Regeringskansliet jobb i Stockholm

Hitta lediga jobb hos Regeringskansliet i Stockholm. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Stockholm.

Regeringen söker generaldirektör och chef till Konkurrensverket

Generaldirektör
Läs mer Jul 8
Konkurrensverket (KKV) är en växande myndighet med uppdrag som rör hela samhället. Myndigheten har till uppgift att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och för en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. KKVs uppdrag är konkurrenstillsyn, upphandlingstillsyn och tillsyn över lagen om otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (LOH). Verket har bland annat beslutanderätt i ärenden om konkurrens- och upphandlingsskadeavgift samt ärenden om företagskoncentrationer. Tillsynen bedrivs i form av utredningar och processer i domstol, samt kunskapsspridning genom kommunikativa insatser. Verket ska stödja och utveckla forskningen inom de konkurrens- och upphandlingsrättsliga områdena samt bedriva ett nationellt och internationellt samarbete inom verksamhetens områden. Vidare ska myndigheten lämna förslag till regeländringar som förbättrar konkurrensen och marknaders funktion samt effektiviserar den offentliga upphandlingen.
KKV ingår i väl utvecklade samarbeten med andra tillsynsmyndigheter inom Norden, EU och internationellt (OECD och International Competition Network, ICN). En viktig del i verkets internationella arbete utgör stöd till Regeringskansliet i EU-arbetet och i andra internationella sammanhang.
Ett forskningsråd är knutet till verket. Rådet för forskningsfrågor har i uppgift att stimulera forskningen på konkurrens- och upphandlingsområdet inom juridik, nationalekonomi och företagsekonomi.
KKV är en enrådighetsmyndighet och leds av en myndighetschef som är generaldirektör. Myndigheten har knappt 200 anställda och huvudkontoret är lokaliserat till Stockholm. Förvaltningsanslaget uppgår till drygt 200 miljoner kronor.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är dokumenterat god chef och ledare med

• Erfarenheter av att leda genom andra chefer.
• Kunskaper om statsförvaltningen, dess beslutsprocesser och förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom.
• Erfarenhet av att leda och utveckla verksamhet i kunskapsintensiva organisationer.
• Kunskap om och erfarenhet av konkurrensrättsområdet och upphandlingsrättsområdet och de EU-rättsliga sammanhang som de ingår i.
• God förståelse för hur näringslivet fungerar.
• Mycket skicklig jurist med erfarenhet av domstolsförhandlingar, gärna med domarkompetens.
• Utöver svenska, mycket goda kunskaper i engelska.

Du ska också ha förmåga att

• Utveckla och behålla goda samarbetsformer med andra myndigheter, relevanta aktörer och Regeringskansliet.
• Med hög integritet vara exekutiv.
• Driva verksamhetsutveckling innefattande effektiviseringar i verksamheten och en god resursanvändning.
• Etablera nätverk, skapa goda relationer och samverka med olika aktörer på det berörda området, såväl nationellt som internationellt.
• Företräda myndigheten och kommunicera myndighetens uppgifter på ett tydligt och förtroendeingivande sätt såväl internt och externt, som nationellt och internationellt.
• Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.
• Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
• Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har

• Statlig chefs- och ledarerfarenhet.
• Erfarenhet av internationellt arbete, representation och gärna förhandling.
• Kunskaper om avtalsrätt gärna med koppling till lagen om otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. LOH)
• Kunskap om ekonomistyrning.

Övrigt
Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas till generaldirektör för Konkurrensverket. Anställningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före beslut om anställning som generaldirektör.

Mer information
Mer information om befattningen lämnas av Sara Modig, statssekreterare och Håkan Hillefors enhetschef. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Michael Östervall eller Frida Ragnhäll, Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel, tel 08-405 10 00.
Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan
Välkommen att registrera din intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 26:e augusti 2024.

 


Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Ansök nu

Kvalificerad jurist - arbeta med lagstiftning på Socialdepartementet

Föredragande/Beredningsjurist
Läs mer Jun 20
Rättssekretariatet, Socialdepartementet

Är du en mycket skicklig jurist som vill arbeta med rättsliga frågor som berör människor? Trivs du med att arbeta med omväxlande och intressanta arbetsuppgifter i händelsernas centrum med dagsaktuella frågor? Då kan vi på Socialdepartementet erbjuda en utvecklande roll i en spännande miljö.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.

Som jurist utarbetar du lagrådsremisser, propositioner och författningstexter samt svarar för juridisk kvalitetssäkring inom departementet. Du arbetar brett med juridiken inom departementets ansvarsområden och har ett tätt samarbete med andra enheter inom Socialdepartementet och på andra departement. Som jurist lämnar du även upplysningar och råd till den politiska ledningen och andra enheter i juridiska frågor. Därtill medverkar du i departementets arbete i EU samt i andra internationella förhandlingar.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund

Vi söker dig med juristexamen och som har flera års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete på domstol eller myndighet. Du har aktuell erfarenhet av författningsarbete inom Regeringskansliet och god förståelse för förutsättningarna i en politiskt styrd verksamhet. Det är meriterande om du har kunskaper inom de rättsområden som ligger under Socialdepartementet. Vidare har du mycket goda kunskaper i svenska och engelska.

Dina egenskaper

Vi söker dig som är en mycket skicklig jurist med hög analytisk förmåga, gott omdöme och god samarbetsförmåga. Du behöver ha mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift. Du har förmåga att arbeta snabbt, noggrant och självständigt - även under tidspress samt fallenhet för att driva projekt.

Övrigt

Tidsbegränsad anställning t.o.m. den 31 december 2025 med eventuell möjlighet till förlängning.

Stationeringsort Stockholm.

Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.  

En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?

Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Zandra Milton, enhetschef på 08-405 27 72. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Linnea Eriksson 08-405 37 73. Fackliga kontaktpersoner är Pia Fagerström för Saco och Kristoffer Lundberg för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 25 augusti 2024.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Socialdepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar bl.a. om folkhälsa och sjukvård, socialtjänst inklusive äldreomsorg, omsorg om och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, sjuk- och föräldraförsäkring, pensioner och premiepensionssystemet samt idrott, civilsamhället, ungdomspolitik, begravningsfrågor och trossamfund.

Ansök nu

Rättssakkunnig - arbeta med lagstiftning inom Socialdepartementets områden

Föredragande/Beredningsjurist
Läs mer Jun 20
Rättssekretariatet, Socialdepartementet

Är du en skicklig jurist som vill arbeta med rättsliga frågor som berör människor? Trivs du med att arbeta med omväxlande och intressanta arbetsuppgifter i händelsernas centrum? Med gott omdöme och hög integritet utför du, tillsammans med kunniga och professionella kollegor, ett betydelsefullt arbete som bidrar till Sveriges utveckling. Nu söker vi en rättssakkunnig för en utvecklande roll på Socialdepartementets rättssekretariat.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.

Som rättssakkunnig utarbetar du lagrådsremisser, propositioner och författningstexter samt svarar för juridisk kvalitetssäkring inom departementet. Du arbetar brett med juridiken inom departementets ansvarsområden och har ett tätt samarbete med andra enheter inom Socialdepartementet och på andra departement. Som rättssakkunnig lämnar du även upplysningar och råd till den politiska ledningen och andra enheter i juridiska frågor. Därtill medverkar du i departementets arbete i EU samt i andra internationella förhandlingar.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund

Vi söker dig som är kammarrätts- eller hovrättsassessor och har aktuell erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Du behöver ha god förståelse för förutsättningarna i en politiskt styrd verksamhet och mycket goda kunskaper i svenska och engelska.

Dina egenskaper

Du är en skicklig jurist med hög analytisk förmåga, gott omdöme och god samarbetsförmåga. Du har en förmåga att arbeta snabbt, noggrant och självständigt, även under tidspress. Du tycker om att ta initiativ och att driva frågor framåt. Vidare har du en mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.  

Övrigt

Tidsbegränsat förordnande som rättssakkunnig i sex år.

Stationeringsort Stockholm.

Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?

Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Zandra Milton, enhetschef på 08-405 27 72. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Linnea Eriksson 08-405 37 73. Fackliga kontaktpersoner är Pia Fagerström för Saco och Kristoffer Lundberg för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 25 augusti 2024.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Socialdepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar bl.a. om folkhälsa och sjukvård, socialtjänst inklusive äldreomsorg, omsorg om och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, sjuk- och föräldraförsäkring, pensioner och premiepensionssystemet samt idrott, civilsamhället, ungdomspolitik, begravningsfrågor och trossamfund.

Ansök nu

Handläggare - arbeta vid enheten för militär förmåga (vikariat)

Departementssekreterare
Läs mer Jul 10
Enheten för militär förmåga vid Försvarsdepartementet 
Vill du arbeta i händelsernas centrum avseende svensk och internationell försvars- och säkerhetspolitik? Försvarsdepartementet utvecklar verksamheten utifrån det förändrade omvärldsläget och Sveriges medlemskap i Nato. Vi söker dig som vill bidra till Sveriges säkerhet genom utvecklande arbetsuppgifter i en mycket omväxlande arbetsmiljö

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Vi söker dig som vill arbeta med frågor som rör Nato, myndighetsstyrning och bi- eller multilateralt försvarssamarbete. Arbetsuppgifterna innebär att självständigt handlägga ärenden och ta fram underlag för frågor inom ansvarsområdet.

I arbetsuppgifterna ingår att inhämta och analysera underlag från Försvarsmakten och andra myndigheter samt internationella organisationer inför regeringens beslut. Vidare innebär arbetsuppgifterna att utforma underlag till den politiska ledningen, bereda svar på riksdagsfrågor, interpellationer och frågor från allmänheten. För att lösa uppgifterna krävs förmågan att skapa och vidmakthålla kontakter internt och externt såväl som nationellt och internationellt. Tjänsten kan vidare innebära att företräda Försvarsdepartementet vid internationella möten och förhandlingar.

Läs mer om Försvarsdepartementets verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund
Du har en akademisk utbildning eller motsvarande som bedöms likvärdig med en för tjänsten relevant inriktning t.ex. ekonomi, statsvetenskap eller juridik. Du som söker har erfarenhet av arbete med liknande frågor i Regeringskansliet, annan statlig myndighet eller vid en internationell organisation. Du måste vidare ha goda kunskaper om offentlig förvaltning samt kunskap om försvars- och säkerhetspolitik. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Relevanta och aktuella kunskaper om Nato är meriterande, även tjänstgöring vid relevant internationell organisation eller i internationell insats. Ytterligare språkkunskaper i exempelvis franska är också meriterande.

Dina egenskaper
Som person bör du ha mycket god förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du bör ha god initiativförmåga, vara ansvarstagande och strukturerad. Vidare bör du vara flexibel när det kommer till att hantera olika typer av uppgifter, ha ett gott omdöme och analytisk förmåga samt klara av att arbeta under tidspress.

Övrigt
Tjänsten är ett vikariat t.om 8:e augusti 2025. Eventuell möjlighet till förlängning. 

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund

Är du intresserad?
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta t.f enhetschef Adrienne Coyet Folke eller gruppchef Charlotte Forsdyke. Du kan också kontakta HR-handläggare Anders Svärd. Fackliga kontaktpersoner är Karina Åbom-Engberg för ST och Katja Wahlsten för Saco som nås via Regeringskansliets växel 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 19:e augusti 2024.

 

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Försvarsdepartementet ansvarar för frågor om Sveriges militära försvar samt samordning av det civila försvaret och samhällets krisberedskap.

Ansök nu

Administrativ chef till Försvarsdepartementet

Administrativ chef
Läs mer Jul 9
Försvarsdepartementet
Är du en driven och erfaren ledare som stimuleras av att leda och utveckla både verksamhet och medarbetare? Har du goda chefs- och ledarerfarenheter och varit med att utveckla  verksamheter? Vi kan erbjuda dig ett utmanande arbete med stort ansvar i en händelserik miljö, där du får möjlighet att bidra till att utveckla Försvarsdepartementets nya organisation och biträda regeringen med att förverkliga sin politik.  

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som administrativ chef och chef för Sekretariatet för ekonomisk styrning och ledningsstöd erbjuder vi dig att axla de tre rollerna som chefskapet i Regeringskansliet innehåller – som ledare av medarbetare, som verksamhetsföreträdare och som arbetsgivarföreträdare.  Som Försvarsdepartementets nya administrativ chef bidrar du i styrningen av departementet. I rollen biträder du statssekreteraren och expeditions- och rättschefen med planering, samordning och uppföljning av departementets verksamhet. Du medverkar i ställningstaganden som är av strategisk betydelse för att kontinuerligt utveckla departementets verksamhet, arbetsmiljö och arbetsprocesser.

Som administrativ chef är du kontaktpunkt i förhållande till övriga Regeringskansliet i dina frågor och du ingår i ett nätverk tillsammans med Regeringskansliets övriga administrativa chefer och bidrar där till Regeringskansliets utveckling av gemensamma processer och administration.

Du ansvarar för den interna administrationen av departementet gällande internbudget, verksamhetsplanering och ekonomiadministrativa frågor, samt svarar för lokalfrågor, IT, utredningsverksamhet och krypto. Härtill kommer stöd till lednings- och chefsgruppernas verksamhet. Du har personalansvar för ca 17 medarbetare.

En viktig del i arbetet är att leda och motivera medarbetarna och skapa en inkluderande miljö som präglas av engagemang och respekt. Du har professionella och kunniga kollegor och medarbetare, både specialister och personer med bred erfarenhet. 

Vid Sekretariatet för ekonomisk styrning och ledningsstöd finns en särskild huvudman som bl a ansvarar för samordningen av den ekonomiska styrningen inom departementets ansvarsområde, departementets arbete med budgetprocessen, arbetet som rör Natos gemensamma finansiering, och som svarar för Myndigheten för totalförsvarsanalys.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se

Din bakgrund
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom för tjänsten relevant område och erfarenhet av kvalificerat arbete i Regeringskansliet eller annan statlig myndighet. Du har flerårig och aktuell erfarenhet av att som chef framgångsrikt leda och utveckla både medarbetare och verksamhet. Har du erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete samt ledningsgruppsarbete är det meriterande.

Du behöver ha goda kunskaper inom verksamhetsplanering och budgetarbete samt kunskap om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser. Du får gärna ha kunskap om Försvarsdepartementets politikområden och vi förutsätter vi att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska.

Dina egenskaper
Som chef krävs att du på ett strukturerat sätt kan leda och utveckla verksamheten. Du är genuint intresserad av organisatoriska frågor och ledarskap och bidrar till att skapa engagemang och delaktighet i arbetet. Du har en mycket god samarbetsförmåga, är analytisk och har en mycket god kommunikativ förmåga. Du har vidare gott omdöme och hög integritet. Arbetet är ofta långsiktigt och ibland är beslutsprocesserna omfattande, vilket ställer krav på din uthållighet. Det krävs att du är flexibel, initiativtagande och har förmåga att driva parallella processer. Tempot är tidvis högt och arbetet förutsätter en god förståelse för kraven på arbete i en politiskt styrd miljö och att du kan anpassa dig till nya situationer.

Övrigt
Tillsvidareanställning som departementsråd med ett tidsbegränsat förordnande som enhetschef i fem år med möjlighet till förlängning.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta statssekreteraren Peter Sandwall eller HR-ansvarig Johan Olsson. Fackliga kontaktpersoner är Katja Wahlsten, Saco eller Karina Åbom-Engberg, ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 18 augusti 2024.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Försvarsdepartementet ansvarar för frågor om Sveriges militära försvar samt samordning av det civila försvaret och samhällets krisberedskap.

Ansök nu

Handläggare för myndighetsstyrning- Enheten för domstols- och åklagarfrågor

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 28
Enheten för domstols- och åklagarfrågor, Justitiedepartementet, Regeringskansliet

Vill du arbeta i händelsernas centrum med styrning, utveckling och uppföljning av myndigheter som är centrala för ett rättssäkert samhälle? Som medarbetare hos oss får du ett viktigt uppdrag med omväxlande arbetsuppgifter som bidrar till samhällsutvecklingen. Varje dag.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Enheten för domstols- och åklagarfrågor ansvarar för flera av rättsväsendets centrala myndigheter, bl.a. Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrotts­myndigheten, Rättsmedicinalverket, Justitiekanslern, Integritetsskyddsmyndigheten och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Enheten ansvarar även för lagstiftning, bl.a. inom den centrala processrätten och åklagarväsendet, samt för internationella förhandlingar. Totalt består enheten av 28 medarbetare, varav sex arbetar med myndighetsstyrning och budgetfrågor.

Vi söker handläggare som ska arbeta med styrning, utveckling och uppföljning av enhetens myndigheter. Arbetet innebär bl.a. att ta fram regleringsbrev, förbereda myndighetsdialoger, göra olika verksamhetsanalyser och samordna ärenden som rör uppdrag till myndigheterna. Det innefattar även andra handläggande arbetsuppgifter inom enhetens sakområde kopplade till myndigheterna, till exempel att ta fram underlag och talepunkter till den politiska ledningen, bereda ärenden och driva processer inom enhetens ansvarsområden. Enheten har ett mycket brett uppdrag och vi arbetar tillsammans som ett lag för att genomföra det, du kan därför komma att bidra inom flera delar av enhetens verksamhet. Frågor med internationella inslag förekommer. Arbetet präglas dessutom av nära dialog och samarbete såväl inom enheten som med andra enheter inom departementet och Regeringskansliet samt med andra myndigheter.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen, företrädelsevis med samhällsvetenskaplig inriktning, till exempel ekonomi, statsvetenskap eller juridik. Vi ser också att du har erfarenhet av arbete med myndighetsstyrning eller annat kvalificerat arbete i Regeringskansliet, och/eller liknande erfarenhet av arbete på central nivå vid en statlig myndighet. Vidare har du goda kunskaper i den svenska förvaltningsmodellen och dess processer samt mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Erfarenhet av arbete i Hermessystemet och den statliga budget­processen är meriterande.

Dina egenskaper
Arbetet kräver uthållighet och flexibilitet där du som handläggare behöver vara självständig och kunna strukturera, prioritera, samordna och ta initiativ till att driva dina processer framåt. Du har också en mycket god samarbetsförmåga och är lösningsorienterad. Även din analytiska förmåga behöver vara mycket god. Med det menar vi att du har förmåga att se övergripande samband och beskriva dess praktiska betydelse och konsekvenser på ett kärnfullt sätt.  

Enhetens ansvarsområde gör att det ofta kan krävas snabba ställningstaganden i dagsaktuella frågor och du bör därför tycka att det är roligt att arbeta under förhållanden där du får vara beredd på det oförutsedda och rycka in där det behövs, även om tiden ibland är knapp. Som myndighets­handläggare kommer du att ha både interna och externa kontakter och det är betydelse­fullt att du kan skapa och bibehålla relationer. Mot bakgrund av att våra frågor kan ha internationell anknytning behöver du utöver svenska också kunna arbeta obehindrat på engelska. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering.

Övrigt
Vi erbjuder en eller flera tjänster, antingen som tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning. Tillsvidareanställningar inleds med sex månaders provanställning.

Befattningarna är placerade i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Linda Billung som är enhetschef, på 08-405 47 58 eller Emma Pleiner som är biträdande enhetschef, på 08-405 33 61. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Ana Acosta på 08-405 39 42. Fackliga kontaktpersoner är Peter Munck för Saco och Catarina de Grad för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. 

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 18 augusti 2024.

 

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland andra polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. Departementet ansvarar också för migrationsfrågor. Lagstiftningen inom statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt ligger inom departementets ansvarsområde.

Ansök nu

Gruppchefer - Socialförsäkringsenheten

Enhetschef, offentlig förvaltning
Läs mer Jul 2
Tre gruppchefer till Socialförsäkringsenheten, Socialdepartementet
Vill du leda, inspirera och utveckla kvalificerade medarbetare i en kunskapsorienterad organisation? I ett omväxlande arbete på Socialdepartementet kan vi erbjuda en utvecklande roll där du tillsammans med engagerade kollegor bidrar till samhällsutvecklingen.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Socialförsäkringsenheten arbetar med centrala frågor inom den svenska välfärdspolitiken, frågor som har stor betydelse i människors vardag – familjepolitiken, sjukförsäkringen och pensionerna. Enheten arbetar också med internationella socialförsäkringsfrågor såsom samordning av socialförsäkrings­förmåner mellan EU:s medlemsstater samt med styrningen av bl.a. Försäkrings­kassan och Pensionsmyndigheten som är centrala aktörer i de offentliga trygghetssystemen och för arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott inom socialförsäkringen.

