teknisk dokumentation i projektet
I samråd med huvudprojektledare och eventuella delprojektledare tidsplanera dokumentationsleveranser
Stödja tekniska delprojektledare ingående i projektet avseende dokumentation

Rapportering och daglig styrning
Leda arbetsuppgifterna inom teknisk dokumentation i enlighet med det övergripande projektets beslutade projektplan.
Säkerställa att alla (tekniska) delprojekt är inkluderade i dokumentationsplanen från TG0-TG4 och ingår i förfrågningsunderlaget.
Säkerställa att ATB(AllmänaTekniskaBestämmelser) dokumentation följs alternativt säkra att avsteg beslutas i samråd med ATB ansvarig.
Säkra att rätt mallar enligt Stockholm Exergi standard används i projektet samt att dokument checkas ut och nummerserier bokas enligt ordinarie rutiner
Säkra både dokumentskvalitet och tidsplanering med underleverantörer kontinuerligt
Vara mottagare av all teknisk dokumentation i alla faser enligt dokumentationsplan
Planera, leda och driva granskningsprocessen för projektets dokumentationsleveranser
Ansvara för att projektet levererar data till underhållssystemet
Upprätta och definiera rollbeskrivningar till eventuella externa eller interna resurser som kopplas in i delprojektet Dokumentation
Samverka med BAS-P/BAS-U avseende EHS relaterad teknisk dokumentation
Kontinuerligt rapportera till projektets PL

Befogenhet
Verkställa beslut fattade av projektledaren, styrgrupp eller annan beslutande enhet
Tillgång i Stockholm Exergi systemmiljöer.
Ekonomi (IFS) Dokumentation (DM, DM ANLDOK, SharePointOnline)Kravspecifikation:
Teknisk högskoleutbildning
God kännedom om teknisk dokumentation och ritningar
Har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag inom aktuellt område med hög kvalitet. (Nämn referensuppdrag som framgår av CV).
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift

Meriterande kompetens och erfarenhetFlera års erfarenhet av projekt- eller delprojektledning inom Teknisk anläggning dokumentation.

Övrigt:Uppdragsperiod: 27-maj-2024 - 31-maj-2025Option om förlängning: 12 månader. Placering: Stockholm Exergi anläggning (TBD) samt andra anläggningar löpande för PMO.Omfattning: Heltid, 100%Primär adress: Campus Jägmästargatan 2 Stockholm

Ansök nu

Projekteringsledare för konsultuppdrag i Stockholm!

Projekteringsingenjör, bygg och anläggning
Läs mer Maj 14
För en kunds räkning söker vi just nu en Projektledare för konsltuppdrag. Uppdraget är på deltid (60-80%) och förväntas att starta omgående och pågå t.o.m.2026-05-20, med möjlighet till förlängning.Om uppdragetProjekten du somkonsulten ska bemanna befinner sig i olika skeden, från planering till genomförande och behöver bemannas omgående. Uppdraget innefattar i huvudsak följande delar:
• Samordna arbetet med en projekterande generalkonsult genom kontinuerlig dialog med deras projekteringsledare, projektledare och övriga teammedlemmar • Genom löpande dialog och möten säkerställa ekonomisk uppföljning av projekteringen i samarbete med generalkonsulten och projektledare • Hantera fastighetsjuridiska frågor relaterade till projektet i samråd med Huvudprojektledare och Lantmäterikonsult • Bevaka och hantera tillståndsprocesser hos relevanta myndigheter för att säkerställa att projektet följer gällande lagar och regler • Samarbete och samordning med områdets exploatörer för att säkerställa en smidig och effektiv projekteringsprocess • Koordinera intern projekteringsorganisation för att säkerställa en effektiv och välorganiserad projekteringsprocess • Delta i och leda både fysiska och digitala projekteringsmöten samt arbetsmöten, både externt med generalkonsult och internt med övriga projektmedlemmar. (Dina ansvar inkluderar även dokumentering av möten och beslut) • Tidsplanering av projekteringsprocessen i samarbete med generalkonsult och intern projektledare.Övrigt:Start: 2024-05-20Slut: 2026-05-20Omfattning: Deltid,60-80%Placering: Stockholm, viss möjlighet att arbeta på distans
Krav för uppdraget
Minst kandidatexamen från en teknisk eftergymnasial utbildning på högskola eller universitet
Minst 9 års erfarenhet av projekteringsledning inom mark och anläggning
Erfarenhet som projekteringsledare från projekt med en total genomförandebudget överstigande 200 miljoner kronor åt en politiskt styrd organisation
Erfarenhet som projekteringsledare åt privat exploatör inom stadsbyggnadsutveckling
Erfarenhet av produktionssamordning/produktionsplanering, tidsplanering, arbete med riskidentifiering i minst 3 projekt
Innehaft rollen som BAS-P i minst 3 projekt

AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning på slutkandidater är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Lina Widevall på 070-4993800.

Ansök nu

Fastighetstekniker till Victoriahem i Jordbro!

Fastighetsskötare/Fastighetsarbetare
Läs mer Apr 23
Välkommen till Victoriahem, ett fastighetsbolag där både hyresgäster och personal trivs! Att vi har kommit så här långt är tack vare alla drivna, engagerade och kunniga medarbetare. Vår arbetsmetod är frihet under ansvar, tillsammans med en prestigelös anda som gör att vi vågar tänka nytt och prova nya idéer. Vi tar idag hand om över 40 000 familjers hem och vi fortsätter växa. Nu hoppas vi att även du vill vara med på vår resa!
Om tjänstenI rollen som fastighetstekniker kommer du vara en del i ett team som arbetar med reparationer och felavhjälpande underhåll, samt generell tillsyn av fastigheterna.
Rollen är social och serviceinriktad och du ska kunna planera ditt arbete och upprätthålla goda kontakter med hyresgäster, leverantörer och underentreprenörer. I rollen ställs det även höga krav på struktur, digital dokumentation och uppföljning. Vi ser därför att du som söker ser ordning och reda som en självklar komponent i arbetet.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Utföra reparationer och underhållsåtgärder
Åtgärda felanmälningar från hyresgäster
Arbeta med planerat underhåll och proaktiva åtgärder
Ronderingar, tex systematiskt brandskyddsarbete
Energiavläsningar

Din profilVi söker dig med några års bred praktisk kompetens och erfarenhet inom fastighetsförekommande reparationer.

Du har en bred praktisk kompetens ochär generellt tekniskt intresserad. Du är en duktig problemlösare eftersom du kommer ställas inför olika uppgifter att lösa varje dag. Vi ser gärna att du har en relevant yrkesutbildning. Det är även meriterande om du har kunskaper inom vvs ochvitvaror.
B-körkort är ett krav.
Personliga egenskaperI rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi ser därför att du som söker är en driven lagspelare som trivs med att ta egna initiativ och driva din arbetsdag framåt. Det är viktigt att du gillar att ha kontakt med människor, är serviceinriktad och har ett professionellt kundbemötande. Du är lösningsorienterad ochhittar snabbt lösningar på uppkomna problem. Vidare trivs du med eget ansvar, gillar att engagera dig och vill vara med och utveckla bostadsområden på flera nivåer.
Vi erbjuderVictoriahem är ett bolag med korta beslutsvägar där frihet under ansvar gäller. Du kommer att få en självständig roll där du kan bidra med din kompetens och ambition till bolaget, samtidigt som vi kommer utmana och stötta dig i din utveckling. Vi är ett ungt bolag med stora tillväxtplaner, där vi dagligen utvecklas både som individer och bolag.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Jordbro
Bakgrundskontroll och referenstagningpå slutkandidat är en del av rekryteringsprocessen

AnsökanI denna rekrytering samarbetar Victoriahem med Devotum. Vi kommer löpande att läsa ansökningarna, så sök gärna så snart som möjligt. Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos Devotum. Nästa steg är en intervju hos oss på Victoriahem. Bakgrundskontroll och referenstagning på slutkandidater är en del av rekryteringsprocessen.
Har du några frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till Angela Hanna Kassab på 072-710 82 00
Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Teknisk förvaltare till konsultuppdrag i Stockholm!

Fastighetsförvaltare
Läs mer Nov 27
För en kunds räkning söker vi nu en senior teknisk förvaltare för ett konsultuppdrag i Stockholm. Uppdraget är på heltid och förväntas starta per omgående.