Socialförsäkringsenheten har ett trettiotal anställda indelade i olika grupper. Enheten genomgår för närvarande en omorganisation med nya gruppindelningar för att skapa jämnare arbetsbelastning för alla. Vi söker nu tre gruppchefer till följande grupper: 

Gruppen för pension och familjepolitik
Gruppen kommer att arbeta med frågor om allmän inkomstgrundad pension (inkomstpension, premiepension och garantipension) och grundskydd i form av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Dels med den ekonomiska familjepolitiken som bl.a. omfattar barnbidrag, föräldraförsäkring, bostadsbidrag, underhållsstöd och omvårdnadsbidrag.

Gruppen för sjukförsäkring
Gruppen kommer att arbeta med frågor om ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning såsom sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, merkostnadsersättning och arbetsskadeersättningar samt frågor om samordning och återgång i arbete.

Gruppen för internationella, styrnings och horisontella frågor
Gruppen kommer att arbeta dels med internationella socialförsäkringsfrågor bl.a. nordiska frågor, bilaterala avtal om social trygghet och samordning av socialförsäkringsförmåner mellan EU:s medlemsstater och i förhållande till Storbritannien. Dels med horisontella frågor så som personuppgiftsfrågor, kontroll och felaktiga utbetalningar. Gruppen kommer att ansvara för myndighetsstyrningen av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Inspektionen för socialförsäkringen och Fondtorgsnämnden.

Som gruppchef ansvar du för att leda och fördela arbetet inom arbetsgruppen samt ha personalansvar och arbetsmiljöansvar för medarbetarna. Du rapporterar till enhetschefen och ska aktivt delta i enhetens ledningsgrupp och ha ett helhetsperspektiv vad gäller enhetens verksamhet.

I uppdraget ingår att ansvara för att planera, driva och utveckla sakfrågorna i gruppens verksamhetsområde. Du följer regelbundet upp den egna arbetsgruppens verksamhet och ser till att tidplaner hålls. Du förväntas bidra till att enheten som helhet har en god förmåga att leverera. Du kommer att, tillsammans med enhetens ledningsgrupp, diskutera och utveckla arbetssätt, strategiska frågor, kompetensförsörjning, kompetensutveckling och arbetsmiljö inom enheten samt säkerställa en effektiv användning av enhetens resurser och förmågor. I rollen ingår att representera enheten, nationellt och i vissa fall, internationellt. Arbetet kan till viss del innefatta handläggande uppgifter i sakfrågor som tillhör arbetsgruppen.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund
Du har en avslutad akademisk utbildning (juridik, statsvetenskap, ekonomi eller annan relevant inriktning) kombinerad med aktuell ledarerfarenhet antingen som chef, projektledare, samordnare eller motsvarande. Du har erfarenhet av handläggande/utredande arbete på Regeringskansliet eller annan myndighet. Du har även viss relevant arbetslivserfarenhet av enhetens sakfrågor eller annan likvärdig erfarenhet som vi bedömer som relevant till tjänsten. Vidare har du mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska.

Om du har erfarenhet av förhandlingsarbete är det meriterande liksom om du har erfarenhet av att arbete med förändringsarbete och utvecklingsfrågor. Det är även meriterande med goda kunskaper om propositionsarbete, budgetarbete, regleringsbev, styrningsfrågor, och andra centrala processer i Regeringskansliet. Vidare är det meriterande med erfarenhet av handläggande/utredande arbete på Regeringskansliet samt kunskap om beslutsfattande på europeisk och internationell nivå.

Dina egenskaper
Som person har du goda ledaregenskaper när det gäller att leda, inspirera och utveckla kvalificerade medarbetare i en kunskapsorienterad organisation. Du har en personlig mognad, är trygg och stabil och har god självinsikt. Det är viktigt att du är strukturerad och analytisk med förmåga att organisera, sätta mål och hålla tidsramar. Under tidspress är du stabil och kan prestera och leverera resultat med hög kvalitet. Du är strategisk och utvecklingsinriktad, har ett brett perspektiv i olika frågor, är lösningsorienterad och har god beslutsförmåga. Vi sätter stort värde på dig som är relationsskapande, kommunikativ och empatisk. Du har god samarbetsförmåga och kan skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och kunna främja trivsel och laganda i gruppen. Hos oss behövs god förståelse för kraven i en politiskt styrd organisation och Regeringskansliets roll och funktion. Du behöver skapa förtroende både hos politisk ledning och hos dina egna medarbetare.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt
Som gruppchef har du en tillsvidareanställning i Regeringskansliet. Förordnandet som gruppchef gäller i fyra år, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Therese Karlberg på 08-405 53 76. Du kan också kontakta HR-handläggare Linnea Eriksson på 08-405 37 73. Fackliga kontaktpersoner är Pia Fagerström för Saco och Kristoffer Lundberg för ST via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 16 augusti, 2024.

-

Ansök nu

Projektledare till Fastighetssektionen, Förvaltningsavdelningen

Inredningsarkitekt
Läs mer Jul 4
Projektledare för lokalprojekt, inriktning ombyggnad och samordning av hyresgästprojekt

Vill du vara med och ta ett helhetsansvar för ombyggnad och samordning av projekt för regeringskansliets lokalförsörjning och samarbeta med fastighetsägare och brukare? Har du erfarenhet av att leda och driva projekt inom fastighetsområdet? Då kanske du är vår nästa medarbetare. Vi söker nu projektledare för lokalprojekt med inriktning ombyggnad och samordning av hyresgästprojekt.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Regeringskansliet hyr sina lokaler och har löpande behov av att göra verksamhetsanpassningar i dessa. Som projektledare kommer du att leda och samordna olika projekt-, referens- och brukargrupper i olika projektfaser; behovsanalys, förstudie, verksamhetsprogram. Du kommer att leda, bevaka och följa upp ombyggnadsprojekt som huvudprojektledare och tillsammans med delprojektledare inom bland annat inredning, konst, säkerhet och IT hålla i genomförandet. Du kommer även ansvara för behovsanalys- och förstudierapport som ligger till grund för vidare beslut och fortsatt arbete. Du kommer även analysera och presentera lokalförsörjningslösningar inför beslut. Du kommer även ha möjligheten att delta i pågående arbete med att utveckla arbetsformer för projektarbete.

I rollen ingår även att delta i fastighetsägarens utvecklings- och underhållsprojekt samt ansvara för beställningar till hyresvärdar, huvudsakligen till Statens fastighetsverk.

Du ska även leda och medverka vid upphandlingar av leverantörer och konsulter, ansvara för beställningar och delta i avtalsuppföljning.

Som projektledare kommer du medverka vid framtagande av styrande dokument för kravställning vid byggprojekt, ex riktlinjer för utformning av arbetsplats, rumsfunktioner, teknisk (fysisk)arbetsmiljö, tillgänglighet samt andra relevanta tekniska och funktionella krav. Du kommer ansvara för tidsplanering, budgetering och kontinuerlig ekonomisk uppföljning av projekten, diarieföring samt följa upp och kontrollera leveranser.

Rollen innebär även att du kommer ta fram beslutsunderlag, upprätta PM och bereda olika ärenden inom sektionen. Vi ser även att du i din roll stöttar kollegor och aktivt deltar i sektionens gemensamma uppgifter och aktiviteter, t.ex. verksamhetsplanering, möten samt utvecklingsarbete.

Du kommer att företräda den egna organisationen, informera, kommunicera och bidra till givande samarbeten och nätverk mellan olika verksamheter inom enheten, avdelningen, hela Regeringskansliet, fastighetsägare och andra externa intressenter.

Du kommer att rapportera till sektionschef och projektets styrgrupp.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se

Din bakgrund
Du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskap som arbetsgivaren bedömer som likvärdig samt projektledarutbildning. Vi söker dig som har erfarenhet av att driva och leda projekt inom lokal- och fastighetsområdet. Du har kunskap om avtal, avrop, inköp och offentlig upphandling.  Du har god kunskap om budgetering och ekonomisk uppföljning samt kunskap om upprättande och uppföljning av tidplaner.

Det är meriterande om du har genomförd projektledarcertifiering enligt t.ex. IPMA eller PMI eller utbildning i Arkitekt, SAR- eller Inredningsarkitekt SIR. Det är även meriterande om du har byggnadsteknik-utbildning.
Andra meriterande områden är:


• erfarenhet från offentlig verksamhet och särskilt deltagit i projekt med statliga myndigheter
• erfarenhet av att ha arbetat med säkerhetskänslig verksamhet
• erfarenhet av arbetat i projektverktyg (IT-system) och XLPM
• erfarenhet av lokalplanering och lokaleffektivisering.
• erfarenhet av att arbeta med personer i ledande befattningar
• erfarenhet av avtal, avrop, inköp och offentlig upphandling
• kunskaper om teknisk infrastruktur och fysisk säkerhet
• kunskap om lokalers fysiska egenskaper ex ljus, ljud, ventilation, klimat
• kunskap om tillgänglighet och fysisk arbetsmiljö.

Dina egenskaper
Du tycker om och har förmåga att med stort engagemang och utifrån ett proaktivt och effektivt sätt leda och motivera projektdeltagare mot projektets mål. Du har erfarenhet av att arbeta på olika nivåer, strategiskt, taktiskt och operativt. Du företräder verksamheten, bygger förtroendefulla relationer och upprätthåller nätverk. Du har en mycket god kommunikativ förmåga i tal såväl som i skrift. Som projektledare behöver du vara lyhörd, lösningsorienterad, strukturerad och tydlig. Du har integritet och ett gott omdöme, med god förmåga att prioritera. Som projektledare behöver du vara drivande och du kan arbeta både självständigt och i grupp.

Övrigt
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Mattias Bolt som är sektionschef, på 08-405 21 30 eller rekryterare Hanna Grotander som nås på 08-405 12 36. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Peter Backéus för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 16 augusti 2024. 

 

.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet.

Ansök nu

Digitaliseringsstrateg till Förvaltningsavdelningen, Regeringskansliet

IT-strateg
Läs mer Jun 25
Digitaliseringsdirektörens stab, Förvaltningsavdelningen
Vill du spela en avgörande roll i utformningen och genomförandet av den digitala transformationen inom Regeringskansliet? Är du en erfaren it-strateg och it-arkitekt som vill vara med och leda arbetet med att utforma strategier och planer inom ramen för vårt digitaliseringsarbete? Vill du vara med och påverka leveransmodeller, arkitektur och sourcing? I så fall kommer du att vara en nyckelperson i vår framtidssatsning och också få möjligheten, att genom din arbetsdag, bidra till Sveriges morgondag.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som digitaliseringsstrateg kommer dina arbetsuppgifter bestå av att utarbeta förslag till en övergripande digitaliseringsstrategi för Regeringskansliet. I detta ingår att arbeta fram förslag till vision och strategier för digitaliseringen av myndigheten på kort och lång sikt, samt utarbeta förslag för Regeringskansliets system och applikationer för att säkerställa stabilitet, säkerhet, livscykelhantering och skalbarhet i linje med digitaliseringsstrategin och omvärlden. I din roll som digitaliseringsstrateg kommer du också att bistå med digitaliseringsexpertis inför strategiska it-beslut av teknisk karaktär, samt vara rådgivare till våra beslutsfattare, utarbeta effektiva kommunikationskanaler, säkerställa it-styrningen och verka för att Regeringskansliets it-lösningar är i linje med övergripande vision och strategi, samt fortlöpande bedriva omvärldsbevakning inom digitaliseringsområdet, både i branschen i stort och i den offentliga sektorn. Du kommer i din roll att rapportera till digitaliseringsdirektören. 

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund
Vi söker dig som har kunskaper på hög nivå inom it- och digitalisering, förvärvade antingen genom utbildning eller dokumenterat lång erfarenhet och tidigare genomförda projekt. Vidare har du erfarenhet av att arbeta som strateg inom digitalisering och tekniskt förändringsarbete, samt har erfarenhet av att driva och leda större digitaliseringsprojekt och av att hantera komplexa tekniska utmaningar och skapa innovativa lösningar. Du behöver även besitta en djup förståelse för it-strategi, digital transformation, ha kunskap om säkerhets- och integritetsaspekter, god kännedom om olika teknologier, system och ramverk inom it-området, samt mycket goda kunskaper i molnhantering och identitetshantering (IAM). Du har även mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift och har erfarenhet av att leda personal. 
Har du erfarenhet från en större myndighet och/eller erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation, erfarenhet av Microsofts molntjänster, samt erfarenhet av licenshantering och licensfrågor, anser vi det meriterande.  

Dina egenskaper
För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du som söker är analytisk, lösningsorienterad och kan förstå och fånga verksamhetens behov. Rollen kräver dessutom att du är strategisk, kreativ och problemlösande. Vidare har du utmärkta kommunikationsfärdigheter, förmåga att samarbeta med olika intressenter, tillika god förmåga att arbeta självständigt.

Övrigt
Anställningen avser en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. 
Anställningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. 

Intervjuer kommer att ske i augusti. Då det för närvarande är semestertider har vi begränsad möjlighet att svara på frågor

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Joakim Winter, som är digitaliseringsdirektör, på 08-405 90 76. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Hanna Grotander på 08-405 12 36. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Peter Backéus för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 16 augusti 2024. 

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet.

Ansök nu

Justitiedepartementet söker rättschef

Hovrättsassessor
Läs mer Jun 26
Är du en skicklig och erfaren hovrätts- eller kammarrättsassessor med gedigen erfarenhet av lagstiftningsarbete? Har du erfarenhet av att arbeta i Regeringskansliet och är van att leda och utveckla verksamheten? Vi erbjuder dig som har chef- och ledarskapserfarenhet ett spännande och utmanande arbete med stort ansvar där du får möjlighet att bidra till departementets utveckling och biträda regeringen i att förverkliga sin politik.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som rättschef biträder du statsråd och statssekreterare med ledning och styrning av Justitiedepartementet och är chefstjänsteman för ett antal enheter på departementet. Du ansvarar för att förslag till lagar och andra författningar utarbetas och vakar över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet av dessa. Förhandling, förankring och samverkan är grunden i ditt arbete. Du har också ett ansvar för all verksamhet vid dina enheter, det vill säga utöver lagstiftningsverksamhet även myndighetsstyrning, budgetarbete och internationella förhandlingar.

Tillsammans med övriga chefstjänstemän på departementet svarar ni för att departementets verksamhet bedrivs rationellt och att departementets resurser totalt sett används på ett sätt som ligger i linje med de politiska prioriteringarna.

Du är personalansvarig chef för enhetscheferna och ingår i ledningsgruppen. Du ingår även i departementets chefsgrupp och i Regeringskansliets nätverk för rättschefer.

Läs mer om Justitiedepartementets ansvarsområden på www.regeringen.se.

Din bakgrund.
Du är domarutbildad och har synnerligen goda juridiska kunskaper och en gedigen erfarenhet av lagstiftningsarbete. Du har erfarenhet av arbete i Regeringskansliet som huvudman för lagstiftning och är en van verksamhetsföreträdare i olika sammanhang. Du har mycket goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser och är väl förtrogen med förutsättningarna för att arbeta i en politiskt styrd organisation och arbetsformerna i Regeringskansliet. Du är en erfaren ledare och har god förmåga att leda och motivera kvalificerade medarbetare. Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsstyrning, den statliga budgetprocessen och av internationella förhandlingar samt har utfört kvalificerat juridiskt arbete inom något för tjänsten relevant område.

Dina egenskaper
För att bli framgångsrik i rollen som rättschef behöver du svara mot mycket högt ställda krav på juridisk yrkesskicklighet. Du har en personlig mognad och god förmåga att leda, utveckla och motivera kvalificerade medarbetare kombinerat med mycket god förmåga att strukturera, organisera, prioritera samt sätta mål och tidsramar. Du har en mycket god analytisk förmåga samt mycket väl utvecklad kommunikativ förmåga och mycket god språklig analytisk förmåga och producerar texter med hög kvalitet. Vidare har du hög integritet, mycket gott omdöme och är kvalitetsmedveten, även när tempot är högt. Det är viktigt att du har mycket god samarbetsförmåga och är lösningsinriktad med förmåga att samordna olika intressen.

Övrigt
Tills vidare anställning som rättschef i Regeringskansliet med en tidsbegränsad placering, om 5 år, i Justitiedepartementet. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om befattningen, kontakta expeditionschef Jenny Kvarnholt eller HR-ansvarig Ulrika Berggren. Fackliga kontaktpersoner är Peter Munck, Saco och Catharina de Grad, ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel på telefon 08- 405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 14 augusti 2024.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland andra polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. Departementet ansvarar också för migrationsfrågor. Lagstiftningen inom statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt ligger inom departementets ansvarsområde.

Ansök nu

Handläggare - arbeta med polisfrågor i Regeringskansliet

Departementssekreterare
Läs mer Jul 3
Polisenheten, Justitiedepartementet

Vill du ha en vardag i händelsernas centrum och bidra med din handläggarkompetens i komplexa frågor som har både nationell och internationell prägel? Vi erbjuder dig ett spännande och utmanande arbete med stort ansvar där du får möjlighet att bidra till departementets utveckling och biträda regeringen i att förverkliga sin politik.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Polisenheten söker nu en eller flera handläggare. Som handläggare arbetar du med polisiärt relaterade frågor vilket ofta innebär snabba leveranser och högkvalitativa underlag.  Arbetet innebär många kontaktytor och är till stor del omvärldsstyrt.  Tillsammans med professionella och kunniga kollegor bistår du regeringen och utför ett betydelsefullt arbete som bidrar till Sveriges utveckling. Du arbetar i ett högt tempo med fokus på problemlösning och resultat. I jobbet har du täta kontakter med andra relevanta enheter inom Regeringskansliet andra myndigheter och i vissa fall även internationella aktörer.

Polisenheten ansvarar för förvaltning och utveckling som gäller polisverksamhet samt bevakning och utveckling av det internationella polissamarbetet. Enheten består för närvarande av omkring 30 medarbetare. Läs mer om oss och vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund
Du har en akademisk examen, företrädesvis med inriktning mot juridik eller samhällsvetenskap, erfarenhet av arbete inom Regeringskansliet eller på någon annan myndighet och mycket goda kunskaper i engelska. Har du erfarenhet av arbete på strategisk nivå på myndighet, nära myndighetsledning samt erfarenhet av i första hand EU-förhandlingar, men även andra internationella förhandlingar är det meriterande. Likaså är det meriterande om du har en polisutbildning.

Dina egenskaper
Du är kommunikativ, har ett starkt driv och en välutvecklad problemlösningsförmåga. Du har en mycket god samarbetsförmåga och har lätt för att skapa och upprätthålla kontakter. Från tid till annan bedrivs arbetet med hög intensitet och under tidspress vilket ställer stora krav både på din förmåga att arbeta snabbt, med bibehållen kvalitet, och på din förmåga att prioritera. En hög integritet och ett mycket gott omdöme är en förutsättning.

Övrigt
En eller flera befattningar. Vi erbjuder både tillsvidare anställning med inledande provanställning om 6 månader och tidsbegränsad anställning. Befattningarna är placerade i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder är du välkommen att kontakta enhetschef Peter Bringle eller HR-ansvarig Ulrika Berggren. Fackliga kontaktpersoner är Peter Munck för Saco och Catarina de Grad för ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel på telefon 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 14 augusti 2024.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland andra polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. Departementet ansvarar också för migrationsfrågor. Lagstiftningen inom statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt ligger inom departementets ansvarsområde.

Ansök nu

Regeringen söker generaldirektör och chef för IVO

Generaldirektör
Läs mer Jun 20
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppgift är att svara för tillsyn och tillståndsprövning inom hälso- och sjukvården och därmed jämförlig verksamhet, socialtjänsten samt verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. IVO ska som en del av tillsynen exempelvis pröva klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal enligt bestämmelser i patientsäkerhetslagen och en gång per år inspektera stödboenden, skyddade boenden och hem för vård eller boende som tar emot barn eller unga. Syftet med tillsynen är att granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Ett patient- och brukarperspektiv ska genomsyra tillsynen. Inom ramen för sin tillsyn ska myndigheten också bland annat lämna råd och ge vägledning, samt förmedla kunskap och erfarenheter som erhålls genom tillsynen.

IVO leds av en myndighetschef som är generaldirektör. Vid myndigheten finns också ett insynsråd som utses av regeringen. Myndighetens huvudkontor är lokaliserat till Stockholm och verksamhet bedrivs på sex olika orter i Sverige. IVO har ca 800 anställda och förvaltningsanslaget för 2024 uppgår till drygt 800 miljoner kronor. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med


• erfarenhet av att leda genom andra chefer,
• mycket goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser,
• förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom,
• akademisk examen eller motsvarande,
• utmärkta kunskaper i svenska och engelska.

Du ska också ha förmåga att 


• företräda myndigheten och kommunicera myndighetens uppgifter på ett tydligt och förtroendeingivande sätt såväl internt och externt, som nationellt och internationellt,
• etablera och driva nätverk, skapa goda relationer och samverka utifrån myndighetens uppdrag,
• skapa förutsättningar för en god intern styrning och kontroll samt en effektiv resursanvändning,
• arbeta strategiskt med kompetensförsörjning,
• förstå den komplexa verksamhet som myndigheten verkar inom,
• säkerställa att tillsyn och tillståndsprövning kan bidra till att utveckla berörda verksamheter inom myndighetens verksamhetsområde,
• engagera och motivera medarbetarna,
• leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur,
• företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har


• statlig chefs- och ledarerfarenhet,
• erfarenhet av att leda och utveckla en offentlig verksamhet,
• kunskap och erfarenhet av att arbeta med statlig tillsyn och tillståndsprövning,
• kunskap och erfarenhet av att arbeta med hälso- och sjukvårds och socialtjänstfrågor samt med frågor rörande välfärdsbrottslighet och brottsförebyggande frågor,
• erfarenhet av att leda i utmanande förhållanden,
• erfarenhet av att driva internt förändringsarbete, som innefattar digitalisering av verksamheten och erfarenhet av stärkt rättstillämpning.

Övrigt
Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till generaldirektör och chef för IVO. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Mer information
Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Miriam Söderström och enhetschef Cecilia Halle vid Socialdepartementet. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Frida Ragnhäll eller annan medarbetare vid Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan
Välkommen att registrera din intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 11 augusti 2024. 


Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Ansök nu

Handläggare – arbeta med beredskap inom hälso- och sjukvård

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jul 1
Handläggare – arbeta med beredskap inom hälso- och sjukvård

Enheten för sjukvård- och läkemedelsfrågor, Socialdepartementet
Har du erfarenhet av beredskapsarbete som rör hälso- och sjukvård? Trivs du med varierande, intressanta och ofta komplexa uppgifter? Då kan du vara den vi söker. I det omväxlande arbetet på Socialdepartementet kan vi erbjuda en utvecklande roll där du tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor bidrar till samhällsutvecklingen.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Nu söker vi en handläggare för frågor som rör hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. Tjänsten är placerad i gruppen på enheten som ansvarar för frågor som rör läkemedel, apotek och beredskap. I gruppen arbetar ca 10 personer. Frågorna är till stora delar specifika för gruppen och enheten men har samtidigt många beröringspunkter med andra departement, särskilt i de delar som rör beredskap. Frågor som rör beredskap har vidare en tydlig internationell dimension, t.ex. när det gäller de insatser som Sverige gör inom ramen för medlemskapen i Nato och EU. 

Som handläggare hos oss kommer du att bli involverad i flera olika ansvarsområden som innehåller följande:


• Ta fram och analysera underlag för regeringens ställningstaganden i frågor som rör hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap,
• Vara delaktig i arbetet med att samordna insatser som rör hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap,
• Vara delaktig i EU-samarbete och annat internationellt samarbete i frågor som rör hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap,
• Utarbeta propositioner, skrivelser och departementsskrivelser (DS),
• Arbete inom ramen för regeringens styrning av myndigheterna, samt bidra i budgetrelaterat arbete på ovan nämnda områden.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund
Vi söker dig som har en akademisk examen, förslagsvis inom samhällsvetenskap, juridik eller annat relevant område kombinerad med relevant och aktuell erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från Regeringskansliet eller annan till tjänsten relevant myndighet. Vidare har du kunskap om beredskapsfrågor inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. Du behöver ha en god kommunikativ förmåga och ska därför ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift. Du ska även ha god förståelse för kraven på arbete i en politisk styrd verksamhet och en förståelse för Regeringskansliets roll och funktion.

Det är meriterande med relevant erfarenhet av krishantering inom Regeringskansliet eller arbete med frågor som rör hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. Det är även meriterande med erfarenhet av budget och myndighetsstyrning inom Regeringskansliet.


Dina egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som har förmåga att snabbt sätta dig in i och analysera komplexa frågeställningar och fatta snabba beslut. Du kan hantera flera olika arbetsuppgifter samtidigt, ta egna initiativ och driva utveckling inom ramen för de frågor du ansvarar för. Du är kvalitetsmedveten, arbetar på ett strukturerat sätt och trivs i en miljö där ditt mer långsiktiga och strategiska arbete kombineras med snabba beställningar med kort leveranstid. Du har vidare en god samarbetsförmåga.

Övrigt
Vi erbjuder en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om tjänsterna och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Cecilia Halle eller gruppchef Henrik Moberg. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Marjut Thelin. Fackliga kontaktpersoner är Pia Fagerström för Saco och Kristoffer Lundberg för ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Då det för närvarande är semestertider har vi begränsad möjlighet att svara på frågor. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 11 augusti 2024.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Socialdepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar bl.a. om folkhälsa och sjukvård, socialtjänst inklusive äldreomsorg, omsorg om och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, sjuk- och föräldraförsäkring, pensioner och premiepensionssystemet samt idrott, civilsamhället, ungdomspolitik, begravningsfrågor och trossamfund.

Ansök nu

Enhetschef till gymnasie- och vuxenutbildningsenheten

Enhetschef, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 24
Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten, Utbildningsdepartementet

Är du en engagerande chef eller ledare som i högt tempo vill utveckla arbetet med gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor tillsammans med kompetenta medarbetare? Som enhetschef på Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten får du ett uppdrag som är både ansvars- och meningsfullt, där du bidrar till samhällsutvecklingen, mitt i händelsernas centrum.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
På Utbildningsdepartementet är vi stolta över vår arbetsplats och att vi levererar underlag till Sveriges regering med omdöme och hög kvalitet. Om du, liksom vi, tycker att det är viktigt att vi vårdar vår kultur som präglas av respekt, tillit och arbetsglädje så ser vi fram emot att få ta del av din ansökan.

Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten ansvarar för frågor som rör gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, eftergymnasial yrkesutbildning i form av yrkeshögskoleutbildning och konst- och kulturutbildningar samt folkbildning.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Som enhetschef ansvarar du för att leda, fördela, planera och samordna arbetsuppgifter inom Gymnasie- och vuxenutbildningsenhetens (U/GV) sakområde samt utveckla och följa upp arbetet. Rollen innefattar ett verksamhets-, budget- och personalansvar för enheten som består av ca 25 medarbetare. Vidare innefattar rollen ett huvudmannaskap för enhetens sakfrågor, vilket innebär att du ansvarar för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom det egna sakområdet. Arbetet sker i nära samarbete med den politiska ledningen samt övriga enheter och sekretariat inom departementet. Som enhetschef företräder du verksamheten gentemot övriga intressenter såväl inom som utanför Regeringskansliet och rapporterar till statssekreteraren, samt sitter med i departementets chefsgrupp. I chefsrollen ingår det att motivera och involvera medarbetarna samt att fördela arbetsuppgifter så att kompetensen tas tillvara. Därtill utvecklar du verksamheten mot uppställda mål och prioriterar mellan uppgifter för en effektiv verksamhet och en god arbetsmiljö.

Din bakgrund 
Du har en universitets- eller högskoleexamen med relevant inriktning. Du förväntas ha god ledarskapserfarenhet och är van att ansvara för utvecklings- och förbättringsarbete. Det är meriterande om du har chefserfarenhet med personalansvar och erfarenhet av strategisk kompetensförsörjning. Du har gedigen erfarenhet av att arbeta i offentlig förvaltning och erfarenhet av att företräda en komplex verksamhet i olika sammanhang. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation, exempelvis inom Regeringskanskliet, och om du har erfarenhet av styrning och ledning i offentlig förvaltning.

För att lyckas i rollen krävs det mycket goda kunskaper om svensk statsförvaltning. Arbetet innebär många interna och externa kontakter och du behöver ha mycket goda kunskaper i det svenska språket och vara bra på att kommunicera såväl muntligt som skriftligt. Du behöver även ha goda kunskaper i engelska.

Kunskap om och förståelse för mediala frågor i en politiskt styrd organisation samt kunskap om utbildningsfrågor är meriterande.

Dina egenskaper 
För att lyckas och passa i rollen som enhetschef hos oss är goda ledaregenskaper en viktig förutsättning. Du bör ha förmåga att entusiasmera och motivera medarbetare, samt bidra till en god arbetsmiljö och ha förmåga att skapa delaktighet och att delegera. Det är viktigt att du har integritet och gott omdöme. Rollen kräver att du är strukturerad, tar initiativ och är skicklig på att samarbeta med andra, både inom och utanför organisationen. Du är också lugn och stabil och fokuserar på rätt saker även när det är högt tempo.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, i kombination med erfarenheterna som krävs för tjänsten.

Övrigt
Tillsvidareanställning som departementsråd och ett tidsbegränsat förordnande som chef i fem år med möjlighet till förlängning. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet, vad vi erbjuder och om rekryteringsprocessen, välkommen att kontakta HR-handläggare på telefon 08-405 33 40. Du är även välkommen att kontakta administrativa chefen Katja Anell på telefon 08-405 37 76, eller expeditionschefen Karin Erlingsson på telefon 08-405 22 45. Fackliga kontaktpersoner är Lotta Bodelius SACO eller Karina Åbom-Engberg ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan tillsammans med relevanta intyg samt examensbevis i vårt rekryteringsverktyg senast den 4 augusti 2024.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Utbildningsdepartementet ansvarar för frågor som rör förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola och övriga obligatoriska skolformer, skolbarnsomsorg, gymnasieskola, vuxenutbildning, folkbildning, universitet och högskola, forskning och studiefinansiering.

Ansök nu

Assistent till enheten för skog, miljö och forskning

Administratör/Administrativ assistent
Läs mer Jun 20
Enheten för skog, miljö och forskning, , Landsbygds- och Infrastrukturdepartemenet
Tycker du om att arbeta med administration och ge service? Kan du möta höga krav på noggrannhet och effektivitet?
Som vår nya medarbetare får du ett variationsrikt jobb i en händelserik miljö och vi erbjuder ett utvecklande arbete som bidrar till regeringens politik inom skog, miljö och forskning.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som enhetsassistent kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter bestå av att vara ett stöd till chefer och handläggare, vilket bland annat innebär administration kring ärendehandläggning, expediera regerings- och regeringskanslibeslut, språkgranskning, diarieföring, dela och expediera interpellationer samt riksdagsfrågor. I arbetsuppgifterna ingår också att arbeta med enklare IT-stöd, arbete med dokumenthanteringssystem samt att vara ett stöd vid genomförande av digitala möten. I dina arbetsuppgifter ingår att ha en central roll i att bistå chefer och handläggare med administrativa uppgifter vid interna och externa möten, konferenser och seminarier, bistå med inköp och beställningar samt personaladministration och att introducera nya medarbetare.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund
Vi söker dig som har gymnasieutbildning och har erfarenhet av arbete som enhetsassistent och/eller administratör med kvalificerade administrativa arbetsuppgifter inom Regeringskansliet. För att lyckas i rollen har du erfarenhet av ärendehanteringssystem, digitala arbetssätt samt genomförande av digitala möten. Du behöver även ha goda kunskaper inom IT och Officepaketet, samt kunna uttrycka dig väl i svenska i både i tal och skrift. Har du en eftergymnasial utbildning från exempelvis universitet eller högskola, kunskap i Excel, SharePoint, dokumentmallar, Palasso, Agresso samt kunskap av digitala arbetssätt och mötesplattformar som exempelvis Skype, Zoom och/eller Doodle ser vi det som meriterande.

Dina egenskaper
Vi söker dig som är självständig, serviceinriktad och har en förmåga att kunna arbeta på ett strukturerat sätt. Vidare är du noggrann, flexibel och har vana av att hantera stressiga situationer. Då rollen har många kontaktytor krävs en mycket god samarbetsförmåga. 

Övrigt
Tjänsten avser ett vikariat fram till årsskiftet, med möjlighet till förlängning.
Tillträde 1 september 2024.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Intervjuer kommer att ske i augusti. Då det för närvarande är semestertider har vi begränsad möjlighet att svara på frågor

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, Turid Tersmeden som är enhetschef, på 08-405 31 43. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Hanna Grotander på 08-405 12 36. Fackliga kontaktpersoner är Jennie Sölving för Saco och Karina Åbom-Engberg för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 31 juli.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering.

Ansök nu

Handläggare för arbete med internationella migrationsfrågor

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 28
Migrationsenheten, Justitiedepartementet

Har du kunskap om migrationsfrågor och erfarenhet av utrikespolitiska eller internationella frågor? Vi erbjuder en roll i händelsernas centrum där du får utveckla och ta fram strategier inom migrationsområdet.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.

I rollen som handläggare kommer du att jobba med internationella migrationsfrågor. Enheten arbetar med viseringspolitik och återvändandefrågor, förvar, förebyggande av irreguljär migration, Ukraina och samarbetet med internationella organisationer på migrationsområdet. Enheten ansvarar också för samordning av EU-arbetet när det gäller migrations- och asylfrågor och en rad andra frågor. Som handläggare på internationella migrationsenheten förväntas du genomföra olika handläggande uppgifter i samarbete med kollegor. Du är ansvarig handläggare för vissa av enhetens arbetsområden och utifrån din profil kan olika arbetsuppgifter inom enheten bli aktuella.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund

Du har akademisk examen med relevant inriktning och relevant och aktuell erfarenhet av handläggande arbetsuppgifter i Regeringskansliet. Du har även erfarenhet av arbete med utrikespolitiska/internationella frågor samt erfarenhet av arbete med migrationsfrågor. Vi ser också att du har kunskap om internationellt arbete och EU-samarbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av EU-förhandlingar och kunskap om återvändandefrågor. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.

Dina egenskaper

Du har god analysförmåga liksom samarbetsförmåga. Du är kreativ, kommunicerar väl och har ett gott omdöme. Du är även kvalitetsmedveten, strategisk och strukturerad. Du bör trivas i en händelserik miljö med högt tempo och hög grad av självständighet. Vi ser även att du är prestigelös och en politisk fingertoppskänsla.

Övrigt

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på fram till sommaren 2025 med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde snarast.

En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

 Är du intresserad?

Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Sofia Östmark som är enhetschef, på 08?405 42 79. Du är också välkommen att kontakta Rekryteringsspecialist Siri Hågefalk på 08-405 87 83. Fackliga kontaktpersoner är Peter Munck för Saco och Catharina de Grad för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 22 juli.

 

 

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland andra polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. Departementet ansvarar också för migrationsfrågor. Lagstiftningen inom statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt ligger inom departementets ansvarsområde.

Ansök nu

Tidsbegränsad tjänst som rättschef - Utbildningsdepartementet

Organisationsjurist
Läs mer Jul 3
Utbildningsdepartementet
Är du en skicklig och lösningsinriktad hovrätts- eller kammarrättsassessor med gedigen erfarenhet av lagstiftningsarbete? Har du dessutom erfarenhet av arbete i Regeringskansliet samt ledarskapserfarenhet? Då kan vi erbjuda ett spännande arbete med stort ansvar där du får möjlighet att bidra till Utbildningsdepartementet och biträda regeringen att förverkliga sin politik.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Utbildningsdepartementets opolitiska chefstjänstemän består av en expeditionschef och en rättschef. Under perioden 2025-september 2026 behöver departementet förstärkas med ytterligare en rättschef.

Som rättschef ansvarar du för att förslag till lagar och andra författningar utarbetas samt säkerställer lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid beredning av bland annat lagstiftningsärenden. Du kommer att slutgranska förslag till beslut, lagrådsremisser, propositioner samt förslag till lagar och andra författningar. Arbetet innebär att du jobbar nära departementets andra rättschef och expeditionschefen. I lagstiftningsarbetet arbetar du tillsammans med handläggare och huvudmän på sakenheterna samt tillsammans med rättssekretariatet. Som rättschef rapporterar du till den samordnande statssekreteraren samt ingår i departementets ledningsgrupp och chefsgrupp. Du ingår i Regeringskansliets nätverk för rättschefer.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se

Din bakgrund
Vi söker dig som är hovrätts- eller kammarrättsassessor med gedigen erfarenhet av lagstiftningsarbete både om handläggare och huvudman i Regeringskansliet. Vidare har du flerårig ledarerfarenhet. Du förväntas ha mycket goda kunskaper om lagstiftningsprocessen. I tillägg har du mycket goda kunskaper om statsförvaltningen, dess beslutsprocesser samt om lagstiftningsprocesserna inom EU. Vidare har du god insikt i hur det är att arbeta i en politiskt styrd organisation och har god förståelse för politikens krav. Dina språkkunskaper i svenska och engelska är mycket goda. Det är meriterande om du har kunskap inom Utbildningsdepartementets sakområden.

Dina egenskaper
För att lyckas i rollen som rättschef behöver du svara mot högt ställda krav på juridisk yrkesskicklighet. Du har en stor personlig mognad och mycket god förmåga att strukturera, prioritera och organisera arbetet samt sätta mål och tidsramar. Din analytiska förmåga är mycket god och du har en mycket väl utvecklad kommunikativ förmåga samt mycket god språklig analytisk förmåga. Vidare har du hög integritet, mycket gott omdöme och är kvalitetsmedveten, även när tempot är högt. Det är viktigt att du har mycket god samarbetsförmåga, är pragmatisk och lösningsorienterad utifrån verksamhetens behov och prioriteringar samt har förmåga att samordna olika intressen.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad mellan 1 januari 2025 till och med 30 september 2026

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta expeditionschef Karin Erlingsson, 08-405 22 45 eller HR-ansvarig Mari Hammarbäck Ekroth, 08-405 20 55. Fackliga kontaktpersoner är Lotta Bodelius för Saco och Karina Åbom-Engström för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.

Välkommen att registrera din ansökantillsammans med relevanta intyg samt examensbevis i vårt rekryteringsverktyg senast den 17 juli 2024.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Utbildningsdepartementet ansvarar för frågor som rör förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola och övriga obligatoriska skolformer, skolbarnsomsorg, gymnasieskola, vuxenutbildning, folkbildning, universitet och högskola, forskning och studiefinansiering.

Ansök nu

Biträdande enhetschef – var med och led arbetet vid grundlagsenheten (L6)

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 25
Grundlagsenheten, Justitiedepartementet
Vill du vara med och leda och utveckla verksamheten samt motivera och entusiasmera medarbetare? Som biträdande enhetschef erbjuder vi dig en spännande roll med mer ansvar och omväxlande arbetsuppgifter som bidrar till samhällsutvecklingen.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Biträdande enhetschefen är enhetschefens ställföreträdare och biträder enhetschefen med att leda enheten och att vara huvudman. I uppdraget ingår att bistå enhetschefen i arbetet med att leda, fördela, samordna och följa upp organisation, verksamhet, arbetsmiljö och kompetensförsörjning på grundlagsenheten. I rollen ingår bland annat att vara ett bollplank till enhetschefen i olika frågor som hänger samman med ledningen av enhetens arbete. I rollen ingår också att ha ett huvudansvar för genomförande av vissa arbetsuppgifter och att fungera som huvudman för delar av den lagstiftning som enheten ansvarar för. I huvudmannarollen ingår bland annat att vägleda medarbetare, kvalitetssäkra underlag och delta i beredningar och möten. Biträdande enhetschefen ska vid behov kunna träda in i enhetschefens ställe.

Enhetschefen har personalansvar för alla medarbetare på enheten. I rollen som huvudman ansvarar den biträdande enhetschefen dock självständigt för att arbetsleda de medarbetare som arbetar med frågor som han eller hon är huvudman för.

Grundlagsenheten ansvarar för lagstiftning som gäller Sveriges grundlagar samt exempelvis förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen och dataskyddslagen. Vidare ansvarar enheten för EU-frågor och andra internationella frågor inom dessa lagstiftningsområden.

Enheten har en bemanning med omkring 17 medarbetare. Som huvudman och biträdande enhetschef får du en unik möjlighet att i händelsernas centrum växla mellan dina olika roller och mål som medarbetare, huvudman, biträdande enhetschef och ersättare för enhetschefen.

Läs mer om vår verksamhet på https://www.regeringen.se

Din bakgrund
Du har en juristexamen och erfarenhet av ansvar som huvudman för lagstiftningsfrågor och annat författningsarbete. Tidigare erfarenhet av arbete med enhetens sakområden är meriterande. Det är också meriterande om du har erfarenhet av förhandlingsarbete i EU.

Dina egenskaper
I rollen som biträdande enhetschef förväntar vi oss att du är genuint intresserad av organisatoriska frågor och ledarskap, och har ett gott omdöme och en god förmåga att leda och motivera kompetenta medarbetare. Du har en mycket god samarbetsförmåga och är en noggrann och kvalitetsmedveten person med god förmåga att organisera, planera, sätta mål och följa upp arbetet. Rollen som biträdande enhetschef ställer höga krav på din förmåga att hantera och analysera en större mängd information och att kunna växla mellan perspektiv och roller och även under tidspress kunna bedöma vad som är viktigast att prioritera på såväl kort som lång sikt. Du behöver även vara initiativrik, effektiv och lösningsorienterad. 