Om uppdraget
I rollen som Teknisk förvaltare hos vår kund ansvarar du för att säkerställa lagefterlevnad kopplade till fastighetsägaransvar. Dessutom planerar och koordinerar du underhållsaktiviteter för att bibehålla höga standarder för fastigheten. Du hanterar olika avtal relaterade till fastigheten och ser till att alla parter uppfyller sina åtaganden. Ytterligare ansvar inkluderar övervakning och organisering av yttre underhållsaktiviteter för att säkerställa fastighetens övergripande välmående.

Vanligt förekommande arbetsuppgifter är:

- Hantering av myndighetskrav och därtill kopplade åtgärder

- Leverantörsuppföljning och fakturahantering

- Planera och prioritera fastigheternas underhåll på ett affärsmässigt sätt

- Kontinuerlig uppdatering av underhållsplan

- Intern beställare av underhållsprojekt till projektavdelningen i enlighet med fastställd budget

- Självständigt hantera mindre underhållsåtgärder genom avrop mot ramavtal

- Nära samarbete med andra enheter och avdelningar för att nå företagets övergripande mål

- Bistå förvaltningsområdeschef vid budgetering och prognosarbete

- Samordning av avtal samt säkerställa att företaget arbetar i enlighet med gemensamma processer

- Utveckling av arbetssätt inom teknisk förvaltning

- Hantera garantiärenden

Övrigt:
Period: 04 dec 2023 till och med 31 mar 2024 med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid

Om Dig
Vi letar efter dig som har en relevant teknisk eftergymnasial utbildning, och om du dessutom har en högskoleutbildning är det meriterande. Vi förväntar oss att du har flerårig erfarenhet inom fastighetsförvaltning, särskilt inom teknisk förvaltning och byggprocessen. Det är även ett krav att du har erfarenhet av att att driva enklare projekt och därtill hörande entreprenadjuridik.

Vidare är det av stor vikt att du besitter mycket god administrativ förmåga och har en hög kompetens när det gäller att använda olika datorstödsverktyg. Ett B-körkort är ett krav för detta uppdrag.

Ansökan
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund.

Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer sker löpande och uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Angela Hanna Kassab på 072-710 82 00.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Vi söker en Supporttekniker till en kund i Stockholm!

Helpdesktekniker/Supporttekniker
Läs mer Maj 7
Vi söker en Supporttekniker till en kund i Stockholm!
UppdragsbeskrivningRollen som Supporttekniker innebär primärt att ta emot och lösa incidenter och beställningar. I rollen ingår även installation av datorer, felsökning av både hård - och mjukvara samt utskick av datorer.
Uppdraget avser att utföras av en resurskonsult (en tjänst som utförs av en Konsult i syfte att ge förstärkning till Svenska kraftnät i det löpande arbete som utförs av kunden.
Arbetsuppgifter
Bemanna servicedesk (08:00 – 17:00); ta emot användare, svara på inkommande telefonsamtal och mail
Supporta arbetsplats- och mötesteknik i kundens lokaler
Hantera inkommande ärenden i vårt ärendehanteringssystem
Säkerställer information och klassning, prioritet etc
Löser incidenter enligt SLA /OLA
Eskalerar till nivå 2 & nivå 3
Uppdaterar kunskapsdatabasen
Felsökning av både hård- och mjukvara
Agera dispatcher och skicka ärenden till rätt grupp
Utskick av beställda programvaror
Lägga till/ta bort olika typer ut av behörigheter
Administrera användarkonton
Dokumenterar lösningar/rutiner för kända fel i kunskapsdatabasen
Utbildning, dokumentation och kunskapsöverföring

Konsulten kan erbjudas att i viss mån arbeta på distans. Detta beslutas i samråd med beställaren.
OmfattningUppdraget uppskattas ha en beläggning på 100 % under hela uppdragstiden.
Uppskattad omfattning ska ses som en kvalificerad uppskattning. Det framtida behovet kan komma att överstiga eller understiga här angiven kvantitet. Kunden garanterar på så sätt ingen specifik volym, utan anbudsgivaren åtar sig att leverera mot det faktiska behov som uppstår.
Konsulten upphandlas till angivet uppdrag, men kan i samråd med beställaren komma att arbeta i andra projekt/uppdrag så länge rollen, nivån och arbetsuppgifterna är desamma.
Beställaren tar ansvar för att resursens säkerhetsklassning överensstämmer med det arbete som utförs.
Obligatoriska krav
Utbildning inom IT eller minst 3 års arbetslivserfarenhet inom IT som klienttekniker/supporttekniker
Minst 2 års arbetslivserfarenhet under de senaste 5 åren i rollen som IT-supportteknikerMervärdeskravMinst 2 års arbetslivserfarenhet av arbete inom ActiveDirectory, Azure Hybrid AD samt virtuella Vmware miljöer.

Övrigt: Uppdragsperiod: 12-aug-2024 - 11-aug-2025 med möjlighet till förlängning upp till 12 månader Möjlighet till distansarbete: JaOmfattning distansarbete: Maximalt 50% i samråd med beställare efter verksamheten behovArbetstimmar per vecka:40,00Placeringsort: Stockholm
AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Corazon Wiksell på 0705869311
Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Vi söker en Supporttekniker till en kund i Stockholm!

Helpdesktekniker/Supporttekniker
Läs mer Maj 7
UppdragsbeskrivningRollen som Support-tekniker innebär primärt att ta emot och lösa incidenter och beställningar. I rollen kan även ingå installation av datorer, felsökning av både hård - och mjukvara.
Uppdraget avser att utföras av en resurskonsult (en tjänst som utförs av en Konsult i syfte att ge förstärkning till kundens i det löpande arbete som utförs av uppdragsgivaren.
Arbetsuppgifter
Hantera inkommande ärenden i vårt ärendehanteringssystem
Säkerställa information och klassning, prioritet etc
Lösa incidenter enligt SLA /OLA
Eskalera till nivå 3
Uppdaterar kunskapsdatabasen
Felsökning av både hård- och mjukvara
Agera dispatcher och skicka ärenden till rätt grupp
Utskick av beställda programvaror
Lägga till/ta bort olika typer ut av behörigheter
Administrera användarkonton
Dokumentera lösningar/rutiner för kända fel i kunskapsdatabasen
Utbildning, dokumentation och kunskapsöverföring

OmfattningUppdraget uppskattas ha en beläggning på 100 % under hela uppdragstiden.
Uppskattad omfattning ska ses som en kvalificerad uppskattning. Det framtida behovet kan komma att överstiga eller understiga här angiven kvantitet. Uppdragsgivaren garanterar på så sätt ingen specifik volym, utan anbudsgivaren åtar sig att leverera mot det faktiska behov som uppstår.
Konsulten upphandlas till angivet uppdrag, men kan i samråd med beställaren komma att arbeta i andra projekt/uppdrag så länge rollen, nivån och arbetsuppgifterna är desamma.
Beställaren tar ansvar för att resursens säkerhetsklassning överensstämmer med det arbete som utförs.
Obligatoriska krav
Utbildning inom IT eller minst 5 års arbetslivserfarenhet inom IT som supporttekniker/klienttekniker
Minst 5 års arbetslivserfarenhet under de senaste 8 åren i rollen som IT-supporttekniker
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av arbete inom ActiveDirectory

Mervärdeskrav
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av arbete inom Azure Hybrid AD, Teams, Sharepoint on-prem samt virtuella Vmware miljöer.
Minst 2 års erfarenhet att leda team
Minst 1 års erfarenhet att arbeta i Service Now, skapa rapporter, jobba med Knowledgebase

Övrigt: Uppdragsperiod: 12-aug-2024 - 11-aug-2025Villkor för option/uppdragsförlängning (antal månader): 12Möjlighet till distansarbete: JaOmfattning distansarbete: Maximalt 50% i samråd med beställare efter verksamheten behovArbetstimmar per vecka:40,00Placeringsort: Stockholm

Ansök nu

Drift- och serviceledare till konsultuppdrag i Stockholm!

Driftchef, fastighet
Läs mer Nov 23
Devotum söker nu en drift- och serviceledare till konsultuppdrag i Stockholm! Uppdraget är på heltid och förväntas pågå i ett år med start per omgående!

Om uppdraget:
Rollen innefattar övergripande ledning, planering och utveckling inom driftcentralen med ansvar för att långsiktigt säkra att avtalade tjänster av leverantörer/partners harmoniseras och anpassas till den struktur och de behov som finns inom bolaget så att bolagets ansvar och mål uppnås.