Du har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska.

Övrigt
Anställningen är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Uppgiften att vara biträdande enhetschef upphör dock i normalfallet vid enhetschefens frånträde.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?
Om du vill veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta då enhetschefen Mathias Säfsten på 08-405 16 02. Fackliga kontaktpersoner är Peter Munck för Saco och Catharina de Grad för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.


Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 15 juli 2024.

 

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland andra polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. Departementet ansvarar också för migrationsfrågor. Lagstiftningen inom statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt ligger inom departementets ansvarsområde.

Ansök nu

Budgetsamordnare – UD:s budget, verksamhetsplanering och uppföljning

Budgetplanerare
Läs mer Jun 26
Planeringsstaben, Utrikesdepartementet

Vill du arbeta med budget, planering och uppföljning? Vill du bidra till styrningen och utvecklingen av utrikesförvaltningen tillsammans med skickliga kollegor? Vi erbjuder en central och variationsrik tjänst i en utvecklande och händelserik miljö.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Planeringsstaben har det övergripande ansvaret för budgetsamordningen i Utrikesdepartementet (UD) och ansvarar för utrikesförvaltningens budget, verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling. UD disponerar årligen ca 3,4 mdkr, vilket utgör en tredjedel av Regeringskansliets förvaltningsanslag. Ungefär två tredjedelar av kostnaderna rör verksamheten utomlands, som bedrivs av Sveriges 107 utlandsmyndigheter. Som budgetsamordnare hos oss har du en central roll i arbetet med utrikesförvaltningens budget och resursfördelning. Arbetet bedrivs nära verksamheten och är processtyrt. I uppdraget ingår även att utveckla arbetsformer för att vidareutveckla UD:s arbete med den statliga budgetprocessen och myndighetsstyrning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:


• Tillsammans med UD:s huvudbudgetsamordnare planera, följa upp och göra prognos för utrikesförvaltningens ekonomi som helhet,
• fastställa tidplaner för det årliga arbetet med budgetprocessen,
• sammanställa och presentera information både skriftligt och muntligt,
• göra ekonomiska analyser, inklusive kostnads- och nyttoanalyser,
• bistå i framtagning av beslutsunderlag,
• övergripande myndighetsstyrning, och
• delta i nätverk för planering och uppföljning.

Din bakgrund
Vi söker dig som har akademisk utbildning med ekonomisk inriktning eller motsvarande, som har erfarenhet från och intresse för ekonomisk uppföljning och analys samt av utvecklingsarbete. Erfarenhet av arbete med den statliga budgetprocessen är meriterande. Du har goda kunskaper om digitala verktyg, särskilt Excel, men också ekonomisystem som exempelvis Unit4 ERP. Erfarenhet av motsvarande arbete i Regeringskansliet eller annan statlig myndighet är meriterande.

Dina egenskaper
Du har en god analytisk förmåga och som person är du kvalitetsmedveten. Du är en drivande och problemlösningsorienterad person. Du är serviceinriktad med ett starkt intresse för budget- och styrningsfrågor. Du är resultatinriktad med hög arbetskapacitet samt har en förmåga att se helheten och samband i komplexa frågor. Du har förmågan att uttrycka dig både muntligt och skriftligt. Du har en god samarbetsförmåga, gott omdöme och hög integritet.


Övrigt
Anställningen inleds med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Catharina Cappelin, enhetschef eller Maisoun Jabali, biträdande enhetschef, på 08-405 10 00. Du är också välkommen att kontakta personalhandläggare Ulrika Ryberg på 08-405 10 00. Fackliga kontaktpersoner för UPF (Saco) och för ST-UD når Du via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 15 juli 2024.

 

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Utrikesdepartementet ansvarar för utrikes- och säkerhetspolitik, global utveckling och bistånd, handelspolitik, hjälp till svenskar i utlandet, folkrätt och mänskliga rättigheter, exportkontroll av krigsmateriel, internationella samarbeten med länder och regioner samt handels-, investerings- och Sverigefrämjande.

Ansök nu

Handläggare – arbeta med hälsa och civilsamhälle

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jul 5
Handläggare, Enheten för hälsa och civilsamhälle,

Socialdepartementet

Är du samhällsintresserad och vill jobba i händelsernas centrum? Vill du arbeta med intressanta, komplexa och varierande arbetsuppgifter? Då kan du vara den vi söker. I det omväxlande arbetet på Socialdepartementet kan vi erbjuda en utvecklande roll där du tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor bidrar till samhällsutvecklingen.

Vi söker nu en handläggare med ansvar för områden som rör frågor inom folkhälsa. Arbetsuppgifterna innefattar bl.a följande:


• Driva och utveckla frågor inom folkhälsoområdet med fokus på samordning av alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiken (ANDTS) och särskilt inom narkotikapolitiken nationellt, inom Norden, EU och internationellt,
• ta fram och analysera underlag för regeringens ställningstaganden i frågor som rör folkhälsa med fokus på narkotika nationellt, inom Norden, EU och internationellt,
• delta i och initiera enhets- och departementsövergripande samarbete liksom samverkan och kontakter med externa aktörer inom ANDTS med särskilt fokus på narkotika,
• arbete inom ramen för regeringens styrning av myndigheterna bland annat genom myndighetsuppdrag,
• budgetrelaterat arbete,
• förordningsarbete.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund
Vi söker dig som har en avslutad akademisk utbildning inom till tjänsten relevant område kombinerad med flerårig, aktuell och relevant erfarenhet av arbete i en myndighet som arbetar med till tjänsten relevanta sakfrågor. Du har även aktuell erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete inom området folkhälsa och ANDTS och särskilt inom narkotikaområdet. Arbetet förutsätter att du kan uttrycka dig mycket väl såväl muntligen som skriftligen på svenska och engelska. Du har kunskap om den svenska folkhälsopolitiken och politiken för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS) med fokus på narkotika. Du har även kunskap om EU- och internationella organisationers uppgifter och Sveriges samverkan med dessa inom narkotikaområdet.

Det är meriterande om du har erfarenhet av myndigheters funktionssätt och arbetssätt. Det är även meriterande med erfarenhet av arbete i en politiskt styrd verksamhet och en förståelse för Regeringskansliets roll och funktion.

Dina egenskaper
Som person är du initiativtagande och kan driva frågor i samarbete med andra delar av organisationen. Du har god samarbetsförmåga och bidrar med kunskap och lösningar både i egna processer och i processer som drivs i andra delar av organisationen. Du tar ansvar och arbetar på ett noggrant och strukturerat sätt. Vidare har du en förmåga att snabbt sätta dig in i komplexa frågeställningar och leverera underlag av hög kvalitet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Det är viktigt att du trivs i en miljö där ditt mer långsiktiga och strategiska arbete kombineras med snabba beställningar med kort leveranstid samt att du har god förståelse för kraven på arbete i en politiskt styrd verksamhet och en förståelse för Regeringskansliets roll och funktion. 

Övrigt
Tidsbegränsad anställning. Tillträde snarast. 

En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Elisabet Aldenberg som är gruppchef, på 08-405 30 01. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Marjut Thelin. Fackliga kontaktpersoner är Pia Fagerström för Saco och Kristoffer Lundberg för ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 14 juli, 2024.

 

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Socialdepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar bl.a. om folkhälsa och sjukvård, socialtjänst inklusive äldreomsorg, omsorg om och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, sjuk- och föräldraförsäkring, pensioner och premiepensionssystemet samt idrott, civilsamhället, ungdomspolitik, begravningsfrågor och trossamfund.

Ansök nu

Handläggare till Finansdepartementet

Kvalificerad skattehandläggare
Läs mer Jun 20
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.

Skatte- och tullavdelningen ansvarar för lagstiftning inom framför allt skatte- och tullområdet och deltar i det internationella samarbetet på dessa områden inom bl.a. EU.

Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor (S3) ansvarar för frågor om bl.a. skatteförfarandet, indrivning, dataskyddsfrågor, folkbokföring, skatteavtal och tullfrågor. Enheten ansvarar även för regeringens styrning av Skatteverket, Tullverket, Kronofogdemyndigheten och Bokföringsnämnden.

I tjänsten ingår internationellt förhandlingsarbete, exempelvis arbete med det förslag till ny tullkodex som förhandlas i EU. I tjänsten ingår regelbundna tjänsteresor. Visst nationellt lagstiftningsarbete kan också förekomma. Arbetet innebär ett nära samarbete med övriga medarbetare på enheten och med andra departement och myndigheter.

Din bakgrund

Du är jurist eller har annan relevant utbildning. Du har erfarenhet av tullfrågor och internationella frågor såsom förhandlingsarbete inom EU. Du har kunskap om EU och dess beslutsprocesser.

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom Regeringskansliet och har erfarenhet av lagstiftning. Det är meriterande om du har kunskap om hela Tullverkets uppdrag, såväl uppbörd som brottsbekämpning.

Dina egenskaper

Du har god förmåga att hantera hektiska arbetsperioder samt har en god samarbetsförmåga. Du har en väl utvecklad förmåga till analys samt förmåga att leverera underlag inom givna tidsramar. Du klarar självständigt arbete och har en skicklighet i att uttrycka sig i tal och skrift. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska.

Övrigt

Anställningen avser ett vikariat.

Är du intresserad?

Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Martina Löfstrand på 08-405 42 86. Du är också välkommen att kontakta HR Partner Richard Althoff på 08-405 14 28. Fackliga kontaktpersoner är Simon Monti Danielsson och Miriam Ben Hadj Ali för Saco och Lotta Nordqvist för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 14 juli.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, upphandling, kommuner och regioner samt konsumentlagstiftning.

Ansök nu

Handläggare

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jul 1
Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik, Socialdepartementet
Trivs du med omväxlande och intressanta arbetsuppgifter som ställer krav på din förmåga att kombinera expertkunskap med förståelse för helheten? Har du erfarenhet av arbete i Regeringskansliet och stort intresse för internationella frågor? Då kan denna tjänst vara intressant för dig. Nu söker vi en handläggare med ansvar för frågor inom familjeomsorg och barnrätt till Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Enheten arbetar med socialtjänstfrågor inom individ- och familjeomsorgen samt omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Enheten ansvarar för samordning av barnrättspolitiken, funktionshinderspolitiken samt för vissa socialförsäkringsförmåner.

Gruppen för familjeomsorg och barnrätt ansvarar bl.a. för frågor som rör våld i nära relationer och skyddat boende, hedersrelaterat våld och förtryck, hemlöshet, missbruk och ekonomiskt bistånd. Gruppen arbetar även med barnrättsliga frågor och barnkonventionssamordningen inom Regeringskansliet samt frågor om föräldraskapsstöd och internationella adoptioner.

För den aktuella tjänsten handlar det i första hand om att arbeta med frågor som rör våld mot barn och att delta i enhetens arbete med olika internationella processer. Andra frågor inom gruppens ansvarsområde kan också förekomma, bl.a. barnrätt, våld i nära relationer, skyddat boende och föräldraskapsstöd.

Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar allt från att utarbeta förslag till propositioner, regeringsuppdrag, kommittédirektiv, analysera och sammanställa underlag för regeringens ställningstaganden inom enhetens ansvarsområden, till löpande frågor som frågor och interpellationer från riksdagen samt samordning av enhetsövergripande processer. Du kan komma att representera Sverige i olika internationella processer och sammanhang. Område och uppgifter kan dock komma att ändras över tid.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund
Vi söker dig som har akademisk examen inom relevant område kombinerad med aktuell och till tjänsten relevant erfarenhet av arbete inom Regeringskansliet. Du har även aktuell erfarenhet av arbete med frågor som rör våld mot barn. Vidare har du erfarenhet av att arbeta med internationella processer inom Regeringskansliet. Du har du mycket goda kunskaper i muntlig och skriftlig framställning, på svenska, engelska och spanska. Du har även en god förståelse för kraven på arbete och förutsättningarna i en politiskt styrd verksamhet.

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med barnets rättigheter.

Dina egenskaper
Du ska ha mycket god förmåga att självständigt planera, samordna och driva processer och kunna ta egna initiativ. Du ska kunna arbeta under tidspress, vara uthållig och hantera flera olika typer av arbetsuppgifter samtidigt. Du ska vara kvalitets­medveten, omdömesgill, strukturerad och samtidigt flexibel.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning under sex månader, tillträde efter sommaren. 

En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Tony Malmborg som är enhetschef, på 08-405 33 52 eller gruppchef Sofia Landelius. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Marjut Thelin. Fackliga kontaktpersoner är Pia Fagerström för Saco och Kristoffer Lundberg för ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 3 juli, 2024 

 

 

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Socialdepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar bl.a. om folkhälsa och sjukvård, socialtjänst inklusive äldreomsorg, omsorg om och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, sjuk- och föräldraförsäkring, pensioner och premiepensionssystemet samt idrott, civilsamhället, ungdomspolitik, begravningsfrågor och trossamfund.

Ansök nu

Handläggare - arbeta inom skolområdet

Departementssekreterare
Läs mer Jun 28
Skolenheten, Utbildningsdepartementet
Har du arbetat handläggande inom Regeringskansliet? Har du även aktuell erfarenhet av arbete inom skolområdet? Vi erbjuder en tjänst med stort ansvar i händelsernas centrum.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
I den aktuella rollen som handläggare kommer du att ansvara för att ta fram och analysera underlag inom enhetens verksamhetsområde. Det innefattar förskola, förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer samt fritidshem och vissa särskilda utbildningsformer.

Du kommer att delta i beredning av frågor inom det område som enheten ansvarar för och driva arbetet fram till beslutsfattande. Det kan till exempel handla om uppdrag till myndighet eller framtagande av lagstiftning. I tjänsten ingår även att du bistår enheten med administrativa uppgifter vid behov.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund
Du har en akademisk examen med inriktning statsvetenskap, pedagogik eller annan utbildning som bedöms likvärdig. För att vara aktuell för denna tjänst bör du även ha flerårig erfarenhet av handläggande uppgifter inom Regeringskansliet samt aktuell erfarenhet av arbete inom skolområdet. Det är nödvändigt att ha god kunskap om svensk statsförvaltning, vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation och hur en sådan organisation fungerar samt det svenska skolväsendet och dess styrsystem. Du har även mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska i tal och skrift är också ett måste.

Det är meriterande med erfarenhet av administrativt arbete inom myndighet samt kunskap om Regeringskansliets digitala dokumenthanteringssystem.

Dina egenskaper
Du är strukturerad och kvalitetsmedveten. Du har en förmåga att ta initiativ och driva processer framåt samt att anpassa dig efter ändrade förutsättningar. Du är lyhörd för verksamhetens behov och har en mycket god samarbetsförmåga.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Övrigt
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.

En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Ulrika Lundqvist, enhetschef, på 08-405 93 55. Du är också välkommen att kontakta rekryterare Ana Acosta, 076–2674114. Fackliga kontaktpersoner är Lotta Bodelius för Saco och Catrin Arusell Ekström för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 3 juli 2024.

 

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Utbildningsdepartementet ansvarar för frågor som rör förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola och övriga obligatoriska skolformer, skolbarnsomsorg, gymnasieskola, vuxenutbildning, folkbildning, universitet och högskola, forskning och studiefinansiering.

Ansök nu

Enhetschef för arbetsgivarpolitik /Förhandlingschef

Avdelningschef, statlig
Läs mer Jun 24
Regeringskansliets nyinrättade Enhet för arbetsgivarpolitik

Nu söker vi till enheten en enhetschef som tillika ska vara förhandlingschef. Enhetens ansvarar är förhandling, analys och statistik, HR-controlling, lönebildning, samt avtal och villkor. Enheten ansvarar även för en sektionschef som har kontakten med Statens Servicecenter och hantering av lönerelaterade frågor. Enheten utvecklar gemensamma processer i villkors- och arbetsrättsliga frågor och inom arbetsmiljö. Den för rekryteringen aktuella enheten kommer att bildas och denna förändring kommer att träda i kraft i höst. Den nyinrättade HR-avdelningen kommer att bestå av två enheter, HR-enheten och enheten för arbetsgivarpolitk. Enheten kommer att heta enheten för arbetsgivarpolitik.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.

I rollen som Enhetschef och tillika Förhandlingschef kommer du att planera, leda, följa upp och samordna verksamheten inom enheten. Du driver tillsammans med HR-direktör och enhetschef för HR till utvecklingen av Regeringskansliets strategiska arbetsgivarpolitik. Du kommer även teckna myndighetens kollektivavtal och ansvarar för tolkning och tillämpning av såväl lokala som centrala avtal. Utöver sedvanliga kollektivavtal ingår att hantera chefsavtal, avtal för specialister och avtal för politiskt sakkunniga och avtal om utlandsvillkor.

Du har det övergripande ansvaret för myndighetens lönebildning. Rollen innebär facklig samverkan och ansvaret att bibehålla och utveckla förtroendefulla relationer med arbetstagarorganisationerna. Vidare ansvarar du för att ge stöd till organisationen kring avtalstolkningar och samordna praxis, tillämpning och stöd för enhetliga processer. Du leder och delta i arbetsgrupper kopplade till ansvarsområdet samt håller utbildningar inom löne- och avtalsområdet. I uppdraget ingår även att omvärldsbevaka inom relevanta områden.

Som chef ansvarar du för enhetens verksamhet, budget, kompetensförsörjning och resultat, samt att du har personalansvar för enhetens medarbetare. I rollen ingår det att utveckla metoder och arbetssätt samt att verka för digitalisering, enhetlighet och effektivisering inom hela HR-området, såväl inom den egna enheten som i samverkan med övriga chefer i HR-verksamheten. En viktig del av arbetet är att engagera och motivera medarbetarna och skapa en inkluderande arbetsmiljö som präglas av engagemang och respekt. Rollen rapporterar till HR-direktören.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se. 

Din bakgrund
Vi söker dig som har juristexamen och flerårig erfarenhet av att vara chef och ledare med personal- och arbetsmiljöansvar. Du har erfarenhet av att ha arbetat som förhandlingschef i Regeringskansliet och har flerårig aktuell erfarenhet av att självständigt driva förhandlingsarbete. Vidare har du aktuell erfarenhet från liknande arbete inom den statliga sektorn. Vi ser även att du har erfarenhet av att självständigt genomföra utbildningar inom avtal och arbetsrätt och att du har flerårig erfarenhet av att ge stöd och rådgivning. Det pågår ett omfattande utvecklingsarbete på Regeringskansliet, vilket innebär att du behöver ha erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsarbete inom området. Rollen kräver även mycket goda och djupa kunskaper inom det arbetsrättsliga området samt bred och djup kunskap om arbetsgivarfrågor inom den statliga sektorn, statliga kollektivavtal och statlig arbetsrätt.  Det är meriterande om du har erfarenhet av UVA/URA samt erfarenhet av att samordna större arbetsprocesser.

Du behöver kunna uttrycka dig mycket väl i tal och skrift både på svenska och engelska.

Dina egenskaper
I rollen som enhetschef behöver du ha mycket god förmåga att leda, engagera och utveckla medarbetare.

Du har en förmåga att skapa resultat i en komplex organisation och har ett strategiskt förhållningssätt. Vidare är du mål- och resultatinriktad och har god analytisk förmåga. Du har en förmåga att skapa förtroendefullt samarbete på alla nivåer inom Regeringskansliet samt att du värdesätter goda relationer. Som ledare är du även strategisk och har en god problemlösande analysförmåga. Du är en trygg och stabil person med integritet och god självinsikt. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Övrigt
Du anställs tillsvidare som departementsråd med ett tidsbegränsat förordnande som chef.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?

Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta HR direktör Daniela Eriksson på 08- 405 92 76. Du är också välkommen att kontakta Rekryteringsspecialist Siri Hågefalk på 08-405 87 83. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Peter Backéus för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 3 juli. 

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet.

Ansök nu

Assistent - ansvara för det administrativa arbetet på Skolenheten

Administratör/Administrativ assistent
Läs mer Jun 17
Skolenheten, Utbildningsdepartementet

Har du erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter, dokumenthanteringssystem och korrekturläsning? Vi kan erbjuda dig en tjänst där du arbetar tillsammans med kunniga kollegor i händelsernas centrum.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Skolenheten ansvarar för frågor som rör förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet såsom pedagogisk omsorg, öppen förskola, öppen fritidsverksamhet och omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, specialskola och sameskola.