I arbetet ingår att vara kravställare vid upphandlingar och arbeta med uppföljningar av kontrakt i samarbete med berörda enheter samt planering av, och möten med entreprenörer och leverantörer. Arbetet är i nära samarbete med Drift och förvaltningsorganisationen men också inköpsavdelning och projektavdelningen mfl.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Övergripande ansvar för planeringen, kvalitetssäkring av avdelningens avtal, både kommande och pågående service- och drift och underhållsavtal.

Leda, samordna och utveckla avdelningens arbete för att säkerställa effektivitet och kvalitet.

Planera, genomföra och följa upp verksamhetens strategiska mål inom drift och förvaltning.

Harmonisera och anpassa avtalade tjänster från leverantörer och partners för att matcha bolagets struktur och behov.

Driva förändringsledning och ständiga förbättringar inom avdelningen.

Uppföljning av verksamhetens prestation med hjälp av KPI:er, rapporter och feedback från intressenter.

Stötta i upphandlingsprocesser, från förfrågningsunderlag till kontraktsskrivning och uppföljning.

Leda och utveckla relationer med både interna och externt som t.ex. inköpsavdelningen och entreprenörer, leverantörer.

Övrigt:
Omfattning: Heltid på 100%
Placering: Stockholm

Om dig
Vi söker dig som uppfyller nedan krav:

- Relevant högskoleutbildning inom ekonomi, fastighetsförvaltning eller informatik. En MBA eller liknande kvalifikationer är meriterande.

- Minst fem års erfarenhet inom liknande roller, gärna med en kombination av fastighetsförvaltning, ekonomi och IT

- Djupgående kunskap om ABFF och AFF och relaterade avtal, speciellt inom fastighetstjänster.

- Behärskning av relevant mjukvara och verktyg, som Excel, för att driva effektiva arbetsflöden och analyser.

- Tidigare erfarenhet av att driva större förändringsprojekt, och att implementera best practices och ständiga förbättringar.

- Erfarenhet av att hantera större kundkonton, förstå kundkrav och omvandla dessa till effektiva serviceleveranser.

- Krav B-körkort

Om ansökan
Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.

Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Angela Hanna Kassab på 072-710 82 00

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Konsultuppdrag - Chef för Kommersiella Lokaler

Förvaltningschef, kommun
Läs mer Apr 26
För en kunds räkning som är ett allmännyttigt bostadsbolagsöker vi just nu enkonsult för rollen som Chef för Kommersiella lokaler.Uppdraget är på heltid och förväntas starta omgående och pågå t.o.m. 31 januari 2025.
Om uppdragetSyftet med uppdraget är att täcka upp för en vakans under tiden vår kund rekryterar en ersättare till tjänsten.
Uppdraget består i att leda en enhet som består av 12 medarbetare som har i uppdrag att hyra ut och förvalta vår kunds kommersiella lokaler.
Uppdraget innefattar främst
Planera och följa upp verksamheten
Agera bollplank och stöd till medarbetare
Säkerställa att enheten fortsätter arbeta enligt framtagna arbetssätt

Avdelningen som denna enhet tillhör står inför en omorganisation som kommer att påverkar gränssnittet mot enheten. Uppdraget kommer därför även innebära delta i arbetet att arbeta fram gränssnitt med övriga beröda chefer på avdelningen.
Obligatoriska kravVi söker dig som har gedigen erfarenhet avav Kommersiell förvaltaning och fastighetsekonomi. Du har ävenminst 5 års erfarenhet av personalansvar för en grupp/enhet av liknande storlek eller större. Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
Övrigt:Start: OmgåendeSlut: 31 januari 2025Omfattning: 100%Placering:Stockholm, SöderMöjlighet till distansarbete: Ja enligt ök. med närmaste chef
AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning på slutkandidater är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Lina Widevall på 070-499 38 00.

Ansök nu

Teknikintresserad Fastighetstekniker till Corem i Täby!

Fastighetstekniker/Drifttekniker, fastighet
Läs mer Apr 3
Har du ett stort intresse för fastighetsteknik och vill arbeta på ett av Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag med fokus på hållbar förvaltning och utveckling? Trivs du dessutom i en social roll med mycket hyresgästkontakt? – Då kanske det är just Dig vi söker!
Om tjänstenSom fastighetstekniker hos oss på Corem arbetar du med att se till att fastighetsbeståndet hålls i gott skick genom löpande skötsel, underhåll och reparationer. För att trivas med tjänsten behöver du tycka att det är roligt och inspirerande att aktivt arbeta med varierande teknik och drift. Du gillar utmaningar och att arbeta i team för att tillsammans överträffa målen!
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Daglig rondering och felavhjälpande reparationer samt underhållsarbeten
Ansvara för avläsningar av medieförbrukning
Delaktig i driftoptimering samt energioptimering
Entreprenörsmottagare samt arbetsledning/styrning av dessa
Medverka vid myndighetsbesiktningar
Ansvara för systematiskt brandskyddsarbete
Delta i budget- och uppföljningsarbete
Arbete i styr- och övervakningssystem
Administrativt arbete som består i beställningar, felrapportering och fakturahantering
Driva mindre förbättringsprojekt

Om digFör att trivas i rollen som fastighetstekniker hos oss behöver du tycka att det är roligt och inspirerande att aktivt arbeta med service, teknik och fastigheter. Vi söker dig som har en fastighetsteknikerutbildning eller yrkeserfarenhet inom fastighetsteknik. Du har goda kunskaper inom något eller flera av de tekniska disciplinerna El, Kyla, Värme, Energi-/Driftoptimering, VVS, samt styr och reglersystem. Du besitter grundläggande IT kunskaper och har körkort B.
Det är ävenmeriterande om du har erfarenhet av att arbeta med AI-baserad energioptimering.
Vi fäster stor vikt vid din personlighet samt engagemang och söker dig somär en initiativrik problemlösare med hög arbetsmoral och ansvarskänsla. Duuppskattar utmaningar, gillar att jobba i team och är inte rädd för att ”kavla upp ärmarna”. Du vill ständigt hitta de bästa lösningarna samt drivs av att komma till avslut och nå uppsatta mål. I rollen som fastighetstekniker kommer du ha mycket hyresgästkontakt och det är därför viktigt att du är kommunikativ ochserviceinriktad samt förvaltar relationen med hyresgästerna väl.
OmCoremCorem har sedan starten 2007 förvärvat, förvaltat och förädlat kommersiella fastigheter i Sverige och Danmark. Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och förvaltar fastigheterna med egen personal med målet att vara en riktigt bra affärspartner, med närhet till våra hyresgäster.
Inom Corem är engagemang, samarbete och eget ansvar viktiga ledord. Vi prioriterar medarbetarnas kompetens, trivsel och hälsa.Vi har alla olika styrkor, och hur vi använder dem definierar Corem som bolag.Genom eget ansvar, frihet och stöttande kollegor får du flexibiliteten att kunna styra din dag. Allt för att ditt arbete hos oss ska bli så roligt och utvecklande som möjligt.Process och ansökanLåter tjänsten intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
I denna rekrytering samarbetar Corem med Devotum. Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar kraven för rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos Devotum. Nästa steg är en intervju hos oss på Corem. Bakgrundskontroll och referenstagning på slutkandidat är en del av rekryteringsprocessen.
Har du några frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till ansvarig Rekryterare Lina Widevall på 070-4993800.
Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Kontorskoordinator till konsultuppdrag i Lund!