I rollen som assistent på Skolenheten ansvarar du för det löpande administrativa arbetet och stöttar enheten i olika administrativa processer. Arbetet innebär bland annat att färdigställa och expediera beslut, administrera underlag inför beredningar, fakturahantering samt hantering av remisser. Du kommer också att ha viss kontakt med allmänheten via e-post och telefon och hantera inkommande information, internt och externt. I uppgifterna ingår även att administrera möten och resor. Arbetsuppgifterna behöver ofta utföras mot fasta deadlines och ibland under tidspress. På sikt kommer en stor del av arbetsuppgifterna att utföras i Regeringskansliets digitala dokumenthanteringssystem. Du kommer arbeta nära de andra assistenterna vid departementet och vara en del av departementets nätverk för assistenter. Vid behov kan det kan förekomma att du hjälper till på andra enheter.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund
Du har en avslutad gymnasieutbildning och gärna någon eftergymnasial utbildning med relevant inriktning för tjänsten. Du har minst tre års erfarenhet av att i närtid ha arbetat med liknande arbetsuppgifter. Du har även erfarenhet av digitala dokumenthanteringssystem samt av korrekturläsning och är van att arbeta med bestämda tidsramar. Vidare har du mycket goda kunskaper i svenska och grundläggande kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Dessutom har du mycket goda kunskaper i digitalt arbete, främst i Officepaketet 

Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete i Regeringskansliet eller annan statlig myndighet. Det anses också meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med ekonomiadministration, liksom om du har kunskaper i Sharepoint, Palasso eller Proceedo.

Dina egenskaper
För att passa i rollen behöver du vara strukturerad och flexibel, med en vana att kunna prioritera utifrån verksamhetens behov och att anpassa dig efter ändrade förutsättningar. Du behöver också vara kvalitetsmedveten, initiativtagande samt ha en mycket  samarbetsförmåga. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Övrigt
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.

En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Ulrika Lundqvist som är enhetschef, på 08-405 93 55. Fackliga kontaktpersoner är Lotta Bodelius för Saco och Karina Åbom-Engberg för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.

Välkommen att registrera din ansökan tillsammans med bifogade examensbevis i vårt rekryteringsverktyg senast den 30 juni 2024.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Utbildningsdepartementet ansvarar för frågor som rör förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola och övriga obligatoriska skolformer, skolbarnsomsorg, gymnasieskola, vuxenutbildning, folkbildning, universitet och högskola, forskning och studiefinansiering.

Ansök nu

Regeringskansliet söker en Controller

Business controller
Läs mer Jun 17
Sekretariatet för samordning och stöd, Utbildningsdepartementet
Är du självgående, strukturerad och gillar att arbeta med både siffror och verksamhetsstyrning? Vi erbjuder dig en central och variationsrik roll med många kontaktytor i en utvecklande och händelserik miljö.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Dina arbetsuppgifter som controller innebär arbete med budgetering, prognoser, ekonomistyrning och uppföljning. Du kommer att ta fram internbudgetbeslut, ansvara för årsbokslutet och arbeta med budget och uppföljning för departementets utredningar. Du gör självständiga bedömningar och tar beslut i ekonomiska frågor. I din roll ger du råd och stöd till departementet i ekonomiska beslut och ekonomihantering. Arbetsuppgifterna innefattar ekonomiadministration samt förbättring av arbetssätt och interna rutiner. Du tar även fram material och håller i presentationer inom ditt område. 

Arbetet sker i nära samarbete med departementets andra controller och enhetsassistent.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund
Vi söker dig som har examen från universitet eller högskola inom relevant utbildning. Controllerutbildning är meriterande. Du har erfarenhet från kvalificerat controllerarbete och uppföljning samt av sammanställning och föredragning av beslutsunderlag i ekonomiska frågor. Har du erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från Regeringskansliet eller annan statlig myndighet är det meriterande. Du behöver ha goda kunskaper i Agresso tillsammans med goda kunskaper om prognosarbete. Det krävs även mycket goda kunskaper i Excel och Officepaketet. Meriterande är kunskaper om Regeringskansliets ekonomiadministration, kunskaper i Proceedo och kunskaper om statlig ekonomisk styrning. Vi ser också gärna att du har kunskaper om svensk statsförvaltning.

Dina egenskaper
Som controller behöver du vara strukturerad och ha en utpräglad numerisk analysförmåga. Du är självgående, flexibel och har gott omdöme. Eftersom arbetet präglas av många samarbets- och kontaktytor är det viktigt att du har en mycket god samarbetsförmåga.

Övrigt
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med sex månaders provanställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Katja Anell, administrativ chef, eller Carl Garellick, HR-handläggare. Fackliga kontaktpersoner är Lotta Bodelius för Saco och Karina Åbom-Engberg för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 29 juni 2024.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Utbildningsdepartementet ansvarar för frågor som rör förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola och övriga obligatoriska skolformer, skolbarnsomsorg, gymnasieskola, vuxenutbildning, folkbildning, universitet och högskola, forskning och studiefinansiering.

Ansök nu

Budgetsamordnare till enheten för näringsliv, innovation och marknader

Departementssekreterare
Läs mer Jun 17
Enheten för näringsliv, innovation och marknader, Klimat-och näringslivsdepartementet
Enheten för näringsliv, innovation och marknader arbetar med frågor och insatser som syftar till att stärka näringslivets konkurrenskraft med fokus på ramvillkor för och främjande av entreprenörskap och företagande, innovation och förnyelse samt väl fungerande marknader, bland annat genom att förenkla för företag och minska företagens administrativa börda. Enheten är ansvarig för hanteringen av statsstödsfrågor inom Regeringskansliet och gentemot EU-kommissionen. 
Enhetens verksamhet ska bidra till att företag kan utvecklas, växa och sysselsätta fler i hela Sverige och stärka den svenska konkurrenskraften. Enheten är organiserad i tre grupper.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Enheten söker nu en budgetsamordnare för att stärka upp enhetens arbete med budget och myndighetsstyrning. Arbetsuppgifterna består bland annat av att utföra samordnade uppgifter inom ramen för enhetens arbete med den statliga budgetprocessen. Du kommer, i egenskap av samordnare, även ansvara för och handlägga några av enhetens anslag och anslagsbrev. Vidare kommer du att arbeta med analys och uppföljning, samt bistå med samordnande uppgifter inom ramen för enhetens arbete med att utveckla myndighetsstyrningen. Att ständigt överblicka och bidra till att förbättra enhetens processer är en självklar del av rollen. Uppdraget som samordnare innebär dessutom många kontakter inom enheten, departementet, den politiska ledningen samt med andra departement, framförallt Finansdepartementet

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du behöver ha erfarenhet från arbete inom offentlig förvaltning i övrigt, liksom goda kunskaper om det ekonomiadministrativa regelverket för statlig verksamhet. Du ska vidare ha vana av att leda projekt och hålla föredragningar och ha goda kunskaper i Office-paketet, samt behärska svenska och engelska, i såväl tal som skrift. 
Har du erfarenhet av att utveckla och samordna statliga budgetprocesser och av statsbudgetsystemet Hermes, samt av att ha arbetat med liknande frågor inom Regeringskansliet, anser vi det meriterande. 

Dina egenskaper
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du som söker är strukturerad, med en förmåga att planera, prioritera och organisera. Du är även effektiv och analytisk i ditt arbetssätt, samt klarar av att arbeta självständigt. 
Vidare är du servicemedveten och tycker om att ge service och stöd. Då tjänsten har många olika kontaktytor behöver du även ha en mycket god samarbetsförmåga. 

Övrigt
Tjänsten avser en tillsvidareanställning. Anställningen inleds med sex månaders provanställning.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Marie Römpötti som är gruppchef, på 08-405 92 80. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Hanna Grotander på 08-405 12 36. Fackliga kontaktpersoner är Sara Kymenvaara för Saco och Anne-Charlotte Gramén för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 28 juni 2024.

 

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation.

Ansök nu

Rättssakkunnig – arbeta med juridiska frågor på Kulturdepartementet

Organisationsjurist
Läs mer Maj 20
Rättssekretariatet, Kulturdepartementet
Är du en skicklig jurist med kvalificerad juridisk bakgrund som vill arbeta med Kulturdepartementets frågor? Som vår nya medarbetare får du ett varierat arbete i händelsernas centrum och möjlighet att, tillsammans med skickliga kollegor, arbeta inom flera olika rättsområden, bl.a. medierätt, upphovsrätt, mark- och miljörätt, urfolksrätt, förvaltningsrätt och annan offentlig rätt.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Dina arbetsuppgifter innebär att utarbeta lagrådsremisser och propositioner och annat författningsarbete. Du kommer också att bistå departementsledningen och Kulturdepartementets andra enheter med rättsutredningar, kvalitetssäkring och råd i juridiska frågor inom områden som medier, demokrati, kultur, kulturarv och kulturmiljö, nationella minoriteter, arkiv och vissa EU-rättsliga frågor. Flera av departementets ansvarsområden berör grundläggande fri- och rättigheter. Du kommer även att få arbeta med frågor som rör styrning av myndigheter och andra institutioner inom departementets områden. Arbetet innebär också att bistå expeditions- och rättschefen med regeringsärenden och ärendehantering.

Då vi ofta arbetar i team som består av olika kompetenser kommer du att samarbeta med engagerade och professionella kollegor. Rollen innebär många kontaktytor samt samarbete med andra departement. Vi erbjuder ett arbete som är utvecklande och variationsrikt.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund
Vi söker dig som har en juristexamen och som är hovrätts- eller kammarrättsassessor eller som har flera års erfarenhet av annat kvalificerat juridiskt arbete som vi bedömer som likvärdigt. Du har en bred juridisk kompetens med förmåga att göra rättsliga analyser liksom att överblicka hela rättsområden. Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och god förmåga att uttrycka dig på engelska. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom Regeringskansliet, lagstiftningsarbete eller erfarenhet av något av departementets ansvarsområden.

Dina egenskaper
Du behöver vara en skicklig jurist med god förmåga att göra rättsliga analyser inom komplexa rättsområden med ett strukturerat och systematiskt tänkande. Du har en förmåga att göra rättsliga analyser liksom att överblicka hela rättsområden. Du trivs både med att samarbeta med andra, och att jobba självständigt. Ibland förväntas du snabbt byta fokus vilket ställer stora krav på din flexibilitet och förmåga att arbeta noggrant och analytiskt även under tidspress. Arbetet i en politisk miljö ställer också stora krav på gott omdöme och att du tycker det är roligt och utmanande med politiskt aktuella frågor.

Övrigt
Anställningsformen är ett sexårigt förordnande som rättssakkunnig. Det kan utöver denna tjänst även bli aktuellt med ett tidsbegränsat förordnande på ca ett år. Tillträde sker så snart som möjligt.
För den ettåriga anställningen kan det finnas möjlighet för överenskommelse om distansarbete
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta sekretariatschefen Maria Fjellman Lundqvist, telefon 08-405 39 82 e-post: maria.fjellman-lundqvist@regeringskansliet.se. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Hanna Grotander, på 08-405 12 36. Fackliga kontaktpersoner är Eva Stengård för Saco och Karina Åbom-Engberg för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 27 maj 2024.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur.

Ansök nu

Handläggare på enheten för kultur och kulturmiljö, Kulturdepartementet

Departementssekreterare
Läs mer Jun 14
Enheten för kultur och kulturmiljö, Kulturdepartementet
Enheten för kultur och kulturmiljö ansvarar för frågor inom bl.a. bildkonst, museer, kulturmiljöfrågor, bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter, bidrag till konstnärlig gestaltning, ersättningar och bidrag till konstnärer, stöd till regional kulturverksamhet, scenkonst, statliga insatser för den kommunala kulturskolan, film och arkitektur, form och design. Enheten samordnar även frågor om bland annat kulturella och kreativa näringar, miljöfrågor, barn- och ungdomsfrågor inom kulturområdet, jämställdhet inom kulturområdet, kulturlivets internationalisering och flera internationella samarbeten inom kulturområdet. Enheten ansvarar för drygt 20 myndigheter, institutioner och bolag.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som handläggare kommer dina arbetsuppgifter främst bestå av handläggning av frågor inom kulturmiljöområdet. Även andra sakfrågor inom enhetens ansvarsområde kan bli aktuella. I arbetet ingår även myndighetshandläggning för Riksantikvarieämbetet, ansvar för tvärsektoriella frågor kopplade till kulturmiljöområdet som till exempel miljö- och klimatfrågor, vissa internationella frågor kopplade till kulturmiljö samt ansvar för utredning, analys och handläggning av löpande frågor. I arbetet som handläggare kan det ingå att medverka i arbetet med propositioner, delta i utrednings- och allmänt beredningsarbete.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund
Vi söker dig som har en utbildning inom kultur eller samhällsvetenskap, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Vidare har du erfarenhet av eller kunskap om kulturpolitik och kulturmiljöområdet, erfarenhet av handläggande arbetsuppgifter inom offentlig sektor, samt kunskap om svensk statsförvaltning. Du besitter dessutom en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska och förstår vad det innebär att jobba i en politiskt styrd organisation. Har du dessutom kunskap om Regeringskansliets arbetsformer och processer, erfarenhet av arbete som rör frågor inom enhetens sakområdet och särskilt kulturmiljöfrågor, samt god förmåga att samordna processer, anser vi det meriterande. 

Dina egenskaper
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du som söker tjänsten är strukturerad och självständig, du har vana av att strukturera ditt arbetssätt och driver enkelt dina processer vidare. Dessutom ser vi att du är flexibel och snabbt kan ändra ditt synsätt och förhållningssätt, samt har ett gott omdöme. Då tjänsten kräver många olika kontaktytor behöver du ha en mycket god samarbetsförmåga. 

Övrigt
Tjänsten avser ett vikariat fr.o.m. 1 september 2024 t.om. 31 december 2024. 
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Sophia Laurin som är enhetschef, på 08-405 41 40. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Hanna Grotander på 08-405 12 36. Fackliga kontaktpersoner är Eva Stengård för Saco och Karina Åbom-Engberg för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 24 juni 2024.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur.

Ansök nu

Handläggare till sekretariatet för EU och internationella frågor

Departementssekreterare
Läs mer Jun 14
Sekretariatet för EU och internationella frågor, Klimat- och näringslivsdepartementet
Har du erfarenhet av EU- eller internationell samordning och trivs i en verksamhet som präglas av hög kompetens, många kontaktytor och fokus på leverans? Som handläggare hos oss får du möjligheten att arbeta i händelsernas centrum med omväxlande och meningsfulla arbetsuppgifter.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Klimat- och näringslivsdepartementet ansvarar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation. Departementet
ansvarar även för strålsäkerhet och arbetar med omställningen till cirkulär ekonomi. Sekretariatet för EU och internationella frågor sköter planering, samordning och genomförande av departementsledningens internationella resor och besök. Den bistår även
departementsledningen liksom enheter och sekretariat med stöd och rådgivning i EU-frågor och internationella frågor.
Som handläggare till sekretariatet kommer du i huvudsak att ansvara för samordning och handläggning av EU och internationella frågor. Du kommer även att hantera internationella förfrågningar till den politiska ledningen, och arbeta med genomförandet av Sveriges pågående ordförandeskap inom Nordiska ministerrådet. Vidare kommer du att ägna dig åt övrigt regionalt samarbete inom främst miljö- och klimatområdet, samt ge stöd i sekretariatets EU-samordning. Andra uppgifter inom sekretariatet kan också bli aktuella.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning och sammanlagt något eller några års erfarenhet av EU eller internationell
samordning och arbete i Regeringskansliet. Du har dessutom mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Har du dessutom erfarenhet av hantering av internationella förfrågningar till den politiska ledningen, erfarenhet av regionalt samarbete inom departementets ansvarsområden, erfarenhet av EU-samordning eller kunskap i någon av departementets sakfrågor, anser vi det meriterande.

Dina egenskaper
Vi tror att du som söker tjänsten är strukturerad och med en förmåga att självständigt kunna planera din arbetsdag. Du är dessutom stresstålig, samt flexibel och kan prioritera bland dina åtaganden. Då tjänsten innehåller många kontaktytor behöver du ha en mycket god samarbetsförmåga samt ett gott omdöme.

Övrigt
Tjänsten avser en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Tillträde snarast.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Petter Hojem som är gruppchef, på 08-405 16 71. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Hanna Grotander på 08-405 12 36. Fackliga kontaktpersoner är Sara Kymenvaara för Saco och Anne-Charlotte Gramén för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 24 juni 2024.
 

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation.

Ansök nu

Vi söker en handläggare med ansvar för frågor inom djur och livsmedel

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 2
Enheten för djur och livsmedel, Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet?

Har du erfarenhet av arbete med frågor inom djurhälsa? Vill du arbeta i en händelserik miljö tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor? Då kan vi erbjuda ett utvecklande arbete som bidrar till regeringens politik.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Arbetsuppgifterna kommer i första hand att omfatta olika frågor inom djurhälsa såsom veterinära frågor, smittskydd, läkemedelsanvändning på djur (inklusive AMR-frågor), men även frågor som rör djurskydd inom exempelvis försöksdjursområdet. Du förväntas vid behov också kunna hantera andra frågor inom djur- och livsmedelsområdet. Arbetet har såväl nationella som EU- och internationella aspekter. I arbetet ingår att utarbeta underlag för regeringsbeslut och bereda dessa inom Regeringskansliet, samt ta fram faktaunderlag åt den politiska ledningen inom ansvarsområdet. Vanliga arbetsuppgifter kan också vara att utarbeta svenska positioner inför förhandlingar i EU:s kommissions- och rådsarbetsgrupper samt internationella processer, liksom att företräda Sverige i sådana förhandlingar.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund
Vi söker dig som har akademisk examen inom relevant område och i första hand som veterinär eller agronom. Du har erfarenhet från arbete på myndighet med djurhälsofrågor. Det är meriterande om du har arbetat på Regeringskansliet eller annan myndighet samt att du har erfarenhet från arbete med djurskydd. Det är också meriterande med god kunskap om statsförvaltningen och dess processer samt hur arbetet i EU går till. Du har mycket god språklig förmåga i både svenska och engelska i tal och skrift.

Dina egenskaper
För att passa in i rollen behöver du ha förmågan att vara initiativrik, noggrann och kunna arbeta självständigt, strukturerat och resultatinriktat. Vidare har du god kommunikativ förmåga, tycker om samarbete och har ett flexibelt förhållningssätt samt trivs i ett stundtals högt arbetstempo.

Övrigt
Detta är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Helena Storbjörk Windahl som är enhetschef, på 08–405 22 79. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Carl Garellick på 08-405 44 49.  Fackliga kontaktpersoner är Jennie Sölving för Saco och Karina Åbom-Engberg för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 23 juni 2024.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering.

Ansök nu

Vi söker en handläggare med ansvar för frågor inom djur och livsmedel

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 10
Enheten för djur och livsmedel, Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet?

Har du erfarenhet av arbete med frågor inom djurhälsa? Vill du arbeta i en händelserik miljö tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor? Då kan vi erbjuda ett utvecklande arbete som bidrar till regeringens politik.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Arbetsuppgifterna kommer i första hand att omfatta olika frågor inom djurhälsa såsom veterinära frågor, smittskydd, läkemedelsanvändning på djur (inklusive AMR-frågor), men även frågor som rör djurskydd inom exempelvis försöksdjursområdet. Du förväntas vid behov också kunna hantera andra frågor inom djur- och livsmedelsområdet. Arbetet har såväl nationella som EU- och internationella aspekter. I arbetet ingår att utarbeta underlag för regeringsbeslut och bereda dessa inom Regeringskansliet, samt ta fram faktaunderlag åt den politiska ledningen inom ansvarsområdet. Vanliga arbetsuppgifter kan också vara att utarbeta svenska positioner inför förhandlingar i EU:s kommissions- och rådsarbetsgrupper samt internationella processer, liksom att företräda Sverige i sådana förhandlingar.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund
Vi söker dig som har akademisk examen inom relevant område och i första hand som veterinär eller agronom. Du har erfarenhet från arbete på myndighet med djurhälsofrågor. Det är meriterande om du har arbetat på Regeringskansliet eller annan myndighet samt att du har erfarenhet från arbete med djurskydd. Det är också meriterande med god kunskap om statsförvaltningen och dess processer samt hur arbetet i EU går till. Du har mycket god språklig förmåga i både svenska och engelska i tal och skrift.

Dina egenskaper
För att passa in i rollen behöver du ha förmågan att vara initiativrik, noggrann och kunna arbeta självständigt, strukturerat och resultatinriktat. Vidare har du god kommunikativ förmåga, tycker om samarbete och har ett flexibelt förhållningssätt samt trivs i ett stundtals högt arbetstempo.

Övrigt
Detta är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Helena Storbjörk Windahl som är enhetschef, på 08–405 22 79. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Carl Garellick på 08-405 44 49.  Fackliga kontaktpersoner är Jennie Sölving för Saco och Karina Åbom-Engberg för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 23 juni 2024.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering.

Ansök nu

Handläggare, Transportmarknadsenheten

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 5
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet


Har du kunskap inom yrkestrafikområdet och vill bidra till att regeringens politik genomförs inom detta område? Då kan vi erbjuda ett utvecklande arbete som bidrar till samhällsutvecklingen.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Transportmarknadsenheten ansvarar för regelutveckling inom transportområdet samt frågor rörande transportmarknadens funktionssätt avseende vägtrafik, sjöfart, luftfart och järnväg.

Arbetsuppgifterna i denna befattning innefattar i huvudsak frågor inom yrkestrafikområdet, till exempel tillträde till marknaden för lastbil, buss och taxi. Dina arbetsuppgifter kommer att ha såväl nationell som EU och internationell inriktning. Beträffande det internationella arbetet innebär det att du förbereder och deltar i förhandlingar dels i EU:s ministerråd, dels i internationella organisationer och fora med anknytning till yrkestrafikområdet. Regelutveckling, såväl nationell som internationell, är centrala delar av ansvarsområdet.

Som medarbetare på Transportmarknadsenheten ska du ha förmåga att arbeta strategiskt, analytiskt och med helhetssyn. Arbetet utförs i samarbete med övriga enheter och med sekretariat inom Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, men också med övriga delar av Regeringskansliet samt i dialog med externa aktörer.

Du kommer även handlägga uppgifter inom ramen för Regeringskansliets förvaltningsarbete med att bereda inkomna ärenden, bereda svar på frågor och interpellationer från riksdagen samt ta fram andra underlag till Landsbygds- och infrastrukturdepartementets politiska ledning.

Läs mer om departementet och enhetens verksamhet på  www.regeringen.se. 

Din bakgrund

Vi söker dig som har till tjänsten relevant akademisk utbildning kombinerad med några års aktuell erfarenhet av handläggande arbetsuppgifter inom sakområdet. Du har goda kunskaper inom de aktuella sakfrågorna och kommunicerar obehindrad på svenska och engelska i tal och skrift.

Det är meriterande med juridisk högskoleutbildning och arbetslivserfarenhet från Regeringskansliet eller till tjänsten relevant myndighet.  Det är även meriterande med aktuell och till tjänsten relevant erfarenhet av regelutveckling- och förhandlingsarbete, gärna från internationell nivå. Vidare är det meriterande med erfarenhet av transportsektorn liksom erfarenhet av arbete inom eller gentemot EU:s institutioner eller FN organ.

Dina egenskaper
Som handläggare hos oss behöver du ha ett flexibelt förhållningssätt och trivas i ett stundtals högt arbetstempo. Du är lösningsfokuserad, har god analytisk förmåga och kan självständigt driva och prioritera komplexa frågor och processer framåt. Arbetet kräver ett gott omdöme, god samarbetsförmåga och hög integritet.

Övrigt
Tjänsten avser en tillsvidareanställning som inleds med provanställning.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Maria Gelin som är enhetschef, på 08–405 90 56. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Marjut Thelin på 08-405 38 03. Fackliga kontaktpersoner är Jennie Sölving för Saco och Anne-Charlotte Gramén för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 19 juni, 2024.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering.

Ansök nu

Rättssakkunnig – arbeta med lagstiftning på Justitiedepartementet

Assessor
Läs mer Jun 4
Enheten för migrationsrätt, Justitiedepartementet

Är du samhällsintresserad och vill arbeta med dagsaktuella frågor och arbetsuppgifter som snabbt kan variera utifrån händelser i Sverige eller i omvärlden? Stimuleras du av omväxlande, intressanta och utmanande uppgifter? Vill du hantera juridiska frågor i en politisk miljö där uppdraget är att bistå regeringen i sitt arbete och där du som rättssakkunnig står för den juridiska expertisen? Vi erbjuder dig som är assessor ett spännande arbete med högt prioriterade och meningsfulla arbetsuppgifter där du tillsammans med skickliga kollegor omsätter politik till lagstiftning.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Du bevakar, bereder och driver lagstiftningsärenden vilket bland annat innebär att skriva utkast till kommittédirektiv, departementspromemorior, lagrådsremisser och propositioner. Du hanterar också löpande arbetsuppgifter där du t.ex. granskar andra enheters och departements produkter utifrån enhetens juridiska ansvarsområde, gör rättsutredningar och deltar i arbetsgrupper. Ett annat vanligt inslag i vardagen är att med kort varsel ta fram olika typer av faktabaserade underlag till den politiska ledningen i form av promemorior talepunkter och pressmeddelande m.m. utifrån händelser i omvärlden eller politiska initiativ. Arbetet präglas av många kontaktytor inom Justitiedepartementet, med andra departement inom Regeringskansliet samt med riksdagen, myndigheter och intresseorganisationer. 

Enheten för migrationsrätt ansvarar för lagstiftning som rör migrationsrätt, svenskt medborgarskap och vissa gränskontrollfrågor. Som medarbetare på enheten får du möjlighet att arbeta med intressanta juridiska frågor och lagstiftningsprojekt i en politiskt spännande miljö. Enheten är en renodlad lagstiftningsenhet och arbetet hos oss innebär att du får en möjlighet att fördjupa dina kunskaper om lagstiftningskedjan och vara med att skapa ny rätt. Lagstiftningsprojekten är såväl nationella som EU-relaterade och arbetet aktualiserar inte sällan processrättsliga, förvaltningsrättsliga och straffrättsliga överväganden. Enheten har inte något eget ansvar för internationellt förhandlingsarbete men bistår andra enheter på departementet i förhandlingsarbetet inom EU på migrations- och gränskontrollområdet. Enheten består för närvarande av cirka 20 medarbetare som är hovrätts- eller kammarrättsassessorer.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se

Din bakgrund
Du är assessor från kammarrätt eller hovrätt. För att bli framgångsrik i rollen behöver du vara en skicklig skribent och ha vana av att skriva mycket. Du behöver också vara en stringent föredragande med en utvecklad förmåga att anpassa föredragningar till olika målgrupper och lyfta fram det mest väsentliga i muntliga sammanhang. Vi förutsätter att du behärskar engelska som arbetsspråk både muntligt och skriftligt. Tidigare erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter inom Regeringskansliet eller utredningsväsendet är meriterande då vi tror att du snabbare kan komma in i arbetet med stöd av dessa kunskaper och erfarenheter. Erfarenhet från enhetens rättsområden är också meriterande. 

Dina egenskaper
Som person har du ett starkt driv. Du är ansvarstagande och van att arbeta självständigt samtidigt som du trivs i nära samarbete med andra. Du trivs i en roll med många kontaktytor och har en mycket god förmåga att skapa och upprätthålla goda kontakter. Då verksamheten i stor utsträckning är omvärldsstyrd behöver du ha en stor flexibilitet då fokus kan ändras snabbt. Du behöver kunna leverera underlag av god kvalitet även under tidspress. De frågor vi hanterar är ofta av mycket komplex natur, vilket kräver en mycket god analysförmåga och en väl utvecklad förmåga att hitta väl avvägda förslag på lösningar. En god förmåga att skapa samsyn i frågor som rör många intressenter är värdefull. Att arbeta i en politisk miljö ställer också stora krav på ett mycket gott omdöme och en hög integritet.

Övrigt
Justitiedepartementet erbjuder både sexåriga rättssakkunnigförordnande och kortare förordnanden. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överens­kommelse. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om befattningen, kontakta enhetschef Christiana Lyrestam eller HR-ansvarig Ulrika Berggren. Fackliga kontaktpersoner är Peter Munck, Saco och Catharina de Grad, ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel på telefon 08- 405 10 00.
Vill du veta mer om arbetet som rättssakkunnig, se film på Linkedin med två medarbetare

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 18 juni 2024. Bifoga samtliga betyg och vitsord med din ansökan. Urval kan komma att ske löpande.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland andra polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. Departementet ansvarar också för migrationsfrågor. Lagstiftningen inom statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt ligger inom departementets ansvarsområde.

Ansök nu

Regeringskansliet söker en ekonomiadministratör

Ekonomiassistent
Läs mer Jun 6
RK HR Lön, Förvaltningsavdelningen
Är du en noggrann och serviceinriktad ekonomiadministratör? Skulle du trivas med att arbeta med administration för resor och utlägg? Då kan rollen som ekonomiadministratör vara något för dig.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Regeringskansliets HR-enhet (RK HR), har i uppdrag att styra och leda myndighetens arbetsgivarpolitik och tillhandahålla operativt och strategiskt stöd i HR-frågor till myndighetens chefer. Vi befinner oss i en förändringsresa och har många spännande utvecklingsuppdrag i verksamheten. Enheten är indelad i fem sektioner och en stab och består av ca 90 medarbetare. Två sektioner arbetar myndighetsövergripande med fokus på arbetsgivarpolitik och kompetensförsörjning. Övriga tre sektioner arbetar verksamhetsnära.

Tjänsten innebär att administrera reseräkningar och utlägg för Regeringskansliets personal, både de i Sverige och de utlandsstationerade. Det innebär bland annat att se till så att rätt person har attesterat  och att kontering och momsavdrag blir korrekt samt att reseräkningar och utlägg har fullständiga underlag. Du behöver ha lätt för att skapa goda kontakter med de departement eller enheter som du möter i ditt arbete .

Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som bl a arbetar med utlägg och reseräkningar. Du kan också komma att medverka i utveckling av arbetssätt och rutiner inom sektionen, samt hantering av andra på sektionen förekommande arbetsuppgifter.

Vi lägger stor vikt vid erfarenhet och kunskap inom området i kombination med dina personliga egenskaper.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se

Din bakgrund
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning eller annan utbildning kombinerat med för befattningen relevant arbetslivserfarenhet.

Du som söker det här arbetet har några års erfarenhet av arbete med liknande arbetsuppgifter som är relevanta för tjänsten. Vi ser även att du har god kunskap om regelverk och avtal inom området resor och utlägg, samt god kunskap om redovisningsprinciper och god redovisningssed.

Det är meriterande om du har god kunskap om regelverk för representation och förmåner samt erfarenhet av bokföring, liksom erfarenhet av arbete med statlig redovisning och/eller erfarenhet arbete i Regeringskansliet. Om du har erfarenhet av arbete i något lönesystem är också det meriterande.

Du har goda kunskaper i Office-paketet samt god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.

Dina egenskaper
För rollen krävs att du är noggrann och strukturerad. Du behöver även vara serviceinriktad och flexibel i din roll. Vi ser även gärna att du har god samarbetsförmåga.

Övrigt
Det här en visstidsanställning på ett år. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta rekryterande chef Marie Wirmén eller HR-handläggare Carl Garellick. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco, Karina Åbom-Engberg för ST och Lars Vestberg för Seko. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 18 juni 2024.

Välkommen med din ansökan!

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet.

Ansök nu

Biträdande enhetschef – var med och led enheten för migrationsrätt

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 3
Enheten för migrationsrätt, Justitiedepartementet
Vill du vara med och leda och utveckla verksamheten samt motivera och entusiasmera medarbetare? Som biträdande enhetschef erbjuder vi dig en spännande roll med mer ansvar och omväxlande arbetsuppgifter som bidrar till samhällsutvecklingen.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som huvudman och biträdande enhetschef på enheten för migrationsrätt (L7) får du en varierande arbetsvardag där den ena dagen sällan är den andra lik och en möjlighet att kombinera expertkunskap med förståelse för helheten. Med blicken lyft bidrar du till en framgångsrik operativ och strategisk ledning av enhetens verksamhet och medarbetare. Du vägleder medarbetare, kvalitetssäkrar underlag och driver utvecklingen av de processer och sakfrågor du huvudmannar. Som biträdande enhetschef är du ett engagerat bollplank till enhetschefen i frågor om ledning, fördelning, samordning och uppföljning av enhetens arbete, organisation, verksamhet, arbetsmiljö och kompetensförsörjning - och i viss mån driver du också självständigt en del frågor inom detta område.

Enheten för migrationsrätt ansvarar för lagstiftningsfrågor som rör bland annat migration, svenskt medborgarskap och vissa gränskontrollfrågor och består för närvarande av ca 20 medarbetare för vilka enhetschefen har personalansvar. Som huvudman och biträdande enhetschef får du en unik möjlighet att i händelsernas centrum växla mellan dina olika roller och mål som medarbetare, huvudman, biträdande enhetschef och ersättare för enhetschefen.

Läs mer om vår verksamhet på https://www.regeringen.se

Din bakgrund
Du är hovrätts- eller kammarrättsassessor och har erfarenhet av huvudmannaskap för lagstiftning i Regeringskansliet. Om du redan har arbetat med enhetens sakområden är det meriterande och kommer göra att du snabbare kan bidra till enhetens arbete. 

Dina egenskaper
I rollen som biträdande enhetschef förväntar vi oss att du är genuint intresserad av organisatoriska frågor och ledarskap, där ditt goda omdöme och förmåga till framgångsrika samarbeten på alla nivåer är talande för dig. Du är en kvalitetsmedveten person med god förmåga att organisera och planera samt god förmåga att sätta och följa upp mål. Du har också viljan och förmågan att engagera och motivera kompetenta medarbetare. Rollen som biträdande enhetschef ställer även höga krav på din förmåga att hantera och analysera en större mängd information, kunna växla mellan perspektiv och roller och även under tidspress kunna bedöma vad som är viktigast att prioritera på såväl kort som lång sikt.

Övrigt
Tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Uppgiften att vara biträdande enhetschef upphör dock i normalfallet vid enhetschefens frånträde.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.

Är du intresserad?
Om du vill veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschefen Christiana Lyrestam på 08- 405 15 62. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Karina Pettersson på 08-405 57 65 . Fackliga kontaktpersoner är Peter Munck för Saco och Catharina de Grad för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.


Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 16 juni 2024.

 

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland andra polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. Departementet ansvarar också för migrationsfrågor. Lagstiftningen inom statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt ligger inom departementets ansvarsområde.

Ansök nu

Handläggare – arbeta med hälsa och civilsamhälle

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 10
Enheten för hälsa och civilsamhälle, Socialdepartementet

Är du samhällsintresserad och vill jobba i händelsernas centrum? Vill du arbeta med intressanta, komplexa och varierande arbetsuppgifter? Då kan du vara den vi söker. I det omväxlande arbetet på Socialdepartementet kan vi erbjuda en utvecklande roll där du tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor bidrar till samhällsutvecklingen.

Vi söker nu en handläggare med ansvar för områden som rör frågor inom folkhälsa. Arbetsuppgifterna innefattar bl.a följande:


• Driva och utveckla frågor inom folkhälsoområdet med fokus på samordning av alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiken (ANDTS) och särskilt inom narkotikapolitiken nationellt, inom Norden, EU och internationellt,
• ta fram och analysera underlag för regeringens ställningstaganden i frågor som rör folkhälsa med fokus på narkotika nationellt, inom Norden, EU och internationellt,
• delta i och initiera enhets- och departementsövergripande samarbete liksom samverkan och kontakter med externa aktörer inom ANDTS med särskilt fokus på narkotika,
• arbete inom ramen för regeringens styrning av myndigheterna bland annat genom myndighetsuppdrag,
• budgetrelaterat arbete,
• förordningsarbete.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund
Vi söker dig som har en avslutad akademisk utbildning inom sociologi kombinerad med flerårig, aktuell och till tjänsten relevant erfarenhet av arbete i Regeringskansliet eller myndighet som arbetar med till tjänsten relevanta sakfrågor. Du har även aktuell erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete inom området folkhälsa och ANDTS och särskilt inom narkotikaområdet. Vidare har du aktuell erfarenhet av internationellt arbete med hälsofrågor. Arbetet förutsätter att du kan uttrycka dig mycket väl såväl muntligen som skriftligen på svenska och engelska. Du har kunskap om den svenska folkhälsopolitiken och politiken för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS) med fokus på narkotika. Du har även kunskap om EU- och internationella organisationers uppgifter och Sveriges samverkan med dessa inom narkotikaområdet.

Det är meriterande om du har erfarenhet av myndigheters funktionssätt och arbetssätt. Det är även meriterande med erfarenhet av arbete i en politiskt styrd verksamhet och en förståelse för Regeringskansliets roll och funktion.

Dina egenskaper
Som person är du initiativtagande och kan driva frågor i samarbete med andra delar av organisationen. Du har god samarbetsförmåga och bidrar med kunskap och lösningar både i egna processer och i processer som drivs i andra delar av organisationen. Du tar ansvar och arbetar på ett noggrant och strukturerat sätt. Vidare har du en förmåga att snabbt sätta dig in i komplexa frågeställningar och leverera underlag av hög kvalitet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Det är viktigt att du trivs i en miljö där ditt mer långsiktiga och strategiska arbete kombineras med snabba beställningar med kort leveranstid samt att du har god förståelse för kraven på arbete i en politiskt styrd verksamhet och en förståelse för Regeringskansliets roll och funktion. 

Övrigt
Tidsbegränsad anställning fram till 31 januari, 2025.

Tillträde snarast. 

En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Elisabet Aldenberg som är gruppchef, på 08-405 30 01. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Marjut Thelin. Fackliga kontaktpersoner är Pia Fagerström för Saco och Kristoffer Lundberg för ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 15, 2024.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Socialdepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar bl.a. om folkhälsa och sjukvård, socialtjänst inklusive äldreomsorg, omsorg om och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, sjuk- och föräldraförsäkring, pensioner och premiepensionssystemet samt idrott, civilsamhället, ungdomspolitik, begravningsfrågor och trossamfund.

Ansök nu

HR- Handläggare till Regeringskansliet

HR-specialist/HR-advisor
Läs mer Jun 5
Regeringskansliets HR-enhet, Sektionen för arbetsgivarpolitik

Vill du bli en av våra experter inom omställning och bidra till en enhetlig arbetsgivarpolitik på Regeringskansliet? Drivs du av komplexa, intressanta och omväxlande arbetsuppgifter som ställer krav på din förmåga att kombinera expertkunskap med förståelse för helheten? Då kan vi erbjuda ett utvecklande arbete i en liten arbetsgrupp med många kontaktytor, mitt i en inspirerande och händelserik miljö.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.

HR-enheten ansvarar för styrning, stöd, samordning och utveckling av Regeringskansliets arbetsgivarpolitik. Sektionen för arbetsgivarpolitik utvecklar gemensamma processer i villkors- och arbetsrättsliga frågor och inom arbetsmiljö.

Som HR-Handläggare ger du råd och stöd till organisationen i arbetet med intern och extern omställning. Du utbildar chefer i omställning och stöttar i förhandlingar och i samverkan. I din roll ingår att driva förändringar mot uppsatta mål och arbeta med att upprätta, utveckla och informera medarbetare och chefer om styrande dokument och underlag inom omställningsområdet. Arbetet kommer bedrivas i nära samarbete med förhandlingschefen och andra resurser inom HR som arbetar inom omställning. Eftersom omställningsåtgärder helt eller delvis finansieras genom kollektivavtal krävs en nära samverkan med de fackliga organisationerna. Du kommer även att arbeta med omvärldsanalys samt ha kontakt med andra myndigheter inom ramen för uppdraget. 

Det finns en viss möjlighet att arbeta distans när det fungerar för verksamheten.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund

Vi söker dig som har för rollen relevant högskoleutbildning eller motsvarande. Du har flerårig aktuell erfarenhet från statlig verksamhet då du har hanterat omställning samt har djup kunskap som rör omställning. Vi ser även att du har erfarenhet av att ha drivit komplexa utvecklingsuppdrag i en stor organisation och att du har erfarenhet av tolkning och tillämpning av relevanta kollektivavtal. Vidare är du van vid att företräda arbetsgivaren och har god kunskap om arbetsgivar- och personalpolitik. Erfarenhet av partsarbete och fackliga förhandlingar är ett krav, liksom kunskaper om det statliga omställningsavtalet. Det är meriterande med erfarenhet av eget ledarskap och erfarenhet av att leda förändring genom andra.

Arbetet ställer höga krav på att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift i svenska språket. 

Dina egenskaper

För att passa för arbetet behöver du vara beslutsam och uthållig som person.  Du har även en god förmåga att förklara komplexa frågor på ett enkelt och pedagogiskt sätt och du har ett gott omdöme och hög integritet.

Övrigt

Detta är en tidsbegränsad anställning till och med 251231. Tillträde efter överenskommelse. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?

Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Förhandlingschef Daniel Berg på 08- 405 94 86. Du är också välkommen att kontakta Rekryteringsspecialist Siri Hågefalk på 08-405 83. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Karina Åbom-Engberg för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 12 juni

 

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet.