Administratör/Administrativ assistent
Läs mer Apr 22
För en kunds räkning, som är ett kommunalt bostadsbolag söker vi just nu en Kontorskoordnator till ett konsultuppdrag.Uppdraget är på deltid (50%) och förväntas starta den 15 maj och pågå t.o.m. 31 januari 2025.
Om uppdragetBefattningen är en halvtidstjänst (50%) inom HR som rapporterar tillLedningskoordinator som i sin tur rapporterar till HR chef. I rollen somKontorskoordinator har du hasom uppdrag att bistå ledningskoordinatorn och svaraför de arbetsuppgifter som anges nedan. I ditt uppdrag kommer duha en aktiv ansats i ditt arbetsutförande och leverera med en mycket högservicenivå med god affärsmässighet och med bolagets värdeord som grund.
Vår kundarbetaraktivitetsbaserat vilket innebär att man inte har ett egetkontorsrum utan har möjlighet att välja sin arbetsplats utifrån det behov man harför dagen. Vår kundhar ett nybyggt kontor som blev klart 2022 och somär byggt ochhelt anpassat till att vara en aktivitetsbaserad arbetsplats.
Arbetsuppgifterna för tjänsten genomförs på plats på arbetsplatsen. Förutom attinnehållet i arbetsuppgifterna kräver närvaro på plats så ser vi vår kundvikten av attträffas och att dela vardagen i arbetet på den aktivitetsbaserade arbetsplatsen.Det är med fördel om de 20 timmarna som tjänsten omfattar förläggs underveckans alla dagar. Men vår kundär öppna för att ha en dialog kring schemat.
Huvudsakliga arbetsområdenI rollen som Kontorskooordinator har du ansvar för
Internservice, som tex. delta i planering/bokning/anmälan av möten, serva och vara behjälplig vid interna events, konferenser, studiebesök och resor
Assistera ledningskoordinator med uppgifter vid behov som deltagande imöten, enkätutskick, inbjudningar och kallelser och bokningar i olika system
Arbetsuppgifter inom HR-administration; uppdatering och skriva texter på intranät, hantera bokningar av massagetider för medarbetare, fotografering av nyanställda, gåvoinköp m.m. i uppdrag som tilldelas HR
Vara kontaktperson internt och instruera kollegorna i användning av bilpoolsilar

Befattningen svarar för och medverkar i:
Omvärldsbevakning av det egna arbetsområdet och att utveckling sker avsåväl kompetens som arbetsuppgifterna inom rollen
Projekt och övriga arbetsområden som tilldelats av Ledningskoordinatornoch HR Chef inom ramen för befattningen
Företräder HR internt och företräder LKF i externa kontakter ochsamarbeten som utifrån befattningen rör verksamheten och bolagetsutveckling

ProfilFormell utbildningsnivå
Relevant eftergymnasial utbildning

Kompetens och Yrkeserfarenhet
Minst tre års arbetslivserfarenhet med motsvarande arbetsuppgifter
God kommunikatör och god förmåga att arbeta med relationsskapande arbetsuppgifter
Lätt att uttrycka sig i tal och skrift (svenska och engelska)
Goda kunskaper i Office-paketet och Teams
Erfarenhet av olika digitala system samt möjlighet att lära sig/förstå arbete i olika digitala system
Kunskaper i grafiska designverktyget Canva, Plandisc, Smartsign och Adobe pro är meritande
Körkort för bil

Personliga egenskaperInitiativtagande: Tar initiativ och ansvar, är drivande och självgående ide olika uppdragen som ligger i befattningen. Inte rädd för att sätta nerfoten för företagets bästa.Kreativ: Kommer ofta med idéer och nya metoder. Har ett öga för detaljeroch ser helheten i känslan på kontoret, allt ska spegla vår kunds varumärke.Strukturerad: Planerar arbete i förväg. Organiserar och prioriteraraktiviteter effektivt. Sätter upp, tar ansvar för- och håller deadlines.Flexibel: Du har lätt för att prioritera om, hålla många bollar i luftensamtidigt och justera efter andras behov och hur dagen blir. Inte orolig förförändringar Arbete kvällar/helger kan vid enstaka tillfällen förekomma.Hållbart affärsmässig: Lyssnar, förstår och levererar efter kundensbehov och har förmåga att arbeta med ett livscykelperspektiv för att bidratill hållbar produktion, konsumtion samt långsiktig hållbar värdeutvecklingoch affärsnytta.Ödmjuk:Är nyfiken, prestigelös och agerar med omtanke ommänniskor, hus och miljö. Alla människors lika värde är en självklarutgångspunkt. Underlättar och gör livet enklare för andra. En person mangärna vänder sig till för att få hjälpLångsiktigt:Vill uppnå bästa resultat till rimliga kostnader. Arbetarlångsiktigt, affärsmässigt och tänker strategiskt med kundrelationer ochuppdrag. Ser framåt och agerar miljösmartPålitlig:Skapar tillit och trygghet. Möter andra med respekt och vinnerderas förtroende genom att vara ärlig och hålla vad man lovar.Utvecklande:Har en vilja att utvecklas och bli bättre för egen del ochäven hjälpa andra att utvecklas och bli bättre.
Övrigt:Start: 15 maj 2024Slut: 31 januari 2025Omfattning: Deltid 50%Placering: Lund
AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning på slutkandidater är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Lina Widevall på 070-499 38 00.

Ansök nu

Fastighetsstrateg/senior lantmätare till kund i Stockholm!

Civilingenjör, lantmäteri
Läs mer Apr 11
Vi söker nu en fastighetstrateg/lantmätare till vår kund i Stockholm. Uppdraget är beräknat att påbörjas 20-05-2024 till och med 31-01-2025. Omfattningen är uppskattad till 80% med möjlighet till utökning.
BakgrundSektion Fastighetsutveckling är en av sex sektioner på Strategisk utveckling. Sektionen arbetar med fastighetsrättsliga frågor. Sektionen består av 11 tjänster; en sektionschef, 7 fastighetsstrateger / lantmätare samt 3 resenärsmiljöstrateger/arkitekter. Då en av sektionens medarbetare ska vara föräldraledig under andra halvåret 2024 behövs nu en resurskonsult för att täcka upp framförallt för hantering av externa förfrågningar.Om uppdragetFörstärka vår kundsbefintliga resurser inom lantmäteri och det fastighetsrättsliga kompetensområdet. De uppgifter som ska hanteras är såväl från externt håll inkomna ärenden och förfrågningar som påverkar kollektivtrafikanläggningar, som att delta som en stödjande funktion vad gäller fastighetsrättsliga frågor, förhandlingar och avtalsskrivande i vår kunds egna projekt.

Om digDen resurs som behövs är en senior konsult med lantmätarbakgrund och lång, för arbetsuppgifterna relevant, erfarenhet. Konsulten ska ha erfarenhet av dessa frågeställningar vid spårnära byggande och infrastrukturprojekt. Konsulten kommer att delta i arbetet tillsammans med de anställda medarbetarna.
Obligatoriska krav:
Utbildad lantmätare eller motsvarande, med uttagen examen.
Minst 9 års arbetslivserfarenhet som/av förrättningslantmätare, exploateringsingenjör, bolagslantmätare, infrastrukturprojekt och spårnära byggande eller likvärdig erfarenhet.
Minst 5 års erfarenhet av att författa avtal samt tolka andra parters förslag till avtalstexter.
Minst 5 års förhandlingsvana från avtalsförhandlingar i samhällsbyggnadsprojekt i tidiga skeden.
Minst 5 års erfarenhet av att författa såväl avtalstext som texter i rapporter, tjänsteutlåtanden eller liknande texter som förekommer i offentliga organisationer.

Mervärdeskrav:
Att den uttagna examen innehåller utbildningsinriktning fastighetsrätt.
Minst 5 års erfarenhet från arbete i tät stadsbebyggelse.
Erfarenhet som av minst 3 av följande roller/områden:
- Förrättningslantmätare - Exploateringsingenjör i kommun - Bolagslantmätare hos ledningsägare - Infrastrukturprojekt och spårnära byggande
Önskade personliga kompetenser:
Lösningsorienterad
God samarbetsförmåga
Ordningsam
Strukturerad
Självgående
God förmåga i svenska - tal och skrift

Övrigt
Startdatum: 20-05-2024
Slutdatum:31-01-2025
Placering: Stockholm
Omfattning: 80% (32h/vecka)

AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning på slutkandidater är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Sanna Jurén på 072 897 82 65.
Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Avtalssamordnare/ avtalsadministratör till en kund i Stockholm!

Dataregistrerare
Läs mer Apr 18
Uppdragsbeskrivning:Uppdraget omfattar utförande av praktisk administration ingående i projektarbetet.
Vid projektarbete för en lednings- och/eller stationsbyggnation produceras stora mängder handlingar och dokument inom ramen för delprojekten tillstånd och markåtkomst. En avtalssamordnare handlägger avtal, registrerar inkomna och utgående handlingar, gör utskick, administrerar utanordningar av ersättningar till fastighetsägare m.m. Uppdraget avser att utföras av en resurskonsult (en tjänst som utförs av en Konsult i syfte att ge förstärkning till uppdragsgivarens i det löpande arbete som utförs av uppdragsgivaren.
ArbetsuppgifterHandläggning samt dokumentation av inkomna avtal, fullmakter, förrättningshandlingar som genereras på berörda fastigheter och annan dokumentation som uppkommer i samband med arbete med tillstånds- och markåtkomstfrågor
Administrera och genomföra utskick (exempelvis, brev, kallelser, information, olika typer av avtal).
Framtagande av utbetalningsunderlag avseende skadereglering som sker i samband med MFÖ, MUA och andra avtalshandlingar
Ta fram fastighetsägareförteckningar
Posthantering
Registrera handlingar (dokument) i uppdragsgivarens ärendehanteringssystem W3D3, Alfresco, och markåtkomstsystemet LARS

SäkerhetsprövningSäkerhetsprövning av konsult krävs med anledning av att konsulten kan komma i kontakt med hemliga uppgifter (t.ex. sitta med på möten).
Skall- och börkrav för uppdraget i punktform:Obligatoriska krav: Utbildning (Uppdragsgivaren kan på begäran kräva in bevis för utbildning eller certifikat):
Minst 2 års eftergymnasial utbildning alt. minst 5 års arbetslivserfarenhet av kvalificerad avtalshantering eller projektadministration
Minst 3 års arbetslivserfarenhe av administrativt arbete inom offentlig sektor/energibranschen.
Minst 2 års arbetslivserfarenhe av att registrera handlingar (dokument) i ärendehanteringssystem t.ex. W3D3.
Minst 1 års arbetslivserfarenhe av att handlägga juridiska dokument, t ex. Markupplåtelseavtal.

Mervärdeskrav:
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av infrastrukturprojekt eller fastighetsrättslig hantering
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av arbete med en eller flera av följande Dokumentationshanteringssystem (SAP, Alfresco, Sharepoint eller liknande)
Diariehantering (W3D3, Platina eller liknande)

Omfattning: Uppdragsperiod: 01-jun-2024 - 31-maj-2025 Arbetstid: 40h i veckan Villkor för option/uppdragsförlängning (antal månader): 12 månader Möjlighet till distansarbete: Nej Placeringsort: Stockholm
AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Corazon Wiksell på 0705869311
Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Drift- och serviceledare till konsultuppdrag i Stockholm!

Driftchef, fastighet
Läs mer Nov 1
Devotum söker nu en drift- och serviceledare till konsultuppdrag i Stockholm! Uppdraget är på heltid och förväntas pågå i ett år med start per omgående!

Om uppdraget:
Rollen innefattar övergripande ledning, planering och utveckling inom driftcentralen med ansvar för att långsiktigt säkra att avtalade tjänster av leverantörer/partners harmoniseras och anpassas till den struktur och de behov som finns inom bolaget så att bolagets ansvar och mål uppnås.

I arbetet ingår att vara kravställare vid upphandlingar och arbeta med uppföljningar av kontrakt i samarbete med berörda enheter samt planering av, och möten med entreprenörer och leverantörer. Arbetet är i nära samarbete med Drift och förvaltningsorganisationen men också inköpsavdelning och projektavdelningen mfl.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Övergripande ansvar för planeringen, kvalitetssäkring av avdelningens avtal, både kommande och pågående service- och drift och underhållsavtal.

Leda, samordna och utveckla avdelningens arbete för att säkerställa effektivitet och kvalitet.

Planera, genomföra och följa upp verksamhetens strategiska mål inom drift och förvaltning.

Harmonisera och anpassa avtalade tjänster från leverantörer och partners för att matcha bolagets struktur och behov.

Driva förändringsledning och ständiga förbättringar inom avdelningen.

Uppföljning av verksamhetens prestation med hjälp av KPI:er, rapporter och feedback från intressenter.

Stötta i upphandlingsprocesser, från förfrågningsunderlag till kontraktsskrivning och uppföljning.

Leda och utveckla relationer med både interna och externt som t.ex. inköpsavdelningen och entreprenörer, leverantörer.

Övrigt:
Omfattning: Heltid på 100%
Placering: Stockholm

Om dig
Vi söker dig som uppfyller nedan krav:

- Relevant högskoleutbildning inom ekonomi, fastighetsförvaltning eller informatik. En MBA eller liknande kvalifikationer är meriterande.

- Minst fem års erfarenhet inom liknande roller, gärna med en kombination av fastighetsförvaltning, ekonomi och IT

- Djupgående kunskap om ABFF och AFF och relaterade avtal, speciellt inom fastighetstjänster.

- Behärskning av relevant mjukvara och verktyg, som Excel, för att driva effektiva arbetsflöden och analyser.

- Tidigare erfarenhet av att driva större förändringsprojekt, och att implementera best practices och ständiga förbättringar.

- Erfarenhet av att hantera större kundkonton, förstå kundkrav och omvandla dessa till effektiva serviceleveranser.

- Krav B-körkort

Om ansökan
Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.

Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Angela Hanna Kassab på 072-710 82 00

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Dokumentationsadministratör med CAD!

Administratör/Administrativ assistent
Läs mer Apr 15
Vi söker nu en dokumentationsadministratör till vår kund i Stockholm. Uppdraget är beräknat att påbörjas 01-06-2024 till och med 30-04-2025. Omfattningen är uppskattad till 100%.
BakgrundVår kundäger idag stora tillgångar kopplat till deras anläggningar. Att dem har kontroll på deras anläggningsinformation och dokumentation är mycket viktigt. Vår kund arbetar med att ständigt förbättra och förändra förvaltningen av deras anläggningsdokumentation där dem bland annat har en process som stöd för ärendehantering kring ritningsförändring. Dem förvaltar en stor mängd information både i analoga och digitala format. Dem använder ett antal olika stödsystem för bland annat ärenden, arbetsorder och ritningar. Här behöver dem på förvaltning stöttning i linjen med att hantera ökande mängder ärenden kopplat till deras anläggningsdokumentation.Om uppdragetVanligt förekommande arbetsuppgifter är att hantera ärenden via deras ärendehanteringssystem där en del ärenden kan lösas snabbt men andra kräver lite mer efterforskning, koordinering och utredning. Det kommer även in arbetsuppgifter via deras underhållssystem (IFS) som arbetsorder där kan exempelvis rödändringar finnas. Vår kund förväntar sig en tekniskt kunnig och serviceinriktad person som har god förmåga att sätta sig in i underlagen oavsett om de är digitala eller analoga och värnar om att leverera hög kvalitet på utsatt tid. Konsulten ska även kunna bidra med inspel till förbättrade arbetssätt och ha förmåga att hitta lösningar på de problem som kan uppstå i ärendena.
Mängden arbetsuppgifter kan variera över tid och en viktig del är att resursen har en god förmåga och vana vid att organisera och strukturera upp ärenden som har blivit liggande i en back-logg.
Exempel på arbetsuppgifter
Revidering och nyritning av cad-underlag
In- och ut checkning av dokumentväskor i IFS
Hantering av dwg-, tiff- och excelfiler ingår
Använda vår kunds specifika verktyg för hantering av dwg-filer
Ärendehantering i vår kunds ärendehanteringssystem SVEA
Söka arbetsorder och ladda ned underlag för revidering i IFS
Hantering av analoga material exempelvis inkomna underlag utifrån anläggningarna eller från arkivet
Dokumentera befintliga arbetssätt med rutiner och arbetsflöden och även kunna delta aktivt i att förbättra dem

SäkerhetsprövningSäkerhetsprövning av konsult krävs med anledning av att konsulten kan komma i kontakt med hemliga uppgifter (t.ex. sitta med på möten.Processen för upprättande av SUA-avtal och genomförande av registerkontroll beräknas ta ca 8 till 10 veckor från tilldelning av uppdrag, men kan både ta längre och kortare tid.

Om dig
Obligatoriska krav:
Avslutad eftergymnasial utbildning exempelvis Yrkeshögskola eller universitet/högskola med teknisk inriktning alternativt alternativt motsvarande kompetens (med motsvarande kompetens menas erfarenhet av arbetsuppgifter enligt arbetsbeskrivningen ovan) förvärvad genom minst 2 års arbetslivserfarenhet
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av arbete i ärendehanteringssystem
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av arbete med CAD
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av hantering av dokumenthantering
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av arbete med generella bildbehandlingsprogram i filformat såsom tiff, jpg, png etc

Mervärdeskrav:
Minst 1 års arbetslivserfarenhet av dokumenthantering och objekthantering i affärssystem IFS
Minst 1 års arbetslivserfarenhet av arbete med driftschema och stamnätsschema
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att dokumentera kraftledningar och stationer för transmissionsnätet
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av elkraftsbranschens ändringshantering i ritningsunderlag

Önskade personliga kompetenser:
God samarbetsförmåga och initiativförmåga
Flexibel och anpassningsbar efter arbetsbelastning
Arbetar självständigt och målinriktat
Fallenhet för administrativa arbetsuppgifter
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Övrigt
Startdatum: 01-06-2024
Slutdatum:30-04-2025
Placering: Stockholm
Omfattning: 100%

AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning på slutkandidater är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Sanna Jurén på 072 897 82 65.
Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

HR-specialist inom arbetsmiljö till kund i Stockholm!