Ansök nu

Erfaren jurist – kvalificerat juridiskt arbete på expeditionschefens kansli

Hovrättsassessor
Läs mer Maj 21
Expeditionschefens kansli, Klimat- och näringslivsdepartementet
Är du en skicklig och driven jurist med god analytisk förmåga? Har du erfarenhet av juridiskt arbete från domstol eller annan myndighet och har kunskaper om statsförvaltningens beslutsprocesser? Då kan du vara den erfarna jurist vi söker till expeditionschefens kansli.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som erfaren jurist biträder du expeditionschefen inom hela dennes ansvarsområde. Du granskar regeringsärenden inför beslut och bistår med bland annat rättsutredningar. Vidare ger du råd till departementets enheter och politiska ledningar i skiftande juridiska och formella frågor. I arbetet ingår att företräda verksamheten i framför allt interna sammanhang och bidra till att utveckla departementets verksamhet.

Som erfaren jurist har du ett tätt samarbete med expeditionschefen, som är departementets högsta icke politiska chefstjänsteman. På kansliet, som är nyinrättat, kommer det att finnas ytterligare 1-2 jurister samt två assistenter som du också har dagliga kontakter med. Andra viktiga kontaktytor är de politiska staberna, rättssekretariaten och övriga enheter på departementet, liksom stora delar av Regeringskansliet.

Läs mer om vår verksamhet på regeringen.se.

Din bakgrund
Du är jurist och får gärna ha en bakgrund som hovrätts-/kammarrättsassessor. Du har erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete vid domstol eller annan myndighet och kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser. Goda kunskaper i engelska är också en förutsättning. Det är meriterande med erfarenhet från Regeringskansliet. Vi ser gärna att du har kunskap om någon/några av Klimat- och näringslivsdepartementets sakfrågor.

Dina egenskaper
För att lyckas i rollen som erfaren jurist, behöver du ha god analytisk förmåga och gott omdöme. God samarbetsförmåga, flexibilitet, integritet och förmåga att skapa relationer och nätverk är andra viktiga egenskaper. Du kan med lätthet presentera och kommunicera information i olika sammanhang och har mycket god stilistisk förmåga. Du arbetar snabbt, noggrant och självständigt och har en god planerings- och organisationsförmåga.

Övrigt
Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning, alternativt sex års förordnande som rättssakkunnig (möjligt för den som är hovrätts-/kammarrättsassessor). Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om befattningen och vad vi erbjuder, kontakta expeditionschefen Maria Åhrling eller HR-ansvarig Monica Häggkvist. Fackliga kontaktpersoner är Sara Kymenvaara för SACO och Ann-Charlotte Gramén för ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av tjänsten men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 10 juni 2024. Vi intervjuar löpande för att ha en snabb process, så kom gärna in tidigt med din ansökan.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation.

Ansök nu

Handläggare med fokus på incidenter och krishantering Försvarsdepartementet

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 27
Enheten för cyber- och hybridfrågor, Försvarsdepartementet

Enheten svarar för samordning, styrning och utveckling av frågor som rör cyberförsvar, informations- och cybersäkerhet, psykologiskt försvar och hybridfrågor

Vill du arbeta i händelsernas centrum avseende svensk och internationell försvars- och säkerhetspolitik? Försvarsdepartementet utvecklar verksamheten utifrån det förändrade omvärldsläget och Sveriges medlemskapsansökan till Nato. Vi söker dig som vill bidra till Sveriges säkerhet genom utvecklande arbetsuppgifter i omväxlande miljö. Som vår nya medarbetare får du ett viktigt uppdrag med intressanta uppgifter som ställer krav på lyhördhet för verksamhetens behov och förståelse för helheten.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.

Arbetsuppgifterna består i att delta i utvecklingen av regeringens arbete inom cyber och hybridområdet.  I arbetsuppgifterna ingår att handlägga såväl nationella som internationella frågor med fokus på operativa frågor, så som hantering av frågor kopplade till omvärldshändelser, beredskap och lägesbilder I arbetet ingår att analysera, förklara och förmedla olika sakförhållanden och vara en länk mellan Regeringskansliet och operativ verksamhet hos relevanta myndigheter. Utförandet av arbetsuppgifterna kräver ett nära samarbete med enhetens övriga handläggare och med andra berörda handläggare inom Regeringskansliet samt att fortlöpande ha kontakter med myndigheter och andra relevanta aktörer. Dessutom innebär arbetsuppgifterna att i förhållandevis stor utsträckning utarbeta underlag till den politiska ledningen i olika aktuella frågor. Dessa uppgifter måste ofta genomföras under tidspress. Övriga arbetsuppgifter inom ramen för enhetens frågor tillkommer. Beredskap utanför kontorstid kan komma bli aktuellt.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se

Din bakgrund

Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning och relevant och aktuell erfarenhet av kris och beredskapsarbete. Du har god administrativ förmåga och vana att arbeta systematiskt med utgångspunkt i rutiner och instruktioner, samt att du har erfarenhet av operativt arbete i kris, både i ett förberedande och hanterande skede. Vi ser även att du har erfarenhet av arbete med säkerhetskänslig verksamhet samt förståelse för det säkerhets- och försvarspolitiska läget. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom Regeringskansliet samt om du har erfarenhet av arbete med EU-, Nato eller internationella frågor. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete med frågor om informationspåverkan och eller inom informations- och cybersäkerhetsområdet. Vi ser också erfarenhet av arbete inom teknikintensiva områden som präglas av en snabb utveckling som meriterande. Har du även  goda kunskaper om lagstiftning och regelverk inom området ser vi även det som meriterande.

Vidare har du mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Dina egenskaper

För att passa för arbetet behöver du ha en god analytisk förmåga och god förmåga att hantera olika uppgifter av olika dignitet samtidigt under tidspress. Du har även en god förmåga att förklara komplexa och svåra tekniska frågor på ett enkelt och pedagogiskt sätt samt har ett gott omdöme. Vi ser även att du har god samarbetsförmåga och trivs med att samverka med andra. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering.

Övrigt

Anställningen inleds med sex månaders provanställning.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?

Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Christelle Bourquin som är t.f Enhetschef, på 08- 405 10 00. Du är också välkommen att kontakta Rekryteringsspecialist Siri Hågefalk på 08-405 87 83. Fackliga kontaktpersoner är Katja Wahlstedt för SACO och Katarina Åbom-Engberg för ST, Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 10:e juni

 

 

 

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Försvarsdepartementet ansvarar för frågor om Sveriges militära försvar samt samordning av det civila försvaret och samhällets krisberedskap.

Ansök nu

Säkerhetsspecialist på Utrikesdepartementet

Säkerhetsrådgivare
Läs mer Maj 17
Säkerhetsenheten, Utrikesdepartementet

Vill du bidra till att stärka säkerheten för Sveriges utlandsmyndigheter och skapa trygga arbetsförhållanden för våra diplomater i utlandet?

Din arbetsdag: Att möjliggöra Sveriges närvaro i en osäker omvärld 
UD:s säkerhetsenhet följer det globala säkerhetsläget och bedriver ett systematiskt arbete för att öka säkerheten för Sveriges drygt ett hundra ambassader, generalkonsulat och delegationer runt om i världen.

Som säkerhetsspecialist utformar och bereder du föreskrifter, vägledningar och rutiner för säkerhet och säkerhetsskydd i utrikesförvaltningen. Arbetet sker i samverkan med andra delar av UD och Regeringskansliet. I uppdraget ingår att löpande analysera säkerhetssituationen och föreslå riskreducerande åtgärder avseende t.ex. fysiskt skydd, personlig säkerhet, IT- och informationssäkerhet. Arbetet sker både i Stockholm och genom kontaktbesök vid olika utlandsmyndigheter. Regelbunden beredskapstjänstgöring ingår i uppdraget, liksom att hålla utbildning och genomföra säkerhetsprövningar.

Din bakgrund
Du har relevant akademisk eller motsvarande polisiär/militär utbildning och en väl dokumenterad erfarenhet av säkerhetsskydds­analyser och planering av riskreducerande åtgärder. Du har förmåga att självständigt utforma och bereda föreskrifter och vägledande dokument inom ditt område. Du har erfarenhet av arbete i Regeringskansliet eller vid en annan myndighet med kvalificerade skyddsvärden. Erfarenhet av säkerhetsarbete utanför Sveriges gränser är meriterande.

Dina egenskaper
Som säkerhetshetsspecialist är du både analytisk och praktisk. Du håller många bollar i luften samtidigt och driver själv ditt arbete framåt. Gott omdöme är en central egenskap och du gör medvetna och kloka avvägningar mellan säkerhetens krav och verksamhetens behov. Du är lyhörd och har en god samarbetsförmåga. Tjänsten förutsätter mycket god förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på svenska och engelska.

Övrigt
Tillträde i augusti 2024 eller enligt överenskommelse. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den blir vakant. Du som söker förutsätts ha möjlighet att regelbundet företa tjänsteresor och kontaktbesök till svenska utlandsmyndigheter, inklusive på platser med mycket höga säkerhetshot. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs innan erbjudande om anställning ges. Du måste vara svensk medborgare. Regeringskansliet tillämpar sex månaders provanställning. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Är du intresserad?
Registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg ReachMee tillsammans med relevanta meriter. Ett kort personligt brev ska bifogas intresseanmälan.Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Erika Ferrer eller biträdande enhetschef Magnus Collett på 08-405 10 00. Du är också välkommen att kontakta personalhandläggare Kristina Östergren på 08-405 42 28. Fackliga kontaktpersoner UPF (Saco) respektive ST-UD (TCO), nås via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 9 juni 2024.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Utrikesdepartementet ansvarar för utrikes- och säkerhetspolitik, global utveckling och bistånd, handelspolitik, hjälp till svenskar i utlandet, folkrätt och mänskliga rättigheter, exportkontroll av krigsmateriel, internationella samarbeten med länder och regioner samt handels-, investerings- och Sverigefrämjande.

Ansök nu

Chefsutvecklare - led Utrikesdepartementets arbete med chefsutveckling

Organisationsutvecklare
Läs mer Maj 21
Personalenheten, Utrikesdepartementet

Vi erbjuder dig som har flerårig erfarenhet av arbete med chefs- och ledarskapsutveckling ett stimulerande och viktigt uppdrag för Utrikesdepartementets chefer och ledare som har hela världen som arbetsfält.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Du kommer att ansvara för att utveckla och genomföra chefs- och ledarskapsinsatser på alla nivåer, både individuellt och i grupp. Du kommer att planera och genomföra Utrikesdepartementets chefsförsörjningsprogram samt leda chefsseminarier. Du kommer arbeta med ledningsgrupper både i Stockholm och vid utlandsmyndigheter. Du kommer även arbeta med återkopplingsverktyg för chefer. Vidare kommer du arbeta med våra generalistprogram samt delta med programpunkter vid möten riktade till olika tjänstekategorier. Du förväntas ha ett nära samarbete med Regeringskansliets centrala kompetensförsörjningssektion samt med relevanta myndigheter med utlandsstationerad personal.

Utrikesdepartementets personalenhet består av drygt 40 medarbetare och ansvarar för bemanning, rekrytering, utbildning samt styrning, stöd, samordning, beredning och utveckling i frågor som rör Regeringskansliets arbetsgivarpolitik.

Läs mer om vår verksamhet på regeringen.se.

Din bakgrund
Du har en för arbetsuppgifterna relevant akademisk utbildning där organisation och ledarskap ingår. Du är utbildad handledare inom ledarskap. Du har även erfarenhet av att arbeta med grupputveckling för ledningsgrupper och stora grupper. För att lyckas i rollen krävs flera års erfarenhet av att självständigt ha utvecklat, planerat, genomfört och följt upp chefs- och ledarutvecklingsinsatser. Du har stor vana att arbeta med chefsstöd individuellt. Du har även god kunskap om personalsamverkan och arbetsmiljöfrågor.

Det är meriterande med en grundläggande psykoterapeututbildning och med utbildning inom förändringsledning. Det är en fördel om du har erfarenhet av att arbeta i Regeringskansliet eller annan politiskt styrd organisation. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med ledarskap i krävande miljöer.

Dina egenskaper
För att bli framgångsrik i rollen krävs att du är trygg i dig själv, förtroendeingivande och kan anpassa ditt förhållningssätt till situationen. Du kommer ha många kontaktytor varför det är viktigt att du har en utvecklad förmåga att etablera goda relationer. Du är strukturerad i ditt arbete och driver dina processer självständigt framåt. Vidare har du en mycket god pedagogisk förmåga och uttrycker dig väl i skrift. Du tänker strategiskt, dvs har ett brett och långsiktigt perspektiv på frågorna. Du är uthållig och har förståelse för långsiktigheten i arbetet. Arbetet förutsätter också att du är lösningsfokuserad vilket innebär att du ser möjligheter för att uppnå resultat.

Övrigt
Tillsvidareanställning. Anställningen inleds med sex månaders provanställning.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Ulrika Funered som är enhetschef. Du är också välkommen att kontakta personalhandläggare Kristina Östergren eller fackliga kontaktpersoner för Saco och för ST. Samtliga personer nås via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 9 juni 2024.

 

 

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Utrikesdepartementet ansvarar för utrikes- och säkerhetspolitik, global utveckling och bistånd, handelspolitik, hjälp till svenskar i utlandet, folkrätt och mänskliga rättigheter, exportkontroll av krigsmateriel, internationella samarbeten med länder och regioner samt handels-, investerings- och Sverigefrämjande.

Ansök nu

Vi söker två gruppchefer till Klimat- och näringslivsdepartementet

Arbetsledare, kontorspersonal/Gruppledare, kontorspersonal
Läs mer Jun 2
Enheten för näringsliv, innovation och marknader, Klimat- och näringslivsdepartementet
Har du erfarenhet av arbetsledning och av att driva processer och projekt? Är du intresserad att leda och ansvara för den grupp som arbetar med frågor som bl.a. rör förenkling, företagsfrämjande och kompetensförsörjning?

Vi söker nu två personalansvariga gruppchefer med ansvar för de grupper på enheten som arbetar med frågor som bl a rör innovation, forskningsfinansiering och statsstöd respektive ramvillkor, kapitalförsörjning och konkurrens.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Enheten för näringsliv, innovation och marknader arbetar med frågor och insatser som syftar till att stärka företags förutsättningar för innovation och förnyelse, stärka förutsättningarna för entreprenörskap, förbättra företags ramvillkor, bl a genom att förenkla för företag och minska företagens administrativa börda. Enheten är ansvarig för hanteringen av statsstödsfrågor inom Regeringskansliet och kontakterna gentemot EU-kommissionen. Vidare arbetar enheten för väl fungerande marknader med effektiv konkurrens.

Målet är ytterst att bidra till att företag i Sverige, både existerande och potentiella, ges goda förutsättningar att utveckla sin kompetens, effektivitet och innovationsförmåga på väl fungerande marknader. På så sätt kan företag utvecklas, växa och sysselsätta fler i hela Sverige och stärka den svenska konkurrenskraften. Enheten är organiserad i tre grupper.

Enheten söker nu en personalansvarig gruppchef med ansvar för den grupp på enheten som arbetar med frågor som bl a rör förenkling, företagsfrämjande och kompetensförsörjning. Totalt har gruppen ca 12 medarbetare. I rollen ingår att arbetsleda medarbetarna i gruppen och tillsammans med dessa planera, genomföra och följa upp arbetet mot uppställda mål, bereda ärenden och ta fram underlag på beställningar från politisk ledning. Du rapporterar direkt till enhetschef som också är huvudman för enhetens sakfrågor. I arbetet ingår även att föra dialog med myndigheter, företag, kommittéer och andra intressenter och att kunna representera enheten i olika nationella och internationella sammanhang, främst inom EU.

Läs mer om departementet och enhetens verksamhet på www.regeringen.se

Din bakgrund
Du har en för rollen relevant akademisk examen inom t ex juridik, ekonomi, ingenjörsvetenskap eller samhällsvetenskap. Du har erfarenhet av att arbetsleda och driva processer och projekt i en politiskt styrd organisation. Vidare har du mångårig erfarenhet av arbete med policyutveckling inom näringspolitiken samt erfarenhet av frågor som har en EU-dimension och involverar EU:s olika beslutsprocesser, kunskap om svensk statsförvaltning och kunskap om näringslivets förutsättningar samt  om enhetens ansvarsområden.
Kunskap om det svenska företagsfrämjande ekosystemet och kunskap om EU:s beslutsprocesser är också ett krav. Du har även goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Det är meriterande med erfarenhet av att arbeta inom Regeringskansliet ,erfarenhet av att arbetsleda och driva processer och projekt på myndighet. Vidare är det meriterande med erfarenhet av personalansvar och av internationell representation. Vi ser det som en merit med erfarenhet av arbete med förenkling för företag och erfarenhet av arbete med entreprenörskaps- och företagsfrämjande.

Dina egenskaper
Som person har du en god samarbetsförmåga, tar ansvar och har förmåga att skapa engegemang och delaktighet för en grupp. Du har ett intresse för ledarskap och har en förmåga att leda och motivera andra. Du är en god kommunikatör och är social med vana att koordinera och leverera ett gott resultat i ett högt arbetstempo. Vidare är du strukturerad, noggrann, utvecklings- och resultatinriktad med en utmärkt presentationsförmåga. Du är van att självständigt driva och planera ditt arbete samt är flexibel.

Övrigt
Anställningen inleds med sex månaders provanställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Håkan Hillefors som är enhetschef, på 08-405 27 22. Du är också välkommen att kontakta personalhandläggare Carl Garellick på 08-405 49 44. Fackliga kontaktpersoner är Susanne Adlercreutz för Saco och Karl Westberg för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 8 juni 2024.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation.

Ansök nu

Vi söker två gruppchefer till Klimat- och näringslivsdepartementet

Arbetsledare, kontorspersonal/Gruppledare, kontorspersonal
Läs mer Jun 3
Enheten för näringsliv, innovation och marknader, Klimat- och näringslivsdepartementet
Har du erfarenhet av arbetsledning och av att driva processer och projekt? Vi söker nu två personalansvariga gruppchefer med ansvar för de grupper på enheten som arbetar med frågor som bl a rör innovation, forskningsfinansiering och statsstöd respektive ramvillkor, kapitalförsörjning och konkurrens.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Enheten för näringsliv, innovation och marknader arbetar med frågor och insatser som syftar till att stärka företags förutsättningar för innovation och förnyelse, stärka förutsättningarna för entreprenörskap, förbättra företags ramvillkor, bl a genom att förenkla för företag och minska företagens administrativa börda. Enheten är ansvarig för hanteringen av statsstödsfrågor inom Regeringskansliet och kontakterna gentemot EU-kommissionen. Vidare arbetar enheten för väl fungerande marknader med effektiv konkurrens.

Målet är ytterst att bidra till att företag i Sverige, både existerande och potentiella, ges goda förutsättningar att utveckla sin kompetens, effektivitet och innovationsförmåga på väl fungerande marknader. På så sätt kan företag utvecklas, växa och sysselsätta fler i hela Sverige och stärka den svenska konkurrenskraften. Enheten är organiserad i tre grupper.

Totalt har gruppen ca 12 medarbetare. I rollen ingår att arbetsleda medarbetarna i gruppen och tillsammans med dessa planera, genomföra och följa upp arbetet mot uppställda mål, bereda ärenden och ta fram underlag på beställningar från politisk ledning. Du rapporterar direkt till enhetschef som också är huvudman för enhetens sakfrågor. I arbetet ingår även att föra dialog med myndigheter, företag, kommittéer och andra intressenter och att kunna representera enheten i olika nationella och internationella sammanhang, främst inom EU.

Läs mer om departementet och enhetens verksamhet på www.regeringen.se

Din bakgrund
Du har en för rollen relevant akademisk examen inom t ex juridik, ekonomi, ingenjörsvetenskap eller samhällsvetenskap. Du har erfarenhet av att arbetsleda och driva processer och projekt i en politiskt styrd organisation. Vidare har du mångårig erfarenhet av arbete med policyutveckling inom näringspolitiken samt erfarenhet av frågor som har en EU-dimension och involverar EU:s olika beslutsprocesser, kunskap om svensk statsförvaltning och kunskap om näringslivets förutsättningar samt  om enhetens ansvarsområden.
Kunskap om det svenska företagsfrämjande ekosystemet och kunskap om EU:s beslutsprocesser är också ett krav. Du har även goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Det är meriterande med erfarenhet av att arbeta inom Regeringskansliet ,erfarenhet av att arbetsleda och driva processer och projekt på myndighet. Vidare är det meriterande med erfarenhet av personalansvar och av internationell representation.