HR-specialist/HR-advisor
Läs mer Apr 4
Vi söker nu en HR-specialist till vår kund i Stockholm. Uppdraget är beräknat att påbörjas 06-05-2024 till och med 31-12-2025. Omfattningen är uppskattad till 100%.
BakgrundI och med omorganisation kommer nuvarande avtalsförvaltare, för elavtal, att bli TF enhetschef för nybildad enhet. Därmed uppstår behov av konsultstöd för att inte tappa fart i arbete med elavtal.Om uppdragetSom HR-specialist hos vår kund har du en viktig roll i att utveckla det verksamhetsstöd som HR erbjuder avseende arbetsmiljö. Du är med och utvecklar det interna arbetssättet kopplat till digitalisering och verksamhetsnära HR-stöd. Du blir en del av en ambitiös och härlig HR-avdelning som består av tre team. Du rapporterar till chef för Utveckling och verksamhetsstöd och jobbar nära HR-partners och strateger.
Några exempel på arbetsuppgifter:
Utveckla, paketera, implementera och följa upp lokala arbetssätt hos vår kund
Kunskapsstöd till verksamheten i förhållande till lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet liksom regionens riktlinjer på området
Samordning av SAM-aktiviteter under året med bas i verksamhetssystemet Stratsys.
Hjälp vid användandet av verksamhetssystemet Stratsys inom processens olika delar såsom fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter, genomförandet av arbetsmiljö ronder, framtagandet av handlingsplan, årlig uppföljning av SAM.
Utveckla chefsnära arbetssätt vid framtagande av handlingsplan inom ramen för systematiskt arbetsmiljöarbete.
Utveckla chefsnära arbetssätt för riskbedömning vid verksamhetsförändring.
Agera på förändringar i lagstiftning och riktlinjer samt fattade beslut genom att uppdatera information på intranät och initiera och implementera nyheter inom HR-organisationen.
Redaktör intranät för HR.
Leda och/eller delta i utvecklingsprojekt.
Delta i genomförandet av utbildning av chefer, skyddsombud och medarbetare.
Uppdatera rutiner för fysisk arbetsmiljö samt delta tillsammans med skyddsombud i genomförandet av arbetsmiljö ronder i vår kunds lokaler
Delta och ta fram underlag till förvaltningens skyddskommitté - möten.

Om dig
Obligatoriska krav
Minst 4 års relevant och dokumenterad erfarenhet från HR-roll med inriktning på arbetsmiljö
Relevant utbildning inom arbetsmiljö
Minst 2 års erfarenhet av digitalisering och utvecklingsarbete inom arbetsmiljöområdet

Mervärdeskrav
Akademisk eller yrkeshögskoleutbildning inom HR-området
Minst 2 års erfarenhet av chefsstöd i arbetsmiljöfrågor
Minst 2 års erfarenhet av implementering av verksamhetsförbättrande processer/arbetssätt
Erfarenhet från minst 1 uppdrag av arbete i systemet Stratsys (arbetsmiljömodul)
Minst 2 års erfarenhet från offentlig verksamhet

Önskade personliga kompetenser:
Strategiska: problemlösning
• Operativa: resultatorientering och anpassning• Drivande: relationsbyggande• Möjliggörande: kommunikation och självinsikt
Övrigt
Startdatum: 06-05-2024
Slutdatum:31-12-2025
Placering: Stockholm
Omfattning: 100%

Som en del av processen hos kund kommer arbetspsykologiska tester att utföras innan intervju hos kund.

AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning på slutkandidater är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Lina Widevall på 0704993800.
Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Driftingenjör till konsultuppdrag i Stockholm!

Drift- och underhållsingenjör, anläggning
Läs mer Apr 10
För en kunds räkning söker vi just nu en driftingenjör till konsultuppdrag i Stockholm.Uppdraget är på heltid och förväntas pågå under 2024-05-01 tom 2024-09-30.Om uppdragetDriftingenjör inomdrift och underhåll av gata och parkKonsultens huvudsakliga (men inte begränsade) uppgifter kommer att vara:
Beställare av utemiljöskötsel för både park- och gatumiljöer, inbegripande bådebarmarksunderhåll och vinterväghållning samt renhållning
Entreprenörsstyrning, avtalsuppföljningFältarbete förekommer.

Övrigt:Period:2024-05-01 tom 2024-09-30.Omfattning:Omfattningen är till att börja med ca 40tim/veckan men kan komma att trappas ned mot slutet av avtalstiden.Placering: Solna, Stockholm
Om digKonsulten ska:
Minst 5 års erfarenhet som driftingenjör.
Inneha Körkort och en hög IT-mognad
Erfarenhet från en politiskt styrd organisation
Utbildad antingen som Landskapsingenjör,parkingenjör, samhällsplanerare ellerhagenomförten stad bedömd likvärdig utbildning/erfarenhet.

Samtlig kompetens och erfarenhet som krävs för uppdraget ska vara tydligt styrkt i CV. Markera i CV med exempelvis färgmarkering för att synliggöra var krav uppfylls. Konsulten kan komma att kallas till intervju på ca 20 min för att beställaren ska kunna bekräfta kravuppfyllnad.
AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning på slutkandidater är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Angela Hanna Kassab på 072-710 82 00.

Ansök nu

Konsultuppdrag som Taktisk Inköpare - Drift och underhåll!

Inköpare
Läs mer Apr 4
För en kunds räkning söker vi just nu en konsult som taktisk inköpare inom drift och underhåll. Uppdraget är på heltid och förväntas pågå t och med augusti 2024 med start per omgående.
Om Uppdraget Vår kund söker en Taktisk Inköpare med fokus på drift och underhåll. Du kommer tillsammans med personal inom drift och underhåll att säkerställa att kunden tillgodoser inköpsbehoven så effektivt som möjligt. Din uppgift är också att aktivt söka nya möjligheter för att genomföra kostnadseffektivare inköp tillsammans med övriga inköpare i gruppen.
Inom den enheten du hör till finns 2 operativa inköpare som skall involveras på bästa sätt så ni hanterar helheten inom ert område tillsammans. Ni kommer tillsammans i den indelningen som finns etablerad hantera alla inköp för anläggningen med tillhörande mindre anläggningar som hör till distriktet. Det kan vara allt från entreprenad tjänster till maskiner och utrustning eller att agera som projektinköpare i vissa mindre projekt. För att förverkliga det här arbetar du i ett nätverk med övriga taktiska inköpare och ett antal operativa inköpare knutna till avdelningen, vi verkar även i samråd med den centrala inköpsorganisationen (strategiska inköpsavdelningen).
Kunden tillämpar kategoristyrt inköp vilket betyder att man inom rollen som Siteinköpare behöver ta hänsyn till vilka avtal som finns samt säkra efterlevnad av riktlinjerna i kategorin man beställer inom i så stor grad som möjligt. Du upphandlar inte avtal i rollen förutom möjligtvis lokala serviceavtal. Inom ramen för arbetet skall man arbeta tillsammans med beställarleden för att kunna få fram så tydliga upphandlingsunderlag som möjligt i så lämplig paketering som möjligt, dessa skall sedan i förekommande fall sammanställas i en inköpstrategi som skickas för godkännande innan påbörjad upphandling/inköp.
Tätt samarbete med lokal ledning samt alla beställare är ett måste då deras behov är styrande för alla inköp. Detta är en roll som kräver högt ansvarstagande runt det egna arbetet där man arbetar med en mindre grupp lokalt till vardags och har kollegorna spridda över Stockholm.
Övrigt: Start: snarast enligt överenskommelse Slut: 31-aug-2024 Omfattning: Heltid 100% Placering: Stockholm Bakgrundskontroll:
Om dig För att axla rollen som taktisk inköpare hos vår kund ser vi att du uppfyller nedan obligatoriska krav:
God erfarenhet av inköp/upphandlingar samt projektinköp
Relevant högskoleutbildning
God tekniskt förståelse
Minst 10 år inom relevant inköpsområde
Mycket god svenska och Engelska
God kommunikativ förmåga
Tillgång till bil och B körkort

Meriterande kvalifikationer
Arbetat med projektinköp inom bygg och anläggning eller inom energi

Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning på slutkandidater är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Angela Hanna Kassab på 072-710 82 00 eller angela.hanna-kassab@devotum.se

Ansök nu

Erfaren Driftingenjör för Konsultuppdrag!

Drift- och underhållsingenjör, anläggning
Läs mer Apr 5
För en kunds räkning som är ett kommunalt bostadsbolag,söker vi just nu en Driftingenjör för ett konsultuppdrag.Uppdraget är på heltid och förväntas starta omgående och pågå till30 september 2024, med möjlighet till förlängning.
Om uppdragetTill vår kundsteknikenhet söker vi just nu en Driftingenjör/ledare medinledande placering på kontoret iFarsta, under hösten kan uppdraget förlängas, och man kommer isåfall då bli placeradpå innerstadskontoret på Södermalm.Uppdraget är främst kopplat till en pågående rekryteringsprocess för ordinarie driftingenjör, ledare, som inom kort blir vakant.
Uppdraget innebär att i den tekniska driften ansvara för fastighetsbeståndet i tre förvaltningsområden enligt ovan med inledande utgångspunkt från kontoret i Farsta, möjligen följt av de två förvaltningsområdena i innerstaden. Uppdraget innefattar övergripande planering och utveckling av teknisk drift, förbyggande service, myndighetskrav och underhåll.
Uppdraget ingår i Driftcentralen som stödjer den operativa personalen i det dagliga arbetet, och består i dagsläget av 4 driftingenjörer och ca 15 specialister vilka samtliga rapporterar till Gruppchef Driftcentral. Syfte med uppdraget och förväntat resultatAtt säkra teknikenhetens uppdrag avseende de tekniska systemens både kort- och långsiktiga funktion i Fastigheterna. Resursen förväntas kunna jobba strategiskt och operativt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för samt säkerställa att ställda myndighetskrav hanteras, följs upp och att anmärkningar åtgärdas av fastigheternas tekniska installationer så att fastighetsägarens ansvar uppnås
Planera/hantera drift och säkerställa förebyggande service av tekniska system för att säkerställa prestanda och funktionalitet
Fungera som sakkunnig i fastighetstekniska frågor, hålla i driftmöten och utbildningar vid behov
Samordnat med förvaltare ansvara för samt sammanställa och rapportera underhållsbehov kopplat till tekniska installationer
Ledning och samordning av driftcentralens och Teknikenhetens uppdrag i berörda förvaltningsområden
I samarbete inom enheten inventera, utreda och bedöma anläggningarnas status/prestanda och rapportera aktuella och framtida underhållsbehov
Ta fram beslutsunderlag, lönsamhetskalkyler avseende investeringar i fastighetsinstallationer
Initiera, leda, följa upp utredningar och mindre projekt
Utveckla verksamheten med att upprätta och följa upp driftplaner, instruktioner etc

ÖvrigtOmfattning:Uppdraget uppskattas ha en beläggning på 100 % under uppdragstiden.Placering:Drift och förvaltningskontoret i Farsta. Mycket goda kommunikationer med lokaltrafik.Möjlighet till distansarbete:Arbetet sker på plats, distansarbete ej aktuellt.Option på förlängning:Ja, om pågående rekrytering förlängs. Dock senast till 2024-12-31.
Om digObligatoriska krav
Relevant utbildning gärna på eftergymnasial nivå inom teknik med kunskap i och förståelse för ekonomi. Utbildning och erfarenhet som driftingenjör, teknisk förvaltare eller motsvarande och dokumenterade kunskaper förvärvade på annat sätt
Minimum tre års dokumenterad erfarenhet av liknande roll eller roller inom omfattande teknisk drift och förvaltning inom fastighetsbranschen
Flerårig god väldokumenterad kunskap och erfarenhet av myndighetskrav, fastighetstekniska system tex El, VVS, ventilation, styr- och regler etc
Kännedom om entreprenadjuridik AMA, AB04, ABT06, ABK09, ABFF15
Erfarenhet av projektledning, samordning samt kvalitetsuppföljning
God kännedom om lagar, bestämmelser och standarder inom VVS, energi, hiss, brand och el etc
God IT- och administrationsvana och erfarenhet av digitalt arbetssätt
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
Körkort B
Meriterande är erfarenhet av energibesparing/energioptimering inom större bostadsförvaltande företag

Personliga egenskaper
Du har god förmåga att arbeta självständigt, ta egna initiativ och driva egna frågor till avslut
Du har en god förmåga att smidigt kommunicera, bygga och bibehålla goda samarbeten samt skapa goda relationer såväl internt som externt
Du behöver vara strukturerad liksom en god problemlösare som växelvis både arbetar operativt och strategiskt samt noggrann med sinne för både detaljer och helheten

Språkkrav Svenska och engelska i tal och skrift.AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning på slutkandidater är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Lina Widevall0704993800.

Ansök nu

Projektcontroller till en kund i Stockholm!

Controller
Läs mer Mar 28
Beskrivning:Som projektcontroller ingår du i vår projektledning och har en central roll i projektet med uppgift att stödja övriga projektledningen gällande ekonomiska frågor. Du samverkar med övriga medarbetare, entreprenörer och förvaltningens stab för att genomföra vårt uppdrag.
ArbetsuppgifterAnsvarar för/leder
Hantera inkommande underlag från entreprenör avseende ekonomi
Leda och administrera fakturagranskningen gentemot entreprenör
Säkerställa att underlag och verifikat granskas och överensstämmer med gällande kontrakt med hjälp av andra teknikresurser i projektet
Kontinuerligt följa upp upparbetade kostnader
Prognostisering av kostnader
Skapa rapporter utifrån analys och prognostisering av kostnader

Stödjer
Stödja projektledaren avseende rapportering samt framtagande av presentationsmaterial.
Delta i möten med entreprenörer rörande kostnadsstyrning, kostnadsuppföljning och andra ekonomifrågor
Stödja övrig projektledning i det dagliga arbetet i frågor rörande ekonomi

Rapporterar tillProjektledare och projektets övergripande projektingenjör.
Obligatoriska krav:
Högskoleexamen inom ekonomi, samhällsbyggnad eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.
Minst 2 års erfarenhet som projektcontroller, eller som beställare inom bygg & anläggningsprojekt >500Mkr.
Minst 1 års erfanhet av arbete som projektcontroller eller likvärdigt, i entreprenader med löpande räkning som ersättningsform. Med likvärdigt menas att man har haft samma uppgifter, men rollen kallats något annat, exempelvis projektingenjör med inriktning ekonomi.
Minst 5 års erfarenhet av arbete från bygg & anläggningsbranschen.

Bör-krav
Erfarenhet från minst ett tidigare uppdrag av arbete som offentlig beställare
Erfarenhet av kalkylering och/eller inköpsarbete från minst ett tidigare uppdrag

OmfattningStart 22 april 2024 Slut 15 december 2028 med option på förlängningTimmar per vecka:40 Arbetsplats: Stockholm

Ansök nu

Administratör/assistent till kund i Stockholm!