Dina egenskaper
Som person har du en god samarbetsförmåga, tar ansvar och har förmåga att skapa engegemang och delaktighet för en grupp. Du har ett intresse för ledarskap och har en förmåga att leda och motivera andra. Du är en god kommunikatör och är social med vana att koordinera och leverera ett gott resultat i ett högt arbetstempo. Vidare är du strukturerad, noggrann, utvecklings- och resultatinriktad med en utmärkt presentationsförmåga. Du är van att självständigt driva och planera ditt arbete samt är flexibel.

Övrigt
Anställningen inleds med sex månaders provanställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Håkan Hillefors som är enhetschef, på 08-405 27 22. Du är också välkommen att kontakta personalhandläggare Carl Garellick på 08-405 49 44. Fackliga kontaktpersoner är Susanne Adlercreutz för Saco och Karl Westberg för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 8 juni 2024.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation.

Ansök nu

Kvalificerad jurist -arbeta med rättsfrågor inom infrastruktur och bostäder

Assessor
Läs mer Maj 10
Rättsenheten för infrastruktur och bostäder, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Söker du efter en spännande möjlighet att använda din juridiska expertis inom områden såsom transport, samhällsplanering och byggande? Vi letar efter en engagerad jurist med intresse för samhällsfrågor som vill vara en del av vår rättsenhet. Här får du chansen att arbeta i en meningsfull miljö där du, tillsammans med andra kompetenta kollegor, kan utforska och bidra till viktiga frågor som formar samhällsutvecklingen.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.

Landsbygds- och infrastrukturdepartementets arbete syftar till att förverkliga regeringens politik på bland annat områdena transporter, transportinfrastruktur, samhällsplanering, bostäder och byggande. Departementets rättsenhet söker nu en medarbetare som ska arbeta med rättsliga analyser och lagstiftning inom departementets områden samhällsplanering, bostäder och byggande.

Arbetsuppgifterna innebär att utarbeta lagrådsremisser, propositioner, departementspromemorior och författningstext. En viktig arbetsuppgift är att delta i arbetet med att förhandla fram EU-lagstiftning och i viss utsträckning även i annat internationellt arbete. I uppgifterna ingår även att biträda med rättsutredningar och annat liknande arbete samt att lämna upplysningar och råd i juridiska frågor till departementets sakenheter och till den politiska ledningen. Arbetet innebär i hög grad samarbete med andra enheter i Regeringskansliet, liksom kontakter med myndigheter och organisationer. I arbetet kan resor ingå, bland annat till Bryssel.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund

Vi söker dig som har en juristexamen. Det är meriterande om du även är hovrätts- eller kammarrättsassessor. Du ska ha aktuell erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete från domstol eller myndighet, bred juridisk kompetens och mycket god förmåga att göra djupgående rättsliga analyser. Det är meriterande om du har erfarenhet av lagstiftningsarbete inom Regeringskansliet eller kommittéväsendet, och föreskriftsarbete på myndighet, särskilt inom plan- och byggområdet. Det är även meriterande om du har kunskap om något av följande sakfrågeområden, samhällsplanering, bostäder och byggande. Vidare är det meriterande om du har goda kunskaper i EU rätt.

Dina egenskaper

Som jurist hos oss behöver du ha en mycket god förmåga att göra djupgående rättsliga analyser. Eftersom rollen förutsätter många kontakter behöver du ha mycket god samarbetsförmåga. Vidare har du en mycket god kommunikativ förmåga, du uttrycker dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska. Som medarbetare behöver du även vara flexibel, noggrann och resultatinriktad samt kunna arbeta effektivt och självständigt. Du behöver också ha gott omdöme. Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt

Vi erbjuder ett vikariat på cirka ett år på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse.

En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?

Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Jonas Ragell på 08-405 12 07. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Ana Acosta på 08-405 39 42. Fackliga kontaktpersoner är Jennie Sölving för Saco och Karina Åbom-Engberg för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringverktyg senast den 32 maj 2024.

 

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering.

Ansök nu

Gruppchef till enheten för materielförsörjning

Teamledare
Läs mer Maj 22
Enheten för materielförsörjning, Avdelningen för militärt försvar, Försvarsdepartementet

Till gruppen för industri, innovation och exportstöd söker vi en gruppchef som vill leda, inspirera och utveckla kvalificerade medarbetare och vidareutveckla verksamheten. I uppdraget ingår att fortsätta utveckla departementets förmåga att vara ett effektivt och kompetent instrument för regeringen i dess uppdrag att styra riket och förverkliga sin politik.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som gruppchef leder du gruppens verksamhet utan att vara huvudman. Du organiserar och planerar arbetet samt engagerar gruppens medarbetare och utvecklar verksamheten mot uppställda mål. Verksamheten präglas av en stor bredd och dynamik. Departementet organisation och arbetssätt är under utveckling och förändringstakten är hög. Gruppen för industri, innovation och exportstöd är en av tre grupper på enheten för materielförsörjning och gruppen har ca 10 medarbetare. Gruppen för industri, innovation och exportstöd ansvarar för frågor om den försvarsindustriella basen, innovations- och forskningsfrågor samt bilaterala materielsamarbeten och exportstöd.

Som gruppchef svarar du även för en god arbetsmiljö och för att främja kompetensutveckling för gruppens personal. Du genomför årliga individuella medarbetarsamtal och lönesättande samtal med medarbetarna i gruppen.

Du rapporterar direkt till enhetschef som också är huvudman för enhetens sakfrågor. Som gruppchef kan du komma att ha handläggande uppgifter. Du bidrar även vid behov i enhetschefens arbete med att stödja och informera avdelningschefen, liksom i arbetet med koordinering och samordning mellan avdelningar och enheter inom departement.

Tillsammans med övriga gruppchefer och enhetschefen verkar du för samsyn och enhetlighet inom enheten och diskuterar interna lednings- och styrningsfrågor, verksamhetsplan, gemensamma arbetsformer samt administrativa- och HR-frågor. Du verkar för en inkluderande arbetsplats.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom för tjänsten relevant område och som har erfarenhet av att arbetsleda och driva processer och projekt i en politiskt styrd organisation, till exempel ledarerfarenhet från samordningsroller, projektledare i större projekt eller biträdande chefsskap. Du har erfarenhet av Regeringskansliets arbetsprocesser, exempelvis myndighetsstyrning och budgetsamordning. Du har även goda kunskaper om svensk statsförvaltning. Vi förutsätter även att du har goda kunskaper i svenska och engelska, både muntliga och skriftliga.

Kunskap om försvarssektorn, erfarenhet från internationellt arbete samt erfarenhet från enhetens ansvarsområde är meriterande.

Dina egenskaper
Som gruppchef krävs att du på ett strukturerat sätt kan leda och utveckla verksamheten. Du är genuint intresserad av organisatoriska frågor och ledarskap och bidrar till att skapa engagemang och delaktighet i arbetet. Du har en mycket god samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga. Du har vidare gott omdöme och hög integritet. Det krävs att du är  initiativtagande och har förmåga att driva parallella processer. Tempot är tidvis högt och arbetet förutsätter en god förståelse för kraven på arbete i en politiskt styrd miljö och att du kan anpassa dig till nya situationer. I rollen krävs ett högt säkerhetsmedvetande och vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt
Tillsvidareanställning i Regeringskansliet med ett tidsbegränsat förordnande som gruppchef i två år med möjlighet till förlängning.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Tobias Steen som är enhetschef, på 08-585 50 39. Du är också välkommen att
kontakta HR-handläggare Tilde Olsson på 08-549 45. Fackliga kontaktpersoner är Karina Åhbom-Engberg för ST och Katja
Wahlstedt för Saco. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av
jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 5 juni.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Försvarsdepartementet ansvarar för frågor om Sveriges militära försvar samt samordning av det civila försvaret och samhällets krisberedskap.

Ansök nu

Biträdande enhetschef till Miljöprövningsenheten

Miljöjurist
Läs mer Maj 22
Miljöprövningsenheten, Klimat- och näringslivsdepartementet

Är du en erfaren jurist inom miljörätten med ett starkt engagemang för att leda och motivera dina medarbetare? Som biträdande enhetschef på Miljöprövningsenheten kommer din dagliga insats att forma vår framtid, med fokus på miljöprövning i en bred bemärkelse. Genom att leda och utveckla politikområdet tillsammans med enhetschefen kommer att du vara en nyckelfigur i arbetet mot en hållbar klimatomställning.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.

Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation. I departementet ingår Miljöprövningsenheten som ansvarar för frågor om miljöprövning i en vid bemärkelse. Det innebär ett ansvar för miljöbalkens ramverk för prövning och tillsyn vilket omfattar bl.a. miljöprocessen, industriprövning, miljöbedömning och hushållning med naturresurser (riksintressen). Enhetens ansvarsområde omfattar nationella frågor, EU-frågor och internationella frågor. Tyngdpunkten ligger på lagstiftning men ansvaret innebär även finansiell och annan myndighetsstyrning. Enheten ansvarar för styrningen av myndigheten Naturvårdsverket.

Vid sidan om utvecklingsansvaret svarar enheten för beredningen av regeringsärenden inom miljöområdet, bl.a. om tillåtlighet och tillstånd till de allra största verksamheterna, överklaganden i vissa fall samt tillstånd till verksamhet i Sveriges ekonomiska zon och på kontinentalsockeln, i huvudsak havsbaserade vindkraftparker. Prövningarna innebär ofta avvägningar mellan mycket starka intressen, som endast regeringen kan göra.

Miljöprövningens funktion är ett område i fokus och under utveckling, främst mot bakgrund av behovet av en snabb men samtidigt hållbar klimatomställning. Enheten har hanterat flera av de senaste årens mest aktuella frågor inom områdena industri, gruvor och vind. De närmaste åren kommer att präglas av ett arbete med att effektivisera och utveckla miljöprocessen i flera olika avseenden.

Som biträdande enhetschef på Miljöprövningsenheten kommer du att bistå enhetschefen i ledningen av enheten och utvecklingen av politikområdet. Med utgångspunkt i din kunskap och erfarenhet kommer du att förordnas som särskild huvudman för vissa frågor eller områden, vilket innebär ett självständigt ansvar att driva och utveckla ansvarsområdet genom medarbetarna. I arbetet kommer du att i mycket hög grad samverka med andra enheter och departement, liksom med myndigheter, branschföreträdare och andra organ.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se

Din bakgrund

Vi söker dig som har en juristexamen samt flera års aktuell erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Du behöver också ha gedigen erfarenhet inom process- eller projektledning. Dina kunskaper om det miljörättsliga systemet ska vara aktuella och mycket goda, och du bör ha en djup förståelse för den statliga förvaltningen samt EU:s beslutsprocesser. Det är också avgörande att du behärskar svenska språket flytande, både i tal och skrift, och har goda kunskaper i engelska, såväl muntligt som skriftligt.

Erfarenheter som är meriterande inkluderar tidigare chef/-ledarerfarenhet, samt erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete.

Dina egenskaper

I denna roll är goda ledaregenskaper viktiga. Du ska kunna leda, motivera och engagera andra för att nå gemensamma mål. Problemlösning och analys är avgörande, liksom flexibilitet och samarbetsförmåga. Att vara strukturerad och kvalitetsmedveten är också viktigt, liksom att vara stabil och lugn i stressiga situationer.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Övrigt

Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid som påbörjas med 6 månader provanställning, med tillträde snarast enligt överenskommelse.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?

Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Magnus Moreau på 08-405 41 27. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Ana Acosta på 08-405 39 42. Fackliga kontaktpersoner är Sara Kymenvaara för Saco och Anne-Charlotte Gramén för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringverktyg senast den 5 juni 2024.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation.

Ansök nu

Kvalificerade jurister - arbeta med miljöprövning

Miljöjurist
Läs mer Maj 22
Miljöprövningsenheten, Klimat- och näringslivsdepartementet

Vill du arbeta i meningsfull miljö med högaktuella frågor och vara en del i utvecklingen av framtidens miljöprövning? Vi letar efter en eller flera kvalificerade jurister med intresse för samhällsfrågor som vill hitta lösningar i en miljö som ställer höga krav på samarbete. Du kommer att vara del av en enhet som kännetecknas av en god laganda, tidvis ett högt tempo och höga krav på kvalitet. I arbetet kommer du att samverka med andra enheter och departement, liksom med myndigheter, branschföreträdare och andra organ.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.

Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation. I departementet ingår Miljöprövningsenheten som ansvarar för frågor om miljöprövning i en vid bemärkelse. Det innebär ett ansvar för miljöbalkens ramverk för prövning och tillsyn vilket omfattar bl.a. miljöprocessen, industriprövning, miljöbedömning och hushållning med naturresurser (riksintressen). Enhetens ansvarsområde omfattar nationella frågor, EU-frågor och internationella frågor. Tyngdpunkten ligger på lagstiftning men ansvaret innebär även finansiell och annan myndighetsstyrning. Enheten ansvarar för styrningen av myndigheten Naturvårdsverket.

Vid sidan om utvecklingsansvaret svarar enheten för beredningen av regeringsärenden inom miljöområdet, bl.a. om tillåtlighet och tillstånd till de allra största verksamheterna, överklaganden i vissa fall samt tillstånd till verksamhet i Sveriges ekonomiska zon och på kontinentalsockeln, i huvudsak havsbaserade vindkraftparker. Prövningarna innebär ofta avvägningar mellan mycket starka intressen, som endast regeringen kan göra.

Miljöprövningens funktion är ett område i fokus och under utveckling, främst mot bakgrund av behovet av en snabb men samtidigt hållbar klimatomställning. Enheten har hanterat flera av de senaste årens mest aktuella frågor inom områdena industri, gruvor och vind. De närmaste åren kommer att präglas av ett arbete med att effektivisera och utveckla miljöprocessen i flera olika avseenden.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se

Din bakgrund

Vi söker dig som har en juristexamen samt flera års aktuell erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Det är avgörande att du behärskar svenska språket flytande, både i tal och skrift, och har goda kunskaper i engelska, såväl muntligt som skriftligt.

Det är meriterande om du har erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete hos olika typer av arbetsgivare t.ex. domstol, myndighet, advokatbyrå och bolag.

Dina egenskaper

I denna roll är god problemlösning och analysförmåga avgörande, liksom flexibilitet, samarbetsförmåga och ett gott omdöme. Att vara strukturerad och kvalitetsmedveten är också viktigt, liksom att vara stabil och lugn i stressiga situationer.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Övrigt

Tjänsterna avser tillsvidareanställning på heltid som påbörjas med 6 månader provanställning, med tillträde snarast enligt överenskommelse.

En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?

Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Magnus Moreau på 08-405 41 27. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Ana Acosta på 08-405 39 42. Fackliga kontaktpersoner är Sara Kymenvaara för Saco och Anne-Charlotte Gramén för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringverktyg senast den 5 maj 2024.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation.

Ansök nu

Justitiedepartementet söker en EU-rättsjurist

EU-handläggare
Läs mer Maj 21
EU-enheten på Justitiedepartementet
Är du en jurist med stort engagemang i EU-frågor? Vill du arbeta med högaktuella och utmanande frågor i internationella sammanhang? Då kan du få förmånen att bidra till arbetet som rådgivare inom EU-rätt.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Du kommer att arbeta med EU-enhetens rättsliga frågor och där fungera som stöd till Justitiedepartementets övriga enheter.

I arbetsuppgifterna ingår att delta i handläggningen av Justitiedepartementets mål i Europeiska unionens domstol och tribunalen och ge stöd till enheterna när det gäller dessa mål. I arbetsuppgifterna ingår också att vara ett stöd när det gäller genomförande av EU-rätten och vara rådgivande i EU-förhandlingar, särskilt när det gäller frågor kring primärrätt, EU-rättsliga principer och domstolspraxis. Även andra arbetsuppgifter vid enheten kan bli aktuella, beroende på hur behoven på enheten ser ut.

I rollen som handläggare på Justitiedepartementet förväntas du arbeta självständigt men du kommer att samarbeta med flera enheter på departementet och med personer på motsvarande funktioner på andra departement. Arbetet kommer också att innebära ett nära samarbete med departementets utsända specialattachéer i Bryssel (rättsråden).

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund
Vi söker dig som har juridisk examen. Om du utöver din examen också har skrivit kandidat- eller magisteruppsats eller läst specialkurser i EU-rätt/EU-politik är det meriterande. Du får också gärna ha erfarenhet av EU-rättsligt arbete i Regeringskansliet eller på myndighet. Erfarenhet från någon av EU:s institutioner eller erfarenhet från EU-förhandlingar är också positivt för att snabbt kunna sätta dig in i arbetet.

Du måste ha minst ett par års arbetslivserfarenhet inom ditt akademiska område och kunskap om EU:s institutioner och beslutsprocesser samt förmåga att arbeta obehindrat på svenska och engelska.

Om du även har kunskaper i franska är det meriterande.

Dina egenskaper
För att kunna axla rollen som EU-rättsjurist krävs det att du har förmåga att hantera många uppgifter samtidigt och snabbt kunna anpassa dig till förändrade förutsättningar. I rollen måste du kunna arbeta strukturerat och metodiskt även när det blir bråttom. Hos oss behöver man vara beredd på det oförutsedda och kunna arbeta med en hög grad av självständighet, men utan att ge avkall på den för oss så viktiga förankringen och samverkan med andra. Vi tror därför att du är en person som gillar ett arbetssätt där du i din roll både behöver skapa och upprätthålla kontakter för att få det underlag du behöver och själv kan bidra till att sammanställa och producera stringenta, tydliga budskap och texter av hög kvalitet.

Övrigt
Anställningen är vikariat till och med den 31:a augusti 2025, med möjlighet till förlängning.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Julia Mikaelsson eller HR-handläggare Carl Garellick. Fackliga kontaktpersoner är Peter Munck för Saco och Catharina de Grad för ST. Du når alla via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 4:e juni 2024.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland andra polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. Departementet ansvarar också för migrationsfrågor. Lagstiftningen inom statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt ligger inom departementets ansvarsområde.

Ansök nu

Regeringskansliet söker en servertekniker med fokus på IT-säkerhet

Säkerhetsanalytiker, IT
Läs mer Maj 20
It infrastruktur, it-enheten, Förvaltningsavdelningen

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.

Du kommer att arbeta självständigt och tillsammans med andra med att installera, underhålla, övervaka och säkra de system som gruppen har i uppdrag att förvalta. Du och dina kollegor utgör ett team av it-tekniker som arbetar med separata it-lösningar som omfattas av säkerhetsskydd.

Arbetsuppgifterna kräver att du har ett gott omdöme, en hög integritet och är säkerhetsmedveten. Du kommer ges möjligheten att vidareutbilda dig och bygga erfarenhet inom förvaltning av säkra it-system.

Läs mer om Regeringskansliets IT-enhet på Regeringen.se

Varför är servertekniker-rollen rätt för dig?

Säkerhetsfokus: Du är säkerhetsmedveten och har integritet i åtanke. Att hantera säkerhetskänslig information är en central del av ditt arbete.

Kompetens och erfarenhet: Du har en gedigen bakgrund inom IT, inklusive kunskaper i skriptning, virtualisering, serveradministration, Microsoft Active Directory och Group Policies. Att analysera loggfiler och övervaka system är inget nytt för dig.

Strävan efter utveckling: Du är hungrig på att utvecklas och tar gärna initiativ. Att lösa problem och vara noggrann är din grej.

Mångsidighet: Det är meriterande om du kan MFA, nätverk, härdning av applikationer och OS samt har arbetat med detta i säkerhetsskyddsklassade system. Har du en högskoleutbildning är ett plus.

Din bakgrund
Vi söker dig som har gymnasieutbildning eller för anställningen utbildning inom relevant område. Skriptning är ett naturligt verktyg för dig som du använder för att förenkla och automatisera ditt arbete. Du har en bakgrund inom en it-supportorganisation, goda kunskaper och erfarenhet av att ha arbetat inom virtualisering och serveradministration där enklare nätverksfelsökning har varit en del i arbetet.

Dina egenskaper
För att lyckas i rollen som servertekniker inom serversäkerhetsområdet krävs att du har vilja och förmåga att utvecklas, är noggrann, tar initiativ och är ansvarstagande. Dessutom är du prestigelös och ödmjuk samt gillar att lösa problem.

Övrigt
Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med sex månaders provanställning. Anställningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. I den här tjänsten erbjuder vi inte distansarbete.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta gruppchef Edward Miller på 08-405 83 87. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Carl Garellick på 08-405 44 49. Fackliga representanter nås via Regeringskansliets växel 08-405 10 00; Saco (Johan Strokirk), Seko (Lars Vestberg) samt ST (Karina Åbom Engberg).

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 6 maj 2024.  

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet.

Ansök nu