Administratör/Administrativ assistent
Läs mer Apr 4
För en kunds räkning söker vi just nu en konsult som administratör/assistent. Uppdraget är på heltid och förväntas startas 17-06-2024 och kommer pågå till och med 17-06-2025.
Om Uppdraget
Som administratör/assistent hos vår kund kommer följande arbetsuppgifter förekomma:• Hantera och upprätthålla kalendrar och e-post, optimera tid och proaktiv planering• Förbereda möten, dagordningar, föra protokoll och följa upp åtgärder• Organisera externa och interna möten och evenemang• Äga och utveckla den årliga mötesstrukturen• Boka affärsresor, inklusive flyg, transport och boende• Hjälpa chefen med vissa personliga behov• Bidra med administrativt stöd till chefen och andra nyckelintressenter.• Utföra bokföringsrelaterade uppgifter, registrera och godkänna utgifter osv.• Uppdatera kommunikationskanaler (vår SharePoint)• Producera och granska presentationsmaterial• Huvudkontaktpersonen avseende kontoret• Se till att kontoret känns välkomnande och trevligtÖvrigtStart: 17-06-2024Slut: 17-06-2025Omfattning: 100%Placering: Stockholm
Om digVi ser gärna att du har följande personliga egenskaper för att axla rollen hos vår kund:
Organiserad och strukturerad, med förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt
Proaktiv och självgående, med förmåga att ta initiativ och lösa problem
Utmärkta kommunikationsfärdigheter, både skriftliga och muntliga
Uppmärksam på detaljer och noggrann i utförandet av arbetsuppgifter
Positiv och serviceinriktad, med förmåga att skapa en välkomnande och trevlig atmosfär på kontoret
Flexibel och anpassningsbar till förändrade arbetsförhållanden och krav
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Tidshanteringsfärdigheter för att kunna prioritera uppgifter effektivt och möta deadlines

Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning på slutkandidater är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Angela Hanna Kassab på 072-710 82 00 eller angela.hanna-kassab@devotum.se

Ansök nu

Ekonomiassistent/Redovisningsassistent till en kund i Stockholm!

Ekonomiassistent
Läs mer Apr 3
UppdragsbeskrivningStötta ekonomer för Underhållsekonomi med olika arbetsuppgifter. Ingen dag är den andra lik och för rätt person finns utvecklingsmöjligheter samt olika spännande arbetsuppgifter att ta sig an.
ArbetsuppgifterArbetet innebär i huvudsak hantering av olika typer av fakturor (konteringar). Konsulten kommer att skapa kundfakturaunderlag, medverka vid månads-, kvartals- och årsbokslut t.ex. reserveringar, kontoavstämningar m.m. Konsulten kommer även att vara behjälplig i andra löpande ekonomiska arbetsuppgifter samt i viss mån olika ekonomiska utredningar. Konsulten önskas ha goda kunskaper i Excel samt tidigare ha arbetat i affärssystemet UBW/UNIT4 (Agresso). Förståelse för budget- och prognosarbete önskas samt viss erfarenhet av ekonomisk avtalsuppföljning.
SäkerhetsprövningProcessen för upprättande av säkerhetsskyddsöverenskommelse beräknas ta ca 2 till 4 veckor men kan både ta längre och kortare tid.
Skall- och börkrav för uppdraget i punktform:Obligatoriska krav Utbildning (Uppdragsgivaren kan på begäran kräva in bevis för utbildning eller certifikat):
Högskoleutbildning alt eftergymnasial utbildning eller femårig arbetslivserfarenhet på ekonomiavdelning med fakturahanteringKompetens och Erfarenhet:
Minst fem års erfarenhet av att vara delaktig i månadsbokslut som ekonomiassistent/redovisningsekonom
Minst fem års erfarenhet av fakturahantering i affärssystemet UBW/UNIT4 (Agresso).
Minst två års erfarenhet att arbeta som ekonomiassistent/redovisningsassistent/ekonomihandläggare inom offentlig sektorMervärdeskravMinst två års erfarenhet inom energibranschen
ÖvrigtUppdragsperiod: 2024-05-01 t o m 2025-12-19Omfattning: HeltidÖvertid kan förekomma under uppdraget: JaVillkor för option/uppdragsförlängning (antal månader):: 12+12+12+12Möjlighet till distansarbete:: JaPlacering: Stockholm

AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Corazon Wiksell på 0705869311

Ansök nu

Hyresförhandlare till konsultuppdrag i Stockholm!

Hyreskonsulent
Läs mer Okt 18
För vår kunds räkning söker vi nu en hyresförhandlare för ett konsultuppdrag i norra Stockholm. Uppdraget är på deltid och förväntas pågå under perioden 01-nov-2023 - 31-okt-2024.

Uppdragsbeskrivning
Uppdraget avser en förhandlingskonsult som kan bistå kunden med expertis inom förhandlingsteknik, processer kopplat till hyresförhandling och strategier samt att stötta i möten med olika parter.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att

- stötta kunden med föhandlingsexpertis,

- föreslå möjliga alternativa vägar utifrån tidigare erfarenhet,

- navigera i marknadstrender samt övergripande leda,

- samordna och administrera hyresförhandlingars genomförande så att projektets målsättning och delmål uppnås enligt tidplan och med gott resultat.

Övrigt
Period: 01-nov-2023 - 31-okt-2024
Placering: Stockholm, norra sidan.
Omfattning: Uppdraget kommer ha en varierad beläggning under uppdragstiden. Det kommer periodvis vara ca 50 % och andra perioder ca 0%.Om dig
Vi söker dig som har minst 10 års arbetslivserfarenhet av rådgivning inom lokalstrategi /Fastighetsutveckling/ hyresförhandling och har medverkat som hyresgästens representant och ansvarig för hyresförhandling i minst två (2) projekt där fastighetsägare projekterat nybyggnation av lokal, alternativt större om- eller tillbyggnation. Uppdragen ska vara genomfört de senaste 5 åren. Vi ser även att du har erfarenhet av att arbetat med rådgivning inom lokalstrategi/ hyresförhandling med minst två (2) olika myndigheter. Uppdragen skall ha genomförts de senaste 5 åren.

Det är meriterande om du 15 års arbetslivserfarenhet inom lokalstrategi/ Fastighetsutveckling/ hyresförhandling och har erfarenhet för att arbeta i lokalprojekt med säkerhetsskyddsklassificerad information. Lokalprojekt ska ha utförts åt hyresgäst under de senaste fem (5) åren. Säkerhetsklass skall vara av sådan nivå att uppdrag kan verifieras.

Säkerhetsprövning
Säkerhetsprövning är en del av denna processen med anledning av att konsulten kan komma i kontakt med hemliga uppgifter.

Ansökan
Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning på slutkandidater är en del av processen.

Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Angela Hanna Kassab på 072-710 82 00

Ansök nu

Drifttekniker till kund i Stockholm!

Fastighetstekniker/Drifttekniker, fastighet
Läs mer Mar 20
Vi söker nu en drifttekniker till vår kund i Stockholm. Uppdraget är beräknat att påbörjas omgående till och med 31-12-2024. Omfattningen är uppskattad till 100%.

Om uppdraget
Vi söker dig som vill jobba som drifttekniker i en tid där utvecklingen går snabbt framåt och nya tekniska lösningar ska införas. Som drifttekniker kommer du jobba med allt ifrån besiktningar till kontinuerliga och planerade åtgärder samt snabb felavhjälpning på uppdrag hos små och stora kunder. Vi ger dig möjlighet att vara med på en inspirerande resa där vi erbjuder våra kunder nya innovativa fastighetstjänster och där du kommer få lära dig den senaste tekniken inom området.

Du kommer vara en del av en expanderande tjänsteaffär med goda möjligheter till att utveckla din tekniska kompetens och din förståelse för affärsverksamheten. Gruppen du blir en del av är en viktig kontaktyta mot våra kunder och din serviceengagemang och lyhördhet inför våra kunders behov skapar möjligheter till merförsäljning och till nya affärsmöjligheter.

Om dig

Skallkrav:

- Gymnasial utbildning med inriktning byggledning, väg och vatten, energiteknik eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet

- Erfarenhet av arbete inom underhåll och drift

- God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska

- Körkort klass B

- God digital förmåga

- Ordningsam och organiserad med teknisk erfarenhet av arbete i en roll som drifttekniker

Börkrav:

- Certifierad mätarmontör

- El behörighet BB1

- Erfarenhet av arbete med fastighetsteknik

- Erfarenhet av arbete inom energibranschen

- Erfarenhet inom energisystem

- Erfarenhet inom fjärrvärme och/eller fjärrkyla

- Erfarenhet av att genomföra besiktningar och slutkontroller

- God kunskap om Microsofts officepaket

- Goda tekniska kunskaper inom fastighets värme, ventilation, kyla, samt styr & regler

Önskade personliga kompetenser:

- Initiativtagande - Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.

- Kvalitetsmedveten - Är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Lägger ner stor vikt vid att leva upp till dessa.

- Samarbetsförmåga - Arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.

- Serviceinriktad - Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.

- Självgående - Tar ansvar för dina uppgifter. Strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.

Övrigt

- Startdatum: Omgående

- Slutdatum: 31-12-2024

- Placering: Stockholm

- Omfattning: 100%

Ansökan
Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning på slutkandidater är en del av processen.

Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Sanna Jurén på 072 897 82 65.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu